Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-oktober 2005. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  485 335,9 69 158,4 51 304,6 74 567,7 14 271,5  276 033,8 19,1 4,3 11,2
                   
01 Østfold 14 991,2 3 469,1 2 652,8 2 986,9  721,3 5 161,2 4,2 3,5 11,2
0101 Halden 1 415,1  347,5  266,1  307,8 72,9  420,8 -0,8 -2,5 4,5
0104 Moss 1 663,4  390,2  305,7  330,5 81,9  555,0 6,8 4,2 13,0
0105 Sarpsborg 3 123,2  634,1  494,0  670,5  133,3 1 191,4 -4,6 6,3 15,5
0106 Fredrikstad 4 430,9  940,6  724,8  996,6  196,2 1 572,7 10,5 3,0 11,0
0111 Hvaler  187,3 55,9 39,6 20,5 11,0 60,2 12,0 5,5 14,1
0118 Aremark 60,9 19,2 13,3 7,4 3,8 17,1 5,8 5,3 11,7
0119 Marker  160,1 41,4 30,8 28,7 8,2 51,0 4,4 -0,5 4,1
0121 Rømskog 34,0 9,1 6,9 5,2 1,8 10,9 13,2 12,1 18,4
0122 Trøgstad  229,7 67,1 50,1 27,9 13,6 70,9 4,3 5,0 12,2
0123 Spydeberg  287,4 76,3 56,0 44,0 15,7 95,5 7,9 8,1 15,4
0124 Askim  802,6  214,8  145,7  142,2 44,1  255,8 6,3 6,0 11,8
0125 Eidsberg  564,1  134,6  103,9  106,2 27,3  191,9 8,3 4,1 10,9
0127 Skiptvet  152,6 44,9 33,4 19,6 9,1 45,6 6,3 6,9 11,5
0128 Rakkestad  351,6 92,0 69,2 63,4 18,4  108,5 4,5 1,9 8,9
0135 Råde  347,5 91,2 70,1 52,1 18,8  115,3 8,4 4,0 12,8
0136 Rygge  767,8  192,7  149,8  123,1 40,6  261,8 2,6 1,6 8,5
0137 Våler  191,8 54,2 43,4 18,6 11,2 64,4 4,3 4,3 10,3
0138 Hobøl  221,4 63,4 49,8 22,5 13,2 72,5 1,6 1,9 7,3
                   
02 Akershus 40 192,0 8 763,0 6 501,7 8 891,4 1 801,1 14 234,8 5,5 5,3 11,9
0211 Vestby  816,8  196,4  159,8  136,3 41,2  283,0 6,9 4,7 10,3
0213 Ski 1 808,3  448,3  343,0  250,6 92,9  673,5 9,4 5,0 12,2
0214 Ås  947,5  223,1  169,4  207,8 46,7  300,5 7,9 5,1 14,0
0215 Frogn  887,7  237,3  180,1 94,6 49,4  326,3 10,7 7,2 14,2
0216 Nesodden  898,6  248,9  199,0  100,0 53,0  297,7 2,3 3,8 11,3
0217 Oppegård 2 124,9  446,6  336,0  415,6 91,9  834,7 6,2 6,4 11,2
0219 Bærum 12 250,4 2 302,5 1 566,6 3 528,3  456,0 4 396,9 3,6 6,3 12,6
0220 Asker 5 354,6 1 049,3  733,2 1 246,9  212,5 2 112,7 8,2 5,8 12,9
0221 Aurskog-Høland  646,4  171,9  137,9 86,6 35,6  214,4 5,6 5,3 13,2
0226 Sørum  843,0  209,0  153,4 91,2 42,8  346,6 10,9 5,6 10,1
0227 Fet  559,8  150,6  116,6 60,7 31,3  200,6 6,1 1,4 6,3
0228 Rælingen  813,0  235,1  189,3 61,9 49,6  277,0 3,4 3,5 9,0
0229 Enebakk  507,5  131,0  109,2 63,0 27,5  176,9 4,6 3,9 10,9
0230 Lørenskog 2 714,2  546,8  424,3  720,7  117,0  905,5 10,5 6,1 12,8
0231 Skedsmo 3 089,0  712,1  534,6  679,6  148,8 1 013,9 5,2 5,6 13,4
0233 Nittedal 1 339,3  315,4  248,4  254,1 66,9  454,6 -1,0 0,8 8,1
0234 Gjerdrum  292,0 81,0 62,6 31,1 16,8  100,5 5,9 5,7 11,7
0235 Ullensaker 1 893,8  385,7  303,4  564,3 81,9  558,5 4,4 5,5 13,6
0236 Nes  870,0  245,5  193,4 98,4 50,7  282,0 3,5 2,7 8,1
0237 Eidsvoll  931,2  253,8  202,7  133,8 52,5  288,3 4,0 3,8 10,6
0238 Nannestad  490,1  141,1  113,4 48,8 29,5  157,4 5,1 4,1 11,7
0239 Hurdal  113,9 31,8 25,3 17,0 6,5 33,4 -1,7 0,2 5,9
                   
0301 Oslo 65 745,7 10 432,2 7 277,6 21 156,0 2 131,5 24 748,4 11,9 5,8 13,0
                   
04 Hedmark 9 741,9 2 368,3 1 807,2 2 018,9  486,5 3 061,0 6,3 2,1 8,9
0402 Kongsvinger  919,0  220,2  167,7  165,3 44,8  321,0 5,8 1,6 5,9
0403 Hamar 1 997,6  401,8  299,9  447,1 83,5  765,5 10,9 3,7 11,1
0412 Ringsaker 1 578,3  391,2  303,5  315,0 80,4  488,2 6,7 4,0 9,7
0415 Løten  289,9 83,4 67,7 36,7 17,3 84,8 0,0 1,4 7,0
0417 Stange 1 137,5  226,3  179,2  435,9 46,8  249,3 9,1 3,8 8,7
0418 Nord-Odal  218,9 57,9 47,0 33,5 12,1 68,5 6,2 3,5 9,6
0419 Sør-Odal  350,5 96,8 74,2 52,5 19,8  107,2 3,1 2,0 10,5
0420 Eidskog  254,9 70,3 55,6 40,3 14,5 74,1 3,7 1,8 9,5
0423 Grue  229,0 61,7 46,1 40,2 12,4 68,6 0,6 0,0 6,2
0425 Åsnes  316,1 90,5 67,5 45,1 18,4 94,6 3,1 2,9 13,5
0426 Våler  178,3 47,3 35,6 37,4 9,5 48,5 6,1 3,9 11,1
0427 Elverum  958,6  236,7  188,0  181,3 49,2  303,3 0,9 -5,0 3,0
0428 Trysil  328,4 86,9 60,0 63,6 17,5  100,3 12,9 4,4 14,2
0429 Åmot  197,8 61,7 42,9 22,8 12,5 57,9 4,6 6,9 10,9
0430 Stor-Elvdal  112,5 35,2 24,5 12,8 7,0 33,1 3,6 3,8 10,5
0432 Rendalen 78,5 27,2 16,6 9,4 5,3 20,1 1,1 -1,8 2,5
0434 Engerdal 52,0 15,3 12,0 8,1 3,1 13,5 5,5 4,0 13,2
0436 Tolga 59,4 16,4 13,1 6,9 3,4 19,7 1,8 -1,6 8,5
0437 Tynset  251,2 69,3 52,8 37,9 14,4 76,7 2,1 -2,2 6,8
0438 Alvdal 99,7 32,2 22,0 11,3 6,5 27,8 4,7 8,5 16,4
0439 Folldal 61,7 19,2 14,7 7,3 3,9 16,6 6,8 5,9 12,6
0441 Os 72,3 20,9 16,6 8,8 4,2 21,7 3,2 -0,6 7,0
                   
