Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-juni. 2004 og 2005. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt      234 027      263 205 12,5 41 167 42 858 4,1 8 138 8 731 7,3
                   
01 Østfold 8 615 9 115 5,8 2 044 2 140 4,7  403  440 9,3
02 Akershus 24 070 24 630 2,3 5 200 5 444 4,7 1 022 1 105 8,2
03 Oslo 36 734 38 589 5,1 6 195 6 581 6,2 1 209 1 321 9,3
04 Hedmark 5 668 5 922 4,5 1 426 1 454 1,9  281  295 4,9
05 Oppland 5 528 5 756 4,1 1 442 1 501 4,1  281  303 7,8
06 Buskerud 9 162 9 698 5,9 2 228 2 332 4,7  436  471 8,1
07 Vestfold 7 740 7 973 3,0 1 835 1 883 2,6  363  384 6,0
08 Telemark 5 350 5 820 8,8 1 380 1 442 4,4  272  294 8,4
09 Aust-Agder 3 278 3 399 3,7  836  866 3,5  164  174 5,7
10 Vest-Agder 5 514 6 019 9,2 1 327 1 424 7,3  262  288 9,9
11 Rogaland 17 342 18 344 5,8 3 662 3 821 4,3  739  801 8,4
12 Hordaland 17 384 18 496 6,4 3 935 4 109 4,4  784  834 6,4
14 Sogn og Fjordane 3 408 3 561 4,5  919  945 2,9  179  188 5,3
15 Møre og Romsdal 8 277 8 677 4,8 1 996 2 048 2,6  394  412 4,5
16 Sør-Trøndelag 9 528 10 049 5,5 2 240 2 289 2,2  444  475 7,1
17 Nord-Trøndelag 3 494 3 621 3,6  902  931 3,2  179  190 6,4
18 Nordland 6 404 6 799 6,2 1 790 1 853 3,5  359  381 6,0
19 Troms 4 448 4 636 4,2 1 205 1 220 1,2  243  254 4,4
20 Finnmark Finnmárku 1 476 1 503 1,8  543  548 1,0  112  114 2,1
23 Kontinental-
sokkelen
50 609 70 597 39,5 63 27 -57,4 14 5 -60,3
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt 42 235 44 709 5,9 30 250 31 661 4,7  112 237  135 246 20,5
                   
01 Østfold 1 690 1 766 4,5 1 567 1 635 4,3 2 911 3 134 7,7
02 Akershus 5 295 5 365 1,3 3 824 4 030 5,4 8 729 8 685 -0,5
03 Oslo 12 242 12 954 5,8 4 232 4 581 8,2 12 855 13 152 2,3
04 Hedmark 1 091 1 187 8,8 1 065 1 108 4,1 1 805 1 878 4,1
05 Oppland 1 000 1 040 4,0 1 070 1 120 4,6 1 734 1 792 3,4
06 Buskerud 1 819 1 913 5,1 1 612 1 694 5,0 3 066 3 288 7,2
07 Vestfold 1 467 1 580 7,7 1 378 1 427 3,6 2 698 2 699 0,0
08 Telemark 1 039 1 118 7,6  982 1 033 5,2 1 677 1 934 15,3
09 Aust-Agder  584  615 5,4  600  627 4,6 1 094 1 118 2,1
10 Vest-Agder 1 191 1 308 9,8  955 1 003 5,0 1 778 1 997 12,3
11 Rogaland 4 681 4 759 1,7 2 677 2 798 4,5 5 584 6 166 10,4
12 Hordaland 3 786 3 911 3,3 2 914 3 031 4,0 5 965 6 612 10,8
14 Sogn og Fjordane  587  658 12,1  631  650 3,0 1 092 1 119 2,5
15 Møre og Romsdal 1 600 1 745 9,0 1 497 1 550 3,6 2 790 2 921 4,7
16 Sør-Trøndelag 2 062 2 234 8,3 1 718 1 782 3,7 3 065 3 269 6,6
17 Nord-Trøndelag  612  683 11,6  708  729 3,0 1 093 1 087 -0,5
18 Nordland  742  952 28,4 1 360 1 404 3,2 2 154 2 210 2,6
19 Troms  570  718 25,9  956  982 2,8 1 475 1 462 -0,8
20 Finnmark Finnmárku 15 13 -11,5  437  446 1,9  370  382 3,4
23 Kontinental-
sokkelen
 162  192 18,4 67 31 -54,1 50 303 70 342 39,8

Standardtegn i tabeller