Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-august 2005. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  312 542,6 53 248,4 39 585,6 60 940,5 10 934,3  147 834,2 11,3 3,7 9,0
                   
01 Østfold 11 537,9 2 677,5 2 052,5 2 433,2  554,5 3 820,2 3,4 4,3 10,8
0101 Halden 1 101,3  268,9  206,2  254,4 56,2  315,5 3,7 4,1 9,9
0104 Moss 1 265,3  302,3  237,0  271,0 63,0  392,0 2,4 2,0 9,5
0105 Sarpsborg 2 466,9  498,1  387,6  538,2  104,1  938,9 -4,9 7,5 14,8
0106 Fredrikstad 3 408,7  729,9  561,6  814,1  151,8 1 151,3 10,1 3,6 10,5
0111 Hvaler  139,1 43,0 30,5 15,8 8,4 41,4 8,3 6,4 13,8
0118 Aremark 46,4 14,5 10,1 6,0 2,8 13,0 3,6 2,9 7,9
0119 Marker  123,5 32,5 24,1 24,0 6,4 36,6 0,2 -0,6 1,7
0121 Rømskog 25,9 6,9 5,2 4,2 1,4 8,2 12,2 11,9 15,9
0122 Trøgstad  175,2 51,2 38,4 22,7 10,3 52,6 1,9 4,6 10,3
0123 Spydeberg  216,0 57,0 42,2 35,8 11,7 69,4 6,1 6,3 13,0
0124 Askim  594,1  155,8  109,6  116,6 32,2  179,9 3,9 3,2 8,9
0125 Eidsberg  423,6  103,3 79,7 86,6 20,9  133,1 3,8 3,0 8,4
0127 Skiptvet  113,6 32,9 25,0 16,0 6,7 33,0 3,6 4,1 6,7
0128 Rakkestad  271,1 70,5 53,1 51,5 14,1 81,8 3,4 0,4 6,8
0135 Råde  262,5 70,7 54,3 42,5 14,5 80,5 5,5 5,0 12,6
0136 Rygge  588,4  150,2  116,8  100,6 31,5  189,3 4,7 6,3 11,6
0137 Våler  145,1 41,3 33,0 14,8 8,5 47,5 3,5 4,7 10,3
0138 Hobøl  171,2 48,5 38,1 18,4 10,0 56,2 2,5 2,2 5,8
                   
02 Akershus 30 731,0 6 732,7 4 995,3 7 272,5 1 377,3 10 353,2 3,1 4,8 10,2
0211 Vestby  632,7  153,0  124,4  110,5 32,0  212,9 7,2 4,6 8,4
0213 Ski 1 378,6  344,3  263,4  203,0 71,1  496,8 8,0 4,8 10,7
0214 Ås  718,4  171,7  130,2  167,4 35,7  213,3 6,3 5,6 13,1
0215 Frogn  672,8  183,1  138,8 75,8 38,0  237,2 6,4 6,6 12,4
0216 Nesodden  695,7  192,0  153,7 82,1 40,8  227,1 1,7 3,7 9,4
0217 Oppegård 1 596,2  341,6  256,5  344,1 69,8  584,2 2,4 6,2 9,3
0219 Bærum 9 461,4 1 773,4 1 204,8 2 902,4  349,1 3 231,9 0,1 5,2 10,3
0220 Asker 4 073,8  809,3  565,5 1 024,9  163,1 1 511,1 5,8 5,2 11,3
0221 Aurskog-Høland  492,5  132,8  106,2 69,7 27,3  156,5 3,9 5,1 11,0
0226 Sørum  611,2  158,8  118,6 73,7 32,4  227,7 8,9 5,9 8,8
0227 Fet  426,9  116,3 90,0 50,7 24,1  145,8 4,1 1,2 4,2
0228 Rælingen  626,3  180,9  145,5 50,2 38,0  211,8 1,8 2,5 6,3
0229 Enebakk  382,0  100,3 83,7 51,0 21,0  125,9 -1,0 3,0 8,6
0230 Lørenskog 2 075,5  414,5  321,8  583,4 88,8  667,0 9,5 5,8 11,7
0231 Skedsmo 2 346,2  545,9  409,0  554,2  113,4  723,6 2,0 4,8 11,3
0233 Nittedal 1 061,4  245,5  193,2  206,8 51,9  364,0 3,4 1,9 8,5
0234 Gjerdrum  222,9 62,5 48,2 25,2 12,9 74,2 3,8 5,0 9,0
0235 Ullensaker 1 424,0  296,8  233,5  454,6 62,9  376,3 0,5 4,9 11,5
0236 Nes  658,2  184,7  148,4 80,0 38,1  207,1 2,6 2,0 6,2
0237 Eidsvoll  713,1  193,2  154,2  109,1 39,8  216,8 4,2 4,2 10,1
0238 Nannestad  372,1  107,2 86,1 40,0 22,3  116,4 3,9 3,9 9,9
0239 Hurdal 89,0 24,7 19,6 13,8 5,0 25,9 -0,3 1,7 5,2
                   
0301 Oslo 48 302,8 8 073,4 5 626,8 17 408,2 1 636,9 15 557,5 5,9 5,2 10,5
                   
04 Hedmark 7 447,8 1 818,2 1 389,5 1 643,1  371,6 2 225,4 4,5 2,0 7,1
0402 Kongsvinger  716,4  170,5  129,6  135,4 34,5  246,4 6,7 2,1 4,3
0403 Hamar 1 506,1  309,5  231,1  364,3 64,0  537,3 5,8 3,0 8,6
0412 Ringsaker 1 168,4  296,2  230,2  258,2 60,6  323,2 2,6 4,0 8,5
0415 Løten  225,1 63,8 51,9 30,1 13,1 66,2 0,1 1,4 5,5
0417 Stange  891,7  174,6  138,1  352,5 35,8  190,7 10,5 4,4 7,3
0418 Nord-Odal  165,9 44,8 36,3 27,4 9,3 48,1 4,6 3,6 8,1
0419 Sør-Odal  271,1 74,7 57,3 42,8 15,2 81,1 1,9 1,4 8,6
0420 Eidskog  198,1 54,5 43,1 32,7 11,2 56,5 3,9 1,8 7,9
0423 Grue  178,3 48,1 36,0 33,1 9,6 51,6 0,9 0,4 4,9
0425 Åsnes  241,1 69,4 51,8 36,6 14,1 69,2 1,3 2,9 12,9
0426 Våler  135,8 35,7 27,0 30,3 7,1 35,7 4,1 2,3 8,6
0427 Elverum  739,2  180,2  144,7  147,5 37,2  229,5 -0,5 -6,1 0,2
0428 Trysil  250,3 67,9 47,2 52,9 13,6 68,8 9,5 4,0 12,4
0429 Åmot  151,4 47,1 32,9 17,6 9,5 44,3 2,6 5,1 6,7
0430 Stor-Elvdal 86,1 26,8 18,8 10,2 5,4 25,0 4,4 4,8 10,6
0432 Rendalen 61,0 21,2 12,7 7,5 4,1 15,5 3,0 1,3 4,2
0434 Engerdal 40,2 11,7 9,2 6,4 2,4 10,5 7,8 5,8 14,0
0436 Tolga 44,9 12,5 10,0 5,5 2,5 14,4 4,3 -1,8 6,8
0437 Tynset  195,7 53,2 40,2 30,4 11,0 60,9 4,3 -1,4 6,4
0438 Alvdal 76,4 24,4 16,9 8,9 4,9 21,3 3,0 5,2 11,5
0439 Folldal 48,2 15,0 11,3 5,8 3,0 13,0 9,9 10,5 15,3
0441 Os 56,4 16,6 13,2 7,1 3,3 16,2 4,2 2,7 8,4
                   
