Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar 2006. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt 51 771,2 11 008,1 8 473,1 17 603,3 2 356,3 12 330,4 6,3 3,5 20,0
                   
01 Østfold 2 286,6  536,5  417,7  646,4  114,1  572,0 -7,1 -1,4 12,9
0101 Halden  230,5 54,7 41,9 66,4 11,7 55,8 2,5 0,0 14,1
0104 Moss  263,6 62,1 48,6 74,8 13,5 64,6 -0,7 -3,5 11,4
0105 Sarpsborg  454,7 94,9 75,0  149,9 20,4  114,5 2,7 -6,5 8,0
0106 Fredrikstad  667,4  152,3  118,1  199,6 32,3  165,0 -22,7 2,1 16,1
0111 Hvaler 30,0 9,2 6,5 4,1 1,8 8,4 15,0 12,4 29,4
0118 Aremark 9,1 2,7 1,9 1,5 0,5 2,4 5,9 6,5 18,6
0119 Marker 24,3 6,4 4,8 6,0 1,3 5,9 4,2 2,9 17,2
0121 Rømskog 5,0 1,3 1,0 1,2 0,3 1,3 -2,1 -1,3 15,0
0122 Trøgstad 34,8 9,9 7,5 6,3 2,1 9,2 2,3 2,4 17,1
0123 Spydeberg 40,3 10,1 8,1 9,5 2,1 10,4 6,5 4,1 19,3
0124 Askim  124,0 29,0 23,2 37,0 6,1 28,7 6,7 0,8 14,3
0125 Eidsberg 85,4 20,8 16,1 24,0 4,3 20,3 0,1 1,2 15,1
0127 Skiptvet 22,2 6,2 5,0 3,7 1,3 5,9 -1,4 -1,9 11,5
0128 Rakkestad 53,2 13,6 10,3 14,1 2,8 12,4 0,1 -2,4 11,5
0135 Råde 55,2 14,0 10,8 12,7 3,0 14,7 2,5 -2,7 13,1
0136 Rygge  122,2 30,9 24,1 27,2 6,6 33,3 -7,3 -8,3 5,2
0137 Våler 30,1 8,5 6,8 4,0 1,8 9,0 -1,8 -2,7 11,0
0138 Hobøl 34,8 9,9 7,9 4,6 2,1 10,2 -1,8 -1,8 13,5
                   
02 Akershus 6 345,2 1 372,1 1 028,6 2 068,4  290,3 1 585,8 2,9 2,0 16,9
0211 Vestby  133,3 31,4 25,7 34,7 6,8 34,7 3,7 -1,0 13,2
0213 Ski  287,5 74,1 56,9 57,8 15,8 83,0 2,9 1,5 16,6
0214 Ås  141,9 33,5 25,6 39,7 7,2 35,8 -5,7 -6,3 9,1
0215 Frogn  134,9 35,4 27,0 23,1 7,5 41,8 -0,6 -3,3 11,7
0216 Nesodden  145,9 39,9 31,8 20,1 8,6 45,5 -0,8 1,7 17,7
0217 Oppegård  320,3 69,9 53,1 95,8 15,0 86,5 -2,6 -0,3 15,2
0219 Bærum 1 932,6  345,1  237,0  845,8 70,9  433,8 4,9 3,8 19,1
0220 Asker  804,5  160,5  112,8  293,9 33,4  203,8 4,7 3,1 17,3
0221 Aurskog-Høland 99,7 27,0 21,9 18,6 5,7 26,5 0,7 0,8 17,3
0226 Sørum  118,7 32,0 24,8 20,6 6,8 34,5 5,6 4,2 18,7
0227 Fet 91,5 25,2 19,7 13,7 5,4 27,6 2,0 1,9 15,7
0228 Rælingen  134,6 38,6 31,2 13,5 8,3 42,9 0,6 0,6 14,4
0229 Enebakk 80,7 21,3 17,7 14,3 4,6 22,7 2,4 1,5 15,8
0230 Lørenskog  437,8 85,8 66,8  170,1 18,7 96,4 4,3 -0,1 13,7
0231 Skedsmo  516,8  118,9 90,1  158,7 25,6  123,5 5,2 5,8 22,0
0233 Nittedal  221,8 52,2 41,3 59,0 11,2 58,2 2,1 -0,6 12,0
0234 Gjerdrum 46,3 12,7 9,9 7,0 2,7 14,0 2,3 1,7 17,0
0235 Ullensaker  306,5 62,6 49,4  114,8 13,5 66,2 -3,1 3,2 18,5
0236 Nes  137,0 37,8 30,7 21,7 8,0 38,8 0,8 -0,4 13,4
0237 Eidsvoll  153,6 40,4 32,6 29,8 8,6 42,2 1,4 0,6 14,9
0238 Nannestad 80,1 22,7 18,4 11,3 4,9 22,9 2,5 2,7 18,6
0239 Hurdal 19,3 5,1 4,1 4,2 1,1 4,8 1,7 1,6 15,5
                   
0301 Oslo 10 240,8 1 667,4 1 169,7 5 068,2  352,6 1 982,8 7,8 3,9 20,7
                   
04 Hedmark 1 547,5  372,1  287,3  450,5 78,4  359,2 1,2 0,9 16,0
0402 Kongsvinger  136,1 33,9 26,1 35,8 7,1 33,1 -0,1 -2,1 11,5
0403 Hamar  297,3 65,1 48,7  104,2 13,9 65,5 -1,8 3,5 20,0
0412 Ringsaker  260,5 62,4 49,0 73,8 13,2 62,1 3,8 2,3 17,9
0415 Løten 48,7 13,4 10,9 8,0 2,8 13,6 2,6 -0,4 13,8
0417 Stange  203,3 36,0 28,7 94,6 7,6 36,4 5,3 3,0 17,4
0418 Nord-Odal 35,6 9,5 7,7 7,7 2,0 8,7 2,8 1,9 15,5
0419 Sør-Odal 53,3 15,0 11,6 9,4 3,2 14,1 -4,4 -2,1 13,4
0420 Eidskog 41,1 11,0 8,8 8,7 2,3 10,2 3,2 1,9 17,8
0423 Grue 33,1 9,0 6,7 7,3 1,8 8,3 -3,4 -2,8 11,3
0425 Åsnes 47,5 13,5 10,0 9,2 2,8 12,0 -0,7 -0,1 14,6
0426 Våler 28,9 7,3 5,6 7,9 1,5 6,6 2,7 2,2 16,4
0427 Elverum  154,6 38,5 30,0 39,7 8,2 38,2 -0,5 -1,7 13,9
0428 Trysil 49,8 13,0 9,1 14,9 2,7 10,1 1,0 -1,7 12,7
0429 Åmot 32,0 9,2 7,0 5,3 1,9 8,5 -2,2 -1,1 12,8
0430 Stor-Elvdal 17,3 5,2 3,7 2,9 1,1 4,5 2,4 1,7 15,9
0432 Rendalen 11,9 3,5 2,6 2,2 0,7 2,9 4,5 0,1 14,2
0434 Engerdal 8,4 2,3 1,8 1,9 0,5 1,9 4,2 0,6 17,5
0436 Tolga 9,5 2,7 2,2 1,6 0,6 2,4 3,7 2,5 19,1
0437 Tynset 40,0 10,6 8,4 8,7 2,2 10,0 2,3 -0,9 13,2
0438 Alvdal 16,7 4,7 3,6 3,1 1,0 4,3 8,3 5,0 21,5
0439 Folldal 9,8 2,8 2,2 1,7 0,6 2,4 1,0 -2,9 11,5
0441 Os 12,0 3,4 2,8 2,1 0,7 3,0 7,6 3,7 18,7
                   
