Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-november 2005. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  546 056,3 83 468,5 63 358,4 88 587,6 17 294,3  293 347,6 17,0 4,1 12,3
                   
01 Østfold 17 918,4 4 207,8 3 276,6 3 539,5  877,6 6 017,0 4,4 4,2 12,9
0101 Halden 1 705,3  426,5  327,0  367,0 89,5  495,1 3,1 4,1 13,9
0104 Moss 1 991,8  474,0  373,8  393,2  100,5  650,4 7,0 6,0 16,7
0105 Sarpsborg 3 706,7  774,8  615,5  785,7  164,0 1 366,8 -3,1 6,6 15,5
0106 Fredrikstad 5 280,0 1 141,9  891,1 1 183,8  239,1 1 824,2 9,4 3,3 11,9
0111 Hvaler  224,9 67,8 48,0 24,4 13,5 71,2 11,7 5,6 15,3
0118 Aremark 74,0 22,8 17,7 8,9 4,4 20,2 4,5 3,1 7,2
0119 Marker  193,4 50,7 38,6 34,0 10,0 60,1 2,3 0,3 4,1
0121 Rømskog 40,6 10,7 8,3 6,1 2,1 13,4 10,8 7,2 16,1
0122 Trøgstad  279,0 81,3 62,5 33,1 16,5 85,6 3,1 2,1 10,3
0123 Spydeberg  342,0 93,4 66,4 52,8 19,0  110,4 7,3 10,3 17,8
0124 Askim  955,0  247,5  180,6  169,5 50,8  306,8 5,8 2,9 9,3
0125 Eidsberg  674,1  165,3  128,1  125,8 33,6  221,4 6,5 3,9 11,7
0127 Skiptvet  185,8 53,6 42,1 23,1 10,8 56,3 6,1 5,6 8,7
0128 Rakkestad  428,1  112,2 86,9 75,2 22,4  131,2 4,3 1,0 9,3
0135 Råde  416,1  109,7 85,6 61,9 22,9  136,0 6,6 2,3 12,8
0136 Rygge  921,2  233,8  187,9  145,5 48,9  305,0 1,8 1,9 10,3
0137 Våler  232,7 65,7 54,1 22,5 13,6 76,8 4,1 3,8 10,4
0138 Hobøl  267,6 76,1 62,3 26,9 15,9 86,3 0,4 -0,5 6,9
                   
02 Akershus 47 959,4 10 546,0 7 973,4 10 571,7 2 174,2 16 694,0 5,1 4,5 11,8
0211 Vestby  981,3  238,0  197,9  163,7 50,5  331,1 6,3 4,5 13,0
0213 Ski 2 163,6  545,1  423,6  298,5  113,8  782,6 7,8 4,5 12,9
0214 Ås 1 140,8  269,1  210,3  248,4 57,4  355,7 7,5 3,3 15,3
0215 Frogn 1 059,3  282,4  221,1  112,5 59,2  384,1 8,0 5,7 15,1
0216 Nesodden 1 093,1  301,2  243,9  119,6 65,0  363,5 2,3 2,7 12,6
0217 Oppegård 2 508,6  536,5  406,8  490,8  111,9  962,6 5,3 5,1 12,1
0219 Bærum 14 490,3 2 760,2 1 881,1 4 201,9  546,4 5 100,6 3,4 5,6 11,2
0220 Asker 6 319,0 1 252,2  905,1 1 481,9  250,9 2 428,8 7,1 4,6 11,5
0221 Aurskog-Høland  773,3  207,4  170,7  102,6 43,4  249,3 4,1 3,9 13,3
0226 Sørum  995,3  247,9  189,0  108,6 51,0  398,9 9,3 3,8 9,5
0227 Fet  673,4  180,9  147,5 71,9 37,8  235,3 4,2 -0,1 6,0
0228 Rælingen  988,4  286,7  233,7 74,0 60,8  333,2 2,4 3,2 9,6
0229 Enebakk  611,4  160,0  135,3 75,1 33,7  207,2 2,7 3,0 10,7
0230 Lørenskog 3 237,2  658,0  512,5  862,2  139,6 1 064,9 9,9 4,8 11,5
0231 Skedsmo 3 732,3  861,1  656,4  804,5  182,0 1 228,2 5,3 4,2 14,0
0233 Nittedal 1 660,9  385,8  310,7  301,6 81,2  581,7 2,8 1,7 8,3
0234 Gjerdrum  354,7 97,8 77,5 37,1 20,3  122,0 5,3 4,5 12,5
0235 Ullensaker 2 256,6  461,3  376,6  661,2 98,6  658,8 2,6 7,2 15,8
0236 Nes 1 054,7  297,1  244,2  117,5 62,1  333,9 3,0 2,9 9,5
0237 Eidsvoll 1 132,2  307,9  256,9  159,4 64,6  343,4 3,9 4,2 12,0
0238 Nannestad  594,5  170,5  141,0 58,2 36,2  188,6 4,9 3,2 13,1
0239 Hurdal  138,5 39,0 31,6 20,4 8,0 39,5 -2,1 0,7 7,9
                   
0301 Oslo 76 819,6 12 595,6 8 883,4 25 005,8 2 604,3 27 730,5 10,8 6,8 16,0
                   
04 Hedmark 11 730,3 2 869,2 2 247,0 2 422,5  593,0 3 598,5 5,5 2,4 10,6
0402 Kongsvinger 1 116,6  267,2  209,9  196,1 55,1  388,2 6,5 3,1 11,6
0403 Hamar 2 347,1  484,6  370,4  530,3  102,4  859,4 9,1 3,2 13,0
0412 Ringsaker 1 891,6  470,9  378,5  373,8 96,8  571,6 5,4 2,0 8,5
0415 Løten  353,9  102,4 84,1 44,5 21,2  101,6 0,2 2,8 10,1
0417 Stange 1 401,8  278,2  224,3  538,9 57,1  303,1 8,1 4,4 8,8
0418 Nord-Odal  264,3 70,5 57,8 40,1 14,6 81,3 4,9 1,8 8,5
0419 Sør-Odal  422,8  116,5 92,5 62,3 23,9  127,6 2,3 2,1 9,3
0420 Eidskog  310,2 85,5 69,3 48,1 17,9 89,4 2,7 2,5 13,8
0423 Grue  275,5 74,4 56,6 48,0 15,0 81,5 0,1 0,1 8,0
0425 Åsnes  385,4  111,1 83,7 54,0 22,7  113,9 2,7 1,9 13,6
0426 Våler  214,6 57,0 44,1 44,5 11,4 57,5 5,2 2,5 8,0
0427 Elverum 1 157,6  285,2  233,9  216,0 60,6  361,9 1,0 -2,0 9,8
0428 Trysil  391,3  106,3 75,2 74,9 21,3  113,6 10,4 4,2 13,5
0429 Åmot  238,4 72,9 51,5 27,7 15,0 71,3 3,8 5,4 11,2
0430 Stor-Elvdal  135,6 43,4 29,5 15,3 8,5 39,0 4,1 5,3 9,4
0432 Rendalen 96,3 33,1 20,7 11,4 6,4 24,6 3,2 3,9 9,2
0434 Engerdal 62,7 18,5 14,8 9,7 3,8 15,9 7,0 5,2 18,4
0436 Tolga 72,0 20,1 16,7 8,3 4,1 22,8 1,0 -1,3 8,7
0437 Tynset  307,7 85,1 66,4 45,5 17,6 93,0 2,9 2,0 10,2
0438 Alvdal  121,6 37,8 27,6 13,7 7,7 34,7 6,2 3,6 13,5
0439 Folldal 75,3 23,1 18,1 8,8 4,6 20,7 7,3 4,2 11,5
0441 Os 88,3 25,4 21,3 10,7 5,1 25,8 4,8 1,0 10,4
                   