05 Oppland 7 219,2 1 865,0 1 403,3 1 431,7  379,6 2 139,5 4,0 3,7 9,4
0501 Lillehammer 1 222,0  282,6  211,0  301,4 58,5  368,4 0,3 2,3 9,6
0502 Gjøvik 1 208,6  282,1  219,3  279,7 58,3  369,3 5,3 3,4 7,4
0511 Dovre 87,2 26,1 20,1 9,7 5,3 26,0 6,5 4,2 11,1
0512 Lesja 65,1 20,4 14,7 8,3 3,9 17,8 6,0 4,6 9,7
0513 Skjåk 79,4 25,7 16,7 11,1 5,0 20,9 5,0 5,3 10,3
0514 Lom 86,4 23,2 16,5 14,5 4,5 27,7 2,7 2,9 6,1
0515 Vågå  132,0 34,4 26,1 14,7 7,0 49,9 9,1 3,0 9,5
0516 Nord-Fron  234,8 65,3 42,4 44,3 13,0 69,8 3,2 3,3 9,3
0517 Sel  186,8 53,0 42,5 26,5 10,8 54,0 8,7 6,2 14,0
0519 Sør-Fron  111,2 33,6 22,6 18,3 6,6 30,2 1,8 3,0 7,9
0520 Ringebu  170,8 46,8 32,4 34,4 9,2 48,0 5,2 7,8 17,7
0521 Øyer  167,0 49,3 34,4 29,0 9,7 44,6 -0,1 -0,2 3,6
0522 Gausdal  204,3 57,4 43,3 34,1 11,4 58,0 3,8 5,1 10,1
0528 Østre Toten  520,8  137,1  109,3 88,8 28,4  157,2 3,2 1,4 9,2
0529 Vestre Toten  555,8  125,4 98,4  160,0 26,5  145,5 3,5 2,7 9,2
0532 Jevnaker  262,6 64,5 50,8 54,3 13,5 79,5 5,9 2,7 9,5
0533 Lunner  323,8 89,7 74,0 37,5 18,5  104,1 5,1 4,1 6,1
0534 Gran  508,3  131,8  105,4 92,8 26,8  151,4 4,9 5,5 10,1
0536 Søndre Land  185,0 50,7 40,7 32,5 10,6 50,7 2,3 2,4 9,2
0538 Nordre Land  229,8 64,5 46,8 42,2 13,0 63,4 3,2 5,3 11,5
0540 Sør-Aurdal  103,9 32,1 22,0 13,2 6,2 30,4 5,1 4,0 8,7
0541 Etnedal 41,0 12,6 8,6 5,7 2,5 11,7 7,5 5,8 16,9
0542 Nord-Aurdal  271,8 76,2 52,4 48,1 15,0 80,1 7,6 7,5 11,0
0543 Vestre Slidre 77,6 24,4 16,6 7,7 4,7 24,2 4,7 3,8 10,9
0544 Øystre Slidre  125,9 36,5 25,3 15,3 7,2 41,6 15,0 12,7 16,8
0545 Vang 57,2 19,6 11,1 7,6 3,8 15,1 5,1 2,1 6,7
                   
06 Buskerud 12 119,6 2 895,1 2 119,6 2 643,8  589,4 3 871,7 5,8 4,6 10,1
0602 Drammen 3 204,0  667,3  501,8  860,9  139,3 1 034,5 5,2 5,4 12,0
0604 Kongsberg 1 491,7  314,9  223,1  371,3 65,1  517,3 12,2 6,1 11,8
0605 Ringerike 1 321,0  318,1  232,4  323,3 64,8  382,4 3,7 4,4 10,2
0612 Hole  290,2 76,6 47,6 39,5 13,3  113,1 1,1 -2,3 0,4
0615 Flå 34,2 10,8 7,3 4,6 2,1 9,4 5,9 6,5 13,1
0616 Nes  142,0 40,7 25,4 26,5 7,8 41,7 6,7 8,1 13,6
0617 Gol  196,4 53,7 34,9 38,7 10,5 58,6 6,2 3,7 9,1
0618 Hemsedal  107,3 30,1 18,1 19,8 5,8 33,5 12,0 10,7 13,4
0619 Ål  199,3 55,6 34,0 36,4 10,9 62,5 6,0 1,3 5,8
0620 Hol  242,3 73,7 40,5 43,4 14,1 70,6 11,0 2,5 6,3
0621 Sigdal  134,1 41,7 27,4 17,9 7,8 39,4 7,3 4,2 15,2
0622 Krødsherad 97,8 25,2 17,3 18,7 4,8 31,7 12,9 8,8 11,7
0623 Modum  515,7  139,4  101,1 96,3 28,1  150,8 4,9 7,2 10,8
0624 Øvre Eiker  650,3  164,6  126,5  118,9 34,1  206,2 5,5 5,7 10,9
0625 Nedre Eiker  877,2  221,1  181,5  143,3 46,1  285,1 5,2 3,4 9,0
0626 Lier 1 222,9  270,9  209,3  285,3 55,0  402,3 4,8 4,7 9,3
0627 Røyken  776,2  211,0  166,4 96,4 43,8  258,6 3,2 2,6 7,5
0628 Hurum  368,1 96,7 77,2 64,1 20,0  110,1 4,8 4,3 10,4
0631 Flesberg 90,2 26,7 19,1 13,5 5,3 25,6 1,2 -0,1 4,3
0632 Rollag 53,1 17,1 10,9 7,9 3,3 13,9 10,5 9,5 13,2
0633 Nore og Uvdal  105,8 39,3 17,7 17,1 7,4 24,3 4,0 2,9 6,6
                   
