Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mars 2006. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  123 633,0 26 766,9 19 474,0 32 390,8 5 576,2 39 425,0 7,4 6,1 10,5
                   
01 Østfold 5 506,6 1 309,7  995,9 1 224,0  271,6 1 705,4 -0,5 3,5 6,0
0101 Halden  546,9  132,0 99,3  129,1 28,1  158,4 5,8 4,3 9,0
0104 Moss  635,0  148,5  115,5  139,6 32,0  199,3 4,7 2,1 9,7
0105 Sarpsborg 1 119,3  240,5  184,6  272,5 47,9  373,8 0,1 1,6 -0,5
0106 Fredrikstad 1 583,3  360,9  277,1  395,6 75,2  474,5 -9,0 4,5 6,6
0111 Hvaler 69,6 21,4 15,0 7,7 4,2 21,2 8,2 6,8 11,9
0118 Aremark 22,5 7,1 4,8 2,9 1,4 6,4 5,9 8,5 8,8
0119 Marker 61,0 15,7 11,6 11,7 3,2 18,9 8,1 6,2 14,4
0121 Rømskog 12,0 3,1 2,4 2,2 0,6 3,7 2,0 1,7 9,1
0122 Trøgstad 87,4 24,7 18,9 11,6 5,1 27,1 5,6 2,9 7,5
0123 Spydeberg  101,7 28,0 19,1 18,7 5,8 30,1 5,2 10,0 12,1
0124 Askim  298,0 74,8 54,3 63,8 15,4 89,6 5,6 2,3 2,6
0125 Eidsberg  206,6 50,8 37,9 43,1 10,4 64,4 4,0 5,2 8,8
0127 Skiptvet 56,8 16,4 12,6 7,6 3,4 16,8 5,6 5,4 6,6
0128 Rakkestad  132,4 34,7 25,0 26,2 7,0 39,4 1,7 1,7 5,5
0135 Råde  128,2 33,5 25,6 22,5 6,9 39,8 5,0 2,0 5,4
0136 Rygge  289,9 73,8 56,8 51,9 15,6 91,8 2,7 3,8 5,9
0137 Våler 72,7 20,5 16,5 7,8 4,3 23,5 5,7 4,8 9,9
0138 Hobøl 83,2 23,5 18,9 9,3 5,0 26,6 1,9 2,6 8,8
                   
02 Akershus 15 745,9 3 377,8 2 429,2 3 852,1  694,8 5 392,0 8,4 6,6 10,1
0211 Vestby  314,6 74,8 61,8 61,6 16,1  100,1 4,9 3,0 10,2
0213 Ski  696,0  175,5  130,7  107,2 35,9  246,6 8,4 7,3 9,3
0214 Ås  359,5 82,4 64,5 86,4 17,7  108,6 4,7 0,2 6,2
0215 Frogn  329,1 88,8 65,5 42,7 18,4  113,7 3,3 3,5 5,9
0216 Nesodden  341,7 95,4 75,7 39,5 20,0  111,1 3,6 5,5 6,2
0217 Oppegård  785,7  170,5  123,9  178,0 34,9  278,3 2,1 5,0 10,0
0219 Bærum 4 988,4  889,9  562,4 1 553,2  175,9 1 807,0 11,2 7,6 11,4
0220 Asker 2 092,1  409,3  261,3  542,1 83,0  796,4 13,4 11,2 15,0
0221 Aurskog-Høland  243,2 64,5 53,0 35,4 13,9 76,3 4,7 3,1 11,2
0226 Sørum  303,2 79,7 60,8 40,5 16,4  105,8 4,1 5,2 10,6
0227 Fet  218,1 61,3 42,7 25,0 12,8 76,4 8,6 10,7 14,6
0228 Rælingen  316,9 91,8 73,8 26,4 19,2  105,8 5,9 6,5 8,9
0229 Enebakk  195,0 50,8 42,1 26,6 10,6 64,8 5,7 6,6 8,2
0230 Lørenskog 1 049,4  201,7  155,5  321,8 43,8  326,6 10,5 5,6 8,1
0231 Skedsmo 1 221,5  282,5  210,1  297,3 59,4  372,2 6,2 5,0 9,5
0233 Nittedal  548,7  125,4 98,0  112,1 26,2  187,0 7,5 6,5 6,7
0234 Gjerdrum  110,3 30,4 24,3 13,0 6,5 36,0 6,3 5,1 12,1
0235 Ullensaker  718,1  150,3  117,3  217,3 31,3  201,9 4,3 8,1 7,8
0236 Nes  325,3 91,1 73,5 41,5 18,9  100,2 3,2 2,5 6,2
0237 Eidsvoll  355,5 96,0 78,4 55,6 19,9  105,8 3,0 3,4 7,3
0238 Nannestad  188,9 53,5 44,0 21,1 11,4 58,8 7,4 6,2 10,7
0239 Hurdal 44,9 12,2 9,8 7,7 2,6 12,6 10,6 8,6 16,6
                   
0301 Oslo 24 382,8 4 133,3 2 618,0 9 267,0  851,9 7 512,6 7,8 7,1 12,8
                   
04 Hedmark 3 687,0  891,8  685,1  830,8  184,8 1 094,5 3,5 3,5 8,0
0402 Kongsvinger  330,0 82,0 61,5 66,6 17,2  102,7 -1,4 0,4 7,4
0403 Hamar  766,5  156,0  115,8  193,8 32,4  268,6 4,5 5,4 8,7
0412 Ringsaker  661,3  143,9  114,7  196,6 29,6  176,6 17,9 1,6 5,5
0415 Løten  113,4 32,2 26,4 15,4 6,8 32,4 4,7 4,8 11,3
0417 Stange  377,4 85,6 68,7  107,7 17,8 97,4 -11,9 3,5 9,0
0418 Nord-Odal 83,7 21,7 17,9 13,8 4,6 25,7 4,3 0,5 4,5
0419 Sør-Odal  130,1 37,0 28,0 18,0 7,4 39,7 1,3 4,6 5,9
0420 Eidskog 97,6 26,4 21,0 17,0 5,5 27,6 4,7 3,3 7,4
0423 Grue 85,3 22,5 17,0 14,8 4,6 26,4 2,6 1,4 7,3
0425 Åsnes  117,1 33,6 25,2 17,4 7,0 34,0 4,1 5,5 10,0
0426 Våler 66,2 17,4 13,3 14,8 3,4 17,3 1,8 1,6 4,2
0427 Elverum  363,1 90,6 71,3 74,8 19,4  106,9 3,0 10,1 18,7
0428 Trysil  122,0 32,3 22,8 26,8 6,6 33,5 3,5 2,8 5,4
0429 Åmot 74,2 22,0 15,8 10,5 4,5 21,4 6,7 -0,1 4,1
0430 Stor-Elvdal 40,7 12,7 8,9 5,3 2,5 11,3 1,0 1,2 -0,1
0432 Rendalen 29,6 10,1 6,3 3,8 2,0 7,5 3,6 1,2 3,1
0434 Engerdal 18,7 5,3 4,4 3,3 1,1 4,7 -2,8 -5,2 -1,0
0436 Tolga 23,1 6,5 5,2 2,8 1,3 7,3 3,2 3,8 5,9
0437 Tynset 96,0 26,3 20,0 15,8 5,5 28,4 1,1 2,4 5,9
0438 Alvdal 39,2 12,1 8,6 5,2 2,4 10,9 7,5 3,6 4,3
0439 Folldal 23,3 7,2 5,6 2,8 1,4 6,4 1,2 -0,9 -1,3
0441 Os 28,6 8,3 6,8 3,8 1,7 8,0 1,0 -2,3 2,8
                   