05 Oppland 11 232,4 2 898,7 2 241,4 2 098,9  594,5 3 399,0 4,6 2,7 11,4
0501 Lillehammer 1 942,5  441,0  340,5  441,2 91,3  628,5 4,3 2,1 10,6
0502 Gjøvik 1 884,0  446,8  350,5  404,4 93,0  589,2 5,3 4,6 12,6
0511 Dovre  135,1 40,1 32,0 14,6 8,2 40,2 5,7 2,7 14,6
0512 Lesja 99,1 29,9 23,0 12,6 5,9 27,7 6,3 1,5 10,5
0513 Skjåk  122,4 38,9 26,2 16,9 7,6 32,9 8,3 6,8 12,3
0514 Lom  139,7 37,1 27,0 22,9 7,3 45,3 6,4 2,7 12,1
0515 Vågå  199,0 53,0 41,4 22,6 10,9 71,1 1,7 2,0 13,5
0516 Nord-Fron  375,2  103,1 69,5 66,2 20,7  115,8 4,7 1,6 11,2
0517 Sel  289,6 82,4 67,1 39,9 16,7 83,4 7,2 4,4 14,7
0519 Sør-Fron  176,3 52,6 37,1 27,2 10,5 49,0 1,3 -0,7 6,0
0520 Ringebu  262,4 73,6 50,9 51,1 14,2 72,6 2,3 4,0 15,6
0521 Øyer  263,5 76,3 55,9 41,7 15,2 74,4 1,8 -2,9 4,7
0522 Gausdal  320,9 90,7 71,2 50,0 18,2 90,8 5,4 4,1 12,1
0528 Østre Toten  816,8  215,8  175,5  130,6 45,1  249,7 3,9 1,5 13,3
0529 Vestre Toten  843,3  193,8  160,4  227,8 41,5  219,7 2,4 0,2 10,7
0532 Jevnaker  400,7 96,9 78,8 76,6 20,6  127,9 4,8 -0,3 8,8
0533 Lunner  500,1  139,2  116,9 54,8 28,9  160,3 4,3 3,5 9,1
0534 Gran  773,2  202,3  164,6  137,4 41,3  227,5 4,0 4,3 11,0
0536 Søndre Land  286,8 79,0 66,2 47,9 16,6 77,1 3,4 1,3 10,2
0538 Nordre Land  357,9 98,5 74,9 64,6 20,3 99,7 3,4 0,7 10,2
0540 Sør-Aurdal  161,7 50,1 34,9 20,2 9,7 46,9 3,7 2,0 7,7
0541 Etnedal 63,2 19,3 13,2 8,4 3,8 18,4 -1,2 -0,3 9,9
0542 Nord-Aurdal  415,8  113,8 80,2 74,5 22,7  124,6 9,4 4,7 14,1
0543 Vestre Slidre  121,1 37,4 27,1 11,8 7,2 37,6 4,0 0,7 11,5
0544 Øystre Slidre  194,6 58,3 39,7 21,5 11,4 63,8 16,2 14,5 22,8
0545 Vang 87,4 29,0 16,7 11,5 5,6 24,6 5,3 0,8 8,0
                   
06 Buskerud 19 096,1 4 538,3 3 381,1 3 876,7  930,8 6 369,2 6,7 4,6 12,6
0602 Drammen 5 044,0 1 043,3  802,0 1 249,3  217,4 1 732,0 5,8 4,8 12,1
0604 Kongsberg 2 333,1  489,4  352,0  566,8  102,8  822,1 15,8 8,6 18,7
0605 Ringerike 2 070,5  497,7  366,2  470,9  104,0  631,7 4,7 3,5 13,7
0612 Hole  478,0  129,3 77,8 58,9 20,6  191,4 2,0 2,8 1,9
0615 Flå 53,4 18,3 11,5 7,1 3,6 12,9 5,0 13,9 22,5
0616 Nes  228,1 63,5 41,2 39,7 12,3 71,4 6,8 -0,8 8,0
0617 Gol  311,7 84,7 57,8 58,0 16,7 94,4 6,1 3,3 12,2
0618 Hemsedal  165,0 47,7 27,4 26,9 9,0 54,1 10,8 14,1 19,0
0619 Ål  317,7 88,3 56,1 53,4 17,4  102,5 5,1 2,1 10,6
0620 Hol  386,5  118,2 60,8 63,1 22,6  121,8 10,0 7,1 11,8
0621 Sigdal  209,9 66,9 45,4 27,2 12,6 57,8 8,1 16,7 16,2
0622 Krødsherad  156,8 39,1 27,2 26,3 7,5 56,7 18,2 7,8 17,5
0623 Modum  812,0  211,4  160,5  141,4 43,2  255,5 6,3 1,9 7,8
0624 Øvre Eiker 1 041,6  260,4  203,4  172,3 54,3  351,2 7,9 4,3 14,0
0625 Nedre Eiker 1 373,8  345,0  292,5  209,8 72,3  454,2 5,9 3,1 10,0
0626 Lier 1 942,2  427,1  334,2  413,0 88,4  679,5 4,0 4,9 13,5
0627 Røyken 1 221,6  328,5  265,6  142,3 69,5  415,7 4,4 2,6 11,6
0628 Hurum  569,3  152,1  123,8 93,3 31,9  168,2 3,8 3,7 12,0
0631 Flesberg  140,1 43,2 30,6 19,8 8,5 38,1 0,9 6,9 17,2
0632 Rollag 81,8 27,0 16,4 11,7 5,3 21,5 6,5 7,7 14,2
0633 Nore og Uvdal  158,9 57,3 28,8 25,5 11,0 36,4 -0,4 -4,2 1,5
                   
