Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-desember 2005. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  551 151,8 85 278,1 64 766,8 88 895,3 17 657,1  294 554,7 16,6 4,5 12,6
                   
01 Østfold 18 187,5 4 296,4 3 344,9 3 546,6  895,2 6 104,7 4,8 5,0 13,4
0101 Halden 1 726,0  434,0  332,8  365,0 91,0  503,1 3,6 4,9 14,5
0104 Moss 2 024,7  483,0  380,9  394,7  102,4  663,7 7,9 7,2 17,7
0105 Sarpsborg 3 743,7  790,5  628,0  785,5  167,2 1 372,8 -3,1 7,4 16,2
0106 Fredrikstad 5 360,6 1 166,8  910,3 1 188,3  244,0 1 851,2 9,8 4,1 12,5
0111 Hvaler  239,2 72,8 51,6 24,5 14,4 75,8 15,3 9,8 19,6
0118 Aremark 75,5 23,3 18,1 8,9 4,5 20,6 5,2 3,9 7,7
0119 Marker  197,1 51,7 39,3 34,6 10,2 61,1 2,2 0,2 3,7
0121 Rømskog 41,8 11,1 8,6 6,2 2,2 13,8 12,0 8,8 17,6
0122 Trøgstad  284,1 82,9 63,7 33,3 16,8 87,5 3,2 2,1 9,8
0123 Spydeberg  347,4 95,2 67,7 52,9 19,4  112,3 7,2 10,4 17,5
0124 Askim  967,3  251,3  183,4  169,7 51,5  311,4 6,0 3,1 9,3
0125 Eidsberg  684,5  168,6  130,6  126,1 34,2  224,9 6,8 4,4 11,8
0127 Skiptvet  190,1 54,8 43,1 23,6 11,0 57,5 6,1 5,4 8,0
0128 Rakkestad  435,5  114,8 88,8 75,3 22,9  133,7 4,2 1,0 8,5
0135 Råde  427,1  113,3 88,3 62,1 23,6  139,8 8,4 4,6 15,0
0136 Rygge  931,5  236,9  190,3  146,2 49,5  308,5 1,7 2,0 10,0
0137 Våler  236,4 66,8 55,1 22,6 13,8 78,1 3,3 3,0 9,0
0138 Hobøl  275,1 78,6 64,3 27,0 16,4 88,8 1,7 1,3 8,6
                   
02 Akershus 48 723,4 10 768,6 8 136,6 10 603,0 2 218,3 16 996,9 5,5 5,0 12,1
0211 Vestby  996,6  242,5  201,6  164,4 51,4  336,6 6,4 4,7 12,9
0213 Ski 2 192,0  553,0  429,6  299,7  115,4  794,3 7,9 4,5 12,7
0214 Ås 1 172,1  278,1  217,2  251,7 59,2  365,8 8,9 4,9 16,7
0215 Frogn 1 085,7  289,8  226,7  113,0 60,7  395,5 9,0 6,7 15,7
0216 Nesodden 1 120,9  309,6  250,7  120,2 66,7  373,7 3,3 3,8 13,4
0217 Oppegård 2 538,8  545,1  413,4  491,5  113,6  975,1 5,4 5,2 11,8
0219 Bærum 14 760,0 2 839,8 1 935,1 4 210,0  561,8 5 213,3 4,1 6,5 11,8
0220 Asker 6 421,0 1 281,4  925,6 1 484,7  256,7 2 472,6 7,4 5,1 11,6
0221 Aurskog-Høland  779,0  208,8  171,8  103,7 43,7  251,0 4,3 4,3 13,6
0226 Sørum 1 005,8  251,1  191,5  108,9 51,7  402,6 9,3 3,9 9,3
0227 Fet  681,3  183,4  149,4 72,1 38,3  238,1 3,9 -0,3 5,5
0228 Rælingen  997,5  289,4  235,9 74,4 61,3  336,5 2,2 3,0 9,2
0229 Enebakk  620,0  162,6  137,4 75,7 34,2  210,0 2,7 3,1 10,4
0230 Lørenskog 3 276,4  669,1  521,0  863,7  141,9 1 080,7 10,3 5,2 11,7
0231 Skedsmo 3 784,7  877,4  668,7  807,0  185,4 1 246,2 5,9 5,1 14,8
0233 Nittedal 1 680,0  391,3  315,1  303,0 82,3  588,3 3,0 2,0 8,4
0234 Gjerdrum  359,9 99,3 78,8 37,3 20,6  124,0 5,5 4,6 12,3
0235 Ullensaker 2 288,1  469,7  383,2  662,9  100,3  672,0 3,1 5,5 14,4
0236 Nes 1 072,2  302,6  248,7  117,9 63,1  339,8 3,1 3,0 9,2
0237 Eidsvoll 1 147,7  312,0  260,2  162,4 65,4  347,8 4,4 4,4 12,0
0238 Nannestad  603,9  172,9  142,9 58,4 36,6  193,1 5,4 3,5 13,0
0239 Hurdal  140,1 39,5 32,0 20,5 8,0 40,0 -2,7 0,0 6,5
                   
0301 Oslo 77 942,8 12 893,2 9 090,4 25 139,9 2 662,9 28 156,3 11,0 7,2 16,0
                   
04 Hedmark 11 886,6 2 916,2 2 283,0 2 430,1  602,3 3 655,1 5,7 2,7 10,7
0402 Kongsvinger 1 126,1  270,2  212,1  196,6 55,7  391,5 6,4 3,1 11,4
0403 Hamar 2 382,7  492,6  376,4  531,4  104,1  878,2 9,6 3,6 13,1
0412 Ringsaker 1 913,4  478,3  384,4  374,9 98,2  577,5 5,6 2,5 8,7
0415 Løten  358,8  103,9 85,3 44,7 21,5  103,5 0,5 3,0 10,3
0417 Stange 1 415,4  282,4  227,6  539,8 58,0  307,6 8,1 4,5 8,7
0418 Nord-Odal  267,4 71,5 58,6 40,2 14,8 82,3 5,0 2,0 8,4
0419 Sør-Odal  428,0  118,2 93,8 62,4 24,2  129,4 2,5 2,5 9,5
0420 Eidskog  315,0 86,9 70,4 48,6 18,2 91,0 4,4 4,7 16,2
0423 Grue  282,2 76,2 57,9 49,5 15,3 83,3 0,9 0,7 8,4
0425 Åsnes  389,8  112,6 84,8 54,2 23,0  115,3 2,8 2,1 13,5
0426 Våler  217,7 57,9 44,8 44,9 11,6 58,4 5,1 2,6 7,9
0427 Elverum 1 171,5  289,6  237,3  216,5 61,5  366,6 0,8 -2,0 9,5
0428 Trysil  406,0  111,5 78,9 75,0 22,3  118,3 12,3 7,2 16,5
0429 Åmot  240,7 73,6 52,1 27,9 15,1 72,0 3,6 5,0 10,6
0430 Stor-Elvdal  137,5 44,0 29,9 15,3 8,7 39,6 3,7 5,0 8,9
0432 Rendalen 98,4 33,9 21,3 11,5 6,5 25,2 3,2 3,8 8,8
0434 Engerdal 63,1 18,6 14,9 9,8 3,8 16,0 5,2 3,2 15,8
0436 Tolga 72,9 20,4 17,0 8,3 4,1 23,1 0,8 -1,4 8,2
0437 Tynset  310,6 86,1 67,1 45,5 17,8 94,0 2,8 2,0 9,8
0438 Alvdal  123,7 38,6 28,2 13,7 7,9 35,4 6,4 3,7 13,4
0439 Folldal 76,6 23,5 18,5 8,8 4,7 21,1 7,5 4,5 11,5
0441 Os 89,0 25,7 21,5 10,7 5,2 26,0 4,1 0,3 9,4
                   
