Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-juni 2005. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  263 204,9 42 858,0 31 660,7 44 709,1 8 730,9      135 246,1 12,5 4,1 7,3
                   
01 Østfold 9 115,3 2 140,0 1 634,5 1 766,4  440,0 3 134,4 5,8 4,7 9,3
0101 Halden  862,3  212,5  162,9  181,7 44,1  261,1 4,3 4,5 8,7
0104 Moss 1 001,8  240,2  188,4  195,5 49,6  328,2 4,6 5,7 11,2
0105 Sarpsborg 1 869,1  396,1  306,7  394,5 82,1  689,7 2,8 8,5 13,6
0106 Fredrikstad 2 743,9  581,9  446,8  592,6  120,2 1 002,3 11,3 3,4 8,8
0111 Hvaler  109,4 33,9 24,1 11,1 6,6 33,7 7,4 5,4 11,0
0118 Aremark 37,1 11,7 8,2 4,3 2,3 10,6 3,2 2,8 6,0
0119 Marker 97,4 25,9 19,2 16,9 5,1 30,4 -0,9 -2,2 -2,5
0121 Rømskog 20,6 5,5 4,2 3,1 1,1 6,8 12,1 12,3 13,6
0122 Trøgstad  140,9 41,5 31,1 16,3 8,3 43,7 2,0 5,2 8,7
0123 Spydeberg  175,4 47,1 34,6 25,5 9,6 58,6 5,3 6,5 12,3
0124 Askim  479,4  128,2 87,9 85,4 26,4  151,6 3,6 3,0 7,3
0125 Eidsberg  338,0 82,6 63,7 62,0 16,6  113,1 4,1 3,4 7,1
0127 Skiptvet 90,4 26,6 19,9 11,5 5,4 27,0 3,1 3,8 4,1
0128 Rakkestad  216,7 56,9 42,8 36,9 11,3 68,9 4,2 2,5 5,9
0135 Råde  207,1 56,3 43,2 30,3 11,4 65,8 5,3 5,5 10,8
0136 Rygge  472,2  120,8 93,8 74,4 25,3  157,9 2,3 2,5 6,0
0137 Våler  115,6 33,0 26,4 10,8 6,8 38,7 3,2 4,3 8,0
0138 Hobøl  137,8 39,2 30,6 13,5 8,0 46,5 2,2 1,8 2,6
                   
02 Akershus 24 630,1 5 444,0 4 030,4 5 365,1 1 105,4 8 685,2 2,3 4,7 8,2
0211 Vestby  504,3  121,4 98,6 80,9 25,2  178,2 5,4 2,7 4,3
0213 Ski 1 120,6  278,5  212,8  148,2 57,1  424,0 8,5 4,6 8,5
0214 Ås  572,6  138,6  104,8  122,7 28,6  178,0 5,7 4,8 9,4
0215 Frogn  540,7  147,8  112,0 54,6 30,5  195,8 4,2 4,9 7,0
0216 Nesodden  561,2  155,9  124,9 60,5 32,9  187,0 1,6 3,7 7,4
0217 Oppegård 1 312,8  279,8  209,6  259,4 56,6  507,4 2,5 7,2 8,0
0219 Bærum 7 501,8 1 441,4  977,2 2 145,4  281,1 2 656,7 -2,7 5,1 8,3
0220 Asker 3 308,6  660,0  460,8  758,9  132,2 1 296,8 6,1 5,5 10,4
0221 Aurskog-Høland  391,6  105,9 84,4 49,6 21,6  130,1 2,7 3,8 7,5
0226 Sørum  500,8  129,3 95,7 53,4 26,1  196,3 9,3 6,1 6,6
0227 Fet  342,9 93,5 72,2 37,0 19,2  120,9 4,1 0,8 2,1
0228 Rælingen  498,4  144,5  116,0 36,6 30,1  171,1 0,8 1,6 3,4
0229 Enebakk  305,7 80,4 67,1 36,7 16,8  104,7 -2,5 2,4 6,3
0230 Lørenskog 1 668,6  334,6  259,6  425,3 71,3  577,8 10,3 5,8 9,8
0231 Skedsmo 1 887,2  440,8  329,4  410,2 90,9  615,9 2,3 5,8 10,5
0233 Nittedal  851,6  197,3  155,2  149,6 41,6  308,0 3,4 2,3 7,6
0234 Gjerdrum  177,7 50,1 38,6 18,4 10,2 60,4 1,7 3,1 5,1
0235 Ullensaker 1 128,9  237,2  186,5  341,2 50,0  314,1 3,3 4,7 9,4
0236 Nes  525,0  148,2  118,6 57,9 30,3  170,0 2,5 1,7 3,9
0237 Eidsvoll  565,7  154,3  122,8 80,2 31,5  177,0 3,7 3,9 7,7
0238 Nannestad  295,4 85,6 68,6 28,9 17,7 94,6 4,0 4,2 7,9
0239 Hurdal 67,9 18,9 15,0 9,7 3,8 20,4 -2,6 -1,3 0,2
                   
0301 Oslo 38 589,2 6 581,4 4 581,2 12 953,7 1 321,1 13 151,8 5,1 6,2 9,3
                   
04 Hedmark 5 921,5 1 453,8 1 108,3 1 186,7  294,7 1 878,0 4,5 1,9 4,9
0402 Kongsvinger  574,2  136,1  103,2 94,9 27,3  212,8 7,1 1,7 1,5
0403 Hamar 1 232,1  249,7  186,3  267,9 51,2  476,9 6,4 4,1 7,4
0412 Ringsaker  917,0  235,6  182,7  185,7 47,8  265,2 1,8 3,7 5,7
0415 Løten  177,4 50,8 41,3 21,3 10,4 53,6 -0,8 1,2 3,1
0417 Stange  690,2  139,3  110,1  257,0 28,3  155,6 11,9 4,2 4,8
0418 Nord-Odal  129,4 35,0 28,3 19,7 7,2 39,1 3,9 2,9 5,1
0419 Sør-Odal  213,8 59,3 45,4 30,5 12,0 66,6 1,0 0,3 5,4
0420 Eidskog  155,1 43,1 33,9 23,3 8,8 46,0 0,8 1,9 5,8
0423 Grue  140,6 38,2 28,6 23,8 7,6 42,5 2,0 1,4 3,3
0425 Åsnes  188,6 54,8 40,9 25,9 11,0 56,1 1,4 3,3 12,5
0426 Våler  106,0 28,3 21,3 21,7 5,6 29,0 3,9 2,3 6,7
0427 Elverum  583,8  142,0  115,0  105,8 29,1  192,0 -1,4 -7,9 -3,6
0428 Trysil  202,7 55,1 38,2 39,6 11,0 58,7 10,6 4,5 11,6
0429 Åmot  121,8 38,9 26,7 11,9 7,7 36,7 2,9 6,0 4,9
0430 Stor-Elvdal 68,6 21,6 15,0 7,3 4,3 20,4 5,8 6,4 10,6
0432 Rendalen 49,2 17,6 10,2 5,4 3,4 12,6 4,2 2,0 3,3
0434 Engerdal 32,1 9,5 7,4 4,6 1,9 8,7 9,7 7,9 14,1
0436 Tolga 36,8 10,2 8,2 3,9 2,1 12,4 4,6 -2,1 5,1
0437 Tynset  157,6 43,2 32,3 21,6 8,9 51,6 3,7 -2,1 3,8
0438 Alvdal 60,4 19,8 13,4 6,1 3,9 17,1 0,9 3,9 8,1
0439 Folldal 39,2 12,5 9,3 4,1 2,5 10,8 10,9 12,4 15,0
0441 Os 44,9 13,3 10,6 4,9 2,6 13,4 3,0 2,3 6,0
                   