07 Vestfold 15 745,2 3 735,9 2 896,1 3 167,7  773,5 5 171,9 4,8 3,6 11,6
0701 Horten 1 677,5  405,4  319,1  393,3 86,1  473,6 -0,7 3,2 10,9
0702 Holmestrand  595,1  159,1  126,7 90,9 33,6  184,9 3,9 3,4 13,3
0704 Tønsberg 3 281,1  660,9  510,0  926,2  139,0 1 044,9 6,3 3,4 13,8
0706 Sandefjord 3 157,8  699,7  541,4  686,1  143,5 1 087,1 6,5 3,4 10,4
0709 Larvik 2 766,7  675,5  516,1  486,8  138,5  949,7 5,7 3,9 11,3
0711 Svelvik  393,4  110,4 77,2 51,0 23,0  131,8 -3,7 8,5 16,5
0713 Sande  465,9  130,3  103,6 52,7 27,0  152,2 7,0 5,5 13,8
0714 Hof  170,3 45,0 37,7 24,9 9,4 53,3 4,1 2,4 14,3
0716 Re  488,2  128,1  103,9 74,7 26,5  155,0 3,7 1,5 8,9
0719 Andebu  283,9 76,6 62,8 40,4 15,7 88,4 4,6 3,1 10,7
0720 Stokke  657,7  165,0  130,1  125,5 34,2  202,9 4,4 4,4 11,3
0722 Nøtterøy 1 416,9  364,9  280,8  171,4 73,9  526,0 5,7 3,5 10,3
0723 Tjøme  257,2 79,4 57,7 23,9 15,7 80,6 1,9 3,6 9,9
0728 Lardal  133,6 35,7 29,1 20,0 7,3 41,5 5,6 2,7 8,3
                   
08 Telemark 11 502,6 2 834,0 2 097,7 2 269,1  588,4 3 713,4 9,2 4,5 13,5
0805 Porsgrunn 2 835,4  584,2  442,4  502,5  122,6 1 183,6 23,3 5,9 16,4
0806 Skien 3 559,3  835,0  656,3  820,1  176,7 1 071,2 5,1 3,2 12,6
0807 Notodden  812,1  203,8  152,6  200,5 42,4  212,8 -0,8 2,7 12,0
0811 Siljan  132,4 38,1 31,1 13,9 7,9 41,4 4,6 4,9 14,4
0814 Bamble  973,1  241,1  191,7  209,6 51,1  279,7 6,4 5,1 12,1
0815 Kragerø  610,8  162,6  124,7  105,7 33,6  184,2 7,5 7,2 15,8
0817 Drangedal  201,4 56,7 46,0 26,4 11,8 60,5 2,7 2,9 13,2
0819 Nome  396,1  107,9 75,5 67,7 21,5  123,5 6,3 7,1 13,7
0821 Bø  323,6 81,4 62,5 56,0 16,6  107,1 12,8 6,9 15,6
0822 Sauherad  227,2 60,2 49,9 37,6 12,4 67,1 3,6 2,5 12,4
0826 Tinn  438,4  140,5 78,9 67,0 28,0  124,0 6,8 3,6 12,6
0827 Hjartdal 92,4 29,8 17,4 13,2 5,7 26,3 4,0 -0,4 5,5
0828 Seljord  185,8 48,4 34,9 36,6 9,8 56,1 3,0 -0,3 8,3
0829 Kviteseid  142,7 40,3 29,8 24,1 8,1 40,4 7,5 5,0 12,4
0830 Nissedal 82,2 26,8 15,5 13,1 5,2 21,5 5,4 3,2 9,3
0831 Fyresdal 75,0 24,0 14,7 12,5 4,8 19,1 5,8 2,4 8,0
0833 Tokke  161,6 58,4 28,5 23,9 11,6 39,2 4,9 2,2 9,5
0834 Vinje  253,3 95,0 45,4 38,6 18,6 55,6 9,2 9,7 17,1
                   
09 Aust-Agder 6 701,5 1 690,0 1 269,7 1 250,7  346,9 2 144,3 4,8 3,1 10,7
0901 Risør  382,0 99,8 80,1 70,5 20,8  110,7 3,7 3,9 10,7
0904 Grimstad 1 209,3  298,2  230,1  243,2 59,8  378,1 4,0 2,1 10,7
0906 Arendal 2 809,5  649,3  508,9  568,7  135,3  947,4 2,6 2,5 8,7
0911 Gjerstad  123,8 31,8 26,9 23,0 6,5 35,6 7,2 0,6 9,0
0912 Vegårshei 92,3 24,5 20,0 15,4 5,1 27,3 9,6 5,0 17,5
0914 Tvedestrand  335,9 90,2 68,9 54,7 18,6  103,5 6,5 4,2 10,7
0919 Froland  274,4 70,8 53,9 28,4 14,8  106,5 10,0 1,6 11,1
0926 Lillesand  600,4  153,6  118,1  100,2 31,2  197,3 8,5 3,7 12,4
0928 Birkenes  246,2 60,5 47,7 53,3 12,5 72,1 4,8 2,6 11,1
0929 Åmli 94,7 29,6 20,6 12,3 6,5 25,7 16,2 16,8 49,0
0935 Iveland 57,2 19,6 12,5 6,8 4,0 14,2 4,0 1,5 8,6
0937 Evje og Hornnes  189,7 51,2 39,0 31,6 10,5 57,5 5,7 1,8 11,6
0938 Bygland 73,1 22,5 14,8 12,7 4,5 18,6 7,9 9,8 16,4
0940 Valle 97,2 33,9 15,8 15,2 6,6 25,7 8,3 3,1 8,5
0941 Bykle  115,7 54,4 12,5 14,6 10,1 24,0 13,1 7,6 11,0
                   
