Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-juli. 2004 og 2005. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt  278 591  310 632 11,5 50 731 52 706 3,9 9 903 10 827 9,3
                   
01 Østfold 11 054 11 440 3,5 2 540 2 650 4,3  495  549 11,0
02 Akershus 29 548 30 486 3,2 6 359 6 664 4,8 1 235 1 364 10,4
03 Oslo 45 234 47 929 6,0 7 570 7 973 5,3 1 460 1 617 10,8
04 Hedmark 7 070 7 392 4,6 1 765 1 802 2,1  343  368 7,4
05 Oppland 6 868 7 163 4,3 1 776 1 849 4,1  342  377 10,0
06 Buskerud 11 358 12 019 5,8 2 741 2 866 4,6  530  584 10,2
07 Vestfold 9 633 9 947 3,3 2 285 2 351 2,9  445  483 8,5
08 Telemark 6 686 7 228 8,1 1 702 1 774 4,2  330  365 10,6
09 Aust-Agder 4 083 4 238 3,8 1 035 1 071 3,5  201  217 8,1
10 Vest-Agder 6 900 7 442 7,8 1 647 1 742 5,8  321  355 10,8
11 Rogaland 21 666 23 191 7,0 4 515 4 702 4,1  898  990 10,2
12 Hordaland 21 616 22 830 5,6 4 881 5 073 3,9  960 1 040 8,3
14 Sogn og Fjordane 4 230 4 428 4,7 1 117 1 153 3,2  215  232 7,8
15 Møre og Romsdal 10 348 10 833 4,7 2 475 2 543 2,8  482  516 7,2
16 Sør-Trøndelag 11 833 12 469 5,4 2 758 2 825 2,4  540  591 9,3
17 Nord-Trøndelag 4 384 4 534 3,4 1 120 1 152 2,9  220  238 8,2
18 Nordland 7 961 8 458 6,2 2 206 2 280 3,3  437  473 8,2
19 Troms 5 527 5 778 4,6 1 478 1 514 2,5  295  317 7,7
20 Finnmark Finnmárku 1 824 1 863 2,2  677  686 1,3  137  144 5,2
23 Kontinentalsokkelen 50 770 70 963 39,8 85 37 -56,9 18 7 -59,2
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt 57 099     60 667 6,2      37 375     39 178 4,8  123 483  147 253 19,3
                   
01 Østfold 2 300 2 418 5,1 1 947 2 032 4,4 3 773 3 791 0,5
02 Akershus 7 098 7 242 2,0 4 669 4 945 5,9 10 188 10 271 0,8
03 Oslo 16 287 17 338 6,5 5 171 5 557 7,5 14 746 15 444 4,7
04 Hedmark 1 503 1 635 8,8 1 320 1 377 4,3 2 140 2 211 3,3
05 Oppland 1 363 1 424 4,5 1 324 1 391 5,1 2 062 2 122 2,9
06 Buskerud 2 478 2 631 6,2 1 993 2 098 5,3 3 616 3 840 6,2
07 Vestfold 2 013 2 157 7,2 1 712 1 783 4,1 3 179 3 173 -0,2
08 Telemark 1 427 1 533 7,4 1 222 1 289 5,5 2 005 2 267 13,1
09 Aust-Agder  802  844 5,3  749  785 4,8 1 297 1 321 1,9
10 Vest-Agder 1 642 1 792 9,1 1 188 1 241 4,5 2 102 2 311 9,9
11 Rogaland 6 270 6 465 3,1 3 308 3 464 4,7 6 675 7 570 13,4
12 Hordaland 5 126 5 314 3,7 3 623 3 773 4,1 7 026 7 630 8,6
14 Sogn og Fjordane  824  915 11,0  783  811 3,6 1 291 1 318 2,1
15 Møre og Romsdal 2 206 2 399 8,8 1 862 1 938 4,1 3 324 3 438 3,4
16 Sør-Trøndelag 2 796 3 048 9,0 2 122 2 207 4,0 3 616 3 798 5,0
17 Nord-Trøndelag  854  937 9,8  881  908 3,1 1 311 1 300 -0,8
18 Nordland 1 049 1 329 26,7 1 691 1 752 3,6 2 577 2 623 1,8
19 Troms  838  985 17,5 1 173 1 223 4,3 1 744 1 739 -0,3
20 Finnmark Finnmárku 18 17 -6,5  547  560 2,5  445  456 2,7
23 Kontinentalsokkelen  207  244 18,1 92 44 -52,5 50 369 70 631 40,2

Standardtegn i tabeller