Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mars. 2005.
Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt mm. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  115 090,9 25 231,4 18 688,4 30 254,2 5 045,6 35 871,3 5,1 4,3 2,8
                   
01 Østfold 5 535,3 1 265,4  966,8 1 191,5  256,2 1 855,5 7,3 4,8 5,5
0101 Halden  516,8  126,5 97,3  119,3 25,8  147,9 2,3 2,5 2,7
0104 Moss  606,8  145,5  114,4  130,1 29,1  187,7 2,9 6,1 6,9
0105 Sarpsborg 1 118,2  236,6  182,1  263,7 48,1  387,6 4,8 8,8 9,0
0106 Fredrikstad 1 740,6  345,5  263,8  408,4 70,5  652,3 16,5 3,5 5,8
0111 Hvaler 64,3 20,0 14,2 7,2 3,8 19,1 5,2 3,9 5,0
0118 Aremark 21,2 6,6 4,6 2,9 1,3 5,9 3,6 3,6 3,1
0119 Marker 56,4 14,8 10,9 11,1 2,8 16,8 -3,0 -5,1 -11,4
0121 Rømskog 11,8 3,0 2,3 2,2 0,6 3,8 9,2 7,7 2,7
0122 Trøgstad 82,8 24,0 18,0 11,0 4,7 25,1 0,5 4,4 3,0
0123 Spydeberg 96,7 25,5 18,7 16,3 5,2 31,0 -1,9 -1,1 3,1
0124 Askim  282,2 73,2 52,0 57,7 15,0 84,3 2,4 1,3 2,5
0125 Eidsberg  198,8 48,3 37,2 42,0 9,6 61,7 3,5 4,7 3,8
0127 Skiptvet 53,8 15,6 11,7 7,6 3,2 15,8 5,3 6,8 6,3
0128 Rakkestad  130,2 34,1 25,7 24,4 6,7 39,3 4,7 4,0 3,4
0135 Råde  122,1 32,8 25,1 20,2 6,6 37,4 4,5 4,9 6,4
0136 Rygge  282,4 71,1 55,2 50,7 14,8 90,7 6,0 7,2 7,3
0137 Våler 68,7 19,6 15,6 7,1 3,9 22,5 3,7 7,4 5,0
0138 Hobøl 81,6 22,9 17,7 9,7 4,6 26,7 5,3 5,8 0,0
                   
02 Akershus 14 522,3 3 169,1 2 340,3 3 636,2  631,1 4 745,6 3,6 6,4 5,6
0211 Vestby  299,9 72,6 58,7 55,2 14,6 98,7 4,6 2,9 -1,1
0213 Ski  642,1  163,6  124,8 99,4 32,9  221,4 9,6 10,0 10,2
0214 Ås  343,3 82,2 61,8 82,0 16,6  100,6 4,1 4,7 4,5
0215 Frogn  318,6 85,7 64,7 36,2 17,4  114,4 5,8 6,5 2,9
0216 Nesodden  329,7 90,4 72,6 41,7 18,8  106,2 2,7 6,1 5,2
0217 Oppegård  769,6  162,4  120,6  180,3 31,8  274,6 1,4 6,7 0,4
0219 Bærum 4 485,7  827,3  557,7 1 443,8  157,9 1 498,9 3,1 9,1 9,0
0220 Asker 1 845,7  368,0  256,9  520,3 72,2  628,3 4,4 5,8 8,3
0221 Aurskog-Høland  232,2 62,6 49,3 34,6 12,5 73,2 2,9 5,6 3,5
0226 Sørum  291,4 75,8 56,2 35,8 14,8  108,8 8,1 6,6 0,9
0227 Fet  200,8 55,4 42,6 25,1 11,1 66,6 3,6 3,0 -1,4