07 Vestfold 10 033,1 2 374,3 1 800,0 2 173,1  487,7 3 198,1 2,9 2,4 7,8
0701 Horten 1 108,7  261,3  200,8  271,3 55,2  320,0 -0,7 1,5 8,1
0702 Holmestrand  377,8  100,8 78,1 61,2 21,0  116,8 5,3 5,2 10,7
0704 Tønsberg 2 069,4  420,6  312,2  639,8 87,4  609,4 2,5 2,4 8,5
0706 Sandefjord 2 029,5  443,4  335,9  471,2 91,3  687,7 4,4 0,9 7,4
0709 Larvik 1 736,1  428,1  318,6  331,0 86,5  572,0 1,9 2,1 6,1
0711 Svelvik  243,1 66,0 53,9 34,8 13,7 74,8 1,6 2,9 7,1
0713 Sande  293,5 82,8 64,3 35,3 16,9 94,2 6,8 5,8 11,5
0714 Hof  107,0 28,5 23,1 17,1 5,9 32,5 0,1 -0,2 6,5
0716 Re  312,1 81,6 64,1 50,6 16,6 99,2 4,7 1,9 6,1
0719 Andebu  182,3 48,8 38,3 27,3 10,1 57,8 5,1 4,7 12,3
0720 Stokke  422,1  105,1 81,0 86,5 21,5  128,0 3,9 4,7 9,6
0722 Nøtterøy  900,8  233,1  175,3  116,9 46,8  328,8 3,8 2,9 6,9
0723 Tjøme  167,0 51,4 36,5 16,3 10,2 52,6 2,1 3,6 8,8
0728 Lardal 83,6 22,9 17,7 13,8 4,7 24,5 2,8 4,4 8,5
                   
08 Telemark 7 278,7 1 788,4 1 300,0 1 540,6  368,1 2 281,7 7,6 3,6 9,7
0805 Porsgrunn 1 762,7  367,7  277,4  343,5 76,7  697,4 17,3 4,6 11,3
0806 Skien 2 272,5  530,0  405,1  556,4  110,9  670,1 3,9 2,7 9,8
0807 Notodden  528,4  126,4 92,9  137,2 26,0  145,8 4,6 0,7 6,8
0811 Siljan 84,0 24,0 19,0 9,5 5,0 26,4 3,9 4,1 8,6
0814 Bamble  618,2  151,3  118,9  143,5 31,7  172,8 6,0 4,8 8,4
0815 Kragerø  392,5  103,0 78,2 70,3 21,2  119,7 8,3 5,9 10,7
0817 Drangedal  128,9 35,6 28,2 17,6 7,2 40,2 3,8 2,9 8,8
0819 Nome  251,1 66,9 47,4 45,9 13,5 77,5 6,1 6,1 13,6
0821 Bø  198,9 51,2 39,1 37,4 10,2 61,0 8,1 5,8 9,4
0822 Sauherad  143,3 37,8 30,8 25,3 7,7 41,8 3,2 2,8 8,3
0826 Tinn  278,4 92,1 48,8 45,5 18,1 73,9 3,9 4,2 11,6
0827 Hjartdal 55,3 18,4 10,5 8,7 3,5 14,1 -0,9 -1,3 1,5
0828 Seljord  117,1 30,3 21,4 24,9 6,1 34,4 3,8 0,5 7,8
0829 Kviteseid 88,7 24,8 18,2 16,4 5,0 24,3 5,6 2,9 8,6
0830 Nissedal 51,0 16,6 9,5 8,5 3,2 13,2 7,6 3,0 7,4
0831 Fyresdal 45,8 15,2 8,8 8,5 3,0 10,3 3,5 5,4 9,2
0833 Tokke  102,6 38,1 18,2 15,4 7,4 23,4 4,3 2,6 6,2
0834 Vinje  159,3 59,1 27,5 25,8 11,5 35,3 6,3 2,4 8,9
                   
09 Aust-Agder 4 270,9 1 081,0  792,2  847,3  219,1 1 331,4 3,7 3,4 7,9
0901 Risør  244,7 63,0 49,4 47,2 13,0 72,0 2,2 1,9 7,0
0904 Grimstad  773,9  189,4  141,1  163,0 37,4  243,0 5,8 3,5 7,2
0906 Arendal 1 808,8  417,7  320,3  388,2 86,0  596,5 1,4 2,7 6,2
0911 Gjerstad 78,5 20,7 16,9 14,8 4,1 22,0 3,8 1,2 3,9
0912 Vegårshei 59,8 15,7 12,7 10,3 3,2 17,9 6,8 3,7 10,2
0914 Tvedestrand  212,5 57,2 43,0 36,6 11,6 64,1 4,0 4,3 5,9
0919 Froland  168,2 45,7 33,7 19,2 9,4 60,2 9,3 2,2 8,5
0926 Lillesand  368,1 97,2 72,6 68,1 19,4  110,8 3,1 4,6 9,9
0928 Birkenes  159,5 38,8 29,9 37,0 8,0 45,8 7,1 3,9 11,1
0929 Åmli 61,3 19,3 13,2 8,3 4,2 16,3 20,7 21,5 60,1
0935 Iveland 36,9 12,7 7,9 4,5 2,6 9,2 2,5 3,2 8,2
0937 Evje og Hornnes  120,3 32,2 23,8 21,4 6,6 36,3 7,3 1,7 8,7
0938 Bygland 45,8 14,0 9,1 8,5 2,8 11,5 5,7 8,8 13,5
0940 Valle 59,0 21,7 9,6 10,2 4,2 13,4 2,5 0,4 5,0
0941 Bykle 73,5 35,8 9,0 9,9 6,6 12,2 5,4 5,0 5,2
                   