05 Oppland 3 586,9  914,5  688,5  735,8  189,0 1 059,1 4,7 3,5 7,7
0501 Lillehammer  632,9  142,6  105,5  155,4 29,5  200,0 7,1 4,7 6,2
0502 Gjøvik  595,1  139,2  107,9  141,8 29,9  176,3 3,2 3,5 11,6
0511 Dovre 41,7 12,3 9,6 4,9 2,5 12,3 4,3 3,1 7,5
0512 Lesja 33,2 10,0 7,5 5,1 1,9 8,6 8,9 3,0 4,4
0513 Skjåk 38,5 12,2 8,0 5,7 2,4 10,3 4,5 0,5 1,8
0514 Lom 43,3 11,5 7,9 7,2 2,4 14,3 8,2 4,6 17,0
0515 Vågå 62,8 16,4 12,5 8,2 3,4 22,3 0,5 0,7 5,0
0516 Nord-Fron  122,1 33,0 21,5 23,3 6,6 37,7 7,8 4,2 7,3
0517 Sel 92,1 26,1 20,8 13,1 5,4 26,7 7,5 7,8 9,6
0519 Sør-Fron 54,2 16,0 11,1 8,8 3,2 15,0 3,9 2,3 5,7
0520 Ringebu 81,0 22,6 13,5 17,8 4,4 22,7 3,3 6,9 11,5
0521 Øyer 87,5 25,2 18,2 15,1 5,1 23,9 8,2 5,3 9,9
0522 Gausdal  102,4 27,7 21,0 20,1 5,7 28,0 6,4 2,4 8,4
0528 Østre Toten  261,7 67,8 53,9 46,8 14,4 78,7 6,6 4,3 9,0
0529 Vestre Toten  271,0 60,9 48,8 78,2 13,2 70,1 1,7 0,1 4,7
0532 Jevnaker  128,1 30,8 24,3 26,3 6,5 40,3 1,8 1,0 2,6
0533 Lunner  162,1 45,6 37,1 19,7 9,3 50,4 6,3 8,5 12,2
0534 Gran  248,6 63,9 51,4 48,1 13,3 71,8 2,5 2,2 7,9
0536 Søndre Land 88,0 24,2 19,7 15,7 5,0 23,4 0,4 1,9 1,3
0538 Nordre Land  114,4 31,3 22,9 22,2 6,4 31,6 5,7 2,4 6,4
0540 Sør-Aurdal 51,2 15,5 10,5 7,6 3,0 14,7 8,5 6,0 7,3
0541 Etnedal 20,7 6,2 5,4 3,1 1,1 4,9 6,6 4,1 -1,5
0542 Nord-Aurdal  129,8 35,2 24,4 25,6 7,1 37,6 5,6 2,1 6,6
0543 Vestre Slidre 38,6 11,8 8,1 4,1 2,3 12,2 7,9 4,5 9,2
0544 Øystre Slidre 56,7 16,9 11,5 7,7 3,4 17,2 -4,9 -0,7 5,3
0545 Vang 29,1 9,5 5,5 4,3 1,8 8,0 7,6 0,7 2,2
                   
06 Buskerud 6 072,0 1 431,9 1 025,5 1 376,3  293,5 1 944,8 7,0 5,4 8,8
0602 Drammen 1 631,4  337,6  239,8  440,5 69,7  543,9 8,0 8,2 8,6
0604 Kongsberg  728,4  152,6  110,3  205,5 32,0  228,0 9,6 2,2 5,8
0605 Ringerike  648,8  153,4  110,5  163,5 31,3  190,2 3,6 2,8 5,8
0612 Hole  143,5 39,8 22,7 20,2 6,8 54,1 7,5 14,0 12,9
0615 Flå 16,9 5,4 3,6 2,3 1,1 4,5 8,6 6,4 9,7
0616 Nes 71,4 20,3 11,6 13,2 3,9 22,3 7,2 7,9 10,7
0617 Gol 98,5 26,4 16,9 20,4 5,2 29,6 6,7 4,2 8,1
0618 Hemsedal 53,1 15,2 8,7 10,3 2,9 15,9 8,0 12,1 15,0
0619 Ål  101,4 27,4 17,2 19,4 5,5 31,9 5,8 4,1 9,6
0620 Hol  118,0 35,6 18,0 22,6 6,7 35,1 6,4 8,4 7,2
0621 Sigdal 61,5 19,1 12,4 8,9 3,5 17,5 -0,4 1,6 2,9
0622 Krødsherad 46,0 11,5 7,5 8,8 2,3 15,8 3,4 1,3 8,6
0623 Modum  253,6 65,0 48,8 48,8 13,3 77,8 2,4 -2,8 2,8
0624 Øvre Eiker  337,7 84,3 61,9 60,1 17,7  113,7 10,1 9,1 12,4
0625 Nedre Eiker  447,6  110,7 91,2 74,9 23,5  147,2 8,0 5,2 10,7
0626 Lier  621,7  137,7  100,3  150,9 28,0  204,8 8,2 8,7 13,5
0627 Røyken  382,2  101,6 80,7 53,0 22,0  124,8 4,5 3,1 11,1
0628 Hurum  184,6 48,0 38,8 30,3 10,1 57,5 5,1 3,8 8,5
0631 Flesberg 54,3 16,4 11,1 10,5 3,3 13,0 29,2 27,6 35,4
0632 Rollag 24,4 7,9 4,9 3,6 1,6 6,3 -0,2 1,4 8,9
0633 Nore og Uvdal 47,1 16,0 8,6 8,6 3,1 10,8 -7,2 -15,1 -9,6
                   
