Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-april 2005. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt mm. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  201 011,3 27 318,0 19 872,9 30 534,4 5 438,7  117 847,2 14,8 4,1 1,7
                   
01 Østfold 6 248,2 1 376,8 1 040,4 1 203,0  277,5 2 350,4 7,2 6,5 6,1
0101 Halden  578,1  137,3  105,2  120,3 28,0  187,3 3,5 4,2 3,4
0104 Moss  681,0  155,6  122,2  131,6 31,1  240,3 6,2 8,6 8,4
0105 Sarpsborg 1 318,2  257,1  196,5  266,1 52,1  546,5 2,5 13,6 12,6
0106 Fredrikstad 1 910,4  368,0  281,0  410,8 74,8  775,7 14,7 3,3 4,3
0111 Hvaler 71,3 21,4 15,2 7,4 4,1 23,2 7,4 4,3 4,6
0118 Aremark 23,8 7,4 5,2 2,9 1,4 6,8 7,2 8,3 7,1
0119 Marker 62,5 15,7 11,6 11,3 3,0 20,9 -4,3 -6,5 -13,0
0121 Rømskog 13,4 3,4 2,6 2,2 0,7 4,6 14,3 15,8 9,4
0122 Trøgstad 90,2 25,8 19,2 11,2 5,1 29,0 0,4 5,1 3,2
0123 Spydeberg  121,0 32,2 22,6 16,8 6,4 43,0 7,3 11,0 13,4
0124 Askim  334,7 89,0 56,6 58,1 17,9  113,0 5,6 5,4 5,4
0125 Eidsberg  227,5 52,6 40,6 42,3 10,4 81,6 5,1 6,0 4,1
0127 Skiptvet 59,9 17,6 12,7 7,7 3,5 18,4 7,4 9,0 7,7
0128 Rakkestad  145,8 36,6 27,5 24,8 7,1 49,8 6,4 5,7 3,7
0135 Råde  133,8 35,3 27,0 20,6 7,0 43,9 4,7 5,3 5,7
0136 Rygge  310,9 75,5 58,6 51,8 15,6  109,4 4,7 4,1 3,5
0137 Våler 75,5 21,3 17,0 7,3 4,3 25,5 4,5 7,3 4,6
0138 Hobøl 90,3 24,8 19,2 9,8 4,9 31,5 5,1 4,2 -2,0
                   
02 Akershus 16 581,0 3 415,0 2 516,8 3 669,2  677,8 6 302,2 2,2 5,5 3,5
0211 Vestby  340,8 77,5 62,7 56,1 15,6  128,9 7,9 4,4 -0,6
0213 Ski  754,4  177,2  135,0  100,3 35,5  306,4 14,4 10,9 10,0
0214 Ås  375,5 87,9 66,1 82,8 17,8  121,0 5,6 5,1 4,2
0215 Frogn  352,9 93,6 70,6 36,9 18,9  132,9 5,0 6,9 2,6
0216 Nesodden  365,7  100,1 80,3 41,8 20,7  122,8 3,4 7,1 4,4
0217 Oppegård  905,5  178,6  132,8  180,9 34,9  378,4 1,8 9,8 2,7
0219 Bærum 5 080,4  893,8  602,1 1 452,8  169,8 1 962,0 -4,8 5,2 3,0
0220 Asker 2 254,2  403,0  280,8  523,7 78,9  967,8 5,9 4,3 5,0
0221 Aurskog-Høland  257,6 66,3 52,3 35,1 13,2 90,7 4,2 5,4 3,0
0226 Sørum  341,4 83,1 60,1 36,3 16,2  145,7 11,1 7,4 1,4
0227 Fet  223,6 58,9 45,2 25,2 11,9 82,3 5,3 1,0 -3,4
0228 Rælingen  319,7 91,3 73,0 24,8 18,7  111,9 -0,4 1,0 -2,9
0229 Enebakk  198,2 49,8 41,7 24,3 10,2 72,1 -1,6 1,9 0,8
0230 Lørenskog 1 123,3  204,1  158,2  289,9 43,1  428,0 9,8 2,0 0,8
0231 Skedsmo 1 277,3  280,9  208,4  281,8 56,4  449,8 2,1 8,0 6,9
0233 Nittedal  584,3  127,1 99,6  101,2 26,4  230,1 5,2 4,6 6,1
0234 Gjerdrum  114,8 31,8 24,3 12,5 6,3 39,9 0,8 2,5 -1,3
0235 Ullensaker  762,0  150,3  118,0  241,7 31,3  220,8 7,5 7,2 7,2
0236 Nes  342,4 94,9 75,3 39,2 19,0  114,0 2,6 2,4 -1,1
0237 Eidsvoll  371,8 98,7 77,8 55,6 19,7  120,1 4,8 5,6 4,1
0238 Nannestad  191,5 54,3 43,4 19,8 11,0 63,0 5,9 7,0 4,5
0239 Hurdal 43,5 11,7 9,2 6,6 2,3 13,7 -4,7 -4,4 -9,5
                   
0301 Oslo 26 748,8 4 096,1 2 840,5 8 865,8  797,0 10 149,3 4,6 4,4 0,8
                   
04 Hedmark 3 990,0  933,8  707,7  807,8  184,7 1 356,1 6,0 3,2 0,2
0402 Kongsvinger  385,4 88,0 66,3 64,2 17,2  149,8 6,2 3,6 -3,7
0403 Hamar  877,3  159,6  119,0  183,9 31,9  382,9 9,4 6,0 2,9
0412 Ringsaker  613,6  152,8  117,7  128,1 30,1  184,8 3,4 6,5 1,5
0415 Løten  116,0 32,6 26,6 14,5 6,5 35,9 -1,4 2,3 -2,1
0417 Stange  457,7 89,5 70,4  174,9 17,7  105,2 17,0 6,9 0,3
0418 Nord-Odal 87,1 22,8 18,4 13,4 4,6 27,8 8,4 7,9 4,0
0419 Sør-Odal  140,0 37,7 28,6 20,8 7,5 45,4 0,6 0,7 0,9
0420 Eidskog  100,0 26,9 21,0 15,8 5,4 30,9 5,1 2,2 0,9
0423 Grue 91,9 23,9 17,9 16,1 4,6 29,4 2,2 1,9 -2,7
0425 Åsnes  120,3 33,7 25,2 17,3 6,6 37,4 -0,7 1,6 9,1
0426 Våler 70,6 18,5 13,7 14,8 3,6 20,1 5,5 4,8 4,2
0427 Elverum  390,2 88,7 73,4 71,2 17,6  139,4 -2,5 -11,5 -12,4
0428 Trysil  133,6 35,2 24,3 27,3 7,0 39,8 10,8 5,1 8,2
0429 Åmot 80,9 26,4 17,3 7,0 5,1 25,1 4,8 9,5 2,5
0430 Stor-Elvdal 45,4 14,2 9,8 4,8 2,8 13,8 10,0 11,2 10,9
0432 Rendalen 32,8 12,3 6,4 3,6 2,3 8,2 5,0 4,0 1,5
0434 Engerdal 21,0 6,1 4,7 3,0 1,2 6,0 8,5 6,4 6,3
0436 Tolga 24,8 6,5 5,2 2,7 1,3 9,1 7,5 -0,2 2,9
0437 Tynset  106,0 28,1 20,4 14,4 5,7 37,5 5,6 -2,7 -1,6
0438 Alvdal 40,0 13,4 8,5 4,1 2,6 11,4 0,6 5,3 7,2
0439 Folldal 25,8 8,3 6,0 2,7 1,6 7,1 13,2 16,9 12,7
0441 Os 29,7 8,7 6,8 3,2 1,7 9,2 5,2 6,2 4,8
                   