10 Vest-Agder 7 495,3 1 757,9 1 253,3 1 799,0  358,5 2 326,7 7,6 5,5 10,4
1001 Kristiansand 4 094,8  841,1  617,3 1 151,9  172,0 1 312,5 8,5 4,6 9,0
1002 Mandal  539,2  140,3  105,5  106,1 28,6  158,7 5,2 4,1 8,5
1003 Farsund  401,3  101,5 76,1 92,7 20,8  110,2 9,3 6,3 14,4
1004 Flekkefjord  362,2 94,9 69,6 65,4 19,5  112,9 -2,3 3,3 8,8
1014 Vennesla  443,0  115,9 86,3 88,4 24,2  128,3 -2,6 -0,3 3,7
1017 Songdalen  200,7 51,1 41,8 35,4 10,6 61,9 5,3 6,1 10,9
1018 Søgne  384,9 96,3 75,0 61,3 19,9  132,4 8,4 4,4 11,6
1021 Marnardal 77,1 21,5 14,8 15,1 4,3 21,4 8,2 4,8 10,3
1026 Åseral 40,1 17,2 5,7 7,6 3,2 6,4 2,7 -0,3 2,9
1027 Audnedal 58,5 14,7 11,1 13,5 3,0 16,1 5,8 6,9 13,2
1029 Lindesnes  144,3 40,5 30,2 23,2 8,2 42,3 -0,4 -1,3 3,7
1032 Lyngdal  279,9 71,1 53,6 61,7 14,7 78,8 5,9 5,4 13,1
1034 Hægebostad 52,6 14,8 11,2 9,3 3,0 14,3 4,6 4,7 12,7
1037 Kvinesdal  312,3 93,0 41,7 47,5 18,2  111,8 45,2 41,2 43,4
1046 Sirdal  104,4 44,1 13,5 19,8 8,4 18,7 6,1 3,7 6,9
                   
11 Rogaland 23 334,8 4 746,5 3 497,4 6 478,6  998,7 7 613,6 7,0 4,1 10,0
1101 Eigersund  610,0  151,0  112,7  120,0 31,1  195,2 8,3 7,8 11,9
1102 Sandnes 3 237,2  690,7  526,6  754,7  142,4 1 122,8 8,9 4,7 8,5
1103 Stavanger 9 102,7 1 556,4 1 122,8 2 991,0  321,4 3 111,1 5,4 2,1 4,6
1106 Haugesund 1 617,4  353,4  272,4  426,9 74,4  490,5 5,9 3,6 8,8
1111 Sokndal  131,9 34,1 25,1 26,1 6,9 39,7 7,9 6,0 9,8
1112 Lund  140,6 31,1 23,4 37,9 6,3 41,9 7,7 6,9 15,1
1114 Bjerkreim 93,6 25,0 19,2 16,2 5,1 28,1 4,4 4,4 8,8
1119 Hå  623,0  159,0  120,5  126,5 32,6  184,4 5,3 4,9 10,0
1120 Klepp  693,8  164,5  124,2  144,7 34,3  226,2 4,9 5,0 10,8
1121 Time  652,5  166,5  127,4  112,3 34,1  212,3 7,0 5,7 9,9
1122 Gjesdal  369,0 98,7 78,0 57,9 20,6  113,9 3,4 3,3 8,8
1124 Sola 2 051,8  270,5  191,5  985,3 55,8  548,7 12,1 4,3 7,9
1127 Randaberg  546,6  111,2 82,9 71,0 22,9  258,5 18,0 2,3 6,3
1129 Forsand 63,3 26,8 8,2 9,3 5,1 13,8 16,6 22,6 24,9
1130 Strand  412,4  107,1 84,4 62,4 22,3  136,2 6,7 6,9 10,4
1133 Hjelmeland  120,9 43,6 20,5 20,9 8,2 27,7 3,3 9,0 11,9
1134 Suldal  183,8 67,7 28,8 36,4 34,1 16,8 6,0 14,2  208,6
1135 Sauda  194,3 59,1 36,5 28,2 12,0 58,5 7,0 11,5 16,2
1141 Finnøy 98,3 26,1 19,8 18,8 5,2 28,5 4,2 1,1 6,9
1142 Rennesøy  145,2 38,4 29,9 15,6 7,8 53,5 18,0 10,5 9,9
1144 Kvitsøy 18,6 4,9 4,0 2,7 1,1 5,9 4,9 4,5 19,0
1145 Bokn 26,9 7,4 5,3 4,9 1,5 7,8 -8,2 -8,9 -5,0
1146 Tysvær  346,2 89,6 72,6 51,7 19,0  113,4 12,4 5,3 12,8
1149 Karmøy 1 490,6  376,4  296,1  275,6 77,2  465,2 4,3 4,4 6,2
1151 Utsira 7,7 1,8 1,6 1,8 0,3 2,2 -10,6 -23,8 -24,6
1154 Vindafjord  191,7 49,5 35,6 34,3 9,6 62,6 2,8 1,4 9,2
1159 Ølen  164,7 36,0 27,6 45,4 7,3 48,4 10,0 3,3 9,7
                   
