Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-september 2005. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  369 159,9 67 426,9 50 370,7 74 330,0 13 943,2  163 089,1 10,4 3,7 10,9
                   
01 Østfold 14 247,0 3 404,2 2 618,4 2 978,0  708,7 4 537,7 3,2 3,6 11,7
0101 Halden 1 369,1  341,9  262,2  307,4 71,7  385,9 -1,4 -2,8 4,5
0104 Moss 1 568,1  383,3  300,4  328,7 80,6  475,1 4,9 4,7 13,9
0105 Sarpsborg 3 030,4  644,6  503,5  671,2  135,2 1 075,8 -1,3 10,1 19,6
0106 Fredrikstad 4 161,3  921,1  709,9  992,2  192,4 1 345,7 7,9 2,2 10,5
0111 Hvaler  177,2 55,2 39,1 20,4 10,9 51,7 7,8 6,0 15,2
0118 Aremark 58,8 18,5 12,8 7,4 3,6 16,4 2,7 1,8 8,4
0119 Marker  152,5 41,0 30,5 28,3 8,2 44,5 -1,0 -1,6 2,9
0121 Rømskog 32,5 8,7 6,7 5,1 1,7 10,2 11,3 10,5 17,4
0122 Trøgstad  221,5 65,4 49,2 27,8 13,3 65,8 2,0 4,0 11,8
0123 Spydeberg  265,6 70,7 53,2 43,7 14,6 83,4 5,3 5,1 13,4
0124 Askim  732,3  193,5  139,8  141,9 40,2  216,9 3,2 2,4 9,5
0125 Eidsberg  526,0  131,4  101,5  105,8 26,7  160,6 3,4 2,6 9,7
0127 Skiptvet  143,9 42,0 32,3 19,3 8,6 41,6 3,7 4,2 9,2
0128 Rakkestad  350,8 93,9 70,6 63,4 18,8  104,0 6,5 4,8 11,9
0135 Råde  327,9 89,2 68,7 52,0 18,4 99,6 4,5 3,6 12,7
0136 Rygge  731,9  190,1  147,8  122,2 40,1  231,8 1,0 1,5 8,6
0137 Våler  182,5 52,2 41,8 18,5 10,9 59,1 2,1 2,9 10,2
0138 Hobøl  214,8 61,5 48,4 22,5 12,8 69,6 1,9 1,6 7,6
                   
02 Akershus 37 857,8 8 505,0 6 322,7 8 872,4 1 752,2 12 405,4 3,7 4,3 11,5
0211 Vestby  783,6  193,2  157,3  135,1 40,6  257,4 6,2 3,8 9,7
0213 Ski 1 709,9  436,9  334,5  248,4 90,8  599,4 7,1 4,2 11,9
0214 Ås  902,1  218,9  166,2  207,4 45,9  263,7 5,7 4,8 14,2
0215 Frogn  841,3  231,0  175,4 93,5 48,2  293,2 6,1 5,8 13,6
0216 Nesodden  873,1  242,7  194,1 99,5 51,8  284,9 1,3 2,9 10,7
0217 Oppegård 1 954,8  431,0  324,4  414,8 88,9  695,7 2,0 5,2 10,7
0219 Bærum 11 517,3 2 224,5 1 514,3 3 527,9  441,6 3 809,0 2,5 4,8 11,7
0220 Asker 4 956,5 1 018,6  712,3 1 243,7  206,7 1 775,2 5,3 4,6 12,2
0221 Aurskog-Høland  617,1  168,9  135,5 85,8 35,0  191,9 3,9 4,9 13,0
0226 Sørum  756,9  201,0  151,2 90,7 41,3  272,7 8,2 5,5 10,5
0227 Fet  533,3  147,5  114,3 60,7 30,7  180,0 3,6 1,0 6,2
0228 Rælingen  790,7  229,6  184,9 61,7 48,5  266,0 1,9 2,3 8,1
0229 Enebakk  478,3  127,6  106,4 62,6 26,9  154,8 -0,3 2,8 10,1
0230 Lørenskog 2 547,1  522,4  405,7  718,3  112,3  788,5 8,2 4,9 12,6
0231 Skedsmo 2 915,7  695,1  522,0  676,9  145,5  876,2 2,4 4,7 13,0
0233 Nittedal 1 312,4  310,9  245,0  253,2 66,0  437,3 3,3 1,9 9,8
0234 Gjerdrum  280,4 79,2 61,2 30,9 16,4 92,8 3,9 4,7 11,0
0235 Ullensaker 1 779,0  377,7  297,3  562,6 80,3  461,0 0,2 4,5 12,8
0236 Nes  829,2  235,1  189,4 97,8 48,8  258,1 2,2 1,7 7,9
0237 Eidsvoll  896,8  245,6  196,6  133,4 50,9  270,3 3,7 3,5 11,1
0238 Nannestad  470,2  136,1  109,5 50,5 28,5  145,5 3,7 3,1 11,1
0239 Hurdal  111,9 31,4 25,0 16,9 6,4 32,2 -1,2 0,3 6,1
                   
0301 Oslo 58 664,8 10 308,6 7 193,9 21 086,9 2 109,8 17 965,6 6,0 5,8 13,4
                   
04 Hedmark 9 267,6 2 311,2 1 769,7 2 012,5  475,6 2 698,6 4,1 1,9 9,0
0402 Kongsvinger  881,5  216,5  165,1  164,6 44,1  291,3 5,6 1,5 6,0
0403 Hamar 1 845,7  395,5  295,3  446,1 82,3  626,5 6,0 3,3 11,0
0412 Ringsaker 1 457,9  375,4  292,4  313,5 77,4  399,2 2,3 3,2 9,9
0415 Løten  283,4 81,1 65,9 36,6 16,8 83,0 0,1 0,9 7,1
0417 Stange 1 118,5  222,4  176,2  435,4 46,0  238,5 8,9 3,7 9,0
0418 Nord-Odal  207,8 57,1 46,0 33,4 11,9 59,4 4,0 3,3 9,7
0419 Sør-Odal  337,3 94,2 72,4 52,0 19,3 99,5 1,9 1,1 9,9
0420 Eidskog  248,4 69,2 54,8 39,9 14,3 70,0 4,2 2,4 10,3
0423 Grue  221,3 60,7 45,4 39,9 12,2 63,1 0,3 -0,1 6,5
0425 Åsnes  303,7 88,5 66,0 44,9 18,0 86,2 0,9 2,1 13,2
0426 Våler  169,4 44,9 34,2 37,2 9,1 44,1 3,6 1,6 9,7
0427 Elverum  925,8  231,7  184,9  180,6 48,3  280,3 -0,2 -4,9 3,4
0428 Trysil  307,9 85,3 59,4 63,5 17,2 82,5 8,2 3,1 12,9
0429 Åmot  190,6 58,9 41,9 22,6 11,9 55,2 3,5 5,6 9,9
0430 Stor-Elvdal  109,1 34,1 24,0 12,7 6,8 31,4 6,3 6,9 14,3
0432 Rendalen 76,2 26,1 16,3 9,4 5,1 19,5 2,4 0,6 5,3
0434 Engerdal 50,7 14,9 11,7 8,0 3,0 13,1 6,5 4,6 14,6
0436 Tolga 57,0 16,2 12,9 6,9 3,3 17,7 3,5 -1,8 8,4
0437 Tynset  245,9 67,7 51,7 37,9 14,1 74,4 4,0 -0,9 8,2
0438 Alvdal 97,1 30,8 21,8 11,3 6,2 27,1 3,2 4,8 13,0
0439 Folldal 60,9 18,9 14,5 7,3 3,8 16,4 8,0 7,8 14,8
0441 Os 71,4 21,2 16,9 8,8 4,3 20,2 3,7 1,9 9,6
                   
