Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mai 2006. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til
same periode året før
Skatte-
inngang i alt
Ordinær
skatt til
primær-
kommunen
Ordinær
skatt til
fylkes-
kommunen
I alt  300 592,2 46 612,7 34 092,0 47 504,7 9 668,4  162 714,4 14,7 9,6 11,7
                   
01 Østfold 9 515,0 2 274,0 1 709,0 1 798,8  471,8 3 261,3 5,9 8,2 9,3
0101 Halden  897,1  224,8  168,4  187,9 47,7  268,3 5,0 6,8 9,2
0104 Moss 1 085,6  263,3  202,8  204,8 56,3  358,3 9,3 10,4    14,7
0105 Sarpsborg 2 109,2  413,9  311,6  398,1 84,4  901,1 14,4 6,5 5,0
0106 Fredrikstad 2 652,8  618,7  471,7  585,8  128,6  848,1 -1,8 8,6 9,4
0111 Hvaler  123,8 39,4 27,5 11,4 7,8 37,7 15,7 18,9 21,9
0118 Aremark 37,5 12,2 8,4 4,2 2,4 10,4 3,8 7,2 7,1
0119 Marker  103,0 27,4 20,2 17,3 5,5 32,5 6,9 6,7 10,2
0121 Rømskog 20,7 5,6 4,3 3,2 1,1 6,4 0,7 3,3 7,3
0122 Trøgstad  148,5 44,0 32,4 17,0 9,0 46,0 8,4 9,4 11,8
0123 Spydeberg  170,7 47,3 33,8 27,8 9,8 52,0 -1,0 2,1 4,0
0124 Askim  514,0  133,7 91,1 93,6 27,3  168,4 8,1 5,3 4,8
0125 Eidsberg  359,4 91,5 69,3 63,2 18,6  116,7 7,8 12,7 13,9
0127 Skiptvet 98,2 29,3 21,2 11,3 6,0 30,4 8,1 9,7 9,0
0128 Rakkestad  223,3 59,7 43,9 38,8 12,1 68,8 3,6 5,6 7,5
0135 Råde  215,9 58,1 44,3 32,6 12,0 68,9 8,5 8,0 9,6
0136 Rygge  489,1  127,4 97,4 76,3 26,9  161,1 6,4 8,7 9,6
0137 Våler  127,1 37,0 29,0 11,7 7,8 41,6 12,4 15,0 17,4
0138 Hobøl  139,2 40,6 31,7 13,8 8,6 44,5 4,0 7,1 10,6
                   
02 Akershus 27 102,9 5 913,8 4 317,5 5 649,2 1 215,7 10 006,7 11,0 10,4 11,9
0211 Vestby  550,7  133,8  107,8 88,8 28,5  191,8 10,8 12,0 15,3
0213 Ski 1 171,1  294,0  221,4  158,5 60,5  436,7 6,3 7,7 8,3
0214 Ås  593,8  142,9  108,2  130,6 30,5  181,6 6,4 6,0 9,2
0215 Frogn  564,9  155,0  116,1 60,3 32,2  201,4 6,3 6,8 7,8
0216 Nesodden  576,9  165,8  129,5 57,9 35,0  188,8 4,6 8,3 8,5
0217 Oppegård 1 348,5  294,9  216,6  265,9 60,9  510,4 4,5 7,8 10,1
0219 Bærum 8 620,9 1 621,3 1 092,9 2 262,9  321,5 3 322,2 14,4 13,7 15,6
0220 Asker 3 742,1  724,0  496,8  795,9  147,2 1 578,2 14,4 11,4 13,3
0221 Aurskog-Høland  409,6  112,0 89,1 52,1 23,7  132,7 6,0 7,2 11,2
0226 Sørum  560,0  139,7  101,3 59,9 28,7  230,3 13,5 10,0 12,4
0227 Fet  387,3 99,2 76,0 36,7 20,5  154,8 14,9 8,3 8,9
0228 Rælingen  524,0  154,8  122,1 39,1 32,4  175,6 6,6 8,7 9,1
0229 Enebakk  322,7 85,6 69,9 39,1 17,8  110,2 7,3 8,4 8,3
0230 Lørenskog 1 729,9  342,2  262,4  468,6 73,7  583,1 5,4 4,6 5,6
0231 Skedsmo 2 044,9  486,2  358,3  447,6  101,9  650,9 9,8 12,0 14,1
0233 Nittedal  908,1  211,4  162,9  162,8 44,1  326,9 7,7 8,6 7,6
0234 Gjerdrum  192,0 54,8 42,5 19,1 11,6 63,9 9,7 11,2 15,3
0235 Ullensaker 1 348,2  264,8  203,9  319,8 55,5  504,2 22,0 14,9 14,2
0236 Nes  536,5  154,8  121,3 60,7 32,0  167,7 3,9 6,3 7,7
0237 Eidsvoll  586,7  164,7  130,0 80,5 34,1  177,3 5,3 8,5 10,0
0238 Nannestad  312,2 91,6 72,8 31,4 19,4 97,0 8,0 9,6 12,3
0239 Hurdal 71,9 20,1 15,8 11,0 4,2 20,8 7,3 8,2 11,1
                   
