Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-desember. 2004 og 2005. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt  472 786  551 152 16,6 81 573 85 278 4,5 15 688 17 657 12,6
                   
01 Østfold 17 354 18 188 4,8 4 093 4 296 5,0  789  895 13,4
02 Akershus 46 189 48 723 5,5 10 259 10 769 5,0 1 980 2 218 12,1
03 Oslo 70 225 77 943 11,0 12 027 12 893 7,2 2 295 2 663 16,0
04 Hedmark 11 242 11 887 5,7 2 839 2 916 2,7  544  602 10,7
05 Oppland 10 890 11 398 4,7 2 870 2 952 2,9  543  605 11,3
06 Buskerud 18 153 19 482 7,3 4 417 4 658 5,5  844  954 13,1
07 Vestfold 15 301 15 943 4,2 3 688 3 798 3,0  710  786 10,6
08 Telemark 10 673 11 591 8,6 2 755 2 882 4,6  527  598 13,5
09 Aust-Agder 6 488 6 799 4,8 1 667 1 721 3,2  319  353 10,6
10 Vest-Agder 10 930 11 780 7,8 2 637 2 747 4,2  509  564 10,9
11 Rogaland 34 203 36 858 7,8 7 268 7 634 5,0 1 417 1 607 13,4
12 Hordaland 34 025 36 326 6,8 7 899 8 258 4,5 1 527 1 714 12,3
14 Sogn og Fjordane 6 675 7 014 5,1 1 784 1 833 2,8  338  371 9,9
15 Møre og Romsdal 16 185 17 139 5,9 3 922 4 047 3,2  753  825 9,6
16 Sør-Trøndelag 18 782 19 894 5,9 4 482 4 602 2,7  862  971 12,6
17 Nord-Trøndelag 7 006 7 301 4,2 1 817 1 850 1,8  352  385 9,3
18 Nordland 12 833 13 762 7,2 3 571 3 660 2,5  697  768 10,2
19 Troms 8 808 9 381 6,5 2 374 2 433 2,5  468  512 9,5
20 Finnmark Finnmárku 2 973 3 072 3,3 1 097 1 117 1,8  219  236 7,7
23 Kontinental-
sokkelen
 113 854  166 671 46,4  109  213 95,7 -4 30  783,0
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt 83 783 88 895 6,1 61 944 64 767 4,6  229 798  294 555 28,2
                   
01 Østfold 3 388 3 547 4,7 3 214 3 345 4,1 5 870 6 105 4,0
02 Akershus 10 315 10 603 2,8 7 727 8 137 5,3 15 908 16 997 6,8
03 Oslo 23 773 25 140 5,7 8 700 9 090 4,5 23 430 28 156 20,2
04 Hedmark 2 259 2 430 7,6 2 197 2 283 3,9 3 403 3 655 7,4
05 Oppland 2 016 2 106 4,5 2 180 2 278 4,5 3 280 3 457 5,4
06 Buskerud 3 640 3 891 6,9 3 328 3 468 4,2 5 925 6 511 9,9
07 Vestfold 2 991 3 179 6,3 2 850 2 945 3,3 5 062 5 236 3,4
08 Telemark 2 126 2 277 7,1 2 028 2 132 5,1 3 237 3 703 14,4
09 Aust-Agder 1 193 1 255 5,2 1 234 1 293 4,8 2 075 2 177 4,9
10 Vest-Agder 2 441 2 631 7,8 1 930 2 032 5,3 3 413 3 806 11,5
11 Rogaland 8 961 9 349 4,3 5 426 5 708 5,2 11 131 12 560 12,8
12 Hordaland 7 506 7 800 3,9 5 997 6 269 4,5 11 096 12 285 10,7
14 Sogn og Fjordane 1 255 1 362 8,5 1 279 1 324 3,6 2 019 2 123 5,1
15 Møre og Romsdal 3 285 3 547 8,0 3 037 3 155 3,9 5 189 5 565 7,2
16 Sør-Trøndelag 4 137 4 495 8,7 3 536 3 652 3,3 5 765 6 175 7,1
17 Nord-Trøndelag 1 281 1 405 9,6 1 447 1 501 3,7 2 108 2 161 2,5
18 Nordland 1 611 2 022 25,6 2 791 2 908 4,2 4 163 4 404 5,8
19 Troms 1 278 1 476 15,5 1 933 2 021 4,6 2 754 2 939 6,7
20 Finnmark Finnmárku 28 28 -1,1  902  925 2,5  727  766 5,4
23 Kontinental-
sokkelen
 298  353 18,5  209  303 45,0  113 243  165 774 46,4

Standardtegn i tabeller