05 Oppland 1 510,6  376,3  292,4  399,0 78,8  364,0 3,4 2,1 17,3
0501 Lillehammer  260,5 58,7 44,5 83,5 12,4 61,3 0,6 -0,8 14,0
0502 Gjøvik  255,3 59,3 46,3 75,5 12,7 61,5 3,3 3,0 18,8
0511 Dovre 17,7 5,2 4,0 2,7 1,1 4,7 3,8 1,3 16,9
0512 Lesja 13,5 3,8 3,0 2,7 0,8 3,2 15,8 7,3 21,6
0513 Skjåk 16,0 4,6 3,4 3,1 0,9 4,0 3,3 2,1 16,4
0514 Lom 17,5 4,6 3,5 3,9 0,9 4,6 16,2 14,9 39,6
0515 Vågå 24,1 6,8 5,5 4,2 1,4 6,3 6,4 4,4 20,1
0516 Nord-Fron 50,2 12,5 9,6 13,2 2,6 12,3 11,7 11,3 25,9
0517 Sel 39,3 11,0 8,8 6,8 2,3 10,4 5,2 2,6 16,6
0519 Sør-Fron 22,3 5,9 4,8 4,9 1,2 5,4 2,4 0,2 15,3
0520 Ringebu 35,5 9,3 6,4 10,5 1,8 7,5 7,7 6,4 20,7
0521 Øyer 36,0 10,1 7,7 7,4 2,1 8,7 5,5 4,3 20,6
0522 Gausdal 47,7 12,5 9,6 12,3 2,6 10,7 14,2 9,2 26,0
0528 Østre Toten  110,4 28,3 22,7 26,0 6,0 27,5 2,5 0,8 16,7
0529 Vestre Toten  119,7 26,2 20,7 41,4 5,7 25,6 -1,0 -0,8 14,8
0532 Jevnaker 55,2 13,3 10,6 15,2 2,8 13,3 2,9 1,7 15,6
0533 Lunner 69,4 19,0 15,9 10,5 4,1 19,9 2,4 2,0 16,3
0534 Gran  103,8 26,4 21,2 25,4 5,5 25,3 2,0 0,8 13,9
0536 Søndre Land 37,2 9,8 8,0 8,2 2,1 9,2 -3,4 -2,5 12,3
0538 Nordre Land 47,9 12,4 9,8 11,9 2,6 11,2 3,8 2,0 19,0
0540 Sør-Aurdal 21,0 6,0 4,3 4,1 1,2 5,5 13,3 9,1 23,1
0541 Etnedal 8,7 2,5 1,7 1,9 0,5 2,1 7,1 2,8 18,7
0542 Nord-Aurdal 54,3 14,0 10,4 15,1 2,9 12,0 7,3 0,9 17,2
0543 Vestre Slidre 14,5 4,4 3,2 2,1 0,9 4,0 5,4 3,3 17,5
0544 Øystre Slidre 22,1 6,5 4,7 4,3 1,3 5,3 2,4 3,6 17,6
0545 Vang 10,8 3,1 2,3 2,3 0,6 2,4 3,0 -2,7 12,2
                   
06 Buskerud 2 509,1  579,6  439,1  745,1  121,7  623,6 4,2 1,6 16,4
0602 Drammen  674,1  140,5  105,9  234,7 29,9  163,1 4,3 2,6 16,9
0604 Kongsberg  305,3 64,2 47,3  113,0 13,6 67,2 4,1 0,9 15,8
0605 Ringerike  273,3 63,1 46,9 87,3 13,3 62,7 2,1 -0,4 14,8
0612 Hole 51,8 12,5 7,8 12,1 2,2 17,2 3,2 -0,5 9,7
0615 Flå 7,2 2,2 1,5 1,3 0,4 1,7 -3,2 -3,6 12,1
0616 Nes 28,8 7,6 5,2 7,8 1,5 6,7 7,6 7,6 23,2
0617 Gol 39,7 10,0 7,3 11,6 2,0 8,8 6,0 3,1 19,2
0618 Hemsedal 18,2 4,9 3,3 5,2 1,0 3,9 -1,5 -1,9 11,1
0619 Ål 37,7 9,7 7,0 10,7 2,0 8,4 3,8 3,8 19,2
0620 Hol 42,6 11,4 7,7 12,1 2,2 9,1 5,2 3,9 17,6
0621 Sigdal 24,2 7,2 4,8 4,9 1,4 5,9 -3,2 -3,5 11,1
0622 Krødsherad 16,9 4,6 3,2 4,6 0,9 3,6 -2,3 -1,2 11,5
0623 Modum  105,5 26,4 20,9 26,6 5,6 26,0 -1,6 -2,4 11,5
0624 Øvre Eiker  138,4 34,7 26,8 34,1 7,3 35,5 5,7 4,3 20,8
0625 Nedre Eiker  190,1 47,7 39,3 39,8 10,2 53,0 6,3 1,0 15,1
0626 Lier  254,1 55,1 42,9 78,5 11,6 66,0 6,5 4,3 20,1
0627 Røyken  172,1 44,1 34,9 34,5 9,5 49,1 6,4 1,3 16,5
0628 Hurum 80,8 20,3 16,3 15,7 4,3 24,1 6,1 1,9 15,8
0631 Flesberg 19,7 5,8 4,2 3,6 1,2 5,0 0,8 2,3 15,9
0632 Rollag 10,2 2,9 2,2 2,1 0,6 2,5 -3,2 -1,4 13,9
0633 Nore og Uvdal 18,3 4,9 3,5 4,9 1,0 4,0 -1,5 -3,8 10,2
                   