05 Oppland 9 341,0 2 403,4 1 800,6 1 760,9  491,5 2 884,6 4,8 3,6 10,9
0501 Lillehammer 1 629,4  367,2  272,5  371,0 76,1  542,6 5,0 3,7 12,3
0502 Gjøvik 1 566,2  363,9  282,8  340,9 75,7  503,0 5,7 3,5 9,6
0511 Dovre  111,0 32,8 25,4 12,2 6,7 33,9 6,5 3,2 12,9
0512 Lesja 84,4 26,5 19,0 10,4 5,2 23,3 5,0 2,3 8,8
0513 Skjåk  100,8 32,5 21,4 14,0 6,4 26,6 7,9 8,2 14,6
0514 Lom  116,2 31,1 21,9 18,9 6,0 38,2 6,1 5,0 10,3
0515 Vågå  166,6 43,3 32,9 18,6 8,8 63,0 0,8 -1,2 7,6
0516 Nord-Fron  313,8 88,8 55,9 55,1 17,6 96,4 5,2 5,9 13,0
0517 Sel  240,8 68,2 54,6 33,0 14,0 71,0 7,4 4,6 13,4
0519 Sør-Fron  144,0 43,5 29,9 22,9 8,6 39,2 -1,0 -1,5 4,1
0520 Ringebu  218,8 60,1 41,5 42,8 11,8 62,6 2,8 4,4 14,1
0521 Øyer  217,5 64,7 44,7 35,5 12,8 59,8 1,7 1,4 7,7
0522 Gausdal  265,3 74,6 56,2 41,8 15,0 77,6 5,0 5,1 12,1
0528 Østre Toten  673,8  176,3  140,7  108,8 36,6  211,4 3,9 1,1 10,0
0529 Vestre Toten  699,0  159,2  124,9  191,5 33,7  189,7 2,1 0,5 8,6
0532 Jevnaker  335,3 81,6 64,2 65,8 17,2  106,5 8,2 3,1 11,4
0533 Lunner  412,9  114,7 94,9 46,3 23,9  133,2 5,0 4,9 9,7
0534 Gran  637,2  165,7  132,6  114,1 34,0  190,8 2,4 2,3 8,6
0536 Søndre Land  235,1 64,9 52,3 40,5 13,7 63,7 2,2 2,1 10,7
0538 Nordre Land  300,1 84,7 60,3 53,3 17,1 84,7 4,5 6,5 14,2
0540 Sør-Aurdal  136,0 42,2 28,6 16,5 8,1 40,6 5,4 4,0 10,1
0541 Etnedal 52,0 15,9 10,7 7,0 3,1 15,2 -1,7 1,0 12,5
0542 Nord-Aurdal  346,7 95,7 64,7 61,7 19,0  105,6 10,1 8,2 15,0
0543 Vestre Slidre  102,6 31,8 21,6 10,9 6,1 32,1 6,6 4,0 13,3
0544 Øystre Slidre  162,5 47,7 32,9 18,1 9,4 54,4 15,4 12,9 18,5
0545 Vang 73,2 25,8 13,5 9,4 5,0 19,5 6,5 4,9 12,0
                   
06 Buskerud 15 954,8 3 757,5 2 741,5 3 256,7  768,4 5 430,7 7,7 4,8 11,7
0602 Drammen 4 236,5  860,2  647,0 1 049,8  180,2 1 499,3 5,6 4,6 12,4
0604 Kongsberg 1 983,3  411,1  289,5  478,5 85,3  718,9 19,4 9,8 17,2
0605 Ringerike 1 732,8  412,7  299,9  394,4 84,6  541,2 6,5 4,8 12,4
0612 Hole  385,9  101,2 63,0 48,7 17,7  155,3 2,2 -1,3 2,8
0615 Flå 43,6 13,9 9,4 5,9 2,7 11,7 5,2 6,1 14,5
0616 Nes  189,3 54,8 33,3 32,8 10,6 57,8 10,0 10,6 17,5
0617 Gol  258,4 71,1 45,7 48,4 14,0 79,2 7,1 4,6 11,5
0618 Hemsedal  142,3 40,1 23,4 23,3 7,7 47,8 18,9 16,3 20,5
0619 Ål  269,0 75,8 44,8 44,8 14,8 88,8 5,8 0,9 6,5
0620 Hol  323,6  100,2 52,4 53,3 19,1 98,5 10,2 0,5 5,0
0621 Sigdal  170,4 53,3 35,1 22,4 10,0 49,6 8,9 6,8 19,3
0622 Krødsherad  130,8 32,4 22,2 22,5 6,2 47,6 20,3 11,5 13,3
0623 Modum  657,6  179,1  130,5  118,3 36,4  193,3 4,7 6,8 12,4
0624 Øvre Eiker  868,5  213,4  163,4  144,2 44,4  303,2 9,6 5,2 12,0
0625 Nedre Eiker 1 140,2  284,7  233,9  175,8 59,7  386,1 6,4 3,4 10,5
0626 Lier 1 624,7  351,4  271,9  348,3 71,8  581,2 5,7 4,4 10,5
0627 Røyken 1 012,3  272,7  215,1  118,3 56,9  349,3 5,6 3,2 9,9
0628 Hurum  470,2  124,7 99,7 78,8 26,0  141,1 3,9 3,2 10,6
0631 Flesberg  114,4 34,2 24,5 16,7 6,8 32,2 1,1 0,1 6,3
0632 Rollag 67,6 21,7 14,1 9,8 4,2 17,8 7,1 4,4 9,7
0633 Nore og Uvdal  133,4 48,8 22,9 21,5 9,3 30,8 -1,8 -5,0 -1,3
                   
