Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-april. 2005 og 2006. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis
endring i forhold
til same periode året før
Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis
endring i forhold
til same periode året før
Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis
endring i forhold
til same periode året før
  2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006
I alt  201 011  235 316 17,1 27 318 29 750 8,9 5 439 6 188 13,8
                   
01 Østfold 6 248 6 576 5,2 1 377 1 451 5,4  278  301 8,5
02 Akershus 16 581 18 551 11,9 3 415 3 737 9,4  678  770 13,6
03 Oslo 26 749 29 960 12,0 4 096 4 514 10,2  797  931 16,8
04 Hedmark 3 990 4 209 5,5  934  977 4,6  185  203 9,6
05 Oppland 3 886 4 207 8,3  983 1 050 6,9  194  216 11,4
06 Buskerud 6 553 7 288 11,2 1 492 1 674 12,2  295  343 16,2
07 Vestfold 5 324 5 933 11,4 1 179 1 328 12,7  235  274 16,4
08 Telemark 3 919 4 193 7,0  931 1 019 9,5  186  211 13,5
09 Aust-Agder 2 288 2 486 8,7  561  611 9,0  110  126 14,6
10 Vest-Agder 4 103 4 301 4,8  930  970 4,3  185  197 6,7
11 Rogaland 12 391 14 125 14,0 2 402 2 689 12,0  499  569 14,0
12 Hordaland 12 684 13 225 4,3 2 614 2 891 10,6  517  600 16,0
14 Sogn og Fjordane 2 418 2 646 9,4  636  680 7,0  124  137 10,7
15 Møre og Romsdal 5 877 6 402 8,9 1 328 1 441 8,5  261  295 13,0
16 Sør-Trøndelag 6 826 7 522 10,2 1 469 1 639 11,6  298  349 17,3
17 Nord-Trøndelag 2 406 2 608 8,4  600  630 5,0  120  132 10,5
18 Nordland 4 529 5 009 10,6 1 203 1 282 6,6  241  268 11,4
19 Troms 3 108 3 410 9,7  788  834 5,8  161  174 8,4
20 Finnmark Finnmárku 1 006 1 089 8,3  358  378 5,6 73 80 10,4
23 Kontinental-
sokkelen
70 127 91 576 30,6 25 -47 -286,9 5 12  142,0
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis
endring i forhold
til same periode året før
Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis
endring i forhold
til same periode året før
Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og
formuesskatt til staten, fellesskatt
til staten, m.m.
Prosentvis
endring i forhold
til same periode året før
  2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006
I alt 30 535 32 663 7,0 19 873 21 350 7,4  117 847  145 366 23,4
                   
01 Østfold 1 203 1 235 2,7 1 040 1 090 4,7 2 350 2 499 6,3
02 Akershus 3 669 3 879 5,7 2 517 2 690 6,9 6 302 7 476 18,6
03 Oslo 8 866 9 343 5,4 2 841 2 904 2,2 10 149 12 268 20,9
04 Hedmark  808  837 3,6  708  744 5,1 1 356 1 449 6,8
05 Oppland  705  743 5,3  716  773 7,9 1 287 1 424 10,6
06 Buskerud 1 302 1 387 6,5 1 061 1 180 11,2 2 404 2 704 12,5
07 Vestfold 1 081 1 137 5,2  891  973 9,2 1 939 2 221 14,6
08 Telemark  761  812 6,7  641  711 10,9 1 401 1 440 2,8
09 Aust-Agder  420  459 9,4  394  428 8,7  805  862 7,2
10 Vest-Agder  897  940 4,8  633  667 5,4 1 460 1 527 4,6
11 Rogaland 3 242 3 716 14,6 1 732 1 919 10,8 4 516 5 233 15,9
12 Hordaland 2 692 2 826 4,9 1 882 2 060 9,5 4 978 4 848 -2,6
14 Sogn og Fjordane  450  469 4,1  409  446 8,8  799  914 14,5
15 Møre og Romsdal 1 190 1 261 5,9  988 1 072 8,5 2 110 2 333 10,6
16 Sør-Trøndelag 1 524 1 649 8,2 1 133 1 251 10,4 2 404 2 634 9,6
17 Nord-Trøndelag  464  493 6,2  461  499 8,3  762  854 12,2
18 Nordland  634  751 18,5  883  961 8,8 1 568 1 747 11,4
19 Troms  482  544 12,8  629  669 6,4 1 048 1 188 13,4
20 Finnmark Finnmárku 10 13 37,5  288  308 7,2  278  309 11,4
23 Kontinental-
sokkelen
 136  171 25,9 28 5 -81,2 69 933 91 435 30,7

Standardtegn i tabeller