Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar. 2005 og 2006. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006
I alt 48 718       51 771 6,3 10 638 11 008 3,5 1 964 2 356 20,0
                   
01 Østfold 2 461 2 287 -7,1  544  537 -1,4  101  114 13,0
02 Akershus 6 168 6 345 2,9 1 345 1 372 2,0  248  290 16,9
03 Oslo 9 501 10 241 7,8 1 605 1 667 3,9  292  353 20,7
04 Hedmark 1 529 1 548 1,2  369  372 0,8 68 78 16,0
05 Oppland 1 461 1 511 3,4  368  376 2,1 67 79 17,3
06 Buskerud 2 409 2 509 4,2  570  580 1,6  105  122 16,3
07 Vestfold 2 016 2 057 2,0  480  484 0,8 88  102 15,2
08 Telemark 1 440 1 510 4,9  350  362 3,5 65 77 18,8
09 Aust-Agder  851  903 6,1  209  217 3,9 39 46 19,0
10 Vest-Agder 1 487 1 540 3,5  346  350 1,0 64 74 15,7
11 Rogaland 4 715 5 324 12,9  930 1 011 8,7  174  217 24,7
12 Hordaland 4 502 4 909 9,0 1 013 1 118 10,4  188  238 26,3
14 Sogn og Fjordane  913  957 4,8  225  236 4,9 41 49 20,3
15 Møre og Romsdal 2 252 2 356 4,6  541  561 3,9 99  118 18,8
16 Sør-Trøndelag 2 583 2 811 8,8  572  627 9,5  107  135 26,3
17 Nord-Trøndelag  926 1 001 8,1  228  244 6,8 43 52 22,3
18 Nordland 1 679 1 841 9,6  447  480 7,4 84  103 23,4
19 Troms 1 216 1 276 4,9  325  334 2,6 61 72 17,3
20 Finnmark Finnmárku  400  407 1,7  152  154 1,1 29 34 15,9
23 Kontinentalsokkelen  209  441  111,2 18 -73 -510,1 4 6 77,1
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006 2005 2006 2005/2006
I alt 16 384 17 603 7,4 7 920 8 473 7,0 11 812 12 330 4,4
                   
01 Østfold  626  646 3,3  415  418 0,6  774  572 -26,1
02 Akershus 1 973 2 068 4,9  982 1 029 4,8 1 620 1 586 -2,1
03 Oslo 4 815 5 068 5,3 1 096 1 170 6,7 1 693 1 983 17,1
04 Hedmark  428  451 5,4  278  287 3,3  387  359 -7,1
05 Oppland  378  399 5,5  280  292 4,5  367  364 -0,8
06 Buskerud  697  745 7,0  422  439 4,2  616  624 1,2
07 Vestfold  575  590 2,6  356  368 3,2  517  514 -0,4
08 Telemark  405  429 6,0  262  279 6,2  358  363 1,5
09 Aust-Agder  230  243 5,7  157  166 5,6  216  231 6,7
10 Vest-Agder  460  483 4,8  255  262 2,8  362  372 2,7
11 Rogaland 1 754 2 119 20,8  687  764 11,2 1 170 1 213 3,6
12 Hordaland 1 431 1 499 4,8  760  859 13,0 1 110 1 195 7,7
14 Sogn og Fjordane  249  258 3,8  172  182 5,8  226  232 2,5
15 Møre og Romsdal  637  673 5,5  411  439 6,9  565  565 0,1
16 Sør-Trøndelag  832  897 7,7  447  497 11,2  625  657 5,0
17 Nord-Trøndelag  241  262 9,1  181  198 9,3  234  245 4,7
18 Nordland  332  397 19,8  355  391 10,2  463  470 1,5
19 Troms  247  283 14,4  259  273 5,6  324  315 -2,9
20 Finnmark Finnmárku 7 8 15,9  124  128 3,1 87 83 -4,8
23 Kontinentalsokkelen 69 85 23,8 21 33 62,4 98  389  297,0

Standardtegn i tabeller