05 Oppland 11 398,2 2 952,1 2 278,1 2 106,3  604,5 3 457,2 4,7 2,9 11,3
0501 Lillehammer 1 964,0  447,8  345,7  442,0 92,7  635,7 4,2 2,0 10,3
0502 Gjøvik 1 918,7  457,5  358,8  406,1 95,1  601,2 5,6 4,8 12,4
0511 Dovre  137,0 40,8 32,5 14,7 8,3 40,7 5,6 2,8 14,4
0512 Lesja  101,0 30,6 23,5 12,6 6,0 28,3 5,3 0,5 8,7
0513 Skjåk  124,1 39,5 26,6 16,9 7,7 33,5 8,2 6,8 12,0
0514 Lom  140,9 37,5 27,3 23,0 7,4 45,7 5,4 1,5 10,3
0515 Vågå  201,1 53,7 41,9 22,7 11,0 71,8 1,3 1,5 12,7
0516 Nord-Fron  379,9  104,6 70,7 66,3 21,0  117,3 4,8 1,8 11,2
0517 Sel  292,0 83,3 67,8 39,9 16,9 84,2 7,0 4,4 14,3
0519 Sør-Fron  179,6 53,7 37,9 27,3 10,7 50,1 2,0 0,4 7,0
0520 Ringebu  266,2 74,8 51,7 51,3 14,4 74,0 2,7 4,5 15,8
0521 Øyer  267,4 77,5 56,7 41,9 15,4 75,9 1,8 -2,9 4,3
0522 Gausdal  323,5 91,5 71,9 50,1 18,4 91,6 4,4 3,3 11,1
0528 Østre Toten  832,6  220,9  179,5  130,8 46,0  255,4 4,8 2,5 14,1
0529 Vestre Toten  849,4  196,4  158,5  228,0 41,9  224,6 2,1 0,4 10,4
0532 Jevnaker  410,1 99,3 80,7 78,3 21,1  130,6 5,1 0,2 9,0
0533 Lunner  504,9  140,7  118,1 55,0 29,2  161,9 2,1 1,1 6,4
0534 Gran  786,5  206,7  168,1  137,8 42,1  231,8 4,2 4,6 11,0
0536 Søndre Land  290,7 80,1 67,0 48,2 16,8 78,6 3,8 1,6 10,3
0538 Nordre Land  363,4  100,1 76,0 65,2 20,6  101,4 3,7 1,0 10,2
0540 Sør-Aurdal  168,3 52,4 36,7 20,2 10,1 48,9 9,3 8,2 14,8
0541 Etnedal 65,1 20,0 13,7 8,4 4,0 19,0 2,4 4,2 14,8
0542 Nord-Aurdal  421,3  115,5 81,3 74,7 23,1  126,7 9,1 4,4 13,5
0543 Vestre Slidre  124,0 38,4 27,9 11,8 7,4 38,5 6,5 3,5 14,3
0544 Øystre Slidre  198,1 59,6 40,6 21,6 11,5 64,9 15,8 14,1 20,8
0545 Vang 88,6 29,4 17,0 11,5 5,7 25,0 5,2 0,8 7,7
                   
06 Buskerud 19 482,0 4 658,0 3 467,8 3 890,8  954,1 6 511,3 7,3 5,5 13,1
0602 Drammen 5 146,4 1 072,6  827,0 1 255,2  223,1 1 768,6 5,8 4,5 11,3
0604 Kongsberg 2 374,7  501,8  361,2  568,5  105,2  837,9 17,4 10,7 20,9
0605 Ringerike 2 100,7  507,7  373,6  471,6  106,0  641,8 5,0 4,1 14,1
0612 Hole  497,0  135,2 81,4 59,0 21,6  199,7 4,4 5,7 4,7
0615 Flå 60,8 19,2 11,9 7,2 3,8 18,8 18,5 18,2 26,5
0616 Nes  237,9 66,9 43,5 39,8 12,9 74,7 9,3 2,3 10,6
0617 Gol  315,6 86,0 58,7 58,3 17,0 95,6 6,2 3,5 12,6
0618 Hemsedal  170,6 49,7 28,7 27,1 9,3 55,8 10,1 13,8 18,1
0619 Ål  327,5 91,6 58,3 53,6 18,1  105,9 7,4 4,7 13,2
0620 Hol  397,6  122,4 63,2 63,2 23,4  125,4 12,1 9,8 14,3
0621 Sigdal  215,2 69,0 46,7 27,2 13,0 59,4 9,4 18,3 17,8
0622 Krødsherad  159,9 40,2 28,0 26,6 7,7 57,5 18,5 8,8 18,1
0623 Modum  824,4  215,4  163,6  141,6 44,0  259,8 6,6 2,3 8,0
0624 Øvre Eiker 1 063,7  266,9  208,3  173,1 55,5  360,0 8,8 5,3 14,7
0625 Nedre Eiker 1 388,0  349,1  295,9  210,5 73,2  459,3 5,8 3,1 9,8
0626 Lier 1 975,9  437,3  342,1  414,2 90,4  692,0 4,4 5,4 13,6
0627 Røyken 1 250,8  337,4  272,7  143,1 71,4  426,1 5,4 3,9 12,7
0628 Hurum  577,9  154,7  125,8 93,8 32,4  171,1 3,7 3,7 11,7
0631 Flesberg  146,9 45,2 31,1 19,9 8,9 41,8 4,8 11,0 21,1
0632 Rollag 82,9 27,4 16,7 11,7 5,3 21,8 8,7 10,1 16,8
0633 Nore og Uvdal  167,6 62,5 29,4 25,6 11,9 38,2 2,6 1,2 6,6
                   