05 Oppland 5 756,3 1 501,4 1 120,1 1 039,5  303,4 1 792,0 4,1 4,1 7,8
0501 Lillehammer  972,6  226,8  168,8  221,6 46,7  308,7 0,6 3,9 9,7
0502 Gjøvik  965,0  226,3  175,7  203,2 46,3  313,4 6,0 4,3 5,8
0511 Dovre 68,3 20,6 15,8 6,7 4,1 21,1 5,5 3,4 7,8
0512 Lesja 52,2 16,7 11,9 5,9 3,2 14,6 6,3 5,7 9,0
0513 Skjåk 63,4 21,3 13,4 7,7 4,1 17,0 3,9 4,9 9,2
0514 Lom 68,4 18,6 12,9 9,9 3,5 23,6 1,0 1,7 2,3
0515 Vågå  108,5 27,7 20,7 10,7 5,6 43,8 9,9 2,8 7,3
0516 Nord-Fron  188,7 53,9 33,1 31,9 10,6 59,2 2,2 2,5 6,9
0517 Sel  145,8 41,5 33,2 18,5 8,5 44,1 8,4 5,5 11,7
0519 Sør-Fron 88,7 27,6 17,9 13,1 5,4 24,7 0,9 2,2 5,1
0520 Ringebu  138,2 38,3 26,5 24,8 7,5 41,0 3,1 9,3 18,2
0521 Øyer  131,9 39,5 27,1 21,4 7,7 36,3 0,6 1,6 2,1
0522 Gausdal  161,3 45,9 34,5 23,6 9,1 48,2 2,9 4,7 7,4
0528 Østre Toten  413,7  109,7 87,3 63,5 22,6  130,6 2,6 0,6 6,7
0529 Vestre Toten  443,8  101,0 79,2  120,3 21,2  122,1 6,0 3,7 8,4
0532 Jevnaker  204,7 50,2 39,5 39,3 10,5 65,2 5,3 1,1 6,6
0533 Lunner  259,5 72,1 59,4 27,4 14,7 85,9 4,7 3,8 3,1
0534 Gran  405,1  105,8 84,6 66,8 21,3  126,6 5,1 6,3 8,9
0536 Søndre Land  145,4 40,3 32,2 23,7 8,4 40,8 2,0 2,3 7,3
0538 Nordre Land  181,2 52,0 36,8 29,8 10,3 52,3 1,9 4,9 9,0
0540 Sør-Aurdal 82,7 25,9 17,4 9,2 4,9 25,1 3,5 2,6 5,5
0541 Etnedal 33,0 10,2 7,0 4,1 2,0 9,8 6,7 4,7 14,7
0542 Nord-Aurdal  219,3 62,4 42,1 34,6 12,1 68,1 7,7 8,2 9,0
0543 Vestre Slidre 63,6 20,2 13,6 5,4 3,9 20,6 5,1 4,7 10,2
0544 Øystre Slidre  103,7 30,0 20,5 11,1 5,9 36,3 15,9 13,0 14,6
0545 Vang 47,3 16,8 9,0 5,3 3,2 12,9 5,1 2,5 5,3
                   
06 Buskerud 9 698,0 2 332,3 1 693,8 1 913,0  471,1 3 287,9 5,9 4,7 8,2
0602 Drammen 2 565,3  533,5  401,0  627,0  110,8  892,9 5,1 5,5 10,5
0604 Kongsberg 1 186,8  250,0  175,4  265,8 51,3  444,3 13,3 6,3 9,9
0605 Ringerike 1 045,3  255,0  185,5  233,0 51,5  320,2 3,8 5,0 8,6
0612 Hole  240,5 64,5 40,1 28,5 11,2 96,3 -0,2 -3,7 -2,1
0615 Flå 27,0 8,6 5,8 3,2 1,6 7,7 6,6 7,1 11,4
0616 Nes  115,7 33,8 20,7 19,1 6,4 35,6 7,8 9,5 13,1
0617 Gol  157,6 44,0 27,8 27,2 8,6 50,0 6,8 4,3 7,3
0618 Hemsedal 90,6 25,5 15,1 15,4 4,9 29,7 13,0 11,3 13,4
0619 Ål  163,8 46,4 27,3 26,6 9,0 54,5 6,5 0,8 3,4
0620 Hol  202,2 62,7 33,1 32,8 11,9 61,8 12,4 2,3 4,9
0621 Sigdal  106,9 33,3 21,8 12,8 6,2 32,8 6,7 2,5 12,3
0622 Krødsherad 78,4 19,8 13,5 13,8 3,7 27,5 13,3 7,4 6,7
0623 Modum  411,3  113,3 80,4 69,9 22,6  125,2 5,0 8,3 9,4
0624 Øvre Eiker  514,2  130,2 99,9 85,7 26,8  171,5 5,5 5,7 8,3
0625 Nedre Eiker  696,4  175,8  144,2  101,9 36,4  238,1 5,0 3,5 7,0
0626 Lier  979,4  218,3  168,4  205,6 43,9  343,3 4,2 4,6 6,8
0627 Røyken  625,1  170,4  134,3 71,8 35,1  213,5 2,7 2,2 5,1
0628 Hurum  289,2 77,0 61,4 44,6 15,8 90,3 4,5 4,5 8,6
0631 Flesberg 71,0 21,1 15,0 10,0 4,1 20,8 -0,1 -1,9 -0,1
0632 Rollag 42,8 14,2 8,8 5,6 2,7 11,4 11,9 10,6 11,7
0633 Nore og Uvdal 88,5 34,7 14,3 12,6 6,5 20,5 4,4 3,3 5,6
                   
