Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-april 2006. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang
i alt
Ordinær skatt
til primær-
kommunen
Medlems-
avgift
til folketrygda
Arbeids-
gjevaravgift
til folketrygda
Ordinær
skatt til
fylkeskommunen
Rest: Oljeskatt,
inntektsskatt stat,
fellesskatt m.m.
Endring i prosent i forhold til
same periode året før
Skatteinngang
i alt
Ordinær
skatt til
primær-
kommunen
Ordinær
skatt til
fylkes-
kommunen
I alt  235 316,1 29 750,1 21 349,5 32 662,5 6 187,9  145 366,0 17,1 8,9 13,8
                   
01 Østfold 6 576,1 1 451,0 1 089,8 1 235,0  301,0 2 499,4 5,2 5,4 8,5
0101 Halden  612,6  144,5  108,5  129,3 30,8  199,5 6,0 5,2 10,1
0104 Moss  749,7  170,2  132,5  140,3 36,7  270,1 10,1 9,4 17,8
0105 Sarpsborg 1 537,2  261,4  196,8  275,2 52,3  751,4 16,6 1,7 0,4
0106 Fredrikstad 1 794,4  387,0  297,2  398,9 80,7  630,5 -6,1 5,1 7,8
0111 Hvaler 82,6 25,2 17,8 7,8 5,0 26,8 15,9 17,6 23,8
0118 Aremark 25,1 8,0 5,4 2,9 1,6 7,3 5,5 7,6 8,8
0119 Marker 68,2 16,6 12,3 12,2 3,4 23,8 9,1 5,2 13,1
0121 Rømskog 14,0 3,6 2,8 2,3 0,7 4,6 4,1 4,5 12,8
0122 Trøgstad 96,9 26,9 20,5 11,8 5,6 32,1 7,5 4,6 9,5
0123 Spydeberg  117,3 32,3 21,2 18,9 6,7 38,2 -3,0 0,4 3,9
0124 Askim  363,7 91,0 58,8 64,4 18,5  131,0 8,7 2,3 3,0
0125 Eidsberg  247,9 59,8 44,8 43,5 12,3 87,6 9,0 13,7 18,0
0127 Skiptvet 66,2 19,1 13,4 7,8 3,9 22,0 10,4 8,4 9,4
0128 Rakkestad  146,4 36,7 26,5 26,5 7,5 49,1 0,4 0,3 4,7
0135 Råde  144,4 36,7 28,1 23,1 7,6 48,9 8,0 4,2 8,2
0136 Rygge  332,1 82,2 63,4 52,7 17,4  116,4 6,8 8,9 11,6
0137 Våler 86,0 24,1 19,4 8,0 5,1 29,4 13,9 13,2 19,0
0138 Hobøl 91,4 25,5 20,4 9,3 5,4 30,8 1,3 2,6 9,1
                   
02 Akershus 18 550,9 3 736,8 2 689,5 3 878,9  769,9 7 475,7 11,9 9,4 13,6
0211 Vestby  357,8 79,6 65,7 61,8 17,1  133,5 5,0 2,6 9,7
0213 Ski  803,4  188,1  140,3  108,9 38,6  327,5 6,5 6,2 8,7
0214 Ås  395,6 89,6 70,1 86,3 19,2  130,3 5,3 1,9 8,4
0215 Frogn  364,2 95,4 70,5 43,1 19,9  135,2 3,2 1,9 4,8
0216 Nesodden  379,7  106,0 84,2 40,0 22,2  127,3 3,8 5,9 7,4
0217 Oppegård  930,6  188,2  137,3  178,9 38,7  387,5 2,8 5,4 10,9
0219 Bærum 5 907,7 1 015,2  647,5 1 557,5  201,6 2 485,9 16,3 13,6 18,7
0220 Asker 2 571,2  454,1  292,6  545,4 92,2 1 186,7 14,1 12,7 17,0
0221 Aurskog-Høland  272,0 69,5 57,0 35,8 14,9 94,7 5,6 4,8 13,0
0226 Sørum  402,7 91,4 67,2 40,9 18,8  184,5 18,0 9,9 15,9
0227 Fet  268,5 65,0 45,4 24,8 13,5  119,7 20,1 10,4 14,0
0228 Rælingen  340,9 97,7 78,6 26,6 20,4  117,5 6,6 7,0 9,6
0229 Enebakk  214,6 53,4 44,2 27,2 11,2 78,7 8,3 7,1 8,9
0230 Lørenskog 1 197,6  213,2  164,5  323,9 46,3  449,7 6,6 4,5 7,3
0231 Skedsmo 1 408,8  312,7  232,9  305,9 65,9  491,3 10,3 11,3 16,9
0233 Nittedal  635,1  136,7  106,9  112,6 28,6  250,3 8,7 7,6 8,2
0234 Gjerdrum  124,9 34,2 27,3 13,4 7,3 42,7 8,8 7,6 14,9
0235 Ullensaker  974,0  172,6  134,9  218,7 36,1  411,8 27,8 14,8 15,3
0236 Nes  357,0 98,6 79,1 41,7 20,5  117,1 4,2 4,0 8,0
0237 Eidsvoll  389,8  104,6 85,2 56,3 21,7  122,0 4,8 6,0 10,4
0238 Nannestad  206,9 58,1 47,8 21,7 12,3 66,9 8,0 7,0 12,6
0239 Hurdal 48,1 12,8 10,3 7,7 2,7 14,6 10,5 8,7 16,6
                   