07 Vestfold 2 057,4  483,7  367,5  589,9  101,8  514,4 2,0 0,8 15,2
0701 Horten  239,9 54,0 41,6 76,2 11,6 56,5 0,9 0,3 13,6
0702 Holmestrand 79,9 20,6 16,1 17,7 4,4 21,1 1,2 -0,6 14,3
0704 Tønsberg  432,4 86,4 64,2  167,2 18,3 96,4 -0,6 -1,6 13,2
0706 Sandefjord  400,3 89,9 68,1  128,0 18,8 95,5 1,7 0,7 15,0
0709 Larvik  353,1 87,5 65,1 92,6 18,2 89,7 6,4 3,1 18,6
0711 Svelvik 50,6 13,4 11,0 9,0 2,9 14,2 -1,1 -2,4 11,7
0713 Sande 62,4 17,4 13,5 10,2 3,6 17,6 3,2 3,1 16,3
0714 Hof 22,6 5,9 4,8 4,6 1,2 6,1 1,6 2,7 17,2
0716 Re 63,4 16,6 13,1 13,1 3,5 17,0 1,3 0,0 13,8
0719 Andebu 36,3 9,8 7,7 7,0 2,1 9,6 -0,9 -0,2 12,9
0720 Stokke 87,8 21,2 16,4 24,2 4,5 21,5 4,8 1,9 17,6
0722 Nøtterøy  178,3 46,3 35,0 32,3 9,7 55,0 3,0 1,2 14,8
0723 Tjøme 33,5 10,1 7,2 4,0 2,0 10,0 3,6 5,4 18,8
0728 Lardal 16,9 4,5 3,6 3,7 0,9 4,2 0,3 0,1 14,6
                   
08 Telemark 1 509,8  362,0  278,6  428,7 77,0  363,4 4,9 3,5 18,7
0805 Porsgrunn  338,7 78,0 59,2  102,7 16,9 81,9 8,7 4,3 20,4
0806 Skien  490,0  112,8 87,1  150,4 24,0  115,8 3,4 3,0 17,8
0807 Notodden  113,2 25,9 19,9 36,8 5,5 25,1 3,5 2,9 17,7
0811 Siljan 18,0 5,0 4,1 2,5 1,1 5,2 8,4 6,4 23,0
0814 Bamble  142,8 32,9 25,9 40,8 7,1 36,1 4,0 4,0 18,7
0815 Kragerø 79,1 20,9 16,1 18,7 4,4 19,0 2,8 2,7 16,6
0817 Drangedal 27,3 7,5 6,0 5,1 1,6 7,2 3,9 2,9 19,7
0819 Nome 52,0 13,4 10,0 12,7 2,8 13,1 4,0 4,9 21,0
0821 Bø 42,0 11,0 8,5 10,0 2,3 10,2 5,4 4,4 20,3
0822 Sauherad 31,9 8,2 6,7 7,0 1,7 8,2 13,5 4,5 21,8
0826 Tinn 53,2 14,1 10,6 12,1 3,0 13,5 2,9 4,3 18,7
0827 Hjartdal 11,3 3,1 2,2 2,7 0,6 2,6 6,0 3,7 16,0
0828 Seljord 24,6 6,2 4,7 6,8 1,3 5,7 6,0 7,0 22,0
0829 Kviteseid 18,9 4,9 3,8 4,6 1,0 4,5 4,6 3,7 19,4
0830 Nissedal 10,4 2,8 2,1 2,4 0,6 2,4 4,3 3,0 18,1
0831 Fyresdal 9,2 2,5 1,9 2,2 0,5 2,1 -1,0 -0,5 15,1
0833 Tokke 18,6 4,9 3,8 4,5 1,0 4,4 -2,5 -5,2 9,6
0834 Vinje 28,7 7,8 5,9 6,8 1,6 6,5 4,0 3,7 18,6
                   
09 Aust-Agder  903,2  217,4  165,9  243,1 45,8  231,0 6,1 3,9 19,0
0901 Risør 52,2 13,1 10,3 13,1 2,8 12,8 3,1 2,6 17,1
0904 Grimstad  172,8 39,6 29,5 51,8 8,2 43,7 6,8 1,8 16,4
0906 Arendal  385,7 87,4 67,5  109,3 18,7  102,8 6,7 2,6 17,7
0911 Gjerstad 17,7 4,4 3,7 4,7 0,9 4,1 4,0 -0,8 12,6
0912 Vegårshei 12,7 3,5 2,8 2,4 0,7 3,3 12,8 12,6 29,2
0914 Tvedestrand 44,5 11,7 8,9 10,4 2,5 11,0 4,1 5,9 23,4
0919 Froland 31,5 8,8 7,1 5,2 1,9 8,4 2,1 2,8 18,2
0926 Lillesand 76,8 19,5 14,8 18,7 4,1 19,7 5,9 5,0 20,9
0928 Birkenes 33,4 8,1 6,4 9,7 1,7 7,6 -0,5 3,0 17,2
0929 Åmli 11,4 3,2 2,5 2,3 0,7 2,8 3,7 4,8 19,1
0935 Iveland 7,8 2,2 1,8 1,3 0,5 2,0 7,3 10,8 28,2
0937 Evje og Hornnes 24,4 6,5 4,9 5,7 1,4 6,0 9,7 8,1 23,3
0938 Bygland 9,8 2,5 1,9 2,7 0,5 2,2 6,8 3,3 19,5
0940 Valle 11,2 2,9 2,2 2,9 0,6 2,6 5,3 7,5 21,9
0941 Bykle 11,3 3,9 1,7 2,9 0,7 2,1 25,5 48,3 65,5
                   