0301 Oslo 43 014,5 7 256,5 5 006,2 13 621,1 1 502,0 15 628,7 9,6 6,7 10,1
                   
04 Hedmark 6 131,6 1 528,5 1 146,1 1 215,2  315,6 1 926,2 5,0 7,0 9,2
0402 Kongsvinger  585,4  139,1  105,3 96,6 28,8  215,6 3,1 3,8 7,2
0403 Hamar 1 275,6  264,5  194,1  280,4 55,1  481,5 5,0 8,1 9,9
0412 Ringsaker 1 093,8  243,8  188,2  315,6 50,3  295,9 20,9 5,0 7,1
0415 Løten  179,5 52,5 41,7 22,2 11,0 52,0 2,9 5,4 8,2
0417 Stange  589,1  148,6  115,7  131,1 30,9  162,8 -13,7 8,5 10,9
0418 Nord-Odal  135,6 36,2 28,8 20,4 7,6 42,6 5,2 3,8 5,4
0419 Sør-Odal  216,3 63,0 47,2 26,7 12,8 66,7 3,4 8,9 9,0
0420 Eidskog  160,7 45,6 35,5 24,1 9,4 46,2 6,5 8,9 10,2
0423 Grue  140,6 38,7 28,6 22,2 7,9 43,1 1,3 3,0 5,8
0425 Åsnes  197,4 58,9 43,1 25,8 12,1 57,6 7,3 10,7 13,3
0426 Våler  106,7 29,3 21,8 21,4 5,8 28,4 2,2 5,1 5,7
0427 Elverum  599,7  155,6  118,5  109,2 32,9  183,4 3,9 11,0 14,9
0428 Trysil  226,0 60,6 41,7 39,9 12,3 71,5 13,9 13,0 14,8
0429 Åmot  126,8 39,6 27,4 15,5 8,0 36,3 7,3 4,9 7,3
0430 Stor-Elvdal 69,4 22,3 15,2 7,9 4,4 19,6 2,7 5,0 3,9
0432 Rendalen 49,0 17,6 10,1 5,7 3,4 12,2 1,9 2,1 2,8
0434 Engerdal 32,2 9,6 7,5 5,2 1,9 8,0 2,3 3,1 4,9
0436 Tolga 38,0 10,7 8,4 4,3 2,2 12,4 4,0 6,0 6,8
0437 Tynset  159,2 45,1 33,1 23,4 9,3 48,3 2,3 5,7 6,8
0438 Alvdal 63,8 20,6 13,8 7,4 4,1 17,8 6,5 5,1 4,9
0439 Folldal 39,5 12,6 9,4 4,3 2,5 10,8 2,6 2,6 2,4
0441 Os 47,3 14,0 11,2 5,9 2,8 13,5 5,7 5,0 7,4
                   
05 Oppland 6 123,4 1 612,0 1 191,7 1 081,6  330,6 1 907,6 7,7 8,9 10,7
0501 Lillehammer 1 102,5  249,7  182,5  230,1 51,4  388,8 14,1 11,1 11,1
0502 Gjøvik  988,5  238,3  182,2  209,6 50,4  308,0 3,5 6,5 10,4
0511 Dovre 69,5 20,9 15,9 7,7 4,2 20,7 5,1 5,2 6,8
0512 Lesja 54,5 16,9 12,0 7,7 3,2 14,6 7,5 5,0 4,9
0513 Skjåk 69,0 23,0 14,5 8,6 4,5 18,4 10,3 9,9 10,3
0514 Lom 73,1 19,5 13,2 10,9 3,9 25,5 7,0 5,2 11,5
0515 Vågå  108,2 28,8 21,1 12,6 5,9 39,9 1,5 5,9 7,8
0516 Nord-Fron  209,6 59,2 36,4 34,4 11,7 67,9 10,9 9,6 10,5
0517 Sel  151,5 44,3 34,7 19,8 9,1 43,7 6,4 9,7 10,1
0519 Sør-Fron 94,8 29,4 19,8 13,2 5,8 26,5 9,8 9,5 11,4
0520 Ringebu  140,7 40,3 27,3 25,8 7,7 39,7 2,4 6,1 3,0
0521 Øyer  164,4 49,9 35,9 22,5 10,1 46,0 25,7 27,4 32,6
0522 Gausdal  183,0 52,7 39,2 28,3 10,7 52,1 15,1 16,8 20,2
0528 Østre Toten  431,7  115,2 90,6 67,6 24,2  134,2 6,1 6,9 9,0
0529 Vestre Toten  440,3  102,9 79,9  112,1 22,1  123,4 0,1 3,0 5,6
0532 Jevnaker  216,0 53,3 41,1 38,9 11,1 71,5 7,2 7,1 6,9
0533 Lunner  268,0 76,8 62,4 28,4 15,9 84,5 4,9 8,4 10,0
0534 Gran  418,1  110,9 87,2 70,7 22,9  126,3 5,7 7,8 10,6
0536 Søndre Land  148,0 42,7 33,7 23,0 8,8 39,8 3,8 8,3 7,6
0538 Nordre Land  191,4 54,7 38,3 32,6 11,1 54,6 7,0 6,9 9,1
0540 Sør-Aurdal 94,5 29,7 19,9 11,4 5,7 27,7 15,7 16,2 17,1
0541 Etnedal 36,5 11,5 8,6 4,6 2,2 9,7 12,8 14,8 11,7
0542 Nord-Aurdal  223,8 63,3 43,7 37,0 12,6 67,2 3,5 3,1 6,0
0543 Vestre Slidre 74,4 23,7 16,1 6,2 4,6 23,8 19,6 20,0 22,8
0544 Øystre Slidre  115,4 35,3 24,4 11,5 7,0 37,2 12,1 18,8 20,3
0545 Vang 55,9 19,1 11,0 6,4 3,7 15,8 18,5 13,4 15,6
                   
06 Buskerud 10 409,9 2 533,3 1 825,5 2 013,0  517,7 3 520,2 8,7 10,3 11,7
0602 Drammen 2 757,6  582,5  430,1  653,1  120,4  971,4 8,6 10,7 10,4
0604 Kongsberg 1 215,7  263,5  187,3  296,0 55,0  414,0 2,6 5,8 7,6
0605 Ringerike 1 096,7  270,1  194,6  240,3 55,3  336,5 5,7 7,0 8,5
0612 Hole  267,6 74,1 45,0 28,6 12,9  107,0 12,6 16,5 17,2
0615 Flå 29,2 9,5 6,3 3,4 1,8 8,2 9,8 11,6 13,2
0616 Nes  148,7 44,2 28,0 20,2 8,6 47,7 31,2 34,0 36,0
0617 Gol  173,2 48,4 31,0 29,8 9,6 54,5 11,4 11,6 13,8
0618 Hemsedal  109,6 33,3 20,3 16,1 6,5 33,4 21,3 30,9 32,7
0619 Ål  179,2 50,8 30,9 27,6 10,1 59,7 9,7 9,6 13,0
0620 Hol  242,2 76,8 43,1 34,0 14,6 73,7 21,6 24,6 25,0
0621 Sigdal  121,7 39,7 26,1 13,1 7,4 35,4 14,8 20,3 21,0
0622 Krødsherad 84,4 21,5 14,9 13,0 4,2 30,8 10,0 11,6 15,1
0623 Modum  421,1  112,9 83,4 70,7 23,1  131,1 3,9 1,3 4,4
0624 Øvre Eiker  556,3  141,4  105,7 86,0 29,5  193,7 10,3 11,3 12,9
0625 Nedre Eiker  743,6  186,4  151,0  109,2 39,3  257,6 8,9 8,5 10,7
0626 Lier 1 082,8  237,9  180,1  217,7 48,6  398,5 12,1 10,8 13,0
0627 Røyken  651,2  179,4  139,5 77,5 38,1  216,7 7,0 8,4 12,0
0628 Hurum  309,3 83,5 65,8 45,6 17,4 97,0 8,6 10,3 11,9
0631 Flesberg 83,7 26,2 17,6 13,5 5,2 21,2 19,7 26,2 29,9
0632 Rollag 45,0 15,3 9,6 5,3 3,1 11,8 5,9 8,2 13,6
0633 Nore og Uvdal 91,0 36,0 15,3 12,3 6,9 20,5 4,3 5,1 8,0
                   
