Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mai 2005. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  261 999,9 42 533,4 31 386,0 44 392,8 8 653,5  135 034,3 13,1 4,4 7,6
                   
01 Østfold 8 984,5 2 102,2 1 605,1 1 751,4  431,8 3 094,0 5,6 4,4 9,0
0101 Halden  854,8  210,5  161,4  180,2 43,7  259,0 3,8 3,7 7,7
0104 Moss  993,4  238,4  187,0  193,6 49,1  325,1 4,5 5,5 10,7
0105 Sarpsborg 1 843,7  388,7  300,7  391,3 80,4  682,6 2,6 8,2 13,1
0106 Fredrikstad 2 702,5  569,8  437,4  588,5  117,6  989,3 11,1 2,9 8,1
0111 Hvaler  107,1 33,1 23,5 11,0 6,4 33,0 7,9 5,4 10,8
0118 Aremark 36,1 11,4 7,9 4,3 2,2 10,3 4,8 4,4 8,0
0119 Marker 96,3 25,7 19,0 16,3 5,0 30,3 -0,5 -1,9 -2,1
0121 Rømskog 20,5 5,5 4,1 3,1 1,1 6,7 13,4 13,5 14,8
0122 Trøgstad  137,0 40,2 30,1 16,1 8,1 42,4 0,7 3,8 7,3
0123 Spydeberg  172,4 46,4 33,9 24,9 9,4 57,9 4,2 5,6 11,4
0124 Askim  475,5  127,0 86,9 85,3 26,0  150,3 3,8 3,2 7,5
0125 Eidsberg  333,4 81,2 62,7 61,6 16,3  111,6 3,5 2,8 6,2
0127 Skiptvet 90,8 26,7 20,1 11,5 5,5 27,1 6,1 6,7 10,5
0128 Rakkestad  215,6 56,6 42,6 36,7 11,2 68,6 5,3 3,8 7,3
0135 Råde  199,1 53,8 41,3 29,9 10,9 63,0 3,5 3,2 8,9
0136 Rygge  459,5  117,2 91,0 72,9 24,5  153,9 3,1 3,5 7,7
0137 Våler  113,1 32,2 25,8 10,7 6,6 37,8 2,3 3,2 6,4
0138 Hobøl  133,8 37,9 29,6 13,5 7,8 45,0 2,7 1,9 2,9
                   
02 Akershus 24 407,2 5 354,9 3 963,3 5 331,5 1 086,4 8 671,2 2,5 4,5 8,0
0211 Vestby  497,1  119,5 97,0 79,8 24,7  176,0 7,0 4,3 5,9
0213 Ski 1 101,5  272,9  208,6  146,8 55,9  417,3 10,9 7,2 11,9
0214 Ås  557,9  134,8  102,0  122,0 27,9  171,2 5,1 4,4 9,2
0215 Frogn  531,4  145,1  109,9 53,9 29,9  192,5 5,1 5,9 8,1
0216 Nesodden  551,3  153,0  122,5 59,9 32,2  183,6 1,7 3,9 7,6
0217 Oppegård 1 290,8  273,4  204,8  258,1 55,2  499,2 1,6 5,7 6,4
0219 Bærum 7 539,0 1 425,9  966,7 2 136,7  278,3 2 731,5 -2,2 3,7 7,0
0220 Asker 3 272,3  650,1  453,9  754,5  130,0 1 283,8 6,7 6,5 11,5
0221 Aurskog-Høland  386,3  104,5 83,3 48,6 21,3  128,7 2,7 3,9 7,4
0226 Sørum  493,6  127,0 94,0 53,2 25,6  193,8 9,9 6,8 7,2
0227 Fet  337,0 91,7 70,8 36,9 18,8  118,8 4,5 1,0 2,3
0228 Rælingen  491,4  142,4  114,4 36,2 29,7  168,8 0,5 1,3 3,2
0229 Enebakk  300,8 79,0 66,0 36,0 16,5  103,3 -1,8 3,5 7,5
0230 Lørenskog 1 641,5  327,3  253,9  423,5 69,8  567,2 9,2 4,3 8,2
0231 Skedsmo 1 863,0  434,0  324,3  406,7 89,3  608,7 2,0 5,6 10,3
0233 Nittedal  842,9  194,8  153,1  148,1 41,0  306,0 3,7 2,6 7,8
0234 Gjerdrum  175,0 49,3 38,0 18,3 10,1 59,5 1,8 3,0 5,0
0235 Ullensaker 1 104,7  230,5  181,3  337,4 48,6  306,9 2,7 4,0 9,1
0236 Nes  516,4  145,6  116,5 57,2 29,8  167,3 2,6 1,8 4,0
0237 Eidsvoll  557,3  151,9  120,8 79,2 31,0  174,5 3,5 3,7 7,5
0238 Nannestad  289,0 83,6 67,0 28,6 17,3 92,5 5,1 5,4 9,3
0239 Hurdal 67,0 18,6 14,8 9,7 3,7 20,1 -2,3 -1,6 -0,4
                   
0301 Oslo 39 231,4 6 798,7 4 732,8 12 881,4 1 364,6 13 453,9 8,9 9,8 12,9
                   
04 Hedmark 5 837,0 1 428,4 1 088,8 1 178,7  289,0 1 852,1 5,3 1,5 4,3
0402 Kongsvinger  567,6  134,0  101,6 94,3 26,8  210,8 6,7 1,1 0,7
0403 Hamar 1 214,6  244,7  182,6  265,3 50,1  471,9 5,9 3,2 6,4
0412 Ringsaker  905,0  232,2  180,0  184,7 47,0  261,0 2,2 4,3 6,0
0415 Løten  174,4 49,8 40,5 21,2 10,2 52,7 -1,4 0,5 2,1
0417 Stange  682,7  137,0  108,2  256,5 27,8  153,1 23,3 4,5 4,9
0418 Nord-Odal  128,9 34,9 28,2 19,6 7,2 39,0 5,1 4,3 6,1
0419 Sør-Odal  209,2 57,9 44,2 30,0 11,7 65,3 -0,1 -1,0 4,0
0420 Eidskog  151,0 41,9 33,0 23,1 8,5 44,5 3,2 0,9 5,1
0423 Grue  138,7 37,6 28,1 23,5 7,5 42,0 0,7 -0,2 1,4
0425 Åsnes  184,0 53,2 39,7 25,6 10,7 54,7 -1,8 -0,5 9,0
0426 Våler  104,4 27,9 21,0 21,5 5,5 28,6 4,3 3,1 7,6
0427 Elverum  577,4  140,2  113,5  104,9 28,7  190,1 -1,5 -8,0 -3,7
0428 Trysil  198,4 53,6 37,2 39,4 10,7 57,5 9,7 2,9 9,9
0429 Åmot  118,2 37,7 25,8 11,6 7,5 35,6 2,2 5,4 4,6
0430 Stor-Elvdal 67,6 21,3 14,8 7,2 4,2 20,1 5,0 5,4 9,3
0432 Rendalen 48,1 17,3 9,9 5,3 3,3 12,3 4,8 2,7 4,0
0434 Engerdal 31,5 9,3 7,3 4,5 1,9 8,6 8,2 6,0 11,7
0436 Tolga 36,5 10,1 8,1 3,9 2,1 12,3 4,3 -2,0 4,8
0437 Tynset  155,7 42,6 31,9 21,3 8,7 51,1 2,5 -3,7 1,3
0438 Alvdal 59,9 19,6 13,3 6,1 3,9 17,0 2,0 4,9 10,8
0439 Folldal 38,5 12,3 9,1 4,1 2,4 10,6 10,5 12,0 14,2
0441 Os 44,8 13,3 10,5 4,9 2,6 13,4 3,9 3,2 6,5
                   