0228 Rælingen  299,3 86,2 68,9 24,7 17,6  101,9 0,6 2,3 -1,0
0229 Enebakk  184,4 47,7 39,9 24,0 9,8 63,0 2,1 3,6 2,8
0230 Lørenskog  949,9  191,0  148,2  287,8 40,5  282,4 1,3 1,1 0,6
0231 Skedsmo 1 150,3  269,2  199,7  277,0 54,3  350,1 3,4 10,0 10,4
0233 Nittedal  510,6  117,7 92,3  100,5 24,5  175,5 3,0 3,1 5,5
0234 Gjerdrum  103,7 28,9 22,2 12,2 5,8 34,6 1,7 2,4 -0,4
0235 Ullensaker  688,4  139,0  109,3  236,9 29,0  174,2 4,7 5,6 6,5
0236 Nes  315,3 88,9 71,3 38,4 17,8 98,9 2,1 2,6 -0,5
0237 Eidsvoll  345,1 92,8 73,5 54,3 18,5  106,0 5,1 6,1 5,3
0238 Nannestad  175,9 50,4 40,3 19,6 10,3 55,4 4,1 5,1 3,8
0239 Hurdal 40,6 11,2 8,8 6,6 2,2 11,7 -5,5 -4,3 -9,1
                   
0301 Oslo 22 627,0 3 861,0 2 680,8 8 753,7  755,2 6 576,3 4,0 5,7 3,4
                   
04 Hedmark 3 561,9  861,8  660,2  806,4  171,1 1 062,4 5,5 2,7 0,4
0402 Kongsvinger  334,5 81,6 61,8 68,6 16,0  106,4 8,2 2,9 -3,7
0403 Hamar  733,9  148,0  110,5  182,9 29,8  262,7 8,5 5,9 4,1
0412 Ringsaker  561,0  141,7  109,4  127,6 28,0  154,3 2,3 5,2 0,9
0415 Løten  108,3 30,8 25,1 14,3 6,1 32,0 0,7 3,5 -0,4
0417 Stange  428,4 82,8 65,2  173,9 16,4 90,2 17,7 5,1 -0,9
0418 Nord-Odal 80,3 21,6 17,5 13,4 4,4 23,3 7,8 7,2 3,5
0419 Sør-Odal  128,4 35,4 27,1 20,4 7,0 38,5 1,3 2,6 3,9
0420 Eidskog 93,2 25,6 20,0 15,6 5,1 26,8 3,6 1,2 0,3
0423 Grue 83,2 22,2 16,7 15,6 4,3 24,4 -0,1 -1,1 -5,1
0425 Åsnes  112,5 31,9 23,9 17,0 6,4 33,3 -0,2 1,8 12,0
0426 Våler 65,0 17,1 12,9 14,5 3,3 17,2 3,9 2,1 1,3
0427 Elverum  352,6 82,3 69,2 70,6 16,4  114,2 -2,6 -8,7 -9,6
0428 Trysil  117,8 31,4 22,0 27,1 6,3 31,0 6,6 0,1 4,7
0429 Åmot 69,5 22,1 15,3 6,9 4,3 20,9 -0,1 4,8 -1,5
0430 Stor-Elvdal 40,3 12,5 8,8 4,7 2,5 11,8 4,9 5,4 5,8
0432 Rendalen 28,5 9,9 5,9 3,5 1,9 7,3 4,0 2,5 0,2
0434 Engerdal 19,3 5,6 4,4 3,0 1,1 5,2 6,7 4,7 4,5
0436 Tolga 22,4 6,2 5,0 2,7 1,2 7,2 7,1 1,4 4,7
0437 Tynset 94,9 25,7 19,4 14,2 5,2 30,5 6,4 0,0 1,3
0438 Alvdal 36,4 11,7 8,1 4,1 2,3 10,3 0,6 2,5 4,9
0439 Folldal 23,1 7,2 5,4 2,7 1,4 6,3 10,5 12,9 10,2
0441 Os 28,3 8,5 6,7 3,2 1,6 8,3 7,2 8,2 6,2
                   
05 Oppland 3 424,8  883,4  662,3  699,0  175,5 1 004,6 3,4 4,6 3,7
