Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-oktober. 2004 og 2005. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt  407 388     485 336 19,1    66 305     69 158 4,3     12 840     14 272 11,2
                   
01 Østfold 14 390 14 991 4,2 3 352 3 469 3,5  648  721 11,2
02 Akershus 38 079 40 192 5,5 8 323 8 763 5,3 1 609 1 801 11,9
03 Oslo 58 767 65 746 11,9 9 864 10 432 5,8 1 887 2 132 13,0
04 Hedmark 9 168 9 742 6,3 2 319 2 368 2,1  447  487 8,9
05 Oppland 8 912 9 341 4,8 2 321 2 403 3,6  443  492 10,9
06 Buskerud 14 817 15 955 7,7 3 586 3 758 4,8  688  768 11,7
07 Vestfold 12 479 13 144 5,3 2 977 3 077 3,4  575  635 10,3
08 Telemark 8 690 9 615 10,6 2 237 2 345 4,8  431  484 12,4
09 Aust-Agder 5 312 5 562 4,7 1 350 1 407 4,2  260  287 10,6
10 Vest-Agder 8 893 9 675 8,8 2 144 2 271 5,9  413  465 12,7
11 Rogaland 27 795 30 691 10,4 5 865 6 200 5,7 1 156 1 305 12,9
12 Hordaland 27 665 30 128 8,9 6 332 6 685 5,6 1 236 1 377 11,4
14 Sogn og Fjordane 5 450 5 776 6,0 1 463 1 511 3,3  279  305 9,4
15 Møre og Romsdal 13 193 14 149 7,3 3 189 3 292 3,2  614  672 9,4
16 Sør-Trøndelag 15 479 16 333 5,5 3 663 3 715 1,4  712  780 9,6
17 Nord-Trøndelag 5 685 5 958 4,8 1 463 1 499 2,4  284  311 9,5
18 Nordland 10 461 11 289 7,9 2 922 3 035 3,9  574  632 10,2
19 Troms 7 171 7 708 7,5 1 926 1 983 2,9  380  418 9,9
20 Finnmark Finnmárku 2 414 2 496 3,4  893  905 1,3  180  191 6,6
23 Kontinentalsokkelen  112 568  166 846 48,2  117 40 -65,7 24 8 -67,2
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt 70 233    74 568 6,2    48 709    51 305 5,3  209 302  276 034 31,9
                   
01 Østfold 2 831 2 987 5,5 2 557 2 653 3,7 5 003 5 162 3,2
02 Akershus 8 684 8 891 2,4 6 102 6 502 6,6 13 362 14 235 6,5
03 Oslo 20 031 21 156 5,6 6 738 7 278 8,0 20 247 24 748 22,2
04 Hedmark 1 860 2 019 8,5 1 731 1 807 4,4 2 812 3 061 8,9
05 Oppland 1 684 1 761 4,6 1 725 1 801 4,4 2 739 2 885 5,3
06 Buskerud 3 045 3 257 6,9 2 593 2 742 5,7 4 905 5 431 10,7
07 Vestfold 2 494 2 664 6,8 2 226 2 333 4,8 4 207 4 436 5,4
08 Telemark 1 768 1 899 7,4 1 589 1 688 6,2 2 665 3 199 20,0
09 Aust-Agder  996 1 048 5,2  971 1 020 5,1 1 736 1 800 3,7
10 Vest-Agder 2 032 2 209 8,7 1 523 1 604 5,3 2 782 3 126 12,4
11 Rogaland 7 575 7 872 3,9 4 294 4 550 6,0 8 906 10 764 20,9
12 Hordaland 6 287 6 533 3,9 4 701 4 987 6,1 9 109 10 546 15,8
14 Sogn og Fjordane 1 038 1 136 9,5 1 016 1 057 4,0 1 655 1 767 6,8
15 Møre og Romsdal 2 732 2 969 8,7 2 397 2 507 4,6 4 261 4 710 10,5
16 Sør-Trøndelag 3 457 3 764 8,9 2 818 2 900 2,9 4 829 5 173 7,1
17 Nord-Trøndelag 1 065 1 173 10,2 1 147 1 189 3,7 1 726 1 786 3,5
18 Nordland 1 324 1 672 26,3 2 207 2 304 4,4 3 434 3 646 6,2
19 Troms 1 054 1 228 16,5 1 527 1 601 4,8 2 283 2 479 8,5
20 Finnmark Finnmárku 23 22 -4,3  719  736 2,3  599  642 7,2
23 Kontinentalsokkelen  254  308 21,3  129 49 -62,2  112 043  166 441 48,6

Standardtegn i tabeller