12 Hordaland 23 020,9 5 126,1 3 813,4 5 343,1 1 050,4 7 687,9 5,5 3,9 8,1
1201 Bergen 14 370,8 2 889,3 2 142,4 3 700,8  591,5 5 046,7 6,4 3,6 7,8
1211 Etne  138,0 38,4 28,2 22,2 7,7 41,4 2,5 0,2 6,6
1216 Sveio  154,3 44,1 35,5 19,1 9,0 46,7 7,8 7,7 13,2
1219 Bømlo  442,0  106,2 83,6  102,2 21,5  128,6 7,9 4,0 5,8
1221 Stord  869,4  174,6  139,6  252,3 36,7  266,2 8,5 5,2 9,9
1222 Fitjar  112,0 29,2 22,9 21,7 6,0 32,2 1,3 4,7 8,3
1223 Tysnes 98,1 25,8 19,6 18,3 5,2 29,3 2,7 0,9 8,3
1224 Kvinnherad  572,0  142,7 99,4  100,9 28,9  200,2 2,1 0,7 5,2
1227 Jondal 44,5 12,4 7,7 9,7 2,5 12,2 3,0 -1,1 3,1
1228 Odda  332,5 96,7 56,4 71,3 19,4 88,7 -3,0 7,4 10,8
1231 Ullensvang  129,1 35,2 25,5 22,4 7,1 38,9 -1,4 -1,6 4,9
1232 Eidfjord 52,6 25,0 7,2 7,0 4,8 8,6 2,1 0,2 2,1
1233 Ulvik 44,9 16,8 7,8 6,9 3,3 10,0 -2,8 2,4 4,8
1234 Granvin 33,6 9,1 7,3 6,2 1,9 9,1 8,3 4,6 11,6
1235 Voss  544,2  144,3  103,1  101,0 28,9  167,0 4,2 2,4 5,7
1238 Kvam  332,8 87,9 62,3 62,8 17,8  101,9 5,8 3,5 9,5
1241 Fusa  172,1 40,6 29,1 48,4 8,0 46,1 0,6 6,8 11,0
1242 Samnanger 88,7 27,1 18,8 10,5 5,5 26,8 3,8 3,9 9,9
1243 Os  641,8  164,3  129,1 94,1 34,3  220,0 4,9 4,0 8,6
1244 Austevoll  241,0 53,6 38,1 65,3 10,7 73,3 -2,1 6,7 7,5
1245 Sund  215,6 57,2 46,7 33,2 11,9 66,6 8,1 7,2 11,1
1246 Fjell  879,1  215,1  174,4  166,4 44,9  278,3 8,0 7,0 9,7
1247 Askøy  808,0  218,9  182,0  107,6 46,3  253,2 5,4 5,8 11,4
1251 Vaksdal  147,2 46,0 29,1 26,1 9,4 36,6 -2,3 1,9 6,6
1252 Modalen 25,1 11,8 2,8 4,4 2,2 3,9 5,1 10,1 11,9
1253 Osterøy  262,4 69,0 53,4 47,9 13,9 78,3 5,6 5,0 6,7
1256 Meland  226,2 57,0 46,4 46,6 11,9 64,3 5,3 3,0 9,1
1259 Øygarden  146,3 44,0 30,9 24,5 9,3 37,5 2,3 12,7 19,9
1260 Radøy  160,0 42,8 34,6 28,7 8,9 45,0 2,6 0,7 6,6
1263 Lindås  533,3  141,3  110,5 82,1 29,0  170,3 0,2 3,2 6,3
1264 Austrheim  119,2 30,8 22,1 21,5 6,2 38,7 0,3 -0,8 6,0
1265 Fedje 22,2 6,3 4,9 3,2 1,3 6,6 0,8 1,5 4,3
1266 Masfjorden 61,9 22,5 12,1 7,9 4,5 15,0 3,2 2,8 8,3
                   
14 Sogn og Fjordane 4 449,2 1 160,1  817,4  917,9  233,0 1 320,8 4,2 2,8 7,2
1401 Flora  487,6  117,5 92,4  104,9 24,1  148,7 -2,8 1,2 5,0
1411 Gulen 89,7 22,6 17,1 17,3 4,4 28,3 -4,6 4,3 4,8
1412 Solund 32,0 9,6 6,0 4,8 1,9 9,7 -10,8 -11,1 -10,6
1413 Hyllestad 50,8 13,4 10,2 10,9 2,7 13,7 2,7 0,4 5,9
1416 Høyanger  186,6 56,8 36,1 33,6 11,5 48,7 0,8 4,1 9,3
1417 Vik  118,0 32,6 19,3 22,6 6,3 37,1 6,0 1,2 5,0
1418 Balestrand 52,4 14,9 10,4 11,1 3,0 13,0 2,4 2,9 6,2
1419 Leikanger  130,5 22,8 17,8 59,1 4,6 26,1 4,3 -3,2 -0,4
1420 Sogndal  265,8 68,4 51,6 60,2 13,8 71,7 3,4 1,9 7,1
1421 Aurland 92,8 37,7 14,1 13,7 7,2 20,1 4,3 -1,4 1,5
1422 Lærdal 88,6 30,5 16,6 12,5 6,0 23,0 3,6 2,9 6,2
1424 Årdal  269,9 84,8 53,3 33,1 17,5 81,3 3,4 6,8 12,4
1426 Luster  188,8 65,5 33,6 29,0 12,7 48,1 2,9 -0,3 3,2
1428 Askvoll  101,5 29,0 22,4 14,7 5,8 29,6 4,0 5,7 10,3
1429 Fjaler 96,5 25,2 18,7 18,3 5,0 29,3 -2,5 -0,6 2,9
1430 Gaular 93,9 24,7 19,4 19,7 4,9 25,3 2,1 2,3 6,5
1431 Jølster 92,9 27,2 20,5 12,7 5,4 27,2 4,4 1,3 5,9
1432 Førde  634,5  119,0 93,7  194,0 24,6  203,2 15,6 4,5 9,3
1433 Naustdal 82,3 23,9 19,6 10,3 4,9 23,7 0,1 0,4 4,3
1438 Bremanger  165,7 54,9 30,5 28,9 10,9 40,6 12,5 20,7 24,3
1439 Vågsøy  260,9 67,1 49,8 47,3 13,0 83,7 2,0 2,5 3,5
1441 Selje 95,6 26,4 21,3 13,9 5,2 28,8 3,1 3,7 5,3
1443 Eid  204,2 54,5 42,5 33,1 11,3 62,7 0,0 -1,1 5,6
1444 Hornindal 33,7 10,0 7,7 4,8 2,0 9,2 -3,3 -4,7 1,0
1445 Gloppen  247,7 53,9 40,9 40,5 10,9  101,6 6,4 -0,4 7,0
1449 Stryn  286,2 67,1 52,2 66,9 13,5 86,6 8,9 5,0 12,8
                   
