Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-november. 2004 og 2005. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt  466 869  546 056 17,0 80 182 83 469 4,1 15 396 17 294 12,3
                   
01 Østfold 17 160 17 918 4,4 4 039 4 208 4,2  778  878 12,9
02 Akershus 45 653 47 959 5,1 10 090 10 546 4,5 1 944 2 174 11,8
03 Oslo 69 333 76 820 10,8 11 792 12 596 6,8 2 246 2 604 16,0
04 Hedmark 11 118 11 730 5,5 2 803 2 869 2,4  536  593 10,6
05 Oppland 10 741 11 232 4,6 2 823 2 899 2,7  533  595 11,5
06 Buskerud 17 903 19 096 6,7 4 338 4 538 4,6  827  931 12,6
07 Vestfold 15 030 15 745 4,8 3 605 3 736 3,6  693  774 11,6
08 Telemark 10 535 11 503 9,2 2 713 2 834 4,5  519  588 13,5
09 Aust-Agder 6 398 6 702 4,8 1 639 1 690 3,1  313  347 10,7
10 Vest-Agder 10 787 11 591 7,5 2 594 2 690 3,7  500  553 10,8
11 Rogaland 33 771 36 448 7,9 7 150 7 501 4,9 1 391 1 581 13,6
12 Hordaland 33 351 35 769 7,3 7 734 8 096 4,7 1 493 1 682 12,7
14 Sogn og Fjordane 6 581 6 936 5,4 1 759 1 807 2,7  333  366 10,0
15 Møre og Romsdal 15 984 16 905 5,8 3 863 3 977 3,0  740  811 9,6
16 Sør-Trøndelag 18 615 19 680 5,7 4 429 4 537 2,4  851  958 12,5
17 Nord-Trøndelag 6 890 7 212 4,7 1 781 1 819 2,1  345  379 10,0
18 Nordland 12 642 13 602 7,6 3 510 3 611 2,9  685  758 10,7
19 Troms 8 689 9 270 6,7 2 337 2 396 2,5  460  505 9,9
20 Finnmark Finnmárku 2 921 3 028 3,7 1 077 1 101 2,2  215  233 8,3
23 Kontinental-
sokkelen
 112 768  166 910 48,0  107 19 -82,6 -5 -15  221,7
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt 83 453 88 588 6,2 60 927 63 359 4,0  226 911  293 348 29,3
                   
01 Østfold 3 373 3 540 4,9 3 172 3 277 3,3 5 799 6 017 3,8
02 Akershus 10 284 10 572 2,8 7 619 7 973 4,7 15 717 16 694 6,2
03 Oslo 23 634 25 006 5,8 8 534 8 883 4,1 23 127 27 731 19,9
04 Hedmark 2 251 2 423 7,6 2 169 2 247 3,6 3 360 3 599 7,1
05 Oppland 2 009 2 099 4,5 2 144 2 241 4,5 3 232 3 399 5,2
06 Buskerud 3 632 3 877 6,7 3 270 3 381 3,4 5 836 6 369 9,1
07 Vestfold 2 977 3 168 6,4 2 786 2 896 4,0 4 969 5 172 4,1
08 Telemark 2 117 2 269 7,2 1 998 2 098 5,0 3 190 3 713 16,4
09 Aust-Agder 1 189 1 251 5,2 1 212 1 270 4,7 2 045 2 144 4,9
10 Vest-Agder 2 433 2 619 7,6 1 898 1 991 4,9 3 362 3 738 11,2
11 Rogaland 8 942 9 341 4,5 5 336 5 609 5,1 10 952 12 418 13,4
12 Hordaland 7 478 7 776 4,0 5 872 6 152 4,8 10 774 12 064 12,0
14 Sogn og Fjordane 1 254 1 360 8,5 1 261 1 305 3,5 1 975 2 097 6,2
15 Møre og Romsdal 3 271 3 536 8,1 2 990 3 101 3,7 5 120 5 480 7,0
16 Sør-Trøndelag 4 125 4 484 8,7 3 496 3 600 3,0 5 714 6 101 6,8
17 Nord-Trøndelag 1 280 1 401 9,5 1 418 1 480 4,4 2 067 2 133 3,2
18 Nordland 1 606 2 018 25,6 2 743 2 870 4,6 4 098 4 345 6,0
19 Troms 1 276 1 474 15,5 1 902 1 994 4,8 2 714 2 902 6,9
20 Finnmark Finnmárku 28 28 1,1  886  911 2,9  714  754 5,6
23Kontinental-
sokkelen
 294  348 18,1  223 79 -64,4  112 148  166 479 48,4

Standardtegn i tabeller