05 Oppland 3 885,7  982,7  716,4  705,2  194,3 1 287,1 5,5 6,6 5,0
0501 Lillehammer  665,9  147,4  108,5  152,7 29,9  227,5 0,0 4,7 6,2
0502 Gjøvik  655,7  146,5  113,5  140,0 29,1  226,6 7,5 7,2 1,2
0511 Dovre 43,5 12,8 9,8 4,4 2,5 14,0 3,6 1,7 0,7
0512 Lesja 33,9 10,9 7,5 3,7 2,1 9,7 4,3 6,8 5,6
0513 Skjåk 42,9 15,0 8,6 5,0 2,8 11,5 15,5 18,4 20,9
0514 Lom 46,7 12,2 8,0 6,4 2,2 17,9 0,2 2,5 -3,8
0515 Vågå 77,7 18,7 13,3 6,6 3,7 35,4 10,5 3,0 2,2
0516 Nord-Fron  135,9 39,5 21,5 21,3 7,6 45,9 4,9 6,4 6,8
0517 Sel 95,8 26,3 21,0 12,4 5,3 30,8 7,7 3,5 5,8
0519 Sør-Fron 60,4 19,4 11,6 8,6 3,7 17,1 7,1 9,6 10,4
0520 Ringebu 97,6 26,3 18,1 16,6 5,2 31,5 14,7 22,8 30,1
0521 Øyer 86,4 25,9 16,7 14,4 4,9 24,6 -0,9 2,4 -4,7
0522 Gausdal  107,4 29,6 22,0 16,2 5,7 33,9 4,1 6,9 3,5
0528 Østre Toten  267,0 69,7 55,2 43,8 14,1 84,2 4,2 5,0 7,5
0529 Vestre Toten  293,6 63,4 49,5 79,5 13,1 88,2 5,1 1,3 -0,3
0532 Jevnaker  137,3 32,0 24,9 26,8 6,6 47,1 9,0 3,8 5,8
0533 Lunner  171,6 46,4 37,9 18,8 9,2 59,3 8,5 7,6 -0,7
0534 Gran  268,5 67,0 53,5 45,3 13,2 89,6 5,6 8,3 4,7
0536 Søndre Land 94,7 25,7 20,3 16,4 5,2 27,0 3,6 5,9 6,4
0538 Nordre Land  123,1 35,2 23,6 20,1 6,8 37,4 1,6 6,5 5,1
0540 Sør-Aurdal 56,7 17,8 11,4 6,0 3,3 18,2 2,9 2,6 1,3
0541 Etnedal 22,0 6,6 4,6 2,8 1,3 6,8 10,7 10,1 17,1
0542 Nord-Aurdal  152,3 42,7 27,6 22,9 8,1 51,0 8,9 12,1 6,4
0543 Vestre Slidre 43,1 13,5 8,7 3,5 2,6 14,8 8,4 8,8 11,2
0544 Øystre Slidre 72,8 20,1 13,4 7,5 3,9 27,8 30,6 24,4 24,1
0545 Vang 33,0 12,3 5,7 3,4 2,3 9,3 2,4 -0,1 -1,8
                   
06 Buskerud 6 553,0 1 491,8 1 060,7 1 302,1  295,0 2 403,5 6,5 4,9 3,0
0602 Drammen 1 763,3  336,2  252,5  428,1 68,9  677,7 4,2 4,9 5,1
0604 Kongsberg  842,8  163,5  111,7  182,6 32,9  352,1 21,3 9,1 7,4
0605 Ringerike  704,7  164,9  118,4  158,1 32,5  230,8 5,0 7,3 4,7
0612 Hole  151,1 39,1 24,2 19,7 6,7 61,3 -2,6 -8,3 -10,5
0615 Flå 18,0 5,6 3,7 2,2 1,1 5,4 4,7 5,3 4,5
0616 Nes 76,7 22,0 12,8 12,8 4,1 25,0 6,3 8,2 6,7
0617 Gol  106,1 29,0 17,2 18,8 5,5 35,7 5,2 1,1 -1,0
0618 Hemsedal 59,6 16,2 9,0 9,7 3,0 21,6 11,5 7,7 4,6
0619 Ål  114,7 31,8 16,8 18,6 6,0 41,5 9,8 2,1 0,7
0620 Hol  141,9 44,2 20,9 21,9 8,3 46,6 13,5 0,8 0,0
0621 Sigdal 67,8 20,3 13,1 8,7 3,7 22,0 5,4 -0,6 5,4
0622 Krødsherad 54,5 12,7 8,6 9,6 2,3 21,3 18,3 11,3 3,0
0623 Modum  272,1 74,0 49,5 47,9 14,3 86,3 3,9 9,2 3,8
0624 Øvre Eiker  339,1 81,1 62,0 58,2 16,5  121,4 3,7 4,1 0,1
0625 Nedre Eiker  461,5  111,0 90,8 68,2 22,4  169,2 5,5 4,4 2,7
0626 Lier  652,6  135,4  103,9  138,5 26,3  248,4 3,8 3,8 -0,7
0627 Røyken  398,8  105,6 83,2 48,4 21,3  140,3 3,6 4,2 1,6
0628 Hurum  188,8 48,7 38,7 30,8 9,8 60,8 3,7 3,7 2,3
0631 Flesberg 46,7 13,5 9,4 6,8 2,6 14,3 -1,1 -4,1 -8,4
0632 Rollag 29,1 10,1 5,7 3,8 1,9 7,7 16,1 14,5 9,9
0633 Nore og Uvdal 63,1 26,9 8,7 8,7 4,9 14,0 4,0 3,6 3,2
                   