07 Vestfold 7 972,7 1 882,8 1 426,8 1 580,2  384,2 2 698,6 3,0 2,6 6,0
0701 Horten  870,2  206,2  158,3  199,7 43,3  262,7 -0,7 2,5 7,4
0702 Holmestrand  298,9 80,0 61,8 45,1 16,4 95,5 5,7 5,4 8,1
0704 Tønsberg 1 650,4  335,4  249,0  467,7 69,3  529,0 4,1 4,6 8,7
0706 Sandefjord 1 622,8  350,4  265,5  343,5 71,9  591,5 4,4 0,3 5,1
0709 Larvik 1 378,6  338,7  252,1  236,5 67,8  483,4 1,7 2,2 3,7
0711 Svelvik  192,0 52,4 42,7 25,9 10,8 60,3 1,1 2,7 4,6
0713 Sande  233,8 65,9 51,2 25,9 13,4 77,3 6,8 5,6 9,4
0714 Hof 84,0 22,4 18,2 12,3 4,6 26,4 -0,8 -1,5 3,3
0716 Re  246,9 64,7 50,8 36,2 13,0 82,2 4,3 1,2 3,3
0719 Andebu  142,5 38,0 29,9 19,5 7,9 47,2 3,6 3,4 9,9
0720 Stokke  334,7 83,8 64,6 62,4 17,0  106,9 3,3 4,7 7,0
0722 Nøtterøy  720,5  186,0  139,7 83,9 37,0  273,8 2,9 1,9 4,0
0723 Tjøme  131,3 40,6 28,9 11,7 8,0 42,1 1,8 2,9 6,1
0728 Lardal 66,2 18,3 14,1 9,9 3,7 20,2 2,1 4,3 6,0
                   
08 Telemark 5 820,3 1 441,5 1 033,2 1 117,6  294,3 1 933,6 8,8 4,4 8,4
0805 Porsgrunn 1 446,2  293,4  221,0  250,8 60,6  620,5 21,5 6,3 10,8
0806 Skien 1 801,8  425,3  324,4  400,8 88,6  562,8 4,7 4,0 9,7
0807 Notodden  416,6  100,8 73,3  100,8 20,6  121,1 5,4 0,7 5,0
0811 Siljan 67,1 19,3 15,3 6,8 4,0 21,7 3,5 4,2 6,3
0814 Bamble  480,3  119,0 93,5  105,6 24,7  137,5 5,4 3,8 4,7
0815 Kragerø  310,8 81,8 61,9 50,6 16,8 99,9 8,2 7,5 10,3
0817 Drangedal  101,1 27,9 22,0 12,7 5,6 32,8 3,4 2,1 5,5
0819 Nome  199,1 53,7 37,7 33,0 10,8 63,8 5,1 4,9 8,7
0821 Bø  157,7 40,7 31,1 26,8 8,1 51,2 8,2 5,8 6,6
0822 Sauherad  112,0 29,7 24,2 18,5 6,0 33,7 2,5 2,0 4,9
0826 Tinn  226,1 78,5 38,5 33,0 15,2 60,9 4,7 7,6 9,5
0827 Hjartdal 44,2 15,4 8,3 6,2 2,9 11,5 -0,6 -0,6 0,3
0828 Seljord 92,9 24,3 16,8 17,9 4,9 29,0 3,5 -0,1 5,8
0829 Kviteseid 70,3 20,0 14,5 12,0 4,0 19,9 5,8 2,9 7,1
0830 Nissedal 42,1 14,3 7,8 6,1 2,8 11,2 9,3 4,2 6,9
0831 Fyresdal 36,7 12,8 7,0 6,1 2,5 8,3 4,5 6,7 8,3
0833 Tokke 84,1 33,2 14,4 11,1 6,4 19,0 4,0 2,2 4,3
0834 Vinje  131,1 51,5 21,7 18,9 10,0 29,0 7,3 3,4 8,8
                   
09 Aust-Agder 3 398,9  865,6  626,9  615,1  173,7 1 117,6 3,7 3,5 5,7
0901 Risør  190,8 49,4 38,7 33,9 10,1 58,7 2,5 2,1 4,7
0904 Grimstad  614,3  150,1  111,8  119,2 29,4  203,8 5,9 3,1 4,3
0906 Arendal 1 447,0  333,0  254,9  283,2 67,9  508,0 1,3 3,1 4,1
0911 Gjerstad 60,8 16,1 13,1 10,5 3,2 17,8 6,0 3,6 3,7
0912 Vegårshei 46,9 12,3 9,9 7,5 2,5 14,7 8,0 3,9 8,4
0914 Tvedestrand  168,1 45,3 34,0 26,6 9,1 53,1 4,1 4,8 3,2
0919 Froland  136,5 36,7 26,5 14,1 7,5 51,7 10,6 1,6 5,9
0926 Lillesand  287,6 76,8 57,1 48,4 15,2 90,2 1,6 3,7 6,7
0928 Birkenes  124,5 30,4 23,3 26,5 6,3 38,0 7,6 3,9 9,4
0929 Åmli 49,3 15,9 10,6 5,9 3,5 13,3 25,5 25,7 72,0
0935 Iveland 28,6 10,3 6,0 3,2 2,1 7,1 -0,6 0,1 2,9
0937 Evje og Hornnes 94,9 25,4 18,7 15,3 5,2 30,2 7,7 1,3 6,6
0938 Bygland 36,7 11,7 7,3 6,1 2,3 9,3 4,7 9,5 11,7
0940 Valle 48,5 19,0 7,6 7,2 3,6 11,0 2,3 0,1 3,4
0941 Bykle 64,6 33,2 7,3 7,4 6,1 10,6 7,0 5,8 5,3
                   