0501 Lillehammer  590,9  136,2  101,4  151,1 27,8  174,5 -2,5 3,6 6,4
0502 Gjøvik  576,6  134,5  104,4  138,4 26,8  172,6 6,0 5,1 0,0
0511 Dovre 40,0 11,9 9,1 4,3 2,3 12,3 2,6 -0,2 0,0
0512 Lesja 30,5 9,7 6,9 3,6 1,8 8,4 3,1 5,6 4,7
0513 Skjåk 36,8 12,1 7,8 5,0 2,3 9,6 11,4 13,0 16,8
0514 Lom 40,0 11,0 7,8 6,3 2,0 12,8 4,0 7,5 2,1
0515 Vågå 62,5 16,3 12,3 6,6 3,2 24,1 7,2 1,6 1,8
0516 Nord-Fron  113,3 31,7 20,5 21,1 6,2 33,9 5,2 5,6 6,5
0517 Sel 85,7 24,2 19,6 12,3 4,9 24,7 4,9 2,0 5,3
0519 Sør-Fron 52,2 15,7 10,7 8,5 3,0 14,2 4,5 4,5 6,3
0520 Ringebu 78,4 21,2 14,5 16,6 3,9 22,1 3,0 4,8 5,1
0521 Øyer 80,9 24,0 16,1 14,4 4,6 21,8 2,4 5,4 0,1
0522 Gausdal 96,2 27,0 20,3 16,1 5,2 27,5 4,7 6,4 4,0
0528 Østre Toten  245,6 65,0 51,5 43,4 13,2 72,4 4,2 4,5 7,7
0529 Vestre Toten  266,6 60,8 47,5 78,8 12,6 66,9 0,9 2,1 1,0
0532 Jevnaker  125,8 30,5 23,9 26,8 6,3 38,4 10,8 6,6 9,6
0533 Lunner  152,6 42,0 34,4 18,7 8,3 49,1 3,3 2,7 -4,4
0534 Gran  242,5 62,5 50,0 45,8 12,4 71,8 5,0 6,7 4,1
0536 Søndre Land 87,6 23,8 18,9 15,8 4,9 24,3 5,0 4,4 5,7
0538 Nordre Land  108,2 30,6 22,3 19,5 6,0 29,9 -0,5 2,1 1,6
0540 Sør-Aurdal 47,2 14,6 10,1 6,0 2,8 13,7 3,4 3,3 3,7
0541 Etnedal 19,5 5,9 4,1 2,8 1,2 5,5 6,4 4,9 14,0
0542 Nord-Aurdal  123,0 34,5 23,6 22,8 6,6 35,5 2,9 3,4 -1,0
0543 Vestre Slidre 35,8 11,3 7,6 3,5 2,1 11,2 5,5 6,8 10,4
0544 Øystre Slidre 59,6 17,0 11,9 7,5 3,2 20,0 21,9 17,5 15,2
0545 Vang 27,1 9,4 5,2 3,4 1,8 7,3 2,1 0,3 -1,1
                   
06 Buskerud 5 673,3 1 357,9  992,2 1 289,3  269,7 1 764,1 4,3 5,1 4,0
0602 Drammen 1 510,3  312,1  234,7  425,6 64,2  473,8 3,3 5,4 6,9
0604 Kongsberg  664,6  149,3  107,5  181,8 30,3  195,8 6,1 8,0 7,0
0605 Ringerike  626,4  149,2  108,4  157,6 29,6  181,6 4,0 5,7 4,4
0612 Hole  133,4 34,9 21,6 19,5 6,0 51,5 4,1 3,9 5,7
0615 Flå 15,5 5,1 3,4 1,5 1,0 4,6 0,5 5,8 6,3
0616 Nes 66,5 18,8 11,8 12,7 3,5 19,6 5,1 6,4 6,7
0617 Gol 92,3 25,3 16,3 18,2 4,9 27,6 4,8 1,2 -0,2
0618 Hemsedal 49,2 13,5 8,0 9,6 2,6 15,5 11,2 8,6 7,1
0619 Ål 95,8 26,3 16,0 18,8 5,0 29,6 8,2 1,9 1,1
0620 Hol  110,9 32,8 17,8 21,7 6,2 32,3 7,0 -3,8 -2,9
0621 Sigdal 61,7 18,9 12,3 8,7 3,4 18,5 6,3 1,6 9,3