0301 Oslo 29 960,1 4 514,2 2 904,2 9 343,1  931,0 12 267,6 12,0 10,2 16,8
                   
04 Hedmark 4 209,4  977,1  744,1  836,8  202,5 1 448,9 5,5 4,6 9,6
0402 Kongsvinger  412,7 89,3 66,9 65,9 18,7  172,0 7,1 1,5 8,9
0403 Hamar  917,1  169,2  125,6  196,1 35,2  391,0 4,5 6,0 10,1
0412 Ringsaker  729,1  154,9  123,1  197,6 31,9  221,6 18,8 1,4 5,7
0415 Løten  118,5 33,5 27,5 15,4 7,1 34,9 2,1 2,9 9,5
0417 Stange  414,6 94,7 76,0  109,0 19,8  115,1 -9,4 5,9 11,8
0418 Nord-Odal 92,2 22,8 18,8 14,0 4,8 31,9 5,9 0,1 4,2
0419 Sør-Odal  145,6 40,5 30,5 18,3 8,2 48,2 4,0 7,4 9,3
0420 Eidskog  108,7 29,1 23,2 17,1 6,1 33,2 8,7 8,4 12,9
0423 Grue 92,4 23,7 17,9 15,0 4,9 31,0 0,6 -0,8 5,2
0425 Åsnes  129,6 36,8 27,5 17,5 7,6 40,1 7,7 9,1 15,3
0426 Våler 71,6 18,7 14,1 15,1 3,7 20,1 1,4 1,2 4,0
0427 Elverum  407,0 99,1 77,7 75,4 21,2  133,6 4,3 11,8 20,6
0428 Trysil  150,3 38,9 27,2 26,8 7,9 49,4 12,5 10,5 14,3
0429 Åmot 84,8 25,9 17,6 10,6 5,3 25,4 4,8 -1,6 3,0
0430 Stor-Elvdal 46,0 14,5 9,9 5,4 2,8 13,4 1,4 1,8 1,6
0432 Rendalen 33,5 12,4 6,6 3,8 2,4 8,4 2,2 0,5 2,3
0434 Engerdal 21,2 6,0 4,9 3,4 1,2 5,6 1,1 -0,7 4,0
0436 Tolga 25,9 6,8 5,5 2,8 1,4 9,3 4,2 4,0 6,5
0437 Tynset  108,1 29,4 21,4 15,9 6,1 35,3 2,0 4,4 7,7
0438 Alvdal 43,3 13,8 9,1 5,2 2,7 12,5 8,2 3,0 3,9
0439 Folldal 26,4 8,3 6,1 2,8 1,6 7,5 2,2 -0,8 -0,2
0441 Os 30,9 8,8 7,2 3,8 1,8 9,4 4,2 0,9 5,7
                   
05 Oppland 4 206,6 1 050,4  773,3  742,7  216,4 1 423,7 8,3 6,9 11,4
0501 Lillehammer  785,9  163,9  120,4  156,3 33,9  311,4 18,0 11,2 13,5
0502 Gjøvik  674,4  151,9  117,7  142,9 32,6  229,3 2,8 3,7 12,1
0511 Dovre 45,8 13,2 10,3 5,1 2,7 14,5 5,2 2,8 7,2
0512 Lesja 37,2 11,3 8,0 5,2 2,2 10,5 9,7 3,6 5,0
0513 Skjåk 46,6 15,8 9,3 5,7 3,1 12,8 8,6 5,2 7,2
0514 Lom 51,5 13,0 8,4 7,3 2,7 20,2 10,3 6,0 18,4
0515 Vågå 78,6 19,5 14,2 8,5 4,0 32,4 1,1 4,4 9,1
0516 Nord-Fron  151,0 42,1 23,3 23,6 8,3 53,7 11,1 6,6 9,6
0517 Sel  102,2 28,6 22,7 13,2 5,9 31,7 6,7 9,0 11,4
0519 Sør-Fron 62,0 19,3 11,8 9,0 3,8 18,1 2,7 -0,5 2,9
0520 Ringebu 94,8 26,2 15,9 17,8 5,1 29,8 -2,9 -0,2 -1,8
0521 Øyer  113,4 33,9 24,2 15,2 6,8 33,3 31,3 31,1 40,5
0522 Gausdal  118,2 31,7 23,8 20,2 6,5 35,9 10,0 7,1 13,7
0528 Østre Toten  293,4 73,8 58,7 47,2 15,6 98,1 9,9 5,9 10,7
0529 Vestre Toten  285,6 63,1 50,5 78,3 13,6 80,1 -2,8 -0,6 4,2
0532 Jevnaker  150,4 34,0 26,8 27,8 7,1 54,7 9,5 6,3 8,3
0533 Lunner  177,4 48,8 39,8 19,7 10,0 59,0 3,4 5,4 9,3
0534 Gran  281,0 70,3 56,5 48,4 14,7 91,2 4,7 4,9 11,1
0536 Søndre Land 98,9 27,6 22,4 15,8 5,7 27,3 4,4 7,5 8,0
0538 Nordre Land  132,9 36,7 25,2 22,8 7,4 40,8 7,9 4,3 8,6
0540 Sør-Aurdal 67,5 21,0 13,7 7,7 4,0 21,1 19,0 18,0 21,0
0541 Etnedal 25,3 7,6 6,3 3,2 1,4 6,9 15,2 14,8 11,1
0542 Nord-Aurdal  155,4 42,1 28,2 25,7 8,4 50,9 2,0 -1,5 4,0
0543 Vestre Slidre 52,1 16,1 10,9 4,1 3,2 17,9 20,8 18,9 24,1
0544 Øystre Slidre 83,3 24,7 16,6 7,8 4,9 29,3 14,5 22,6 26,4
0545 Vang 41,9 14,5 7,7 4,3 2,8 12,6 27,0 17,8 21,3
                   
06 Buskerud 7 288,2 1 674,3 1 179,9 1 386,8  342,8 2 704,4 11,2 12,2 16,2
0602 Drammen 1 964,5  384,0  274,6  445,5 79,6  780,9 11,4 14,2 15,5
0604 Kongsberg  857,6  170,3  122,2  205,9 35,8  323,4 1,8 4,2 8,6
0605 Ringerike  755,9  175,8  125,9  164,3 35,9  253,9 7,3 6,6 10,6
0612 Hole  173,3 47,3 27,3 20,5 8,1 69,9 14,7 20,9 21,1
0615 Flå 18,9 6,0 3,9 2,3 1,2 5,4 5,1 7,3 11,3
0616 Nes  111,3 33,1 19,5 13,4 6,5 38,9 45,1 50,6 56,5
0617 Gol  123,1 33,4 20,1 20,4 6,6 42,7 16,1 15,2 19,6
0618 Hemsedal 80,3 24,3 14,1 10,4 4,7 26,9 34,9 49,3 54,5
0619 Ål  129,3 35,2 20,2 19,4 7,0 47,5 12,7 10,9 16,8
0620 Hol  184,2 59,3 30,2 22,7 11,3 60,7 29,9 34,2 36,0
0621 Sigdal 85,3 27,1 17,7 8,9 5,0 26,5 25,8 33,7 37,6
0622 Krødsherad 62,1 14,6 9,5 9,0 2,9 26,2 13,9 14,3 22,2
0623 Modum  289,1 73,7 53,7 49,5 15,1 97,1 6,3 -0,5 5,4
0624 Øvre Eiker  388,1 92,2 67,8 60,5 19,3  148,2 14,4 13,7 17,5
0625 Nedre Eiker  511,9  120,4 99,2 75,8 25,6  190,9 10,9 8,5 14,2
0626 Lier  759,5  154,2  113,0  151,5 31,5  309,4 16,4 13,8 19,5
0627 Røyken  429,1  112,8 89,6 53,3 24,4  149,1 7,6 6,8 14,5
0628 Hurum  207,7 53,7 43,3 30,4 11,3 69,0 10,0 10,2 15,4
0631 Flesberg 60,1 18,3 12,3 10,6 3,7 15,2 28,7 35,6 43,7
0632 Rollag 29,1 10,2 5,7 3,7 2,0 7,6 0,1 0,9 8,3
0633 Nore og Uvdal 67,9 28,4 10,2 8,7 5,4 15,1 7,5 5,9 10,5
                   