07 Vestfold 5 323,5 1 178,5  890,5 1 080,7  235,3 1 938,6 2,2 2,1 0,0
0701 Horten  571,3  128,6 98,6  137,4 26,7  180,0 -2,4 1,8 2,8
0702 Holmestrand  193,3 49,9 38,4 30,8 10,0 64,2 3,6 3,1 -1,0
0704 Tønsberg 1 127,6  211,0  156,8  324,4 42,9  392,6 1,9 2,6 1,4
0706 Sandefjord 1 110,6  221,4  166,1  233,3 43,8  446,0 4,6 -0,1 -1,7
0709 Larvik  922,4  211,0  157,1  160,3 41,3  352,8 1,7 2,6 -2,1
0711 Svelvik  124,9 33,3 27,0 18,1 6,7 39,9 -1,2 1,1 -2,6
0713 Sande  151,9 41,2 32,0 17,9 8,2 52,5 7,2 4,9 3,7
0714 Hof 53,8 13,8 11,2 8,5 2,8 17,5 -2,1 -2,8 -1,3
0716 Re  158,4 40,4 31,6 24,2 7,9 54,2 4,2 2,7 -1,0
0719 Andebu 93,3 23,8 18,7 13,3 4,9 32,8 5,7 5,8 9,2
0720 Stokke  217,2 51,7 39,7 41,4 10,3 74,2 -0,5 2,1 -1,8
0722 Nøtterøy  474,3  116,3 87,1 56,3 22,7  192,0 3,8 2,8 0,8
0723 Tjøme 81,1 24,5 17,4 8,0 4,8 26,3 1,2 2,5 0,8
0728 Lardal 43,2 11,5 8,8 7,0 2,3 13,6 2,6 5,4 -0,1
                   
08 Telemark 3 918,9  930,7  641,3  760,7  185,7 1 400,5 8,5 2,6 1,5
0805 Porsgrunn 1 033,0  184,1  138,1  171,0 36,9  502,9 26,4 5,7 4,0
0806 Skien 1 176,9  264,6  200,7  271,7 54,4  385,5 3,3 3,3 4,4
0807 Notodden  279,3 65,1 45,8 69,3 13,0 86,0 5,6 -1,0 -1,4
0811 Siljan 42,4 12,0 9,3 4,7 2,4 14,1 -0,6 0,4 -3,8
0814 Bamble  304,8 73,2 57,6 71,8 14,9 87,4 0,0 0,9 -4,4
0815 Kragerø  204,1 51,1 38,3 34,3 10,3 70,2 7,4 6,2 3,3
0817 Drangedal 64,9 17,2 13,4 8,6 3,3 22,4 1,4 -1,4 -4,9
0819 Nome  133,4 34,8 23,7 22,6 6,9 45,3 5,2 3,9 2,5
0821 Bø  101,8 25,4 19,3 18,0 4,9 34,2 5,6 5,8 -0,3
0822 Sauherad 72,7 18,6 15,1 12,8 3,6 22,6 2,1 0,9 -2,1
0826 Tinn  158,3 58,8 23,7 22,7 11,1 42,1 -2,7 -2,9 -4,4
0827 Hjartdal 30,5 11,1 5,2 4,3 2,0 7,9 0,8 0,5 -2,7
0828 Seljord 63,7 16,2 10,6 12,3 3,2 21,4 3,1 -1,6 0,3
0829 Kviteseid 45,2 12,7 9,0 8,1 2,5 12,9 4,5 1,0 0,9
0830 Nissedal 29,1 10,4 4,9 4,1 2,0 7,8 7,7 2,3 0,9
0831 Fyresdal 25,0 9,4 4,3 4,1 1,8 5,4 4,3 7,5 4,1
0833 Tokke 60,2 25,9 9,0 7,7 4,9 12,6 4,1 1,1 -0,2
0834 Vinje 93,7 40,3 13,3 12,8 7,6 19,7 4,4 -0,3 1,8
                   
09 Aust-Agder 2 287,8  560,5  393,6  419,6  109,6  804,5 4,8 3,4 -0,6
0901 Risør  124,8 31,3 24,5 22,9 6,2 39,8 2,0 2,1 -1,8
0904 Grimstad  411,8 95,3 71,1 82,7 18,1  144,6 7,1 5,2 0,3
0906 Arendal  984,4  210,6  160,3  192,9 41,7  378,8 3,9 2,8 -2,9
0911 Gjerstad 39,7 10,2 8,2 7,0 2,0 12,3 5,7 2,9 -4,2
0912 Vegårshei 29,6 7,7 6,1 4,9 1,5 9,4 6,2 4,2 3,5
0914 Tvedestrand  109,4 28,2 21,1 18,0 5,4 36,7 2,0 3,2 -6,6
0919 Froland 94,5 24,4 16,7 9,8 4,8 38,8 12,8 0,4 0,4
0926 Lillesand  186,1 48,0 35,3 32,7 9,2 60,9 0,7 4,9 1,8
0928 Birkenes 83,3 19,2 14,5 18,4 3,9 27,3 9,9 5,0 6,4
0929 Åmli 34,0 11,2 7,0 4,1 2,5 9,2 17,2 17,8 30,7
0935 Iveland 19,5 7,4 3,8 2,3 1,5 4,6 0,7 1,3 0,7
0937 Evje og Hornnes 61,9 15,8 11,5 10,3 3,1 21,2 8,5 0,2 1,4
0938 Bygland 23,8 7,9 4,4 4,0 1,5 5,9 2,4 7,4 4,8
0940 Valle 35,2 15,1 4,8 4,9 2,8 7,5 2,2 -0,7 -0,5
0941 Bykle 50,0 28,1 4,2 4,9 5,1 7,6 1,0 0,9 -1,2
                   