05 Oppland 8 949,2 2 343,8 1 776,1 1 756,5  480,3 2 592,4 3,3 2,7 10,3
0501 Lillehammer 1 522,4  360,3  270,0  370,1 74,9  447,0 0,8 2,5 11,3
0502 Gjøvik 1 496,2  358,6  278,9  339,3 74,6  444,7 4,9 3,4 9,6
0511 Dovre  110,4 33,2 25,7 12,1 6,8 32,6 4,7 2,5 11,3
0512 Lesja 81,7 25,5 18,7 10,3 5,0 22,1 5,4 3,1 10,0
0513 Skjåk 99,4 31,8 21,3 14,0 6,2 26,2 5,1 5,2 11,8
0514 Lom  109,3 29,7 21,4 18,8 5,8 33,5 2,7 2,8 8,5
0515 Vågå  162,2 43,4 33,3 18,5 8,8 58,2 7,4 1,7 9,9
0516 Nord-Fron  289,4 80,3 54,5 54,9 16,0 83,7 3,3 3,1 10,7
0517 Sel  233,8 67,1 53,8 32,8 13,8 66,3 6,7 4,3 13,4
0519 Sør-Fron  139,1 41,5 28,9 22,9 8,2 37,5 1,4 1,8 8,5
0520 Ringebu  212,8 59,3 41,0 42,8 11,6 58,1 4,0 6,1 16,7
0521 Øyer  210,4 62,4 44,4 35,4 12,4 55,8 -0,2 -1,1 5,2
0522 Gausdal  255,9 72,9 55,3 41,8 14,6 71,3 3,3 4,1 11,3
0528 Østre Toten  648,9  173,2  138,3  109,0 36,0  192,4 2,5 0,8 10,1
0529 Vestre Toten  690,7  159,2  125,1  194,7 33,8  177,9 2,0 1,4 9,8
0532 Jevnaker  318,6 79,8 63,0 64,3 16,8 94,7 5,2 2,2 10,6
0533 Lunner  403,2  112,7 93,2 45,9 23,5  127,8 5,6 4,7 9,8
0534 Gran  619,8  162,4  130,0  113,6 33,3  180,4 2,1 1,7 8,3
0536 Søndre Land  232,8 64,2 51,7 39,9 13,5 63,5 2,0 1,6 10,0
0538 Nordre Land  286,2 80,3 59,3 53,1 16,3 77,2 2,3 3,4 11,5
0540 Sør-Aurdal  129,1 40,0 27,9 16,4 7,7 37,2 4,2 2,9 9,5
0541 Etnedal 51,3 15,9 10,8 7,0 3,1 14,4 5,7 3,8 15,9
0542 Nord-Aurdal  326,1 91,2 63,5 60,3 18,1 92,9 3,8 2,0 8,2
0543 Vestre Slidre 97,2 30,7 21,2 9,7 6,0 29,7 4,7 3,4 12,0
0544 Øystre Slidre  155,9 45,8 31,8 19,1 9,1 50,1 12,8 12,3 18,1
0545 Vang 66,5 22,4 13,1 9,4 4,4 17,2 -1,8 -4,8 1,8
                   
06 Buskerud 14 988,9 3 653,4 2 692,1 3 241,8  748,7 4 652,8 5,3 3,9 11,3
0602 Drammen 3 930,2  846,8  637,0 1 047,2  177,6 1 221,6 4,0 3,5 11,7
0604 Kongsberg 1 840,8  397,3  283,8  473,2 82,6  603,9 13,5 7,5 15,1
0605 Ringerike 1 637,1  402,0  294,9  393,1 82,6  464,6 3,2 3,6 11,4
0612 Hole  370,5 99,0 61,7 48,6 17,3  143,9 0,8 -2,3 2,0
0615 Flå 43,0 13,6 9,2 5,9 2,6 11,6 5,2 5,2 13,8
0616 Nes  176,9 51,0 32,5 32,8 9,9 50,8 6,2 6,3 13,8
0617 Gol  243,9 67,1 44,7 48,3 13,3 70,6 5,8 3,1 10,6
0618 Hemsedal  128,2 36,7 22,5 23,1 7,1 38,8 10,4 9,7 14,1
0619 Ål  245,6 69,1 43,8 44,8 13,6 74,3 5,6 1,6 8,1
0620 Hol  293,3 89,2 50,9 53,2 17,1 82,9 9,2 1,6 7,0
0621 Sigdal  167,2 52,5 34,6 22,3 9,8 48,0 6,8 4,1 16,2
0622 Krødsherad  118,4 31,4 21,7 22,3 6,1 36,9 10,2 6,6 11,7
0623 Modum  640,9  174,1  128,2  117,9 35,4  185,4 4,4 5,9 11,6
0624 Øvre Eiker  806,4  208,8  160,6  143,1 43,5  250,5 5,2 5,3 12,6
0625 Nedre Eiker 1 094,0  281,1  231,0  174,9 59,0  347,9 5,3 3,7 11,1
0626 Lier 1 512,3  343,8  266,1  347,5 70,4  484,6 4,2 3,8 10,4
0627 Røyken  972,5  267,1  210,7  118,0 55,8  321,0 3,1 2,4 9,2
0628 Hurum  461,6  122,9 98,2 77,6 25,6  137,3 3,5 3,2 10,8
0631 Flesberg  112,4 33,5 24,1 16,6 6,7 31,5 1,1 0,1 6,6
0632 Rollag 65,4 20,7 13,7 9,8 4,0 17,1 7,3 6,6 12,3
0633 Nore og Uvdal  128,0 45,9 22,4 21,4 8,7 29,6 2,9 2,2 7,3
                   