15 Møre og Romsdal 10 919,5 2 567,1 1 956,0 2 414,4  520,8 3 461,2 4,4 2,5 6,7
1502 Molde 1 358,7  274,7  212,5  465,0 56,9  349,5 3,9 3,4 11,6
1503 Kristiansund  742,4  178,6  140,2  149,8 37,8  236,0 3,3 2,3 8,0
1504 Ålesund 2 201,7  471,0  348,0  540,7 93,8  748,2 8,9 1,9 3,1
1511 Vanylven  121,1 33,7 26,5 19,6 6,8 34,5 -9,7 -0,1 4,8
1514 Sande 96,9 24,8 19,8 20,1 5,1 27,0 9,1 7,4 13,7
1515 Herøy  424,4 94,7 71,4 91,7 18,6  148,0 4,4 4,8 5,1
1516 Ulstein  344,6 75,0 56,1 91,8 14,5  107,1 -3,0 2,4 8,0
1517 Hareid  181,9 43,1 35,6 42,6 8,9 51,8 0,3 -0,7 5,9
1519 Volda  319,6 79,7 61,4 68,5 16,4 93,6 4,1 2,9 10,1
1520 Ørsta  396,0 96,9 75,6 80,7 19,6  123,3 6,1 3,8 6,5
1523 Ørskog 81,9 20,9 16,5 14,1 4,3 26,1 4,7 3,3 8,9
1524 Norddal 69,1 22,9 12,9 12,8 4,5 15,9 2,0 -1,6 3,1
1525 Stranda  190,4 49,0 36,8 35,9 9,9 58,8 1,6 -1,0 4,8
1526 Stordal 42,5 9,7 7,2 11,3 1,9 12,3 4,3 -0,5 6,6
1528 Sykkylven  429,1 81,2 63,0 99,2 16,5  169,2 -4,6 -5,0 1,4
1529 Skodje  130,4 34,2 27,9 23,4 7,0 38,0 -3,4 -0,6 -3,3
1531 Sula  294,6 70,7 57,3 54,2 14,4 97,9 1,9 2,3 7,0
1532 Giske  237,2 64,2 51,8 33,0 13,1 75,1 4,1 5,0 9,2
1534 Haram  372,2 92,2 68,5 86,1 18,8  106,6 -1,6 -1,8 2,9
1535 Vestnes  246,1 59,8 46,6 55,6 12,2 71,9 0,9 -0,9 2,1
1539 Rauma  334,8 73,8 54,8 66,2 14,8  125,2 7,7 3,7 6,2
1543 Nesset  110,4 35,2 22,2 19,2 7,0 26,8 5,3 11,7 17,2
1545 Midsund 71,2 19,4 15,1 12,4 3,9 20,4 4,3 4,4 7,9
1546 Sandøy 75,2 15,1 10,7 13,1 2,9 33,4 0,3 0,2 2,6
1547 Aukra  123,2 34,1 27,1 18,8 7,0 36,2 14,7 17,6 21,9
1548 Fræna  390,1 85,9 69,7 60,5 17,8  156,2 18,9 1,8 7,8
1551 Eide  119,9 30,9 24,7 20,9 6,4 37,1 1,0 2,2 10,0
1554 Averøy  200,2 52,3 43,0 36,3 10,7 57,9 4,4 6,2 7,8
1556 Frei  176,2 49,4 41,5 19,9 10,6 54,8 2,5 3,0 9,6
1557 Gjemnes 85,7 25,6 19,6 12,0 5,2 23,2 2,0 2,7 10,8
1560 Tingvoll 99,2 26,1 21,1 16,6 5,3 30,1 3,1 1,3 5,2
1563 Sunndal  318,6 92,0 61,6 50,5 18,7 95,9 2,7 4,3 7,9
1566 Surnadal  226,6 58,5 40,6 34,5 11,6 81,4 7,3 1,5 5,5
1567 Rindal 68,1 21,3 13,5 9,8 4,1 19,3 8,3 6,5 12,7
1569 Aure 81,6 23,9 18,9 10,0 4,7 24,0 4,1 1,7 7,1
1571 Halsa 50,4 14,8 11,5 7,0 2,9 14,2 5,3 1,6 4,5
1572 Tustna 31,9 8,6 6,8 3,2 1,7 11,6 18,3 9,0 13,3
1573 Smøla 75,6 23,2 17,7 7,3 4,7 22,8 8,4 8,1 11,7
                   
16 Sør-Trøndelag 12 579,0 2 857,3 2 232,7 3 061,4  597,3 3 830,2 5,3 2,4 9,2
1601 Trondheim 8 571,5 1 771,3 1 379,2 2 416,6  373,4 2 631,0 5,4 2,4 9,9
1612 Hemne  136,1 38,7 29,9 18,1 7,8 41,6 -0,2 1,4 6,7
1613 Snillfjord 29,1 9,1 6,7 3,8 1,8 7,8 10,1 7,3 11,3
1617 Hitra  125,8 33,7 28,2 19,0 7,0 37,9 5,9 -0,2 5,7
1620 Frøya  128,7 33,6 28,3 17,3 6,8 42,6 10,4 5,2 9,0
1621 Ørland  191,0 48,2 37,0 32,7 9,8 63,2 3,9 1,4 4,1
1622 Agdenes 55,9 14,4 11,4 13,1 2,9 14,1 3,3 2,0 9,3
1624 Rissa  197,7 52,8 42,6 37,1 10,8 54,4 3,9 1,2 7,5
1627 Bjugn  145,2 37,5 31,1 24,3 8,0 44,2 6,3 4,7 12,2
1630 Åfjord 99,6 26,8 21,4 15,1 5,4 30,8 8,9 3,3 10,4
1632 Roan 27,4 8,2 6,5 3,3 1,6 7,8 5,7 1,7 3,2
1633 Osen 31,6 9,4 7,6 3,5 1,9 9,2 8,7 7,5 11,5
1634 Oppdal  238,0 64,5 48,3 33,5 13,0 78,8 10,6 8,2 15,3
1635 Rennebu 82,4 25,7 16,5 14,5 5,1 20,6 2,6 1,8 7,2
1636 Meldal  125,9 34,0 25,7 22,7 6,9 36,5 4,4 3,2 11,4
1638 Orkdal  426,3  102,0 80,8 99,8 21,4  122,4 4,6 4,3 9,2
1640 Røros  213,6 56,4 42,1 36,8 11,3 67,0 12,4 7,0 13,8
1644 Holtålen 61,6 18,0 14,7 7,4 3,6 17,8 4,0 2,7 7,1
1648 Midtre Gauldal  192,1 49,2 39,6 39,5 10,2 53,6 6,9 5,8 13,5
1653 Melhus  488,4  133,4  108,7 72,5 27,8  145,9 4,8 4,6 10,9
1657 Skaun  194,4 55,7 47,4 21,9 11,6 57,8 5,0 5,1 8,9
1662 Klæbu  187,3 53,6 42,5 24,4 11,4 55,4 2,4 1,0 5,2
1663 Malvik  453,4  124,7  102,9 54,6 26,6  144,6 6,0 6,7 11,3
1664 Selbu  137,7 38,3 27,5 26,0 7,7 38,1 6,0 4,4 9,4
1665 Tydal 38,1 18,0 5,9 4,0 3,4 6,8 -34,9 -49,0 -47,2
                   