10 Vest-Agder 1 539,6  349,7  262,1  482,5 73,5  371,8 3,5 1,0 15,7
1001 Kristiansand  836,5  173,3  127,8  304,4 36,2  194,8 2,8 -1,7 12,3
1002 Mandal  120,5 29,2 22,1 30,8 6,2 32,2 5,7 3,6 19,5
1003 Farsund 82,5 21,4 16,1 21,6 4,5 19,0 -2,0 2,4 18,2
1004 Flekkefjord 74,5 19,6 14,3 17,7 4,1 18,9 0,4 2,6 16,2
1014 Vennesla 95,3 23,5 18,2 25,3 5,1 23,2 3,8 1,5 15,8
1017 Songdalen 42,2 10,8 8,8 9,4 2,3 10,8 1,1 1,2 15,8
1018 Søgne 79,9 20,4 15,9 17,3 4,3 22,0 7,9 6,2 22,8
1021 Marnardal 15,0 3,7 2,9 4,0 0,8 3,6 -1,5 -1,7 12,6
1026 Åseral 6,9 1,9 1,3 2,1 0,4 1,3 6,2 7,5 21,2
1027 Audnedal 13,3 3,2 2,5 4,0 0,7 3,0 13,8 15,2 31,0
1029 Lindesnes 32,1 8,7 6,5 7,2 1,8 8,0 11,9 9,8 27,5
1032 Lyngdal 63,0 14,8 11,2 17,1 3,1 16,9 8,4 3,8 18,8
1034 Hægebostad 12,2 3,3 2,4 2,8 0,7 3,0 10,9 12,1 30,6
1037 Kvinesdal 47,8 11,8 9,1 12,7 2,5 11,7 3,9 3,1 19,4
1046 Sirdal 17,9 4,4 2,9 6,1 0,9 3,6 9,2 4,5 21,3
                   
11 Rogaland 5 323,5 1 011,3  764,1 2 119,0  216,5 1 212,6 12,9 8,7 24,7
1101 Eigersund  129,0 31,9 23,9 34,1 6,8 32,3 7,0 5,4 21,9
1102 Sandnes  697,5  151,2  116,7  229,5 32,6  167,4 5,4 6,7 22,4
1103 Stavanger 2 182,6  346,7  252,5 1 096,1 74,8  412,5 20,7 16,0 34,2
1106 Haugesund  357,1 77,0 59,3  118,2 16,5 86,2 7,3 4,4 18,8
1111 Sokndal 27,6 6,9 5,3 6,9 1,5 7,1 1,8 2,3 16,2
1112 Lund 27,8 6,0 4,6 10,2 1,2 5,7 3,1 2,1 18,1
1114 Bjerkreim 18,0 4,8 3,7 4,0 1,0 4,6 2,6 3,6 17,2
1119 Hå  129,8 32,6 25,0 33,2 6,9 32,0 6,1 4,1 20,2
1120 Klepp  133,6 32,7 24,8 34,9 6,9 34,2 -1,5 2,9 16,9
1121 Time  136,7 34,7 26,8 31,4 7,4 36,4 7,1 7,7 22,6
1122 Gjesdal 82,0 21,5 17,7 15,7 4,6 22,4 7,8 4,9 20,7
1124 Sola  576,8 57,4 41,2  314,0 12,1  152,0 19,9 4,5 18,1
1127 Randaberg 92,6 24,5 18,4 20,1 5,2 24,4 3,2 8,9 23,4
1129 Forsand 8,9 2,1 1,8 2,7 0,4 2,0 1,5 -6,8 8,3
1130 Strand 91,4 23,7 18,8 18,5 5,1 25,3 8,4 8,3 24,3
1133 Hjelmeland 19,9 5,0 3,6 5,7 1,0 4,6 -10,9 -12,5 -0,4
1134 Suldal 33,1 8,0 6,2 10,1 1,7 7,2 5,6 4,2 18,8
1135 Sauda 37,9 10,1 7,9 7,7 2,2 10,1 7,3 6,3 22,9
1141 Finnøy 21,0 5,4 4,1 5,2 1,1 5,2 9,0 9,0 26,2
1142 Rennesøy 29,6 7,9 6,2 4,2 1,7 9,5 14,4 12,7 29,2
1144 Kvitsøy 4,2 1,0 0,8 1,0 0,2 1,1 12,3 12,9 31,2
1145 Bokn 5,9 1,6 1,1 1,3 0,3 1,6 1,0 3,1 20,9
1146 Tysvær 72,9 19,6 15,9 12,6 4,2 20,6 3,3 3,5 18,7
1149 Karmøy  333,7 82,0 64,9 76,2 17,5 93,1 7,5 5,2 19,9
1151 Utsira 2,0 0,5 0,4 0,5 0,1 0,5 17,4 23,4 36,5
1160 Vindafjord1 71,7 16,6 12,2 24,9 3,3 14,7 4,4 -0,7 12,7
                   
12 Hordaland 4 908,9 1 118,1  858,7 1 499,3  237,5 1 195,2 9,0 10,4 26,3
1201 Bergen 3 015,5  639,2  480,4 1 046,7  135,3  713,8 11,8 14,8 30,9
1211 Etne 29,3 7,9 6,1 6,1 1,6 7,6 6,7 7,3 22,1
1216 Sveio 33,8 9,4 7,7 5,3 2,0 9,4 3,1 2,0 17,1
1219 Bømlo  103,4 23,7 18,8 29,4 5,0 26,6 5,8 2,6 19,5
1221 Stord  191,5 39,6 31,9 69,5 8,6 41,9 5,2 5,1 19,4
1222 Fitjar 24,2 6,3 4,9 5,6 1,3 6,1 0,9 -1,0 13,8
1223 Tysnes 21,7 5,6 4,3 5,0 1,2 5,6 5,9 9,6 25,6
1224 Kvinnherad  106,9 27,6 22,1 29,2 5,9 22,2 -0,5 1,6 16,0
1227 Jondal 9,2 2,0 1,7 3,2 0,4 1,9 5,5 -0,8 14,1
1228 Odda 67,6 16,3 12,2 20,1 3,5 15,4 2,0 3,0 18,0
1231 Ullensvang 27,6 7,1 5,4 6,7 1,5 6,8 2,9 3,2 17,7
1232 Eidfjord 8,2 2,3 1,7 1,9 0,5 2,0 0,5 2,2 16,1
1233 Ulvik 7,9 2,1 1,7 1,7 0,4 2,0 -8,2 1,7 17,5
1234 Granvin 7,2 1,9 1,5 1,7 0,4 1,7 -3,5 -3,6 11,1
1235 Voss  108,6 27,7 21,0 27,5 5,8 26,5 3,6 2,2 19,0
1238 Kvam 68,0 17,4 13,3 17,3 3,7 16,5 3,4 2,8 18,4
1241 Fusa 39,6 8,9 6,8 13,4 1,8 8,8 0,3 2,6 18,0
1242 Samnanger 17,8 5,1 4,0 2,6 1,1 5,0 -3,7 -2,9 11,6
1243 Os  138,8 36,9 29,3 25,2 7,9 39,5 6,2 6,8 23,7
1244 Austevoll 82,5 20,1 14,3 22,9 4,2 21,0 18,1 15,5 32,0
1245 Sund 50,9 13,6 11,2 8,8 2,9 14,3 4,9 4,1 19,0
1246 Fjell  198,2 49,3 40,1 44,4 10,7 53,7 5,8 5,1 20,4
1247 Askøy  184,8 50,0 41,8 30,3 10,9 51,8 9,2 8,0 25,2
1251 Vaksdal 30,1 8,0 6,3 6,5 1,7 7,6 7,6 7,5 23,8
1252 Modalen 3,2 0,7 0,5 1,2 0,1 0,6 -8,0 -19,2 -6,2
1253 Osterøy 54,9 14,3 11,2 13,5 3,0 12,9 5,3 5,3 19,9
1256 Meland 51,2 12,7 10,7 11,5 2,8 13,5 4,9 2,1 18,5
1259 Øygarden 33,0 10,4 7,0 6,1 2,3 7,2 8,3 25,1 44,3
1260 Radøy 34,2 9,1 7,5 6,9 2,0 8,8 2,4 3,0 18,6
1263 Lindås  113,9 30,6 24,2 20,9 6,6 31,6 0,9 2,2 16,9
1264 Austrheim 27,8 7,4 5,4 5,5 1,5 7,9 4,5 5,5 20,6
1265 Fedje 5,2 1,4 1,1 0,9 0,3 1,5 -5,5 -4,7 9,2
1266 Masfjorden 12,2 3,4 2,7 2,1 0,7 3,2 2,1 4,2 20,6
                   