05 Oppland 5 683,9 1 479,8 1 103,2 1 031,6  298,6 1 770,7 3,9 3,7 7,4
0501 Lillehammer  966,0  224,8  167,3  221,3 46,2  306,4 -2,4 -0,7 5,0
0502 Gjøvik  955,3  223,8  173,8  201,5 45,7  310,6 6,5 4,9 6,1
0511 Dovre 66,2 19,9 15,3 6,6 4,0 20,4 5,0 2,9 7,2
0512 Lesja 50,7 16,1 11,5 5,8 3,1 14,1 4,1 3,2 6,5
0513 Skjåk 62,6 21,0 13,1 7,7 4,1 16,7 6,6 8,2 13,3
0514 Lom 68,3 18,6 12,9 9,8 3,5 23,5 0,8 1,3 2,0
0515 Vågå  106,7 27,2 20,2 10,6 5,4 43,2 8,9 1,6 5,6
0516 Nord-Fron  189,0 54,0 33,2 31,8 10,6 59,3 3,8 4,3 8,5
0517 Sel  142,5 40,4 32,4 18,4 8,2 43,2 6,7 3,6 9,7
0519 Sør-Fron 86,4 26,9 17,3 12,9 5,2 24,0 3,5 5,1 9,5
0520 Ringebu  137,4 38,0 26,2 24,7 7,5 41,0 3,1 8,4 17,4
0521 Øyer  130,8 39,1 26,8 21,3 7,6 35,9 0,3 1,2 1,3
0522 Gausdal  159,0 45,1 33,9 23,5 8,9 47,5 3,1 4,7 7,5
0528 Østre Toten  407,1  107,8 85,8 63,1 22,2  128,3 6,0 4,7 11,6
0529 Vestre Toten  439,8 99,8 78,2  119,8 20,9  121,1 4,4 1,3 5,3
0532 Jevnaker  201,5 49,8 39,1 37,4 10,4 64,8 6,5 2,8 8,7
0533 Lunner  255,4 70,9 58,3 27,2 14,5 84,5 5,6 4,6 3,9
0534 Gran  395,5  102,9 82,3 65,8 20,7  123,8 4,1 5,0 7,4
0536 Søndre Land  142,6 39,4 31,5 23,5 8,2 40,0 2,7 3,2 8,8
0538 Nordre Land  178,8 51,2 36,2 29,7 10,2 51,6 2,3 5,4 9,3
0540 Sør-Aurdal 81,7 25,6 17,2 9,2 4,9 24,9 2,3 1,2 4,0
0541 Etnedal 32,4 10,0 6,8 4,0 2,0 9,6 6,6 4,6 14,3
0542 Nord-Aurdal  216,1 61,3 41,3 34,4 11,9 67,1 8,2 9,3 10,0
0543 Vestre Slidre 62,2 19,7 13,2 5,3 3,8 20,2 4,4 4,0 9,4
0544 Øystre Slidre  103,0 29,7 20,3 11,0 5,8 36,0 20,2 15,5 20,1
0545 Vang 47,2 16,8 9,0 5,3 3,2 12,9 4,4 1,8 4,1
                   
06 Buskerud 9 580,5 2 297,5 1 667,3 1 900,9  463,4 3 251,5 6,0 4,8 8,2
0602 Drammen 2 538,4  526,2  395,5  622,7  109,1  884,8 5,0 5,3 10,0
0604 Kongsberg 1 184,5  249,1  174,7  264,6 51,1  445,0 13,9 6,7 10,4
0605 Ringerike 1 037,1  252,5  183,6  232,4 50,9  317,6 4,1 5,2 8,6
0612 Hole  237,6 63,6 39,5 28,3 11,0 95,1 0,1 -3,4 -1,8
0615 Flå 26,6 8,5 5,7 3,2 1,6 7,6 6,2 6,7 10,9
0616 Nes  113,3 33,0 20,2 19,0 6,3 34,7 7,6 7,9 11,0
0617 Gol  155,5 43,3 27,3 27,1 8,4 49,3 6,9 4,1 6,8
0618 Hemsedal 90,4 25,5 15,0 15,3 4,9 29,7 15,2 13,6 15,7
0619 Ål  163,4 46,3 27,3 26,6 9,0 54,3 8,0 2,2 5,2
0620 Hol  199,2 61,7 32,4 32,5 11,7 60,9 12,8 2,8 5,4
0621 Sigdal  106,0 33,0 21,6 12,8 6,1 32,5 8,8 4,4 14,4
0622 Krødsherad 76,7 19,3 13,2 13,5 3,6 27,1 12,7 6,8 5,8
0623 Modum  405,4  111,5 79,0 69,5 22,2  123,3 4,6 7,8 8,7
0624 Øvre Eiker  504,2  127,1 97,5 85,2 26,2  168,3 5,0 5,1 7,6
0625 Nedre Eiker  683,1  171,9  141,0  100,8 35,5  233,9 5,0 3,3 6,9
0626 Lier  966,2  214,7  165,6  203,9 43,1  338,9 4,2 4,8 6,8
0627 Røyken  608,7  165,4  130,4 71,4 34,1  207,4 3,6 3,1 6,4
0628 Hurum  284,7 75,7 60,4 44,0 15,5 89,0 4,1 4,2 8,1
0631 Flesberg 69,9 20,7 14,7 9,9 4,0 20,5 0,2 -1,6 -0,4
0632 Rollag 42,5 14,1 8,7 5,6 2,7 11,3 12,1 11,1 12,1
0633 Nore og Uvdal 87,2 34,2 14,0 12,5 6,4 20,1 3,7 2,7 4,9
                   