17 Nord-Trøndelag 4 584,6 1 165,0  918,7  947,7  240,2 1 313,1 3,2 2,5 7,7
1702 Steinkjer  841,3  186,8  148,6  223,0 39,1  243,8 0,7 -0,6 5,3
1703 Namsos  430,1  116,6 95,2 55,5 24,2  138,5 6,8 2,9 8,8
1711 Meråker 94,4 26,4 17,0 20,2 5,3 25,4 7,7 10,7 13,1
1714 Stjørdal  721,0  184,2  146,6  135,6 37,8  216,8 1,4 1,1 4,1
1717 Frosta 71,2 19,5 15,4 12,5 4,0 19,8 3,9 4,2 8,0
1718 Leksvik  121,5 29,9 23,9 26,3 6,1 35,2 2,9 2,9 9,1
1719 Levanger  738,3  164,5  133,3  211,8 34,0  194,8 3,2 1,4 7,2
1721 Verdal  504,4  120,5 99,0  117,7 25,2  142,0 4,1 4,3 11,1
1723 Mosvik 25,4 7,5 5,7 4,6 1,5 6,1 -0,3 -1,4 2,8
1724 Verran 78,9 22,1 16,1 16,2 4,6 19,9 2,3 1,3 7,0
1725 Namdalseid 46,0 13,1 10,9 6,3 2,7 13,0 3,9 2,7 10,4
1729 Inderøy  186,6 51,4 41,6 29,8 10,7 53,2 4,1 4,3 9,6
1736 Snåsa 61,5 21,5 13,8 8,9 4,3 13,2 3,9 18,9 21,6
1738 Lierne 44,6 14,0 10,0 5,8 2,8 12,1 6,3 2,7 7,7
1739 Røyrvik 18,4 6,9 3,6 2,6 1,4 4,0 3,7 1,6 5,0
1740 Namsskogan 34,2 14,2 6,2 3,6 2,7 7,5 2,6 2,7 3,0
1742 Grong 84,4 27,2 17,9 9,3 5,4 24,6 6,0 8,0 12,4
1743 Høylandet 36,5 10,6 8,7 4,1 2,1 11,0 4,7 3,7 9,6
1744 Overhalla  114,8 32,2 26,2 15,3 6,6 34,5 9,1 4,0 9,4
1748 Fosnes 18,4 5,6 4,5 2,1 1,2 5,1 4,7 3,3 12,1
1749 Flatanger 29,8 8,9 7,3 3,5 1,8 8,2 -5,1 -3,6 7,4
1750 Vikna  123,1 34,7 29,2 14,8 7,2 37,2 7,2 6,4 12,5
1751 Nærøy  143,7 41,9 34,3 16,3 8,6 42,6 2,8 1,0 5,7
1755 Leka 16,0 4,8 3,9 1,8 1,0 4,5 -3,4 -5,4 -2,4
                   
18 Nordland 8 524,9 2 300,7 1 768,9 1 333,2  477,1 2 645,0 5,8 2,8 7,5
1804 Bodø 2 008,5  478,9  379,5  448,6  100,6  601,0 5,3 -0,8 3,7
1805 Narvik  737,7  199,5  148,0  119,1 42,3  228,7 8,4 3,6 10,7
1811 Bindal 49,5 16,4 10,4 7,1 3,3 12,4 -0,6 -2,3 3,2
1812 Sømna 53,5 15,6 13,2 6,5 3,2 15,0 7,1 4,1 10,5
1813 Brønnøy  239,6 64,6 53,9 34,6 13,4 73,1 4,1 4,0 9,3
1815 Vega 35,3 10,5 8,7 3,7 2,2 10,2 4,1 1,8 8,6
1816 Vevelstad 13,0 3,8 3,2 1,6 0,8 3,6 4,1 2,2 6,4
1818 Herøy 49,4 14,2 11,5 6,2 2,9 14,6 1,0 0,0 4,6
1820 Alstahaug  238,1 65,4 54,4 30,2 13,7 74,4 5,1 1,5 7,0
1822 Leirfjord 51,7 14,9 12,8 5,8 3,1 15,2 4,5 3,2 10,7
1824 Vefsn  577,5  132,1  102,8 69,8 27,5  245,3 5,2 2,5 7,3
1825 Grane 42,7 13,6 9,7 5,3 2,8 11,4 4,7 2,9 8,7
1826 Hattfjelldal 39,8 12,6 9,1 5,2 2,5 10,4 5,2 -0,6 4,4
1827 Dønna 37,8 11,0 9,2 4,7 2,2 10,6 0,0 -0,7 -2,7
1828 Nesna 56,0 14,4 12,1 12,1 2,9 14,4 5,1 3,8 8,2
1832 Hemnes  149,6 57,0 29,6 14,2 11,3 37,4 1,8 0,3 3,6
1833 Rana  950,6  257,1  191,6  175,6 53,1  273,1 5,8 5,8 9,3
1834 Lurøy 57,2 16,3 13,0 7,8 3,5 16,6 11,8 11,2 26,4
1835 Træna 15,5 4,3 3,5 2,1 0,9 4,7 4,5 2,5 6,8
1836 Rødøy 39,9 10,9 8,3 5,1 2,2 13,4 12,2 5,1 8,5
1837 Meløy  250,0 75,1 50,9 34,4 15,3 74,3 7,5 1,6 4,9
1838 Gildeskål 63,9 20,5 13,9 7,7 4,1 17,7 6,0 9,1 14,9
1839 Beiarn 33,3 12,6 6,5 4,2 2,5 7,6 17,6 20,2 24,6
1840 Saltdal  152,4 42,9 34,4 19,9 8,9 46,3 5,8 2,0 6,9
1841 Fauske  326,5 95,5 69,9 33,9 19,6  107,5 8,3 2,8 9,2
1845 Sørfold 94,3 34,2 14,5 12,2 6,7 26,7 27,6 20,7 23,3
1848 Steigen 71,6 21,0 16,5 9,2 4,4 20,6 -3,7 -7,2 -1,4
1849 Hamarøy 62,3 18,8 12,1 7,3 3,8 20,3 5,5 2,6 4,5
1850 Tysfjord 65,5 20,7 14,7 7,7 4,2 18,1 5,6 3,4 9,5
1851 Lødingen 73,9 22,0 17,0 7,3 4,5 23,1 2,5 2,7 5,3
1852 Tjeldsund 42,1 12,8 10,2 3,8 2,7 12,7 4,2 3,2 8,4
1853 Evenes 44,1 12,4 9,4 5,5 2,5 14,3 5,3 2,7 6,6
1854 Ballangen 75,2 21,7 17,6 8,6 4,5 22,8 2,9 1,0 5,8
1856 Røst 20,0 5,5 4,4 2,9 1,1 6,2 2,6 2,3 5,4
1857 Værøy 21,9 6,2 5,1 2,9 1,3 6,3 -6,6 1,0 5,2
1859 Flakstad 42,2 12,7 9,5 4,1 2,5 13,4 -1,3 -2,9 2,7
1860 Vestvågøy  320,4 92,0 75,6 32,5 19,1  101,2 6,6 5,4 10,4
1865 Vågan  301,0 80,7 67,9 39,0 16,6 96,7 5,0 2,5 6,3
1866 Hadsel  249,8 70,4 59,9 26,7 14,9 77,8 6,9 5,0 9,6
1867 Bø 74,6 22,0 18,3 8,3 4,5 21,6 2,2 2,0 4,1
1868 Øksnes  142,6 39,2 33,7 19,1 8,1 42,6 1,3 0,0 3,9
1870 Sortland  343,8 89,1 74,5 46,1 18,5  115,7 7,5 10,2 13,9
1871 Andøy  174,5 48,7 39,5 21,1 10,2 55,0 5,0 2,2 7,3
1874 Moskenes 35,8 11,0 8,3 3,7 2,2 10,7 -0,2 -0,8 -0,3
                   
