Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mai. 2004 og 2005. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt  231 661,9  261 999,8 13,1   40 723,3   42 533,4 4,4    8 043,3    8 653,4 7,6
                   
01 Østfold 8 504,5 8 984,5 5,6 2 013,1 2 102,2 4,4  396,2  431,8 9,0
02 Akershus 23 800,3 24 407,2 2,5 5 126,1 5 354,9 4,5 1 005,8 1 086,4 8,0
03 Oslo 36 026,4 39 231,4 8,9 6 190,9 6 798,7 9,8 1 208,7 1 364,6 12,9
04 Hedmark 5 543,5 5 837,0 5,3 1 407,7 1 428,4 1,5  277,1  289,0 4,3
05 Oppland 5 470,7 5 683,9 3,9 1 426,8 1 479,8 3,7  278,0  298,6 7,4
06 Buskerud 9 038,0 9 580,5 6,0 2 192,6 2 297,5 4,8  428,4  463,4 8,2
07 Vestfold 7 630,1 7 882,2 3,3 1 812,2 1 859,7 2,6  357,5  378,0 5,7
08 Telemark 5 321,5 5 742,8 7,9 1 371,3 1 419,4 3,5  269,7  289,3 7,3
09 Aust-Agder 3 240,7 3 353,9 3,5  825,4  852,2 3,2  162,3  170,8 5,2
10 Vest-Agder 5 462,0 5 945,2 8,8 1 313,9 1 404,1 6,9  259,4  283,7 9,4
11 Rogaland 17 227,8 18 143,9 5,3 3 632,9 3 773,6 3,9  732,0  790,3 8,0
12 Hordaland 17 233,9 18 339,0 6,4 3 897,5 4 064,1 4,3  775,4  823,8 6,2
14 Sogn og Fjordane 3 374,1 3 530,5 4,6  908,6  936,9 3,1  176,7  186,4 5,5
15 Møre og Romsdal 8 153,7 8 571,7 5,1 1 965,4 2 018,6 2,7  387,9  405,5 4,5
16 Sør-Trøndelag 9 411,2 9 949,0 5,7 2 202,7 2 261,9 2,7  435,9  468,7 7,5
17 Nord-Trøndelag 3 455,5 3 565,7 3,2  890,6  914,4 2,7  176,6  186,6 5,7
18 Nordland 6 341,4 6 678,4 5,3 1 770,3 1 814,1 2,5  355,1  372,2 4,8
19 Troms 4 380,2 4 551,7 3,9 1 183,4 1 193,3 0,8  238,4  248,1 4,1
20 Finnmark Finnmárku 1 440,8 1 464,9 1,7  529,4  533,4 0,8  108,7  111,0 2,1
23 Kontinental-
sokkelen
50 605,6 70 556,4 39,4 62,5 26,2 -58,1 13,5 5,2 -61,5
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt 41 714,7    44 392,7 6,4    29 911,4   31 386,1 4,9    111 269,5    135 034,4 21,4
                   
01 Østfold 1 674,3 1 751,4 4,6 1 543,5 1 605,1 4,0 2 877,5 3 094,0 7,5
02 Akershus 5 259,7 5 331,5 1,4 3 767,6 3 963,3 5,2 8 641,2 8 671,2 0,3
03 Oslo 12 013,5 12 881,4 7,2 4 228,6 4 732,8 11,9 12 384,6 13 453,9 8,6
04 Hedmark 1 023,5 1 178,7 15,2 1 050,6 1 088,8 3,6 1 784,8 1 852,1 3,8
05 Oppland  992,0 1 031,6 4,0 1 058,3 1 103,2 4,2 1 715,5 1 770,7 3,2
06 Buskerud 1 804,6 1 900,9 5,3 1 586,7 1 667,3 5,1 3 025,7 3 251,5 7,5
07 Vestfold 1 434,6 1 566,1 9,2 1 359,9 1 407,2 3,5 2 665,9 2 671,3 0,2
08 Telemark 1 031,8 1 108,9 7,5  973,5 1 016,2 4,4 1 675,2 1 909,0 14,0
09 Aust-Agder  578,4  610,8 5,6  591,6  616,5 4,2 1 083,1 1 103,6 1,9
10 Vest-Agder 1 183,7 1 298,8 9,7  944,9  987,4 4,5 1 760,1 1 971,2 12,0
11 Rogaland 4 664,7 4 707,5 0,9 2 654,3 2 762,3 4,1 5 543,9 6 110,1 10,2
12 Hordaland 3 760,2 3 885,2 3,3 2 883,5 2 996,1 3,9 5 917,3 6 569,9 11,0
14 Sogn og Fjordane  584,4  655,2 12,1  623,7  642,0 2,9 1 080,7 1 109,9 2,7
15 Møre og Romsdal 1 574,8 1 730,5 9,9 1 473,3 1 526,6 3,6 2 752,3 2 890,5 5,0
16 Sør-Trøndelag 2 046,0 2 220,1 8,5 1 697,2 1 760,2 3,7 3 029,4 3 238,2 6,9
17 Nord-Trøndelag  609,5  678,5 11,3  698,4  715,4 2,4 1 080,5 1 070,8 -0,9
18 Nordland  737,7  948,3 28,5 1 344,0 1 372,3 2,1 2 134,2 2 171,4 1,7
19 Troms  567,2  713,3 25,8  937,7  960,6 2,4 1 453,4 1 436,4 -1,2
20 Finnmark Finnmárku 15,0 13,1 -12,7  426,0  433,4 1,7  361,6  374,0 3,4
23 Kontinental-
sokkelen
 159,1  180,9 13,7 68,1 29,4 -56,8 50 302,6 70 314,7 39,8

Standardtegn i tabeller