07 Vestfold 8 559,0 2 052,0 1 522,2 1 649,5  422,3 2 913,1 8,6 10,3 11,7
0701 Horten  886,8  218,7  164,9  210,1 45,7  247,4 3,2 7,8 7,3
0702 Holmestrand  306,4 82,9 63,5 47,8 17,7 94,5 4,2 5,8 10,0
0704 Tønsberg 1 827,1  367,2  268,8  472,3 77,4  641,4 11,7 10,7 13,1
0706 Sandefjord 1 771,7  391,3  288,0  364,9 79,2  648,2 10,1 12,3 12,7
0709 Larvik 1 489,8  369,3  267,0  254,4 74,3  524,9 9,3 10,5 11,0
0711 Svelvik  198,7 53,6 43,5 25,8 11,4 64,5 5,1 4,1 7,7
0713 Sande  244,3 70,4 53,6 27,3 14,3 78,7 7,0 9,7 9,8
0714 Hof 89,7 24,6 19,5 12,1 5,0 28,5 7,8 10,6 10,4
0716 Re  262,7 70,9 54,8 37,2 14,5 85,3 8,3 10,7 12,3
0719 Andebu  149,4 41,8 32,1 20,3 8,7 46,6 5,9 11,1 11,8
0720 Stokke  354,5 88,4 66,7 66,4 18,3  114,6 7,5 6,8 9,2
0722 Nøtterøy  761,2  207,1  152,3 88,8 42,7  270,3 6,7 12,7 16,6
0723 Tjøme  146,3 46,7 32,8 12,0 9,2 45,5 14,3 18,0 18,3
0728 Lardal 70,4 19,1 14,7 10,1 3,9 22,6 6,2 4,1 5,9
                   
08 Telemark 6 074,9 1 550,6 1 099,7 1 180,5  320,6 1 923,5 5,8 9,2 10,8
0805 Porsgrunn 1 438,8  306,5  229,1  270,5 65,8  567,0 0,7 6,0 10,4
0806 Skien 1 895,8  457,5  343,3  430,7 94,9  569,3 6,8 9,6 9,4
0807 Notodden  421,6  109,4 77,1  100,2 22,6  112,2 2,5 10,3 11,5
0811 Siljan 68,2 20,1 15,8 7,0 4,2 21,1 3,5 6,1 8,7
0814 Bamble  517,7  128,6 99,2  114,0 27,0  148,9 8,8 9,5 10,6
0815 Kragerø  322,7 87,1 65,7 52,4 18,3 99,2 5,2 8,2 11,1
0817 Drangedal  109,3 31,1 24,8 13,3 6,4 33,6 9,5 12,9 16,5
0819 Nome  211,4 58,7 40,9 32,9 11,7 67,3 7,0 10,4 9,3
0821 Bø  165,9 43,9 32,9 28,0 8,9 52,1 7,0 9,7 12,5
0822 Sauherad  117,9 31,9 25,6 18,3 6,6 35,5 7,5 10,4 13,5
0826 Tinn  241,7 83,0 40,8 33,5 16,4 67,8 8,5 7,3 9,7
0827 Hjartdal 53,2 17,9 9,9 6,8 3,4 15,2 19,2 15,2 17,8
0828 Seljord 97,6 26,4 17,7 17,7 5,3 30,6 6,7 10,4 9,5
0829 Kviteseid 76,2 21,6 15,6 12,5 4,4 22,2 10,0 9,6 11,0
0830 Nissedal 58,7 20,3 12,2 6,0 3,9 16,3 41,3 44,4 44,8
0831 Fyresdal 37,9 12,3 7,3 6,0 2,5 9,8 5,0 -2,3 0,7
0833 Tokke 89,4 34,6 15,3 11,4 6,7 21,4 7,0 5,0 5,6
0834 Vinje  151,1 59,7 26,6 19,3 11,6 34,0 17,0 17,4 17,7
                   
09 Aust-Agder 3 650,4  945,9  677,5  667,5  193,9 1 165,6 8,8 11,0 13,5
0901 Risør  199,9 53,2 40,9 35,6 11,0 59,2 6,4 9,6 11,4
0904 Grimstad  661,9  165,2  120,7  138,8 33,8  203,4 8,6 11,2 16,2
0906 Arendal 1 530,2  365,8  274,3  302,6 75,9  511,6 7,1 11,6 13,7
0911 Gjerstad 66,4 17,4 14,2 12,1 3,6 19,1 11,0 10,2 14,6
0912 Vegårshei 51,3 13,6 10,8 8,4 2,8 15,7 13,7 14,6 17,9
0914 Tvedestrand  178,6 48,6 36,1 28,9 10,0 55,1 8,6 10,0 13,5
0919 Froland  146,8 38,4 27,8 14,2 7,9 58,6 9,7 6,6 8,6
0926 Lillesand  324,2 83,3 62,2 53,2 16,9  108,6 14,6 10,6 13,9
0928 Birkenes  131,7 33,6 25,6 26,8 7,0 38,7 7,1 12,2 13,8
0929 Åmli 46,6 15,1 10,0 5,9 3,0 12,5 -3,3 -2,8 -11,6
0935 Iveland 31,0 11,1 6,4 3,9 2,3 7,3 10,2 10,0 12,1
0937 Evje og Hornnes  102,5 28,2 20,6 15,5 5,8 32,3 9,4 12,6 15,1
0938 Bygland 37,8 11,9 7,6 6,4 2,4 9,5 5,5 4,2 5,2
0940 Valle 61,8 22,8 10,2 7,7 4,4 16,6 28,3 20,8 22,2
0941 Bykle 79,7 37,6 10,0 7,6 7,0 17,4 24,0 13,7 15,8
                   