07 Vestfold 13 144,2 3 077,3 2 332,8 2 663,6  634,8 4 435,6 5,3 3,4 10,4
0701 Horten 1 386,1  330,5  254,1  331,4 70,0  400,1 -0,8 2,6 10,5
0702 Holmestrand  492,7  130,9  101,5 76,2 27,4  156,8 5,4 4,4 11,4
0704 Tønsberg 2 759,4  552,9  410,0  780,1  115,2  901,3 7,6 5,5 13,2
0706 Sandefjord 2 650,1  576,3  436,4  577,5  118,9  940,9 6,6 1,9 9,5
0709 Larvik 2 325,4  557,4  414,8  407,7  113,3  832,2 6,5 3,0 9,0
0711 Svelvik  328,5 87,2 71,3 42,9 18,1  109,1 -4,1 5,2 11,0
0713 Sande  384,2  106,9 83,0 44,4 22,0  128,0 7,9 4,9 11,8
0714 Hof  139,3 36,8 29,9 21,0 7,6 44,1 1,8 -0,5 7,4
0716 Re  401,0  103,9 81,7 62,3 21,2  131,8 2,9 -1,2 4,2
0719 Andebu  233,8 63,3 49,7 33,8 13,1 73,8 4,2 4,3 12,6
0720 Stokke  547,2  135,6  104,6  106,1 27,9  172,9 5,6 4,5 11,3
0722 Nøtterøy 1 174,7  300,8  226,4  143,5 61,0  443,0 6,5 3,7 9,7
0723 Tjøme  211,4 65,2 46,3 20,1 13,0 66,8 2,9 4,3 11,7
0728 Lardal  110,3 29,6 23,0 16,8 6,1 34,9 6,4 3,4 9,5
                   
08 Telemark 9 614,9 2 344,9 1 687,5 1 899,1  484,2 3 199,1 10,6 4,8 12,4
0805 Porsgrunn 2 437,4  476,9  360,1  422,9  100,1 1 077,4 28,1 6,3 14,5
0806 Skien 2 953,2  687,8  525,6  683,5  144,3  911,9 6,2 4,5 13,0
0807 Notodden  671,2  164,1  121,7  168,6 33,9  183,0 -1,7 -3,8 3,3
0811 Siljan  108,4 31,2 24,8 11,6 6,5 34,3 5,0 5,4 12,2
0814 Bamble  798,4  196,0  154,1  175,7 41,3  231,4 6,8 4,9 10,3
0815 Kragerø  503,1  131,5 99,9 88,3 27,3  156,1 8,6 7,2 14,5
0817 Drangedal  164,7 45,8 36,3 22,0 9,4 51,3 2,2 2,2 10,0
0819 Nome  330,3 88,7 62,1 56,4 17,9  105,2 8,6 8,2 16,9
0821 Bø  263,3 66,4 50,8 47,2 13,4 85,5 11,6 6,1 12,0
0822 Sauherad  185,9 49,0 39,9 31,0 10,0 56,0 3,1 2,6 10,0
0826 Tinn  369,8  126,6 63,5 56,0 24,9 98,8 6,1 7,8 15,5
0827 Hjartdal 77,1 27,2 13,9 11,0 5,1 19,8 4,9 7,8 11,6
0828 Seljord  155,0 40,3 27,9 31,0 8,2 47,6 4,0 0,5 8,7
0829 Kviteseid  115,2 32,6 23,7 20,1 6,6 32,2 6,1 4,1 10,9
0830 Nissedal 69,3 23,1 12,8 11,0 4,5 18,0 7,3 2,4 7,7
0831 Fyresdal 63,0 22,6 11,5 10,6 4,4 13,8 8,1 16,1 20,7
0833 Tokke  137,3 53,9 23,0 19,9 10,4 30,2 7,3 8,3 13,6
0834 Vinje  212,1 81,2 36,0 32,5 15,8 46,6 7,6 5,3 11,4
                   
09 Aust-Agder 5 561,6 1 407,1 1 019,9 1 047,5  287,0 1 800,1 4,7 4,2 10,6
0901 Risør  315,4 81,7 64,1 59,2 17,0 93,3 4,7 3,3 10,4
0904 Grimstad  989,8  244,3  181,6  202,2 48,6  313,0 4,2 3,3 8,9
0906 Arendal 2 343,3  536,2  411,7  476,9  111,4  807,1 2,0 3,1 9,0
0911 Gjerstad  101,3 26,0 21,4 18,9 5,3 29,7 9,0 2,9 8,5
0912 Vegårshei 74,8 19,8 16,0 13,2 4,1 21,7 7,2 2,5 10,6
0914 Tvedestrand  276,9 74,2 55,9 46,0 15,1 85,7 6,4 4,9 9,3
0919 Froland  234,6 62,1 43,6 23,8 12,7 92,4 12,0 3,8 11,1
0926 Lillesand  489,8  124,0 92,9 83,9 25,0  163,9 7,2 2,5 9,3
0928 Birkenes  204,0 50,0 38,5 45,1 10,4 60,0 6,7 5,2 13,7
0929 Åmli 79,5 25,4 16,9 10,4 5,7 21,1 18,8 20,2 58,1
0935 Iveland 47,8 16,9 10,0 5,7 3,5 11,8 3,9 5,9 12,2
0937 Evje og Hornnes  156,5 41,5 30,7 26,5 8,5 49,3 6,3 0,5 8,5
0938 Bygland 61,3 19,3 12,1 10,6 3,9 15,4 9,5 15,0 21,0
0940 Valle 82,1 32,0 12,8 12,7 6,2 18,4 8,1 9,4 14,4
0941 Bykle  104,5 53,5 11,8 12,2 9,9 17,1 13,7 15,5 16,6
                   