07 Vestfold 12 464,0 3 024,5 2 293,3 2 651,3  624,6 3 870,2 3,4 3,0 10,3
0701 Horten 1 374,4  329,6  253,4  330,7 69,8  390,9 0,2 2,0 10,0
0702 Holmestrand  472,9  127,5 98,9 76,0 26,7  143,9 4,3 3,8 11,4
0704 Tønsberg 2 569,9  543,1  402,9  777,9  113,3  732,8 5,6 7,0 15,0
0706 Sandefjord 2 506,3  566,4  429,0  575,2  117,1  818,7 4,4 1,4 9,4
0709 Larvik 2 157,8  546,4  406,6  404,2  111,2  689,4 1,7 1,8 8,1
0711 Svelvik  305,5 83,6 68,3 42,8 17,4 93,4 1,9 2,7 9,0
0713 Sande  369,2  105,3 81,8 43,3 21,7  117,1 6,2 5,3 12,6
0714 Hof  134,3 36,1 29,4 21,0 7,5 40,3 0,2 -0,5 7,8
0716 Re  390,3  103,8 81,7 61,9 21,2  121,6 4,0 1,6 7,8
0719 Andebu  228,0 62,0 48,7 33,7 12,9 70,8 4,6 4,2 13,0
0720 Stokke  523,5  133,0  102,6  104,9 27,3  155,7 3,4 3,8 10,8
0722 Nøtterøy 1 122,3  295,5  222,4  143,2 59,9  401,3 3,4 2,3 8,3
0723 Tjøme  205,1 63,3 45,0 20,0 12,7 64,1 -1,1 -0,1 7,0
0728 Lardal  104,6 29,0 22,6 16,7 6,0 30,3 1,9 2,7 9,1
                   
08 Telemark 9 036,1 2 257,6 1 660,9 1 893,7  467,8 2 756,1 7,3 4,0 11,9
0805 Porsgrunn 2 143,4  467,7  353,2  421,2 98,3  802,9 15,4 5,1 13,7
0806 Skien 2 841,8  676,2  517,8  683,0  142,0  822,8 5,4 4,4 13,0
0807 Notodden  657,3  159,6  118,4  168,1 33,1  178,1 3,7 0,5 8,2
0811 Siljan  106,5 30,6 24,5 11,6 6,4 33,3 3,8 3,8 10,6
0814 Bamble  779,6  193,2  151,9  175,0 40,8  218,7 5,7 4,8 10,6
0815 Kragerø  490,0  130,7 99,5 87,2 27,1  145,4 7,1 5,2 11,9
0817 Drangedal  162,6 45,5 36,1 22,0 9,3 49,7 3,1 2,2 10,2
0819 Nome  315,4 85,2 61,0 56,4 17,3 95,5 5,7 5,8 14,9
0821 Bø  250,1 65,5 50,1 47,0 13,2 74,2 7,0 4,7 10,8
0822 Sauherad  179,8 48,1 39,1 30,8 9,9 52,0 1,8 1,4 9,2
0826 Tinn  341,3  110,0 62,5 56,0 21,9 91,1 3,3 3,3 11,8
0827 Hjartdal 69,1 22,7 13,5 10,9 4,3 17,7 -0,8 -1,1 3,4
0828 Seljord  146,2 38,4 27,5 30,7 7,8 41,8 3,1 -0,3 8,2
0829 Kviteseid  111,4 31,3 23,3 20,2 6,3 30,2 4,6 2,3 9,9
0830 Nissedal 63,8 20,2 12,4 10,9 4,0 16,4 6,5 2,1 8,5
0831 Fyresdal 57,2 18,5 11,4 10,6 3,7 13,0 3,0 4,3 10,2
0833 Tokke  126,6 45,0 23,5 19,8 8,8 29,5 3,8 2,5 7,9
0834 Vinje  194,1 69,3 35,2 32,3 13,6 43,7 7,6 6,4 14,4
                   
09 Aust-Agder 5 303,0 1 363,1 1 008,7 1 041,4  278,6 1 611,1 3,3 2,8 9,3
0901 Risør  307,7 80,3 63,0 58,8 16,7 89,0 2,0 1,6 8,6
0904 Grimstad  960,7  239,8  178,6  200,9 47,8  293,6 4,7 2,5 8,4
0906 Arendal 2 244,5  533,3  409,7  474,4  110,8  716,3 1,7 2,6 8,5
0911 Gjerstad 97,0 25,5 21,0 18,9 5,2 26,5 1,9 -1,9 2,9
0912 Vegårshei 74,6 20,0 16,1 12,5 4,1 21,9 5,8 3,2 11,4
0914 Tvedestrand  267,6 73,0 55,0 45,9 14,9 78,7 3,8 3,6 8,1
0919 Froland  206,6 57,1 42,9 23,7 11,8 71,1 7,6 1,9 9,8
0926 Lillesand  460,2  122,9 92,1 83,6 24,8  136,8 2,7 3,3 10,6
0928 Birkenes  197,0 48,8 37,8 45,0 10,2 55,3 5,3 2,4 10,8
0929 Åmli 76,5 23,9 16,7 10,3 5,2 20,4 16,9 17,8 50,6
0935 Iveland 45,6 15,3 9,9 5,7 3,2 11,5 2,7 2,9 9,7
0937 Evje og Hornnes  150,7 41,1 30,5 26,3 8,4 44,4 5,7 0,9 9,2
0938 Bygland 57,6 17,3 11,6 10,6 3,5 14,5 5,6 7,9 14,7
0940 Valle 72,3 25,4 12,4 12,7 5,0 16,8 2,4 0,3 6,2
0941 Bykle 84,5 39,4 11,2 12,2 7,3 14,4 6,1 5,5 6,9
                   