0622 Krødsherad 44,4 11,4 7,7 9,3 2,1 13,9 5,3 4,5 -3,1
0623 Modum  247,7 66,8 47,5 47,7 13,0 72,8 5,1 9,4 3,9
0624 Øvre Eiker  306,7 77,3 59,4 57,5 15,7 96,9 4,3 5,8 2,2
0625 Nedre Eiker  414,5  105,2 86,1 66,9 21,3  135,1 5,1 5,1 3,9
0626 Lier  574,5  126,7 97,3  136,1 24,7  189,7 3,6 4,9 1,3
0627 Røyken  365,8 98,5 77,6 48,0 19,8  121,9 3,2 3,2 0,8
0628 Hurum  175,7 46,2 36,8 30,6 9,3 52,9 3,0 3,4 2,5
0631 Flesberg 42,0 12,9 9,1 5,2 2,4 12,5 -3,6 -1,3 -5,9
0632 Rollag 24,5 7,8 4,9 3,8 1,5 6,5 7,2 4,8 0,7
0633 Nore og Uvdal 50,8 18,9 8,1 8,5 3,5 11,8 4,9 2,8 2,7
                   
07 Vestfold 4 720,8 1 112,0  840,8 1 069,4  222,5 1 476,1 4,2 4,8 3,6
0701 Horten  528,1  122,4 93,9  136,6 25,5  149,8 3,4 4,2 6,4
0702 Holmestrand  174,3 45,8 35,3 30,6 9,1 53,5 4,8 4,2 -0,4
0704 Tønsberg  993,8  198,9  148,1  322,1 40,6  284,2 4,9 7,0 6,7
0706 Sandefjord  946,0  209,9  157,5  231,0 41,7  305,8 6,0 3,5 3,8
0709 Larvik  818,2  200,5  149,4  157,3 39,4  271,7 3,1 5,3 1,2
0711 Svelvik  117,3 31,5 25,5 17,9 6,3 36,0 1,2 2,8 -0,3
0713 Sande  139,7 38,8 30,2 17,7 7,7 45,4 6,9 4,7 3,8
0714 Hof 50,0 13,1 10,6 8,5 2,7 15,1 -1,2 -2,5 -1,1
0716 Re  144,4 38,1 29,8 24,0 7,5 45,0 5,3 4,7 2,1
0719 Andebu 84,5 22,7 17,8 12,7 4,6 26,7 8,5 8,2 12,4
0720 Stokke  195,3 48,5 37,3 40,5 9,6 59,4 0,6 2,6 -0,9
0722 Nøtterøy  413,4  107,9 80,9 55,7 21,0  148,0 2,7 4,7 3,5
0723 Tjøme 75,6 23,1 16,4 7,9 4,5 23,8 3,8 4,9 3,9
0728 Lardal 40,0 10,9 8,3 6,9 2,1 11,8 2,5 5,4 -0,1
                   
08 Telemark 3 351,8  841,4  608,3  756,5  168,8  976,8 2,8 2,2 1,6
0805 Porsgrunn  738,9  171,1  128,4  172,0 34,4  233,1 1,9 3,1 2,1
0806 Skien 1 075,1  251,0  191,2  269,9 51,7  311,3 3,9 3,9 5,9
0807 Notodden  259,8 60,7 43,7 68,9 12,2 74,3 4,1 -2,4 -2,4
0811 Siljan 39,2 11,1 8,8 4,7 2,2 12,4 0,7 1,0 -2,9
0814 Bamble  288,9 70,0 55,1 71,3 14,2 78,3 -0,6 0,7 -4,0
0815 Kragerø  183,4 48,3 36,4 33,3 9,7 55,8 5,5 7,0 4,2
0817 Drangedal 59,9 16,2 12,7 8,5 3,2 19,2 1,2 -0,9 -4,0
0819 Nome  118,7 31,3 22,5 22,5 6,2 36,1 5,5 3,2 2,3
0821 Bø 92,6 24,3 18,5 17,5 4,7 27,6 3,5 3,9 -1,3
0822 Sauherad 69,0 18,0 14,6 12,7 3,5 20,2 3,1 1,4 -0,4