07 Vestfold 4 998,1 1 185,8  866,2 1 127,1  244,3 1 574,8 5,9 6,6 9,8
0701 Horten  541,3  127,3 98,3  144,4 26,7  144,5 2,5 4,0 4,6
0702 Holmestrand  186,8 49,4 38,8 33,2 10,6 54,9 7,2 7,8 16,4
0704 Tønsberg 1 048,3  209,0  152,2  324,7 44,3  318,1 5,5 5,1 9,1
0706 Sandefjord 1 012,8  224,3  160,1  247,0 45,1  336,2 7,1 6,8 8,3
0709 Larvik  879,9  217,0  151,1  172,5 43,2  296,1 7,5 8,2 9,8
0711 Svelvik  122,4 32,9 24,9 18,2 7,1 39,3 4,3 4,4 11,5
0713 Sande  144,6 41,6 30,5 18,6 8,4 45,5 3,5 7,4 9,2
0714 Hof 53,6 14,3 11,3 8,4 2,9 16,7 7,3 9,1 10,1
0716 Re  155,2 41,2 31,4 25,2 8,4 48,9 7,5 8,0 12,2
0719 Andebu 88,4 23,6 18,8 13,5 4,9 27,5 4,7 4,3 6,5
0720 Stokke  210,7 51,6 39,0 45,6 10,7 63,8 7,8 6,4 11,0
0722 Nøtterøy  431,0  116,8 83,7 61,0 24,5  145,1 4,3 8,3 16,4
0723 Tjøme 81,4 25,5 17,2 7,8 5,1 25,7 7,6 10,8 12,6
0728 Lardal 41,6 11,2 8,9 6,8 2,3 12,4 4,0 2,7 6,1
                   
08 Telemark 3 644,5  890,9  655,9  806,1  185,4 1 106,2 8,7 5,9 9,8
0805 Porsgrunn  864,4  182,4  138,8  184,9 39,4  318,9 17,0 6,6 14,5
0806 Skien 1 161,8  270,8  205,1  294,0 56,4  335,5 8,1 7,9 9,1
0807 Notodden  258,7 64,5 46,1 68,4 13,3 66,4 -0,4 6,2 9,7
0811 Siljan 42,7 12,1 10,0 4,8 2,6 13,1 8,9 9,5 16,0
0814 Bamble  322,5 76,6 61,4 78,2 16,0 90,3 11,6 9,3 12,7
0815 Kragerø  193,9 50,7 39,2 35,9 10,8 57,4 5,7 5,1 11,2
0817 Drangedal 63,8 17,5 14,6 8,9 3,6 19,1 6,6 8,0 15,1
0819 Nome  125,1 33,9 24,2 22,6 6,7 37,8 5,4 8,1 6,7
0821 Bø 99,3 25,8 19,4 19,0 5,2 29,8 7,2 6,3 11,8
0822 Sauherad 72,0 18,9 15,5 12,6 3,9 21,1 4,4 5,4 11,4
0826 Tinn  137,7 44,3 24,2 22,8 8,9 37,4 6,5 5,1 10,8
0827 Hjartdal 29,3 9,3 5,3 4,5 1,8 8,3 9,1 3,4 10,0
0828 Seljord 60,0 15,7 10,7 12,4 3,2 18,1 8,9 11,1 11,3
0829 Kviteseid 44,8 12,3 9,2 8,5 2,5 12,4 7,6 5,9 8,8
0830 Nissedal 26,3 8,7 4,9 4,0 1,7 7,0 5,8 7,9 6,7
0831 Fyresdal 23,0 7,1 4,6 4,0 1,4 5,9 3,9 -4,3 1,2
0833 Tokke 47,4 15,7 9,2 7,8 3,1 11,7 -7,0 -17,3 -14,5
0834 Vinje 71,7 24,5 13,5 12,8 4,8 16,1 -5,0 -12,6 -11,1
                   
09 Aust-Agder 2 159,3  539,3  389,7  454,0  111,1  665,1 7,1 5,6 10,9
0901 Risør  121,7 31,2 24,8 24,5 6,4 34,8 6,0 5,2 9,2
0904 Grimstad  397,3 97,2 67,5 95,0 20,2  117,5 9,6 10,0 20,0
0906 Arendal  913,0  211,0  160,2  205,3 43,8  292,7 6,3 5,8 10,7
0911 Gjerstad 39,8 10,1 8,2 8,1 2,1 11,2 5,3 1,2 10,0
0912 Vegårshei 31,0 8,1 6,4 5,6 1,7 9,2 10,3 6,7 14,1
0914 Tvedestrand  106,2 28,1 21,1 19,3 5,8 31,9 5,9 5,4 11,8
0919 Froland 86,2 22,3 16,8 9,5 4,6 33,0 9,2 4,3 8,3
0926 Lillesand  188,7 47,2 34,7 36,3 9,6 61,0 10,7 5,1 11,5
0928 Birkenes 79,6 19,2 15,0 18,7 4,1 22,6 3,7 4,1 8,2
0929 Åmli 27,9 8,7 6,0 4,0 1,8 7,5 -8,9 -9,6 -21,5
0935 Iveland 18,7 6,2 4,1 2,6 1,3 4,5 9,0 6,3 10,9
0937 Evje og Hornnes 59,2 15,8 11,5 10,5 3,3 18,1 6,0 5,4 10,5
0938 Bygland 22,0 6,6 4,4 4,3 1,3 5,3 1,1 -1,0 1,0
0940 Valle 31,1 10,8 5,0 5,2 2,1 8,0 7,3 0,5 2,1
0941 Bykle 37,0 17,0 4,0 5,2 3,2 7,7 8,3 0,8 3,5
                   