07 Vestfold 15 942,6 3 798,1 2 944,5 3 178,5  785,9 5 235,7 4,2 3,0 10,6
0701 Horten 1 693,5  410,4  322,9  394,2 87,1  478,9 -0,9 3,0 10,5
0702 Holmestrand  600,4  160,9  128,1 90,7 33,9  186,7 3,2 2,7 12,1
0704 Tønsberg 3 308,8  671,7  518,0  928,7  141,2 1 049,2 6,0 3,4 13,4
0706 Sandefjord 3 180,4  705,2  545,6  688,9  144,7 1 096,1 5,7 2,2 8,9
0709 Larvik 2 822,0  693,1  529,2  488,7  142,0  969,0 5,9 4,3 11,4
0711 Svelvik  399,3  112,5 78,8 51,1 23,5  133,5 -11,3 -2,3 5,1
0713 Sande  475,2  133,3  105,9 53,0 27,6  155,4 6,8 5,4 13,0
0714 Hof  172,7 45,7 38,3 24,9 9,6 54,2 3,9 2,5 14,1
0716 Re  496,0  130,1  106,8 75,1 26,8  157,1 3,5 0,9 7,9
0719 Andebu  287,5 77,7 63,8 40,5 15,9 89,6 3,5 1,8 8,9
0720 Stokke  667,4  167,8  132,3  126,4 34,8  206,2 2,9 2,4 8,8
0722 Nøtterøy 1 440,8  372,1  286,2  172,0 75,3  535,1 5,7 3,5 10,1
0723 Tjøme  262,6 81,2 59,0 24,0 16,0 82,4 2,2 3,8 9,8
0728 Lardal  135,9 36,4 29,7 20,1 7,4 42,2 5,7 2,8 8,1
                   
08 Telemark 11 591,4 2 882,1 2 131,7 2 276,7  597,8 3 703,1 8,6 4,6 13,5
0805 Porsgrunn 2 801,5  591,9  448,2  505,4  124,2 1 131,9 20,3 5,8 16,0
0806 Skien 3 597,2  846,9  665,5  821,6  179,1 1 084,1 4,9 3,0 12,1
0807 Notodden  823,1  207,4  155,3  200,7 43,2  216,6 -0,5 3,1 12,3
0811 Siljan  133,8 38,5 31,5 13,9 8,0 41,9 4,4 4,6 13,8
0814 Bamble  985,1  244,6  194,4  210,3 51,8  283,9 5,9 5,4 12,2
0815 Kragerø  619,4  165,0  126,6  106,3 34,1  187,4 7,5 7,0 15,3
0817 Drangedal  203,4 57,2 46,4 26,5 11,9 61,4 1,9 1,7 11,7
0819 Nome  401,3  109,6 76,8 67,9 21,8  125,2 6,3 7,1 13,4
0821 Bø  326,7 82,4 63,2 56,2 16,8  108,1 12,8 6,8 15,4
0822 Sauherad  231,4 61,5 50,9 37,6 12,7 68,6 4,2 3,2 12,8
0826 Tinn  456,6  147,7 82,4 67,0 29,5  130,1 10,2 5,7 17,9
0827 Hjartdal 94,5 30,6 17,9 13,2 5,8 27,0 4,8 0,7 6,3
0828 Seljord  188,7 49,3 35,6 36,9 9,9 57,0 3,1 -0,1 8,1
0829 Kviteseid  144,8 40,9 30,3 24,3 8,2 41,1 7,3 4,7 11,8
0830 Nissedal 83,7 27,3 15,8 13,2 5,3 22,0 7,7 5,8 12,3
0831 Fyresdal 76,1 24,3 14,9 12,8 4,8 19,4 6,0 2,3 7,7
0833 Tokke  163,0 58,9 28,9 24,0 11,7 39,6 4,9 2,2 9,3
0834 Vinje  261,0 98,0 47,2 38,9 19,1 57,8 10,5 11,3 18,4
                   
09 Aust-Agder 6 798,9 1 720,8 1 293,1 1 255,1  353,0 2 177,0 4,8 3,2 10,6
0901 Risør  382,9 99,9 80,2 71,0 20,9  110,9 2,3 1,8 8,3
0904 Grimstad 1 230,0  304,7  234,9  244,1 61,0  385,3 3,9 2,3 10,5
0906 Arendal 2 844,7  660,1  517,3  570,0  137,6  959,7 2,9 2,8 8,9
0911 Gjerstad  127,1 32,9 27,8 23,1 6,7 36,6 7,9 2,1 10,2
0912 Vegårshei 93,6 24,8 20,2 15,9 5,1 27,6 9,2 4,5 16,6
0914 Tvedestrand  341,4 92,0 70,2 54,9 18,9  105,3 6,4 4,1 10,9
0919 Froland  280,1 72,7 55,5 28,4 15,2  108,3 11,0 2,9 12,3
0926 Lillesand  612,0  157,2  120,9  100,6 31,9  201,4 8,6 3,8 12,1
0928 Birkenes  250,2 61,8 48,8 53,4 12,8 73,4 4,8 2,8 10,8
0929 Åmli 95,8 30,0 20,9 12,3 6,6 26,0 15,6 16,0 47,2
0935 Iveland 57,3 19,7 12,5 6,8 4,1 14,3 1,9 -0,3 6,8
0937 Evje og Hornnes  192,4 52,1 39,6 31,8 10,6 58,3 5,3 1,5 10,9
0938 Bygland 74,0 22,8 15,0 12,7 4,6 18,9 6,5 8,2 14,4
0940 Valle 98,8 34,4 16,2 15,3 6,7 26,2 8,4 3,3 8,5
0941 Bykle  118,7 55,6 13,2 14,7 10,4 24,8 14,8 9,2 12,6
                   