10 Vest-Agder 9 233,7 2 210,2 1 592,1 2 203,2  453,6 2 774,7 7,3 5,7 12,5
1001 Kristiansand 5 027,8 1 069,9  785,9 1 408,5  219,8 1 543,7 8,6 5,8 12,2
1002 Mandal  672,7  177,5  133,6  129,7 36,5  195,4 4,3 3,4 10,0
1003 Farsund  505,4  129,4 97,1  114,6 26,6  137,7 8,3 5,6 15,4
1004 Flekkefjord  451,8  119,9 87,9 81,2 24,7  138,1 -0,8 3,4 10,4
1014 Vennesla  551,0  145,6  109,3  108,1 30,6  157,4 -1,5 0,1 6,1
1017 Songdalen  245,4 63,4 51,9 43,0 13,3 73,8 3,2 3,1 9,9
1018 Søgne  480,7  122,9 95,8 75,7 25,6  160,6 7,8 4,4 13,5
1021 Marnardal 95,4 26,5 18,8 18,4 5,4 26,4 7,6 4,3 11,5
1026 Åseral 47,3 19,3 7,2 9,2 3,6 7,9 2,0 -0,8 3,5
1027 Audnedal 72,8 18,6 14,1 16,7 3,7 19,7 4,4 5,3 13,2
1029 Lindesnes  180,3 51,1 38,2 28,5 10,4 52,2 0,1 -0,8 6,3
1032 Lyngdal  347,9 90,4 68,1 75,6 18,8 95,0 5,3 5,2 14,4
1034 Hægebostad 65,9 18,8 14,1 11,3 3,8 17,9 4,4 4,4 14,1
1037 Kvinesdal  365,8  107,6 52,9 58,3 21,3  125,8 36,8 33,6 38,3
1046 Sirdal  123,6 49,4 17,1 24,5 9,5 23,1 4,9 3,1 7,6
                   
11 Rogaland 28 537,6 5 995,7 4 440,5 7 855,5 1 266,2 8 979,7 6,5 3,7 11,3
1101 Eigersund  750,4  190,0  142,0  144,5 39,4  234,5 7,0 6,5 13,0
1102 Sandnes 3 969,4  874,8  668,6  917,0  182,1 1 326,8 7,8 4,0 9,8
1103 Stavanger 11 054,1 1 977,3 1 429,4 3 636,7  412,2 3 598,6 5,5 2,5 7,3
1106 Haugesund 2 000,2  447,6  345,0  524,3 94,6  588,6 5,0 2,7 9,8
1111 Sokndal  164,0 42,8 31,7 32,3 8,8 48,5 5,2 3,4 9,2
1112 Lund  173,2 38,5 29,3 48,5 7,9 49,0 6,6 5,0 14,6
1114 Bjerkreim  114,1 30,9 23,7 19,6 6,3 33,6 -0,1 -1,1 5,6
1119 Hå  772,1  200,2  152,1  153,3 41,4  225,1 4,3 3,5 10,8
1120 Klepp  851,2  209,2  158,0  168,1 43,7  272,1 3,5 4,4 11,7
1121 Time  809,9  210,6  161,4  136,2 43,4  258,3 6,3 4,8 11,0
1122 Gjesdal  456,5  123,5 98,3 69,0 25,9  139,8 2,7 2,1 9,3
1124 Sola 2 472,5  344,3  244,5 1 178,8 71,5  633,4 11,4 4,6 10,3
1127 Randaberg  655,0  141,4  105,6 85,6 29,4  293,1 15,3 2,9 8,9
1129 Forsand 73,5 29,6 10,4 11,3 5,7 16,5 14,0 18,1 21,9
1130 Strand  512,7  135,1  106,6 76,8 28,3  165,9 6,2 6,1 11,8
1133 Hjelmeland  147,6 51,5 26,0 25,5 9,8 34,8 4,1 8,3 12,8
1134 Suldal  223,7 78,4 37,0 45,7 36,3 26,4 6,1 12,7  181,1
1135 Sauda  243,5 73,4 47,6 34,7 15,1 72,8 10,1 13,7 20,4
1141 Finnøy  125,2 33,6 25,6 23,5 6,8 35,8 3,6 1,2 9,3
1142 Rennesøy  179,5 48,3 37,7 19,1 9,9 64,5 14,6 8,4 10,9
1144 Kvitsøy 23,2 6,2 5,0 3,3 1,3 7,3 4,5 3,9 18,8
1145 Bokn 33,4 9,3 6,6 6,0 1,9 9,7 -9,0 -9,7 -4,0
1146 Tysvær  431,7  113,9 92,4 62,8 24,3  138,3 10,8 4,9 14,0
1149 Karmøy 1 856,5  476,1  375,0  334,4 98,6  572,4 4,4 4,1 8,4
1151 Utsira 9,6 2,3 2,0 2,1 0,5 2,7 -10,8 -21,3 -19,4
1154 Vindafjord  235,2 62,1 44,6 41,7 12,1 74,6 1,9 0,3 9,5
1159 Ølen  199,7 44,8 34,4 54,5 9,2 56,8 7,1 1,0 9,0
                   