07 Vestfold 7 882,2 1 859,7 1 407,2 1 566,1  378,0 2 671,3 3,3 2,6 5,7
0701 Horten  859,2  202,8  155,8  198,9 42,6  259,1 -0,7 2,7 7,7
0702 Holmestrand  294,0 78,4 60,6 45,0 16,1 93,9 5,2 4,4 7,1
0704 Tønsberg 1 635,0  331,7  246,2  463,7 68,4  525,0 2,5 2,0 6,0
0706 Sandefjord 1 609,3  348,4  262,1  340,1 70,3  588,4 4,7 0,9 4,1
0709 Larvik 1 363,1  334,3  248,8  234,3 66,9  478,8 3,5 2,3 3,8
0711 Svelvik  189,0 51,5 41,9 25,8 10,5 59,3 1,2 2,6 4,4
0713 Sande  228,3 64,2 49,9 25,6 13,0 75,5 6,5 5,2 8,9
0714 Hof 83,2 22,2 18,0 12,2 4,6 26,2 0,9 0,4 5,7
0716 Re  242,6 64,0 50,3 35,5 12,9 79,9 5,0 2,8 4,9
0719 Andebu  141,0 37,6 29,6 19,4 7,8 46,7 9,2 7,6 14,5
0720 Stokke  329,8 82,8 63,7 61,0 16,7  105,6 3,6 5,5 7,8
0722 Nøtterøy  713,3  183,7  138,0 83,2 36,7  271,6 4,6 3,7 6,5
0723 Tjøme  128,0 39,6 28,1 11,6 7,8 41,0 0,8 1,7 4,6
0728 Lardal 66,3 18,3 14,2 9,9 3,7 20,3 3,2 5,2 6,4
                   
08 Telemark 5 742,8 1 419,4 1 016,2 1 108,9  289,3 1 909,0 7,9 3,5 7,3
0805 Porsgrunn 1 428,5  289,2  217,8  247,6 59,6  614,3 21,3 7,1 11,3
0806 Skien 1 774,3  417,4  318,3  397,9 86,8  554,0 4,1 3,3 8,7
0807 Notodden  411,2 99,2 72,1  100,3 20,3  119,3 4,1 -0,5 3,6
0811 Siljan 65,9 18,9 15,0 6,8 3,9 21,3 2,4 2,9 5,1
0814 Bamble  475,9  117,5 92,4  105,1 24,4  136,6 2,1 -0,7 0,6
0815 Kragerø  306,6 80,5 60,9 49,9 16,5 98,8 8,1 7,2 9,7
0817 Drangedal 99,7 27,5 21,7 12,7 5,5 32,4 2,7 1,3 4,4
0819 Nome  197,5 53,2 37,4 33,0 10,7 63,3 4,1 3,7 7,2
0821 Bø  155,1 40,0 30,6 26,5 7,9 50,1 7,3 5,2 5,9
0822 Sauherad  109,6 28,9 23,5 18,4 5,8 33,0 1,7 0,8 3,9
0826 Tinn  222,7 77,4 37,7 32,9 15,0 59,8 2,4 4,5 6,2
0827 Hjartdal 44,6 15,5 8,4 6,2 2,9 11,6 0,9 0,9 1,7
0828 Seljord 91,4 23,9 16,5 17,7 4,8 28,6 2,1 -1,8 3,5
0829 Kviteseid 69,3 19,7 14,2 11,9 3,9 19,6 5,9 3,3 7,5
0830 Nissedal 41,5 14,1 7,6 6,1 2,7 11,0 8,0 3,0 5,4
0831 Fyresdal 36,1 12,6 6,8 6,1 2,5 8,1 3,7 6,0 7,4
0833 Tokke 83,5 32,9 14,3 11,2 6,3 18,8 4,8 2,8 4,7
0834 Vinje  129,2 50,8 21,2 18,8 9,8 28,5 5,7 1,4 6,3
                   
09 Aust-Agder 3 353,9  852,2  616,5  610,8  170,8 1 103,6 3,5 3,2 5,2
0901 Risør  187,8 48,5 38,0 33,6 9,9 57,9 2,3 1,7 3,9
0904 Grimstad  609,5  148,6  110,7  119,2 29,1  202,0 6,5 3,8 5,1
0906 Arendal 1 429,1  327,9  250,9  281,0 66,7  502,6 1,0 2,8 3,5
0911 Gjerstad 59,8 15,8 12,9 10,5 3,1 17,5 4,4 1,6 1,3
0912 Vegårshei 45,1 11,9 9,6 7,0 2,4 14,3 4,9 0,5 4,8
0914 Tvedestrand  164,5 44,2 33,2 26,2 8,8 52,0 2,9 3,3 1,3
0919 Froland  133,8 36,0 25,9 14,0 7,3 50,6 10,2 1,4 5,6
0926 Lillesand  282,9 75,3 56,0 48,1 14,9 88,7 2,0 3,8 6,8
0928 Birkenes  123,0 30,0 22,9 26,3 6,2 37,6 7,3 3,5 9,0
0929 Åmli 48,2 15,6 10,3 5,9 3,4 13,0 22,4 22,4 67,0
0935 Iveland 28,1 10,1 5,9 3,2 2,1 6,9 -1,9 -1,1 1,6
0937 Evje og Hornnes 93,7 25,1 18,5 15,2 5,1 29,9 7,9 1,4 6,6
0938 Bygland 35,9 11,4 7,1 6,0 2,3 9,1 4,2 7,7 9,4
0940 Valle 48,2 18,9 7,6 7,2 3,6 10,9 2,3 -0,1 3,1
0941 Bykle 64,2 33,0 7,2 7,4 6,1 10,6 7,2 6,0 5,4
                   
