Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mars. 2005 og 2006. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006
I alt  115 091  123 633 7,4 25 231 26 767 6,1 5 046 5 576 10,5
                   
01 Østfold 5 535 5 507 -0,5 1 265 1 310 3,5  256  272 6,0
02 Akershus 14 522 15 746 8,4 3 169 3 378 6,6  631  695 10,1
03 Oslo 22 627 24 383 7,8 3 861 4 133 7,1  755  852 12,8
04 Hedmark 3 562 3 687 3,5  862  892 3,5  171  185 8,0
05 Oppland 3 425 3 587 4,7  883  915 3,5  176  189 7,7
06 Buskerud 5 673 6 072 7,0 1 358 1 432 5,4  270  294 8,8
07 Vestfold 4 721 4 998 5,9 1 112 1 186 6,6  223  244 9,8
08 Telemark 3 352 3 645 8,7  841  891 5,9  169  185 9,8
09 Aust-Agder 2 017 2 159 7,1  511  539 5,6  100  111 10,9
10 Vest-Agder 3 541 3 702 4,5  828  862 4,0  166  175 5,7
11 Rogaland 10 968 12 178 11,0 2 233 2 445 9,5  467  518 10,9
12 Hordaland 11 340 11 452 1,0 2 424 2 615 7,9  481  545 13,3
14 Sogn og Fjordane 2 108 2 251 6,8  554  582 5,1  109  118 8,5
15 Møre og Romsdal 5 200 5 564 7,0 1 243 1 312 5,5  245  269 9,5
16 Sør-Trøndelag 5 984 6 499 8,6 1 353 1 477 9,2  276  315 14,3
17 Nord-Trøndelag 2 178 2 345 7,7  551  582 5,5  110  122 10,6
18 Nordland 4 027 4 363 8,3 1 088 1 139 4,7  219  240 9,6
19 Troms 2 810 3 015 7,3  736  774 5,1  151  162 7,4
20 Finnmark Finnmárku  905  971 7,3  333  354 6,3 68 75 11,1
23 Kontinental-
sokkelen
 595 1 511  153,9 26 -47 : 5 12  130,8
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006
I alt 30 254 32 391 7,1 18 688 19 474 4,2 35 871 39 425 9,9
                   
01 Østfold 1 192 1 224 2,7  967  996 3,0 1 856 1 705 -8,1
02 Akershus 3 636 3 852 5,9 2 340 2 429 3,8 4 746 5 392 13,6
03 Oslo 8 754 9 267 5,9 2 681 2 618 -2,3 6 576 7 513 14,2
04 Hedmark  806  831 3,0  660  685 3,8 1 062 1 095 3,0
05 Oppland  699  736 5,3  662  689 4,0 1 005 1 059 5,4
06 Buskerud 1 289 1 376 6,7  992 1 026 3,4 1 764 1 945 10,2
07 Vestfold 1 069 1 127 5,4  841  866 3,0 1 476 1 575 6,7
08 Telemark  757  806 6,6  608  656 7,8  977 1 106 13,2
09 Aust-Agder  419  454 8,4  373  390 4,5  614  665 8,4
10 Vest-Agder  880  916 4,1  596  606 1,6 1 071 1 143 6,7
11 Rogaland 3 234 3 693 14,2 1 636 1 768 8,1 3 399 3 754 10,5
12 Hordaland 2 659 2 797 5,2 1 784 1 922 7,8 3 993 3 573 -10,5
14 Sogn og Fjordane  442  468 5,8  391  411 5,3  613  672 9,6
15 Møre og Romsdal 1 178 1 249 6,1  939  989 5,3 1 596 1 746 9,4
16 Sør-Trøndelag 1 520 1 639 7,9 1 056 1 135 7,5 1 780 1 933 8,6
17 Nord-Trøndelag  460  489 6,3  433  466 7,6  623  686 10,2
18 Nordland  633  748 18,3  835  899 7,7 1 253 1 337 6,7
19 Troms  479  536 12,1  595  628 5,6  850  915 7,7
20 Finnmark Finnmárku 14 13 -6,6  273  292 7,2  218  237 8,6
23 Kontinental-
sokkelen
 136  169 24,3 28 4 -86,0  400 1 374  243,2

Standardtegn i tabeller