10 Vest-Agder 3 701,8  861,7  605,5  916,3  175,1 1 143,2 4,5 4,0 5,7
1001 Kristiansand 2 031,2  428,4  293,0  584,4 85,9  639,5 3,6 5,6 5,4
1002 Mandal  275,7 69,7 51,8 56,9 14,1 83,2 8,1 6,3 10,2
1003 Farsund  192,2 49,2 37,0 42,6 10,2 53,2 -1,1 0,5 3,8
1004 Flekkefjord  174,2 45,5 32,8 32,7 9,2 53,9 1,3 2,1 1,6
1014 Vennesla  227,9 57,0 43,1 46,6 12,0 69,1 9,0 4,5 8,5
1017 Songdalen  101,3 25,8 20,5 17,7 5,3 31,9 7,0 7,9 11,6
1018 Søgne  193,2 48,3 36,6 32,4 10,2 65,7 9,3 7,1 11,5
1021 Marnardal 38,3 10,2 7,4 7,2 2,1 11,4 4,6 0,3 4,8
1026 Åseral 20,4 8,7 3,0 3,6 1,6 3,5 4,1 1,5 4,4
1027 Audnedal 29,4 7,2 5,5 7,9 1,5 7,2 8,6 6,4 14,6
1029 Lindesnes 73,4 20,2 14,8 13,2 4,1 21,0 8,3 6,0 10,5
1032 Lyngdal  142,5 35,0 26,5 30,9 7,3 42,8 8,1 5,2 7,9
1034 Hægebostad 26,6 7,3 5,6 4,7 1,5 7,5 9,7 8,1 12,5
1037 Kvinesdal  125,1 30,4 20,9 24,8 6,2 42,8 3,2 -10,1 -5,8
1046 Sirdal 50,6 18,9 6,9 10,6 3,7 10,5 0,5 -11,9 -9,3
                   
11 Rogaland 12 177,7 2 444,7 1 768,0 3 692,6  517,9 3 754,4 11,0 9,5 10,9
1101 Eigersund  306,6 76,2 56,3 62,9 15,8 95,5 8,2 7,7 13,0
1102 Sandnes 1 654,2  360,7  274,4  402,0 77,9  539,1 9,3 11,2 21,0
1103 Stavanger 4 848,7  825,7  571,6 1 840,0  177,4 1 434,0 15,6 12,3 21,4
1106 Haugesund  832,8  182,3  134,7  218,8 37,5  259,5 6,4 8,8 7,7
1111 Sokndal 65,1 16,1 12,2 13,7 3,4 19,7 6,2 0,8 7,4
1112 Lund 70,3 15,0 11,3 20,2 3,1 20,7 7,9 5,0 8,0
1114 Bjerkreim 45,2 11,9 9,0 7,6 2,5 14,2 4,0 1,6 5,4
1119 Hå  308,9 78,0 60,1 62,4 16,7 91,8 7,5 5,9 14,5
1120 Klepp  342,2 82,2 61,4 66,0 17,3  115,2 5,7 8,0 10,2
1121 Time  329,8 83,5 63,9 59,2 17,5  105,6 9,2 7,5 13,6
1122 Gjesdal  186,7 50,1 40,0 29,1 10,4 57,2 7,4 7,6 9,5
1124 Sola 1 207,7  144,2  100,6  553,1 30,2  379,7 19,6 12,7 16,4
1127 Randaberg  238,6 59,7 41,9 44,8 12,2 80,0 -21,9 12,7 15,7
1129 Forsand 27,2 9,0 4,0 4,7 1,7 7,7 -0,4 -17,0 -17,2
1130 Strand  210,6 55,3 42,4 34,2 11,6 67,1 8,2 9,7 13,9
1133 Hjelmeland 59,4 20,5 9,5 10,7 4,0 14,7 2,5 -0,5 4,6
1134 Suldal 96,5 31,6 14,4 18,9 6,2 25,5 9,9 -3,1 -77,2
1135 Sauda 96,9 27,5 18,5 13,5 5,8 31,7 6,9 2,1 6,8
1141 Finnøy 50,8 13,1 10,2 9,6 2,7 15,3 12,3 8,3 16,2
1142 Rennesøy 68,4 19,2 14,3 7,7 4,0 23,2 5,1 13,4 16,9
1144 Kvitsøy 9,7 2,4 1,9 1,8 0,5 3,1 11,9 8,0 12,6
1145 Bokn 12,7 3,6 2,8 2,1 0,7 3,6 -2,2 2,4 4,0
1146 Tysvær  171,4 45,7 36,7 24,5 9,9 54,6 2,3 6,4 10,1
1149 Karmøy  762,2  188,7  146,4  141,0 40,5  245,8 9,4 6,4 16,1
1151 Utsira 4,5 1,2 1,0 0,9 0,2 1,2 15,3 36,8 57,2
1160 Vindafjord1  170,4 41,4 28,6 43,3 8,2 48,9 3,5 1,8 4,1
                   
12 Hordaland 11 452,1 2 614,9 1 922,0 2 797,4  545,0 3 572,8 1,0 7,9 13,3
1201 Bergen 7 083,1 1 497,3 1 074,9 1 958,8  311,7 2 240,5 -2,0 10,6 16,2
1211 Etne 69,3 19,8 14,0 10,6 3,9 20,9 7,8 10,7 9,6
1216 Sveio 77,9 22,3 17,8 10,1 4,5 23,2 6,8 6,7 11,1
1219 Bømlo  230,3 57,3 40,4 53,7 11,9 67,1 6,6 11,6 19,2
1221 Stord  444,6 90,5 72,4  130,3 19,4  132,1 6,0 7,8 12,7
1222 Fitjar 57,5 14,9 11,6 9,8 3,2 17,9 8,7 6,1 13,3
1223 Tysnes 49,9 13,1 10,1 9,0 2,6 15,1 7,2 7,6 8,5
1224 Kvinnherad  295,4 72,6 50,7 53,5 14,9  103,8 10,6 6,6 11,1
1227 Jondal 21,8 5,7 3,8 6,0 1,1 5,2 1,8 -6,6 -4,1
1228 Odda  164,6 48,1 28,4 36,3 9,6 42,2 -2,7 -8,0 -5,7
1231 Ullensvang 65,5 17,6 12,7 11,5 3,5 20,2 3,5 4,7 3,0
1232 Eidfjord 19,4 7,2 3,6 2,8 1,4 4,2 -23,7 -40,9 -38,0
1233 Ulvik 18,6 6,0 3,9 2,9 1,2 4,7 -13,0 -25,9 -22,7
1234 Granvin 16,2 4,2 3,6 3,0 0,8 4,7 4,2 -0,5 -0,6
1235 Voss  262,3 69,2 50,7 50,9 14,3 77,2 3,2 4,0 11,7
1238 Kvam  167,5 42,7 30,7 31,2 8,9 54,1 7,9 4,1 9,5
1241 Fusa 85,2 20,2 14,4 23,5 4,1 23,0 4,6 1,6 8,9
1242 Samnanger 41,3 12,4 9,2 4,9 2,6 12,2 -2,7 -4,0 -0,2
1243 Os  326,2 86,9 65,6 48,2 18,4  107,1 8,9 12,2 16,7
1244 Austevoll  152,5 33,0 23,1 40,4 6,8 49,2 21,1 11,5 19,7
1245 Sund  111,5 29,8 24,9 16,9 6,3 33,6 7,6 8,0 11,9
1246 Fjell  447,2  110,1 88,5 85,6 23,6  139,4 8,3 8,1 14,8
1247 Askøy  410,4  111,0 92,3 54,3 24,0  128,7 7,8 7,9 14,5
1251 Vaksdal 68,0 18,7 15,0 12,6 3,9 17,9 -3,1 -14,7 -11,8
1252 Modalen 7,8 2,2 1,3 2,2 0,5 1,7 -36,4 -62,4 -58,1
1253 Osterøy  128,2 33,2 25,4 25,1 6,7 37,8 7,1 6,0 9,7
1256 Meland  113,0 28,6 24,2 21,4 6,2 32,8 4,9 2,5 10,8
1259 Øygarden 72,6 20,2 15,5 12,2 4,2 20,5 10,2 4,7 6,6
1260 Radøy 77,7 21,0 17,3 13,5 4,4 21,7 1,7 2,8 5,9
1263 Lindås  266,2 71,8 55,9 40,3 14,9 83,3 4,9 7,0 12,5
1264 Austrheim 61,9 16,0 11,5 10,9 3,2 20,2 6,7 7,7 9,8
1265 Fedje 11,0 3,1 2,5 1,5 0,7 3,2 -0,8 -2,0 8,5
1266 Masfjorden 27,4 8,3 6,2 3,7 1,7 7,4 -7,1 -23,1 -18,4
                   