07 Vestfold 5 932,7 1 327,6  972,8 1 137,2  274,0 2 221,1 11,4 12,7 16,5
0701 Horten  591,9  139,1  107,3  145,0 29,2  171,3 3,6 8,2 9,2
0702 Holmestrand  204,0 52,4 41,1 33,2 11,3 66,0 5,5 5,0 13,1
0704 Tønsberg 1 306,8  237,2  173,0  326,2 50,3  520,1 15,9 12,4 17,2
0706 Sandefjord 1 260,0  256,8  184,6  249,9 51,9  516,8 13,4 16,0 18,4
0709 Larvik 1 042,7  241,3  168,9  174,2 48,3  410,0 13,0 14,4 16,8
0711 Svelvik  133,9 35,0 26,6 18,3 7,5 46,4 7,2 5,2 12,3
0713 Sande  164,4 46,0 33,9 19,0 9,3 56,1 8,2 11,8 14,0
0714 Hof 59,9 15,6 12,4 8,4 3,2 20,2 11,3 13,0 14,4
0716 Re  175,9 45,1 34,6 25,5 9,2 61,5 11,1 11,6 16,3
0719 Andebu 97,6 25,6 20,4 14,2 5,4 32,0 4,6 7,8 10,4
0720 Stokke  245,5 57,5 43,6 45,9 11,9 86,5 13,0 11,3 16,5
0722 Nøtterøy  503,5  132,4 95,4 62,3 27,7  185,7 6,2 13,9 22,3
0723 Tjøme 98,8 31,3 21,3 8,0 6,3 32,0 21,9 27,6 30,1
0728 Lardal 47,7 12,1 9,6 7,0 2,4 16,6 10,4 4,8 8,4
                   
08 Telemark 4 193,2 1 019,2  711,3  812,0  210,8 1 440,0 7,0 9,5 13,5
0805 Porsgrunn 1 026,8  193,4  147,1  186,2 41,7  458,3 -0,6 5,1 13,0
0806 Skien 1 296,6  296,2  224,2  295,6 61,8  418,9 10,2 11,9 13,7
0807 Notodden  285,6 72,4 49,6 69,4 14,9 79,2 2,2 11,2 14,7
0811 Siljan 45,0 12,8 10,3 4,8 2,7 14,3 6,2 6,7 13,1
0814 Bamble  339,7 79,6 63,8 78,5 16,7  101,0 11,5 8,8 12,3
0815 Kragerø  221,8 56,2 43,4 36,4 12,0 73,8 8,7 10,1 16,4
0817 Drangedal 71,2 19,2 15,9 9,1 4,0 22,9 9,7 11,8 19,1
0819 Nome  147,0 39,3 27,1 22,6 7,7 50,3 10,2 13,0 12,3
0821 Bø  109,1 26,8 20,2 19,2 5,5 37,5 7,2 5,4 11,2
0822 Sauherad 78,2 19,9 16,3 13,0 4,1 24,8 7,5 7,0 13,8
0826 Tinn  173,4 62,2 26,2 22,9 12,2 50,0 9,6 5,8 10,2
0827 Hjartdal 38,8 13,1 6,7 4,7 2,5 11,8 27,3 18,4 24,8
0828 Seljord 67,8 17,5 11,1 12,4 3,5 23,4 6,5 8,0 8,4
0829 Kviteseid 50,0 13,6 9,7 8,5 2,7 15,4 10,5 6,9 9,9
0830 Nissedal 40,0 14,3 7,6 4,0 2,7 11,4 37,6 37,3 38,6
0831 Fyresdal 26,2 8,7 4,7 4,0 1,7 7,1 5,1 -7,3 -2,6
0833 Tokke 64,3 26,6 9,7 7,7 5,1 15,2 6,9 2,7 4,5
0834 Vinje  111,7 47,5 17,6 12,9 9,1 24,7 19,2 17,8 19,3
                   
09 Aust-Agder 2 486,1  611,2  427,9  459,0  125,6  862,4 8,7 9,0 14,7
0901 Risør  130,6 32,6 25,9 24,8 6,7 40,7 4,7 3,9 8,0
0904 Grimstad  439,0  104,7 72,7 95,5 21,7  144,4 6,6 9,8 19,5
0906 Arendal 1 068,2  237,8  180,6  208,5 49,5  391,9 8,5 12,9 18,6
0911 Gjerstad 44,2 11,0 9,0 8,2 2,3 13,8 11,5 7,7 17,2
0912 Vegårshei 34,0 8,5 6,8 5,6 1,8 11,3 14,9 10,6 18,4
0914 Tvedestrand  116,6 29,8 22,3 19,4 6,1 39,1 6,7 5,6 12,0
0919 Froland  104,6 24,9 17,5 9,7 5,1 47,4 10,6 1,8 5,9
0926 Lillesand  214,7 51,2 37,8 36,6 10,4 78,6 15,4 6,7 13,4
0928 Birkenes 88,0 20,8 16,1 18,7 4,4 28,0 5,7 8,2 12,7
0929 Åmli 30,4 9,8 6,2 4,1 2,0 8,4 -10,6 -12,7 -22,5
0935 Iveland 21,5 8,0 4,3 2,6 1,6 4,9 10,0 7,4 11,3
0937 Evje og Hornnes 68,7 17,8 13,0 10,5 3,7 23,6 10,9 12,9 18,4
0938 Bygland 24,9 8,0 4,7 4,4 1,6 6,2 4,8 1,9 4,0
0940 Valle 39,5 15,4 5,3 5,2 2,9 10,6 12,5 2,2 3,5
0941 Bykle 61,2 31,1 5,7 5,2 5,8 13,5 22,4 10,4 12,6
                   