12 Hordaland 28 309,1 6 489,9 4 859,8 6 508,2 1 340,2 9 111,1 5,6 4,2 10,4
1201 Bergen 17 587,9 3 685,0 2 740,2 4 505,1  760,0 5 897,5 6,4 4,3 10,5
1211 Etne  172,1 48,5 35,9 26,9 9,7 51,0 1,6 -0,2 7,6
1216 Sveio  195,0 56,0 45,3 23,5 11,5 58,7 7,0 6,5 14,0
1219 Bømlo  544,9  133,4  105,3  122,4 27,3  156,5 7,6 4,1 8,8
1221 Stord 1 065,7  220,8  176,7  307,5 46,7  313,9 7,4 4,1 10,5
1222 Fitjar  140,1 37,1 29,0 26,4 7,7 39,9 3,4 3,9 10,0
1223 Tysnes  123,7 33,1 25,1 22,2 6,7 36,5 2,4 1,3 10,2
1224 Kvinnherad  698,2  177,2  127,0  123,7 36,3  234,0 1,5 0,3 6,4
1227 Jondal 54,7 15,1 9,7 12,0 3,0 14,8 3,6 -0,4 5,4
1228 Odda  411,2  117,8 72,4 88,2 23,9  108,8 -2,3 6,1 11,5
1231 Ullensvang  162,6 44,7 32,9 27,9 9,1 48,0 -0,2 -0,4 7,7
1232 Eidfjord 62,6 27,9 9,3 9,1 5,3 11,0 2,2 0,4 3,4
1233 Ulvik 54,6 19,5 9,8 8,9 3,8 12,5 -3,4 0,8 4,9
1234 Granvin 42,1 11,4 9,2 7,7 2,4 11,4 7,6 3,9 12,5
1235 Voss  679,6  182,3  132,0  125,0 36,9  203,4 3,9 2,1 7,6
1238 Kvam  413,1  110,6 79,5 76,9 22,5  123,5 4,2 2,9 10,7
1241 Fusa  209,1 50,1 36,3 56,2 10,0 56,5 7,8 5,7 12,5
1242 Samnanger  109,5 33,4 23,7 12,5 6,8 33,0 3,3 3,6 11,1
1243 Os  795,4  207,6  163,4  114,5 43,7  266,3 5,5 4,1 10,9
1244 Austevoll  298,0 67,5 48,0 80,3 13,5 88,7 0,4 6,7 10,2
1245 Sund  268,4 72,0 58,8 40,5 15,1 82,0 6,5 5,7 11,7
1246 Fjell 1 092,8  272,0  220,6  203,2 57,3  339,6 7,7 6,7 12,0
1247 Askøy 1 011,6  277,0  230,6  131,8 59,0  313,2 5,0 5,2 12,8
1251 Vaksdal  182,5 55,9 36,9 32,3 11,5 45,9 -1,1 2,2 8,8
1252 Modalen 28,9 12,8 3,5 5,5 2,4 4,7 4,2 9,4 12,2
1253 Osterøy  323,7 86,4 66,8 58,4 17,6 94,6 5,4 5,1 9,1
1256 Meland  279,1 71,6 58,6 54,2 15,0 79,6 5,1 2,4 10,5
1259 Øygarden  182,9 56,0 39,1 29,8 12,0 46,0 3,3 14,7 24,2
1260 Radøy  200,7 54,3 44,0 34,9 11,4 56,0 2,4 0,8 8,6
1263 Lindås  665,1  178,7  140,0  100,7 37,0  208,7 0,9 3,4 8,7
1264 Austrheim  148,7 39,1 28,1 26,0 7,9 47,6 0,7 0,0 8,3
1265 Fedje 28,1 7,9 6,2 4,0 1,6 8,3 0,6 1,2 6,3
1266 Masfjorden 76,8 27,0 15,5 9,7 5,4 19,2 4,4 4,0 11,2
                   
14 Sogn og Fjordane 5 508,8 1 446,6 1 039,7 1 134,0  292,9 1 595,7 4,0 2,8 9,3
1401 Flora  605,7  148,5  116,9  130,0 30,7  179,7 -0,3 3,5 9,6
1411 Gulen  112,2 29,0 22,0 21,2 5,7 34,4 -3,2 4,4 7,7
1412 Solund 40,1 12,1 7,5 6,0 2,4 12,0 -8,8 -8,5 -5,5
1413 Hyllestad 62,7 16,8 12,9 13,1 3,4 16,6 2,4 -0,1 7,0
1416 Høyanger  232,4 69,6 45,9 41,5 14,3 61,1 0,1 2,7 9,7
1417 Vik  144,6 40,2 24,9 27,8 7,9 43,9 4,9 0,8 6,4
1418 Balestrand 66,5 18,7 13,5 14,0 3,8 16,5 1,1 1,3 6,7
1419 Leikanger  164,4 29,4 23,0 73,1 6,0 32,9 6,8 2,3 7,6
1420 Sogndal  336,7 87,9 66,8 74,5 18,0 89,5 3,3 2,2 10,2
1421 Aurland  112,2 43,0 18,1 17,9 8,3 24,9 3,4 -1,5 2,7
1422 Lærdal  109,9 36,7 21,3 15,7 7,3 29,0 3,4 2,8 7,9
1424 Årdal  335,4  104,2 67,6 41,0 21,7  100,9 3,2 5,8 13,6
1426 Luster  232,3 78,2 43,3 35,8 15,2 59,7 3,1 0,1 5,2
1428 Askvoll  122,1 34,8 27,0 18,3 7,1 34,9 5,0 6,5 15,2
1429 Fjaler  120,9 32,2 24,0 22,7 6,4 35,7 -0,8 1,2 6,9
1430 Gaular  117,4 31,1 24,4 24,2 6,2 31,4 1,9 1,6 8,3
1431 Jølster  117,9 34,7 26,4 15,9 6,9 34,1 3,2 0,8 7,3
1432 Førde  778,1  151,8  119,8  238,9 31,6  236,0 13,7 4,3 10,9
1433 Naustdal  104,5 30,5 25,0 12,8 6,3 30,0 0,2 0,4 6,3
1438 Bremanger  202,6 65,1 38,6 35,6 13,0 50,2 9,2 16,3 22,0
1439 Vågsøy  318,5 83,7 62,2 56,6 16,4 99,7 1,4 2,6 5,7
1441 Selje  120,2 33,3 26,9 17,9 6,6 35,4 3,9 4,0 7,9
1443 Eid  255,8 69,4 54,2 40,6 14,4 77,3 0,1 -0,9 7,2
1444 Hornindal 42,5 12,6 9,9 6,0 2,6 11,6 -2,5 -4,1 4,1
1445 Gloppen  299,0 68,4 52,0 49,6 13,8  115,2 5,1 -0,8 8,0
1449 Stryn  354,0 84,8 65,9 83,2 17,1  103,0 6,1 3,4 12,8
                   
