Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-september. 2004 og 2005. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same
periode året før
Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same
periode året før
Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same
periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt  334 293  369 160 10,4 65 047 67 427 3,7 12 575 13 943 10,9
                   
01 Østfold 13 799 14 247 3,2 3 286 3 404 3,6  634  709 11,7
02 Akershus 36 523 37 858 3,7 8 156 8 505 4,3 1 572 1 752 11,5
03 Oslo 55 321 58 665 6,0 9 746 10 309 5,8 1 860 2 110 13,4
04 Hedmark 8 899 9 268 4,1 2 269 2 311 1,9  436  476 9,0
05 Oppland 8 665 8 949 3,3 2 282 2 344 2,7  436  480 10,3
06 Buskerud 14 230 14 989 5,3 3 515 3 653 3,9  673  749 11,3
07 Vestfold 12 058 12 464 3,4 2 937 3 025 3,0  567  625 10,3
08 Telemark 8 418 9 036 7,3 2 170 2 258 4,0  418  468 11,9
09 Aust-Agder 5 135 5 303 3,3 1 326 1 363 2,8  255  279 9,3
10 Vest-Agder 8 603 9 234 7,3 2 092 2 210 5,7  403  454 12,5
11 Rogaland 26 804 28 538 6,5 5 780 5 996 3,7 1 138 1 266 11,3
12 Hordaland 26 812 28 309 5,6 6 231 6 490 4,2 1 214 1 340 10,4
14 Sogn og Fjordane 5 298 5 509 4,0 1 407 1 447 2,8  268  293 9,3
15 Møre og Romsdal 12 877 13 444 4,4 3 152 3 229 2,4  607  660 8,7
16 Sør-Trøndelag 14 956 15 654 4,7 3 576 3 643 1,9  694  766 10,4
17 Nord-Trøndelag 5 536 5 726 3,4 1 436 1 472 2,5  279  306 9,8
18 Nordland 10 042 10 689 6,4 2 809 2 909 3,6  552  608 10,3
19 Troms 6 996 7 303 4,4 1 900 1 944 2,4  375  410 9,4
20 Finnmark Finnmárku 2 321 2 364 1,9  868  877 1,0  174  186 6,8
23 Kontinentalsokkelen 51 000 71 612 40,4  110 39 -64,7 23 8 -66,1
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt 70 002 74 330 6,2 48 040 50 371 4,9  138 629  163 089 17,6
                   
01 Østfold 2 817 2 978 5,7 2 516 2 618 4,1 4 546 4 538 -0,2
02 Akershus 8 674 8 872 2,3 5 981 6 323 5,7 12 140 12 405 2,2
03 Oslo 19 966 21 087 5,6 6 657 7 194 8,1 17 092 17 966 5,1
04 Hedmark 1 853 2 013 8,6 1 700 1 770 4,1 2 640 2 699 2,2
05 Oppland 1 679 1 757 4,6 1 708 1 776 4,0 2 561 2 592 1,2
06 Buskerud 3 034 3 242 6,9 2 564 2 692 5,0 4 445 4 653 4,7
07 Vestfold 2 481 2 651 6,8 2 196 2 293 4,4 3 877 3 870 -0,2
08 Telemark 1 762 1 894 7,5 1 575 1 661 5,5 2 494 2 756 10,5
09 Aust-Agder  991 1 041 5,1  968 1 009 4,2 1 595 1 611 1,0
10 Vest-Agder 2 028 2 203 8,6 1 517 1 592 5,0 2 562 2 775 8,3
11 Rogaland 7 555 7 856 4,0 4 245 4 441 4,6 8 087 8 980 11,0
12 Hordaland 6 256 6 508 4,0 4 637 4 860 4,8 8 474 9 111 7,5
14 Sogn og Fjordane 1 035 1 134 9,6 1 005 1 040 3,5 1 584 1 596 0,8
15 Møre og Romsdal 2 717 2 955 8,8 2 376 2 473 4,1 4 025 4 127 2,5
16 Sør-Trøndelag 3 445 3 752 8,9 2 761 2 856 3,5 4 480 4 637 3,5
17 Nord-Trøndelag 1 061 1 170 10,2 1 131 1 168 3,2 1 629 1 610 -1,2
18 Nordland 1 321 1 668 26,3 2 170 2 264 4,4 3 191 3 240 1,5
19 Troms 1 053 1 226 16,5 1 509 1 576 4,4 2 160 2 148 -0,6
20 Finnmark Finnmárku 23 22 -3,5  703  719 2,3  552  560 1,4
23 Kontinentalsokkelen  252  302 19,9  121 47 -61,4 50 495 71 217 41,0

Standardtegn i tabeller