10 Vest-Agder 11 591,3 2 690,4 1 990,6 2 619,0  553,2 3 738,2 7,5 3,7 10,7
1001 Kristiansand 6 281,4 1 296,8  979,5 1 670,5  266,7 2 068,0 7,6 4,0 10,2
1002 Mandal  831,4  215,7  165,0  153,8 44,8  252,0 5,9 4,3 11,0
1003 Farsund  626,9  159,8  121,0  135,3 33,3  177,5 9,1 6,3 19,2
1004 Flekkefjord  562,3  149,3  109,4 96,7 30,2  176,8 -2,7 3,6 7,6
1014 Vennesla  693,8  176,2  135,4  129,9 37,2  215,2 1,2 -3,8 3,3
1017 Songdalen  312,7 79,6 65,9 51,5 16,6 99,1 8,5 7,0 13,4
1018 Søgne  623,3  156,9  122,9 91,2 32,6  219,8 10,6 5,7 15,1
1021 Marnardal  124,8 33,5 24,0 21,9 6,8 38,5 10,8 4,8 14,3
1026 Åseral 62,8 26,5 9,3 11,1 5,0 10,9 4,8 1,5 5,5
1027 Audnedal 88,2 23,1 17,8 19,3 4,7 23,3 5,1 7,3 17,4
1029 Lindesnes  225,5 63,1 48,5 34,6 12,9 66,4 3,5 1,0 9,4
1032 Lyngdal  439,7  111,2 85,9 90,1 23,0  129,5 7,0 4,1 13,8
1034 Hægebostad 84,1 23,8 18,1 13,6 4,8 23,9 7,7 3,6 14,7
1037 Kvinesdal  468,5  107,3 66,2 69,8 21,7  203,5 30,9 4,3 11,9
1046 Sirdal  165,8 67,7 21,7 29,6 12,9 33,8 8,0 3,8 8,2
                   
11 Rogaland 36 448,4 7 501,1 5 608,6 9 340,5 1 580,7 12 417,6 7,9 4,9 13,6
1101 Eigersund  925,2  231,4  175,1  172,5 48,3  297,9 7,1 5,2 14,3
1102 Sandnes 5 089,1 1 093,4  847,3 1 093,0  228,1 1 827,2 7,3 6,4 15,4
1103 Stavanger 14 339,8 2 497,2 1 807,0 4 323,8  522,6 5 189,2 9,5 5,3 11,5
1106 Haugesund 2 488,7  554,9  433,7  625,8  117,9  756,4 5,2 3,9 12,1
1111 Sokndal  201,6 51,8 38,3 38,3 10,6 62,6 6,5 3,0 8,9
1112 Lund  216,0 47,2 36,1 58,4 9,7 64,6 7,3 3,6 14,2
1114 Bjerkreim  145,8 39,1 30,3 23,3 7,9 45,2 4,4 2,9 11,4
1119 Hå  964,3  244,2  194,0  184,0 50,5  291,6 5,6 2,8 12,4
1120 Klepp 1 072,7  260,2  198,2  200,6 53,7  360,0 4,8 4,1 11,2
1121 Time 1 017,5  259,2  201,7  163,7 53,2  339,7 7,6 4,7 10,8
1122 Gjesdal  573,4  149,6  130,0 83,0 31,9  178,8 4,7 -0,5 9,0
1124 Sola 3 154,5  430,7  310,4 1 384,4 89,2  939,8 7,1 4,1 10,0
1127 Randaberg  810,1  179,9  133,5  101,8 36,5  358,5 15,9 4,8 7,1
1129 Forsand 94,7 33,1 13,0 13,6 6,4 28,5 14,4 2,3 6,8
1130 Strand  646,0  169,4  133,8 92,2 35,4  215,2 8,1 6,8 13,4
1133 Hjelmeland  183,4 63,0 31,7 30,3 12,1 46,3 6,5 4,4 11,5
1134 Suldal  308,9  104,3 44,7 54,5 41,2 64,2 17,6 5,3  127,4
1135 Sauda  309,1 88,4 58,8 42,3 18,5  101,2 12,4 4,6 13,2
1141 Finnøy  157,4 41,1 32,2 28,0 8,4 47,8 5,6 0,4 9,0
1142 Rennesøy  221,9 60,0 46,3 23,1 12,2 80,3 5,0 7,6 10,2
1144 Kvitsøy 30,0 8,1 6,2 3,9 1,7 10,0 8,8 9,5 22,0
1145 Bokn 39,6 11,3 8,3 7,2 2,3 10,5 -10,9 -12,6 -9,1
1146 Tysvær  541,4  146,5  117,9 74,8 30,9  171,3 1,7 8,9 18,8
1149 Karmøy 2 370,9  601,5  477,9  399,2  124,6  767,7 6,8 4,8 11,9
1151 Utsira 12,4 2,9 2,6 2,7 0,6 3,6 -0,3 -5,2 2,0
1154 Vindafjord  288,9 77,4 56,9 50,2 15,0 89,4 2,6 2,7 11,0
1159 Ølen  245,1 55,2 42,7 65,7 11,4 70,1 5,1 2,5 13,0
                   