10 Vest-Agder 11 779,5 2 746,5 2 032,1 2 631,3  564,1 3 805,6 7,8 4,2 10,9
1001 Kristiansand 6 391,2 1 328,6 1 003,0 1 679,8  272,8 2 107,0 8,1 4,7 10,6
1002 Mandal  845,3  220,2  168,4  154,2 45,7  256,7 5,9 4,3 10,9
1003 Farsund  633,5  161,6  122,3  135,7 33,6  180,2 9,1 6,2 18,9
1004 Flekkefjord  570,6  151,8  111,2 97,3 30,7  179,6 -2,4 3,9 7,7
1014 Vennesla  701,5  178,7  137,3  130,2 37,7  217,7 1,3 -3,3 3,5
1017 Songdalen  316,3 80,7 66,8 51,6 16,9  100,3 8,3 6,7 12,7
1018 Søgne  640,4  162,2  127,0 91,5 33,6  226,1 11,3 6,9 15,9
1021 Marnardal  124,5 33,4 24,0 21,9 6,8 38,4 9,6 3,5 12,8
1026 Åseral 64,2 27,2 9,6 11,1 5,1 11,2 6,0 3,2 7,0
1027 Audnedal 89,2 23,4 18,1 19,3 4,8 23,6 4,4 6,4 15,8
1029 Lindesnes  230,5 64,7 49,7 34,7 13,2 68,1 4,1 1,9 10,3
1032 Lyngdal  444,2  112,6 87,0 90,5 23,3  130,8 6,8 4,0 13,6
1034 Hægebostad 86,5 24,5 18,6 13,7 5,0 24,7 8,5 4,9 15,7
1037 Kvinesdal  474,2  108,6 66,8 70,2 21,9  206,7 30,9 4,1 11,4
1046 Sirdal  167,4 68,3 22,1 29,6 13,0 34,4 7,5 3,4 7,4
                   
11 Rogaland 36 857,8 7 634,1 5 707,8 9 348,8 1 607,1 12 559,9 7,8 5,0 13,4
1101 Eigersund  934,1  234,2  177,3  172,8 48,9  300,9 6,8 5,3 14,2
1102 Sandnes 5 147,2 1 111,7  861,3 1 094,6  231,9 1 847,8 7,4 6,6 15,4
1103 Stavanger 14 470,6 2 544,0 1 840,8 4 318,1  531,9 5 235,9 8,8 5,2 11,1
1106 Haugesund 2 525,5  566,5  442,6  628,6  120,2  767,6 5,5 4,4 12,3
1111 Sokndal  204,2 52,6 38,9 38,3 10,7 63,5 7,2 4,0 9,7
1112 Lund  217,5 47,7 36,4 58,5 9,8 65,2 7,1 3,5 13,9
1114 Bjerkreim  149,0 40,2 31,1 23,7 8,1 46,0 4,0 2,6 10,4
1119 Hå  974,6  247,5  196,6  184,4 51,2  294,9 5,3 2,8 12,2
1120 Klepp 1 086,8  264,7  201,6  200,7 54,6  365,2 4,8 4,2 10,9
1121 Time 1 030,8  262,7  204,4  164,2 53,9  345,7 7,7 4,7 10,5
1122 Gjesdal  581,4  151,8  131,6 82,9 32,3  182,8 4,9 -0,3 8,8
1124 Sola 3 184,6  439,5  316,7 1 390,1 90,9  947,3 7,6 4,5 10,0
1127 Randaberg  823,9  184,3  136,7  101,9 37,3  363,6 16,8 6,2 8,2
1129 Forsand 95,3 33,3 13,2 13,7 6,5 28,7 16,0 3,4 7,9
1130 Strand  653,0  171,6  135,5 92,5 35,9  217,5 7,6 6,5 12,9
1133 Hjelmeland  187,9 64,6 32,8 30,3 12,4 47,8 7,1 4,9 11,3
1134 Suldal  311,8  105,3 45,5 54,6 41,4 65,1 18,1 5,9  127,2
1135 Sauda  310,5 88,8 59,2 42,3 18,5  101,7 12,1 4,4 12,9
1141 Finnøy  161,0 42,3 33,1 28,1 8,6 49,0 5,9 1,0 8,9
1142 Rennesøy  229,7 62,2 48,0 23,2 12,6 83,7 6,8 9,3 11,2
1144 Kvitsøy 30,4 8,2 6,3 3,9 1,8 10,2 9,3 10,3 22,3
1145 Bokn 39,8 11,4 8,3 7,2 2,3 10,6 -11,3 -13,2 -9,8
1146 Tysvær  549,9  149,2  120,0 75,1 31,4  174,2 1,8 8,9 18,4
1149 Karmøy 2 404,7  611,9  486,2  400,2  126,7  779,7 7,0 5,1 12,1
1151 Utsira 13,0 3,1 2,8 2,7 0,6 3,7 0,7 -2,5 6,0
1154 Vindafjord  292,3 78,5 57,6 50,6 15,2 90,4 2,1 2,3 10,1
1159 Ølen  248,2 56,2 43,4 65,9 11,6 71,1 5,1 2,4 12,6
                   