10 Vest-Agder 6 019,3 1 424,2 1 002,5 1 307,7  288,1 1 996,8 9,2 7,3 9,9
1001 Kristiansand 3 323,6  684,1  501,4  845,2  138,9 1 154,0 11,1 7,5 9,5
1002 Mandal  421,6  110,6 83,0 76,0 22,3  129,7 4,9 3,6 5,3
1003 Farsund  314,2 80,6 60,4 67,1 16,4 89,7 9,3 6,5 12,2
1004 Flekkefjord  284,8 74,7 54,8 46,6 15,3 93,4 -4,1 2,3 5,9
1014 Vennesla  347,9 92,3 68,0 63,1 19,1  105,4 -3,0 -0,5 1,3
1017 Songdalen  156,1 39,8 32,5 24,8 8,2 50,8 3,9 4,8 7,2
1018 Søgne  305,9 76,2 59,3 43,5 15,7  111,2 7,9 3,1 8,4
1021 Marnardal 61,0 17,6 11,7 10,6 3,5 17,6 9,9 6,0 9,6
1026 Åseral 33,6 15,6 4,6 5,4 2,9 5,2 4,1 25,5 27,7
1027 Audnedal 45,5 11,6 8,7 9,6 2,3 13,3 5,9 8,6 12,1
1029 Lindesnes  114,2 32,4 24,1 16,3 6,5 34,9 -0,7 -1,0 1,7
1032 Lyngdal  216,8 55,5 41,8 43,7 11,5 64,3 5,9 4,8 10,6
1034 Hægebostad 40,4 11,4 8,6 6,9 2,3 11,2 4,3 3,7 9,7
1037 Kvinesdal  265,2 81,4 32,7 34,8 15,7  100,6 54,0 47,9 47,0
1046 Sirdal 88,6 40,3 10,9 14,2 7,6 15,6 6,6 3,8 5,7
                   
11 Rogaland 18 343,9 3 820,8 2 798,0 4 758,6  801,0 6 165,5 5,8 4,3 8,4
1101 Eigersund  481,5  119,8 89,3 84,2 24,4  163,8 9,1 9,2 10,3
1102 Sandnes 2 609,1  552,8  420,4  552,1  112,8  971,0 9,9 5,0 6,5
1103 Stavanger 6 979,9 1 257,8  905,5 2 213,6  257,2 2 345,7 2,0 2,3 2,3
1106 Haugesund 1 286,8  282,2  217,5  311,9 59,1  416,2 6,5 4,0 7,2
1111 Sokndal  104,9 27,3 19,9 19,2 5,5 32,9 9,8 7,2 8,5
1112 Lund  110,9 24,5 18,4 27,4 5,0 35,6 8,4 8,0 14,6
1114 Bjerkreim 75,2 20,4 15,6 11,4 4,1 23,6 3,2 4,0 6,8
1119 Hå  486,9  126,2 95,3 87,8 25,6  152,0 4,5 4,4 7,1
1120 Klepp  554,2  132,2 99,8 99,9 27,4  194,9 3,5 4,3 8,4
1121 Time  518,6  133,3  101,7 79,4 27,0  177,2 7,2 5,9 8,0
1122 Gjesdal  288,7 78,3 61,3 40,3 16,2 92,7 3,4 4,0 7,3
1124 Sola 1 630,8  218,1  154,0  745,5 44,7  468,3 11,2 4,3 5,9
1127 Randaberg  458,7 88,8 66,1 53,0 18,2  232,7 20,3 0,8 3,0
1129 Forsand 54,4 24,7 6,6 6,5 4,7 11,9 18,9 24,9 25,8
1130 Strand  325,5 84,6 66,5 44,8 17,5  112,2 6,4 7,0 7,7
1133 Hjelmeland  100,4 38,4 16,8 15,0 7,2 23,0 4,0 10,7 12,1
1134 Suldal  152,5 60,4 23,1 26,1 32,6 10,3 4,0 11,4  221,6
1135 Sauda  155,9 49,0 28,6 20,1 9,9 48,4 6,8 12,6 14,9
1141 Finnøy 79,6 21,6 16,4 13,2 4,3 24,2 5,4 2,1 5,6
1142 Rennesøy  117,4 30,8 23,9 11,1 6,3 45,2 18,3 9,1 5,7
1144 Kvitsøy 15,3 4,1 3,3 2,0 0,9 5,0 7,3 7,5 22,1
1145 Bokn 21,4 6,0 4,3 3,5 1,2 6,4 -7,2 -7,6 -6,0
1146 Tysvær  277,1 71,4 57,8 37,5 15,1 95,4 16,8 6,4 13,1
1149 Karmøy 1 171,4  298,8  234,6  196,2 60,6  381,1 3,9 5,1 4,0
1151 Utsira 6,3 1,5 1,4 1,3 0,3 1,9 -9,1 -21,7 -21,7
1154 Vindafjord  153,4 39,7 28,5 24,4 7,7 53,2 1,9 0,2 6,6
1159 Ølen  126,9 27,9 21,4 31,2 5,6 40,8 11,2 3,6 7,9
                   