10 Vest-Agder 5 945,2 1 404,1  987,4 1 298,8  283,7 1 971,2 8,8 6,9 9,3
1001 Kristiansand 3 281,7  673,2  493,3  839,4  136,5 1 139,3 10,7 6,7 8,6
1002 Mandal  416,8  109,2 81,9 75,5 22,0  128,2 4,6 3,2 4,7
1003 Farsund  311,3 79,9 59,8 66,6 16,2 88,8 9,4 6,6 12,1
1004 Flekkefjord  281,4 73,6 54,0 46,2 15,0 92,5 -4,7 1,4 5,1
1014 Vennesla  342,7 90,7 66,8 62,6 18,8  103,9 -3,3 -0,9 0,8
1017 Songdalen  153,9 39,1 32,0 24,6 8,0 50,2 4,1 5,0 7,8
1018 Søgne  301,6 75,4 58,6 43,3 15,5  108,9 8,6 4,7 10,0
1021 Marnardal 60,2 17,3 11,5 10,6 3,5 17,3 8,1 4,0 7,2
1026 Åseral 32,5 15,1 4,3 5,3 2,8 4,9 1,4 23,0 24,9
1027 Audnedal 44,8 11,5 8,6 9,5 2,3 13,1 5,4 8,2 11,5
1029 Lindesnes  113,0 32,1 23,9 16,3 6,4 34,3 -1,8 -2,2 0,4
1032 Lyngdal  214,7 54,9 41,3 43,5 11,3 63,7 6,3 5,2 11,2
1034 Hægebostad 39,1 11,1 8,4 6,7 2,2 10,7 1,7 1,4 6,8
1037 Kvinesdal  263,3 80,8 32,3 34,7 15,6  100,0 55,6 49,2 48,1
1046 Sirdal 87,9 40,1 10,8 14,1 7,5 15,4 5,8 3,2 5,1
                   
11 Rogaland 18 143,9 3 773,6 2 762,3 4 707,5  790,3 6 110,1 5,3 3,9 8,0
1101 Eigersund  472,6  117,3 87,3 83,5 23,7  160,8 7,3 6,9 7,2
1102 Sandnes 2 592,8  548,6  417,1  549,6  111,8  965,8 10,3 5,8 7,4
1103 Stavanger 6 895,7 1 240,4  892,7 2 186,3  253,3 2 323,1 1,6 2,3 2,2
1106 Haugesund 1 274,0  278,6  214,8  309,4 58,3  412,9 4,6 1,3 4,8
1111 Sokndal  103,9 27,0 19,7 19,2 5,4 32,5 9,6 6,7 8,2
1112 Lund  109,9 24,2 18,1 27,3 4,9 35,3 8,0 7,3 13,8
1114 Bjerkreim 74,3 20,1 15,4 11,4 4,1 23,3 2,7 3,5 6,1
1119 Hå  480,9  124,3 93,8 87,6 25,2  150,0 4,4 4,0 6,6
1120 Klepp  549,1  130,7 98,6 99,4 27,1  193,3 3,6 4,5 8,6
1121 Time  515,4  132,4  101,0 79,0 26,8  176,1 7,5 6,2 8,2
1122 Gjesdal  285,0 77,2 60,4 40,2 16,0 91,2 3,6 4,3 7,8
1124 Sola 1 608,8  215,5  152,1  731,6 44,1  465,4 8,0 -1,1 0,4
1127 Randaberg  455,0 87,7 65,3 52,7 17,9  231,3 25,5 2,4 4,9
1129 Forsand 54,1 24,6 6,6 6,5 4,7 11,8 20,4 26,1 27,2
1130 Strand  322,5 83,7 65,8 44,5 17,3  111,2 5,9 6,4 7,1
1133 Hjelmeland 99,9 38,2 16,6 15,1 7,2 22,8 4,1 10,8 12,1
1134 Suldal  151,4 60,0 22,8 26,1 32,5 9,9 3,6 10,9  221,4
1135 Sauda  155,1 48,7 28,5 20,0 9,8 48,2 6,3 12,1 14,3
1141 Finnøy 77,4 20,9 15,8 13,1 4,1 23,5 6,2 3,0 6,2
1142 Rennesøy  115,8 30,4 23,6 11,1 6,2 44,6 19,6 10,3 6,8
1144 Kvitsøy 13,8 3,6 2,9 2,0 0,7 4,4 -1,4 -1,7 3,7
1145 Bokn 21,0 5,8 4,2 3,5 1,2 6,3 -7,3 -10,5 -9,2
1146 Tysvær  274,7 70,7 57,2 37,3 14,9 94,6 11,8 4,9 11,4
1149 Karmøy 1 157,0  294,7  231,4  194,5 59,7  376,6 4,5 5,4 4,1
1151 Utsira 6,3 1,5 1,4 1,2 0,3 1,9 -12,7 -25,3 -25,8
1154 Vindafjord  151,9 39,2 28,1 24,2 7,6 52,8 2,3 0,9 7,5
1159 Ølen  125,7 27,5 21,1 31,0 5,6 40,5 11,4 3,6 8,0
                   
12 Hordaland 18 339,0 4 064,1 2 996,1 3 885,2  823,8 6 569,9 6,4 4,3 6,2
1201 Bergen 11 574,4 2 295,6 1 696,1 2 712,2  464,9 4 405,7 7,2 3,4 5,5
1211 Etne  107,0 30,2 21,9 15,2 6,0 33,6 3,0 -0,3 4,4
1216 Sveio  120,0 34,7 27,8 13,6 7,0 36,9 9,1 10,1 13,3
1219 Bømlo  341,3 82,3 64,7 73,6 16,4  104,3 7,9 2,9 1,0
1221 Stord  679,6  136,3  108,8  179,8 28,4  226,3 10,9 7,5 9,8
1222 Fitjar 86,9 22,9 17,8 15,6 4,6 26,0 2,3 7,0 9,1
1223 Tysnes 76,6 20,3 15,4 13,1 4,1 23,8 3,6 1,4 7,0
1224 Kvinnherad  460,6  116,7 78,4 72,3 23,4  169,8 6,3 4,9 7,4
1227 Jondal 33,9 9,9 5,7 6,6 1,9 9,8 2,2 -1,4 1,0
1228 Odda  266,7 81,0 44,4 51,4 16,1 73,9 -3,3 10,3 11,3
1231 Ullensvang  102,1 28,1 20,1 16,2 5,7 32,1 -2,4 -2,5 2,2
1232 Eidfjord 44,8 22,9 5,6 5,1 4,3 6,8 3,0 0,9 1,9
1233 Ulvik 36,3 14,5 6,0 5,1 2,8 7,9 -2,6 3,2 4,2
1234 Granvin 25,4 6,9 5,6 4,3 1,4 7,2 7,9 3,9 8,8
1235 Voss  430,4  115,0 80,7 72,2 22,7  139,9 3,4 1,3 2,0
1238 Kvam  263,5 70,3 48,8 45,2 14,1 85,2 6,7 4,4 8,5
1241 Fusa  133,1 32,1 22,7 34,4 6,3 37,7 2,8 13,2 14,7
1242 Samnanger 69,7 21,7 14,6 7,5 4,4 21,5 4,5 4,5 8,6
1243 Os  501,6  127,6  100,0 67,0 26,5  180,6 5,2 4,4 6,6
1244 Austevoll  191,6 42,8 30,5 47,9 8,4 62,0 -2,6 7,1 4,2
1245 Sund  165,8 44,1 35,9 23,8 9,1 52,9 9,4 8,6 10,3
1246 Fjell  683,2  167,5  135,7  119,4 34,6  226,0 8,6 7,9 8,1
1247 Askøy  622,6  169,1  140,4 76,1 35,4  201,5 5,5 6,2 9,6
1251 Vaksdal  114,3 37,4 22,2 18,8 7,5 28,3 -2,4 1,5 4,1
1252 Modalen 21,3 11,0 2,1 3,2 2,0 3,0 3,0 8,8 9,6
1253 Osterøy  202,5 53,4 41,2 33,5 10,6 63,8 6,2 5,8 4,3
1256 Meland  172,6 44,2 35,6 33,1 9,1 50,6 6,2 4,7 8,4
1259 Øygarden  110,1 33,2 23,5 16,9 7,0 29,5 0,1 9,3 14,3
1260 Radøy  123,3 33,5 27,0 20,1 6,9 35,7 3,8 2,3 5,8
1263 Lindås  416,6  110,5 86,2 59,2 22,5  138,3 1,0 5,2 6,2
1264 Austrheim 94,0 24,4 17,5 15,2 4,9 32,0 8,8 6,8 11,6
1265 Fedje 17,4 5,0 3,9 2,2 1,0 5,3 1,6 2,2 1,8
1266 Masfjorden 49,6 19,1 9,4 5,6 3,8 11,8 4,1 3,8 7,4
                   