12 Hordaland 35 769,2 8 095,9 6 151,8 7 776,1 1 682,0 12 063,5 7,3 4,7 12,7
1201 Bergen 22 211,5 4 580,2 3 459,3 5 379,1  953,6 7 839,3 8,5 5,3 14,1
1211 Etne  215,8 61,2 45,6 31,8 12,3 64,8 1,8 5,2 16,8
1216 Sveio  242,4 69,6 57,1 28,2 14,2 73,3 6,6 6,8 13,2
1219 Bømlo  688,1  169,3  134,9  146,6 35,1  202,2 10,1 6,3 12,2
1221 Stord 1 327,9  272,1  223,9  366,7 57,6  407,7 4,7 2,9 9,9
1222 Fitjar  177,4 45,5 36,4 31,6 9,5 54,3 2,6 2,4 10,4
1223 Tysnes  160,7 42,0 31,7 26,6 8,5 51,9 7,5 3,6 11,7
1224 Kvinnherad  886,2  217,8  159,2  149,7 44,8  314,7 3,2 -1,2 6,4
1227 Jondal 66,5 18,2 12,3 14,8 3,7 17,6 0,5 -3,9 2,0
1228 Odda  520,7  159,2 92,1  104,8 32,1  132,4 1,5 13,1 17,8
1231 Ullensvang  207,1 55,6 42,2 33,4 11,3 64,5 2,1 -4,0 4,1
1232 Eidfjord 75,4 32,4 11,5 10,8 6,2 14,4 -6,5 -15,3 -12,0
1233 Ulvik 67,2 24,0 12,6 10,5 4,8 15,3 -6,6 -8,9 -3,9
1234 Granvin 51,8 14,3 11,6 9,2 3,0 13,7 8,5 5,8 13,9
1235 Voss  857,0  227,7  168,8  149,6 46,0  265,0 4,2 2,4 9,3
1238 Kvam  516,6  136,9  100,3 92,0 27,9  159,5 4,5 1,3 10,0
1241 Fusa  265,5 63,0 47,3 67,0 12,5 75,7 9,2 3,4 10,0
1242 Samnanger  138,9 42,9 29,9 15,0 8,7 42,4 2,7 3,3 10,2
1243 Os 1 029,3  263,7  211,0  137,4 55,8  361,4 8,5 5,3 13,5
1244 Austevoll  403,5 83,5 60,8 95,9 16,6  146,7 9,3 3,9 7,9
1245 Sund  335,2 89,6 75,7 48,7 19,0  102,3 6,7 6,4 13,0
1246 Fjell 1 393,5  340,0  278,4  243,5 71,2  460,2 9,4 6,4 11,6
1247 Askøy 1 264,8  341,5  289,3  158,5 73,5  402,0 6,1 5,1 14,6
1251 Vaksdal  227,2 71,3 46,2 38,4 14,8 56,3 -2,0 -0,9 7,7
1252 Modalen 39,2 17,4 4,4 6,6 3,3 7,5 6,5 3,8 7,8
1253 Osterøy  413,8  107,8 82,7 70,1 21,8  131,5 8,3 12,1 19,2
1256 Meland  352,1 87,6 79,2 64,7 18,5  102,0 5,3 -0,6 9,4
1259 Øygarden  223,0 74,9 48,5 35,7 15,9 48,1 2,7 8,2 11,0
1260 Radøy  251,3 67,9 57,3 41,5 14,4 70,2 1,5 1,5 10,6
1263 Lindås  827,2  222,6  176,9  119,9 46,1  261,7 1,3 3,7 8,5
1264 Austrheim  195,9 50,3 36,8 31,1 10,1 67,5 4,1 1,2 7,2
1265 Fedje 37,0 9,9 7,8 4,8 2,0 12,5 7,8 3,5 11,1
1266 Masfjorden 99,7 36,0 20,0 11,8 7,2 24,8 4,8 3,8 10,0
                   
14 Sogn og Fjordane 6 935,7 1 807,0 1 305,2 1 360,2  366,0 2 097,3 5,4 2,7 10,1
1401 Flora  754,9  186,4  144,1  156,1 38,9  229,4 0,4 6,2 13,5
1411 Gulen  142,5 35,9 27,2 25,5 6,9 47,0 7,3 6,5 11,8
1412 Solund 47,7 14,7 9,0 7,2 2,9 13,8 -9,6 -8,7 -5,6
1413 Hyllestad 77,0 20,7 16,3 16,2 4,2 19,6 1,7 0,6 10,0
1416 Høyanger  290,2 87,4 57,2 50,2 17,9 77,4 1,1 -1,8 6,6
1417 Vik  188,7 51,3 31,0 33,7 10,1 62,6 4,7 0,9 7,5
1418 Balestrand 81,8 22,7 16,9 16,8 4,5 20,9 1,6 -0,9 5,2
1419 Leikanger  200,9 36,7 28,6 87,5 7,5 40,6 5,1 4,0 11,8
1420 Sogndal  422,0  110,1 85,0 89,0 22,6  115,3 4,4 2,6 12,0
1421 Aurland  144,9 58,2 22,5 21,3 11,1 31,7 2,6 0,1 4,8
1422 Lærdal  141,3 48,5 26,4 19,0 9,6 37,8 5,8 5,0 10,9
1424 Årdal  418,6  131,8 83,9 49,7 27,5  125,8 3,3 5,1 14,2
1426 Luster  294,4 97,9 55,4 43,3 18,9 78,9 2,3 -3,4 1,8
1428 Askvoll  151,9 43,4 35,0 22,0 8,8 42,6 5,0 4,5 12,2
1429 Fjaler  148,2 39,6 30,6 27,1 7,9 43,1 -2,5 1,1 7,0
1430 Gaular  147,5 39,3 31,7 28,8 7,8 40,0 3,2 3,6 8,9
1431 Jølster  146,4 42,2 33,4 19,1 8,4 43,3 3,5 0,0 5,2
1432 Førde 1 008,7  192,3  153,9  284,6 39,7  338,2 15,5 3,5 11,0
1433 Naustdal  130,4 38,1 31,9 15,4 7,7 37,2 0,9 1,2 6,5
1438 Bremanger  255,2 72,8 46,3 42,4 14,8 78,8 13,1 4,7 11,5
1439 Vågsøy  390,8  102,0 74,6 68,5 20,1  125,5 3,1 3,6 8,2
1441 Selje  153,8 42,5 34,2 20,8 8,4 47,9 10,4 7,7 12,7
1443 Eid  322,5 87,4 68,7 48,9 18,0 99,5 2,1 1,7 9,1
1444 Hornindal 52,8 15,4 12,6 7,2 3,1 14,5 -0,2 -4,2 6,0
1445 Gloppen  376,1 85,5 66,0 59,6 17,3  147,6 9,7 3,8 15,0
1449 Stryn  446,4  104,1 82,8  100,1 21,1  138,2 7,0 3,5 13,8
                   