14 Sogn og Fjordane  957,2  235,8  182,0  258,3 49,1  232,1 4,8 4,9 20,2
1401 Flora  115,8 27,6 21,8 32,0 5,8 28,6 12,9 9,6 24,9
1411 Gulen 19,4 4,9 3,8 4,9 1,0 4,7 15,5 17,7 33,6
1412 Solund 7,9 2,4 1,5 1,4 0,5 2,2 11,9 16,3 33,7
1413 Hyllestad 11,4 2,9 2,3 3,2 0,6 2,5 13,6 9,3 25,5
1416 Høyanger 38,1 9,9 7,6 8,8 2,1 9,6 -2,6 -1,1 14,3
1417 Vik 22,6 5,5 4,1 7,0 1,1 4,9 4,6 2,4 16,7
1418 Balestrand 12,2 2,9 2,4 3,5 0,6 2,8 3,8 6,0 20,9
1419 Leikanger 29,5 4,9 3,9 14,6 1,0 5,1 -3,6 -1,1 15,0
1420 Sogndal 59,4 14,5 11,3 17,7 3,0 12,9 2,9 2,8 18,5
1421 Aurland 14,6 3,4 3,1 3,7 0,7 3,6 -0,9 -10,8 3,8
1422 Lærdal 18,7 5,1 3,8 4,0 1,0 4,8 9,0 7,6 23,2
1424 Årdal 54,7 15,2 11,2 9,7 3,3 15,3 -1,2 -1,2 15,6
1426 Luster 35,3 9,3 7,1 8,4 1,9 8,6 4,3 2,8 17,3
1428 Askvoll 28,2 8,0 6,4 4,3 1,6 7,9 22,6 25,2 41,6
1429 Fjaler 21,3 5,5 4,2 5,3 1,1 5,1 3,9 4,1 16,5
1430 Gaular 21,9 5,4 4,3 5,9 1,1 5,2 -2,8 -4,2 9,2
1431 Jølster 19,7 5,5 4,3 3,5 1,1 5,3 1,3 0,8 15,1
1432 Førde  132,3 26,3 20,9 52,5 5,6 27,1 -0,2 2,3 16,9
1433 Naustdal 18,3 5,2 4,3 2,7 1,1 5,0 2,0 2,4 18,2
1438 Bremanger 35,4 9,4 6,0 7,8 1,9 10,2 16,0 20,5 35,4
1439 Vågsøy 58,4 15,8 11,7 13,0 3,2 14,7 4,2 8,9 24,5
1441 Selje 23,6 6,6 5,4 3,7 1,4 6,6 5,6 7,4 24,7
1443 Eid 46,0 11,9 9,3 9,1 2,5 13,2 11,7 5,6 20,4
1444 Hornindal 7,6 2,1 1,7 1,4 0,4 1,9 3,8 3,2 19,4
1445 Gloppen 44,7 11,3 8,6 11,6 2,3 10,9 4,5 3,4 18,7
1449 Stryn 60,2 14,2 11,1 18,6 2,9 13,4 3,0 -0,8 15,0
                   