12 Hordaland 18 496,4 4 109,3 3 031,2 3 910,5  833,9 6 611,5 6,4 4,4 6,4
1201 Bergen 11 641,6 2 313,8 1 710,0 2 729,7  469,1 4 418,9 7,6 4,1 6,0
1211 Etne  108,0 30,5 22,2 15,3 6,1 33,9 2,7 -0,6 4,1
1216 Sveio  121,3 35,1 28,2 13,7 7,1 37,3 7,7 8,6 11,8
1219 Bømlo  343,7 83,1 65,3 73,7 16,6  105,0 8,0 3,3 1,7
1221 Stord  686,1  138,0  110,1  180,7 28,8  228,4 10,1 6,4 8,8
1222 Fitjar 89,2 23,6 18,4 15,6 4,8 26,7 3,3 8,2 10,7
1223 Tysnes 77,1 20,4 15,5 13,1 4,1 23,9 2,1 -0,3 5,2
1224 Kvinnherad  464,1  117,9 79,4 72,4 23,6  170,8 4,0 2,8 5,4
1227 Jondal 34,5 10,1 5,8 6,6 2,0 10,0 0,7 -2,8 -0,5
1228 Odda  267,6 81,2 44,5 51,6 16,2 74,0 -3,9 9,1 10,3
1231 Ullensvang  103,9 28,7 20,5 16,3 5,8 32,7 -1,6 -1,5 3,5
1232 Eidfjord 45,0 23,0 5,7 5,1 4,3 6,9 1,7 0,0 0,8
1233 Ulvik 36,6 14,6 6,1 5,2 2,8 8,0 -2,9 2,9 3,4
1234 Granvin 25,7 7,0 5,7 4,3 1,4 7,2 7,3 3,3 8,2
1235 Voss  438,1  117,3 82,4 73,1 23,2  142,2 4,8 2,9 3,6
1238 Kvam  265,7 70,9 49,3 45,4 14,2 85,8 6,4 4,1 8,1
1241 Fusa  133,8 32,3 22,8 34,6 6,3 37,9 0,7 9,1 11,1
1242 Samnanger 70,3 21,9 14,8 7,5 4,4 21,7 4,1 4,1 8,2
1243 Os  509,8  130,2  102,0 67,3 27,0  183,2 4,2 3,5 5,6
1244 Austevoll  193,7 43,4 30,9 48,2 8,5 62,6 -3,3 7,0 4,8
1245 Sund  170,1 45,4 37,0 24,0 9,4 54,3 9,9 9,3 10,5
1246 Fjell  700,7  172,7  139,8  120,2 35,7  232,2 8,9 8,4 8,5
1247 Askøy  631,9  171,9  142,8 76,6 36,0  204,5 4,6 5,4 8,6
1251 Vaksdal  115,7 37,8 22,5 18,9 7,6 28,8 -2,6 2,0 4,6
1252 Modalen 21,4 11,0 2,1 3,2 2,0 3,1 3,8 9,4 10,3
1253 Osterøy  205,2 54,2 41,8 33,8 10,8 64,6 5,9 5,5 4,1
1256 Meland  175,7 45,0 36,3 33,5 9,3 51,7 5,5 3,5 7,0
1259 Øygarden  113,6 34,3 24,3 17,2 7,2 30,6 1,9 11,2 16,0
1260 Radøy  124,8 33,8 27,3 20,6 7,0 36,1 3,8 2,2 5,7
1263 Lindås  419,9  111,4 86,9 59,8 22,6  139,2 -0,2 3,7 4,2
1264 Austrheim 94,6 24,6 17,6 15,2 4,9 32,2 3,7 3,4 8,4
1265 Fedje 17,7 5,1 4,0 2,3 1,0 5,4 3,2 4,0 3,7
1266 Masfjorden 49,4 19,0 9,3 5,6 3,7 11,7 2,0 1,9 5,6
                   
14 Sogn og Fjordane 3 561,3  945,2  650,3  658,2  188,3 1 119,4 4,5 2,9 5,3
1401 Flora  381,0 92,2 72,4 74,0 18,7  123,6 -4,7 0,6 1,9
1411 Gulen 71,2 18,0 13,5 12,4 3,4 23,8 -7,2 3,0 1,0
1412 Solund 26,4 8,1 5,1 3,4 1,6 8,3 -12,9 -12,8 -14,1
1413 Hyllestad 38,9 10,4 7,9 7,5 2,0 11,1 2,1 0,0 3,4
1416 Høyanger  149,6 47,3 28,9 24,2 9,5 39,7 0,5 4,4 7,8
1417 Vik 96,7 27,4 15,4 16,2 5,3 32,4 6,7 0,6 2,6
1418 Balestrand 41,3 12,3 8,2 8,0 2,4 10,4 2,6 3,2 4,8
1419 Leikanger  102,2 18,6 14,5 43,5 3,7 21,8 9,6 3,9 3,7
1420 Sogndal  212,9 55,8 41,8 44,0 11,2 60,2 3,6 2,0 5,1
1421 Aurland 77,5 33,9 11,1 9,4 6,4 16,6 5,3 -1,4 0,4
1422 Lærdal 71,5 25,9 13,1 8,9 5,0 18,6 2,9 2,3 3,9
1424 Årdal  213,3 69,1 41,7 22,9 14,1 65,4 1,9 5,5 9,0
1426 Luster  155,4 56,8 27,0 20,7 10,9 40,0 2,0 -0,9 1,1
1428 Askvoll 80,7 23,4 17,9 10,5 4,7 24,2 5,1 6,9 9,5
1429 Fjaler 77,7 20,4 15,1 13,4 4,0 24,8 -4,2 -1,6 0,0
1430 Gaular 74,5 19,9 15,5 14,5 3,9 20,7 1,5 1,7 3,9
1431 Jølster 74,4 22,0 16,5 9,2 4,3 22,3 5,1 0,9 3,6
1432 Førde  513,6 96,2 75,5  142,0 19,8  180,2 17,8 4,6 8,0
1433 Naustdal 64,4 18,9 15,4 7,3 3,8 19,0 -0,6 -0,3 1,5
1438 Bremanger  132,7 46,6 23,8 20,5 9,2 32,6 13,2 22,5 23,6
1439 Vågsøy  205,3 52,7 39,1 33,2 10,2 70,1 1,7 2,2 0,6
1441 Selje 79,1 22,1 17,7 10,1 4,3 24,8 7,7 9,4 7,5
1443 Eid  160,4 43,1 33,6 23,3 8,9 51,5 -0,5 -2,1 3,3
1444 Hornindal 26,4 8,0 6,2 3,2 1,6 7,4 -4,2 -5,0 -1,2
1445 Gloppen  211,5 44,0 32,9 29,0 8,8 96,8 10,3 0,2 6,0
1449 Stryn  222,8 52,1 40,4 47,1 10,4 72,8 9,5 5,4 11,2
                   