10 Vest-Agder 4 103,3  929,6  632,5  896,9  184,5 1 459,9 12,6 10,2 7,4
1001 Kristiansand 2 287,1  433,7  316,9  584,9 86,8  864,7 15,7 9,7 5,8
1002 Mandal  276,5 69,6 52,0 52,6 13,6 88,8 6,6 5,0 0,2
1003 Farsund  207,1 51,4 38,4 45,4 10,3 61,6 9,4 6,0 6,9
1004 Flekkefjord  188,1 47,1 34,6 30,4 9,5 66,5 -7,9 0,0 -0,1
1014 Vennesla  230,8 60,2 43,3 42,0 12,2 73,2 1,3 7,3 4,8
1017 Songdalen  103,6 25,2 20,5 16,7 5,0 36,2 5,4 7,6 4,0
1018 Søgne  197,0 47,5 36,8 29,4 9,6 73,8 7,2 4,1 4,6
1021 Marnardal 41,0 12,0 7,3 7,4 2,3 12,1 9,5 4,2 2,9
1026 Åseral 25,6 13,2 2,9 3,6 2,4 3,5 5,1 32,4 31,9
1027 Audnedal 30,0 7,4 5,4 6,4 1,4 9,3 5,2 10,5 8,2
1029 Lindesnes 73,2 20,2 15,0 10,8 4,0 23,2 2,9 4,6 3,8
1032 Lyngdal  142,7 35,2 26,4 29,8 7,2 44,1 6,8 6,2 7,9
1034 Hægebostad 25,1 7,0 5,3 4,4 1,4 7,0 1,1 0,6 1,7
1037 Kvinesdal  207,7 65,6 20,7 23,5 12,4 85,4 73,8 65,1 57,6
1046 Sirdal 67,8 34,3 7,0 9,5 6,4 10,7 5,6 2,3 2,0
                   
11 Rogaland 12 391,4 2 401,9 1 732,4 3 242,3  498,6 4 516,2 5,3 2,9 2,3
1101 Eigersund  319,1 75,2 55,8 56,9 14,8  116,4 8,3 7,5 0,5
1102 Sandnes 1 783,5  343,6  259,2  380,6 67,8  732,2 10,4 3,4 -1,5
1103 Stavanger 4 749,7  783,9  560,5 1 504,4  155,4 1 745,4 1,8 1,2 -5,7
1106 Haugesund  867,1  176,4  136,1  212,9 36,5  305,1 7,6 4,7 2,5
1111 Sokndal 69,9 17,8 12,7 12,7 3,5 23,2 11,7 8,4 4,0
1112 Lund 73,9 15,7 11,6 18,2 3,1 25,3 7,2 10,2 12,1
1114 Bjerkreim 48,1 12,5 9,6 7,7 2,5 15,8 1,6 2,8 0,5
1119 Hå  313,5 77,6 58,0 59,5 15,3  103,1 2,8 2,7 -0,7
1120 Klepp  367,1 81,0 61,0 67,8 16,6  140,7 2,8 4,1 4,4
1121 Time  336,3 82,5 62,5 54,0 16,4  120,8 5,9 4,3 0,9
1122 Gjesdal  187,1 49,6 37,8 27,4 10,1 62,3 1,9 4,0 1,8
1124 Sola 1 113,6  134,7 94,3  510,2 27,2  347,2 6,3 -2,1 -5,8
1127 Randaberg  336,1 55,6 41,2 37,2 11,1  191,1 32,4 -0,4 -3,2
1129 Forsand 35,9 16,8 4,0 4,3 3,2 7,6 3,5 1,3 0,9
1130 Strand  213,3 52,9 41,4 30,5 10,7 77,8 5,2 4,4 -1,6
1133 Hjelmeland 68,4 27,9 10,3 10,4 5,1 14,6 -0,7 5,4 3,4
1134 Suldal  111,2 48,8 14,3 17,8 30,2 0,0 0,2 8,8  257,7
1135 Sauda  107,7 34,9 17,8 13,8 6,9 34,4 5,3 13,5 10,2
1141 Finnøy 50,2 13,2 9,9 8,7 2,5 15,9 4,8 0,6 -2,8
1142 Rennesøy 77,0 19,1 14,7 7,7 3,8 31,7 21,9 8,2 -3,3
1144 Kvitsøy 9,2 2,3 1,9 1,5 0,5 3,0 -4,4 -6,9 -6,4
1145 Bokn 13,8 3,7 2,7 2,4 0,7 4,2 -12,6 -17,0 -20,6
1146 Tysvær  182,6 44,6 36,0 25,6 9,3 67,1 15,3 5,3 7,4
1149 Karmøy  765,7  188,1  147,0  131,7 37,0  261,8 3,2 5,2 -3,5
1151 Utsira 4,0 0,9 0,8 0,9 0,2 1,3 -22,1 -39,1 -44,1
1154 Vindafjord  101,5 24,8 17,8 16,3 4,8 37,7 0,1 -1,6 1,8
1159 Ølen 86,1 17,6 13,5 21,3 3,5 30,3 15,4 4,6 3,3
                   
12 Hordaland 12 684,1 2 614,2 1 882,0 2 692,4  517,4 4 978,1 7,1 4,2 0,3
1201 Bergen 8 076,3 1 434,3 1 050,9 1 888,4  283,8 3 418,9 8,5 2,9 -1,1
1211 Etne 70,5 19,5 13,7 10,2 3,8 23,3 4,8 0,0 1,1
1216 Sveio 76,6 21,8 17,4 9,2 4,3 23,9 2,8 7,6 4,3
1219 Bømlo  230,8 53,4 41,6 51,2 10,3 74,2 8,1 1,5 -7,9
1221 Stord  473,3 87,3 69,3  123,4 17,8  175,5 10,7 5,5 2,3
1222 Fitjar 57,6 14,6 11,3 11,0 2,9 17,8 0,2 6,5 2,6
1223 Tysnes 49,8 12,7 9,6 8,9 2,5 16,1 1,9 -2,0 -0,8
1224 Kvinnherad  329,3 81,0 50,3 49,2 15,8  133,0 7,0 5,5 3,2
1227 Jondal 23,8 7,2 3,6 4,4 1,4 7,3 3,2 1,3 -0,2
1228 Odda  203,3 65,8 28,5 35,5 12,7 60,9 0,1 22,2 17,4
1231 Ullensvang 70,1 18,7 12,8 11,6 3,7 23,2 -5,3 -5,7 -4,1
1232 Eidfjord 35,3 20,1 3,6 3,4 3,7 4,4 2,8 0,8 -0,1
1233 Ulvik 26,6 11,7 3,9 3,6 2,2 5,3 0,0 7,5 4,9
1234 Granvin 16,5 4,4 3,6 3,0 0,9 4,6 7,4 2,5 2,8
1235 Voss  287,2 74,1 49,9 49,3 14,2 99,7 1,7 -1,5 -6,3
1238 Kvam  180,0 46,6 31,0 31,2 9,2 62,2 9,4 6,6 5,9
1241 Fusa 89,3 21,1 14,3 23,3 4,0 26,6 -3,9 10,3 5,4
1242 Samnanger 46,5 14,6 9,1 5,1 2,9 14,6 1,8 1,5 1,4
1243 Os  340,6 82,4 64,3 46,7 16,8  130,5 6,1 6,4 2,5
1244 Austevoll  137,4 30,1 21,5 32,7 5,8 47,3 -5,5 8,6 -0,5
1245 Sund  111,0 28,8 23,3 16,2 5,8 36,9 10,1 9,1 4,0
1246 Fjell  457,9  108,6 87,8 81,4 21,9  158,1 9,1 9,3 2,1
1247 Askøy  409,0  108,4 89,7 51,4 22,2  137,3 5,3 6,7 3,7
1251 Vaksdal 78,9 27,5 14,3 12,9 5,4 18,9 -4,6 1,6 -0,1
1252 Modalen 17,7 10,1 1,4 2,2 1,8 2,2 6,3 13,1 12,3
1253 Osterøy  137,4 34,8 26,7 22,6 6,8 46,5 7,5 6,6 -2,0
1256 Meland  113,0 28,6 22,6 21,9 5,7 34,3 3,5 8,1 5,5
1259 Øygarden 72,4 21,0 15,1 11,4 4,4 20,4 -2,7 3,9 3,4
1260 Radøy 81,0 21,4 17,2 14,1 4,3 24,0 5,2 3,5 0,5
1263 Lindås  277,2 70,6 54,6 41,3 14,0 96,8 1,6 7,4 1,8
1264 Austrheim 61,6 15,3 10,8 10,5 3,0 22,1 2,8 1,4 1,0
1265 Fedje 11,5 3,3 2,5 1,6 0,6 3,5 0,4 1,1 -5,5
1266 Masfjorden 34,7 14,6 5,9 3,8 2,8 7,6 1,8 2,4 2,5
                   
