Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mai. 2005 og 2006. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006
I alt  262 000  300 592 14,7 42 533 46 613 9,6 8 653 9 669 11,7
                   
01 Østfold 8 985 9 515 5,9 2 102 2 274 8,2  432  472 9,3
02 Akershus 24 407 27 103 11,0 5 355 5 914 10,4 1 086 1 216 11,9
03 Oslo 39 231 43 015 9,6 6 799 7 257 6,7 1 365 1 502 10,1
04 Hedmark 5 837 6 132 5,0 1 428 1 529 7,0  289  316 9,2
05 Oppland 5 684 6 123 7,7 1 480 1 612 8,9  299  331 10,7
06 Buskerud 9 581 10 410 8,7 2 298 2 533 10,3  463  518 11,7
07 Vestfold 7 882 8 559 8,6 1 860 2 052 10,3  378  422 11,7
08 Telemark 5 743 6 075 5,8 1 419 1 551 9,2  289  321 10,8
09 Aust-Agder 3 354 3 650 8,8  852  946 11,0  171  194 13,5
10 Vest-Agder 5 945 6 374 7,2 1 404 1 520 8,3  284  309 9,1
11 Rogaland 18 144 20 834 14,8 3 774 4 344 15,1  790  914 15,6
12 Hordaland 18 339 19 334 5,4 4 064 4 510 11,0  824  933 13,2
14 Sogn og Fjordane 3 531 3 801 7,6  937 1 012 8,0  186  204 9,4
15 Møre og Romsdal 8 572 9 228 7,7 2 019 2 220 10,0  406  453 11,7
16 Sør-Trøndelag 9 949 10 844 9,0 2 262 2 524 11,6  469  535 14,1
17 Nord-Trøndelag 3 566 3 845 7,8  914  987 7,9  187  206 10,2
18 Nordland 6 678 7 313 9,5 1 814 1 960 8,0  372  410 10,3
19 Troms 4 552 4 982 9,5 1 193 1 294 8,5  248  271 9,1
20 Finnmark Finnmárku 1 465 1 604 9,5  533  585 9,7  111  125 12,3
23 Kontinentalsokkelen 70 556 91 852 30,2 26 -10 -139,3 5 20  280,8
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006
I alt 44 393 47 505 7,0 31 386 34 092 8,6  135 034  162 714 20,5
                   
01 Østfold 1 751 1 799 2,7 1 605 1 709 6,5 3 094 3 261 5,4
02 Akershus 5 332 5 649 6,0 3 963 4 318 8,9 8 671 10 007 15,4
03 Oslo 12 881 13 621 5,7 4 733 5 006 5,8 13 454 15 629 16,2
04 Hedmark 1 179 1 215 3,1 1 089 1 146 5,3 1 852 1 926 4,0
05 Oppland 1 032 1 082 4,8 1 103 1 192 8,0 1 771 1 908 7,7
06 Buskerud 1 901 2 013 5,9 1 667 1 826 9,5 3 252 3 520 8,3
07 Vestfold 1 566 1 650 5,3 1 407 1 522 8,2 2 671 2 913 9,1
08 Telemark 1 109 1 181 6,5 1 016 1 100 8,2 1 909 1 924 0,8
09 Aust-Agder  611  668 9,3  617  678 9,9 1 104 1 166 5,6
10 Vest-Agder 1 299 1 362 4,8  987 1 079 9,3 1 971 2 104 6,7
11 Rogaland 4 708 5 378 14,2 2 762 3 157 14,3 6 110 7 041 15,2
12 Hordaland 3 885 4 103 5,6 2 996 3 292 9,9 6 570 6 496 -1,1
14 Sogn og Fjordane  655  684 4,4  642  693 8,0 1 110 1 208 8,8
15 Møre og Romsdal 1 731 1 839 6,3 1 527 1 667 9,2 2 891 3 049 5,5
16 Sør-Trøndelag 2 220 2 384 7,4 1 760 1 931 9,7 3 238 3 470 7,2
17 Nord-Trøndelag  679  721 6,2  715  769 7,5 1 071 1 163 8,6
18 Nordland  948 1 122 18,3 1 372 1 476 7,5 2 171 2 345 8,0
19 Troms  713  797 11,8  961 1 022 6,4 1 436 1 598 11,2
20 Finnmark Finnmárku 13 16 25,2  433  469 8,2  374  409 9,3
23 Kontinentalsokkelen  181  223 23,2 29 41 38,1 70 315 91 579 30,2

Standardtegn i tabeller