15 Møre og Romsdal 8 677,0 2 048,3 1 550,2 1 745,1  412,0 2 921,4 4,8 2,6 4,5
1502 Molde 1 067,5  218,8  169,3  341,5 45,0  292,9 4,7 4,9 11,2
1503 Kristiansund  584,1  140,5  110,2  108,1 29,6  195,6 2,3 1,6 5,2
1504 Ålesund 1 786,7  381,1  280,2  396,5 75,1  653,9 10,7 2,8 1,2
1511 Vanylven 95,3 26,8 21,1 14,0 5,4 28,0 -11,8 0,2 3,1
1514 Sande 74,7 19,3 15,4 14,4 4,0 21,5 8,3 7,0 10,9
1515 Herøy  345,5 77,0 57,7 66,4 14,9  129,4 3,3 4,5 2,3
1516 Ulstein  271,7 59,1 44,1 65,7 11,4 91,5 -4,0 -0,1 3,6
1517 Hareid  141,0 33,7 27,8 30,2 6,9 42,3 -1,9 -2,4 2,3
1519 Volda  253,7 63,7 49,0 49,6 13,0 78,3 4,7 3,4 8,5
1520 Ørsta  311,0 76,3 59,0 57,3 15,2  103,2 5,6 2,8 2,8
1523 Ørskog 65,0 16,5 13,1 10,1 3,4 21,9 5,6 4,4 7,9
1524 Norddal 57,2 20,1 10,4 9,7 3,9 13,1 4,1 0,7 4,0
1525 Stranda  147,9 38,0 28,4 25,3 7,6 48,6 0,7 -2,6 0,9
1526 Stordal 33,3 7,6 5,7 8,1 1,5 10,5 4,9 0,0 5,6
1528 Sykkylven  327,7 63,7 49,4 71,2 12,8  130,5 -4,6 -6,6 -1,5
1529 Skodje  102,5 27,2 22,1 16,6 5,5 31,1 -4,7 -1,6 -7,8
1531 Sula  233,6 55,7 45,1 38,5 11,2 83,1 2,0 2,3 4,4
1532 Giske  187,5 51,2 41,1 23,3 10,4 61,5 4,4 4,0 5,3
1534 Haram  285,2 71,1 52,6 61,3 14,3 85,8 -2,5 -1,7 0,2
1535 Vestnes  191,2 46,5 36,1 40,0 9,4 59,2 -0,4 -2,9 -2,3
1539 Rauma  267,9 57,8 42,5 46,3 11,4  109,9 7,9 2,9 2,6
1543 Nesset 86,7 29,1 17,3 13,4 5,8 21,1 6,6 14,6 18,1
1545 Midsund 56,1 15,5 12,0 8,8 3,1 16,6 6,0 6,1 6,8
1546 Sandøy 63,9 12,6 9,0 9,1 2,4 31,0 2,1 3,4 2,5
1547 Aukra 97,0 27,2 21,5 13,4 5,5 29,4 14,3 18,4 19,3
1548 Fræna  319,0 68,0 55,0 43,3 14,0  138,6 23,2 2,3 6,5
1551 Eide 94,0 24,3 19,5 14,6 5,0 30,7 0,0 2,7 8,8
1554 Averøy  156,3 41,1 33,8 26,3 8,3 46,9 3,9 5,9 4,5
1556 Frei  137,8 39,0 32,7 14,1 8,3 43,7 2,0 2,6 7,3
1557 Gjemnes 66,1 20,0 15,3 8,4 4,0 18,4 -0,4 0,5 6,5
1560 Tingvoll 78,9 20,8 16,8 12,0 4,2 25,2 3,5 1,9 3,5
1563 Sunndal  258,4 76,3 49,7 37,1 15,3 80,0 3,0 5,6 7,0
1566 Surnadal  185,5 47,8 32,2 24,5 9,4 71,6 9,6 2,5 4,2
1567 Rindal 54,8 17,7 10,8 6,8 3,4 16,1 8,5 7,1 11,3
1569 Aure 65,3 19,4 15,3 6,9 3,8 19,8 7,4 5,2 8,3
1571 Halsa 39,3 11,7 9,1 4,8 2,3 11,5 4,7 0,9 1,3
1572 Tustna 24,9 6,6 5,2 2,2 1,3 9,7 17,0 5,6 7,1
1573 Smøla 62,7 19,4 14,8 5,2 3,9 19,4 10,8 11,4 12,4
                   
16 Sør-Trøndelag 10 048,5 2 288,8 1 781,8 2 234,1  475,1 3 268,6 5,5 2,2 7,1
1601 Trondheim 6 873,4 1 419,6 1 104,7 1 772,8  297,3 2 279,1 5,7 2,2 8,0
1612 Hemne  108,2 31,0 23,6 13,3 6,2 34,1 -0,4 1,1 4,3
1613 Snillfjord 23,3 7,4 5,4 2,8 1,4 6,4 8,6 5,6 7,7
1617 Hitra 97,1 26,2 21,9 12,8 5,4 30,9 4,3 -1,6 1,9
1620 Frøya  101,5 26,6 22,3 12,7 5,4 34,7 10,6 5,3 6,8
1621 Ørland  153,9 38,8 29,8 23,7 7,8 53,8 4,9 2,9 3,1
1622 Agdenes 43,5 11,4 9,0 9,5 2,3 11,3 2,4 0,7 6,4
1624 Rissa  153,2 41,4 33,3 26,3 8,4 43,7 3,2 0,2 4,2
1627 Bjugn  116,7 30,2 25,1 17,9 6,4 37,1 7,8 6,1 11,6
1630 Åfjord 77,7 21,0 16,8 10,1 4,3 25,5 7,0 1,9 7,3
1632 Roan 21,7 6,6 5,2 2,3 1,3 6,3 5,9 1,7 0,9
1633 Osen 26,2 7,9 6,4 2,4 1,6 7,8 10,9 10,7 11,8
1634 Oppdal  192,8 52,4 38,9 22,9 10,4 68,0 10,6 9,0 14,4
1635 Rennebu 66,2 21,5 13,2 10,3 4,2 17,0 2,3 1,8 5,4
1636 Meldal 99,4 27,0 20,3 16,6 5,5 30,1 3,1 2,2 8,7
1638 Orkdal  334,1 80,7 63,6 71,3 16,8  101,7 4,2 4,4 7,3
1640 Røros  172,0 45,6 33,7 26,3 9,0 57,4 13,4 7,7 12,5
1644 Holtålen 48,3 14,2 11,6 5,3 2,8 14,4 3,6 2,6 4,1
1648 Midtre Gauldal  150,0 38,6 30,9 28,3 8,0 44,2 6,0 4,5 10,7
1653 Melhus  386,9  106,5 86,4 52,5 22,0  119,5 5,3 5,5 9,7
1657 Skaun  154,6 44,6 37,8 16,0 9,2 47,0 5,4 5,6 7,1
1662 Klæbu  149,8 43,7 34,0 17,5 9,2 45,3 3,0 1,8 4,2
1663 Malvik  357,5 99,0 81,7 39,2 21,0  116,7 5,4 6,2 8,6
1664 Selbu  108,0 30,8 21,5 18,5 6,1 31,2 6,0 4,3 7,1
1665 Tydal 32,5 16,3 4,7 2,9 3,1 5,5 -38,8 -51,4 -50,2
                   