10 Vest-Agder 6 374,3 1 520,4 1 079,1 1 361,7  309,4 2 103,8 7,2 8,3 9,1
1001 Kristiansand 3 530,3  749,1  539,7  876,9  151,2 1 213,5 7,6 11,3 10,7
1002 Mandal  480,7  124,9 92,2 83,1 25,7  154,7 15,3 14,4 16,8
1003 Farsund  314,6 84,0 61,7 60,2 17,2 91,4 1,1 5,2 6,1
1004 Flekkefjord  292,5 78,8 55,7 49,5 16,0 92,6 3,9 7,0 6,0
1014 Vennesla  375,4 97,9 70,3 68,5 20,6  118,0 9,5 7,9 9,6
1017 Songdalen  166,8 43,1 34,4 26,4 9,0 54,0 8,4 10,2 11,8
1018 Søgne  325,1 83,2 63,5 47,1 17,5  113,8 7,8 10,4 12,9
1021 Marnardal 64,5 18,1 12,5 10,5 3,7 19,8 7,2 4,2 6,3
1026 Åseral 36,6 16,5 5,3 5,4 3,1 6,3 12,8 9,2 10,6
1027 Audnedal 48,3 12,6 9,4 11,5 2,6 12,1 7,6 9,6 13,6
1029 Lindesnes  135,9 39,4 28,8 19,8 8,0 39,9 20,3 22,8 25,1
1032 Lyngdal  235,9 60,7 45,3 45,2 12,6 72,0 9,9 10,6 11,4
1034 Hægebostad 43,7 12,7 9,4 6,5 2,6 12,6 11,8 14,2 16,2
1037 Kvinesdal  212,2 52,7 34,6 35,3 10,8 78,8 -19,4 -34,7 -31,0
1046 Sirdal  111,7 46,6 16,2 15,7 9,0 24,2 27,0 16,1 19,4
                   
11 Rogaland 20 833,9 4 343,7 3 157,1 5 378,2  913,6 7 041,3 14,8 15,1 15,6
1101 Eigersund  516,8  129,6 95,5 92,0 27,0  172,8 9,3 10,5 13,6
1102 Sandnes 2 833,9  628,1  476,4  572,4  134,1 1 022,9 9,3 14,5 19,9
1103 Stavanger 8 334,5 1 462,8 1 041,9 2 674,6  312,0 2 843,2 20,9 17,9 23,2
1106 Haugesund 1 385,2  311,9  235,3  320,6 64,7  452,7 8,7 11,9 10,9
1111 Sokndal  129,3 28,8 20,2 19,5 6,0 54,9 24,5 6,9 9,6
1112 Lund  111,7 25,4 18,9 29,7 5,2 32,5 1,7 4,7 6,2
1114 Bjerkreim 80,2 21,6 16,2 11,3 4,4 26,7 7,9 7,1 8,3
1119 Hå  531,3  139,9  105,3 92,9 29,6  163,6 10,5 12,6 17,5
1120 Klepp  605,9  150,7  111,3 99,6 31,4  212,8 10,3 15,3 15,9
1121 Time  564,8  147,1  111,7 88,1 30,6  187,3 9,6 11,2 14,1
1122 Gjesdal  321,8 88,0 68,9 42,5 18,2  104,2 12,9 14,0 14,1
1124 Sola 1 938,4  270,8  190,8  795,6 56,3  624,9 20,5 25,7 27,6
1127 Randaberg  443,9  110,3 81,0 73,4 22,8  156,4 -2,4 25,7 27,5
1129 Forsand 50,2 17,8 7,3 6,8 3,4 14,9 -7,2 -27,7 -27,2
1130 Strand  368,3 98,0 75,7 51,1 20,5  123,0 14,2 17,1 18,7
1133 Hjelmeland  110,5 40,8 18,7 16,1 7,8 27,1 10,7 6,8 9,2
1134 Suldal  178,5 63,7 24,9 27,9 12,3 49,7 17,9 6,2 -62,0
1135 Sauda  180,0 53,1 30,4 20,1 10,9 65,5 16,0 9,0 11,0
1141 Finnøy 88,2 23,8 18,1 14,0 4,9 27,4 13,9 13,8 18,3
1142 Rennesøy  122,0 35,3 27,3 11,2 7,3 40,9 5,4 16,0 18,4
1144 Kvitsøy 16,0 4,3 3,3 2,4 0,9 5,2 16,2 17,0 19,0
1145 Bokn 25,2 6,4 4,4 3,6 1,3 9,5 20,2 9,3 10,6
1146 Tysvær  288,4 76,7 61,3 36,7 16,4 97,3 5,0 8,5 10,2
1149 Karmøy 1 297,6  331,3  256,3  210,9 70,2  428,8 12,2 12,4 17,6
1151 Utsira 7,8 2,1 1,8 1,2 0,4 2,2 23,0 41,3 51,8
1160 Vindafjord1  303,6 75,4 54,3 64,1 14,9 95,0 9,4 13,0 13,3
                   
12 Hordaland 19 334,0 4 510,0 3 292,0 4 103,0  932,9 6 496,0 5,4 11,0 13,2
1201 Bergen 11 991,8 2 558,7 1 879,5 2 862,7  529,1 4 161,8 3,6 11,5 13,8
1211 Etne  117,5 34,5 24,1 16,0 6,8 36,1 9,8 14,1 12,7
1216 Sveio  129,8 38,1 30,4 14,6 7,8 38,9 8,1 9,9 11,8
1219 Bømlo  373,4 91,1 70,8 78,8 18,7  114,0 9,4 10,6 13,8
1221 Stord  721,0  151,0  118,1  193,4 31,9  226,6 6,1 10,8 12,5
1222 Fitjar 96,2 25,6 19,8 14,8 5,4 30,7 10,7 12,1 15,4
1223 Tysnes 82,6 22,2 16,6 13,3 4,4 26,0 7,8 9,3 9,0
1224 Kvinnherad  507,5  124,7 82,5 78,3 25,3  196,6 10,2 6,9 8,5
1227 Jondal 38,0 10,6 6,4 9,1 2,1 9,9 12,1 7,0 7,8
1228 Odda  303,6  102,5 45,6 52,2 20,1 83,2 13,8 26,5 25,0
1231 Ullensvang  109,3 30,2 21,1 16,4 6,0 35,5 7,0 7,6 6,5
1232 Eidfjord 45,2 22,9 6,0 4,6 4,3 7,4 1,0 -0,3 0,4
1233 Ulvik 36,8 15,0 6,5 4,4 2,9 8,0 1,2 3,4 3,9
1234 Granvin 25,7 7,0 5,8 4,2 1,4 7,3 1,0 1,2 0,4
1235 Voss  448,0  121,8 85,4 74,7 25,0  141,2 4,1 5,9 10,1
1238 Kvam  298,4 81,4 58,2 45,5 16,8 96,5 13,2 15,9 19,3
1241 Fusa  152,0 34,1 24,4 36,3 6,9 50,4 14,2 6,0 9,7
1242 Samnanger 71,8 22,8 15,3 7,3 4,7 21,8 3,1 5,1 6,5
1243 Os  552,3  147,8  114,8 70,6 31,2  187,9 10,1 15,8 18,1
1244 Austevoll  235,4 50,1 35,1 56,1 10,3 83,8 22,9 17,0 22,1
1245 Sund  175,2 48,4 38,9 25,3 10,1 52,6 5,7 9,6 10,8
1246 Fjell  743,4  184,7  147,7  129,9 39,4  241,7 8,8 10,2 13,6
1247 Askøy  671,1  185,7  151,5 79,9 39,9  214,0 7,8 9,8 12,8
1251 Vaksdal  120,4 40,3 23,9 18,3 8,1 29,7 5,3 7,9 7,7
1252 Modalen 22,1 10,8 2,2 3,2 2,0 3,8 3,6 -1,1 0,5
1253 Osterøy  209,5 55,3 41,9 36,8 11,1 64,3 3,4 3,7 4,7
1256 Meland  195,8 48,1 39,6 34,4 10,3 63,3 13,4 8,9 13,3
1259 Øygarden  117,3 35,5 24,8 18,5 7,5 31,0 6,5 6,9 7,0
1260 Radøy  127,0 35,5 28,4 19,9 7,4 35,8 3,0 6,2 7,6
1263 Lindås  441,9  120,8 92,8 59,6 25,2  143,6 6,1 9,3 11,9
1264 Austrheim  102,5 27,0 19,4 16,4 5,4 34,3 9,1 10,5 10,9
1265 Fedje 18,2 5,2 4,1 2,1 1,1 5,7 4,8 4,3 10,3
1266 Masfjorden 53,2 20,6 10,3 5,6 4,1 12,6 7,3 8,2 9,2
                   