14 Sogn og Fjordane 2 250,8  582,1  411,2  467,6  118,1  671,8 6,8 5,1 8,6
1401 Flora  259,4 62,3 47,8 58,7 12,9 77,8 10,3 9,8 14,3
1411 Gulen 45,4 11,3 8,6 8,5 2,2 14,8 8,7 9,0 15,6
1412 Solund 18,2 5,7 3,7 2,3 1,1 5,3 16,6 23,2 29,1
1413 Hyllestad 25,6 7,1 5,2 6,0 1,4 5,9 8,9 14,5 19,7
1416 Høyanger 87,4 25,1 17,7 16,1 5,2 23,3 -3,6 -8,7 -3,3
1417 Vik 59,5 16,3 9,8 12,1 3,2 18,0 2,8 2,8 5,0
1418 Balestrand 26,0 7,1 5,3 5,8 1,4 6,5 2,3 -1,8 -0,9
1419 Leikanger 64,4 11,7 9,3 27,9 2,5 13,1 0,4 3,1 10,2
1420 Sogndal  136,4 34,8 26,2 30,9 7,2 37,3 4,4 4,1 9,0
1421 Aurland 44,5 18,2 6,9 6,4 3,6 9,4 0,3 -3,1 0,1
1422 Lærdal 45,4 15,6 8,5 6,4 3,0 11,9 6,3 5,5 6,6
1424 Årdal  129,3 39,9 25,5 17,7 8,2 38,1 5,1 1,9 3,5
1426 Luster 91,8 30,4 17,1 15,0 5,8 23,5 2,7 -2,5 -2,7
1428 Askvoll 52,9 15,2 11,8 7,4 3,0 15,5 10,4 11,7 12,0
1429 Fjaler 48,1 12,8 9,6 9,1 2,5 14,0 4,7 6,3 8,4
1430 Gaular 47,5 12,5 10,0 9,8 2,5 12,6 0,7 0,7 3,0
1431 Jølster 45,8 13,3 10,3 6,0 2,6 13,5 5,8 5,8 10,2
1432 Førde  329,3 62,1 47,3 99,2 13,1  107,5 8,5 3,2 7,5
1433 Naustdal 41,2 11,9 10,1 4,9 2,5 11,8 5,8 5,4 12,8
1438 Bremanger 84,7 25,3 14,9 14,4 4,9 25,1 14,9 11,5 9,6
1439 Vågsøy  130,1 34,7 24,3 23,7 7,1 40,4 11,6 15,0 25,3
1441 Selje 51,2 14,2 11,5 6,7 2,9 16,0 6,8 5,9 13,1
1443 Eid  104,1 27,9 20,8 16,5 5,7 33,2 8,2 7,3 7,0
1444 Hornindal 16,3 4,8 3,9 2,2 1,0 4,4 1,2 1,1 3,6
1445 Gloppen  124,6 28,3 20,3 20,6 5,8 49,6 9,0 8,7 13,5
1449 Stryn  141,8 33,5 24,9 33,4 6,7 43,4 7,0 6,4 8,1
                   