14 Sogn og Fjordane 2 417,6  635,6  409,4  450,2  123,8  798,6 5,2 4,0 1,5
1401 Flora  257,5 58,8 46,0 50,6 11,7 90,5 -4,8 4,0 -0,3
1411 Gulen 45,3 11,0 8,2 8,6 2,0 15,5 -17,6 -3,3 -12,2
1412 Solund 16,8 4,9 3,1 2,3 0,9 5,5 1,8 2,5 -2,6
1413 Hyllestad 25,1 6,4 4,8 4,9 1,2 7,7 0,9 -2,1 -3,9
1416 Høyanger  100,0 33,1 18,0 16,6 6,4 26,0 0,2 5,6 4,2
1417 Vik 69,5 19,6 9,7 11,1 3,7 25,4 8,6 0,6 -0,9
1418 Balestrand 28,3 8,7 5,3 5,6 1,7 7,1 4,3 5,3 2,2
1419 Leikanger 66,8 11,8 9,2 28,7 2,3 14,8 11,4 4,7 -3,0
1420 Sogndal  141,5 35,9 26,3 30,3 7,1 42,0 5,4 2,3 -0,3
1421 Aurland 58,6 28,3 7,0 6,3 5,3 11,6 2,9 -4,8 -5,0
1422 Lærdal 50,1 19,5 8,3 6,1 3,7 12,5 3,8 2,9 1,4
1424 Årdal  137,2 46,2 24,8 14,8 9,2 42,3 -1,7 2,8 0,3
1426 Luster  108,3 42,8 16,3 14,0 8,1 27,1 0,0 -1,9 -2,9
1428 Askvoll 53,0 15,1 11,3 7,2 3,0 16,4 7,6 10,4 8,0
1429 Fjaler 53,1 13,2 9,7 9,5 2,6 18,2 -2,9 -1,1 -4,4
1430 Gaular 49,1 12,8 9,9 10,0 2,5 13,8 1,9 3,1 -0,7
1431 Jølster 48,1 14,1 10,3 6,2 2,7 14,9 5,8 -0,7 -3,4
1432 Førde  369,4 62,5 48,7 99,6 12,6  146,0 25,8 8,2 7,3
1433 Naustdal 41,4 12,0 9,7 4,8 2,4 12,4 1,0 1,8 -2,1
1438 Bremanger 94,6 36,9 14,7 13,7 7,1 22,2 20,3 37,3 31,9
1439 Vågsøy  140,3 34,4 25,4 23,3 6,5 50,8 4,0 4,8 -3,1
1441 Selje 53,9 15,0 12,0 6,8 2,9 17,2 6,6 9,0 0,7
1443 Eid  105,5 27,4 21,3 15,2 5,6 36,0 -0,6 -2,1 -0,6
1444 Hornindal 16,9 5,2 3,8 2,2 1,0 4,7 -5,3 -5,9 -7,2
1445 Gloppen  137,1 27,4 20,5 19,8 5,4 64,1 0,2 -2,3 -1,5
1449 Stryn  149,9 32,5 25,1 32,0 6,4 54,0 10,9 6,0 6,2
                   
