Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-august. 2004 og 2005. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt  280 715,3    312 542,6 11,3    51 339,2    53 248,4 3,7    10 033,1    10 934,3 9,0
                   
01 Østfold 11 154,9 11 537,9 3,4 2 566,7 2 677,5 4,3  500,5  554,5 10,8
02 Akershus 29 795,1 30 731,0 3,1 6 425,5 6 732,7 4,8 1 250,4 1 377,3 10,1
03 Oslo 45 597,9 48 302,8 5,9 7 677,2 8 073,4 5,2 1 481,6 1 636,9 10,5
04 Hedmark 7 128,1 7 447,8 4,5 1 782,4 1 818,2 2,0  346,8  371,6 7,2
05 Oppland 6 939,1 7 219,2 4,0 1 797,9 1 865,0 3,7  347,0  379,6 9,4
06 Buskerud 11 450,3 12 119,6 5,8 2 767,2 2 895,1 4,6  535,2  589,4 10,1
07 Vestfold 9 753,0 10 033,1 2,9 2 318,6 2 374,3 2,4  452,2  487,7 7,9
08 Telemark 6 765,4 7 278,7 7,6 1 727,0 1 788,4 3,6  335,5  368,1 9,7
09 Aust-Agder 4 119,1 4 270,9 3,7 1 045,3 1 081,0 3,4  203,1  219,1 7,9
10 Vest-Agder 6 964,6 7 495,3 7,6 1 665,6 1 757,9 5,5  324,7  358,5 10,4
11 Rogaland 21 814,5 23 334,8 7,0 4 558,9 4 746,5 4,1  907,9  998,7 10,0
12 Hordaland 21 812,9 23 020,9 5,5 4 934,3 5 126,1 3,9  971,8 1 050,4 8,1
14 Sogn og Fjordane 4 268,3 4 449,2 4,2 1 128,4 1 160,1 2,8  217,3  233,0 7,2
15 Møre og Romsdal 10 455,7 10 919,5 4,4 2 505,4 2 567,1 2,5  487,9  520,8 6,7
16 Sør-Trøndelag 11 943,8 12 579,0 5,3 2 789,6 2 857,3 2,4  547,1  597,3 9,2
17 Nord-Trøndelag 4 441,5 4 584,6 3,2 1 136,8 1 165,0 2,5  223,0  240,2 7,7
18 Nordland 8 060,3 8 524,9 5,8 2 237,8 2 300,7 2,8  443,9  477,1 7,5
19 Troms 5 588,6 5 831,6 4,3 1 496,7 1 531,0 2,3  298,7  320,6 7,3
20 Finnmark Finnmárku 1 858,9 1 881,2 1,2  690,2  692,5 0,3  140,1  145,8 4,1
23 Kontinental-
sokkelen
50 803,3 70 980,6 39,7 87,7 38,6 -56,0 18,4 7,7 -58,2
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt 57 393,1 60 940,5 6,2 37 834,1 39 585,6 4,6  124 115,3  147 834,2 19,1
                   
01 Østfold 2 320,3 2 433,2 4,9 1 967,1 2 052,5 4,3 3 800,2 3 820,2 0,5
02 Akershus 7 123,5 7 272,5 2,1 4 718,8 4 995,3 5,9 10 276,9 10 353,2 0,7
03 Oslo 16 384,7 17 408,2 6,2 5 244,7 5 626,8 7,3 14 809,7 15 557,5 5,0
04 Hedmark 1 508,3 1 643,1 8,9 1 333,5 1 389,5 4,2 2 157,0 2 225,4 3,2
05 Oppland 1 369,2 1 431,7 4,6 1 340,9 1 403,3 4,7 2 084,1 2 139,5 2,7
06 Buskerud 2 491,2 2 643,8 6,1 2 011,8 2 119,6 5,4 3 645,0 3 871,7 6,2
07 Vestfold 2 029,9 2 173,1 7,1 1 736,6 1 800,0 3,7 3 215,6 3 198,1 -0,5
08 Telemark 1 432,5 1 540,6 7,5 1 240,4 1 300,0 4,8 2 029,9 2 281,7 12,4
09 Aust-Agder  806,1  847,3 5,1  757,0  792,2 4,6 1 307,6 1 331,4 1,8
10 Vest-Agder 1 648,9 1 799,0 9,1 1 202,3 1 253,3 4,2 2 123,0 2 326,7 9,6
11 Rogaland 6 285,0 6 478,6 3,1 3 341,8 3 497,4 4,7 6 721,0 7 613,6 13,3
12 Hordaland 5 152,6 5 343,1 3,7 3 664,5 3 813,4 4,1 7 089,6 7 687,9 8,4
14 Sogn og Fjordane  828,8  917,9 10,8  791,7  817,4 3,2 1 302,1 1 320,8 1,4
15 Møre og Romsdal 2 218,2 2 414,4 8,8 1 884,5 1 956,0 3,8 3 359,7 3 461,2 3,0
16 Sør-Trøndelag 2 811,3 3 061,4 8,9 2 147,2 2 232,7 4,0 3 648,6 3 830,2 5,0
17 Nord-Trøndelag  858,0  947,7 10,5  894,1  918,7 2,8 1 329,6 1 313,1 -1,2
18 Nordland 1 052,5 1 333,2 26,7 1 715,7 1 768,9 3,1 2 610,5 2 645,0 1,3
19 Troms  842,4  986,9 17,2 1 188,3 1 237,0 4,1 1 762,5 1 756,1 -0,4
20 Finnmark Finnmárku 18,6 17,1 -8,1  557,7  565,8 1,5  452,2  460,1 1,7
23 Kontinental-
sokkelen
 211,1  247,7 17,3 95,5 45,8 -52,0 50 390,5 70 640,8 40,2

Standardtegn i tabeller