0826 Tinn  129,2 42,2 22,3 22,6 8,0 34,1 -3,7 -5,9 -7,5
0827 Hjartdal 26,9 9,0 5,1 4,2 1,6 6,9 0,1 -0,2 -3,8
0828 Seljord 55,1 14,2 10,1 12,1 2,8 16,0 1,0 -2,4 0,7
0829 Kviteseid 41,7 11,6 8,6 7,9 2,3 11,3 5,5 2,5 4,1
0830 Nissedal 24,9 8,1 4,6 4,0 1,6 6,6 9,3 5,0 3,5
0831 Fyresdal 22,1 7,4 4,2 4,1 1,4 5,0 3,5 5,7 2,1
0833 Tokke 51,0 19,0 9,0 7,7 3,6 11,7 8,1 4,7 3,4
0834 Vinje 75,5 28,0 12,5 12,7 5,4 16,9 4,9 0,4 3,8
                   
09 Aust-Agder 2 016,9  510,9  373,0  419,0  100,2  613,8 4,8 4,3 0,8
0901 Risør  114,9 29,7 23,2 22,6 5,9 33,5 2,1 2,4 -1,3
0904 Grimstad  362,6 88,3 66,6 82,3 16,8  108,6 3,1 3,6 -0,8
0906 Arendal  858,5  199,3  152,0  193,8 39,5  273,8 5,0 4,8 -0,2
0911 Gjerstad 37,8 10,0 8,1 7,0 1,9 10,9 6,6 4,9 -2,1
0912 Vegårshei 28,1 7,6 6,1 4,6 1,5 8,4 8,0 6,3 6,1
0914 Tvedestrand  100,3 26,7 19,9 17,9 5,1 30,6 4,6 3,8 -6,1
0919 Froland 78,9 21,4 15,9 9,7 4,3 27,7 9,5 -0,3 0,3
0926 Lillesand  170,5 44,9 33,0 32,6 8,6 51,4 2,5 5,8 3,7
0928 Birkenes 76,8 18,4 14,1 18,5 3,8 21,9 9,9 6,7 8,9
0929 Åmli 30,7 9,6 6,6 4,0 2,2 8,1 21,2 22,7 41,3
0935 Iveland 17,1 5,9 3,6 2,2 1,2 4,2 4,2 4,2 3,7
0937 Evje og Hornnes 55,8 14,9 11,0 9,9 3,0 17,0 8,4 2,1 3,8
0938 Bygland 21,7 6,7 4,3 4,0 1,3 5,5 1,8 5,7 3,2
0940 Valle 29,0 10,7 4,7 5,0 2,0 6,6 4,3 1,3 1,8
0941 Bykle 34,2 16,9 3,9 4,8 3,1 5,5 0,2 -0,3 -3,4
                   
10 Vest-Agder 3 541,1  828,3  596,0  880,1  165,6 1 071,2 9,8 8,1 6,3
1001 Kristiansand 1 960,7  405,8  296,7  569,1 81,5  607,6 12,2 9,5 6,4
1002 Mandal  255,1 65,5 48,9 52,1 12,8 75,7 6,9 5,4 1,1
1003 Farsund  194,3 48,9 36,5 45,3 9,8 53,6 10,3 7,2 9,7
1004 Flekkefjord  171,9 44,6 32,9 31,1 9,1 54,3 5,4 7,3 8,4
1014 Vennesla  209,1 54,6 40,9 41,9 11,1 60,7 1,8 6,9 5,3
1017 Songdalen 94,6 23,9 19,5 16,6 4,8 29,8 6,3 7,4 4,7
1018 Søgne  176,8 45,1 34,9 29,1 9,1 58,7 7,5 6,0 7,4
1021 Marnardal 36,7 10,2 6,9 7,3 2,0 10,2 9,3 6,0 4,7
1026 Åseral 19,6 8,5 2,8 3,6 1,6 3,1 7,5 27,4 27,6
1027 Audnedal 27,1 6,8 5,1 6,3 1,3 7,6 6,8 8,4 7,1
1029 Lindesnes 67,8 19,1 14,3 10,7 3,7 19,9 3,8 5,1 5,2
1032 Lyngdal  131,8 33,3 25,0 29,6 6,8 37,1 6,3 5,8 8,4
1034 Hægebostad 24,2 6,8 5,1 4,4 1,3 6,6 4,4 2,3 4,6