10 Vest-Agder 4 300,7  969,7  666,6  940,0  196,9 1 527,4 4,8 4,3 6,8
1001 Kristiansand 2 385,7  473,3  325,9  605,7 95,3  885,4 4,3 9,1 9,8
1002 Mandal  311,5 76,6 57,0 57,3 15,6  105,0 12,7 10,0 14,6
1003 Farsund  209,3 52,6 39,6 42,8 10,9 63,4 1,1 2,4 6,2
1004 Flekkefjord  196,1 49,8 35,5 33,2 10,1 67,6 4,3 5,7 5,7
1014 Vennesla  255,3 62,5 45,6 46,9 13,1 87,3 10,6 3,8 7,9
1017 Songdalen  111,9 27,4 21,9 18,0 5,7 38,9 7,9 9,0 13,1
1018 Søgne  219,1 52,3 39,8 32,6 11,0 83,4 11,2 10,2 14,9
1021 Marnardal 44,7 12,1 8,2 7,2 2,5 14,6 8,9 1,4 5,9
1026 Åseral 27,2 13,5 3,3 3,7 2,5 4,3 6,4 2,2 4,2
1027 Audnedal 31,0 7,7 5,8 7,9 1,6 8,0 3,6 3,1 11,2
1029 Lindesnes 84,1 23,3 17,0 13,3 4,8 25,8 14,9 15,0 20,4
1032 Lyngdal  157,7 37,3 28,2 31,2 7,8 53,2 10,5 6,0 8,9
1034 Hægebostad 28,3 7,7 5,9 4,7 1,6 8,4 12,8 10,2 14,9
1037 Kvinesdal  154,3 35,6 22,3 25,0 7,2 64,1 -25,7 -45,7 -41,6
1046 Sirdal 84,4 38,0 10,7 10,6 7,3 17,8 24,4 10,8 14,2
                   
11 Rogaland 14 124,9 2 689,1 1 918,7 3 715,5  568,5 5 233,2 14,0 12,0 14,0
1101 Eigersund  349,0 81,7 60,3 63,2 17,0  126,9 9,4 8,7 14,6
1102 Sandnes 1 907,5  385,3  293,3  404,8 83,2  740,9 7,0 12,1 22,7
1103 Stavanger 5 730,1  895,6  622,0 1 851,0  192,4 2 169,2 20,6 14,3 23,8
1106 Haugesund  921,8  192,1  142,2  220,1 39,6  327,8 6,3 8,9 8,3
1111 Sokndal 95,3 18,8 13,0 13,7 3,9 45,8 36,3 5,4 11,4
1112 Lund 75,7 15,9 11,9 20,2 3,3 24,4 2,4 1,4 5,0
1114 Bjerkreim 50,1 12,7 9,7 7,9 2,6 17,2 4,1 1,9 6,0
1119 Hå  341,6 83,9 64,6 62,4 17,9  112,9 9,0 8,1 17,0
1120 Klepp  391,6 87,9 65,7 66,4 18,5  153,1 6,7 8,5 11,2
1121 Time  365,1 88,3 67,6 59,8 18,6  130,9 8,6 7,0 13,3
1122 Gjesdal  212,0 55,5 43,3 29,3 11,5 72,5 13,3 11,9 14,0
1124 Sola 1 368,3  164,7  115,5  556,6 34,5  497,1 22,9 22,2 27,0
1127 Randaberg  296,0 71,5 50,7 44,9 14,7  114,1 -11,9 28,5 32,9
1129 Forsand 37,1 13,8 4,4 4,7 2,6 11,6 3,4 -17,6 -17,5
1130 Strand  238,0 60,2 46,2 34,6 12,6 84,4 11,6 13,7 18,0
1133 Hjelmeland 74,3 29,9 10,1 10,7 5,7 18,0 8,7 7,0 11,2
1134 Suldal  135,1 51,1 15,5 19,1 9,8 39,6 21,5 4,6 -67,6
1135 Sauda  129,0 37,3 19,1 13,7 7,6 51,4 19,8 6,9 10,8
1141 Finnøy 57,8 14,6 11,4 9,5 3,0 19,3 15,1 10,6 19,1
1142 Rennesøy 74,1 20,8 15,6 7,7 4,3 25,8 -3,8 8,8 13,1
1144 Kvitsøy 10,5 2,6 2,0 1,8 0,5 3,6 14,5 11,4 16,2
1145 Bokn 17,3 3,9 3,1 2,1 0,8 7,4 25,6 6,0 8,5
1146 Tysvær  191,1 48,2 38,8 24,7 10,4 69,0 4,6 8,0 11,9
1149 Karmøy  856,4  206,1  160,2  142,2 44,2  303,7 11,9 9,6 19,4
1151 Utsira 6,1 1,6 1,3 1,1 0,3 1,8 52,0 82,1  108,9
1160 Vindafjord1  193,8 45,1 31,3 43,5 9,0 64,9 3,3 6,2 9,0
                   