19 Troms 5 831,6 1 531,0 1 237,0  986,9  320,6 1 756,1 4,3 2,3 7,3
1901 Harstad  920,9  233,5  188,1  165,9 49,3  284,2 4,5 1,1 5,7
1902 Tromsø 2 983,4  697,2  569,4  651,2  147,7  917,9 4,8 2,9 8,7
1911 Kvæfjord 91,0 25,2 21,2 13,9 5,3 25,4 4,3 1,4 8,6
1913 Skånland 87,9 26,1 21,4 8,4 5,4 26,5 4,6 2,6 7,9
1915 Bjarkøy 14,3 4,2 3,4 1,9 0,9 3,9 7,3 4,9 13,1
1917 Ibestad 45,0 12,9 9,8 5,0 2,6 14,6 4,5 1,2 5,1
1919 Gratangen 30,5 8,7 7,2 4,2 1,8 8,6 2,2 -2,0 1,0
1920 Lavangen 27,5 7,9 6,5 3,1 1,6 8,3 5,4 1,5 4,7
1922 Bardu  148,0 48,9 33,4 10,8 10,1 44,8 1,9 0,9 3,1
1923 Salangen 66,3 19,5 15,9 7,7 4,0 19,0 6,4 5,2 10,2
1924 Målselv  249,9 73,7 56,3 22,5 15,0 82,4 2,8 2,1 3,9
1925 Sørreisa  103,6 29,4 24,2 9,0 6,1 35,0 5,7 4,2 8,1
1926 Dyrøy 33,2 9,7 8,1 3,9 2,0 9,4 4,6 2,9 8,6
1927 Tranøy 47,4 13,6 11,4 5,3 2,9 14,2 7,5 6,7 12,2
1928 Torsken 29,0 8,2 7,1 4,1 1,7 7,8 -4,8 -5,4 -0,8
1929 Berg 33,5 9,5 7,7 4,2 2,0 10,2 5,6 4,4 8,1
1931 Lenvik  369,4  101,1 82,3 48,4 20,7  116,9 6,4 3,1 8,7
1933 Balsfjord  146,8 43,8 35,9 13,8 8,9 44,5 2,7 1,2 7,0
1936 Karlsøy 54,0 20,7 17,9 0,6 4,2 10,6 -1,4 -0,3 3,7
1938 Lyngen 66,6 25,5 21,5 0,5 5,3 13,9 0,6 -0,3 6,3
1939 Storfjord 44,6 18,8 13,4 0,4 3,8 8,2 4,5 4,1 8,1
1940 Gáivuotna Kåfjord 43,4 18,0 14,0 0,1 3,7 7,7 2,5 1,5 5,7
1941 Skjervøy 62,4 23,8 20,2 1,0 5,0 12,4 -1,0 0,8 4,1
1942 Nordreisa  105,0 38,7 32,4 0,9 8,0 25,0 1,4 2,7 7,1
1943 Kvænangen 27,9 12,2 8,4 0,1 2,4 4,7 -0,4 0,4 3,2
                   
20 Finnmark Finnmárku 1 881,2  692,5  565,8 17,1  145,8  460,1 1,2 0,3 4,1
2002 Vardø 54,0 20,8 17,2 0,2 4,4 11,3 -0,2 -6,5 -10,6
2003 Vadsø  166,2 60,8 49,2 1,8 12,8 41,6 -0,7 -1,7 3,6
2004 Hammerfest  317,0  112,5 90,6 5,3 24,2 84,4 -2,1 -3,1 0,8
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 53,1 20,4 17,9 0,4 4,3 10,1 -1,3 -2,5 3,7
2012 Alta  447,6  161,8  133,0 3,1 33,6  116,2 3,1 1,8 4,6
2014 Loppa 25,6 9,9 8,2 0,3 2,0 5,2 2,5 2,1 5,7
2015 Hasvik 23,4 9,2 7,5 0,2 1,9 4,7 -2,8 -7,3 -2,0
2017 Kvalsund 23,1 9,4 7,2 0,1 1,9 4,4 5,6 8,2 11,3
2018 Måsøy 35,6 13,4 10,6 0,1 2,7 8,8 1,8 8,7 10,7
2019 Nordkapp 84,5 31,5 26,5 0,3 6,6 19,6 1,7 1,1 5,3
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  108,1 39,9 33,2 0,5 8,5 26,0 2,5 4,1 7,6
2021 Kárásjohka Karasjok 58,7 21,2 18,9 1,9 4,5 12,3 -3,0 -4,0 2,8
2022 Lebesby 35,2 14,1 10,5 0,2 2,9 7,5 -1,1 -1,7 1,3
2023 Gamvik 24,3 9,3 7,9 0,1 2,0 5,0 -2,3 -0,9 5,1
2024 Berlevåg 26,0 10,2 7,9 0,2 2,2 5,6 4,7 5,9 12,1
2025 Deatnu Tana 69,8 25,4 21,1 0,2 5,2 17,9 7,5 6,1 9,9
2027 Unjárga Nesseby 20,1 7,9 6,7 0,1 1,6 3,8 0,5 -1,0 3,4
2028 Båtsfjord 56,1 20,6 17,5 0,4 4,4 13,2 -6,2 -7,6 -3,3
2030 Sør-Varanger  252,7 94,3 74,1 1,9 19,9 62,5 5,0 4,2 9,1
                   
23 Kontinentalsokkelen 70 980,6 38,6 45,8  247,7 7,7 70 640,8 39,7 -56,0 -58,3
2311 Nordsjøen 69 747,6 0,0 0,0 0,0 0,0 69 747,6 39,3 . .
2312 Stavanger 1 233,0 38,6 45,8  247,7 7,7  893,2 69,9 -56,0 -58,3

Standardtegn i tabeller