15 Møre og Romsdal 5 563,9 1 311,5  988,6 1 248,9  268,5 1 746,3 7,0 5,5 9,6
1502 Molde  668,5  138,4  104,4  224,2 28,2  173,2 -2,3 0,8 1,7
1503 Kristiansund  379,3 89,9 70,4 80,5 19,0  119,6 8,1 6,8 8,1
1504 Ålesund 1 112,9  241,7  173,1  281,0 48,5  368,6 7,5 4,2 9,0
1511 Vanylven 64,4 17,7 14,0 11,2 3,6 17,9 8,3 6,6 10,4
1514 Sande 49,0 12,8 10,3 9,6 2,7 13,6 0,0 2,7 5,6
1515 Herøy  240,9 55,9 40,7 51,1 11,3 82,0 9,3 6,3 12,9
1516 Ulstein  188,6 40,3 29,5 56,5 7,9 54,4 14,5 12,1 16,0
1517 Hareid 92,8 22,3 17,9 22,6 4,8 25,3 5,0 7,3 14,7
1519 Volda  165,4 40,4 31,1 36,5 8,3 49,1 8,3 5,7 6,7
1520 Ørsta  204,6 49,3 38,9 40,6 10,3 65,5 8,1 5,9 13,5
1523 Ørskog 43,0 10,7 8,6 7,6 2,2 14,0 11,3 7,5 12,3
1524 Norddal 34,5 11,7 6,4 7,0 2,3 7,1 -1,0 0,9 1,1
1525 Stranda 90,9 23,4 17,4 18,0 4,8 27,3 4,4 4,5 9,2
1526 Stordal 21,1 4,9 3,6 5,9 0,9 5,8 6,5 5,3 5,4
1528 Sykkylven  207,2 39,5 29,0 46,6 8,0 84,2 8,8 5,8 7,6
1529 Skodje 73,5 17,6 14,7 12,7 3,6 24,9 21,8 11,6 16,6
1531 Sula  148,5 35,8 29,3 27,1 7,4 48,9 4,6 5,0 10,0
1532 Giske  119,7 32,3 26,3 16,5 6,6 38,0 5,6 4,4 8,0
1534 Haram  200,6 49,2 37,2 48,9 10,2 55,1 10,3 9,6 14,4
1535 Vestnes  126,2 31,9 22,8 27,8 6,5 37,2 7,7 13,8 16,2
1539 Rauma  164,8 37,3 25,8 33,9 7,8 60,0 5,4 8,0 17,1
1543 Nesset 51,6 15,3 10,9 9,4 3,2 12,8 0,3 -7,1 -0,9
1545 Midsund 39,7 10,5 8,4 6,5 2,1 12,2 9,3 4,2 7,5
1546 Sandøy 31,3 8,3 5,6 6,0 1,7 9,8 -16,7 7,8 18,8
1547 Aukra 66,9 19,0 14,3 10,0 3,9 19,7 26,7 31,6 36,1
1548 Fræna  204,5 43,7 35,8 33,0 8,8 83,2 27,3 6,8 6,7
1551 Eide 63,4 16,1 12,5 13,3 3,4 18,0 14,8 13,9 20,0
1554 Averøy  106,1 28,0 22,9 17,8 5,8 31,6 10,9 12,3 17,6
1556 Frei 88,3 24,4 21,1 9,9 5,4 27,4 6,3 4,0 9,6
1557 Gjemnes 43,7 12,7 10,7 5,5 2,7 12,1 10,8 8,2 13,9
1560 Tingvoll 48,4 12,9 10,5 7,7 2,7 14,6 2,0 1,4 7,2
1563 Sunndal  151,2 43,1 29,5 24,7 9,1 44,8 -1,8 -2,4 5,0
1566 Surnadal  115,3 28,0 20,6 19,5 5,6 41,6 8,4 1,5 6,6
1567 Rindal 32,0 9,7 6,5 5,1 1,9 8,8 -1,1 -5,8 -0,7
1571 Halsa 29,6 8,7 6,1 3,8 1,6 9,3 25,4 25,6 18,8
1573 Smøla 39,2 12,1 9,2 4,3 2,4 11,3 13,8 14,6 17,4
1576 Aure1 56,3 16,0 12,7 6,9 3,3 17,3 4,6 2,3 9,2
                   
16 Sør-Trøndelag 6 499,1 1 477,0 1 135,2 1 639,1  314,8 1 933,0 8,6 9,2 14,3
1601 Trondheim 4 470,7  927,7  707,3 1 302,8  200,7 1 332,2 9,8 11,1 17,1
1612 Hemne 71,1 19,3 15,2 9,5 4,0 23,2 8,0 2,6 8,0
1613 Snillfjord 14,3 4,4 3,3 1,9 0,9 3,9 4,8 -0,1 1,7
1617 Hitra 65,6 17,5 14,5 11,4 3,7 18,6 11,9 9,3 12,3
1620 Frøya 64,9 17,2 13,2 11,2 3,6 19,7 0,4 3,8 10,6
1621 Ørland 96,5 24,3 18,4 17,0 5,1 31,6 4,2 4,1 12,3
1622 Agdenes 30,1 7,7 6,3 6,8 1,5 7,7 10,7 10,8 13,1
1624 Rissa  100,3 25,8 21,2 19,4 5,2 28,6 8,1 4,1 4,6
1627 Bjugn 72,3 18,6 15,6 12,6 4,0 21,4 2,8 3,9 6,3
1630 Åfjord 51,6 13,9 10,9 7,8 2,9 16,2 11,8 11,3 15,4
1632 Roan 14,2 4,2 3,3 1,6 0,8 4,2 7,6 5,4 11,7
1633 Osen 17,0 4,9 4,1 1,8 1,0 5,2 8,0 0,6 5,9
1634 Oppdal  110,2 31,6 22,8 16,0 6,4 33,5 1,3 7,8 12,5
1635 Rennebu 40,6 12,7 8,3 7,0 2,5 10,0 1,6 2,1 5,0
1636 Meldal 63,8 17,3 12,3 11,1 3,4 19,7 6,7 8,1 7,7
1638 Orkdal  215,6 51,1 41,3 51,7 10,8 60,8 7,0 5,5 8,2
1640 Røros  108,6 28,2 20,9 20,6 5,6 33,3 9,2 7,4 8,6
1644 Holtålen 30,6 8,9 7,3 4,0 1,9 8,6 6,8 5,2 15,4
1648 Midtre Gauldal 99,3 25,2 20,0 20,3 5,1 28,7 7,2 7,5 5,0
1653 Melhus  249,1 67,9 53,4 37,4 14,7 75,7 6,7 6,1 13,9
1657 Skaun 98,6 28,2 24,2 11,4 5,9 28,8 4,9 5,2 11,4
1662 Klæbu 97,1 28,8 22,2 13,0 5,9 27,2 5,8 8,9 7,4
1663 Malvik  230,9 64,4 52,7 27,9 13,8 72,0 6,9 8,9 11,5
1664 Selbu 68,1 18,4 13,7 13,0 3,7 19,3 2,8 -0,7 1,2
1665 Tydal 18,1 8,8 2,8 1,9 1,7 2,9 -0,2 0,5 3,5
                   