10 Vest-Agder 9 675,0 2 271,1 1 603,9 2 208,8  465,4 3 125,8 8,8 5,9 12,7
1001 Kristiansand 5 245,4 1 073,6  788,7 1 411,8  220,6 1 750,6 8,7 4,9 11,3
1002 Mandal  686,6  176,5  132,9  129,8 36,4  210,9 7,9 5,1 12,4
1003 Farsund  517,6  130,2 97,7  114,9 26,7  148,1 11,0 7,3 17,4
1004 Flekkefjord  466,9  122,9 89,9 81,6 25,3  147,2 -2,9 3,9 10,5
1014 Vennesla  578,3  151,0  108,7  108,4 31,6  178,6 2,5 3,9 9,8
1017 Songdalen  259,0 64,6 52,8 43,1 13,5 84,9 9,4 7,2 14,5
1018 Søgne  517,0  127,9 99,7 76,1 26,5  186,9 13,7 7,2 15,6
1021 Marnardal  103,0 29,7 19,1 18,4 5,9 29,8 11,7 7,2 14,1
1026 Åseral 54,4 24,7 7,4 9,3 4,6 8,4 4,1 1,4 4,8
1027 Audnedal 72,1 18,3 13,9 16,7 3,7 19,5 1,9 3,3 11,0
1029 Lindesnes  184,6 51,8 38,5 28,5 10,5 55,3 3,9 1,5 8,8
1032 Lyngdal  364,4 91,1 68,7 75,5 18,9  110,2 8,6 5,7 14,6
1034 Hægebostad 68,0 19,1 14,4 11,3 3,9 19,3 6,5 3,8 12,7
1037 Kvinesdal  412,0  124,4 53,7 58,8 24,3  150,8 35,5 21,5 25,4
1046 Sirdal  145,6 65,3 17,6 24,6 12,7 25,4 9,7 9,7 16,8
                   
11 Rogaland 30 690,5 6 199,8 4 550,1 7 872,0 1 305,1 10 763,6 10,4 5,7 12,9
1101 Eigersund  770,5  190,2  141,9  144,8 39,5  254,1 8,0 6,8 13,5
1102 Sandnes 4 279,1  895,1  683,8  919,8  186,1 1 594,3 12,7 5,4 10,9
1103 Stavanger 12 189,8 2 052,5 1 483,3 3 641,5  426,8 4 585,8 11,9 4,6 8,9
1106 Haugesund 2 068,6  454,8  350,4  525,7 96,1  641,6 5,9 4,3 11,5
1111 Sokndal  167,6 43,2 31,5 32,3 8,9 51,8 7,8 5,3 11,3
1112 Lund  180,2 39,0 29,3 48,6 8,0 55,3 10,3 6,9 17,0
1114 Bjerkreim  119,7 31,6 24,2 19,9 6,4 37,6 6,0 4,3 11,9
1119 Hå  794,0  200,3  152,2  153,6 41,4  246,5 6,1 3,8 11,3
1120 Klepp  894,0  211,6  159,9  168,6 44,2  309,7 5,5 5,1 12,3
1121 Time  841,9  212,8  163,1  136,7 43,8  285,4 8,5 5,5 11,5
1122 Gjesdal  471,3  126,7 99,8 69,6 26,5  148,7 4,8 3,7 10,8
1124 Sola 2 687,5  353,3  250,7 1 182,0 73,1  828,3 10,2 4,3 9,1
1127 Randaberg  687,1  144,7  108,1 86,1 30,0  318,2 18,9 4,0 9,7
1129 Forsand 84,0 37,0 10,5 11,3 7,0 18,2 16,4 22,4 25,4
1130 Strand  534,3  138,4  109,1 76,8 28,9  181,1 8,5 7,1 12,4
1133 Hjelmeland  153,0 56,7 25,5 25,3 10,8 34,7 8,8 17,3 22,9
1134 Suldal  263,3  109,6 36,3 45,8 42,0 29,7 18,7 41,8  195,3
1135 Sauda  259,9 80,9 48,1 34,8 16,4 79,8 14,4 19,3 26,4
1141 Finnøy  132,1 34,5 26,3 23,5 6,9 40,9 6,4 1,3 8,8
1142 Rennesøy  183,3 48,9 38,1 19,2 10,0 67,0 5,9 8,4 10,5
1144 Kvitsøy 24,1 6,5 5,2 3,3 1,4 7,8 8,5 6,4 20,9
1145 Bokn 32,6 9,4 6,7 6,0 1,9 8,6 -11,3 -7,9 -1,9
1146 Tysvær  446,5  117,1 94,9 63,1 24,9  146,4 12,9 7,5 16,2
1149 Karmøy 1 973,9  494,0  388,9  335,1  102,0  654,0 7,7 5,4 9,0
1151 Utsira 10,5 2,5 2,2 2,2 0,5 3,0 1,3 -9,2 -4,7
1154 Vindafjord  237,4 62,9 45,2 41,9 12,3 75,0 3,4 2,9 12,5
1159 Ølen  204,6 45,6 35,0 54,5 9,3 60,1 6,9 1,9 9,7
                   