15 Møre og Romsdal 2 355,6  561,4  438,7  672,6  117,6  565,3 4,6 3,9 18,7
1502 Molde  294,5 59,4 45,9  116,4 12,6 60,2 -1,2 3,2 19,3
1503 Kristiansund  168,2 39,8 31,4 46,8 8,6 41,6 8,6 6,5 21,8
1504 Ålesund  458,5  101,9 76,8  150,2 21,1  108,6 1,3 -0,6 13,2
1511 Vanylven 29,2 7,9 6,3 5,9 1,6 7,5 5,7 2,9 17,9
1514 Sande 22,3 5,6 4,6 5,5 1,2 5,4 1,9 1,1 16,1
1515 Herøy  109,7 26,9 20,7 27,6 5,5 28,9 8,4 4,2 17,9
1516 Ulstein 82,0 17,3 13,1 31,5 3,4 16,7 17,1 9,2 24,5
1517 Hareid 41,5 9,6 8,0 12,1 2,1 9,7 1,9 3,0 18,5
1519 Volda 71,1 17,0 13,3 19,6 3,6 17,6 9,0 3,5 19,4
1520 Ørsta 86,3 21,5 17,3 22,5 4,5 20,4 9,7 10,0 25,3
1523 Ørskog 18,6 4,7 3,8 4,2 1,0 5,0 9,4 5,4 21,1
1524 Norddal 14,8 3,6 2,8 4,4 0,7 3,2 2,4 -0,1 13,2
1525 Stranda 39,5 10,1 7,7 10,1 2,1 9,4 -1,0 -1,9 13,3
1526 Stordal 9,0 2,0 1,5 3,2 0,4 1,8 3,7 -0,8 15,1
1528 Sykkylven 73,9 16,7 13,1 24,3 3,5 16,3 1,4 4,4 17,8
1529 Skodje 29,1 7,4 6,1 6,5 1,6 7,5 8,6 7,5 22,7
1531 Sula 62,6 15,9 13,0 14,4 3,4 15,9 4,6 6,3 21,1
1532 Giske 52,1 14,1 11,6 8,6 3,0 14,8 3,7 3,0 18,0
1534 Haram 87,3 20,8 15,7 25,9 4,3 20,6 9,7 8,1 23,8
1535 Vestnes 55,0 13,5 10,6 15,1 2,8 13,0 4,8 8,9 22,2
1539 Rauma 65,3 15,9 12,2 18,4 3,3 15,5 8,8 7,7 22,5
1543 Nesset 22,4 5,7 4,7 5,4 1,2 5,4 -2,9 -4,0 8,3
1545 Midsund 18,2 4,9 3,9 3,6 1,0 4,9 12,5 11,1 25,1
1546 Sandøy 12,7 3,2 2,3 3,4 0,6 3,2 0,7 4,6 18,5
1547 Aukra 30,9 8,4 6,8 5,5 1,8 8,4 21,6 23,5 42,5
1548 Fræna 74,8 18,8 15,4 18,3 4,0 18,3 12,7 8,7 24,2
1551 Eide 25,3 6,7 5,3 5,4 1,4 6,5 5,1 5,6 21,4
1554 Averøy 49,4 13,2 10,9 9,6 2,8 12,9 10,3 12,4 27,6
1556 Frei 38,9 10,8 9,1 5,2 2,4 11,3 2,2 0,6 14,4
1557 Gjemnes 19,9 5,9 4,5 3,1 1,2 5,1 9,1 12,8 34,3
1560 Tingvoll 20,5 5,5 4,5 4,1 1,2 5,2 1,1 2,0 16,6
1563 Sunndal 65,0 17,1 12,9 14,0 3,7 17,4 -3,9 -5,8 8,0
1566 Surnadal 43,1 11,2 8,8 10,3 2,3 10,5 6,9 1,4 16,6
1567 Rindal 12,8 3,5 2,6 2,9 0,7 3,1 6,3 2,5 19,4
1571 Halsa 10,6 3,0 2,3 2,1 0,6 2,6 2,4 -1,0 13,3
1573 Smøla 15,9 4,7 3,6 2,4 1,0 4,3 0,7 -3,7 9,7
1576 Aure1 24,4 7,0 5,6 3,7 1,5 6,6 4,0 1,7 17,7
                   
16 Sør-Trøndelag 2 811,3  626,6  496,7  896,7  134,6  656,6 8,8 9,5 26,3
1601 Trondheim 1 941,1  398,3  310,9  710,1 86,1  435,6 10,4 13,1 30,6
1612 Hemne 30,0 8,3 6,7 5,2 1,8 8,0 2,3 3,4 19,0
1613 Snillfjord 6,4 1,9 1,4 1,2 0,4 1,5 -4,2 -6,6 7,2
1617 Hitra 27,7 7,4 6,2 5,7 1,6 6,8 11,3 6,8 24,5
1620 Frøya 29,6 7,8 6,7 6,1 1,6 7,5 8,8 2,5 15,4
1621 Ørland 41,0 10,5 8,1 9,5 2,2 10,6 1,8 1,6 17,4
1622 Agdenes 14,3 3,5 2,8 4,0 0,7 3,3 15,9 17,2 30,3
1624 Rissa 44,7 11,3 9,2 11,3 2,4 10,5 9,3 4,6 20,9
1627 Bjugn 31,2 8,1 6,6 7,0 1,7 7,8 1,8 1,6 16,9
1630 Åfjord 21,0 5,6 4,6 4,4 1,2 5,2 7,0 2,4 17,6
1632 Roan 6,0 1,7 1,4 1,0 0,4 1,6 5,3 4,0 18,3
1633 Osen 8,4 2,5 2,1 1,0 0,5 2,3 8,4 8,2 24,6
1634 Oppdal 46,5 12,3 9,6 11,0 2,6 11,1 11,2 5,6 21,8
1635 Rennebu 16,6 4,3 3,3 4,4 0,9 3,7 3,3 -0,2 14,6
1636 Meldal 27,1 7,0 5,3 6,1 1,4 7,3 6,0 4,7 20,1
1638 Orkdal 92,2 21,7 17,6 27,2 4,7 21,0 2,6 2,9 17,8
1640 Røros 44,8 11,6 8,9 11,5 2,4 10,5 14,5 11,6 28,6
1644 Holtålen 13,0 3,8 3,1 2,3 0,8 2,9 0,6 1,1 17,8
1648 Midtre Gauldal 43,3 10,6 8,6 11,6 2,2 10,2 10,9 8,0 22,2
1653 Melhus  107,9 28,8 23,8 20,9 6,3 28,1 4,5 2,6 18,9
1657 Skaun 42,8 12,1 10,4 6,0 2,6 11,8 4,8 3,7 19,3
1662 Klæbu 40,9 11,1 9,6 6,4 2,4 11,4 -0,4 -1,5 11,8
1663 Malvik  101,0 27,6 22,8 14,7 6,0 29,9 4,7 4,4 20,7
1664 Selbu 28,2 7,2 5,8 7,1 1,5 6,6 0,5 0,4 14,7
1665 Tydal 5,5 1,6 1,2 1,2 0,3 1,3 -0,7 -0,3 14,5
                   