1037 Kvinesdal  121,2 33,8 20,1 23,6 6,6 37,1 17,1 8,6 5,9
1046 Sirdal 50,3 21,5 6,4 9,4 4,0 9,0 7,4 3,6 4,3
                   
11 Rogaland 10 967,8 2 232,7 1 635,7 3 233,9  466,8 3 398,8 4,0 3,0 3,9
1101 Eigersund  283,4 70,8 52,8 56,8 14,0 89,0 7,0 7,1 0,8
1102 Sandnes 1 512,8  324,5  244,8  377,8 64,4  501,3 7,2 5,4 1,8
1103 Stavanger 4 193,4  735,1  525,7 1 510,9  146,2 1 275,5 0,0 0,6 -4,8
1106 Haugesund  782,4  167,6  129,4  211,4 34,8  239,2 7,7 6,0 4,5
1111 Sokndal 61,3 16,0 12,1 12,6 3,2 17,5 4,7 4,2 0,5
1112 Lund 65,2 14,3 10,8 18,3 2,9 18,9 8,0 9,1 12,3
1114 Bjerkreim 43,5 11,7 9,0 7,6 2,3 12,8 1,3 2,9 1,6
1119 Hå  287,4 73,6 55,1 58,0 14,6 86,1 5,0 5,8 3,5
1120 Klepp  323,7 76,1 57,3 67,2 15,7  107,4 3,0 5,9 7,3
1121 Time  302,1 77,7 58,9 53,4 15,4 96,7 5,1 4,7 2,3
1122 Gjesdal  173,8 46,5 36,3 27,1 9,5 54,5 3,7 5,5 3,8
1124 Sola 1 009,9  127,9 89,5  509,4 25,9  257,2 5,4 -0,9 -3,4
1127 Randaberg  305,6 53,0 39,2 35,9 10,6  166,9 39,3 3,0 1,3
1129 Forsand 27,3 10,9 3,8 4,3 2,1 6,2 4,1 2,2 1,8
1130 Strand  194,7 50,4 39,5 30,3 10,2 64,2 7,0 6,7 1,3
1133 Hjelmeland 58,0 20,6 9,8 10,5 3,8 13,2 2,4 5,2 3,8
1134 Suldal 87,9 32,6 13,6 17,5 27,2 -2,9 -5,6 -7,0  310,7
1135 Sauda 90,6 26,9 17,6 13,7 5,4 27,0 2,1 3,0 1,0
1141 Finnøy 45,3 12,1 9,0 8,6 2,3 13,2 4,6 1,4 -1,3
1142 Rennesøy 65,1 17,0 13,1 7,5 3,4 24,1 16,0 8,2 5,1
1144 Kvitsøy 8,7 2,2 1,8 1,5 0,4 2,7 -6,1 -9,2 -7,8
1145 Bokn 13,0 3,5 2,5 2,4 0,7 3,9 2,0 -0,7 -2,4
1146 Tysvær  167,5 42,9 34,7 25,4 9,0 55,5 8,5 2,1 4,9
1149 Karmøy  696,7  177,3  138,6  129,8 34,9  216,2 1,8 4,1 -3,9
1151 Utsira 3,9 0,8 0,8 0,9 0,2 1,2 -13,2 -30,9 -37,6
1154 Vindafjord 90,8 24,3 17,4 13,7 4,7 30,7 -1,2 1,8 6,6
1159 Ølen 73,9 16,4 12,5 21,3 3,2 20,4 10,3 3,3 3,3
                   
12 Hordaland 11 340,3 2 424,0 1 783,5 2 658,7  481,0 3 993,1 8,0 4,7 1,3
1201 Bergen 7 224,2 1 353,6  991,1 1 870,1  268,1 2 741,3 10,0 3,2 0,1
1211 Etne 64,3 17,9 13,2 10,0 3,5 19,6 3,4 -0,9 0,4
1216 Sveio 72,9 20,9 16,7 9,1 4,1 22,1 8,6 9,5 6,7
1219 Bømlo  216,0 51,3 40,0 50,5 9,9 64,1 9,9 2,3 -7,0
1221 Stord  419,6 84,0 66,8  121,9 17,2  129,7 10,0 7,9 4,7