17 Nord-Trøndelag 3 621,0  931,2  729,1  683,2  190,3 1 087,1 3,6 3,2 6,4
1702 Steinkjer  668,1  148,8  118,2  163,1 31,0  206,9 2,5 2,6 6,9
1703 Namsos  340,1 92,1 75,1 39,7 19,0  114,2 6,3 2,3 6,2
1711 Meråker 75,9 22,0 13,5 14,6 4,4 21,4 9,4 12,5 12,7
1714 Stjørdal  563,5  144,7  114,9 97,0 29,3  177,5 1,1 0,6 1,1
1717 Frosta 56,0 15,7 12,3 8,6 3,2 16,3 2,7 3,7 5,5
1718 Leksvik 95,7 23,6 18,8 19,2 4,8 29,3 2,7 2,8 6,9
1719 Levanger  583,4  132,2  107,0  155,1 27,0  162,1 3,8 2,0 5,8
1721 Verdal  396,3 95,5 78,4 84,1 19,9  118,4 4,9 4,9 10,3
1723 Mosvik 20,0 6,2 4,5 3,2 1,2 4,9 -0,8 -1,7 0,5
1724 Verran 59,3 17,2 12,1 11,1 3,5 15,4 1,1 0,2 3,4
1725 Namdalseid 36,5 10,6 8,8 4,3 2,2 10,7 4,3 4,0 10,1
1729 Inderøy  147,4 41,1 33,2 21,6 8,5 43,1 3,0 3,5 6,4
1736 Snåsa 49,7 18,3 11,3 6,2 3,6 10,4 5,5 25,4 24,8
1738 Lierne 36,0 11,6 8,1 4,0 2,3 10,0 5,4 2,3 5,3
1739 Røyrvik 14,8 5,9 2,8 1,8 1,2 3,1 2,7 1,3 3,3
1740 Namsskogan 28,3 12,6 4,8 2,5 2,4 6,0 3,7 3,8 2,6
1742 Grong 68,5 22,7 14,3 6,6 4,4 20,5 5,8 8,2 10,9
1743 Høylandet 29,5 8,6 7,1 2,9 1,7 9,1 5,7 4,9 9,1
1744 Overhalla 90,9 25,8 20,9 10,5 5,2 28,6 8,8 4,6 7,7
1748 Fosnes 14,3 4,4 3,5 1,4 0,9 4,0 2,1 1,4 8,4
1749 Flatanger 23,0 7,1 5,8 2,3 1,4 6,5 -4,3 -1,2 9,1
1750 Vikna 98,3 27,9 23,5 10,4 5,7 30,8 9,1 8,7 13,6
1751 Nærøy  112,6 33,1 27,0 11,5 6,7 34,4 2,0 0,4 2,6
1755 Leka 12,8 3,8 3,1 1,4 0,8 3,7 -3,3 -5,8 -5,7
                   
18 Nordland 6 799,3 1 852,7 1 403,9  951,8  380,7 2 210,2 6,2 3,5 6,0
1804 Bodø 1 589,9  381,4  301,4  325,7 79,4  502,0 6,8 0,4 2,6
1805 Narvik  580,0  159,0  116,0 83,2 33,5  188,2 8,1 3,3 8,8
1811 Bindal 39,6 13,8 8,2 4,8 2,7 10,1 -0,7 -1,6 2,2
1812 Sømna 42,1 12,5 10,5 4,5 2,6 12,1 5,4 2,5 7,3
1813 Brønnøy  188,5 51,1 42,7 23,8 10,6 60,3 2,7 3,7 6,9
1815 Vega 29,6 8,9 7,4 2,6 1,8 8,8 8,6 7,0 11,8
1816 Vevelstad 10,0 3,0 2,5 1,1 0,6 2,9 1,3 -0,4 1,5
1818 Herøy 39,4 11,3 9,3 4,4 2,3 12,1 0,6 -0,7 1,5
1820 Alstahaug  187,4 51,7 42,8 21,2 10,7 61,0 3,7 0,8 3,7
1822 Leirfjord 40,2 11,6 9,9 4,2 2,4 12,1 2,4 1,3 6,5
1824 Vefsn  479,6  105,7 81,8 50,3 21,9  219,8 4,9 2,4 5,3
1825 Grane 34,1 11,2 7,7 3,7 2,2 9,3 4,3 3,3 7,0
1826 Hattfjelldal 31,7 10,3 7,2 3,7 2,0 8,4 3,1 -3,0 0,3
1827 Dønna 30,4 9,0 7,5 3,3 1,8 8,8 1,5 1,1 -2,6
1828 Nesna 44,1 11,6 9,6 8,8 2,3 11,7 4,9 3,9 5,9
1832 Hemnes  122,8 49,5 23,4 9,8 9,7 30,5 1,6 0,5 1,8
1833 Rana  756,5  209,0  152,4  125,4 42,8  227,0 6,0 7,2 8,4
1834 Lurøy 45,7 13,2 10,4 5,5 2,9 13,8 13,1 12,9 28,1
1835 Træna 12,1 3,4 2,8 1,5 0,7 3,8 2,6 0,6 2,1
1836 Rødøy 32,3 8,8 6,6 3,5 1,8 11,6 11,2 3,5 4,5
1837 Meløy  200,7 61,8 40,5 24,9 12,4 61,2 7,8 1,2 2,2
1838 Gildeskål 50,8 16,8 10,9 5,3 3,4 14,4 5,9 10,6 14,8
1839 Beiarn 27,2 10,9 5,2 2,8 2,1 6,2 19,0 23,5 26,0
1840 Saltdal  120,9 34,2 27,3 14,3 7,0 38,1 5,7 1,9 4,1
1841 Fauske  262,6 77,4 55,1 24,1 15,8 90,2 9,8 3,4 7,8
1845 Sørfold 79,8 30,4 11,4 8,9 5,9 23,2 32,5 24,2 24,8
1848 Steigen 56,6 16,8 13,1 6,5 3,5 16,7 -4,9 -8,4 -4,4
1849 Hamarøy 50,5 15,6 9,4 5,0 3,1 17,3 5,3 3,0 3,3
1850 Tysfjord 52,4 17,0 11,7 5,4 3,4 14,7 8,5 7,9 12,0
1851 Lødingen 62,4 18,7 14,5 5,3 3,8 20,1 7,5 8,8 8,8
1852 Tjeldsund 32,8 10,0 8,0 2,6 2,1 10,1 5,3 5,1 7,8
1853 Evenes 35,7 10,0 7,5 4,0 2,0 12,1 6,9 4,3 5,7
1854 Ballangen 58,6 17,0 13,7 5,9 3,5 18,5 2,6 0,7 3,1
1856 Røst 15,7 4,2 3,4 2,1 0,9 5,1 7,6 6,4 9,7
1857 Værøy 17,5 5,0 4,1 2,1 1,0 5,2 -9,3 -0,3 1,9
1859 Flakstad 33,2 10,0 7,4 2,8 2,0 11,0 -2,2 -3,2 0,6
1860 Vestvågøy  252,2 72,5 59,4 22,7 14,9 82,6 6,7 5,6 7,7
1865 Vågan  237,2 63,5 53,2 27,7 12,9 79,8 4,5 3,0 3,9
1866 Hadsel  196,9 55,7 47,5 18,8 11,7 63,2 6,5 5,2 7,6
1867 Bø 58,6 17,4 14,4 5,9 3,5 17,4 2,4 2,4 1,7
1868 Øksnes  115,2 31,8 27,4 13,8 6,5 35,7 3,5 3,2 4,1
1870 Sortland  279,8 72,4 60,4 32,5 14,9 99,6 7,9 12,4 13,7
1871 Andøy  139,0 38,9 31,6 14,9 8,1 45,4 4,6 2,3 5,1
1874 Moskenes 27,4 8,5 6,3 2,5 1,7 8,3 -2,9 -3,4 -5,0
                   