17 Nord-Trøndelag 2 344,9  581,5  466,2  489,4  121,9  686,0 7,7 5,5 10,6
1702 Steinkjer  430,9 91,2 72,7  115,1 19,3  132,7 8,7 4,2 6,9
1703 Namsos  222,8 59,4 49,4 31,1 12,6 70,3 7,0 4,9 11,2
1711 Meråker 44,2 11,7 8,4 9,8 2,5 11,9 2,8 1,4 8,2
1714 Stjørdal  374,1 95,4 76,6 69,2 20,2  112,8 12,8 13,4 22,5
1717 Frosta 35,3 9,4 7,7 6,2 1,9 10,1 8,7 6,0 6,6
1718 Leksvik 62,4 14,8 12,1 14,2 3,0 18,2 4,9 2,3 6,7
1719 Levanger  380,0 84,5 68,9  106,8 17,6  102,3 6,2 6,7 11,8
1721 Verdal  261,4 60,9 50,0 61,1 12,8 76,6 7,2 6,0 8,9
1723 Mosvik 12,6 3,9 2,9 2,1 0,8 3,0 4,1 5,9 11,3
1724 Verran 37,8 11,1 7,9 7,6 2,3 8,8 3,2 7,7 11,8
1725 Namdalseid 23,0 6,4 5,5 3,5 1,3 6,3 7,7 4,2 5,8
1729 Inderøy 93,6 25,6 21,0 14,6 5,3 27,2 3,7 3,3 5,9
1736 Snåsa 30,3 9,0 6,8 4,4 1,9 8,3 2,1 -15,4 -7,4
1738 Lierne 22,3 6,8 5,0 3,3 1,4 6,0 5,0 1,0 4,0
1739 Røyrvik 9,6 4,5 1,9 1,2 0,9 1,2 10,8 37,1 38,2
1740 Namsskogan 14,2 5,1 3,0 1,9 1,0 3,2 -16,5 -29,2 -24,0
1742 Grong 42,0 13,0 8,9 4,8 2,6 12,7 5,1 0,6 5,4
1743 Høylandet 18,7 5,2 4,3 2,3 1,1 5,9 11,6 6,6 11,5
1744 Overhalla 59,0 15,7 13,0 9,2 3,3 17,7 9,9 3,4 12,0
1748 Fosnes 9,5 2,9 2,4 1,1 0,6 2,6 11,7 11,1 10,1
1749 Flatanger 15,0 4,4 3,6 1,8 0,9 4,2 4,5 2,1 7,8
1750 Vikna 67,7 18,3 15,7 8,4 3,9 21,3 13,7 8,8 14,7
1751 Nærøy 70,7 20,3 16,9 8,7 4,2 20,4 5,5 3,2 9,9
1755 Leka 7,8 2,1 1,8 1,1 0,4 2,3 -2,1 -12,2 -6,2
                   
18 Nordland 4 362,9 1 139,0  899,0  748,2  239,7 1 337,0 8,3 4,7 9,6
1804 Bodø 1 081,9  252,5  202,4  258,3 53,8  314,9 17,3 17,6 24,5
1805 Narvik  380,9 98,1 74,7 69,2 21,3  117,5 7,9 2,4 7,0
1811 Bindal 24,4 8,2 5,3 3,4 1,6 6,0 1,4 0,8 3,1
1812 Sømna 26,3 7,5 6,5 3,4 1,6 7,3 4,7 0,9 3,6
1813 Brønnøy  120,6 33,0 26,8 17,5 6,8 36,6 4,4 6,0 6,2
1815 Vega 16,0 4,7 3,9 1,8 1,0 4,6 -7,4 -9,4 -9,6
1816 Vevelstad 6,6 1,9 1,7 0,8 0,4 1,8 8,8 5,3 9,7
1818 Herøy 24,2 6,8 5,5 3,4 1,4 7,0 7,6 4,3 6,4
1820 Alstahaug  119,0 32,7 28,1 15,9 6,8 35,5 2,4 1,2 5,4
1822 Leirfjord 24,8 6,9 6,2 3,1 1,4 7,1 3,1 -1,1 1,7
1824 Vefsn  287,9 66,8 51,8 35,0 14,2  120,1 6,6 4,3 8,2
1825 Grane 20,5 6,3 4,8 2,6 1,3 5,4 -1,0 -5,3 -1,5
1826 Hattfjelldal 19,7 5,8 4,6 2,9 1,2 5,1 3,7 -2,4 2,9
1827 Dønna 20,1 5,8 4,9 2,5 1,2 5,8 6,5 3,5 11,4
1828 Nesna 28,0 6,9 6,0 5,8 1,5 7,8 0,8 -4,2 3,7
1832 Hemnes 67,2 22,6 14,6 8,1 4,5 17,3 -6,7 -18,3 -15,8
1833 Rana  481,9  124,4 96,3 99,3 26,1  135,8 5,5 0,6 4,6
1834 Lurøy 29,5 8,2 6,3 4,5 1,7 8,9 10,0 7,6 9,8
1835 Træna 7,4 2,1 1,7 1,0 0,4 2,2 6,0 6,7 15,7
1836 Rødøy 19,8 5,4 4,3 2,8 1,1 6,2 3,1 -0,5 6,5
1837 Meløy  126,0 37,0 26,5 20,7 7,6 34,2 2,3 -1,3 3,1
1838 Gildeskål 30,9 8,7 6,7 4,1 1,8 9,6 -1,9 -15,4 -13,4
1839 Beiarn 16,3 5,6 3,4 2,2 1,1 3,9 8,0 2,9 4,5
1840 Saltdal 75,4 21,6 16,9 10,7 4,5 21,7 3,5 4,1 8,2
1841 Fauske  172,7 46,7 35,9 20,0 9,7 60,3 9,8 1,1 4,9
1845 Sørfold 46,4 13,8 7,2 7,1 2,8 15,6 22,4 15,1 18,2
1848 Steigen 36,1 10,4 8,6 4,8 2,2 10,1 1,7 -0,7 -0,1
1849 Hamarøy 29,5 8,7 6,0 4,1 1,8 8,8 1,1 -2,4 3,7
1850 Tysfjord 31,8 9,7 7,1 4,3 2,0 8,6 0,7 -5,6 -0,3
1851 Lødingen 41,2 12,4 9,5 4,3 2,5 12,5 5,1 4,7 10,6
1852 Tjeldsund 20,4 6,2 5,0 1,9 1,3 6,1 -0,9 -2,6 4,1
1853 Evenes 22,7 5,8 4,5 3,0 1,2 8,2 4,5 -4,9 -1,4
1854 Ballangen 36,6 10,8 8,8 4,5 2,3 10,3 1,7 3,3 10,7
1856 Røst 10,0 2,5 1,9 1,2 0,5 3,9 24,4 15,2 19,9
1857 Værøy 12,9 3,2 2,5 1,4 0,6 5,1 16,9 -1,0 0,1
1859 Flakstad 19,3 5,7 4,0 2,2 1,2 6,3 11,3 10,3 14,3
1860 Vestvågøy  162,4 45,5 38,2 17,8 9,7 51,2 8,0 4,7 12,0
1865 Vågan  153,4 39,9 33,8 22,6 8,4 48,7 9,5 4,5 12,3
1866 Hadsel  124,1 34,8 29,9 14,4 7,3 37,7 3,1 2,5 4,0
1867 Bø 36,5 10,3 8,8 4,4 2,2 10,8 2,9 -1,6 5,9
1868 Øksnes 73,2 19,9 16,9 11,0 4,2 21,3 7,0 6,7 12,2
1870 Sortland  171,6 43,2 35,5 27,2 9,1 56,5 7,0 3,3 8,4
1871 Andøy 90,2 25,1 20,9 11,3 5,4 27,5 8,0 6,6 12,4
1874 Moskenes 16,8 5,1 4,0 1,7 1,1 4,9 5,2 1,9 8,1
                   