14 Sogn og Fjordane 3 530,5  936,9  642,0  655,2  186,4 1 109,9 4,6 3,1 5,5
1401 Flora  376,5 90,7 71,2 73,7 18,4  122,5 -4,0 1,7 3,1
1411 Gulen 69,5 17,4 13,1 12,4 3,3 23,3 -10,1 -1,4 -3,7
1412 Solund 27,6 8,5 5,4 3,4 1,6 8,8 -8,6 -7,6 -10,1
1413 Hyllestad 37,8 10,1 7,7 7,3 2,0 10,8 0,9 -1,0 2,2
1416 Høyanger  149,2 47,1 28,7 24,5 9,4 39,5 0,9 4,5 8,0
1417 Vik 95,9 27,1 15,3 16,1 5,2 32,2 6,5 0,4 2,4
1418 Balestrand 41,0 12,2 8,1 7,9 2,4 10,3 2,8 3,5 5,2
1419 Leikanger  101,9 18,5 14,4 43,5 3,7 21,7 9,6 3,3 3,0
1420 Sogndal  211,6 55,4 41,4 43,9 11,1 59,8 3,7 2,1 5,1
1421 Aurland 77,1 33,8 11,0 9,4 6,4 16,5 4,3 -2,2 -0,6
1422 Lærdal 71,1 25,7 13,0 8,9 5,0 18,4 3,3 2,6 4,3
1424 Årdal  212,5 68,9 41,5 22,8 14,1 65,2 1,7 5,2 8,7
1426 Luster  153,2 56,3 26,5 20,1 10,8 39,5 1,8 -0,4 1,7
1428 Askvoll 79,1 22,9 17,5 10,3 4,6 23,8 5,4 7,5 10,0
1429 Fjaler 76,5 20,0 14,8 13,3 3,9 24,4 -4,2 -1,6 0,3
1430 Gaular 74,6 19,9 15,5 14,4 3,9 20,7 1,2 1,4 3,1
1431 Jølster 73,0 21,6 16,1 9,1 4,2 21,9 4,8 0,4 2,9
1432 Førde  513,1 96,2 75,5  141,5 19,8  180,1 18,6 5,9 9,7
1433 Naustdal 63,9 18,7 15,3 7,3 3,8 18,8 0,8 1,4 3,1
1438 Bremanger  133,9 48,3 23,4 20,1 9,5 32,6 15,4 28,2 28,7
1439 Vågsøy  201,6 51,3 38,0 33,7 9,9 68,7 2,0 1,9 0,2
1441 Selje 77,7 21,7 17,4 10,0 4,2 24,4 6,0 6,8 4,9
1443 Eid  157,5 42,4 33,0 22,7 8,7 50,7 -0,1 -1,5 4,0
1444 Hornindal 26,1 7,9 6,1 3,2 1,6 7,3 -5,3 -6,2 -2,6
1445 Gloppen  209,5 43,3 32,4 28,9 8,6 96,2 10,4 -0,1 5,3
1449 Stryn  219,2 51,1 39,6 46,6 10,2 71,7 7,4 3,0 8,4
                   