12 Hordaland 36 326,2 8 258,1 6 268,6 7 800,4 1 714,1 12 285,1 6,8 4,5 12,3
1201 Bergen 22 577,1 4 681,7 3 535,3 5 394,7  973,9 7 991,5 7,5 4,8 13,3
1211 Etne  218,6 62,0 46,2 32,0 12,5 65,8 1,6 5,0 16,1
1216 Sveio  246,2 70,7 58,0 28,3 14,4 74,8 7,6 7,9 14,2
1219 Bømlo  701,6  173,7  138,4  146,7 36,0  206,8 11,2 7,9 13,4
1221 Stord 1 326,3  270,9  222,9  368,6 57,3  406,6 3,7 1,1 7,7
1222 Fitjar  180,0 46,3 37,1 31,9 9,7 55,1 3,4 3,3 11,2
1223 Tysnes  162,8 42,6 32,2 26,7 8,7 52,7 7,4 3,4 11,2
1224 Kvinnherad  897,6  220,7  161,0  150,7 45,4  319,8 3,6 -0,9 6,4
1227 Jondal 68,2 18,8 12,4 14,8 3,8 18,4 1,7 -1,9 3,7
1228 Odda  525,3  160,7 93,3  105,0 32,4  133,9 1,6 13,1 17,7
1231 Ullensvang  214,4 57,5 43,1 33,5 11,7 68,6 3,7 -2,8 4,9
1232 Eidfjord 81,6 37,2 11,7 10,9 7,1 14,8 -0,3 -3,9 -0,8
1233 Ulvik 70,6 26,3 13,0 10,0 5,2 16,1 -2,7 -0,8 3,8
1234 Granvin 52,2 14,4 11,8 9,2 3,0 13,8 8,7 6,1 14,1
1235 Voss  865,5  230,4  170,8  149,9 46,5  267,9 4,0 2,1 8,7
1238 Kvam  525,4  139,5  102,2 92,3 28,4  162,9 5,1 1,9 10,4
1241 Fusa  268,2 63,9 47,9 67,1 12,6 76,7 9,1 3,3 9,5
1242 Samnanger  139,5 43,1 30,0 15,0 8,7 42,6 2,4 3,0 9,8
1243 Os 1 058,0  272,5  217,8  137,9 57,5  372,3 9,5 6,6 14,4
1244 Austevoll  412,4 86,1 62,7 96,3 17,1  150,3 11,9 9,0 12,7
1245 Sund  338,4 90,5 76,4 48,8 19,2  103,4 6,0 6,1 12,5
1246 Fjell 1 416,5  346,6  283,7  245,0 72,5  468,7 9,7 6,5 11,5
1247 Askøy 1 280,2  345,9  292,9  159,0 74,4  408,0 5,9 4,7 13,9
1251 Vaksdal  229,4 72,0 46,7 38,8 15,0 56,9 -2,1 -1,1 7,4
1252 Modalen 39,0 17,3 4,4 6,7 3,3 7,4 5,7 3,1 6,9
1253 Osterøy  418,0  109,0 83,6 70,4 22,0  132,9 8,3 12,1 19,0
1256 Meland  360,0 90,1 81,3 64,9 19,1  104,7 6,2 0,8 10,7
1259 Øygarden  225,1 75,7 49,0 35,7 16,0 48,7 1,5 6,9 9,3
1260 Radøy  254,2 68,7 58,0 41,8 14,6 71,1 1,0 1,2 10,0
1263 Lindås  837,6  225,5  179,3  120,5 46,7  265,6 1,4 3,7 8,3
1264 Austrheim  197,8 51,1 37,3 30,7 10,3 68,4 4,5 2,2 8,0
1265 Fedje 38,0 10,2 8,1 4,8 2,1 12,8 8,7 4,5 11,9
1266 Masfjorden  100,6 36,3 20,2 11,9 7,2 25,0 4,6 3,8 9,9
                   
14 Sogn og Fjordane 7 014,0 1 833,3 1 324,4 1 362,3  371,1 2 122,9 5,1 2,8 9,9
1401 Flora  762,3  188,9  146,0  156,7 39,3  231,3 0,6 6,7 13,6
1411 Gulen  144,9 36,7 27,7 25,6 7,1 47,8 7,2 6,3 11,2
1412 Solund 48,5 15,0 9,2 7,2 2,9 14,1 -9,9 -12,3 -9,4
1413 Hyllestad 77,9 21,0 16,6 16,3 4,2 19,8 2,0 0,8 10,0
1416 Høyanger  291,7 87,9 57,6 50,2 18,0 77,9 1,3 -1,6 6,8
1417 Vik  190,3 51,9 31,4 33,8 10,2 63,1 4,9 1,1 7,6
1418 Balestrand 83,1 23,1 17,2 16,9 4,6 21,3 3,0 -2,0 2,2
1419 Leikanger  202,8 37,3 29,1 87,5 7,6 41,3 4,9 3,6 11,4
1420 Sogndal  426,4  111,7 86,4 89,1 22,9  116,4 4,7 3,2 12,4
1421 Aurland  145,9 58,5 22,8 21,4 11,2 32,0 3,0 0,4 5,0
1422 Lærdal  142,5 48,9 26,7 19,1 9,7 38,1 5,6 4,2 9,9
1424 Årdal  421,4  132,8 84,5 49,7 27,7  126,8 3,5 5,3 14,3
1426 Luster  302,4  102,0 56,0 43,4 19,7 81,3 3,9 -0,3 4,8
1428 Askvoll  153,5 44,0 35,4 22,1 8,9 43,2 4,6 4,1 11,5
1429 Fjaler  150,0 40,1 31,0 27,1 8,0 43,7 -2,9 0,7 6,3
1430 Gaular  149,3 39,9 32,2 28,8 7,9 40,6 3,0 3,4 8,3
1431 Jølster  150,9 43,8 34,6 19,2 8,7 44,7 5,8 2,7 7,9
1432 Førde 1 017,9  194,9  155,9  284,5 40,2  342,4 13,9 3,5 10,7
1433 Naustdal  131,8 38,6 32,3 15,4 7,8 37,7 1,0 1,4 6,6
1438 Bremanger  256,8 73,2 48,1 42,5 14,9 78,1 12,0 3,7 10,6
1439 Vågsøy  395,8  103,3 75,6 69,0 20,4  127,5 0,6 0,6 5,2
1441 Selje  156,4 43,2 34,8 20,7 8,5 49,3 10,0 7,1 11,6
1443 Eid  326,7 88,6 69,6 49,2 18,3  100,9 1,9 1,4 8,5
1444 Hornindal 53,6 15,6 12,8 7,2 3,2 14,8 0,1 -3,9 6,0
1445 Gloppen  379,8 86,7 67,0 59,6 17,6  148,8 7,4 3,6 14,3
1449 Stryn  451,3  105,7 84,1  100,2 21,5  139,9 7,5 4,3 14,5
                   