12 Hordaland 30 128,0 6 685,0 4 987,2 6 532,7 1 377,2 10 545,8 8,9 5,6 11,4
1201 Bergen 18 860,8 3 782,0 2 811,7 4 519,7  778,5 6 968,9 10,5 5,8 11,6
1211 Etne  177,9 50,0 36,4 26,9 10,0 54,6 2,4 0,5 7,9
1216 Sveio  198,6 57,0 46,0 23,6 11,7 60,3 7,9 7,5 14,8
1219 Bømlo  571,8  138,7  109,5  122,9 28,3  172,5 11,5 6,8 11,0
1221 Stord 1 113,1  225,2  180,1  308,9 47,5  351,3 5,6 5,3 11,6
1222 Fitjar  147,0 37,4 29,3 26,6 7,7 46,0 3,3 4,3 10,1
1223 Tysnes  133,7 33,7 25,6 22,3 6,8 45,3 9,1 2,1 10,9
1224 Kvinnherad  742,6  185,7  127,2  125,4 37,8  266,5 3,2 2,0 8,2
1227 Jondal 55,2 15,3 9,8 12,1 3,1 15,0 1,2 -3,4 2,0
1228 Odda  440,7  129,2 75,0 88,5 26,1  121,9 2,7 13,6 18,0
1231 Ullensvang  172,4 47,5 33,8 27,9 9,6 53,5 4,8 3,7 10,8
1232 Eidfjord 64,7 29,6 9,3 9,1 5,6 11,1 -5,0 -11,1 -8,3
1233 Ulvik 52,4 17,5 10,0 9,0 3,5 12,5 -11,8 -18,3 -13,9
1234 Granvin 45,9 12,9 10,3 7,7 2,6 12,4 19,3 16,0 24,1
1235 Voss  712,2  190,4  135,4  125,4 38,4  222,6 6,4 4,0 9,0
1238 Kvam  428,5  114,2 80,6 77,1 23,2  133,5 5,6 4,4 12,0
1241 Fusa  222,4 52,7 37,9 56,7 10,5 64,6 12,7 8,6 14,4
1242 Samnanger  114,5 35,2 24,6 12,6 7,2 34,9 3,8 4,1 10,5
1243 Os  857,2  219,3  172,1  115,3 45,8  304,7 10,1 8,0 13,9
1244 Austevoll  336,9 68,4 48,7 80,4 13,7  125,7 9,7 2,6 4,9
1245 Sund  279,0 74,6 60,8 41,1 15,6 86,8 7,8 6,9 12,1
1246 Fjell 1 164,2  282,8  229,2  204,5 59,4  388,4 11,5 8,3 12,7
1247 Askøy 1 042,6  282,0  234,7  132,7 60,0  333,2 6,3 6,2 13,5
1251 Vaksdal  184,5 56,6 37,4 32,4 11,6 46,5 -1,7 1,2 7,6
1252 Modalen 29,1 12,8 3,6 5,5 2,4 4,8 6,1 12,6 15,4
1253 Osterøy  342,4 88,8 68,4 58,5 18,0  108,6 8,9 5,8 10,7
1256 Meland  289,6 74,2 60,6 54,3 15,5 84,9 5,3 3,2 10,3
1259 Øygarden  185,2 57,0 39,8 29,8 12,2 46,4 2,9 15,1 24,2
1260 Radøy  205,9 56,1 45,4 35,0 11,7 57,7 2,1 1,9 9,1
1263 Lindås  683,1  181,0  141,8  101,2 37,5  221,6 1,4 3,9 9,0
1264 Austrheim  163,0 41,2 29,6 26,1 8,3 57,9 5,4 1,1 8,2
1265 Fedje 30,8 8,0 6,3 4,0 1,6 10,8 9,4 1,5 6,1
1266 Masfjorden 80,1 28,0 16,4 9,8 5,6 20,3 5,6 5,3 11,6
                   
14 Sogn og Fjordane 5 775,8 1 511,1 1 056,6 1 136,1  304,8 1 767,2 6,0 3,3 9,4
1401 Flora  624,4  150,2  118,1  130,1 31,0  194,9 0,1 3,6 9,5
1411 Gulen  117,9 29,3 22,1 21,3 5,7 39,5 8,2 6,6 10,2
1412 Solund 41,8 12,9 8,0 6,0 2,5 12,3 -1,7 -1,5 1,2
1413 Hyllestad 62,7 16,8 12,9 13,3 3,4 16,3 0,1 -1,3 6,2
1416 Høyanger  235,7 71,2 46,5 41,5 14,6 62,0 0,5 3,4 10,3
1417 Vik  159,8 44,7 24,7 28,0 8,7 53,7 5,7 0,1 5,4
1418 Balestrand 68,3 19,6 13,7 14,1 3,9 17,0 3,7 5,4 11,0
1419 Leikanger  165,9 29,7 23,2 73,1 6,1 33,7 6,6 2,5 7,3
1420 Sogndal  348,8 90,6 67,8 74,7 18,4 97,3 5,7 4,1 11,6
1421 Aurland  126,6 53,2 18,4 17,9 10,1 27,0 4,3 -0,1 3,1
1422 Lærdal  117,3 41,4 21,6 15,7 8,1 30,4 3,1 2,6 6,9
1424 Årdal  350,4  111,2 68,8 41,2 23,0  106,2 3,2 5,7 12,9
1426 Luster  246,1 87,1 43,5 36,0 16,8 62,8 3,1 -0,3 4,5
1428 Askvoll  122,8 35,1 27,6 18,4 7,1 34,5 5,0 6,3 14,9
1429 Fjaler  121,6 32,3 24,0 22,7 6,4 36,2 -4,3 -0,1 5,4
1430 Gaular  120,3 31,7 25,0 24,3 6,4 33,0 4,0 2,1 8,4
1431 Jølster  120,2 35,4 26,9 16,0 7,0 34,9 3,2 1,0 7,0
1432 Førde  853,2  159,0  125,0  238,7 33,0  297,6 18,8 5,3 10,9
1433 Naustdal  106,6 30,9 25,4 12,9 6,4 31,1 0,9 0,4 6,0
1438 Bremanger  213,4 72,0 39,1 35,7 14,3 52,2 10,4 18,5 23,6
1439 Vågsøy  326,6 84,7 62,9 57,2 16,6  105,2 2,6 2,1 5,2
1441 Selje  124,9 34,0 27,4 17,3 6,8 39,5 6,3 2,9 6,3
1443 Eid  266,6 71,1 55,5 40,8 14,7 84,5 2,9 0,5 8,3
1444 Hornindal 43,1 12,8 9,9 6,0 2,6 11,8 -0,7 -1,8 6,6
1445 Gloppen  319,1 69,4 52,5 49,6 14,0  133,5 11,5 0,6 9,7
1449 Stryn  371,9 84,8 66,0 83,8 17,1  120,2 8,0 2,1 11,4
                   