15 Møre og Romsdal 16 905,0 3 977,1 3 101,4 3 535,5  810,7 5 480,4 5,8 3,0 9,5
1502 Molde 2 092,0  425,2  334,3  675,2 89,6  567,7 5,0 4,1 14,6
1503 Kristiansund 1 161,9  279,2  223,3  221,1 59,7  378,6 5,2 3,5 12,9
1504 Ålesund 3 415,8  734,6  548,2  787,5  145,2 1 200,3 10,9 4,2 6,5
1511 Vanylven  185,9 52,0 41,8 29,5 10,5 52,2 -9,6 -0,1 8,3
1514 Sande  144,6 37,3 30,6 29,8 7,7 39,1 4,7 6,1 14,4
1515 Herøy  644,4  141,6  108,6  137,5 27,9  228,8 10,6 9,2 14,4
1516 Ulstein  514,8  115,0 89,4  136,7 22,2  151,5 -11,6 4,1 7,7
1517 Hareid  276,7 67,3 57,0 60,3 14,0 78,1 2,8 1,6 13,1
1519 Volda  503,1  127,3 99,5  103,0 26,5  146,8 4,2 4,0 14,7
1520 Ørsta  625,9  151,6  120,7  117,6 30,5  205,5 8,2 4,4 8,5
1523 Ørskog  130,4 33,1 26,7 20,9 6,8 42,9 7,3 4,5 12,4
1524 Norddal  107,7 35,2 21,1 19,9 6,9 24,5 0,7 -2,6 3,7
1525 Stranda  290,3 76,3 58,5 53,9 15,6 86,1 0,4 0,0 9,7
1526 Stordal 64,5 15,0 11,4 16,7 3,0 18,5 8,1 0,9 13,1
1528 Sykkylven  661,2  124,1 94,7  137,8 25,2  279,4 2,9 -2,9 4,7
1529 Skodje  215,0 52,1 44,2 34,6 10,9 73,2 6,1 -1,7 0,3
1531 Sula  439,8  107,0 88,8 79,0 22,2  142,9 1,0 2,7 9,7
1532 Giske  365,1 97,6 83,1 47,5 20,1  116,8 4,7 5,2 11,5
1534 Haram  574,4  139,2  110,9  127,0 28,5  168,7 2,4 -2,4 3,9
1535 Vestnes  381,7 93,2 76,1 82,5 18,9  111,1 1,3 -1,2 3,4
1539 Rauma  503,2  116,5 87,7 97,0 23,3  178,7 2,5 3,8 9,9
1543 Nesset  170,9 54,0 35,8 28,3 10,9 41,8 5,3 1,9 9,4
1545 Midsund  110,0 29,2 24,0 18,3 5,8 32,8 8,7 7,9 14,9
1546 Sandøy  114,9 24,1 16,9 18,8 4,5 50,7 2,7 2,3 8,4
1547 Aukra  193,9 55,7 41,2 27,4 11,5 58,1 16,0 20,0 27,6
1548 Fræna  617,1  131,5  111,6 87,5 27,5  259,0 24,0 0,8 8,2
1551 Eide  185,2 48,4 40,1 31,8 10,0 55,0 1,2 1,0 11,1
1554 Averøy  316,6 82,3 69,7 53,0 16,8 94,8 4,8 5,2 10,6
1556 Frei  274,9 77,8 67,0 29,4 16,6 84,1 3,0 2,2 10,7
1557 Gjemnes  135,7 39,5 32,0 17,9 8,2 38,1 5,2 -1,0 9,9
1560 Tingvoll  156,1 41,3 34,5 24,6 8,4 47,3 3,6 1,3 7,4
1563 Sunndal  502,6  143,2 97,7 74,8 29,1  157,8 3,9 0,9 5,6
1566 Surnadal  350,7 87,7 66,7 52,7 17,8  125,8 6,4 -1,8 5,7
1567 Rindal  105,4 32,6 21,6 14,7 6,5 30,0 4,7 2,1 13,3
1569 Aure  127,5 37,1 30,2 14,6 7,6 38,0 4,0 1,4 10,1
1571 Halsa 81,9 23,0 17,7 10,6 4,5 26,1 10,2 1,3 5,5
1572 Tustna 49,7 13,8 11,0 5,0 2,8 17,1 11,2 9,4 16,1
1573 Smøla  113,3 35,6 27,1 11,0 7,2 32,4 8,9 6,6 14,0
                   
16 Sør-Trøndelag 19 679,6 4 536,7 3 600,1 4 484,1  957,9 6 100,7 5,7 2,4 12,5
1601 Trondheim 13 341,1 2 819,9 2 221,2 3 529,0  601,6 4 169,5 5,7 2,2 13,8
1612 Hemne  226,7 60,4 48,3 26,4 12,3 79,3 5,9 0,0 7,0
1613 Snillfjord 45,3 14,0 10,7 5,7 2,7 12,2 10,6 5,6 14,0
1617 Hitra  199,1 54,2 46,2 29,5 11,4 57,8 4,1 -0,1 7,3
1620 Frøya  195,8 52,8 45,6 25,8 10,7 61,0 7,9 3,9 8,9
1621 Ørland  301,2 76,4 61,9 47,7 15,9 99,3 3,3 1,6 9,6
1622 Agdenes 88,8 22,6 19,1 20,1 4,6 22,3 4,1 -0,4 8,3
1624 Rissa  319,2 83,2 70,6 55,1 17,1 93,2 5,8 0,5 8,1
1627 Bjugn  227,9 59,6 50,4 35,8 12,7 69,5 6,3 3,9 14,4
1630 Åfjord  160,2 42,3 35,2 22,5 8,6 51,6 8,3 1,0 9,8
1632 Roan 44,6 13,3 10,7 4,9 2,7 13,1 9,3 6,3 10,8
1633 Osen 48,5 13,9 11,6 5,3 2,9 14,8 9,7 5,8 17,1
1634 Oppdal  360,6  101,5 74,7 48,3 20,6  115,5 5,9 8,2 15,5
1635 Rennebu  130,3 40,8 27,1 21,4 8,1 32,8 1,7 -0,5 6,9
1636 Meldal  200,9 54,9 42,1 33,5 11,0 59,4 3,6 1,9 9,0
1638 Orkdal  672,0  160,4  130,7  146,3 34,0  200,6 6,9 3,8 12,1
1640 Røros  340,2 89,9 68,2 56,0 18,1  108,0 12,7 6,6 14,9
1644 Holtålen 97,9 28,2 23,6 11,3 5,8 28,9 6,6 2,5 11,6
1648 Midtre Gauldal  303,0 77,6 63,7 59,3 15,9 86,5 6,2 5,8 13,3
1653 Melhus  775,7  212,0  173,5  107,6 44,7  237,9 6,3 4,2 14,1
1657 Skaun  304,9 87,1 75,1 32,1 18,2 92,4 5,5 8,2 9,6
1662 Klæbu  292,3 84,2 68,1 36,3 17,8 85,9 1,9 1,8 6,3
1663 Malvik  730,8  201,6  168,0 79,5 43,3  238,4 6,5 7,5 15,3
1664 Selbu  215,5 58,9 44,7 38,6 11,9 61,4 5,3 2,3 9,1
1665 Tydal 57,1 26,9 9,3 6,1 5,1 9,6 -27,4 -39,2 -36,6
                   