17 Nord-Trøndelag 1 001,3  243,9  198,2  262,3 52,1  244,7 8,1 6,9 22,3
1702 Steinkjer  174,2 38,3 30,5 60,0 8,2 37,2 2,5 1,0 15,5
1703 Namsos 97,8 26,2 21,4 17,9 5,6 26,6 12,8 6,8 21,8
1711 Meråker 18,5 4,4 3,6 5,5 0,9 4,1 4,0 7,5 22,9
1714 Stjørdal  157,7 40,5 32,6 36,2 8,7 39,7 19,3 27,1 44,5
1717 Frosta 14,5 3,8 3,0 3,3 0,8 3,5 8,4 8,4 22,2
1718 Leksvik 27,7 6,5 5,2 8,5 1,4 6,0 5,6 2,6 18,5
1719 Levanger  164,8 34,9 28,5 55,7 7,5 38,2 8,0 3,0 18,4
1721 Verdal  118,7 26,8 22,1 33,3 5,8 30,7 5,1 3,0 17,5
1723 Mosvik 5,3 1,4 1,2 1,2 0,3 1,3 -0,9 -3,6 10,5
1724 Verran 17,0 4,3 3,4 4,4 0,9 4,0 3,8 3,1 19,5
1725 Namdalseid 9,7 2,6 2,2 2,0 0,6 2,4 9,8 3,7 18,4
1729 Inderøy 41,1 11,0 8,9 7,9 2,4 10,9 3,1 3,9 20,7
1736 Snåsa 12,7 3,5 2,8 2,4 0,7 3,2 1,2 -2,0 11,3
1738 Lierne 9,5 2,7 2,2 1,7 0,6 2,4 5,4 1,3 16,6
1739 Røyrvik 3,8 1,1 0,8 0,7 0,2 1,0 24,1 43,2 62,3
1740 Namsskogan 5,9 1,7 1,3 1,1 0,3 1,5 -0,1 -4,0 8,4
1742 Grong 16,2 4,7 3,8 2,5 1,0 4,2 3,0 1,8 15,8
1743 Høylandet 7,7 2,2 1,8 1,2 0,5 2,1 6,5 5,5 19,7
1744 Overhalla 25,1 6,7 5,5 5,2 1,4 6,2 9,5 2,0 17,3
1748 Fosnes 4,5 1,3 1,1 0,7 0,3 1,2 19,3 19,0 33,0
1749 Flatanger 6,8 2,0 1,6 1,0 0,4 1,8 6,6 3,3 17,7
1750 Vikna 28,1 7,8 6,6 4,5 1,7 7,6 15,4 12,4 30,4
1751 Nærøy 30,7 8,8 7,2 4,7 1,9 8,1 1,6 2,6 18,0
1755 Leka 3,5 1,0 0,8 0,6 0,2 0,9 2,4 -2,5 12,8
                   
18 Nordland 1 840,7  479,7  390,9  397,1  103,3  469,5 9,6 7,4 23,4
1804 Bodø  472,2  110,1 88,3  135,7 24,1  113,9 18,9 23,0 42,5
1805 Narvik  157,3 40,3 31,9 36,5 8,8 39,9 7,0 3,6 18,7
1811 Bindal 10,0 2,8 2,3 1,9 0,6 2,5 9,8 6,2 22,6
1812 Sømna 12,1 3,4 2,9 1,8 0,7 3,2 10,1 6,6 19,7
1813 Brønnøy 51,6 14,2 11,9 9,0 3,0 13,6 2,1 2,1 16,9
1815 Vega 6,6 1,9 1,6 0,9 0,4 1,8 -0,3 -3,9 10,5
1816 Vevelstad 2,8 0,8 0,6 0,5 0,2 0,7 20,4 14,5 31,3
1818 Herøy 10,6 3,0 2,4 1,7 0,6 2,8 8,1 8,4 25,4
1820 Alstahaug 53,5 14,7 12,4 8,8 3,2 14,4 5,8 1,5 18,0
1822 Leirfjord 9,9 2,8 2,4 1,5 0,6 2,6 -10,6 -12,5 2,0
1824 Vefsn  103,3 28,5 22,8 18,3 6,1 27,7 2,8 2,4 15,9
1825 Grane 8,9 2,6 2,1 1,4 0,5 2,3 4,0 0,1 16,1
1826 Hattfjelldal 8,5 2,4 2,0 1,5 0,5 2,1 3,8 -0,5 15,0
1827 Dønna 10,0 2,9 2,4 1,4 0,6 2,7 3,9 1,0 14,8
1828 Nesna 11,8 2,9 2,4 3,1 0,6 2,7 -6,8 -11,1 1,8
1832 Hemnes 26,9 7,7 6,3 4,2 1,6 7,1 3,3 -0,1 15,9
1833 Rana  205,8 50,4 41,0 54,7 10,8 48,9 4,8 0,4 14,0
1834 Lurøy 13,7 3,9 3,1 2,4 0,8 3,6 13,7 11,9 28,4
1835 Træna 3,4 0,9 0,8 0,6 0,2 0,9 9,5 6,6 22,5
1836 Rødøy 8,2 2,2 1,9 1,6 0,5 2,1 3,5 -2,1 10,7
1837 Meløy 54,9 14,9 11,7 10,5 3,2 14,6 35,1 26,8 46,2
1838 Gildeskål 12,4 3,5 2,8 2,3 0,7 3,1 0,2 -3,4 9,6
1839 Beiarn 6,1 1,7 1,4 1,3 0,4 1,4 6,7 -1,3 12,9
1840 Saltdal 31,8 8,9 7,3 5,4 1,9 8,3 2,6 -1,2 15,2
1841 Fauske 68,2 18,9 15,5 11,5 4,1 18,2 5,5 0,6 16,5
1845 Sørfold 14,2 3,7 3,0 3,4 0,8 3,4 0,1 -3,5 11,7
1848 Steigen 16,2 4,6 3,6 2,7 1,0 4,2 7,9 5,0 20,4
1849 Hamarøy 12,1 3,3 2,7 2,3 0,7 3,1 10,6 5,8 21,1
1850 Tysfjord 14,1 4,0 3,3 2,2 0,9 3,7 3,0 -1,2 14,2
1851 Lødingen 16,6 4,9 3,8 2,2 1,0 4,7 5,9 3,6 18,2
1852 Tjeldsund 9,3 2,8 2,2 1,0 0,6 2,7 -4,8 -7,5 6,6
1853 Evenes 9,1 2,5 2,0 1,7 0,5 2,3 23,0 23,8 41,0
1854 Ballangen 15,9 4,5 3,7 2,4 1,0 4,3 5,8 3,7 18,9
1856 Røst 4,0 1,0 0,8 0,9 0,2 1,1 26,4 12,5 29,2
1857 Værøy 4,7 1,3 1,1 0,8 0,3 1,2 6,6 6,5 18,9
1859 Flakstad 7,8 2,3 1,8 1,1 0,5 2,1 12,0 11,6 27,7
1860 Vestvågøy 66,8 19,3 16,0 9,0 4,1 18,3 5,9 3,2 19,9
1865 Vågan 67,3 17,8 15,1 12,5 3,8 18,1 14,9 7,2 22,8
1866 Hadsel 56,9 16,3 13,8 7,3 3,5 16,0 7,8 6,0 20,5
1867 Bø 16,0 4,7 3,9 2,1 1,0 4,3 6,2 7,4 21,4
1868 Øksnes 30,7 8,3 7,1 5,9 1,8 7,7 13,2 11,1 28,0
1870 Sortland 71,1 18,8 15,9 14,1 4,0 18,3 0,8 -1,6 12,3
1871 Andøy 39,0 11,0 8,9 6,1 2,4 10,7 13,9 12,1 29,0
1874 Moskenes 8,0 2,4 1,9 1,1 0,5 2,2 23,3 21,5 40,4
                   