1222 Fitjar 52,9 14,1 10,9 9,1 2,8 16,0 2,0 8,7 5,1
1223 Tysnes 46,6 12,2 9,2 8,8 2,4 14,0 4,2 -0,3 1,8
1224 Kvinnherad  267,0 68,1 48,8 48,5 13,4 88,2 4,1 2,5 0,6
1227 Jondal 21,4 6,1 3,7 4,4 1,2 6,0 10,8 9,3 8,8
1228 Odda  169,2 52,3 27,4 34,6 10,2 44,7 2,6 30,2 23,5
1231 Ullensvang 63,3 16,8 12,4 11,5 3,4 19,2 2,6 -0,6 2,0
1232 Eidfjord 25,4 12,3 3,4 3,4 2,3 4,0 3,7 0,9 -0,2
1233 Ulvik 21,4 8,0 3,6 3,5 1,5 4,7 -2,6 3,2 0,2
1234 Granvin 15,6 4,2 3,4 3,0 0,9 4,1 6,6 2,1 2,9
1235 Voss  254,1 66,6 47,5 48,4 12,8 78,8 -0,3 -2,1 -7,0
1238 Kvam  155,2 41,0 29,5 31,1 8,1 45,5 4,8 2,8 3,0
1241 Fusa 81,4 19,8 13,7 23,2 3,7 20,9 -4,3 9,2 5,1
1242 Samnanger 42,4 12,9 8,9 5,1 2,6 12,9 4,5 4,5 4,8
1243 Os  299,6 77,5 60,4 46,2 15,8 99,8 4,7 6,7 3,5
1244 Austevoll  126,0 29,6 21,1 29,7 5,7 40,0 -2,8 14,6 5,2
1245 Sund  103,6 27,6 22,4 15,7 5,6 32,3 9,4 9,8 4,9
1246 Fjell  412,8  101,9 82,4 80,4 20,5  127,7 6,9 8,7 1,9
1247 Askøy  380,8  102,9 85,1 50,8 21,0  120,9 6,2 8,0 5,0
1251 Vaksdal 70,2 21,9 13,7 12,8 4,4 17,4 -5,7 -1,3 -2,5
1252 Modalen 12,3 5,8 1,3 2,2 1,1 1,9 6,3 13,8 12,8
1253 Osterøy  119,7 31,3 24,2 22,2 6,1 35,9 4,2 2,5 -5,3
1256 Meland  107,7 27,9 22,0 21,0 5,6 31,3 3,6 10,4 8,1
1259 Øygarden 65,9 19,3 13,8 11,3 4,0 17,6 4,7 13,7 14,4
1260 Radøy 76,5 20,4 16,4 13,9 4,1 21,7 5,6 4,0 1,2
1263 Lindås  253,8 67,1 51,9 40,5 13,3 81,1 2,3 8,2 3,3
1264 Austrheim 58,0 14,9 10,5 10,3 2,9 19,4 7,1 3,0 3,2
1265 Fedje 11,0 3,1 2,4 1,5 0,6 3,3 2,0 3,1 -3,0
1266 Masfjorden 29,5 10,8 5,7 3,8 2,1 7,1 3,2 3,7 4,2
                   
14 Sogn og Fjordane 2 108,3  553,9  390,6  442,0  108,8  613,0 3,6 2,9 0,8
1401 Flora  235,1 56,7 44,5 50,3 11,3 72,4 -4,4 5,7 1,9
1411 Gulen 41,8 10,4 7,8 8,5 1,9 13,1 -9,3 -1,4 -10,0
1412 Solund 15,6 4,7 2,9 2,3 0,9 4,8 1,8 2,3 -2,3
1413 Hyllestad 23,5 6,2 4,7 4,9 1,2 6,6 0,6 0,6 -1,0
1416 Høyanger 90,6 27,5 17,4 16,6 5,4 23,7 -1,3 -0,2 -1,2
1417 Vik 57,9 15,9 9,3 11,3 3,1 18,3 8,0 0,9 -0,4
1418 Balestrand 25,5 7,2 5,0 5,5 1,4 6,3 1,5 3,6 0,7
1419 Leikanger 64,2 11,4 8,8 28,6 2,2 13,1 9,4 5,0 -2,4
1420 Sogndal  130,6 33,4 25,2 30,0 6,6 35,4 5,8 3,7 1,8
1421 Aurland 44,3 18,8 7,2 4,8 3,6 10,1 3,8 -2,9 -2,4
