Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-april. 2004 og 2005.
Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt  175 102,6       201 011,3 14,8     26 229,6     27 318,1 4,1      5 348,2     5 438,8 1,7
                   
01 Østfold 5 827,8 6 248,2 7,2 1 293,0 1 376,8 6,5  261,6  277,5 6,1
02 Akershus 16 231,8 16 581,0 2,2 3 237,8 3 415,0 5,5  655,1  677,8 3,5
03 Oslo 25 578,6 26 748,8 4,6 3 922,3 4 096,1 4,4  790,9  797,0 0,8
04 Hedmark 3 763,4 3 990,0 6,0  905,2  933,8 3,2  184,3  184,7 0,2
05 Oppland 3 683,6 3 885,7 5,5  921,9  982,7 6,6  185,2  194,3 4,9
06 Buskerud 6 151,7 6 553,0 6,5 1 422,5 1 491,8 4,9  286,4  295,0 3,0
07 Vestfold 5 207,9 5 323,5 2,2 1 154,6 1 178,5 2,1  235,2  235,3 0,0
08 Telemark 3 613,4 3 918,9 8,5  907,5  930,7 2,6  183,0  185,7 1,5
09 Aust-Agder 2 183,6 2 287,8 4,8  542,2  560,5 3,4  110,3  109,6 -0,6
10 Vest-Agder 3 642,9 4 103,3 12,6  843,3  929,6 10,2  171,7  184,5 7,5
11 Rogaland 11 764,7 12 391,4 5,3 2 333,6 2 401,9 2,9  487,4  498,6 2,3
12 Hordaland 11 844,0 12 684,1 7,1 2 507,8 2 614,2 4,2  515,9  517,4 0,3
14 Sogn og Fjordane 2 297,4 2 417,6 5,2  610,9  635,6 4,0  122,0  123,8 1,5
15 Møre og Romsdal 5 622,5 5 876,9 4,5 1 284,9 1 327,7 3,3  262,5  261,0 -0,6
16 Sør-Trøndelag 6 460,5 6 826,4 5,7 1 433,2 1 468,5 2,5  292,0  297,9 2,0
17 Nord-Trøndelag 2 319,1 2 405,6 3,7  576,7  600,1 4,1  117,7  119,5 1,5
18 Nordland 4 310,4 4 528,5 5,1 1 179,8 1 203,1 2,0  244,3  240,7 -1,5
19 Troms 2 987,1 3 108,2 4,1  772,8  788,4 2,0  161,0  160,7 -0,2
20 Finnmark Finnmárku  981,0 1 005,6 2,5  352,4  358,0 1,6 75,1 72,8 -3,1
23 Kontinentalsokkelen 50 631,2 70 126,8 38,5 27,2 25,1 -7,7 6,6 5,0 -24,2
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt 28 865,8     30 534,6 5,8     19 137,5     19 872,8 3,8     95 521,9      117 847,3 23,4
                   
01 Østfold 1 154,4 1 203,0 4,2  993,6 1 040,4 4,7 2 125,2 2 350,4 10,6
02 Akershus 3 624,8 3 669,2 1,2 2 394,7 2 516,8 5,1 6 319,5 6 302,2 -0,3
03 Oslo 8 363,1 8 865,8 6,0 2 679,7 2 840,5 6,0 9 822,6 10 149,3 3,3
04 Hedmark  733,4  807,8 10,1  672,2  707,7 5,3 1 268,3 1 356,1 6,9
05 Oppland  686,0  705,2 2,8  675,1  716,4 6,1 1 215,6 1 287,1 5,9
06 Buskerud 1 248,5 1 302,1 4,3 1 018,9 1 060,7 4,1 2 175,4 2 403,5 10,5
07 Vestfold  998,5 1 080,7 8,2  871,8  890,5 2,1 1 947,7 1 938,6 -0,5
08 Telemark  703,2  760,7 8,2  622,2  641,3 3,1 1 197,5 1 400,5 17,0
09 Aust-Agder  397,8  419,6 5,5  379,1  393,6 3,8  754,2  804,5 6,7
10 Vest-Agder  809,0  896,9 10,9  597,7  632,5 5,8 1 221,1 1 459,9 19,6
11 Rogaland 3 227,8 3 242,3 0,4 1 694,2 1 732,4 2,3 4 021,7 4 516,2 12,3
12 Hordaland 2 612,7 2 692,4 3,1 1 842,3 1 882,0 2,2 4 365,3 4 978,1 14,0
14 Sogn og Fjordane  392,5  450,2 14,7  397,2  409,4 3,1  774,8  798,6 3,1
15 Møre og Romsdal 1 081,0 1 190,0 10,1  956,3  988,3 3,3 2 037,8 2 110,0 3,5
16 Sør-Trøndelag 1 415,8 1 523,7 7,6 1 097,0 1 132,5 3,2 2 222,7 2 403,8 8,1
17 Nord-Trøndelag  412,8  463,9 12,4  449,2  460,6 2,5  762,8  761,5 -0,2
18 Nordland  483,0  633,6 31,2  876,1  882,9 0,8 1 527,2 1 568,3 2,7
19 Troms  400,8  482,2 20,3  610,6  629,0 3,0 1 041,9 1 047,9 0,6
20 Finnmark Finnmárku 11,4 9,6 -15,8  281,7  287,6 2,1  260,5  277,6 6,6
23 Kontinentalsokkelen  109,3  135,7 24,2 27,9 27,7 -0,7 50 460,1 69 933,2 38,6

Standardtegn i tabeller