19 Troms 1 275,9  333,5  273,4  282,8 71,8  314,5 4,9 2,6 17,2
1901 Harstad  208,0 51,6 41,5 48,1 11,2 55,7 6,0 0,6 15,0
1902 Tromsø  657,6  156,3  127,3  186,2 33,8  154,0 5,2 3,9 18,4
1911 Kvæfjord 20,1 5,5 4,6 3,5 1,2 5,3 7,0 3,9 19,4
1913 Skånland 18,6 5,4 4,5 2,5 1,2 5,1 2,6 0,8 16,2
1915 Bjarkøy 3,0 0,8 0,7 0,6 0,2 0,8 -3,1 -4,4 10,9
1917 Ibestad 9,3 2,8 2,1 1,3 0,6 2,5 0,2 -0,2 16,1
1919 Gratangen 7,3 2,1 1,7 1,2 0,4 1,9 5,1 1,5 13,2
1920 Lavangen 6,1 1,8 1,5 0,9 0,4 1,6 9,2 5,2 21,0
1922 Bardu 30,0 8,9 7,2 3,0 1,9 9,0 -3,2 -3,4 10,3
1923 Salangen 14,0 3,9 3,2 2,4 0,8 3,7 -1,8 -5,3 9,4
1924 Målselv 52,6 15,2 12,1 6,7 3,3 15,4 3,0 0,4 14,8
1925 Sørreisa 21,7 6,3 5,3 2,5 1,4 6,3 5,7 2,6 18,2
1926 Dyrøy 7,4 2,1 1,8 1,2 0,4 1,9 0,2 -2,0 15,1
1927 Tranøy 8,6 2,6 2,2 0,6 0,6 2,5 -6,6 -0,5 12,4
1928 Torsken 7,4 2,1 1,9 1,1 0,5 1,9 25,4 25,8 43,4
1929 Berg 7,6 2,1 1,8 1,2 0,5 2,0 7,5 9,4 25,4
1931 Lenvik 78,7 21,5 17,8 14,4 4,5 20,3 6,6 2,2 16,8
1933 Balsfjord 32,1 9,4 7,8 4,4 2,0 8,6 7,5 3,6 20,1
1936 Karlsøy 10,9 4,2 3,7 0,2 0,9 2,0 3,9 3,2 18,1
1938 Lyngen 14,1 5,5 4,7 0,2 1,2 2,6 0,0 -0,4 14,8
1939 Storfjord 8,9 3,5 2,9 0,1 0,7 1,7 -0,9 -1,3 13,1
1940 Gáivuotna Kåfjord 8,8 3,4 3,1 0,0 0,7 1,5 -0,7 -2,0 12,0
1941 Skjervøy 15,0 5,7 4,9 0,3 1,2 2,9 12,6 12,5 28,0
1942 Nordreisa 22,3 8,6 7,3 0,3 1,8 4,3 3,9 3,6 17,9
1943 Kvænangen 5,6 2,2 1,9 0,0 0,5 1,0 3,5 0,2 14,3
                   
20 Finnmark Finnmárku  406,5  154,1  128,0 8,0 33,5 83,0 1,7 1,1 15,7
2002 Vardø 10,8 4,4 3,7 0,1 1,0 1,6 -12,4 -8,6 5,3
2003 Vadsø 35,1 13,4 10,9 0,5 2,9 7,4 -3,3 0,2 13,4
2004 Hammerfest 75,3 27,6 22,2 3,3 6,1 16,1 4,2 2,5 18,4
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 12,7 4,6 4,3 0,5 1,0 2,2 9,8 4,4 19,4
2012 Alta 92,7 35,2 29,9 0,9 7,6 19,1 1,5 1,2 15,6
2014 Loppa 5,5 2,1 1,8 0,1 0,5 1,1 7,0 6,5 25,1
2015 Hasvik 5,1 2,0 1,7 0,1 0,4 0,9 15,7 9,3 24,2
2017 Kvalsund 4,6 1,9 1,5 0,0 0,4 0,8 0,2 4,2 17,8
2018 Måsøy 7,4 3,1 2,5 0,0 0,6 1,2 7,4 12,2 26,9
2019 Nordkapp 17,8 6,7 5,6 0,1 1,4 4,0 8,1 5,5 19,8
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 24,1 9,1 7,6 0,2 2,0 5,2 2,6 2,2 16,8
2021 Kárásjohka Karasjok 13,9 4,9 4,4 0,9 1,1 2,6 3,3 -1,4 12,2
2022 Lebesby 6,8 2,6 2,2 0,1 0,6 1,3 -2,5 -3,8 9,4
2023 Gamvik 5,2 2,0 1,7 0,1 0,4 1,0 -3,9 -5,1 6,1
2024 Berlevåg 5,4 2,1 1,7 0,1 0,5 1,1 -0,1 0,7 11,7
2025 Deatnu Tana 13,3 5,2 4,4 0,1 1,1 2,5 0,2 -0,7 14,0
2027 Unjárga Nesseby 4,6 1,8 1,5 0,0 0,4 0,9 -4,6 -4,7 9,3
2028 Båtsfjord 12,5 4,8 4,1 0,1 1,0 2,5 6,7 6,7 20,4
2030 Sør-Varanger 53,7 20,4 16,5 0,8 4,5 11,5 -0,1 -1,7 14,0
                   
23 Kontinental-
sokkelen
 440,6 -73,0 33,3 85,4 6,2  388,7  111,2 -509,7 78,3
2311 Nordsjøen  159,6 0,0 0,0 0,0 0,0  159,6 : . .
2312 Stavanger  281,0 -73,0 33,3 85,4 6,2  229,1 34,7 -509,7 78,3
1  Fra 1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen i Rogaland fylke slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord, og fra samme dato ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna i Møre og Romsdal fylke slått sammen til ny kommune 1576 Aure. Endringstallene fra 2005 til 2006 er basert på henholdsvis summen av 1154 og 1159 for kommune 1160, og summen av 1569 og 1572 for kommune 1576.

Standardtegn i tabeller