15 Møre og Romsdal 13 444,1 3 229,1 2 473,4 2 954,9  659,7 4 127,0 4,4 2,4 8,7
1502 Molde 1 679,4  344,7  266,6  567,6 71,8  428,6 4,7 3,3 13,2
1503 Kristiansund  925,9  227,4  178,6  183,8 48,3  287,8 3,6 2,5 10,0
1504 Ålesund 2 691,5  595,7  442,0  659,7  119,7  874,4 8,0 2,2 5,8
1511 Vanylven  153,0 42,8 33,8 24,4 8,7 43,2 -8,2 -1,2 5,8
1514 Sande  119,0 30,7 24,6 24,6 6,4 32,7 7,1 5,4 12,0
1515 Herøy  512,8  116,9 88,5  113,6 23,1  170,9 4,5 4,5 7,3
1516 Ulstein  425,7 95,1 71,4  113,4 18,5  127,2 -1,1 2,4 9,8
1517 Hareid  224,3 54,3 44,9 50,7 11,3 63,2 0,8 -0,2 7,9
1519 Volda  402,2  101,7 78,7 86,1 21,0  114,8 3,7 2,6 11,4
1520 Ørsta  487,4  121,7 95,5 98,7 24,8  146,7 5,2 3,0 7,9
1523 Ørskog  102,0 26,5 21,0 17,4 5,4 31,6 4,4 2,9 10,6
1524 Norddal 85,9 27,4 16,6 16,4 5,4 20,1 1,0 -2,8 3,3
1525 Stranda  235,5 61,4 46,3 44,9 12,5 70,4 1,4 -0,8 6,9
1526 Stordal 51,8 12,1 9,0 13,9 2,4 14,4 3,5 -0,1 8,2
1528 Sykkylven  509,2  102,1 79,3  117,3 20,7  189,7 -2,9 -2,7 4,4
1529 Skodje  161,8 42,8 34,9 28,7 8,8 46,6 -2,3 -0,3 0,3
1531 Sula  359,5 88,3 71,7 65,8 18,1  115,6 1,4 1,6 8,0
1532 Giske  294,4 80,5 65,2 39,9 16,6 92,1 4,3 4,8 11,0
1534 Haram  454,9  113,5 84,6  106,0 23,2  127,7 -0,7 -1,2 5,1
1535 Vestnes  306,5 75,7 59,1 69,2 15,5 87,0 1,7 -0,1 4,7
1539 Rauma  404,3 92,5 69,2 80,9 18,6  143,1 6,8 3,2 7,9
1543 Nesset  135,9 42,4 28,0 23,5 8,5 33,5 4,8 5,6 12,5
1545 Midsund 87,6 24,0 18,7 15,1 4,9 25,0 3,5 3,4 8,9
1546 Sandøy 88,0 18,6 13,2 15,7 3,6 36,9 0,9 1,4 5,9
1547 Aukra  151,5 42,2 33,6 22,8 8,7 44,2 14,4 17,2 24,0
1548 Fræna  475,1  109,6 89,1 74,3 22,9  179,2 16,0 2,3 10,0
1551 Eide  147,8 39,2 31,4 23,7 8,1 45,3 0,3 2,5 11,8
1554 Averøy  252,2 66,7 55,0 44,6 13,7 72,2 4,4 6,0 10,2
1556 Frei  222,3 62,8 52,7 24,4 13,5 69,0 2,9 3,1 11,3
1557 Gjemnes  109,6 33,0 25,3 15,0 6,8 29,6 2,8 3,7 13,8
1560 Tingvoll  124,8 33,3 27,0 20,5 6,8 37,1 2,6 1,1 7,2
1563 Sunndal  398,9  114,8 78,8 62,8 23,6  118,9 2,4 3,3 9,0
1566 Surnadal  278,3 73,1 52,2 43,4 14,7 94,9 6,5 1,0 7,2
1567 Rindal 84,3 26,2 17,2 12,1 5,1 23,6 6,1 4,2 12,4
1569 Aure  102,5 30,2 24,0 12,2 6,0 30,0 3,4 0,7 8,0
1571 Halsa 63,2 18,7 14,5 8,7 3,7 17,6 3,6 0,2 5,3
1572 Tustna 40,1 11,1 8,8 4,1 2,3 13,9 14,8 7,0 13,8
1573 Smøla 95,0 29,3 22,4 9,0 5,9 28,4 14,5 14,2 21,6
                   
16 Sør-Trøndelag 15 653,8 3 643,1 2 856,0 3 751,6  766,3 4 636,7 4,7 1,9 10,4
1601 Trondheim 10 633,0 2 269,3 1 767,9 2 955,4  481,1 3 159,3 4,7 1,7 10,9
1612 Hemne  170,9 49,0 38,2 22,1 10,0 51,6 -0,9 0,5 7,7
1613 Snillfjord 35,8 11,2 8,3 4,7 2,2 9,4 5,1 1,6 8,1
1617 Hitra  157,6 42,5 35,4 24,3 8,9 46,6 4,5 -2,0 5,8
1620 Frøya  158,8 42,2 35,6 21,5 8,6 50,9 11,3 2,9 8,7
1621 Ørland  238,3 61,5 47,4 40,0 12,7 76,7 2,8 0,3 5,4
1622 Agdenes 71,2 18,4 14,6 16,8 3,7 17,7 3,8 1,1 9,8
1624 Rissa  247,9 66,8 54,0 45,8 13,7 67,5 3,4 0,6 8,7
1627 Bjugn  182,3 48,0 39,7 30,0 10,3 54,4 5,3 3,9 12,8
1630 Åfjord  125,0 34,1 27,5 18,7 7,0 37,6 7,3 2,3 10,8
1632 Roan 35,2 10,6 8,5 4,0 2,1 10,0 6,3 2,6 6,6
1633 Osen 39,8 11,9 9,7 4,3 2,4 11,5 7,2 5,9 12,5
1634 Oppdal  292,0 80,6 60,9 40,7 16,4 93,5 9,3 6,8 15,8
1635 Rennebu  103,0 31,8 21,2 17,8 6,3 25,9 1,9 1,1 8,1
1636 Meldal  157,9 43,2 32,7 28,2 8,8 45,0 3,5 1,9 11,6
1638 Orkdal  532,8  130,1  103,5  122,4 27,4  149,4 4,0 3,4 10,3
1640 Røros  267,6 72,0 54,0 46,3 14,4 80,8 11,3 6,5 15,3
1644 Holtålen 77,8 22,9 18,8 9,3 4,7 22,2 3,1 1,5 7,1
1648 Midtre Gauldal  240,7 62,5 50,5 49,2 13,0 65,5 6,2 5,4 14,4
1653 Melhus  616,4  170,1  139,0 89,6 35,8  181,9 5,0 4,6 12,9
1657 Skaun  246,3 71,1 60,6 27,0 14,9 72,8 4,7 4,6 10,7
1662 Klæbu  235,6 67,4 54,3 30,0 14,4 69,4 2,5 1,2 7,4
1663 Malvik  572,9  159,2  131,4 66,2 34,1  182,0 6,1 6,7 13,6
1664 Selbu  171,2 47,7 35,0 32,2 9,6 46,7 5,2 3,6 10,4
1665 Tydal 43,7 19,2 7,4 5,0 3,7 8,4 -33,2 -48,8 -46,4
                   
