Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-juni. 2005 og 2006. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006
I alt  263 205  302 001 14,7 42 858 46 939 9,5 8 731 9 734 11,5
                   
01 Østfold 9 115 9 582 5,1 2 140 2 290 7,0  440  475 8,0
02 Akershus 24 630 27 344 11,0 5 444 5 982 9,9 1 105 1 230 11,3
03 Oslo 38 589 43 285 12,2 6 581 7 313 11,1 1 321 1 513 14,5
04 Hedmark 5 922 6 164 4,1 1 454 1 536 5,7  295  317 7,6
05 Oppland 5 756 6 168 7,2 1 501 1 625 8,2  303  333 9,8
06 Buskerud 9 698 10 488 8,1 2 332 2 552 9,4  471  522 10,7
07 Vestfold 7 973 8 632 8,3 1 883 2 070 10,0  384  426 10,9
08 Telemark 5 820 6 130 5,3 1 442 1 564 8,5  294  323 9,8
09 Aust-Agder 3 399 3 660 7,7  866  948 9,5  174  194 11,8
10 Vest-Agder 6 019 6 349 5,5 1 424 1 510 6,0  288  307 6,6
11 Rogaland 18 344 20 970 14,3 3 821 4 377 14,6  801  920 14,9
12 Hordaland 18 496 19 491 5,4 4 109 4 545 10,6  834  940 12,7
14 Sogn og Fjordane 3 561 3 812 7,1  945 1 015 7,3  188  204 8,6
15 Møre og Romsdal 8 677 9 285 7,0 2 048 2 234 9,1  412  456 10,6
16 Sør-Trøndelag 10 049 10 910 8,6 2 289 2 536 10,8  475  537 13,0
17 Nord-Trøndelag 3 621 3 868 6,8  931  993 6,6  190  207 8,8
18 Nordland 6 799 7 340 7,9 1 853 1 966 6,1  381  411 8,1
19 Troms 4 636 5 029 8,5 1 220 1 307 7,2  254  273 7,7
20 Finnmark Finnmárku 1 503 1 617 7,6  548  588 7,3  114  125 9,4
23 Kontinentalsokkelen 70 597 91 877 30,1 27 -11 -140,5 5 20  264,8
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006
I alt 44 709 47 756 6,8 31 661 34 339 8,5  135 246  163 234 20,7
                   
01 Østfold 1 766 1 812 2,6 1 635 1 721 5,3 3 134 3 284 4,8
02 Akershus 5 365 5 678 5,8 4 030 4 369 8,4 8 685 10 086 16,1
03 Oslo 12 954 13 655 5,4 4 581 5 046 10,1 13 152 15 758 19,8
04 Hedmark 1 187 1 223 3,1 1 108 1 152 4,0 1 878 1 935 3,0
05 Oppland 1 040 1 087 4,6 1 120 1 202 7,3 1 792 1 922 7,2
06 Buskerud 1 913 2 028 6,0 1 694 1 840 8,6 3 288 3 547 7,9
07 Vestfold 1 580 1 661 5,1 1 427 1 536 7,7 2 699 2 938 8,9
08 Telemark 1 118 1 190 6,5 1 033 1 109 7,4 1 934 1 944 0,5
09 Aust-Agder  615  672 9,2  627  679 8,3 1 118 1 168 4,5
10 Vest-Agder 1 308 1 367 4,5 1 003 1 071 6,9 1 997 2 094 4,9
11 Rogaland 4 759 5 402 13,5 2 798 3 182 13,7 6 166 7 090 15,0
12 Hordaland 3 911 4 131 5,6 3 031 3 319 9,5 6 612 6 556 -0,8
14 Sogn og Fjordane  658  686 4,3  650  696 7,0 1 119 1 212 8,2
15 Møre og Romsdal 1 745 1 853 6,2 1 550 1 678 8,3 2 921 3 064 4,9
16 Sør-Trøndelag 2 234 2 401 7,5 1 782 1 940 8,9 3 269 3 496 7,0
17 Nord-Trøndelag  683  723 5,9  729  774 6,1 1 087 1 170 7,7
18 Nordland  952 1 131 18,8 1 404 1 481 5,5 2 210 2 351 6,3
19 Troms  718  804 12,1  982 1 033 5,1 1 462 1 612 10,2
20 Finnmark Finnmárku 13 23 75,6  446  471 5,7  382  410 7,4
23 Kontinentalsokkelen  192  228 18,9 31 40 31,0 70 342 91 600 30,2

Standardtegn i tabeller