14 Sogn og Fjordane 3 800,5 1 011,5  693,3  684,0  203,9 1 207,7 7,6 8,0 9,4
1401 Flora  424,6  103,4 79,4 87,1 21,4  133,3 12,8 14,1 15,9
1411 Gulen 78,5 20,1 15,0 12,3 4,0 27,0 12,9 15,8 19,0
1412 Solund 30,1 9,4 5,7 3,4 1,9 9,8 8,8 10,4 13,8
1413 Hyllestad 40,8 11,6 8,5 9,0 2,3 9,4 8,0 15,6 17,0
1416 Høyanger  147,8 47,0 28,3 23,6 9,6 39,4 -0,9 -0,3 2,1
1417 Vik  103,3 29,2 15,9 17,1 5,7 35,4 7,6 7,5 8,0
1418 Balestrand 41,5 12,0 8,3 8,4 2,4 10,4 1,3 -1,0 -1,4
1419 Leikanger  102,4 19,7 15,2 41,7 4,1 21,8 0,6 6,3 10,0
1420 Sogndal  226,2 60,7 44,8 44,4 12,4 63,8 6,9 9,7 11,7
1421 Aurland 79,9 35,1 11,8 9,6 6,8 16,6 3,6 3,8 5,7
1422 Lærdal 72,9 26,5 13,2 9,1 5,2 19,0 2,6 3,0 3,2
1424 Årdal  214,4 68,5 42,4 25,4 14,1 64,0 0,9 -0,6 0,1
1426 Luster  162,2 58,6 28,4 21,8 11,1 42,3 5,9 4,2 3,3
1428 Askvoll 88,8 26,2 20,5 11,0 5,2 25,9 12,2 14,5 14,1
1429 Fjaler 80,5 21,2 15,5 13,4 4,2 26,0 5,2 6,3 6,7
1430 Gaular 75,3 20,5 15,9 14,3 4,1 20,4 0,9 3,1 3,1
1431 Jølster 74,5 22,5 16,9 8,8 4,4 21,8 2,0 4,2 5,6
1432 Førde  577,4  116,1 89,6  143,8 24,4  203,6 12,5 20,7 23,3
1433 Naustdal 66,9 20,0 16,3 7,3 4,2 19,1 4,7 6,7 10,5
1438 Bremanger  151,3 46,7 24,8 20,8 9,1 49,8 13,0 -3,2 -3,9
1439 Vågsøy  216,9 57,3 41,8 35,3 11,4 71,1 7,6 11,7 15,8
1441 Selje 82,2 22,8 18,2 10,1 4,6 26,5 5,8 5,2 8,9
1443 Eid  164,4 43,9 33,3 24,5 8,9 53,8 4,4 3,5 2,5
1444 Hornindal 26,9 8,3 6,4 3,3 1,7 7,2 3,2 5,4 5,4
1445 Gloppen  232,3 47,0 33,6 29,8 9,5  112,4 10,9 8,6 10,0
1449 Stryn  238,6 57,0 43,6 48,8 11,4 77,8 8,8 11,5 11,9
                   