15 Møre og Romsdal 8 571,7 2 018,6 1 526,6 1 730,5  405,5 2 890,5 5,1 2,7 4,5
1502 Molde 1 078,2  223,0  172,4  339,9 45,7  297,3 7,0 7,9 13,8
1503 Kristiansund  572,7  137,2  107,5  107,3 28,9  191,9 1,8 0,6 4,2
1504 Ålesund 1 757,0  372,6  273,8  392,3 73,3  645,0 11,0 2,8 1,1
1511 Vanylven 93,4 26,2 20,6 14,0 5,3 27,3 -13,9 -2,8 -0,1
1514 Sande 73,6 19,0 15,1 14,2 3,9 21,2 8,4 7,1 11,4
1515 Herøy  345,8 77,2 57,8 66,0 14,9  129,8 4,6 4,2 1,2
1516 Ulstein  267,8 58,1 43,3 65,0 11,2 90,2 -3,8 0,9 4,9
1517 Hareid  138,4 32,9 27,1 30,1 6,7 41,5 -0,6 -1,1 4,1
1519 Volda  250,5 62,8 48,3 49,1 12,8 77,4 3,8 2,6 7,7
1520 Ørsta  307,4 75,2 58,1 57,0 15,0  102,2 6,2 3,2 3,1
1523 Ørskog 64,4 16,4 12,9 10,1 3,3 21,7 6,4 5,4 9,2
1524 Norddal 56,3 19,8 10,2 9,6 3,8 12,9 4,4 1,3 4,6
1525 Stranda  145,4 37,2 27,8 25,1 7,5 47,8 0,3 -3,1 0,4
1526 Stordal 32,6 7,4 5,5 7,8 1,5 10,4 6,4 3,3 9,5
1528 Sykkylven  325,3 63,1 48,9 70,9 12,7  129,8 -3,4 -6,1 -0,8
1529 Skodje 99,6 26,3 21,3 16,5 5,3 30,2 -4,7 -1,5 -7,4
1531 Sula  229,7 54,5 44,2 38,1 11,0 81,9 2,1 2,4 4,7
1532 Giske  182,9 49,8 40,0 23,1 10,1 59,9 4,6 3,7 4,9
1534 Haram  284,9 71,1 52,6 61,1 14,3 85,8 -2,6 -1,9 -0,4
1535 Vestnes  187,3 45,2 35,2 39,7 9,2 57,9 -0,6 -3,0 -2,2
1539 Rauma  265,0 56,8 41,7 46,3 11,2  109,0 8,1 2,9 2,9
1543 Nesset 84,9 28,6 16,8 13,3 5,6 20,5 5,3 13,4 16,7
1545 Midsund 55,1 15,2 11,8 8,7 3,1 16,3 9,9 10,5 10,6
1546 Sandøy 63,8 12,5 8,9 9,1 2,3 30,9 -2,0 -3,6 -5,0
1547 Aukra 93,6 26,1 20,6 13,3 5,3 28,2 13,2 16,9 18,3
1548 Fræna  311,8 66,0 53,4 42,2 13,6  136,6 23,4 1,7 5,6
1551 Eide 91,3 23,7 18,9 13,8 4,8 30,1 -0,8 1,9 8,3
1554 Averøy  154,0 40,4 33,2 26,1 8,2 46,1 3,6 5,5 4,1
1556 Frei  133,9 38,0 31,8 13,5 8,1 42,5 1,4 1,8 6,8
1557 Gjemnes 64,8 19,6 15,0 8,4 3,9 18,0 -1,7 -1,2 4,7
1560 Tingvoll 78,1 20,6 16,6 11,7 4,2 25,0 4,7 3,1 4,6
1563 Sunndal  257,2 76,0 49,5 36,9 15,2 79,7 3,1 5,7 7,0
1566 Surnadal  184,0 47,3 31,8 24,4 9,3 71,1 9,0 1,6 3,2
1567 Rindal 54,0 17,4 10,6 6,8 3,3 15,8 9,2 7,8 12,1
1569 Aure 64,5 19,1 15,1 6,9 3,7 19,6 5,5 3,2 6,0
1571 Halsa 38,4 11,5 8,9 4,8 2,2 11,0 2,9 -0,3 0,3
1572 Tustna 24,5 6,4 5,1 2,2 1,3 9,6 17,4 5,7 7,4
1573 Smøla 59,7 18,4 14,0 5,2 3,7 18,5 5,5 5,5 6,3
                   
16 Sør-Trøndelag 9 949,0 2 261,9 1 760,2 2 220,1  468,7 3 238,2 5,7 2,7 7,5
1601 Trondheim 6 821,5 1 406,7 1 094,4 1 762,5  293,9 2 264,0 6,0 2,4 8,1
1612 Hemne  106,6 30,5 23,2 13,0 6,1 33,7 4,2 5,2 8,1
1613 Snillfjord 22,2 7,0 5,2 2,7 1,4 6,0 6,7 3,8 6,1
1617 Hitra 95,0 25,8 21,6 12,4 5,3 29,9 4,3 -0,6 3,4
1620 Frøya 99,7 26,2 21,9 11,9 5,3 34,4 8,2 3,6 4,7
1621 Ørland  152,2 38,3 29,4 23,7 7,7 53,1 4,1 1,8 1,9
1622 Agdenes 42,9 11,2 8,9 9,5 2,2 11,1 0,6 -1,3 4,2
1624 Rissa  150,7 40,5 32,6 26,4 8,3 42,9 1,9 -1,4 2,5
1627 Bjugn  114,5 29,5 24,5 17,9 6,3 36,3 5,1 2,8 7,8
1630 Åfjord 76,6 20,7 16,5 10,1 4,2 25,2 6,3 1,1 6,4
1632 Roan 21,2 6,4 5,0 2,3 1,3 6,1 7,6 3,0 2,0
1633 Osen 26,0 7,9 6,4 2,4 1,6 7,8 15,5 15,9 17,6
1634 Oppdal  189,2 51,3 38,1 22,6 10,2 67,0 10,2 8,7 13,9
1635 Rennebu 65,2 21,2 13,0 10,2 4,1 16,7 3,0 2,4 5,8
1636 Meldal 98,4 26,7 20,0 16,5 5,4 29,8 3,2 1,9 8,4
1638 Orkdal  331,1 79,8 62,9 71,1 16,6  100,8 3,7 3,6 6,5
1640 Røros  169,7 44,8 33,1 26,2 8,9 56,7 13,4 7,4 12,2
1644 Holtålen 46,7 13,7 11,1 5,3 2,7 13,9 2,1 0,7 2,2
1648 Midtre Gauldal  147,0 37,8 30,3 27,9 7,8 43,2 6,0 4,2 10,0
1653 Melhus  381,8  105,1 85,3 52,1 21,7  117,7 4,3 4,4 8,2
1657 Skaun  151,2 43,5 36,9 15,9 8,9 45,9 4,9 5,2 6,8
1662 Klæbu  148,5 43,3 33,7 17,4 9,1 44,9 3,8 2,6 5,0
1663 Malvik  352,3 97,4 80,4 39,0 20,7  114,9 6,2 7,2 9,5
1664 Selbu  106,8 30,4 21,2 18,3 6,1 30,9 6,8 5,3 8,1
1665 Tydal 31,8 16,1 4,5 2,9 3,0 5,3 -19,6 -28,8 -27,4
                   