15 Møre og Romsdal 5 876,9 1 327,7  988,3 1 190,0  261,0 2 110,0 4,5 3,3 -0,6
1502 Molde  737,1  144,5  111,9  237,6 29,1  213,9 6,8 8,7 9,6
1503 Kristiansund  387,8 87,5 68,5 73,8 18,2  139,7 1,5 0,6 -0,8
1504 Ålesund 1 250,1  246,9  179,1  273,2 47,3  503,7 13,5 3,8 -4,9
1511 Vanylven 62,3 17,2 13,5 9,4 3,4 18,7 -19,4 -4,2 -6,5
1514 Sande 51,3 12,8 10,1 9,8 2,6 15,9 12,5 10,6 9,9
1515 Herøy  252,0 55,3 40,9 44,8 10,5  100,5 4,6 7,9 -0,9
1516 Ulstein  186,6 37,7 27,9 43,8 7,1 70,2 -6,2 2,9 1,6
1517 Hareid 93,6 21,4 17,6 20,4 4,3 29,8 -1,7 -1,6 -0,9
1519 Volda  165,5 40,5 31,0 33,1 8,2 52,8 3,2 3,1 3,3
1520 Ørsta  211,8 49,2 37,3 39,0 9,6 76,7 6,6 2,4 -4,1
1523 Ørskog 42,8 10,4 8,2 6,9 2,1 15,3 5,1 4,4 2,6
1524 Norddal 40,2 15,2 6,5 6,7 2,9 8,8 5,7 2,4 3,0
1525 Stranda 98,2 23,8 17,6 17,0 4,7 35,1 2,6 -2,1 -4,4
1526 Stordal 21,5 4,8 3,6 5,3 0,9 6,9 1,3 0,2 2,0
1528 Sykkylven  229,4 39,1 30,1 46,5 7,7  106,0 -7,4 -10,7 -9,0
1529 Skodje 66,2 17,1 13,8 11,3 3,4 20,7 -6,2 -1,9 -15,7
1531 Sula  160,3 35,6 28,7 26,0 7,0 62,9 2,8 3,3 -0,1
1532 Giske  124,9 33,4 26,6 15,6 6,6 42,7 6,1 5,8 0,5
1534 Haram  194,8 46,9 34,4 42,3 9,3 61,9 -3,0 -1,0 -4,4
1535 Vestnes  126,1 28,9 22,4 26,5 5,8 42,5 -1,6 -4,7 -9,1
1539 Rauma  193,7 37,8 27,2 31,7 7,3 89,6 8,7 4,3 -1,7
1543 Nesset 59,2 21,3 10,8 9,2 4,1 13,7 6,8 18,6 17,4
1545 Midsund 38,0 10,5 8,0 5,8 2,1 11,6 10,6 12,1 6,0
1546 Sandøy 48,7 8,3 6,0 6,0 1,5 26,9 -2,0 -4,8 -12,1
1547 Aukra 61,8 17,0 13,3 9,1 3,4 19,1 13,0 18,8 14,2
1548 Fræna  172,7 42,9 34,4 29,8 8,7 57,0 -0,1 1,1 0,3
1551 Eide 61,4 15,1 12,1 9,5 3,0 21,6 -2,7 0,8 3,1
1554 Averøy  101,4 25,8 21,1 17,8 5,1 31,7 2,0 4,2 -4,7
1556 Frei 87,3 24,4 20,4 9,5 5,1 28,0 0,6 1,4 1,7
1557 Gjemnes 41,1 12,3 9,4 5,4 2,4 11,6 -5,6 -5,9 -4,5
1560 Tingvoll 52,0 13,1 10,5 8,0 2,6 17,8 5,4 3,8 -1,2
1563 Sunndal  172,5 51,4 30,8 25,8 9,9 54,7 3,7 8,4 3,3
1566 Surnadal  126,6 31,6 20,3 16,3 6,0 52,5 11,4 3,2 -0,9
1567 Rindal 37,2 12,2 6,8 4,6 2,3 11,3 12,2 11,7 11,0
1569 Aure 42,1 12,3 9,7 4,6 2,3 13,2 5,1 2,6 -0,7
1571 Halsa 25,0 7,3 5,6 3,2 1,4 7,4 3,4 0,1 -5,5
1572 Tustna 14,6 4,1 3,3 1,3 0,8 5,1 7,3 8,3 2,6
1573 Smøla 39,2 11,9 9,0 3,4 2,3 12,5 6,4 7,6 2,9
                   
16 Sør-Trøndelag 6 826,4 1 468,5 1 132,5 1 523,7  297,9 2 403,8 5,7 2,5 2,0
1601 Trondheim 4 737,4  909,1  706,1 1 211,5  185,9 1 724,7 6,0 2,1 2,6
1612 Hemne 72,3 20,3 14,9 9,3 3,9 23,8 1,9 4,1 1,7
1613 Snillfjord 15,1 4,7 3,5 1,8 0,9 4,1 8,3 6,0 3,1
1617 Hitra 64,3 17,2 14,3 8,1 3,5 21,3 9,7 5,0 3,2
1620 Frøya 69,1 17,4 14,4 7,8 3,4 26,1 15,2 10,1 5,1
1621 Ørland  101,6 23,9 18,3 16,2 4,7 38,4 0,9 -2,2 -8,8
1622 Agdenes 28,6 7,3 5,7 6,6 1,4 7,6 4,2 1,2 2,3
1624 Rissa 98,2 26,0 20,8 17,3 5,2 28,8 2,0 -1,2 -3,0
1627 Bjugn 76,5 18,9 15,8 12,0 4,0 25,9 5,9 3,0 3,5
1630 Åfjord 50,9 13,2 10,5 6,7 2,6 17,9 9,3 2,4 3,3
1632 Roan 14,3 4,3 3,4 1,5 0,8 4,3 8,5 4,3 -3,3
1633 Osen 17,1 5,1 4,2 1,5 1,0 5,3 13,9 15,6 11,4
1634 Oppdal  126,8 32,5 23,7 15,5 6,3 48,7 8,3 5,6 6,4
1635 Rennebu 45,4 15,2 8,5 7,2 2,9 11,6 5,1 4,7 3,8
1636 Meldal 64,6 16,9 12,6 11,4 3,4 20,3 2,7 1,8 3,6
1638 Orkdal  223,5 51,4 39,9 48,5 10,5 73,1 3,4 4,6 1,8
1640 Røros  110,5 28,6 21,1 17,8 5,6 37,5 9,7 5,7 5,7
1644 Holtålen 30,9 8,9 7,2 3,6 1,7 9,5 2,5 2,9 -2,9
1648 Midtre Gauldal 97,8 24,2 19,2 19,6 5,0 29,9 5,5 2,9 5,2
1653 Melhus  251,4 67,5 54,3 35,7 13,6 80,3 2,5 3,6 1,7
1657 Skaun  101,0 28,6 24,1 11,0 5,7 31,5 6,8 7,9 2,4
1662 Klæbu  100,5 29,7 22,1 11,6 6,1 31,0 5,5 4,7 1,6
1663 Malvik  228,9 62,0 51,1 26,7 12,9 76,2 5,6 7,4 3,5
1664 Selbu 74,3 21,2 13,8 12,7 4,1 22,5 10,0 8,1 5,7
1665 Tydal 25,3 14,1 3,0 1,9 2,6 3,6 -23,3 -32,0 -31,9
                   