15 Møre og Romsdal 17 138,8 4 046,6 3 155,3 3 547,1  824,5 5 565,4 5,9 3,2 9,6
1502 Molde 2 119,7  433,8  340,9  676,3 91,4  577,3 5,7 5,3 15,6
1503 Kristiansund 1 179,6  283,8  226,9  222,6 60,6  385,7 5,4 3,7 12,8
1504 Ålesund 3 467,5  749,4  559,3  790,3  148,1 1 220,2 11,0 4,4 6,6
1511 Vanylven  188,0 52,7 42,3 29,5 10,6 52,9 -8,5 1,3 9,5
1514 Sande  145,9 37,7 30,9 30,0 7,8 39,5 3,9 5,3 13,3
1515 Herøy  652,4  144,0  110,5  137,8 28,4  231,7 10,4 9,2 14,2
1516 Ulstein  519,7  116,6 90,6  136,8 22,5  153,2 -11,4 3,9 7,1
1517 Hareid  277,6 67,8 57,4 60,4 14,1 77,9 1,9 1,2 12,4
1519 Volda  509,5  129,3  101,0  103,6 26,9  148,7 4,2 4,2 14,5
1520 Ørsta  633,7  153,9  122,6  117,8 30,9  208,6 7,7 3,5 7,6
1523 Ørskog  132,4 33,8 27,2 20,9 6,9 43,6 7,1 4,3 11,5
1524 Norddal  108,9 35,6 21,4 20,1 7,0 24,8 1,0 -1,9 4,2
1525 Stranda  292,7 76,9 58,9 53,9 15,7 87,1 0,0 -0,7 8,9
1526 Stordal 65,3 15,0 11,4 16,7 3,0 19,2 9,1 0,8 12,7
1528 Sykkylven  671,7  126,8 96,8  138,1 25,7  284,4 3,3 -2,0 5,5
1529 Skodje  219,9 53,6 45,5 34,6 11,4 74,8 7,2 -0,2 4,3
1531 Sula  446,0  108,6 90,2 79,1 22,5  145,6 1,4 3,0 9,9
1532 Giske  372,6 99,9 85,0 47,8 20,5  119,3 5,2 5,9 11,9
1534 Haram  581,1  141,4  112,6  127,1 29,0  170,9 2,3 -2,3 3,7
1535 Vestnes  385,8 94,4 77,0 82,8 19,1  112,5 1,1 -1,5 2,9
1539 Rauma  509,0  118,3 89,1 97,3 23,6  180,7 2,8 4,0 9,9
1543 Nesset  173,1 54,7 36,4 28,5 11,0 42,5 5,6 2,3 9,6
1545 Midsund  111,4 29,6 24,3 18,4 5,9 33,2 7,0 6,0 11,7
1546 Sandøy  115,2 24,2 17,0 18,8 4,5 50,8 2,3 1,7 7,5
1547 Aukra  199,5 57,5 42,6 27,6 11,9 59,9 17,3 21,6 28,8
1548 Fræna  624,2  133,8  113,4 87,8 27,9  261,3 23,4 0,5 7,7
1551 Eide  189,6 49,4 41,0 33,0 10,2 56,0 1,4 1,1 10,8
1554 Averøy  320,0 83,3 70,6 53,2 17,0 95,8 4,8 5,2 10,2
1556 Frei  283,5 80,3 69,1 29,9 17,1 87,1 3,0 2,1 9,8
1557 Gjemnes  138,3 40,4 32,7 17,9 8,3 38,9 2,8 -3,1 6,8
1560 Tingvoll  158,0 41,9 35,0 24,7 8,5 47,9 3,4 1,2 6,9
1563 Sunndal  506,9  144,6 98,7 75,0 29,4  159,2 3,7 0,8 5,3
1566 Surnadal  353,7 88,5 67,2 52,7 17,9  127,4 6,3 -2,0 5,2
1567 Rindal  107,0 33,2 22,0 14,7 6,6 30,5 4,8 2,5 13,3
1569 Aure  129,7 37,8 30,7 14,7 7,7 38,7 4,1 1,7 9,9
1571 Halsa 83,5 23,5 18,2 10,6 4,6 26,6 10,6 2,1 6,3
1572 Tustna 50,4 14,0 11,2 5,0 2,8 17,3 11,9 10,3 16,7
1573 Smøla  116,3 36,5 27,9 11,0 7,4 33,5 9,6 7,4 14,6
                   
16 Sør-Trøndelag 19 894,4 4 601,7 3 651,5 4 494,8  971,0 6 175,4 5,9 2,7 12,6
1601 Trondheim 13 474,4 2 858,9 2 251,7 3 536,6  609,6 4 217,7 6,0 2,6 14,0
1612 Hemne  228,7 61,1 48,8 26,4 12,5 79,9 5,8 -0,1 6,7
1613 Snillfjord 46,3 14,3 10,9 5,7 2,8 12,5 11,3 6,6 14,6
1617 Hitra  202,9 55,5 47,2 29,6 11,6 59,1 5,1 1,2 8,4
1620 Frøya  204,6 55,5 47,9 26,2 11,2 63,8 8,8 5,1 9,1
1621 Ørland  304,4 77,3 62,6 48,0 16,1  100,4 3,4 1,6 9,3
1622 Agdenes 90,1 23,1 19,5 20,3 4,7 22,7 4,8 0,4 8,9
1624 Rissa  322,6 84,3 71,5 55,3 17,3 94,2 5,9 0,7 7,9
1627 Bjugn  232,3 60,9 51,5 35,9 13,0 71,0 6,8 4,5 14,5
1630 Åfjord  161,8 42,7 35,6 22,5 8,7 52,2 8,0 0,6 9,2
1632 Roan 45,3 13,5 10,9 4,9 2,7 13,2 9,2 6,6 10,6
1633 Osen 49,4 14,2 11,9 5,3 3,0 15,1 10,9 7,4 19,1
1634 Oppdal  370,9  104,9 77,3 48,9 21,3  118,6 7,2 9,7 16,9
1635 Rennebu  130,8 41,0 27,3 21,5 8,2 32,9 2,1 -0,1 7,7
1636 Meldal  204,3 56,0 43,0 33,5 11,3 60,4 4,1 2,7 9,9
1638 Orkdal  676,5  161,9  131,8  146,6 34,3  202,0 6,7 3,6 11,6
1640 Røros  343,5 91,0 69,1 56,1 18,3  109,0 11,8 5,6 13,5
1644 Holtålen 98,6 28,5 23,8 11,3 5,9 29,2 6,1 2,0 11,0
1648 Midtre Gauldal  307,0 78,9 64,8 59,3 16,2 87,8 6,3 6,2 13,3
1653 Melhus  783,0  214,4  175,4  107,8 45,1  240,3 5,9 3,9 13,4
1657 Skaun  310,3 88,8 76,5 32,4 18,6 94,1 6,1 5,9 11,8
1662 Klæbu  294,9 85,0 68,8 36,3 18,0 86,8 1,9 1,7 6,1
1663 Malvik  735,8  203,1  169,3 79,7 43,6  240,1 5,7 6,7 14,2
1664 Selbu  218,1 59,8 45,2 38,6 12,0 62,4 5,5 2,5 9,0
1665 Tydal 57,9 27,2 9,5 6,2 5,2 9,9 -26,8 -38,8 -36,2
                   