12 Hordaland 13 225,1 2 890,8 2 060,4 2 825,6  600,4 4 847,9 4,3 10,6 16,0
1201 Bergen 8 208,7 1 609,9 1 158,8 1 975,8  335,4 3 128,9 1,6 12,2 18,2
1211 Etne 76,6 21,8 14,8 10,8 4,2 25,1 8,6 11,8 11,2
1216 Sveio 81,1 23,0 18,3 10,2 4,7 25,0 6,0 5,6 10,1
1219 Bømlo  252,8 59,5 42,1 54,5 12,3 84,3 9,5 11,5 19,2
1221 Stord  498,3 94,6 75,7  133,7 20,2  174,1 5,3 8,4 13,6
1222 Fitjar 64,2 16,0 12,5 10,1 3,4 22,3 11,6 9,7 17,1
1223 Tysnes 55,4 14,0 10,8 9,1 2,8 18,7 11,4 10,6 11,9
1224 Kvinnherad  372,1 85,4 52,4 55,0 17,3  162,0 13,0 5,5 9,4
1227 Jondal 26,2 7,4 4,1 6,0 1,5 7,2 9,8 3,5 6,1
1228 Odda  226,2 79,9 30,0 36,6 15,5 64,3 11,3 21,5 22,0
1231 Ullensvang 75,9 20,1 13,5 11,5 4,0 26,9 8,3 7,1 5,6
1232 Eidfjord 35,1 19,6 3,9 2,9 3,7 5,0 -0,7 -2,5 -1,5
1233 Ulvik 26,5 11,7 4,2 2,9 2,2 5,4 -0,7 0,1 1,6
1234 Granvin 17,0 4,3 3,7 3,0 0,9 5,1 2,8 -1,5 -1,4
1235 Voss  303,0 78,3 54,3 51,4 16,1  102,9 5,5 5,7 13,2
1238 Kvam  190,7 48,3 33,9 31,0 10,0 67,4 5,9 3,7 9,7
1241 Fusa  105,2 22,2 15,2 23,6 4,5 39,7 17,8 5,4 12,7
1242 Samnanger 48,5 15,3 9,9 4,9 3,1 15,3 4,4 4,4 7,8
1243 Os  376,8 97,9 74,3 48,5 20,8  135,3 10,6 18,8 23,7
1244 Austevoll  179,1 35,9 25,2 40,6 7,4 70,1 30,4 19,1 27,8
1245 Sund  118,6 31,5 26,3 17,3 6,6 37,0 6,9 9,5 13,5
1246 Fjell  508,9  120,7 97,1 87,2 25,9  178,0 11,1 11,1 18,1
1247 Askøy  440,5  115,9 96,4 54,7 25,1  148,4 7,7 6,9 13,1
1251 Vaksdal 82,7 28,8 15,6 12,5 5,8 20,1 4,8 4,8 6,2
1252 Modalen 17,9 9,6 1,4 2,2 1,8 2,8 1,0 -4,3 -2,3
1253 Osterøy  140,3 34,4 26,4 25,2 7,0 47,3 2,1 -1,0 2,9
1256 Meland  131,9 30,6 25,9 21,6 6,6 47,1 16,7 7,2 15,9
1259 Øygarden 77,9 21,6 16,5 12,3 4,6 22,9 7,7 2,8 4,0
1260 Radøy 81,1 21,5 17,7 13,7 4,5 23,7 0,2 0,8 3,9
1263 Lindås  291,1 75,5 58,8 41,0 15,7  100,0 5,0 6,9 12,4
1264 Austrheim 65,9 16,3 11,7 10,9 3,3 23,6 7,0 7,0 9,3
1265 Fedje 11,4 3,2 2,6 1,5 0,7 3,5 -0,7 -2,7 7,6
1266 Masfjorden 37,6 15,7 6,6 3,7 3,1 8,4 8,2 7,7 9,8
                   
14 Sogn og Fjordane 2 646,0  680,4  445,5  468,8  137,1  914,2 9,4 7,1 10,7
1401 Flora  290,5 66,4 50,9 59,0 13,8  100,4 12,8 13,0 17,9
1411 Gulen 56,5 13,6 10,3 8,6 2,7 21,4 24,7 24,1 32,0
1412 Solund 20,6 6,1 3,9 2,3 1,2 7,0 22,2 23,5 30,0
1413 Hyllestad 27,1 7,6 5,5 6,0 1,5 6,5 8,0 17,6 22,8
1416 Høyanger  100,0 32,2 18,2 16,1 6,5 26,9 0,0 -2,6 1,8
1417 Vik 76,5 21,0 10,3 12,1 4,1 29,0 10,0 7,2 9,3
1418 Balestrand 28,8 8,4 5,6 5,8 1,7 7,4 1,8 -3,5 -2,2
1419 Leikanger 68,0 12,4 9,8 27,9 2,6 15,2 1,8 5,6 13,0
1420 Sogndal  156,7 40,3 29,7 31,0 8,3 47,4 10,7 12,3 17,6
1421 Aurland 60,2 29,1 7,3 6,5 5,6 11,7 2,8 2,8 5,4
1422 Lærdal 53,3 20,4 8,9 6,4 3,9 13,7 6,3 4,3 5,5
1424 Årdal  142,9 45,9 26,7 17,7 9,3 43,2 4,1 -0,7 1,3
1426 Luster  118,0 44,7 18,6 15,0 8,4 31,2 8,9 4,5 4,5
1428 Askvoll 61,3 17,8 13,8 7,4 3,6 18,8 15,6 17,4 19,0
1429 Fjaler 52,3 13,5 10,1 9,2 2,7 16,8 -1,5 2,4 4,7
1430 Gaular 50,0 13,1 10,5 9,8 2,6 14,1 1,8 1,7 4,1
1431 Jølster 50,2 14,6 11,2 6,1 2,9 15,4 4,4 3,8 8,2
1432 Førde  399,5 70,6 53,9 98,8 14,9  161,2 8,1 13,0 18,0
1433 Naustdal 44,1 12,7 10,8 4,8 2,7 13,1 6,5 6,2 13,5
1438 Bremanger  113,2 35,3 16,3 14,4 6,8 40,4 19,7 -4,2 -4,3
1439 Vågsøy  152,9 38,4 27,0 24,2 7,8 55,5 9,0 11,7 21,2
1441 Selje 55,9 15,1 12,2 6,7 3,1 18,7 3,7 0,5 7,9
1443 Eid  115,4 29,5 22,0 16,7 6,0 41,3 9,4 7,6 7,6
1444 Hornindal 17,0 5,1 3,9 2,2 1,0 4,6 0,4 -0,2 2,2
1445 Gloppen  177,3 30,8 21,5 20,6 6,2 98,2 29,3 12,1 16,4
1449 Stryn  157,8 35,7 26,6 33,5 7,1 54,9 5,3 9,8 12,0
                   