17 Nord-Trøndelag 2 405,6  600,1  460,6  463,9  119,5  761,5 3,7 4,1 1,5
1702 Steinkjer  448,1 93,1 73,8  109,7 19,1  152,4 1,8 3,4 2,8
1703 Namsos  228,6 59,6 48,5 26,5 12,0 82,1 7,1 2,2 0,3
1711 Meråker 53,6 16,0 8,6 10,2 3,1 15,7 10,8 15,1 8,2
1714 Stjørdal  366,6 89,8 70,7 66,7 17,6  121,7 0,3 -0,7 -7,0
1717 Frosta 35,7 9,7 7,7 5,7 1,9 10,7 4,0 6,2 3,9
1718 Leksvik 64,6 15,0 11,9 13,4 2,9 21,4 2,7 4,0 1,8
1719 Levanger  389,3 84,7 68,3  107,2 16,8  112,2 3,8 2,3 0,0
1721 Verdal  266,8 61,7 50,5 57,5 12,6 84,6 7,2 9,6 10,6
1723 Mosvik 13,0 4,2 2,9 2,1 0,8 3,1 -1,4 -1,9 -4,1
1724 Verran 39,3 11,6 7,7 7,6 2,3 10,2 -6,9 -8,8 -12,2
1725 Namdalseid 23,7 6,8 5,6 2,8 1,4 7,2 4,4 5,2 6,5
1729 Inderøy 95,9 26,2 21,1 14,7 5,2 28,6 4,3 5,3 1,6
1736 Snåsa 31,7 12,7 7,0 4,1 2,4 5,4 4,7 36,8 27,7
1738 Lierne 23,2 7,6 4,9 2,6 1,5 6,5 0,9 -2,4 -4,0
1739 Røyrvik 10,5 4,6 1,8 1,1 0,9 2,0 2,1 1,2 0,0
1740 Namsskogan 21,2 10,5 3,1 1,6 1,9 4,1 5,0 5,3 1,2
1742 Grong 46,6 15,9 9,0 4,4 3,0 14,3 7,0 10,8 8,9
1743 Høylandet 18,4 5,3 4,4 1,9 1,0 5,8 1,9 -0,4 -1,1
1744 Overhalla 59,6 16,5 13,2 6,9 3,2 19,8 10,6 6,6 3,4
1748 Fosnes 8,8 2,7 2,1 1,0 0,6 2,5 -0,7 -1,1 0,8
1749 Flatanger 15,1 4,7 3,8 1,4 0,9 4,3 -1,7 6,6 16,3
1750 Vikna 64,2 17,7 14,9 6,7 3,5 21,3 14,9 15,4 14,4
1751 Nærøy 72,6 21,0 17,0 7,2 4,1 23,2 0,4 -0,5 -4,9
1755 Leka 8,5 2,6 2,1 0,9 0,5 2,5 -0,8 -2,2 -9,1
                   
18 Nordland 4 528,5 1 203,1  882,9  633,6  240,7 1 568,3 5,1 2,0 -1,5
1804 Bodø 1 018,0  229,4  179,6  219,9 46,1  343,0 3,3 -6,1 -10,7
1805 Narvik  395,0  106,6 74,3 55,7 21,9  136,4 8,6 2,2 2,8
1811 Bindal 27,1 10,1 5,3 3,1 1,9 6,8 -1,5 -1,4 -2,2
1812 Sømna 26,3 7,7 6,4 2,9 1,6 7,6 2,5 -0,1 -0,2
1813 Brønnøy  126,0 33,1 27,5 15,6 6,7 43,0 3,8 7,0 3,3
1815 Vega 18,1 5,4 4,5 1,7 1,1 5,4 3,0 1,6 1,1
1816 Vevelstad 6,3 1,9 1,6 0,6 0,4 1,8 -0,3 -1,2 -5,5
1818 Herøy 24,6 7,1 5,8 2,6 1,4 7,6 -3,4 -2,6 -5,9
1820 Alstahaug  125,6 33,6 27,5 14,4 6,7 43,5 10,2 6,0 2,8
1822 Leirfjord 25,9 7,3 6,2 2,7 1,5 8,1 -2,4 -2,7 -4,8
1824 Vefsn  351,5 68,7 52,3 33,1 14,0  183,4 4,9 2,6 0,1
1825 Grane 22,3 7,6 4,9 2,3 1,5 6,1 4,1 4,4 3,0
1826 Hattfjelldal 21,9 7,3 4,8 2,5 1,4 5,8 5,6 -1,9 -3,5
1827 Dønna 20,2 5,9 5,0 2,2 1,2 5,9 3,9 4,2 -2,5
1828 Nesna 29,5 7,6 6,3 6,0 1,5 8,1 8,9 8,6 4,2
1832 Hemnes 88,5 39,1 14,7 6,5 7,4 20,8 2,9 1,9 0,0
1833 Rana  505,6  139,2 96,2 83,2 27,8  159,2 5,5 8,7 3,9
1834 Lurøy 30,9 8,7 6,9 3,6 1,9 9,8 7,1 5,2 17,0
1835 Træna 7,4 2,0 1,6 0,9 0,4 2,5 -3,9 -5,2 -11,7
1836 Rødøy 23,0 6,1 4,3 2,3 1,2 9,1 17,0 8,8 3,1
1837 Meløy  136,6 43,1 25,8 16,3 8,4 42,9 7,2 0,2 -4,2
1838 Gildeskål 34,5 11,9 7,0 3,5 2,3 9,9 5,6 13,5 13,9
1839 Beiarn 19,2 8,5 3,3 1,8 1,6 4,1 17,4 20,4 19,1
1840 Saltdal 78,2 21,6 17,0 9,2 4,3 26,2 2,0 -1,9 -6,5
1841 Fauske  183,4 53,6 35,5 16,2 10,6 67,5 13,7 5,4 4,7
1845 Sørfold 45,1 15,8 7,3 6,1 3,0 12,9 4,1 -17,6 -17,8
1848 Steigen 37,6 11,0 8,6 4,3 2,3 11,4 -3,2 -6,9 -7,5
1849 Hamarøy 35,4 11,0 5,9 3,4 2,1 12,9 1,6 -1,1 -5,5
1850 Tysfjord 35,5 12,0 7,6 3,6 2,3 10,0 8,7 9,2 7,4
1851 Lødingen 42,3 12,5 9,6 3,6 2,4 14,1 2,9 4,8 -2,7
1852 Tjeldsund 21,1 6,5 5,1 1,7 1,3 6,5 6,5 7,2 2,9
1853 Evenes 24,4 6,6 4,8 2,7 1,3 9,0 7,1 4,2 -0,8
1854 Ballangen 38,3 10,9 8,7 3,8 2,2 12,8 3,5 1,6 -2,5
1856 Røst 10,0 2,6 2,1 1,3 0,5 3,5 10,2 10,4 6,5
1857 Værøy 12,2 3,5 2,8 1,3 0,7 3,9 -15,9 4,5 3,4
1859 Flakstad 20,6 6,0 4,4 1,7 1,2 7,3 0,2 -0,7 -2,5
1860 Vestvågøy  162,5 45,2 36,8 15,0 9,0 56,4 6,3 5,7 0,1
1865 Vågan  158,2 41,2 34,3 17,7 8,1 56,9 4,6 5,4 -0,5
1866 Hadsel  127,5 35,3 30,1 12,5 7,3 42,4 5,0 3,9 0,7
1867 Bø 38,7 11,3 9,3 4,2 2,2 11,8 3,6 3,8 -3,4
1868 Øksnes 75,8 20,3 17,5 9,3 4,1 24,7 -0,2 -1,0 -6,5
1870 Sortland  188,3 47,7 39,6 21,4 9,6 69,9 8,3 18,7 13,1
1871 Andøy 91,2 24,7 20,0 9,8 5,1 31,6 1,1 -1,7 -5,0
1874 Moskenes 18,3 5,7 4,2 1,4 1,1 5,8 -4,6 -2,2 -11,5
                   