17 Nord-Trøndelag 7 212,1 1 818,9 1 480,4 1 401,4  378,8 2 132,5 4,7 2,1 10,0
1702 Steinkjer 1 335,4  293,7  238,5  329,2 61,4  412,5 6,2 2,7 11,5
1703 Namsos  673,7  181,5  153,7 83,9 38,2  216,5 6,3 2,7 12,3
1711 Meråker  148,3 39,3 28,0 30,6 8,1 42,3 8,0 3,3 10,6
1714 Stjørdal 1 144,9  296,0  239,0  199,5 61,7  348,8 2,6 2,7 8,2
1717 Frosta  114,7 31,6 25,8 18,3 6,3 32,7 4,5 2,8 5,9
1718 Leksvik  187,5 46,8 38,0 39,2 9,7 53,9 1,2 1,2 10,1
1719 Levanger 1 160,7  259,4  216,4  309,1 54,3  321,6 4,1 0,7 8,5
1721 Verdal  787,5  189,6  156,4  173,8 39,5  228,2 4,8 3,6 11,2
1723 Mosvik 38,6 11,4 9,0 6,7 2,3 9,2 0,3 1,7 9,5
1724 Verran  116,4 31,5 25,6 24,1 6,6 28,7 -2,4 -6,9 2,2
1725 Namdalseid 73,4 21,0 18,1 9,5 4,4 20,4 4,6 3,9 11,0
1729 Inderøy  297,5 80,8 67,6 44,3 17,0 87,8 4,9 3,7 10,9
1736 Snåsa 96,6 29,2 22,3 13,3 5,9 25,9 3,6 0,2 9,0
1738 Lierne 68,2 20,6 15,6 9,1 4,2 18,7 5,8 0,2 9,7
1739 Røyrvik 26,1 8,7 5,8 4,0 1,8 5,8 -5,8 -17,8 -10,7
1740 Namsskogan 51,7 20,7 10,0 5,6 4,0 11,4 -0,5 -4,6 -1,5
1742 Grong  133,3 41,7 28,7 14,1 8,3 40,5 8,5 5,3 11,0
1743 Høylandet 58,4 16,7 13,8 6,2 3,4 18,3 11,8 7,3 17,8
1744 Overhalla  181,6 49,6 42,1 23,2 10,4 56,2 10,3 2,6 13,1
1748 Fosnes 28,2 8,5 7,1 3,3 1,8 7,5 2,0 -0,4 8,9
1749 Flatanger 47,6 14,7 11,7 5,3 3,1 12,9 -0,6 3,5 16,1
1750 Vikna  195,4 53,3 46,9 22,6 11,4 61,3 8,6 3,8 14,2
1751 Nærøy  222,5 65,5 54,6 23,7 13,5 65,1 2,4 1,9 9,6
1755 Leka 24,0 7,2 6,0 2,9 1,5 6,4 0,7 -1,7 5,6
                   
18 Nordland 13 601,8 3 610,8 2 869,8 2 018,2  758,3 4 344,7 7,6 2,9 10,7
1804 Bodø 3 267,6  774,1  631,4  679,2  166,0 1 016,9 9,4 3,4 12,7
1805 Narvik 1 186,6  314,5  237,5  182,5 67,6  384,6 9,1 3,3 13,1
1811 Bindal 76,6 25,6 16,8 10,2 5,1 18,9 3,0 2,9 10,2
1812 Sømna 85,2 24,4 21,8 9,8 5,0 24,1 6,9 1,7 8,0
1813 Brønnøy  379,2  102,9 87,9 50,9 21,7  115,8 4,0 3,8 11,8
1815 Vega 55,9 16,6 14,0 5,5 3,5 16,3 3,2 1,1 8,0
1816 Vevelstad 20,5 5,9 5,2 2,5 1,2 5,7 1,7 -1,7 4,1
1818 Herøy 77,5 22,6 18,7 9,3 4,7 22,2 1,6 -1,6 3,4
1820 Alstahaug  371,4  102,5 89,0 45,1 22,0  112,8 2,9 1,0 10,4
1822 Leirfjord 81,5 23,5 21,2 8,5 5,0 23,3 3,1 0,9 10,2
1824 Vefsn  899,3  210,4  166,1  105,7 44,0  373,0 7,0 1,9 8,8
1825 Grane 68,4 21,5 16,3 8,2 4,4 18,0 4,5 0,3 8,6
1826 Hattfjelldal 61,5 18,6 14,4 8,0 3,8 16,7 0,7 -8,1 -0,5
1827 Dønna 59,9 16,9 15,2 7,1 3,5 17,1 1,5 -3,1 0,2
1828 Nesna 88,3 22,6 19,7 17,9 4,7 23,5 8,5 6,6 14,6
1832 Hemnes  229,1 87,0 47,1 21,2 17,4 56,4 1,3 0,1 5,1
1833 Rana 1 554,4  399,5  307,7  267,0 82,4  497,8 10,5 4,0 8,5
1834 Lurøy 90,7 26,1 21,2 11,7 5,5 26,3 8,9 10,6 25,7
1835 Træna 22,4 6,4 5,4 3,1 1,3 6,2 -3,6 -3,2 2,8
1836 Rødøy 61,2 16,7 13,5 7,7 3,4 19,8 6,2 2,4 11,8
1837 Meløy  392,9  122,0 83,5 52,0 25,1  110,2 7,7 7,7 14,1
1838 Gildeskål 99,9 30,3 22,7 11,7 6,1 29,1 1,4 -7,9 -3,3
1839 Beiarn 54,7 19,9 10,8 6,6 3,9 13,4 16,4 16,5 22,1
1840 Saltdal  238,8 67,0 55,7 30,3 14,0 71,7 5,2 1,4 11,4
1841 Fauske  536,3  148,4  115,0 52,3 31,2  189,4 8,4 0,9 9,7
1845 Sørfold  143,3 42,5 23,0 18,4 8,5 50,9 16,6 -2,5 3,0
1848 Steigen  111,4 32,5 27,3 13,7 6,8 30,9 -3,3 -6,2 1,8
1849 Hamarøy 97,1 29,2 20,0 11,1 5,8 31,0 3,4 0,9 5,5
1850 Tysfjord  104,1 32,6 24,4 11,5 6,8 28,7 3,3 1,4 10,3
1851 Lødingen  115,0 34,6 27,0 11,0 7,2 35,2 3,4 3,5 11,9
1852 Tjeldsund 68,6 20,9 16,9 5,6 4,4 20,7 5,6 3,5 11,9
1853 Evenes 74,9 20,1 15,4 8,3 4,2 26,9 9,1 3,5 10,0
1854 Ballangen  116,4 34,2 28,1 13,2 7,2 33,8 2,7 2,4 10,4
1856 Røst 37,1 8,8 7,3 4,2 1,8 15,0 19,9 6,4 8,6
1857 Værøy 38,1 10,6 8,7 4,3 2,2 12,3 -0,5 3,1 6,8
1859 Flakstad 67,6 20,0 15,3 6,3 4,0 22,0 4,6 1,1 9,8
1860 Vestvågøy  508,5  141,9  121,1 48,4 30,2  166,9 7,9 2,2 12,1
1865 Vågan  466,9  123,0  108,2 59,4 25,6  150,6 6,4 1,4 8,4
1866 Hadsel  391,9  110,6 96,9 39,6 23,3  121,4 6,0 4,0 10,6
1867 Bø  115,9 33,7 29,0 12,8 7,0 33,3 4,7 3,7 10,9
1868 Øksnes  223,2 58,2 51,1 28,2 12,2 73,4 12,1 3,8 13,1
1870 Sortland  536,4  138,1  115,7 70,2 28,9  183,5 8,2 8,6 16,8
1871 Andøy  270,8 76,7 62,9 31,9 16,2 83,2 5,7 2,7 11,7
1874 Moskenes 54,9 16,7 13,3 5,7 3,4 15,7 0,2 -0,8 3,3
                   