17 Nord-Trøndelag 3 565,7  914,4  715,4  678,5  186,6 1 070,8 3,2 2,7 5,7
1702 Steinkjer  658,3  146,1  116,1  161,6 30,4  204,2 2,3 2,7 7,0
1703 Namsos  338,3 91,6 74,7 39,5 18,8  113,7 6,1 2,1 5,6
1711 Meråker 74,0 21,5 13,1 14,3 4,3 20,9 8,6 11,9 11,2
1714 Stjørdal  553,5  141,7  112,4 96,4 28,7  174,3 1,3 0,9 1,2
1717 Frosta 55,3 15,4 12,2 8,5 3,1 16,1 3,4 4,4 6,5
1718 Leksvik 95,0 23,3 18,6 19,2 4,7 29,1 2,0 1,8 5,7
1719 Levanger  577,1  130,2  105,4  154,7 26,6  160,1 2,8 0,5 4,0
1721 Verdal  389,9 93,4 76,7 83,9 19,5  116,4 5,0 4,9 10,4
1723 Mosvik 19,5 6,0 4,4 3,2 1,2 4,7 -1,2 -2,1 -0,1
1724 Verran 58,3 16,9 11,9 11,0 3,4 15,1 -5,6 -7,6 -5,9
1725 Namdalseid 35,7 10,3 8,5 4,3 2,1 10,4 2,8 2,2 7,8
1729 Inderøy  144,6 40,1 32,4 21,5 8,3 42,2 2,4 2,5 5,4
1736 Snåsa 48,7 18,0 11,1 6,1 3,5 10,1 4,7 25,0 24,1
1738 Lierne 35,4 11,4 7,9 4,0 2,3 9,8 4,4 1,3 3,9
1739 Røyrvik 14,7 5,9 2,8 1,8 1,1 3,1 2,9 0,9 2,7
1740 Namsskogan 27,8 12,4 4,7 2,5 2,3 5,8 3,0 3,2 1,8
1742 Grong 67,9 22,4 14,1 6,7 4,4 20,3 4,6 6,9 9,7
1743 Høylandet 28,7 8,3 6,9 2,9 1,7 8,9 3,4 2,4 6,0
1744 Overhalla 88,6 25,2 20,3 10,0 5,1 28,0 7,5 3,6 6,6
1748 Fosnes 13,7 4,2 3,4 1,4 0,9 3,8 0,5 -0,4 6,1
1749 Flatanger 23,0 7,1 5,8 2,3 1,4 6,5 -2,9 0,6 11,3
1750 Vikna 95,8 27,1 22,8 10,2 5,6 30,2 10,8 10,4 15,7
1751 Nærøy  109,5 32,2 26,3 11,0 6,5 33,6 0,7 -0,8 1,1
1755 Leka 12,6 3,8 3,1 1,4 0,8 3,6 -4,1 -6,6 -6,9
                   
18 Nordland 6 678,4 1 814,1 1 372,3  948,3  372,2 2 171,4 5,3 2,5 4,8
1804 Bodø 1 569,0  374,4  295,8  325,2 77,9  495,6 5,9 -0,7 1,5
1805 Narvik  573,6  157,0  114,4 82,9 33,0  186,2 7,7 2,7 8,0
1811 Bindal 39,0 13,6 8,1 4,8 2,7 9,9 -3,0 -3,9 -0,9
1812 Sømna 41,1 12,1 10,2 4,5 2,5 11,8 3,3 0,3 4,6
1813 Brønnøy  185,5 50,2 41,9 23,7 10,4 59,4 2,1 3,0 5,8
1815 Vega 28,6 8,6 7,1 2,6 1,8 8,5 5,8 4,1 8,6
1816 Vevelstad 9,9 2,9 2,5 1,1 0,6 2,8 -0,9 -3,1 -1,8
1818 Herøy 37,9 11,1 9,0 4,3 2,3 11,3 -1,3 -1,4 1,1
1820 Alstahaug  185,2 51,0 42,2 21,2 10,5 60,3 5,7 2,9 6,4
1822 Leirfjord 39,4 11,3 9,7 4,2 2,4 11,8 -0,3 -1,6 2,2
1824 Vefsn  473,0  103,6 80,2 50,4 21,4  217,4 4,3 1,5 4,3
1825 Grane 33,5 11,0 7,6 3,7 2,2 9,1 4,3 3,2 7,0
1826 Hattfjelldal 31,2 10,1 7,1 3,7 2,0 8,3 2,3 -3,8 -0,9
1827 Dønna 29,7 8,7 7,4 3,3 1,8 8,5 1,7 1,0 0,8
1828 Nesna 43,6 11,4 9,5 8,9 2,3 11,6 5,4 4,2 6,2
1832 Hemnes  121,1 49,0 22,9 9,8 9,5 29,9 1,0 -0,1 1,4
1833 Rana  743,8  204,9  149,1  124,9 41,9  223,0 5,0 5,9 7,0
1834 Lurøy 44,4 12,7 10,1 5,4 2,8 13,4 4,4 2,8 15,7
1835 Træna 12,2 3,4 2,8 1,5 0,7 3,8 3,5 1,8 2,8
1836 Rødøy 31,7 8,6 6,4 3,5 1,7 11,4 13,8 6,2 6,8
1837 Meløy  198,6 61,1 39,9 24,8 12,3 60,5 6,6 -0,1 0,9
1838 Gildeskål 50,2 16,6 10,8 5,3 3,3 14,2 5,2 10,0 14,3
1839 Beiarn 26,5 10,7 5,0 2,8 2,1 6,0 14,8 17,0 19,5
1840 Saltdal  117,2 33,1 26,4 14,0 6,8 37,0 3,2 -0,6 1,5
1841 Fauske  258,8 76,2 54,0 24,1 15,5 89,0 9,9 3,3 7,6
1845 Sørfold 78,6 30,0 11,1 8,9 5,8 22,8 31,0 22,8 23,5
1848 Steigen 56,1 16,6 13,0 6,5 3,5 16,5 -2,0 -5,4 -1,4
1849 Hamarøy 48,7 15,0 9,0 5,0 2,9 16,7 1,5 -1,1 -1,0
1850 Tysfjord 51,4 16,7 11,5 5,4 3,4 14,4 6,9 6,2 9,8
1851 Lødingen 60,9 18,2 14,1 5,3 3,6 19,6 2,2 2,9 2,2
1852 Tjeldsund 32,2 9,8 7,8 2,6 2,0 9,8 5,0 4,9 7,3
1853 Evenes 35,2 9,8 7,4 4,0 2,0 12,0 5,7 3,0 4,3
1854 Ballangen 56,8 16,4 13,3 5,9 3,4 17,9 4,0 1,7 4,0
1856 Røst 14,8 4,0 3,2 2,0 0,8 4,8 8,2 7,6 10,2
1857 Værøy 17,3 5,0 4,0 2,1 1,0 5,2 -2,9 8,6 11,2
1859 Flakstad 32,1 9,6 7,1 2,8 1,9 10,6 -0,6 -1,9 2,3
1860 Vestvågøy  244,6 70,1 57,4 22,5 14,4 80,3 5,8 4,4 6,2
1865 Vågan  229,8 61,5 51,6 27,1 12,5 77,1 3,5 2,2 3,2
1866 Hadsel  192,8 54,5 46,4 18,7 11,5 61,7 5,8 4,3 6,7
1867 Bø 56,5 16,6 13,8 6,1 3,3 16,7 5,0 4,3 3,6
1868 Øksnes  108,6 29,7 25,5 13,7 6,1 33,6 -1,4 -2,7 -2,5
1870 Sortland  273,9 70,6 58,9 32,1 14,4 97,8 7,9 12,4 13,6
1871 Andøy  136,4 38,1 30,9 14,9 7,9 44,6 0,5 -2,4 0,0
1874 Moskenes 27,0 8,4 6,3 2,4 1,7 8,3 -3,0 -3,1 -5,2
                   