15 Møre og Romsdal 9 228,1 2 219,9 1 667,2 1 838,8  452,8 3 049,4 7,7 10,0 11,6
1502 Molde 1 093,5  236,0  177,8  332,3 48,3  299,1 1,4 5,8 5,9
1503 Kristiansund  617,4  149,4  114,6  117,3 31,4  204,7 7,8 8,9 8,8
1504 Ålesund 1 839,9  405,0  299,8  409,7 81,4  643,9 4,7 8,7 11,0
1511 Vanylven  102,9 29,3 22,6 16,6 6,0 28,5 10,2 11,9 13,2
1514 Sande 76,7 20,4 16,0 14,2 4,2 21,8 4,3 7,5 7,0
1515 Herøy  418,5 94,7 71,8 76,9 19,0  156,2 21,0 22,6 26,8
1516 Ulstein  314,1 70,3 52,2 82,1 13,7 95,9 17,3 21,0 22,3
1517 Hareid  151,7 37,2 30,2 34,6 7,9 41,7 9,6 13,0 16,5
1519 Volda  272,3 69,0 52,1 52,7 14,1 84,4 8,7 9,8 10,0
1520 Ørsta  341,2 82,0 64,0 60,5 16,9  117,8 11,0 9,1 12,9
1523 Ørskog 71,6 18,1 14,3 11,0 3,7 24,5 11,2 10,9 12,5
1524 Norddal 56,0 20,2 10,3 9,9 3,9 11,7 -0,7 2,1 1,4
1525 Stranda  150,0 40,0 29,5 26,5 8,2 45,8 3,1 7,3 9,7
1526 Stordal 34,5 8,1 6,0 8,2 1,6 10,7 6,1 9,5 8,2
1528 Sykkylven  357,9 68,4 51,6 72,3 13,8  151,8 10,0 8,5 8,2
1529 Skodje  117,4 29,6 23,9 18,4 6,1 39,4 17,9 12,5 15,0
1531 Sula  241,8 59,4 47,5 40,0 12,2 82,8 5,3 8,8 10,6
1532 Giske  195,8 53,7 43,0 24,7 11,0 63,3 7,0 7,8 8,7
1534 Haram  318,5 80,6 59,7 70,7 16,5 90,9 11,8 13,5 15,5
1535 Vestnes  205,2 52,0 39,5 41,2 10,5 62,0 9,6 15,0 14,8
1539 Rauma  278,1 62,6 45,5 51,0 12,9  106,1 5,0 10,3 14,6
1543 Nesset 90,9 31,0 18,1 14,0 6,3 21,5 7,1 8,5 11,0
1545 Midsund 63,7 17,1 13,3 9,4 3,5 20,3 15,5 12,4 13,6
1546 Sandøy 52,4 14,1 9,8 9,1 2,8 16,7 -17,8 12,6 18,9
1547 Aukra  109,9 30,8 24,1 15,2 6,4 33,4 17,4 18,0 21,1
1548 Fræna  348,1 74,6 59,7 47,3 15,3  151,2 11,6 13,0 12,5
1551 Eide  102,0 26,2 20,6 19,0 5,5 30,7 11,8 10,7 13,7
1554 Averøy  172,0 46,6 37,8 26,2 9,6 51,8 11,7 15,3 17,7
1556 Frei  144,9 41,8 34,9 13,7 9,1 45,3 8,2 10,1 12,8
1557 Gjemnes 71,2 22,1 17,2 8,3 4,6 19,1 9,9 12,9 15,9
1560 Tingvoll 83,6 23,1 18,4 11,3 4,8 26,0 7,1 12,0 15,1
1563 Sunndal  256,3 75,9 48,9 35,2 15,8 80,4 -0,4 -0,2 3,4
1566 Surnadal  214,5 50,7 33,8 29,3 10,2 90,5 16,6 7,0 9,7
1567 Rindal 56,3 17,8 11,1 7,4 3,5 16,5 4,3 2,2 5,3
1571 Halsa 47,2 13,7 10,2 5,7 2,6 15,1 22,9 19,8 14,6
1573 Smøla 64,5 20,3 15,4 6,2 4,1 18,5 8,0 10,3 11,5
1576 Aure1 95,6 28,0 21,7 10,6 5,7 29,5 7,5 9,6 13,6
                   
16 Sør-Trøndelag 10 843,7 2 524,1 1 931,2 2 383,9  534,7 3 469,8 9,0 11,6 14,1
1601 Trondheim 7 421,7 1 586,5 1 210,7 1 884,3  340,4 2 399,9 8,8 12,8 15,8
1612 Hemne  117,9 32,3 24,9 14,1 6,6 39,9 10,6 5,8 8,5
1613 Snillfjord 23,9 7,6 5,6 2,9 1,5 6,3 7,3 8,5 8,8
1617 Hitra  103,9 28,2 23,0 17,3 5,9 29,7 9,4 9,0 10,0
1620 Frøya  147,9 27,8 23,3 16,1 5,8 74,8 48,3 6,3 9,5
1621 Ørland  159,0 41,0 30,9 24,5 8,6 54,0 4,5 7,1 10,9
1622 Agdenes 51,1 13,9 10,9 10,3 2,8 13,2 19,1 24,0 24,1
1624 Rissa  165,5 44,1 35,0 29,1 9,0 48,4 9,8 8,7 8,5
1627 Bjugn  119,4 31,6 25,4 18,7 6,8 37,0 4,2 6,8 7,9
1630 Åfjord 85,5 23,3 18,2 11,5 4,8 27,7 11,6 12,8 14,3
1632 Roan 22,7 6,9 5,4 2,5 1,4 6,6 7,4 7,2 10,3
1633 Osen 27,6 8,2 6,6 2,8 1,7 8,4 6,1 3,5 6,6
1634 Oppdal  202,2 58,7 42,7 26,5 12,0 62,3 6,9 14,3 17,4
1635 Rennebu 69,7 23,1 14,5 10,0 4,6 17,5 7,0 9,1 10,8
1636 Meldal  104,3 28,8 20,9 16,1 5,7 32,9 6,0 7,8 5,9
1638 Orkdal  359,4 86,9 68,3 77,9 18,2  108,2 8,6 8,9 10,0
1640 Røros  182,6 48,2 35,7 30,7 9,6 58,4 7,6 7,7 7,8
1644 Holtålen 49,8 14,7 11,8 5,8 3,1 14,3 6,5 7,3 12,5
1648 Midtre Gauldal  160,3 42,3 32,9 29,3 8,5 47,3 9,1 11,9 9,4
1653 Melhus  411,4  113,9 91,3 54,7 24,5  127,0 7,8 8,4 13,1
1657 Skaun  172,4 51,4 43,1 16,7 10,9 50,3 14,0 18,1 21,4
1662 Klæbu  156,8 47,4 35,6 19,3 9,9 44,6 5,6 9,4 8,0
1663 Malvik  382,4  108,7 87,0 40,4 23,3  123,0 8,5 11,6 12,6
1664 Selbu  113,4 32,1 22,6 19,3 6,4 33,1 6,1 5,4 5,5
1665 Tydal 32,8 16,8 4,9 3,1 3,2 4,9 3,2 4,2 5,3
                   