19 Troms 9 270,0 2 395,7 1 993,7 1 474,0  505,1 2 901,5 6,7 2,5 9,8
1901 Harstad 1 453,6  367,0  301,9  251,6 77,4  455,7 5,6 2,2 8,0
1902 Tromsø 4 790,7 1 097,6  923,1  963,5  233,0 1 573,5 8,5 3,7 10,8
1911 Kvæfjord  146,0 40,6 34,7 21,4 8,7 40,8 6,2 2,1 10,8
1913 Skånland  140,0 41,7 35,1 12,9 8,7 41,6 2,7 0,4 7,2
1915 Bjarkøy 23,4 7,1 5,4 2,9 1,5 6,5 6,2 6,1 14,3
1917 Ibestad 68,3 20,0 15,7 7,6 4,0 20,9 3,0 -0,9 7,1
1919 Gratangen 49,1 13,9 12,2 6,2 2,9 13,9 0,7 -2,9 2,2
1920 Lavangen 44,7 12,5 10,6 4,9 2,6 14,0 6,5 1,4 8,6
1922 Bardu  230,9 74,6 54,7 15,9 15,5 70,3 0,5 -2,6 1,6
1923 Salangen  106,7 31,4 25,5 11,8 6,5 31,5 6,7 4,0 11,8
1924 Målselv  385,4  113,3 89,0 34,0 23,5  125,7 4,3 1,9 9,6
1925 Sørreisa  171,5 48,1 40,5 13,7 10,0 59,3 7,5 4,6 12,6
1926 Dyrøy 52,1 15,3 13,1 5,7 3,2 14,7 4,6 2,8 11,5
1927 Tranøy 70,8 20,1 17,2 8,8 4,2 20,4 3,4 0,2 9,2
1928 Torsken 42,7 11,6 10,8 6,0 2,5 11,8 -0,2 -6,4 1,4
1929 Berg 49,5 14,2 12,1 6,4 3,0 13,7 2,3 2,5 10,2
1931 Lenvik  571,3  151,6  130,1 73,5 31,9  184,3 8,3 1,0 12,5
1933 Balsfjord  234,5 70,4 58,6 21,4 14,5 69,6 1,8 1,4 9,3
1936 Karlsøy 82,3 29,7 26,7 1,1 6,1 18,8 6,7 2,8 11,6
1938 Lyngen  105,4 40,1 34,0 0,8 8,3 22,1 0,9 1,2 8,3
1939 Storfjord 71,7 29,6 21,7 0,6 6,0 13,8 6,7 5,3 10,6
1940 Gáivuotna Kåfjord 69,1 27,9 22,3 0,2 5,8 12,9 1,3 -0,8 5,5
1941 Skjervøy 95,4 35,8 32,2 1,5 7,7 18,1 -1,7 -1,9 4,8
1942 Nordreisa  171,3 62,8 52,9 1,4 13,7 40,4 5,4 5,5 17,4
1943 Kvænangen 43,7 18,8 13,6 0,1 3,8 7,2 -0,6 -0,9 5,9
                   
20 Finnmark Finnmárku 3 027,7 1 100,8  911,1 28,4  233,1  754,3 3,7 2,2 8,3
2002 Vardø 84,4 32,4 27,4 0,3 6,9 17,4 0,4 -2,8 -0,9
2003 Vadsø  279,3 99,0 80,3 2,6 20,8 76,6 16,7 11,7 17,9
2004 Hammerfest  509,6  184,7  143,8 9,6 40,0  131,5 0,7 0,9 7,4
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 82,7 31,1 29,0 0,6 6,5 15,6 -0,9 -3,0 5,4
2012 Alta  734,4  256,9  216,3 5,5 53,7  202,0 5,5 3,0 7,4
2014 Loppa 40,4 16,0 13,2 0,5 3,3 7,3 1,8 -0,3 5,8
2015 Hasvik 36,7 13,9 13,0 0,2 2,9 6,8 -0,6 0,9 15,0
2017 Kvalsund 38,1 15,5 12,1 0,2 3,2 7,1 3,2 5,3 11,4
2018 Måsøy 54,4 20,2 16,4 0,3 4,0 13,5 6,1 5,6 10,0
2019 Nordkapp  132,8 49,3 41,6 0,5 10,5 30,9 2,5 1,3 10,0
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  172,5 63,7 54,2 0,8 13,7 40,1 1,9 3,1 9,5
2021 Kárásjohka Karasjok 95,5 34,0 31,2 2,4 7,3 20,5 2,2 1,0 9,3
2022 Lebesby 53,9 20,6 15,9 0,3 4,3 12,7 3,4 -0,3 5,0
2023 Gamvik 39,6 14,5 12,9 0,2 3,1 8,9 3,3 -1,0 5,4
2024 Berlevåg 39,9 15,5 12,4 0,2 3,3 8,5 0,1 0,0 5,2
2025 Deatnu Tana  112,7 40,3 33,8 0,3 8,3 29,9 7,0 4,1 10,6
2027 Unjárga Nesseby 30,0 11,4 9,9 0,2 2,4 6,0 -0,3 -2,7 7,3
2028 Båtsfjord 83,7 31,3 26,9 0,5 6,8 18,3 -7,1 -6,1 1,6
2030 Sør-Varanger  407,2  150,5  120,7 3,2 32,0  100,8 2,1 1,2 7,9
                   
23 Kontinental-
sokkelen
 166 909,9 18,6 79,4  347,6 -14,8  166 479,1 48,0 -82,6  221,0
2311 Nordsjøen  165 105,7 0,0 0,0 0,0 0,0  165 105,7 48,0 . .
2312 Stavanger 1 804,2 18,6 79,4  347,6 -14,8 1 373,4 50,8 -82,6  221,0

Standardtegn i tabeller