15 Møre og Romsdal 14 149,4 3 291,7 2 507,3 2 968,8  671,9 4 709,6 7,3 3,2 9,4
1502 Molde 1 746,4  350,2  270,7  569,1 72,9  483,6 5,5 3,1 12,7
1503 Kristiansund  964,5  228,6  179,5  185,5 48,6  322,2 6,5 2,6 10,1
1504 Ålesund 2 875,2  603,3  447,6  663,4  121,2 1 039,8 11,9 2,1 5,5
1511 Vanylven  153,0 42,1 33,2 24,5 8,6 44,5 -6,3 0,0 7,8
1514 Sande  118,9 30,6 24,5 24,6 6,4 32,7 4,5 5,6 12,6
1515 Herøy  548,3  118,7 89,8  113,8 23,5  202,5 9,6 5,0 7,6
1516 Ulstein  428,4 95,7 71,8  113,6 18,7  128,6 -0,6 3,2 10,7
1517 Hareid  228,3 55,1 45,4 50,7 11,4 65,7 2,2 0,5 8,5
1519 Volda  416,4  104,0 80,0 86,2 21,4  124,8 5,3 4,1 12,9
1520 Ørsta  519,5  125,1 97,0 99,2 25,4  172,9 8,1 4,6 9,3
1523 Ørskog  108,5 27,3 21,7 17,5 5,6 36,4 7,2 5,1 12,5
1524 Norddal 89,6 30,2 16,6 16,4 5,9 20,5 4,9 5,5 11,6
1525 Stranda  241,5 62,6 47,1 45,0 12,7 74,0 1,9 0,0 7,4
1526 Stordal 53,7 12,1 9,1 13,9 2,4 16,2 8,6 -0,1 8,2
1528 Sykkylven  574,8  104,3 80,9  117,5 21,1  250,9 3,7 -1,5 5,3
1529 Skodje  180,5 43,9 35,8 28,8 9,0 63,0 7,1 0,7 1,0
1531 Sula  366,4 87,8 71,3 66,1 18,0  123,3 2,3 2,7 9,7
1532 Giske  306,3 82,0 66,4 39,8 16,9  101,2 6,6 7,3 13,7
1534 Haram  478,7  116,0 86,4  106,2 23,7  146,4 2,3 -0,5 5,5
1535 Vestnes  316,4 77,4 60,4 69,5 15,8 93,2 2,3 0,9 5,4
1539 Rauma  424,5 95,4 70,9 81,0 19,2  158,0 3,8 3,9 8,4
1543 Nesset  142,1 46,5 28,4 23,7 9,3 34,2 6,3 9,7 16,3
1545 Midsund 92,3 24,1 18,8 15,3 4,9 29,1 10,7 5,1 11,0
1546 Sandøy 92,6 19,2 13,6 15,7 3,7 40,4 6,1 2,9 7,0
1547 Aukra  158,7 44,1 35,1 22,8 9,1 47,7 18,6 19,6 26,5
1548 Fræna  535,5  111,7 90,8 74,4 23,3  235,3 28,4 2,6 10,1
1551 Eide  153,5 39,8 31,8 26,9 8,2 46,7 1,9 2,5 11,9
1554 Averøy  263,7 68,0 56,1 44,8 14,0 80,8 7,7 6,9 10,9
1556 Frei  225,9 64,1 53,8 25,0 13,7 69,2 3,3 3,8 11,5
1557 Gjemnes  110,5 31,1 24,8 15,0 6,7 33,0 6,4 0,7 16,3
1560 Tingvoll  128,4 33,9 27,5 20,6 7,0 39,6 3,5 1,6 7,6
1563 Sunndal  419,7  123,0 80,1 62,8 25,1  128,7 4,2 6,9 11,6
1566 Surnadal  296,1 76,7 53,0 43,5 15,4  107,5 12,7 5,2 11,1
1567 Rindal 87,9 27,7 17,3 12,1 5,4 25,3 6,0 3,7 11,5
1569 Aure  104,6 30,7 24,4 12,2 6,1 31,1 5,2 2,5 10,0
1571 Halsa 64,9 19,0 14,7 8,7 3,7 18,6 5,8 1,1 6,0
1572 Tustna 41,3 11,1 8,7 4,1 2,3 15,1 11,7 7,8 14,8
1573 Smøla 92,3 28,7 21,9 9,1 5,8 26,7 9,8 10,1 17,6
                   
16 Sør-Trøndelag 16 332,7 3 715,3 2 899,7 3 764,4  780,3 5 173,0 5,5 1,4 9,6
1601 Trondheim 11 105,4 2 300,3 1 790,6 2 965,3  487,3 3 561,8 4,9 0,3 9,1
1612 Hemne  189,3 52,6 38,7 22,2 10,7 65,2 7,5 6,2 12,9
1613 Snillfjord 37,2 11,6 8,5 4,7 2,3 10,1 12,4 8,4 16,0
1617 Hitra  164,3 44,3 37,0 24,2 9,3 49,5 5,4 0,5 8,0
1620 Frøya  161,6 43,0 36,3 21,6 8,8 51,9 8,8 3,6 9,1
1621 Ørland  247,3 63,0 48,4 40,1 12,9 82,9 3,4 1,4 6,2
1622 Agdenes 72,9 18,9 15,0 16,8 3,8 18,4 4,1 2,6 10,9
1624 Rissa  260,1 69,1 55,5 45,9 14,2 75,4 8,2 4,1 12,3
1627 Bjugn  188,6 48,3 40,0 30,0 10,3 59,9 5,6 3,1 11,8
1630 Åfjord  133,0 35,0 27,9 18,8 7,2 44,1 12,0 3,6 11,9
1632 Roan 37,1 11,2 8,8 4,0 2,2 10,8 12,5 8,3 12,5
1633 Osen 40,5 11,5 9,4 4,4 2,4 12,9 13,3 6,4 14,6
1634 Oppdal  301,7 82,6 62,1 40,8 16,8 99,5 7,4 5,9 14,3
1635 Rennebu  105,9 33,0 21,7 18,0 6,5 26,7 -0,5 -2,8 3,6
1636 Meldal  166,9 45,4 34,1 28,2 9,2 50,0 4,2 2,6 11,1
1638 Orkdal  557,3  131,9  104,0  123,3 27,8  170,3 7,9 4,9 11,6
1640 Røros  280,9 74,4 55,4 46,4 14,9 89,8 12,8 7,2 15,2
1644 Holtålen 81,1 23,4 19,1 9,3 4,7 24,6 8,2 3,4 9,1
1648 Midtre Gauldal  246,5 63,2 50,8 49,5 13,1 69,8 7,8 5,5 14,4
1653 Melhus  634,5  172,8  140,4 90,1 36,3  194,9 7,3 5,8 14,2
1657 Skaun  250,4 71,5 60,9 27,0 15,0 76,0 4,9 4,1 10,0
1662 Klæbu  239,2 68,6 55,1 30,2 14,7 70,7 1,7 -0,1 6,0
1663 Malvik  603,9  166,0  137,0 66,5 35,4  199,0 11,6 10,6 17,1
1664 Selbu  177,4 49,8 35,5 32,1 10,0 50,0 4,8 2,9 9,2
1665 Tydal 49,9 23,9 7,6 5,1 4,5 8,8 -30,0 -43,0 -40,8
                   