17 Nord-Trøndelag 5 725,9 1 472,2 1 168,0 1 169,6  306,3 1 609,7 3,4 2,5 9,8
1702 Steinkjer 1 051,0  239,3  190,4  276,5 50,3  294,4 3,0 2,3 10,0
1703 Namsos  535,9  146,9  120,1 69,6 30,8  168,5 6,3 2,7 10,8
1711 Meråker  117,8 32,5 22,1 25,2 6,7 31,3 7,7 10,2 15,1
1714 Stjørdal  905,0  235,4  187,8  165,2 48,7  267,9 1,6 1,3 6,3
1717 Frosta 89,9 25,0 19,7 15,3 5,1 24,9 3,4 3,7 9,6
1718 Leksvik  151,0 37,7 30,2 32,9 7,7 42,5 2,0 1,5 9,4
1719 Levanger  918,9  208,3  169,0  259,4 43,5  238,8 2,8 0,9 9,0
1721 Verdal  625,1  151,5  124,6  145,1 32,3  171,6 3,9 3,6 13,6
1723 Mosvik 31,9 9,4 7,2 5,7 1,9 7,7 -0,3 -1,4 4,6
1724 Verran 97,7 27,4 20,3 19,6 5,7 24,8 1,0 0,2 7,8
1725 Namdalseid 58,6 16,8 14,0 7,8 3,5 16,4 3,4 2,1 11,0
1729 Inderøy  237,2 65,9 53,3 37,0 13,8 67,3 3,7 3,6 11,2
1736 Snåsa 77,8 26,4 17,6 10,9 5,3 17,6 1,7 12,9 18,2
1738 Lierne 56,3 17,4 12,8 7,5 3,5 15,1 5,7 2,0 9,0
1739 Røyrvik 23,0 8,2 4,6 3,3 1,7 5,2 3,1 0,9 6,3
1740 Namsskogan 41,5 16,4 7,9 4,6 3,2 9,4 2,3 2,1 4,2
1742 Grong  105,4 33,6 23,0 11,7 6,7 30,4 5,6 6,7 13,0
1743 Høylandet 46,2 13,5 11,2 5,1 2,7 13,7 4,2 3,0 10,6
1744 Overhalla  142,0 40,2 32,7 19,1 8,3 41,7 8,6 3,9 8,5
1748 Fosnes 22,4 6,7 5,4 2,7 1,4 6,1 1,9 0,2 11,7
1749 Flatanger 37,5 11,2 9,2 4,4 2,3 10,3 -4,0 -3,4 8,8
1750 Vikna  154,2 43,8 36,8 18,5 9,2 45,9 6,5 5,7 14,0
1751 Nærøy  179,3 52,6 43,2 20,1 10,8 52,5 3,3 1,4 8,6
1755 Leka 20,3 6,0 5,0 2,4 1,2 5,7 -4,5 -7,0 -2,1
                   
18 Nordland 10 689,1 2 908,7 2 264,0 1 668,3  608,3 3 239,8 6,4 3,6 10,3
1804 Bodø 2 550,6  618,5  491,4  561,1  131,2  748,5 7,1 1,6 8,4
1805 Narvik  927,1  252,0  189,6  151,0 53,8  280,7 8,4 3,8 12,5
1811 Bindal 61,3 19,9 13,3 8,6 4,0 15,6 0,3 -1,9 5,3
1812 Sømna 68,4 20,0 17,0 8,1 4,2 19,1 9,3 6,4 14,6
1813 Brønnøy  303,7 83,2 69,6 42,7 17,4 90,7 11,0 12,4 19,7
1815 Vega 45,0 13,4 11,1 4,6 2,8 13,0 6,2 3,9 13,0
1816 Vevelstad 16,9 4,9 4,2 2,0 1,0 4,7 4,9 2,6 8,9
1818 Herøy 58,7 17,1 13,9 6,7 3,5 17,4 -5,0 -4,9 1,3
1820 Alstahaug  300,4 83,5 69,7 37,5 17,6 92,0 6,0 3,2 11,1
1822 Leirfjord 65,2 19,0 16,3 7,0 4,0 18,9 4,0 2,5 11,7
1824 Vefsn  705,4  169,0  132,3 87,6 35,4  281,1 6,3 4,2 10,8
1825 Grane 54,0 16,9 12,4 6,7 3,5 14,4 5,1 2,7 10,6
1826 Hattfjelldal 50,2 15,6 11,7 6,6 3,2 13,2 4,6 -1,1 5,9
1827 Dønna 47,9 14,0 11,7 5,9 2,8 13,4 0,4 -0,5 0,5
1828 Nesna 70,0 18,2 15,3 14,9 3,7 17,9 3,4 1,6 7,9
1832 Hemnes  182,2 67,0 37,8 17,5 13,4 46,6 2,3 0,6 5,6
1833 Rana 1 196,4  324,3  246,3  220,8 67,5  337,5 6,6 6,1 11,6
1834 Lurøy 71,5 20,6 16,4 9,6 4,4 20,5 9,1 8,8 23,9
1835 Træna 18,9 5,2 4,3 2,6 1,1 5,6 3,2 0,9 6,8
1836 Rødøy 49,3 13,6 10,6 6,4 2,7 16,0 12,3 5,8 11,6
1837 Meløy  314,5 93,7 65,6 43,3 19,3 92,6 7,7 2,3 7,5
1838 Gildeskål 79,8 25,3 17,7 9,7 5,1 22,0 5,0 6,9 13,1
1839 Beiarn 41,1 14,8 8,4 5,4 2,9 9,5 12,1 13,3 18,6
1840 Saltdal  191,0 54,2 43,7 24,9 11,3 56,9 4,3 0,3 7,5
1841 Fauske  408,4  119,9 90,0 42,8 24,9  130,8 8,1 3,1 11,5
1845 Sørfold  112,0 39,2 18,5 15,3 7,7 31,2 23,0 17,2 21,8
1848 Steigen 90,7 26,8 21,0 11,4 5,6 25,8 -3,5 -6,6 0,7
1849 Hamarøy 76,8 23,1 15,5 9,2 4,7 24,3 5,2 2,4 6,5
1850 Tysfjord 81,4 25,5 18,6 9,5 5,3 22,5 4,4 1,9 9,7
1851 Lødingen 93,4 28,0 21,7 9,1 5,8 28,9 3,2 3,1 8,3
1852 Tjeldsund 54,5 16,6 13,3 4,7 3,5 16,4 6,7 5,7 13,2
1853 Evenes 55,0 15,6 12,0 6,8 3,2 17,3 4,2 1,6 7,9
1854 Ballangen 94,5 27,5 22,3 10,8 5,8 28,1 2,0 0,0 6,6
1856 Røst 24,1 6,6 5,3 3,5 1,4 7,2 3,4 3,8 8,9
1857 Værøy 26,9 7,7 6,3 3,5 1,6 7,7 -5,3 1,2 6,8
1859 Flakstad 54,6 16,6 12,4 5,2 3,3 17,1 4,1 3,0 10,2
1860 Vestvågøy  400,0  116,0 95,5 40,1 24,3  124,1 5,8 4,3 11,6
1865 Vågan  372,5  101,0 85,3 49,2 21,0  116,1 6,1 3,4 9,9
1866 Hadsel  314,0 89,5 76,1 33,0 19,0 96,5 5,8 3,8 10,4
1867 Bø 93,2 27,5 23,0 10,4 5,6 26,7 1,5 0,8 4,9
1868 Øksnes  176,4 48,9 42,1 23,4 10,2 51,7 2,0 0,9 7,0
1870 Sortland  426,1  112,5 94,1 57,6 23,5  138,4 7,3 8,9 14,9
1871 Andøy  220,5 62,2 50,5 26,4 13,1 68,2 5,6 3,0 10,1
1874 Moskenes 44,7 13,7 10,4 4,7 2,8 13,1 -2,1 -3,4 -0,3
                   