19 Troms 4 551,7 1 193,3  960,6  713,3  248,1 1 436,4 3,9 0,8 4,0
1901 Harstad  714,4  181,2  146,0  117,2 38,0  232,0 4,2 0,7 2,9
1902 Tromsø 2 355,6  548,5  448,3  478,0  115,6  765,2 4,7 0,6 5,0
1911 Kvæfjord 68,8 19,3 16,2 9,7 4,0 19,7 3,6 0,4 5,4
1913 Skånland 67,0 20,0 16,4 5,9 4,1 20,7 3,8 2,1 5,2
1915 Bjarkøy 10,9 3,3 2,6 1,4 0,7 3,1 7,4 5,2 11,6
1917 Ibestad 34,6 9,8 7,4 3,6 1,9 11,8 1,3 -3,0 -2,0
1919 Gratangen 23,3 6,7 5,5 3,0 1,4 6,7 3,9 -0,3 1,0
1920 Lavangen 21,0 6,1 5,0 2,2 1,2 6,6 4,6 0,8 1,2
1922 Bardu  118,1 40,0 26,2 8,0 8,2 35,8 6,4 5,1 6,4
1923 Salangen 52,1 15,5 12,6 5,5 3,2 15,3 6,3 5,8 8,4
1924 Målselv  193,4 57,4 43,4 15,6 11,6 65,5 3,7 3,7 3,3
1925 Sørreisa 80,3 22,7 18,6 6,1 4,6 28,3 2,5 1,5 2,4
1926 Dyrøy 24,7 7,3 6,1 2,7 1,5 7,2 3,7 1,7 4,8
1927 Tranøy 33,9 10,0 8,3 3,2 2,1 10,4 1,6 0,4 2,1
1928 Torsken 21,5 6,2 5,3 2,9 1,3 5,9 -10,5 -11,1 -9,7
1929 Berg 24,7 7,0 5,6 2,8 1,5 7,8 3,1 2,1 3,4
1931 Lenvik  281,4 76,6 62,1 33,2 15,5 93,9 3,3 0,0 3,3
1933 Balsfjord  114,8 34,2 28,0 9,9 6,9 35,8 3,2 1,5 5,7
1936 Karlsøy 40,9 15,6 13,5 0,5 3,2 8,1 -4,4 -3,1 -0,6
1938 Lyngen 50,1 19,1 16,0 0,3 3,9 10,8 -1,2 -2,6 1,6
1939 Storfjord 35,1 15,1 10,2 0,3 3,0 6,5 5,3 4,7 6,9
1940 Gáivuotna Kåfjord 33,1 14,0 10,4 0,1 2,8 5,9 -2,9 -3,5 -1,3
1941 Skjervøy 48,4 18,4 15,7 0,7 3,8 9,7 0,7 2,8 3,4
1942 Nordreisa 81,5 29,6 24,7 0,6 6,1 20,4 -1,9 0,7 2,7
1943 Kvænangen 21,8 9,8 6,4 0,1 1,9 3,6 -1,1 0,2 1,9
                   
20 Finnmark Finnmárku 1 464,9  533,4  433,4 13,1  111,0  374,0 1,7 0,8 2,1
2002 Vardø 40,8 15,8 13,0 0,1 3,3 8,7 -3,3 -10,7 -18,5
2003 Vadsø  141,3 51,4 41,6 1,3 10,8 36,3 11,2 10,7 14,6
2004 Hammerfest  246,8 86,0 69,3 4,2 18,4 68,9 3,9 3,0 5,6
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 40,4 15,6 13,4 0,3 3,2 7,9 -2,6 -3,6 0,4
2012 Alta  349,3  124,4  101,2 2,2 25,5 96,0 1,9 0,3 0,6
2014 Loppa 19,7 7,6 6,3 0,2 1,5 4,1 2,9 2,6 3,0
2015 Hasvik 17,5 6,9 5,5 0,1 1,4 3,5 -10,0 -14,3 -11,6
2017 Kvalsund 17,9 7,3 5,5 0,1 1,5 3,5 6,7 9,4 9,2
2018 Måsøy 27,0 9,9 7,9 0,1 2,0 7,1 -7,5 -0,6 -1,0
2019 Nordkapp 64,1 23,7 19,9 0,3 4,9 15,4 -0,4 -1,3 -0,5
2020 Porsanger 84,1 30,5 25,3 0,4 6,4 21,4 0,8 1,8 2,2
2021 Kárásjohka - Karasjok 46,1 16,6 14,8 1,4 3,5 9,8 -1,3 -1,0 3,7
2022 Lebesby 26,5 10,8 7,7 0,2 2,2 5,8 -7,4 -7,6 -7,2
2023 Gamvik 18,3 7,0 6,0 0,1 1,5 3,8 -7,0 -5,1 -2,5
2024 Berlevåg 19,7 7,7 6,0 0,1 1,6 4,3 2,8 4,5 6,5
2025 Deatnu Tana 53,7 19,0 15,8 0,2 3,9 14,8 3,7 1,7 2,8
2027 Unjárga Nesseby 15,7 6,1 5,2 0,1 1,3 3,0 3,0 1,3 4,5
2028 Båtsfjord 43,1 15,8 13,5 0,3 3,3 10,2 -7,4 -8,2 -6,0
2030 Sør-Varanger  192,9 71,5 55,7 1,4 14,9 49,5 1,9 1,2 3,4
                   
23 Kontinental-
sokkelen
70 556,4 26,2 29,4  180,9 5,2 70 314,7 39,4 -58,1 -61,0
2311 Nordsjøen 69 747,6 0,0 0,0 0,0 0,0 69 747,6 39,2 . .
2312 Stavanger  808,8 26,2 29,4  180,9 5,2  567,1 62,7 -58,1 -61,0

Standardtegn i tabeller