17 Nord-Trøndelag 3 845,2  986,7  768,9  720,6  205,7 1 163,2 7,8 7,9 10,2
1702 Steinkjer  710,0  154,2  120,1  169,4 32,4  233,8 7,8 5,5 6,5
1703 Namsos  362,3 99,6 79,7 46,2 20,9  115,9 7,1 8,8 11,2
1711 Meråker 73,2 20,2 14,2 14,4 4,2 20,1 -1,1 -5,9 -2,2
1714 Stjørdal  618,0  162,3  127,3  102,2 34,0  192,1 11,7 14,5 18,5
1717 Frosta 59,4 16,6 12,9 9,1 3,3 17,4 7,4 7,9 7,4
1718 Leksvik  101,6 25,0 19,9 20,2 5,1 31,3 6,9 7,3 9,4
1719 Levanger  613,1  141,7  112,5  155,8 29,6  173,5 6,2 8,8 11,0
1721 Verdal  420,5  102,2 82,5 89,2 21,5  125,1 7,9 9,4 10,4
1723 Mosvik 20,6 6,8 4,7 3,0 1,4 4,7 5,7 13,0 15,2
1724 Verran 61,9 19,2 13,0 11,1 4,0 14,6 6,1 13,6 15,6
1725 Namdalseid 38,3 11,0 9,0 5,3 2,3 10,7 7,3 6,7 6,9
1729 Inderøy  156,7 44,2 35,1 21,4 9,2 46,7 8,4 10,2 11,7
1736 Snåsa 51,0 15,7 11,5 6,6 3,2 13,9 4,7 -12,4 -7,6
1738 Lierne 37,2 11,8 8,4 4,7 2,4 9,9 5,1 3,2 4,7
1739 Røyrvik 14,6 6,4 2,9 1,9 1,3 2,1 -0,7 9,4 10,2
1740 Namsskogan 24,3 9,4 4,8 2,9 1,9 5,3 -12,5 -24,0 -20,7
1742 Grong 71,9 23,1 15,0 7,3 4,6 21,8 6,0 2,9 5,2
1743 Høylandet 31,5 9,0 7,3 3,5 1,8 9,9 9,8 7,6 9,5
1744 Overhalla 96,5 26,6 21,4 13,8 5,6 29,2 9,0 5,6 9,9
1748 Fosnes 15,0 4,7 3,7 1,7 1,0 4,0 9,6 11,8 9,4
1749 Flatanger 25,5 7,7 6,2 3,0 1,6 7,1 10,7 8,4 11,6
1750 Vikna  111,2 30,8 25,3 12,8 6,5 35,7 16,1 13,8 17,4
1751 Nærøy  116,9 34,6 27,9 13,1 7,2 34,1 6,7 7,5 10,8
1755 Leka 14,0 4,0 3,4 1,8 0,8 4,0 11,3 5,9 10,0
                   
18 Nordland 7 312,6 1 960,1 1 475,8 1 121,7  410,4 2 344,7 9,5 8,0 10,2
1804 Bodø 1 774,4  427,2  334,0  380,9 91,5  540,8 13,1 14,1 17,5
1805 Narvik  658,0  174,4  125,6  109,4 37,4  211,3 14,7 11,0 13,2
1811 Bindal 39,8 14,1 8,3 5,2 2,8 9,4 1,9 4,0 4,5
1812 Sømna 44,3 13,1 10,9 5,3 2,7 12,3 7,8 7,9 8,8
1813 Brønnøy  202,2 55,4 45,0 26,6 11,4 63,9 9,0 10,5 9,6
1815 Vega 27,4 8,3 6,7 2,9 1,7 7,8 -4,2 -3,8 -4,5
1816 Vevelstad 10,9 3,3 2,7 1,3 0,7 3,0 10,6 11,4 13,9
1818 Herøy 42,9 12,6 9,9 5,3 2,6 12,4 13,2 14,2 15,1
1820 Alstahaug  193,0 54,2 44,7 24,2 11,3 58,5 4,2 6,2 8,1
1822 Leirfjord 40,8 12,0 10,3 4,8 2,5 11,3 3,7 5,7 6,2
1824 Vefsn  519,2  111,0 83,6 54,0 23,3  247,2 9,8 7,1 8,7
1825 Grane 35,4 11,6 8,0 4,2 2,4 9,2 5,6 5,7 7,5
1826 Hattfjelldal 35,9 12,1 7,3 4,5 2,4 9,6 14,9 19,4 20,8
1827 Dønna 32,6 9,7 7,8 3,8 2,0 9,3 9,8 10,7 14,5
1828 Nesna 45,6 11,6 9,7 8,9 2,4 13,0 4,4 1,8 5,6
1832 Hemnes  126,2 50,4 24,2 12,3 9,9 29,4 4,2 3,0 3,6
1833 Rana  785,3  206,5  155,0  146,9 42,9  234,0 5,6 0,8 2,4
1834 Lurøy 46,6 13,4 10,4 6,5 2,7 13,7 4,9 5,0 -3,3
1835 Træna 12,3 3,5 2,9 1,7 0,7 3,5 1,5 4,2 7,3
1836 Rødøy 34,8 9,2 6,8 4,2 1,9 12,7 10,0 7,1 10,4
1837 Meløy  210,7 67,2 42,3 30,3 13,7 57,3 6,1 10,0 11,5
1838 Gildeskål 51,8 15,7 10,9 6,2 3,2 15,8 3,1 -5,6 -5,2
1839 Beiarn 28,8 11,0 5,4 3,5 2,1 6,8 8,4 2,6 3,3
1840 Saltdal  122,7 35,9 27,9 15,9 7,5 35,6 4,7 8,5 10,3
1841 Fauske  287,7 79,5 57,7 29,3 16,5  104,7 11,2 4,4 6,4
1845 Sørfold 98,3 30,9 11,3 10,2 6,0 40,0 25,1 2,9 4,0
1848 Steigen 60,1 17,5 13,6 7,5 3,6 17,9 7,2 5,7 5,3
1849 Hamarøy 50,1 15,3 9,7 6,3 3,1 15,7 3,0 1,8 5,1
1850 Tysfjord 52,1 16,9 11,5 6,2 3,5 14,0 1,4 1,0 3,5
1851 Lødingen 64,3 19,6 14,9 6,3 4,0 19,6 5,7 7,3 10,4
1852 Tjeldsund 32,2 9,9 7,7 3,0 2,1 9,5 0,1 0,8 4,0
1853 Evenes 37,3 9,7 7,2 4,3 2,0 14,0 5,9 -1,1 0,1
1854 Ballangen 58,2 17,5 13,7 6,7 3,7 16,6 2,4 6,7 10,0
1856 Røst 18,9 4,9 3,8 2,0 1,0 7,1 27,4 23,6 24,5
1857 Værøy 23,1 5,8 4,6 2,1 1,2 9,4 33,0 16,7 15,9
1859 Flakstad 35,6 10,5 7,8 3,9 2,1 11,3 11,0 9,0 10,6
1860 Vestvågøy  262,8 74,8 61,2 27,0 15,9 83,9 7,4 6,7 11,1
1865 Vågan  257,9 68,8 57,4 33,5 14,5 83,8 12,2 11,8 16,2
1866 Hadsel  201,2 57,8 47,9 21,1 12,1 62,2 4,4 6,1 5,6
1867 Bø 60,8 17,7 14,8 6,9 3,7 17,8 7,6 6,7 10,2
1868 Øksnes  123,4 34,5 28,9 16,0 7,2 36,8 13,7 16,1 19,0
1870 Sortland  292,6 74,8 62,1 40,3 15,8 99,7 6,8 5,9 9,2
1871 Andøy  146,6 41,9 33,3 17,5 8,9 45,0 7,5 9,9 12,5
1874 Moskenes 27,7 8,5 6,6 2,9 1,8 8,0 2,4 1,0 4,0
                   