19 Troms 7 303,4 1 944,2 1 575,5 1 226,0  409,8 2 147,9 4,4 2,4 9,4
1901 Harstad 1 158,5  298,5  240,4  207,2 63,4  348,9 4,9 1,7 8,2
1902 Tromsø 3 724,8  889,4  725,9  805,4  189,5 1 114,6 5,0 3,3 11,1
1911 Kvæfjord  116,6 32,4 27,3 17,6 6,9 32,3 4,4 1,4 10,7
1913 Skånland  111,0 33,1 27,3 10,6 6,9 33,1 4,3 2,2 9,5
1915 Bjarkøy 18,4 5,4 4,3 2,4 1,1 5,1 7,7 5,2 14,8
1917 Ibestad 56,3 16,4 12,5 6,3 3,3 17,8 4,0 1,0 7,4
1919 Gratangen 38,9 11,2 9,3 5,2 2,4 10,8 1,8 -2,3 2,8
1920 Lavangen 34,9 10,2 8,4 3,9 2,1 10,4 5,3 1,5 7,1
1922 Bardu  184,1 60,0 42,3 13,3 12,5 56,0 1,9 1,6 5,9
1923 Salangen 84,4 24,9 20,4 9,8 5,2 24,1 6,1 4,5 11,6
1924 Målselv  311,8 92,4 71,1 28,2 19,0  101,1 2,6 1,5 5,7
1925 Sørreisa  131,5 37,8 31,2 11,2 7,9 43,3 6,1 4,4 10,7
1926 Dyrøy 41,9 12,4 10,3 4,8 2,6 11,9 4,8 3,0 10,9
1927 Tranøy 56,8 16,2 13,6 6,8 3,4 16,7 0,3 -2,0 4,9
1928 Torsken 35,6 10,1 8,8 5,0 2,2 9,5 -2,7 -5,5 0,7
1929 Berg 41,7 11,9 9,6 5,3 2,5 12,4 5,4 3,9 9,4
1931 Lenvik  463,4  128,5  104,9 60,8 26,5  142,7 5,9 2,2 9,7
1933 Balsfjord  186,5 56,0 46,0 17,5 11,5 55,6 2,0 0,2 7,7
1936 Karlsøy 68,1 26,1 22,6 0,8 5,4 13,2 -1,2 -0,5 5,5
1938 Lyngen 83,3 32,0 26,9 0,6 6,7 17,0 0,4 -0,2 8,0
1939 Storfjord 55,2 22,9 16,9 0,5 4,7 10,2 3,5 3,2 9,1
1940 Gáivuotna Kåfjord 54,1 22,2 17,7 0,1 4,6 9,5 1,6 0,6 6,7
1941 Skjervøy 78,6 30,0 25,5 1,3 6,3 15,5 -0,9 0,6 5,8
1942 Nordreisa  132,4 49,3 41,4 1,2 10,3 30,3 1,5 2,6 9,0
1943 Kvænangen 34,7 14,9 10,7 0,1 3,0 6,0 -1,0 -0,5 4,3
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 364,3  877,0  719,1 22,3  185,9  560,0 1,9 1,0 6,8
2002 Vardø 68,4 26,4 21,8 0,2 5,7 14,2 0,2 -5,2 -6,2
2003 Vadsø  210,2 77,7 62,9 2,2 16,5 50,9 4,2 3,6 10,5
2004 Hammerfest  397,5  142,5  114,9 7,3 30,8  102,0 -1,0 -2,2 3,6
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 66,5 25,5 22,6 0,4 5,4 12,6 0,8 -0,5 7,1
2012 Alta  561,6  205,2  169,8 3,9 42,9  139,7 3,3 2,1 7,2
2014 Loppa 32,2 12,5 10,3 0,4 2,6 6,5 1,2 0,7 6,4
2015 Hasvik 29,8 11,7 9,6 0,2 2,5 5,9 -2,7 -5,8 0,8
2017 Kvalsund 28,9 11,8 9,1 0,1 2,4 5,5 4,0 6,3 11,5
2018 Måsøy 43,4 16,4 13,0 0,2 3,3 10,4 1,6 7,0 11,1
2019 Nordkapp  107,4 40,2 33,8 0,7 8,5 24,2 1,1 0,4 6,6
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  137,3 51,1 42,5 0,7 10,9 32,2 2,6 3,8 9,8
2021 Kárásjohka - Karasjok 74,3 26,9 24,0 2,3 5,8 15,3 0,4 -0,5 7,5
2022 Lebesby 43,2 17,3 13,1 0,3 3,6 9,1 -0,9 -1,6 3,3
2023 Gamvik 30,6 11,7 10,0 0,1 2,5 6,2 -4,0 -3,0 4,1
2024 Berlevåg 32,1 12,5 9,9 0,2 2,7 6,8 3,0 4,2 11,7
2025 Deatnu Tana 88,7 32,9 27,4 0,3 6,8 21,4 8,8 7,8 13,5
2027 Unjárga Nesseby 23,8 9,3 7,9 0,1 2,0 4,5 -4,0 -5,6 2,1
2028 Båtsfjord 68,9 25,5 21,8 0,4 5,5 15,8 -6,3 -7,3 -1,0
2030 Sør-Varanger  319,6  119,9 94,7 2,4 25,6 77,0 4,4 3,4 10,4
                   
23 Kontinentalsokkelen 71 611,8 38,7 46,7  302,0 7,7 71 216,6 40,4 -64,7 -66,1
2311 Nordsjøen 70 143,9 0,0 0,0 0,0 0,0 70 143,9 40,1 . .
2312 Stavanger 1 467,9 38,7 46,7  302,0 7,7 1 072,7 59,1 -64,7 -66,1

Standardtegn i tabeller