15 Møre og Romsdal 6 401,5 1 441,1 1 072,0 1 260,8  294,9 2 332,7 8,9 8,5 13,0
1502 Molde  752,0  154,2  116,5  225,0 31,6  224,7 2,0 6,6 8,3
1503 Kristiansund  420,7 93,9 73,5 82,4 19,8  151,1 8,5 7,2 9,0
1504 Ålesund 1 290,9  261,0  187,4  284,1 52,5  505,8 3,3 5,7 11,0
1511 Vanylven 70,0 19,4 15,2 11,2 4,0 20,1 12,4 12,7 16,6
1514 Sande 52,1 13,4 10,7 9,7 2,8 15,6 1,7 4,1 6,2
1515 Herøy  310,4 67,6 49,7 51,3 13,7  128,1 23,2 22,4 30,5
1516 Ulstein  215,4 45,6 33,4 56,6 8,9 70,9 15,5 21,0 25,8
1517 Hareid  101,3 24,1 19,4 22,9 5,2 29,7 8,3 12,7 20,5
1519 Volda  188,4 44,8 34,3 36,6 9,2 63,5 13,8 10,8 12,3
1520 Ørsta  239,8 52,9 41,2 41,1 11,0 93,5 13,2 7,5 15,3
1523 Ørskog 48,1 11,2 9,0 7,6 2,3 17,9 12,5 8,1 12,6
1524 Norddal 39,3 15,1 6,6 7,1 2,9 7,7 -2,0 -0,8 -0,5
1525 Stranda  102,4 25,7 19,0 18,2 5,3 34,2 4,4 8,2 13,3
1526 Stordal 24,6 5,3 3,9 5,9 1,0 8,6 14,2 10,0 10,5
1528 Sykkylven  258,1 41,9 30,8 46,9 8,5  130,0 12,5 7,2 9,7
1529 Skodje 82,8 19,2 16,0 12,9 4,0 30,6 25,1 12,5 18,0
1531 Sula  168,0 38,0 31,1 27,3 7,8 63,7 4,8 6,8 11,9
1532 Giske  133,6 35,1 28,6 16,7 7,2 45,9 7,0 5,0 9,0
1534 Haram  217,6 52,3 39,5 49,0 10,8 66,0 11,7 11,5 16,6
1535 Vestnes  140,6 34,2 24,6 27,9 7,0 46,9 11,5 18,1 20,8
1539 Rauma  200,9 41,6 28,1 34,1 8,7 88,3 3,7 10,0 19,3
1543 Nesset 62,8 22,6 11,6 9,5 4,5 14,6 6,1 5,7 10,3
1545 Midsund 44,5 11,4 9,1 6,5 2,3 15,2 17,0 8,3 11,7
1546 Sandøy 34,7 8,6 5,8 6,8 1,7 11,8 -28,6 3,2 14,0
1547 Aukra 72,9 20,1 15,1 10,1 4,1 23,4 18,1 18,4 23,7
1548 Fræna  259,7 48,7 40,0 33,1 9,9  128,0 50,4 13,6 14,0
1551 Eide 69,0 16,6 12,9 13,8 3,5 22,3 12,3 9,5 15,4
1554 Averøy  116,2 30,0 24,7 18,0 6,2 37,3 14,5 16,5 22,3
1556 Frei 95,3 26,3 22,7 10,0 5,8 30,5 9,1 7,7 13,8
1557 Gjemnes 46,1 13,4 11,3 5,5 2,8 13,1 12,3 9,6 16,0
1560 Tingvoll 52,9 13,5 11,0 8,0 2,8 17,7 1,8 2,4 8,4
1563 Sunndal  173,8 50,5 31,0 24,8 10,5 56,9 0,7 -1,6 5,2
1566 Surnadal  140,5 31,5 21,2 19,7 6,3 61,8 11,0 -0,3 4,6
1567 Rindal 38,1 11,9 6,9 5,1 2,4 11,8 2,6 -2,8 2,0
1571 Halsa 32,5 9,1 6,4 3,8 1,7 11,5 30,1 24,9 18,7
1573 Smøla 42,5 13,0 9,9 4,3 2,6 12,6 8,4 9,2 12,6
1576 Aure1 62,7 17,4 13,9 7,0 3,6 20,8 10,6 6,3 14,2
                   
16 Sør-Trøndelag 7 522,2 1 639,3 1 250,6 1 649,2  349,3 2 633,9 10,2 11,6 17,2
1601 Trondheim 5 222,2 1 037,3  791,8 1 310,3  224,5 1 858,3 10,2 14,1 20,7
1612 Hemne 81,2 20,9 16,2 9,6 4,3 30,2 12,3 3,0 8,7
1613 Snillfjord 16,0 4,9 3,6 1,9 1,0 4,6 6,1 4,0 6,8
1617 Hitra 70,5 18,4 15,3 11,4 3,9 21,6 9,6 7,4 11,0
1620 Frøya  113,6 18,1 14,0 11,2 3,8 66,6 64,4 4,1 11,1
1621 Ørland  104,9 25,0 19,0 16,7 5,3 38,9 3,3 4,5 12,8
1622 Agdenes 34,7 9,2 7,5 6,8 1,8 9,4 21,0 25,7 28,7
1624 Rissa  107,8 27,0 22,1 19,2 5,5 34,1 9,8 3,8 4,5
1627 Bjugn 78,9 19,5 16,3 12,6 4,2 26,2 3,1 3,4 6,1
1630 Åfjord 57,4 14,6 11,4 7,8 3,0 20,6 12,9 10,6 14,9
1632 Roan 14,9 4,4 3,5 1,6 0,9 4,5 3,6 1,0 7,4
1633 Osen 18,2 5,1 4,3 1,8 1,1 5,9 6,6 0,0 5,4
1634 Oppdal  140,1 39,4 28,1 17,5 8,1 47,1 10,5 21,1 27,1
1635 Rennebu 48,3 16,2 9,5 7,0 3,2 12,3 6,2 6,7 10,2
1636 Meldal 69,7 18,2 12,6 11,2 3,6 24,1 7,9 7,5 7,2
1638 Orkdal  241,0 54,4 43,6 52,3 11,4 79,2 7,8 5,9 9,0
1640 Røros  125,8 31,3 22,9 20,6 6,2 44,8 13,9 9,5 11,4
1644 Holtålen 33,1 9,3 7,7 4,0 2,0 10,2 7,1 4,2 14,3
1648 Midtre Gauldal  107,8 26,6 20,8 20,4 5,3 34,8 10,2 9,9 7,6
1653 Melhus  268,9 71,3 55,7 37,8 15,4 88,7 6,9 5,6 13,4
1657 Skaun  114,7 33,0 28,4 11,6 7,0 34,7 13,6 15,3 22,3
1662 Klæbu  105,0 31,8 23,2 13,1 6,5 30,4 4,5 7,1 6,2
1663 Malvik  243,7 67,4 55,2 27,8 14,5 79,0 6,5 8,8 11,6
1664 Selbu 78,1 21,4 14,9 13,0 4,3 24,5 5,0 0,6 2,9
1665 Tydal 25,5 14,3 3,2 2,0 2,7 3,2 1,2 2,1 4,2
                   