19 Troms 3 014,9  773,5  628,1  536,4  161,6  915,3 7,3 5,1 7,4
1901 Harstad  475,8  117,8 94,3 92,1 24,5  147,1 6,9 4,4 5,2
1902 Tromsø 1 584,9  364,6  295,4  348,9 76,0  500,0 9,4 8,4 8,6
1911 Kvæfjord 46,9 12,7 10,8 7,8 2,6 12,9 7,3 4,2 6,0
1913 Skånland 43,9 12,7 10,8 4,9 2,7 12,9 3,8 0,6 8,3
1915 Bjarkøy 6,5 1,9 1,5 0,9 0,4 1,8 -5,2 -4,7 -1,7
1917 Ibestad 21,4 6,3 4,8 2,6 1,3 6,5 3,8 1,0 6,6
1919 Gratangen 15,9 4,4 3,9 2,2 0,9 4,5 5,4 1,7 7,5
1920 Lavangen 13,4 3,9 3,3 1,7 0,8 3,7 -0,2 -1,6 5,6
1922 Bardu 67,3 21,0 16,0 6,0 4,5 19,9 -9,1 -13,6 -8,1
1923 Salangen 32,3 9,3 7,6 4,3 1,9 9,2 1,2 -1,8 1,6
1924 Målselv  121,1 35,1 27,0 12,6 7,5 38,9 4,0 1,4 10,9
1925 Sørreisa 53,5 14,7 12,2 4,8 3,2 18,5 18,6 11,8 22,9
1926 Dyrøy 16,2 4,7 4,1 2,0 1,0 4,4 2,9 1,6 5,0
1927 Tranøy 22,8 6,4 5,5 3,2 1,4 6,3 6,9 1,5 6,2
1928 Torsken 14,9 4,1 3,7 2,0 0,9 4,1 10,4 7,6 10,7
1929 Berg 16,6 4,8 3,9 2,3 1,0 4,6 4,8 6,2 7,6
1931 Lenvik  185,7 50,2 40,7 27,8 10,5 56,6 6,0 4,9 10,3
1933 Balsfjord 75,2 22,0 18,4 8,3 4,4 22,0 6,6 4,4 6,0
1936 Karlsøy 25,9 9,8 8,7 0,3 2,1 4,9 2,5 1,4 6,5
1938 Lyngen 33,6 12,8 10,8 0,4 2,6 7,0 4,8 4,1 5,2
1939 Storfjord 22,0 9,2 6,7 0,2 1,9 4,1 0,4 -1,6 1,8
1940 Gáivuotna Kåfjord 21,2 8,6 6,9 0,1 1,8 3,8 4,1 1,5 6,2
1941 Skjervøy 30,6 11,5 10,2 0,4 2,4 6,0 1,8 0,4 3,1
1942 Nordreisa 53,6 19,2 16,7 0,5 4,1 13,0 4,5 2,0 8,7
1943 Kvænangen 13,9 5,9 4,3 0,0 1,2 2,4 3,8 -0,1 4,0
                   
20 Finnmark Finnmárku  970,8  353,6  292,3 12,8 75,3  236,9 7,3 6,3 11,0
2002 Vardø 25,8 10,0 8,6 0,1 2,2 4,9 -1,8 -1,3 3,8
2003 Vadsø 86,8 30,6 24,9 1,1 6,5 23,6 6,3 3,2 6,7
2004 Hammerfest  179,8 64,3 51,6 5,0 14,2 44,7 16,4 17,0 23,3
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 27,3 10,2 9,3 0,6 2,2 5,0 4,5 19,0 25,9
2012 Alta  234,0 83,1 69,0 2,1 17,2 62,6 7,4 5,4 9,0
2014 Loppa 12,3 4,6 3,9 0,2 1,0 2,7 2,6 -0,8 9,3
2015 Hasvik 11,1 4,3 3,6 0,1 0,9 2,2 5,7 2,2 5,8
2017 Kvalsund 11,7 4,6 3,7 0,0 1,0 2,3 3,8 -0,5 6,9
2018 Måsøy 16,7 6,3 5,0 0,1 1,3 4,0 -1,1 0,0 4,9
2019 Nordkapp 41,8 15,5 13,2 0,3 3,4 9,4 0,5 1,8 8,7
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 54,7 20,0 17,0 0,3 4,3 13,2 2,6 2,2 6,8
2021 Kárásjohka Karasjok 30,2 10,7 9,6 1,3 2,3 6,1 6,1 3,1 7,5
2022 Lebesby 15,2 6,0 4,7 0,1 1,3 3,1 -8,0 -10,0 -4,5
2023 Gamvik 12,8 4,8 4,1 0,1 1,0 2,8 7,2 5,3 5,3
2024 Berlevåg 11,9 4,7 3,9 0,1 1,0 2,2 -4,6 -3,6 -1,6
2025 Deatnu Tana 34,3 12,1 10,0 0,2 2,6 9,5 0,2 -2,4 5,0
2027 Unjárga Nesseby 10,5 4,1 3,5 0,0 0,9 2,1 4,4 3,9 9,3
2028 Båtsfjord 26,7 10,0 8,4 0,2 2,1 6,0 -2,0 0,3 3,3
2030 Sør-Varanger  127,3 47,5 38,1 1,2 10,1 30,4 13,5 10,3 13,7
                   
23 Kontinental-
sokkelen
1 511,2 -47,4 3,9  168,8 12,0 1 373,9  153,9 .  131,2
2311 Nordsjøen  825,7 0,0 0,0 0,0 0,0  825,7 . . .
2312 Stavanger  685,5 -47,4 3,9  168,8 12,0  548,2 25,4 .  131,2
1  Fra 1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen i Rogaland fylke slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord, og fra samme dato ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna i Møre og Romsdal fylke slått sammen til ny kommune 1576 Aure. Endringstallene fra 2005 til 2006 er basert på henholdsvis summen av 1154 og 1159 for kommune 1160, og summen av 1569 og 1572 for kommune 1576.

Standardtegn i tabeller