17 Nord-Trøndelag 7 300,9 1 849,6 1 501,0 1 404,5  384,8 2 161,1 4,2 1,8 9,2
1702 Steinkjer 1 348,2  297,3  241,3  330,1 62,1  417,4 6,1 2,5 11,1
1703 Namsos  681,9  183,9  155,7 84,0 38,7  219,6 6,2 2,5 11,8
1711 Meråker  150,2 39,9 28,3 30,8 8,2 43,0 7,1 2,2 9,2
1714 Stjørdal 1 157,0  299,7  242,0  200,1 62,4  352,8 0,2 -0,1 5,1
1717 Frosta  116,6 32,2 26,3 18,3 6,4 33,3 3,4 1,7 4,2
1718 Leksvik  188,4 47,1 38,3 39,1 9,7 54,2 0,9 0,5 8,5
1719 Levanger 1 174,0  263,6  219,8  309,4 55,1  326,1 3,8 0,5 7,9
1721 Verdal  795,3  192,1  158,5  173,9 40,0  230,7 4,8 3,7 11,0
1723 Mosvik 38,8 11,5 9,1 6,7 2,3 9,2 0,0 1,3 8,9
1724 Verran  120,8 34,4 25,8 24,4 7,2 29,1 -0,2 0,2 8,4
1725 Namdalseid 74,4 21,4 18,4 9,6 4,4 20,7 3,9 3,4 10,2
1729 Inderøy  300,8 81,9 68,5 44,4 17,2 88,9 4,5 3,3 10,3
1736 Snåsa 99,1 30,1 22,8 13,3 6,1 26,8 4,4 1,2 9,6
1738 Lierne 70,2 21,4 16,0 9,1 4,3 19,4 7,6 2,7 12,0
1739 Røyrvik 26,8 9,4 5,8 4,0 1,9 5,7 -4,1 -12,1 -5,3
1740 Namsskogan 54,3 22,3 10,2 5,7 4,3 11,8 3,9 2,4 5,1
1742 Grong  134,4 42,1 29,0 14,1 8,4 40,8 8,0 4,8 10,4
1743 Høylandet 59,3 17,0 14,0 6,3 3,5 18,5 10,4 5,9 15,8
1744 Overhalla  183,1 50,2 42,5 23,2 10,5 56,7 9,9 2,2 12,4
1748 Fosnes 28,5 8,6 7,2 3,3 1,8 7,6 0,9 -1,5 7,1
1749 Flatanger 48,7 15,0 12,0 5,3 3,1 13,3 0,0 4,2 16,4
1750 Vikna  199,5 54,6 48,0 22,6 11,7 62,7 8,7 4,5 14,4
1751 Nærøy  226,0 66,5 55,5 23,9 13,7 66,3 2,7 1,3 8,7
1755 Leka 24,4 7,4 6,1 2,9 1,5 6,5 0,6 -1,8 5,4
                   
18 Nordland 13 762,1 3 660,1 2 907,5 2 022,3  768,1 4 404,1 7,2 2,5 10,2
1804 Bodø 3 296,4  782,6  638,2  679,8  167,8 1 028,1 8,2 1,9 10,9
1805 Narvik 1 198,1  317,9  240,1  183,2 68,2  388,6 9,0 3,2 12,8
1811 Bindal 77,2 25,7 16,9 10,2 5,2 19,1 1,5 -0,3 6,9
1812 Sømna 86,2 24,7 22,1 9,8 5,1 24,4 6,3 1,2 7,2
1813 Brønnøy  387,4  105,5 90,1 51,0 22,2  118,6 4,4 4,3 12,2
1815 Vega 57,1 17,0 14,3 5,5 3,6 16,6 2,9 0,8 7,2
1816 Vevelstad 21,0 6,0 5,3 2,5 1,2 5,9 2,9 -0,3 5,2
1818 Herøy 78,8 23,1 19,0 9,4 4,8 22,6 1,3 -1,6 3,4
1820 Alstahaug  377,1  104,3 90,5 45,3 22,4  114,6 3,1 1,5 10,5
1822 Leirfjord 84,4 24,2 21,7 8,5 5,1 24,9 3,6 0,3 9,4
1824 Vefsn  906,9  212,7  168,0  105,9 44,5  375,9 7,1 2,1 8,9
1825 Grane 69,9 22,2 16,4 8,3 4,6 18,4 5,2 2,1 10,3
1826 Hattfjelldal 63,3 19,5 14,6 8,0 3,9 17,3 2,2 -4,2 3,2
1827 Dønna 61,0 17,3 15,5 7,2 3,5 17,5 2,3 -2,1 1,0
1828 Nesna 90,4 23,3 20,3 18,0 4,8 24,1 9,6 7,9 15,7
1832 Hemnes  230,1 87,3 47,4 21,3 17,4 56,7 0,4 -0,6 4,2
1833 Rana 1 564,1  402,2  309,6  267,6 82,9  501,9 10,0 3,4 7,9
1834 Lurøy 91,4 26,3 21,4 11,7 5,5 26,5 7,6 7,8 21,8
1835 Træna 23,1 6,6 5,6 3,1 1,3 6,4 -1,9 -1,3 4,6
1836 Rødøy 61,9 16,9 13,7 7,7 3,5 20,1 6,1 2,2 11,5
1837 Meløy  396,9  123,4 84,6 52,0 25,4  111,6 7,9 7,9 14,3
1838 Gildeskål  100,8 30,6 22,9 11,7 6,2 29,3 1,4 -7,8 -3,3
1839 Beiarn 56,2 20,7 11,0 6,6 4,1 13,8 18,2 19,8 25,1
1840 Saltdal  240,6 67,5 56,2 30,4 14,2 72,4 5,6 1,8 11,7
1841 Fauske  541,6  150,2  116,5 52,2 31,6  191,2 8,3 0,8 9,5
1845 Sørfold  145,6 43,3 23,3 18,4 8,6 52,0 17,9 -1,3 4,1
1848 Steigen  113,8 33,3 27,9 13,9 7,0 31,7 -3,0 -6,0 1,6
1849 Hamarøy 99,2 29,8 20,2 11,3 6,0 32,0 3,6 0,9 5,0
1850 Tysfjord  105,0 32,9 24,7 11,6 6,9 29,0 2,7 0,8 9,3
1851 Lødingen  116,5 35,0 27,3 11,1 7,3 35,8 2,4 2,3 10,3
1852 Tjeldsund 68,8 20,9 16,9 5,6 4,4 21,0 5,0 2,8 10,9
1853 Evenes 75,3 20,3 15,5 8,3 4,2 27,0 8,9 3,4 9,7
1854 Ballangen  117,7 34,6 28,4 13,2 7,3 34,3 1,8 1,4 9,0
1856 Røst 37,5 8,9 7,5 4,2 1,8 15,1 13,4 -0,2 2,0
1857 Værøy 43,1 11,3 9,2 4,4 2,3 15,9 7,2 4,8 7,3
1859 Flakstad 69,5 20,6 15,8 6,3 4,2 22,6 5,3 2,0 10,5
1860 Vestvågøy  525,8  146,5  125,0 48,6 31,1  174,7 9,3 3,2 12,8
1865 Vågan  472,4  124,5  109,5 59,8 25,9  152,7 6,1 1,0 7,7
1866 Hadsel  390,2  111,0 97,2 39,9 23,4  118,7 4,2 2,9 9,2
1867 Bø  118,1 34,5 29,6 12,9 7,1 34,0 4,9 4,1 11,2
1868 Øksnes  227,4 59,6 52,3 28,3 12,5 74,7 11,0 3,0 12,3
1870 Sortland  542,9  140,1  117,4 70,4 29,3  185,7 7,9 8,4 16,3
1871 Andøy  274,4 77,8 63,8 31,9 16,4 84,6 5,6 2,9 11,7
1874 Moskenes 57,3 17,6 13,9 5,8 3,6 16,5 1,7 1,0 4,9
                   