17 Nord-Trøndelag 5 958,2 1 498,7 1 189,0 1 173,2  311,2 1 786,0 4,8 2,4 9,5
1702 Steinkjer 1 124,2  242,7  192,9  277,1 51,0  360,6 7,1 2,8 10,4
1703 Namsos  551,8  149,3  121,9 69,6 31,3  179,6 6,1 3,0 10,9
1711 Meråker  117,0 31,9 22,4 25,5 6,6 30,6 1,9 1,2 6,3
1714 Stjørdal  939,6  241,4  192,6  166,6 49,9  289,0 2,4 2,1 6,6
1717 Frosta 93,5 26,1 20,5 15,3 5,3 26,3 3,6 3,6 8,4
1718 Leksvik  156,1 38,3 30,7 32,9 7,9 46,3 2,6 2,2 9,9
1719 Levanger  956,4  212,5  172,4  259,8 44,3  267,3 4,4 1,2 8,9
1721 Verdal  651,6  154,1  126,6  145,4 32,5  193,1 5,5 3,5 12,0
1723 Mosvik 31,2 9,0 7,1 5,6 1,8 7,6 0,5 -1,0 6,4
1724 Verran 95,3 25,7 20,4 19,9 5,4 23,9 -3,5 -9,1 -1,1
1725 Namdalseid 60,0 17,3 14,4 7,9 3,6 16,8 4,0 2,9 11,5
1729 Inderøy  244,9 66,7 54,0 37,1 14,0 73,1 5,0 3,7 10,9
1736 Snåsa 78,8 26,0 17,9 11,0 5,2 18,7 2,4 10,6 15,6
1738 Lierne 57,5 17,9 13,0 7,5 3,6 15,5 5,7 1,9 8,5
1739 Røyrvik 21,8 7,0 4,7 3,3 1,4 5,3 -7,4 -24,1 -17,8
1740 Namsskogan 44,9 18,9 8,0 4,6 3,6 9,7 -0,8 -3,3 -1,4
1742 Grong  111,0 36,4 23,0 11,7 7,2 32,7 8,4 11,1 17,3
1743 Høylandet 49,0 13,8 11,4 5,1 2,8 15,8 9,1 4,1 11,6
1744 Overhalla  149,3 41,0 33,3 19,1 8,4 47,4 11,2 4,2 12,2
1748 Fosnes 22,9 6,9 5,6 2,7 1,5 6,2 2,0 0,4 11,2
1749 Flatanger 38,8 11,9 9,8 4,4 2,5 10,4 -1,3 1,3 13,1
1750 Vikna  160,0 44,6 37,5 18,5 9,3 49,9 9,4 7,3 15,9
1751 Nærøy  183,4 53,4 43,9 20,2 11,0 54,9 3,5 1,2 8,1
1755 Leka 19,3 5,8 4,8 2,4 1,2 5,0 1,5 -2,5 4,9
                   
18 Nordland 11 289,2 3 035,4 2 303,7 1 671,9  632,0 3 646,1 7,9 3,9 10,2
1804 Bodø 2 698,3  634,9  503,6  561,3  134,4  864,1 10,1 3,2 9,6
1805 Narvik  985,0  266,5  193,4  151,1 56,6  317,6 9,0 3,8 11,9
1811 Bindal 63,7 21,4 13,4 8,6 4,3 16,0 3,4 4,2 11,4
1812 Sømna 69,8 20,4 17,3 8,2 4,2 19,7 8,2 4,7 12,4
1813 Brønnøy  312,9 84,4 70,4 42,8 17,7 97,6 4,4 4,4 11,7
1815 Vega 46,1 13,7 11,4 4,6 2,9 13,5 4,4 1,9 10,0
1816 Vevelstad 16,9 4,9 4,2 2,0 1,0 4,7 2,7 1,2 7,5
1818 Herøy 63,7 18,3 14,9 7,7 3,8 19,0 0,9 -0,4 5,7
1820 Alstahaug  306,8 85,1 71,0 37,6 17,9 95,3 3,3 1,9 9,4
1822 Leirfjord 66,2 19,3 16,6 7,1 4,1 19,2 3,1 1,3 9,9
1824 Vefsn  755,1  172,8  134,5 87,7 36,2  323,9 6,6 3,2 9,3
1825 Grane 56,4 17,8 13,0 6,7 3,6 15,2 4,6 1,3 8,5
1826 Hattfjelldal 50,5 16,0 11,5 6,6 3,2 13,2 -0,2 -7,9 -1,5
1827 Dønna 49,0 14,2 11,9 5,9 2,9 14,0 1,4 -0,7 0,2
1828 Nesna 73,4 18,6 15,6 14,9 3,8 20,4 10,5 8,1 8,2
1832 Hemnes  194,1 75,3 38,0 17,6 14,9 48,3 0,6 -1,5 2,9
1833 Rana 1 291,4  352,3  246,0  221,0 72,7  399,4 11,6 11,4 16,4
1834 Lurøy 74,7 21,7 17,2 9,7 4,6 21,6 9,2 11,9 26,1
1835 Træna 18,8 5,3 4,4 2,6 1,1 5,4 -0,8 1,2 7,1
1836 Rødøy 51,3 14,0 10,8 6,4 2,8 17,2 6,7 1,4 6,7
1837 Meløy  328,6 99,3 67,3 43,3 20,3 98,4 6,8 -0,4 4,4
1838 Gildeskål 83,0 26,6 18,3 9,7 5,4 23,0 1,1 2,4 7,9
1839 Beiarn 46,2 18,6 8,5 5,4 3,6 10,1 17,9 24,6 28,7
1840 Saltdal  196,6 54,7 44,0 25,0 11,4 61,7 5,6 -0,2 6,8
1841 Fauske  446,4  130,4 91,5 43,0 26,8  154,7 8,6 1,3 8,9
1845 Sørfold  125,6 46,7 18,8 15,3 9,1 35,7 20,3 6,6 10,6
1848 Steigen 90,8 26,7 20,9 11,4 5,6 26,1 -3,4 -6,5 1,3
1849 Hamarøy 81,8 24,9 16,0 9,2 5,0 26,7 3,1 0,0 3,6
1850 Tysfjord 87,3 27,8 19,7 9,6 5,7 24,5 6,0 3,7 10,0
1851 Lødingen 94,8 28,3 21,9 9,1 5,8 29,7 3,6 3,8 9,1
1852 Tjeldsund 56,1 17,2 13,7 4,7 3,6 16,9 5,4 4,4 10,2
1853 Evenes 63,0 17,1 12,6 6,9 3,5 23,1 10,4 4,1 9,2
1854 Ballangen 95,7 27,9 22,7 10,9 5,9 28,3 1,5 0,4 7,0
1856 Røst 32,6 7,4 5,9 3,5 1,5 14,2 33,2 12,7 16,7
1857 Værøy 32,1 8,9 7,2 3,5 1,8 10,6 3,2 4,5 7,9
1859 Flakstad 57,5 17,1 12,7 5,2 3,4 19,1 4,5 2,7 9,4
1860 Vestvågøy  423,4  118,1 97,2 40,3 24,7  143,1 8,8 4,1 10,9
1865 Vågan  388,3  102,6 86,5 49,3 21,3  128,7 6,9 3,3 9,5
1866 Hadsel  321,0 90,6 77,0 33,1 19,2  101,0 6,4 4,1 10,5
1867 Bø 97,3 28,3 23,6 10,6 5,8 28,9 3,7 1,7 5,6
1868 Øksnes  177,9 48,5 41,7 23,5 10,1 54,1 0,2 -4,0 2,0
1870 Sortland  448,5  114,0 95,2 58,0 23,8  157,6 10,1 9,4 15,2
1871 Andøy  225,2 63,1 51,2 26,5 13,3 71,1 6,3 4,0 11,1
1874 Moskenes 45,6 14,0 10,6 4,7 2,9 13,4 -1,8 -2,8 -0,3
                   