17 Nord-Trøndelag 2 607,9  630,0  498,9  492,7  132,0  854,3 8,4 5,0 10,4
1702 Steinkjer  491,0 95,7 76,2  116,0 20,2  183,0 9,6 2,8 5,8
1703 Namsos  245,6 63,6 52,8 31,2 13,5 84,4 7,4 6,7 13,2
1711 Meråker 50,4 13,8 9,1 9,8 2,9 14,8 -6,0 -13,7 -7,4
1714 Stjørdal  415,5  102,6 82,4 69,9 21,8  138,7 13,3 14,3 23,7
1717 Frosta 38,4 10,0 8,1 6,3 2,0 12,0 7,5 2,8 4,0
1718 Leksvik 68,6 15,4 12,6 14,2 3,2 23,2 6,2 2,7 7,5
1719 Levanger  415,4 90,5 73,8  107,2 18,9  125,0 6,7 6,8 12,3
1721 Verdal  289,4 65,5 53,8 61,6 13,8 94,6 8,4 6,3 9,5
1723 Mosvik 13,3 4,4 2,9 2,1 0,9 3,0 2,4 6,6 11,3
1724 Verran 42,2 13,3 8,8 7,7 2,7 9,8 7,3 14,7 18,9
1725 Namdalseid 25,5 7,0 6,0 3,5 1,4 7,5 7,8 3,7 6,0
1729 Inderøy  104,6 28,2 23,1 14,6 5,8 32,9 9,1 7,6 11,2
1736 Snåsa 32,5 9,8 7,2 4,4 2,0 9,1 2,6 -23,3 -15,9
1738 Lierne 24,9 7,8 5,3 3,3 1,6 7,0 7,7 2,9 6,0
1739 Røyrvik 10,2 5,1 1,9 1,2 1,0 1,1 -2,2 9,4 11,4
1740 Namsskogan 17,2 7,2 3,1 1,9 1,4 3,6 -18,9 -31,5 -27,5
1742 Grong 49,4 15,8 9,6 4,8 3,1 16,1 6,0 -0,7 3,9
1743 Høylandet 20,3 5,4 4,5 2,3 1,1 7,0 10,2 2,6 7,5
1744 Overhalla 64,3 16,8 13,9 9,0 3,6 21,1 7,8 1,6 10,4
1748 Fosnes 9,8 2,9 2,5 1,1 0,6 2,6 10,6 10,4 8,4
1749 Flatanger 17,2 5,1 4,1 1,9 1,1 5,0 14,0 8,1 14,8
1750 Vikna 76,5 19,9 17,0 8,8 4,2 26,6 19,2 12,4 19,0
1751 Nærøy 76,1 21,5 17,9 8,8 4,5 23,3 4,8 2,5 9,2
1755 Leka 9,5 2,6 2,2 1,1 0,6 2,9 11,9 2,4 9,5
                   
18 Nordland 5 009,2 1 282,3  961,0  750,5  268,1 1 747,3 10,6 6,6 11,4
1804 Bodø 1 202,3  273,0  218,6  258,6 58,2  394,0 18,1 19,0 26,4
1805 Narvik  438,8  110,9 79,5 69,6 23,9  155,0 11,1 4,0 8,7
1811 Bindal 27,3 10,2 5,4 3,4 2,0 6,4 0,5 0,6 2,6
1812 Sømna 27,7 7,8 6,9 3,4 1,6 8,0 5,4 1,7 4,7
1813 Brønnøy  136,5 35,6 28,9 17,5 7,3 47,1 8,4 7,8 8,7
1815 Vega 17,2 5,1 4,2 1,9 1,0 5,1 -4,8 -6,7 -6,4
1816 Vevelstad 6,6 1,9 1,7 0,8 0,4 1,9 4,7 1,1 5,3
1818 Herøy 29,7 8,5 6,9 3,5 1,8 9,0 20,7 19,7 22,9
1820 Alstahaug  127,8 34,2 29,3 15,9 7,1 41,2 1,8 2,0 6,6
1822 Leirfjord 26,5 7,4 6,7 3,1 1,6 7,8 2,6 1,0 3,9
1824 Vefsn  390,8 72,4 54,8 35,0 15,3  213,3 11,2 5,3 9,4
1825 Grane 22,9 7,7 5,0 2,6 1,6 6,1 2,4 1,1 4,4
1826 Hattfjelldal 25,3 8,8 4,8 2,9 1,7 7,1 15,6 19,4 22,7
1827 Dønna 22,6 6,5 5,5 2,5 1,4 6,8 11,8 9,9 18,0
1828 Nesna 30,8 7,5 6,5 5,8 1,6 9,5 4,4 -2,4 5,6
1832 Hemnes 90,3 39,3 15,1 8,1 7,6 20,2 2,0 0,6 1,8
1833 Rana  529,9  133,7 99,1 99,7 27,9  169,6 4,8 -4,0 0,3
1834 Lurøy 32,4 9,0 6,9 4,4 1,8 10,4 5,0 3,1 -6,4
1835 Træna 7,7 2,2 1,8 1,0 0,4 2,3 4,9 8,3 17,4
1836 Rødøy 22,4 5,9 4,6 2,8 1,2 7,9 -2,4 -3,2 3,7
1837 Meløy  145,6 47,3 28,3 20,3 9,6 40,3 6,6 9,6 13,4
1838 Gildeskål 35,8 10,6 7,2 4,1 2,1 11,8 3,8 -10,7 -8,5
1839 Beiarn 20,7 8,4 3,6 2,2 1,6 4,9 7,8 -1,3 0,1
1840 Saltdal 80,9 22,8 17,8 10,7 4,7 24,9 3,3 5,4 10,0
1841 Fauske  203,0 53,4 38,4 19,9 11,0 80,4 10,7 -0,5 3,6
1845 Sørfold 80,7 25,6 7,3 7,1 4,9 35,8 79,1 61,5 60,9
1848 Steigen 41,1 11,3 9,3 4,9 2,4 13,2 9,5 3,1 4,1
1849 Hamarøy 35,3 10,7 6,3 4,2 2,2 12,0 -0,1 -2,9 2,1
1850 Tysfjord 35,3 11,5 7,5 4,2 2,4 9,7 -0,4 -3,9 0,9
1851 Lødingen 44,5 13,2 10,2 4,3 2,7 14,1 5,2 5,5 11,5
1852 Tjeldsund 21,1 6,3 5,1 1,9 1,3 6,4 0,0 -2,1 4,6
1853 Evenes 26,5 6,3 4,7 3,0 1,3 11,3 8,7 -5,0 -1,5
1854 Ballangen 38,8 11,2 9,0 4,6 2,4 11,6 1,5 3,5 10,9
1856 Røst 13,1 3,1 2,5 1,2 0,6 5,6 31,6 21,6 25,5
1857 Værøy 17,5 4,1 3,2 1,3 0,8 8,0 42,5 15,7 17,7
1859 Flakstad 23,1 6,5 4,6 2,4 1,3 8,2 12,0 8,3 13,0
1860 Vestvågøy  173,8 46,8 39,2 17,9 10,0 59,9 7,0 3,4 10,9
1865 Vågan  179,8 45,2 38,3 22,8 9,6 63,9 13,6 9,6 18,1
1866 Hadsel  134,5 36,8 31,6 14,6 7,7 43,8 5,5 4,3 6,0
1867 Bø 41,0 11,4 9,8 4,6 2,4 12,8 5,9 1,4 8,8
1868 Øksnes 85,9 23,0 19,6 11,0 4,8 27,5 13,3 13,3 18,9
1870 Sortland  200,2 47,6 39,2 27,6 10,1 75,7 6,3 -0,3 5,5
1871 Andøy 96,3 26,2 21,8 11,4 5,6 31,3 5,6 5,8 11,5
1874 Moskenes 18,8 5,7 4,5 1,8 1,2 5,7 3,0 -1,2 4,4
                   