19 Troms 4 982,0 1 294,4 1 022,2  797,2  270,6 1 597,6 9,5 8,5 9,1
1901 Harstad  771,1  194,6  153,0  135,1 40,8  247,6 7,9 7,4 7,3
1902 Tromsø 2 635,3  606,3  480,9  519,1  126,9  902,1 11,9 10,5 9,8
1911 Kvæfjord 74,5 20,8 17,1 11,8 4,4 20,4 8,3 8,0 8,2
1913 Skånland 70,5 21,1 17,3 7,2 4,5 20,4 5,2 5,6 10,0
1915 Bjarkøy 11,1 3,1 2,4 1,6 0,6 3,3 1,1 -4,4 -3,6
1917 Ibestad 39,7 10,5 7,8 4,0 2,1 15,3 14,7 6,4 10,0
1919 Gratangen 25,0 7,2 6,0 3,2 1,5 7,0 7,1 7,2 9,4
1920 Lavangen 21,4 6,3 5,1 2,7 1,3 6,0 1,7 3,5 7,3
1922 Bardu  119,6 41,0 26,5 8,9 8,6 34,6 1,3 2,5 4,8
1923 Salangen 54,0 16,0 12,8 6,4 3,3 15,5 3,6 2,9 5,1
1924 Målselv  202,1 60,2 45,1 18,7 12,7 65,5 4,5 4,9 9,6
1925 Sørreisa 88,4 24,3 20,0 7,5 5,2 31,3 10,0 7,3 12,4
1926 Dyrøy 25,7 7,6 6,4 3,1 1,6 7,0 4,0 4,3 5,8
1927 Tranøy 36,7 10,5 8,6 4,9 2,2 10,5 8,2 5,2 6,9
1928 Torsken 23,5 6,6 5,8 3,3 1,4 6,5 9,2 7,3 8,9
1929 Berg 26,5 7,9 6,3 3,3 1,7 7,3 7,3 11,9 12,4
1931 Lenvik  306,0 84,2 68,0 41,4 17,4 95,0 8,7 9,8 12,2
1933 Balsfjord  121,9 36,6 29,7 12,5 7,4 35,7 6,1 6,8 6,7
1936 Karlsøy 42,4 16,4 14,2 0,4 3,4 8,0 3,8 5,2 7,8
1938 Lyngen 55,9 21,7 17,9 0,5 4,5 11,3 11,6 13,9 14,2
1939 Storfjord 36,2 15,7 10,6 0,3 3,2 6,4 3,0 3,9 5,9
1940 Gáivuotna Kåfjord 34,0 14,3 10,8 0,1 2,9 5,9 2,7 2,6 4,9
1941 Skjervøy 50,3 19,3 16,3 0,7 4,1 9,9 3,9 4,7 5,7
1942 Nordreisa 87,6 32,1 26,8 0,5 6,8 21,3 7,6 8,5 12,1
1943 Kvænangen 22,7 10,1 6,8 0,0 2,0 3,7 4,0 3,0 4,8
                   
20 Finnmark Finnmárku 1 604,1  585,4  469,1 16,4  124,6  408,6 9,5 9,8 12,2
2002 Vardø 43,6 17,3 14,2 0,1 3,7 8,3 6,9 9,7 12,9
2003 Vadsø  144,1 51,2 40,7 1,1 10,9 40,2 1,9 -0,3 0,9
2004 Hammerfest  300,1  105,3 83,6 6,3 23,1 81,9 21,6 22,4 26,0
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 41,0 15,9 13,5 0,7 3,3 7,6 1,5 2,1 3,9
2012 Alta  395,4  139,4  112,2 2,7 29,0  112,0 13,2 12,1 14,0
2014 Loppa 20,0 7,7 6,4 0,2 1,6 4,1 1,4 1,6 6,9
2015 Hasvik 19,6 7,8 6,5 0,1 1,6 3,7 12,2 12,4 14,0
2017 Kvalsund 20,2 8,3 6,2 0,1 1,7 3,9 12,6 13,3 17,1
2018 Måsøy 28,4 10,7 8,3 0,1 2,2 7,1 5,1 7,4 10,5
2019 Nordkapp 66,7 25,5 21,1 0,3 5,5 14,4 4,0 7,7 11,7
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 86,3 32,1 26,4 0,4 6,9 20,6 2,7 5,3 7,4
2021 Kárásjohka Karasjok 48,5 17,6 15,2 1,9 3,8 10,0 5,2 6,0 8,0
2022 Lebesby 27,0 10,9 7,6 0,1 2,3 6,1 1,9 1,1 3,6
2023 Gamvik 20,6 7,8 6,6 0,1 1,7 4,4 12,5 12,6 11,3
2024 Berlevåg 18,8 7,5 6,0 0,1 1,6 3,5 -4,9 -2,3 -2,1
2025 Deatnu Tana 57,2 20,0 16,4 0,2 4,2 16,4 6,5 4,9 9,1
2027 Unjárga Nesseby 16,1 6,4 5,3 0,0 1,4 3,0 3,0 4,9 8,1
2028 Båtsfjord 43,7 16,3 13,6 0,5 3,5 9,8 1,5 3,5 4,6
2030 Sør-Varanger  206,7 77,8 59,5 1,4 16,6 51,5 7,2 8,8 11,3
                   
23 Kontinentalsokkelen 91 852,3 -10,3 40,6  222,8 19,8 91 579,4 30,2 -139,2  277,6
2311 Nordsjøen 90 770,2 0,0 0,0 0,0 0,0 90 770,2 30,1 . .
2312 Stavanger 1 082,2 -10,3 40,6  222,8 19,8  809,3 33,8 -139,2  277,6
1  Fra 1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen i Rogaland fylke slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord, og fra samme dato ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna i Møre og Romsdal fylke slått sammen til ny kommune 1576 Aure. Endringstallene fra 2005 til 2006 er basert på henholdsvis summen av 1154 og 1159 for kommune 1160, og summen av 1569 og 1572 for kommune 1576.

Standardtegn i tabeller