19 Troms 7 707,8 1 982,6 1 600,5 1 228,3  417,9 2 478,5 7,5 2,9 9,9
1901 Harstad 1 200,2  300,7  242,0  207,9 63,8  385,8 6,1 1,8 8,2
1902 Tromsø 3 999,4  903,0  736,6  806,3  192,0 1 361,5 9,6 3,6 11,1
1911 Kvæfjord  119,4 33,3 28,0 17,7 7,0 33,4 6,2 2,7 11,9
1913 Skånland  115,7 34,3 28,2 10,7 7,2 35,4 3,0 1,3 7,6
1915 Bjarkøy 19,3 5,7 4,6 2,4 1,2 5,3 5,7 3,3 10,8
1917 Ibestad 56,6 16,5 12,6 6,3 3,3 17,9 3,4 -0,8 5,2
1919 Gratangen 40,5 11,6 9,6 5,2 2,4 11,8 1,5 -3,0 1,3
1920 Lavangen 35,8 10,4 8,5 4,0 2,1 10,8 4,9 1,5 6,6
1922 Bardu  193,8 63,6 44,5 13,3 13,2 59,2 0,6 -1,6 1,9
1923 Salangen 87,8 25,9 21,2 9,8 5,4 25,6 6,5 4,3 10,3
1924 Målselv  320,4 94,5 71,8 28,2 19,4  106,5 5,1 3,8 8,0
1925 Sørreisa  142,5 39,7 32,7 11,3 8,2 50,6 11,5 8,1 13,8
1926 Dyrøy 42,7 12,5 10,5 4,8 2,6 12,3 5,6 3,7 11,7
1927 Tranøy 58,2 16,5 13,8 7,3 3,5 17,2 3,5 -0,6 6,3
1928 Torsken 37,2 10,5 9,0 5,1 2,2 10,4 1,4 -2,0 3,7
1929 Berg 40,9 11,6 9,5 5,3 2,5 12,0 3,7 2,9 9,3
1931 Lenvik  483,0  130,8  106,7 60,7 27,0  157,8 9,0 3,0 10,2
1933 Balsfjord  192,2 57,5 47,2 17,5 11,8 58,1 1,8 1,3 8,2
1936 Karlsøy 63,0 24,0 20,9 0,8 5,0 12,2 1,2 1,8 11,2
1938 Lyngen 86,7 33,1 27,9 0,6 6,9 18,2 1,6 1,0 8,5
1939 Storfjord 59,4 25,3 17,6 0,5 5,1 10,9 9,3 11,6 16,6
1940 Gáivuotna Kåfjord 57,3 24,1 18,2 0,1 4,9 10,1 4,2 5,4 10,6
1941 Skjervøy 78,0 29,8 25,5 1,3 6,3 15,1 -2,8 -1,7 3,4
1942 Nordreisa  141,5 51,7 42,9 1,2 11,5 34,3 5,6 5,7 19,5
1943 Kvænangen 36,2 15,9 10,8 0,1 3,2 6,1 1,7 4,8 9,0
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 496,0  904,9  735,9 22,1  191,3  641,7 3,4 1,3 6,6
2002 Vardø 69,5 26,9 22,2 0,2 5,7 14,5 1,2 -4,4 -5,5
2003 Vadsø  231,9 81,1 65,6 2,2 17,1 65,9 10,8 5,0 10,9
2004 Hammerfest  412,0  144,8  116,7 7,3 31,3  112,0 -2,2 -4,0 1,3
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 68,2 26,3 22,9 0,4 5,5 13,1 -0,4 -1,6 5,5
2012 Alta  611,2  214,6  174,4 3,9 44,7  173,5 6,8 3,4 8,1
2014 Loppa 33,5 13,3 11,0 0,4 2,7 6,1 2,6 0,7 4,6
2015 Hasvik 30,5 12,0 9,8 0,2 2,5 6,1 -3,3 -6,3 -0,1
2017 Kvalsund 31,1 12,7 9,7 0,1 2,6 6,0 3,3 5,6 9,0
2018 Måsøy 45,1 17,1 13,5 0,2 3,4 10,9 5,4 9,1 13,0
2019 Nordkapp  110,1 40,8 34,3 0,4 8,6 26,0 3,4 2,2 9,0
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  140,6 51,9 43,2 0,7 11,1 33,8 1,1 3,2 8,7
2021 Kárásjohka Karasjok 78,6 28,2 25,2 2,3 6,1 16,8 3,6 2,3 9,6
2022 Lebesby 44,9 18,3 12,7 0,3 3,8 9,8 2,7 3,6 8,3
2023 Gamvik 32,4 12,0 10,3 0,2 2,6 7,4 2,5 -1,4 6,1
2024 Berlevåg 33,2 13,0 10,2 0,2 2,7 7,1 -0,4 1,3 4,9
2025 Deatnu Tana 94,6 33,5 27,9 0,3 6,9 26,1 9,6 6,7 11,7
2027 Unjárga Nesseby 24,2 9,4 8,0 0,1 2,0 4,6 -3,7 -5,3 2,2
2028 Båtsfjord 70,0 25,8 22,0 0,4 5,6 16,3 -6,1 -7,1 -0,9
2030 Sør-Varanger  334,0  123,4 96,2 2,4 26,2 85,8 4,3 3,1 9,6
                   
23 Kontinentalsokkelen  166 846,0 40,0 48,9  308,4 8,0  166 440,7 48,2 -65,7 -67,4
2311 Nordsjøen  165 317,9 0,0 0,0 0,0 0,0  165 317,9 48,2 . .
2312 Stavanger 1 528,1 40,0 48,9  308,4 8,0 1 122,8 53,4 -65,7 -67,4

Standardtegn i tabeller