19 Troms 3 410,0  834,4  669,4  543,8  174,2 1 188,1 9,7 5,8 8,5
1901 Harstad  527,5  124,6 99,7 93,4 25,9  183,9 8,6 5,4 6,7
1902 Tromsø 1 829,3  390,5  316,5  354,3 81,6  686,4 13,0 9,0 9,7
1911 Kvæfjord 49,1 13,2 11,2 7,8 2,8 14,1 8,2 4,8 6,6
1913 Skånland 47,3 13,7 11,6 5,0 2,9 14,1 5,2 3,3 11,2
1915 Bjarkøy 7,3 2,0 1,6 0,9 0,4 2,4 1,3 -6,7 -3,6
1917 Ibestad 28,4 6,8 5,2 2,6 1,4 12,4 24,8 3,5 9,6
1919 Gratangen 17,0 4,6 4,1 2,3 1,0 5,0 8,9 4,1 10,0
1920 Lavangen 14,1 4,0 3,4 1,7 0,8 4,1 -1,0 -0,9 6,6
1922 Bardu 78,5 27,7 16,6 5,8 5,8 22,7 -3,9 -3,9 0,3
1923 Salangen 35,5 10,2 8,3 4,3 2,1 10,6 -0,3 -3,9 0,5
1924 Målselv  129,6 37,1 27,8 12,7 7,9 44,1 1,4 -0,6 8,7
1925 Sørreisa 60,4 15,6 13,0 4,9 3,4 23,6 11,1 5,1 14,4
1926 Dyrøy 17,0 4,8 4,3 2,0 1,0 4,8 4,7 2,9 6,4
1927 Tranøy 24,6 6,8 5,8 3,3 1,4 7,2 5,2 2,8 7,5
1928 Torsken 15,3 4,3 3,8 2,1 0,9 4,2 7,6 4,3 7,8
1929 Berg 18,2 5,3 4,3 2,3 1,1 5,2 9,1 12,5 14,7
1931 Lenvik  205,0 53,6 43,5 27,9 11,2 68,8 6,9 6,4 11,9
1933 Balsfjord 81,2 23,4 19,5 8,4 4,7 25,2 4,7 2,6 4,7
1936 Karlsøy 27,5 10,4 9,2 0,3 2,2 5,5 0,5 -0,7 4,5
1938 Lyngen 38,9 14,6 12,4 0,4 3,0 8,5 14,1 14,1 16,1
1939 Storfjord 25,3 11,1 7,1 0,2 2,2 4,7 2,7 0,8 4,0
1940 Gáivuotna Kåfjord 23,7 10,0 7,2 0,1 2,0 4,4 3,3 0,0 4,4
1941 Skjervøy 33,5 12,4 11,0 0,5 2,6 7,1 2,1 -0,7 2,5
1942 Nordreisa 59,9 20,6 17,7 0,5 4,4 16,6 6,7 3,8 10,5
1943 Kvænangen 15,7 7,1 4,5 0,0 1,4 2,6 1,5 -2,1 1,6
                   
20 Finnmark Finnmárku 1 089,4  378,2  308,4 13,2 80,4  309,2 8,3 5,6 10,4
2002 Vardø 28,8 11,2 9,5 0,1 2,4 5,6 1,1 1,9 7,4
2003 Vadsø 96,4 31,8 25,9 1,0 6,8 30,8 9,5 3,3 7,0
2004 Hammerfest  203,6 67,8 54,5 5,1 15,0 61,2 19,0 17,1 23,4
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 30,1 11,4 9,8 0,6 2,4 5,9 7,7 4,6 9,0
2012 Alta  271,1 89,6 72,7 2,1 18,5 88,3 11,1 6,4 10,1
2014 Loppa 12,9 4,8 4,1 0,2 1,0 2,8 -0,5 -3,5 6,2
2015 Hasvik 13,4 5,1 4,4 0,1 1,1 2,7 18,5 15,1 19,5
2017 Kvalsund 13,7 5,4 4,2 0,0 1,1 2,9 10,5 7,2 14,6
2018 Måsøy 20,1 7,2 5,7 0,1 1,5 5,7 5,1 5,5 11,1
2019 Nordkapp 44,6 16,6 14,2 0,2 3,6 10,1 -0,5 1,7 8,7
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 58,7 20,9 17,7 0,3 4,5 15,3 1,7 2,3 6,9
2021 Kárásjohka - Karasjok 31,8 11,1 9,9 1,4 2,4 7,0 3,3 0,0 3,8
2022 Lebesby 18,8 7,4 5,1 0,1 1,5 4,7 1,0 -3,3 1,1
2023 Gamvik 14,3 5,2 4,5 0,1 1,1 3,4 14,7 11,1 11,5
2024 Berlevåg 12,6 5,0 4,1 0,1 1,1 2,4 -7,8 -7,0 -4,9
2025 Deatnu Tana 40,2 13,0 10,6 0,2 2,7 13,7 4,9 -0,1 7,4
2027 Unjárga Nesseby 10,8 4,2 3,6 0,0 0,9 2,2 -0,6 -1,5 3,8
2028 Båtsfjord 28,8 10,5 8,8 0,2 2,2 7,1 -1,3 0,4 3,5
2030 Sør-Varanger  138,7 50,1 39,2 1,4 10,6 37,5 3,6 2,7 6,8
                   
23 Kontinentalsokkelen 91 576,0 -46,9 5,2  170,9 12,1 91 434,7 30,6 -286,8  140,8
2311 Nordsjøen 90 770,2 0,0 0,0 0,0 0,0 90 770,2 30,6 . .
2312 Stavanger  805,8 -46,9 5,2  170,9 12,1  664,6 30,5 -286,8  140,8
1  Fra 1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen i Rogaland fylke slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord, og fra samme dato ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna i Møre og Romsdal fylke slått sammen til ny kommune 1576 Aure. Endringstallene fra 2005 til 2006 er basert på henholdsvis summen av 1154 og 1159 for kommune 1160, og summen av 1569 og 1572 for kommune 1576.

Standardtegn i tabeller