19 Troms 4 635,6 1 219,9  982,3  717,5  253,8 1 462,1 4,2 1,2 4,4
1901 Harstad  724,6  184,2  148,5  118,0 38,7  235,3 4,9 1,5 3,8
1902 Tromsø 2 388,4  558,6  456,6  479,8  117,8  775,7 4,9 0,8 5,2
1911 Kvæfjord 70,8 19,9 16,7 9,7 4,2 20,3 2,5 -0,1 5,0
1913 Skånland 69,1 20,6 16,9 6,0 4,2 21,4 4,1 2,4 5,5
1915 Bjarkøy 10,9 3,2 2,6 1,4 0,7 3,0 3,7 1,2 7,6
1917 Ibestad 35,4 10,1 7,7 3,6 2,0 12,0 3,9 0,2 1,3
1919 Gratangen 23,7 6,8 5,6 3,0 1,4 6,8 3,2 -1,0 -0,1
1920 Lavangen 21,4 6,2 5,1 2,2 1,3 6,7 5,2 1,4 1,9
1922 Bardu  122,5 41,4 27,3 8,0 8,5 37,3 4,0 3,0 3,3
1923 Salangen 52,5 15,7 12,8 5,5 3,2 15,4 6,1 5,6 8,2
1924 Målselv  197,2 58,5 44,1 15,8 11,8 67,0 1,9 1,6 0,9
1925 Sørreisa 82,2 23,3 19,1 6,2 4,8 28,9 4,8 4,1 5,2
1926 Dyrøy 25,1 7,4 6,2 2,7 1,5 7,3 2,9 1,4 4,1
1927 Tranøy 36,9 10,6 8,9 4,1 2,2 11,0 7,6 6,7 10,0
1928 Torsken 22,2 6,3 5,5 2,9 1,3 6,1 -6,3 -6,4 -4,2
1929 Berg 25,9 7,4 5,9 2,8 1,6 8,2 4,2 3,4 3,9
1931 Lenvik  288,2 78,8 63,9 33,3 16,0 96,0 4,1 1,3 4,5
1933 Balsfjord  117,1 35,0 28,6 10,0 7,1 36,5 3,0 1,3 5,3
1936 Karlsøy 42,9 16,4 14,2 0,5 3,3 8,5 -2,8 -1,4 0,7
1938 Lyngen 51,9 19,8 16,6 0,3 4,1 11,1 0,1 -1,3 3,3
1939 Storfjord 36,4 15,6 10,6 0,3 3,1 6,7 5,0 4,5 6,4
1940 Gáivuotna Kåfjord 34,7 14,6 11,0 0,1 2,9 6,1 1,4 0,5 2,9
1941 Skjervøy 48,6 18,5 15,7 0,7 3,9 9,8 -2,5 -0,7 0,1
1942 Nordreisa 84,6 30,8 25,7 0,6 6,3 21,1 0,6 2,3 4,2
1943 Kvænangen 22,3 10,0 6,6 0,1 2,0 3,7 -0,3 0,9 2,9
                   
20 Finnmark Finnmárku 1 503,2  548,0  445,7 13,1  114,3  382,2 1,8 0,9 2,2
2002 Vardø 42,6 16,4 13,6 0,1 3,5 9,0 1,1 -6,6 -14,5
2003 Vadsø  132,9 48,1 38,9 1,3 10,1 34,5 4,4 3,6 6,9
2004 Hammerfest  252,5 88,3 71,1 4,0 18,9 70,2 -2,6 -3,6 -2,2
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 42,8 16,5 14,3 0,3 3,4 8,3 0,7 -0,3 4,1
2012 Alta  360,0  128,4  104,6 2,3 26,4 98,3 3,4 1,9 2,1
2014 Loppa 21,8 8,4 7,0 0,3 1,7 4,4 8,4 8,0 9,1
2015 Hasvik 18,4 7,2 5,8 0,1 1,5 3,7 -4,8 -9,2 -5,6
2017 Kvalsund 18,2 7,4 5,6 0,1 1,5 3,6 5,2 8,0 8,2
2018 Måsøy 29,5 10,9 8,6 0,2 2,2 7,6 0,0 7,4 7,7
2019 Nordkapp 66,2 24,5 20,5 0,2 5,1 15,8 1,3 0,7 2,1
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 86,7 31,5 26,2 0,4 6,6 22,0 3,5 4,6 5,3
2021 Kárásjohka - Karasjok 47,8 17,2 15,3 1,4 3,7 10,2 2,1 1,8 6,6
2022 Lebesby 28,0 11,3 8,1 0,2 2,3 6,1 -1,8 -2,3 -1,6
2023 Gamvik 18,8 7,1 6,1 0,1 1,5 3,9 -3,5 -1,5 2,4
2024 Berlevåg 20,4 8,0 6,2 0,1 1,7 4,4 5,3 6,9 10,2
2025 Deatnu Tana 56,8 20,2 16,8 0,2 4,1 15,5 7,5 5,8 7,4
2027 Unjárga Nesseby 15,9 6,2 5,3 0,1 1,3 3,0 1,7 0,2 2,3
2028 Båtsfjord 43,5 16,0 13,6 0,3 3,4 10,3 -8,4 -9,1 -6,9
2030 Sør-Varanger  200,5 74,3 58,0 1,3 15,5 51,3 4,6 4,0 6,2
                   
23 Kontinental-
sokkelen
70 597,1 26,9 30,6  192,0 5,4 70 342,2 39,5 -57,3 -60,2
2311 Nordsjøen 69 747,6 0,0 0,0 0,0 0,0 69 747,6 39,2 . .
2312 Stavanger        849,5 26,9 30,6  192,0 5,4  594,6 70,1 -57,3 -60,2

Standardtegn i tabeller