19 Troms 9 381,4 2 432,7 2 021,4 1 476,1  512,4 2 938,7 6,5 2,5 9,5
1901 Harstad 1 470,9  372,3  306,1  252,2 78,5  461,8 5,6 2,2 7,7
1902 Tromsø 4 837,4 1 111,9  934,8  964,4  235,9 1 590,3 8,3 3,5 10,4
1911 Kvæfjord  147,8 41,0 35,0 21,5 8,8 41,5 6,4 2,3 10,7
1913 Skånland  141,3 42,1 35,4 12,9 8,8 42,1 1,8 -0,5 6,1
1915 Bjarkøy 23,5 7,2 5,4 2,9 1,5 6,5 4,9 4,8 12,6
1917 Ibestad 69,2 20,3 16,0 7,6 4,1 21,3 2,7 -1,6 6,2
1919 Gratangen 49,7 14,1 12,4 6,2 2,9 14,1 0,8 -2,8 2,2
1920 Lavangen 45,1 12,6 10,7 4,9 2,6 14,2 5,2 0,3 7,4
1922 Bardu  236,9 78,2 55,0 15,9 16,1 71,7 2,1 0,8 4,6
1923 Salangen  107,5 31,6 25,7 11,9 6,6 31,7 6,0 3,4 11,0
1924 Målselv  388,8  114,3 89,8 34,0 23,7  127,0 3,9 1,5 9,0
1925 Sørreisa  173,3 48,6 41,0 13,7 10,1 59,8 7,3 4,5 12,3
1926 Dyrøy 52,7 15,5 13,3 5,7 3,2 14,9 4,3 2,5 11,2
1927 Tranøy 71,5 20,3 17,4 8,8 4,3 20,6 2,6 -0,2 8,6
1928 Torsken 43,4 11,9 11,0 6,0 2,5 12,0 -0,7 -6,7 0,7
1929 Berg 50,0 14,4 12,3 6,5 3,1 13,8 3,1 3,3 10,9
1931 Lenvik  584,9  155,9  133,7 73,6 32,7  189,0 9,0 1,9 13,0
1933 Balsfjord  237,2 71,3 59,4 21,5 14,7 70,4 1,6 1,2 8,8
1936 Karlsøy 84,1 30,4 27,3 1,1 6,3 19,1 6,5 2,7 11,2
1938 Lyngen  108,3 41,2 35,0 0,8 8,6 22,7 1,5 1,9 8,5
1939 Storfjord 73,0 30,1 22,1 0,6 6,1 14,0 4,6 3,3 8,3
1940 Gáivuotna Kåfjord 69,8 28,2 22,5 0,2 5,8 13,1 1,5 -0,8 5,3
1941 Skjervøy 97,3 36,6 32,8 1,6 7,8 18,5 -2,4 -2,5 3,7
1942 Nordreisa  173,4 63,6 53,5 1,4 13,9 41,0 3,3 3,2 14,2
1943 Kvænangen 44,5 19,2 13,9 0,1 3,9 7,4 0,4 0,1 6,8
                   
20 Finnmark Finnmárku 3 071,8 1 117,4  924,7 27,8  236,4  765,5 3,3 1,8 7,7
2002 Vardø 86,9 33,3 28,1 0,3 7,1 18,2 3,6 -0,1 1,9
2003 Vadsø  282,1  100,0 81,1 2,6 21,0 77,4 9,1 4,1 10,0
2004 Hammerfest  514,8  186,7  145,4 9,4 40,5  132,8 0,6 0,9 7,3
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 84,5 31,8 29,5 0,6 6,6 16,0 -0,5 -2,4 5,6
2012 Alta  743,9  260,6  219,4 5,0 54,4  204,4 5,9 3,6 7,8
2014 Loppa 40,8 16,2 13,4 0,5 3,3 7,4 1,1 -1,0 4,8
2015 Hasvik 37,7 14,2 13,3 0,3 2,9 6,9 0,9 2,6 16,2
2017 Kvalsund 38,8 15,7 12,3 0,2 3,3 7,3 3,9 5,6 11,2
2018 Måsøy 55,5 20,6 16,7 0,3 4,1 13,7 8,3 6,1 10,5
2019 Nordkapp  134,9 50,1 42,3 0,5 10,7 31,4 2,1 0,9 9,4
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  175,7 64,8 55,1 0,8 13,9 41,0 2,7 3,8 10,0
2021 Kárásjohka Karasjok 97,2 34,6 31,7 2,5 7,5 20,9 1,9 0,7 8,5
2022 Lebesby 55,0 21,1 16,3 0,3 4,4 12,9 3,6 0,0 4,8
2023 Gamvik 40,3 14,7 13,1 0,2 3,2 9,0 3,5 -0,1 6,0
2024 Berlevåg 40,9 15,9 12,7 0,2 3,4 8,7 -1,2 -1,3 3,3
2025 Deatnu Tana  114,3 41,0 34,4 0,3 8,5 30,2 6,4 3,6 9,5
2027 Unjárga Nesseby 30,9 11,7 10,1 0,2 2,5 6,5 0,4 -3,2 6,5
2028 Båtsfjord 85,6 32,0 27,5 0,5 6,9 18,7 -6,5 -5,4 2,0
2030 Sør-Varanger  412,0  152,4  122,2 3,1 32,4  101,9 2,1 1,4 7,8
                   
23 Kontinental-
sokkelen
 166 671,2  212,5  302,6  352,9 29,5  165 773,8 46,4 95,6  783,4
2311 Nordsjøen  164 881,1 0,0 0,0 0,0 0,0  164 881,1 46,3 . .
2312 Stavanger 1 790,1  212,5  302,6  352,9 29,5  892,6 54,0 95,6  783,4

Standardtegn i tabeller