19 Troms 3 108,2  788,4  629,0  482,2  160,7 1 047,9 4,1 2,0 -0,2
1901 Harstad  485,9  118,3 95,4 78,8 24,3  169,1 5,7 2,0 -1,9
1902 Tromsø 1 619,2  358,3  293,5  324,3 74,4  568,6 4,6 2,4 1,8
1911 Kvæfjord 45,4 12,6 10,6 6,3 2,6 13,2 3,3 0,8 0,2
1913 Skånland 45,0 13,2 10,7 4,0 2,6 14,4 5,1 2,8 -0,4
1915 Bjarkøy 7,2 2,1 1,7 0,9 0,4 2,0 8,7 6,6 8,0
1917 Ibestad 22,8 6,6 5,0 2,4 1,3 7,5 -3,2 -2,0 -7,3
1919 Gratangen 15,6 4,5 3,6 2,0 0,9 4,6 5,9 1,4 -2,7
1920 Lavangen 14,3 4,1 3,3 1,4 0,8 4,7 5,9 2,1 -4,4
1922 Bardu 81,7 28,8 17,1 5,6 5,7 24,5 8,6 6,9 3,1
1923 Salangen 35,6 10,6 8,6 3,7 2,1 10,6 10,1 11,3 7,0
1924 Målselv  127,9 37,3 27,4 10,5 7,3 45,3 1,5 2,0 -5,1
1925 Sørreisa 54,4 14,9 12,0 4,0 2,9 20,6 0,6 -0,3 -5,7
1926 Dyrøy 16,2 4,7 3,9 1,8 1,0 4,8 1,6 0,1 -2,5
1927 Tranøy 23,4 6,6 5,5 2,8 1,3 7,2 2,4 0,8 -3,4
1928 Torsken 14,3 4,1 3,5 1,8 0,8 4,0 -11,0 -9,4 -13,0
1929 Berg 16,6 4,7 3,6 1,8 1,0 5,6 4,7 4,1 0,0
1931 Lenvik  191,8 50,4 40,5 21,8 10,0 69,1 1,7 -1,6 -3,6
1933 Balsfjord 77,5 22,8 18,5 6,5 4,5 25,3 4,5 3,1 1,5
1936 Karlsøy 27,4 10,4 8,9 0,4 2,1 5,5 -3,2 -1,1 -4,0
1938 Lyngen 34,1 12,8 10,7 0,3 2,6 7,7 3,1 1,0 0,0
1939 Storfjord 24,7 11,0 6,8 0,2 2,1 4,5 5,5 4,8 2,2
1940 Kåfjord 22,9 10,0 6,9 0,0 1,9 4,1 -3,0 -3,4 -5,8
1941 Skjervøy 32,9 12,5 10,5 0,5 2,6 6,8 0,8 4,0 -1,3
1942 Nordreisa 56,1 19,9 16,4 0,4 4,0 15,4 -1,1 1,6 -2,7
1943 Kvænangen 15,4 7,2 4,3 0,1 1,4 2,4 -0,1 2,0 -1,0
                   
20 Finnmark Finnmárku 1 005,6  358,0  287,6 9,6 72,8  277,6 2,5 1,6 -3,0
2002 Vardø 28,5 11,0 9,0 0,1 2,3 6,2 1,4 -9,3 -24,7
2003 Vadsø 88,0 30,8 24,9 0,9 6,3 25,0 3,6 2,4 0,7
2004 Hammerfest  171,1 57,9 46,6 3,1 12,1 51,3 7,1 7,5 3,7
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 28,0 10,9 9,0 0,2 2,2 5,6 -1,7 -2,7 -3,2
2012 Alta  244,0 84,2 67,1 1,6 16,8 74,2 1,1 -0,7 -6,2
2014 Loppa 12,9 5,0 4,1 0,1 1,0 2,8 4,1 4,0 -2,9
2015 Hasvik 11,3 4,5 3,4 0,1 0,9 2,4 -12,1 -16,4 -17,6
2017 Kvalsund 12,4 5,1 3,7 0,1 1,0 2,5 9,5 13,0 6,9
2018 Måsøy 19,1 6,8 5,4 0,1 1,3 5,5 -3,9 -0,3 -6,5
2019 Nordkapp 44,8 16,3 13,7 0,1 3,3 11,4 2,7 2,1 -3,1
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 57,7 20,4 16,9 0,3 4,2 15,8 3,0 4,4 -2,0
2021 Kárásjohka - Karasjok 30,8 11,1 9,8 0,9 2,3 6,6 1,5 3,1 3,8
2022 Lebesby 18,6 7,7 5,1 0,1 1,5 4,2 -4,7 -4,5 -9,3
2023 Gamvik 12,5 4,7 4,0 0,1 1,0 2,7 -9,0 -5,6 -7,5
2024 Berlevåg 13,7 5,3 4,1 0,1 1,1 3,1 6,6 9,5 5,5
2025 Deatnu - Tana 38,3 13,0 10,8 0,1 2,6 11,9 7,6 5,6 0,0
2027 Unjárga - Nesseby 10,9 4,3 3,6 0,0 0,9 2,1 8,2 6,2 3,6
2028 Båtsfjord 29,1 10,4 8,9 0,2 2,1 7,4 -7,0 -8,1 -10,6
2030 Sør-Varanger  133,9 48,7 37,3 1,0 9,9 37,0 3,8 3,5 -0,4
                   
23 Kontinentalsokkelen 70 126,8 25,1 27,7  135,7 5,0 69 933,2 38,5 -7,7 -23,7
2311 Nordsjøen 69 509,1 0,0 0,0 0,0 0,0 69 509,1 38,2 . .
2312 Stavanger  617,6 25,1 27,7  135,7 5,0  424,1 93,9 -7,7 -23,7

Standardtegn i tabeller