1422 Lærdal 42,7 14,8 8,0 6,1 2,8 11,1 3,1 2,1 0,5
1424 Årdal  123,0 39,1 24,1 14,7 7,9 37,1 -3,4 0,5 -1,9
1426 Luster 89,4 31,2 15,7 13,9 6,0 22,8 0,8 -2,0 -3,0
1428 Askvoll 48,0 13,6 10,5 7,1 2,7 14,0 7,4 8,7 7,3
1429 Fjaler 46,0 12,1 8,8 8,8 2,3 13,9 -6,1 1,9 0,0
1430 Gaular 47,1 12,4 9,6 10,0 2,4 12,8 3,6 4,3 0,8
1431 Jølster 43,3 12,6 9,7 6,2 2,4 12,5 -0,1 -6,6 -8,9
1432 Førde  303,5 60,2 47,3 98,9 12,2 84,8 16,5 11,3 11,0
1433 Naustdal 38,9 11,3 9,2 4,8 2,2 11,4 0,4 0,5 -3,0
1438 Bremanger 73,7 22,7 14,3 13,7 4,5 18,6 4,4 3,0 0,6
1439 Vågsøy  116,6 30,2 22,3 19,9 5,7 38,7 -1,5 -0,2 -7,4
1441 Selje 48,0 13,4 10,7 6,8 2,6 14,5 -0,1 -0,2 -6,8
1443 Eid 96,2 26,0 20,2 15,0 5,3 29,7 0,0 -0,7 1,7
1444 Hornindal 16,1 4,8 3,7 2,2 0,9 4,4 -2,3 -3,3 -4,3
1445 Gloppen  114,3 26,0 19,6 19,7 5,1 43,8 17,3 8,0 9,3
1449 Stryn  132,4 31,5 24,3 31,5 6,2 39,0 8,1 5,8 6,5
                   
15 Møre og Romsdal 5 200,3 1 242,6  938,7 1 177,6  245,1 1 596,3 4,5 4,3 1,0
1502 Molde  684,5  137,3  106,5  236,7 27,8  176,3 10,1 9,7 11,5
1503 Kristiansund  350,9 84,2 65,9 72,5 17,6  110,7 2,2 3,3 2,9
1504 Ålesund 1 034,9  231,9  168,0  270,2 44,5  320,4 6,3 4,0 -4,2
1511 Vanylven 59,5 16,6 13,0 9,3 3,3 17,2 -8,4 -1,1 -3,6
1514 Sande 49,0 12,5 9,9 9,6 2,5 14,5 15,3 13,3 11,8
1515 Herøy  220,3 52,6 38,9 44,0 10,0 74,9 8,8 14,4 4,9
1516 Ulstein  164,7 36,0 26,6 43,7 6,8 51,6 -1,6 4,7 6,4
1517 Hareid 88,4 20,7 17,0 20,4 4,2 26,1 -0,1 -1,1 -0,3
1519 Volda  152,7 38,2 29,6 33,0 7,7 44,2 3,6 3,9 4,9
1520 Ørsta  189,2 46,5 35,9 38,5 9,1 59,3 6,2 2,6 -3,8
1523 Ørskog 38,7 9,9 7,8 6,8 2,0 12,1 5,7 6,1 4,2
1524 Norddal 34,8 11,5 6,3 6,7 2,2 8,0 8,9 5,2 5,9
1525 Stranda 87,1 22,4 16,8 16,8 4,4 26,7 0,8 -2,2 -3,8
1526 Stordal 19,8 4,6 3,5 5,3 0,9 5,5 2,6 1,8 4,2
1528 Sykkylven  190,4 37,3 28,8 45,9 7,4 70,9 -8,5 -10,5 -8,0
1529 Skodje 60,4 15,8 12,7 11,2 3,1 17,6 -6,3 -2,2 -16,0
1531 Sula  142,0 34,1 27,5 25,6 6,7 48,1 5,1 5,3 2,1
1532 Giske  113,3 30,9 24,6 15,3 6,1 36,4 4,6 5,2 0,5
1534 Haram  182,0 44,9 32,9 42,0 8,9 53,1 0,9 1,3 -1,4
1535 Vestnes  117,2 28,0 21,7 26,3 5,6 35,6 3,0 -0,1 -4,6
1539 Rauma  156,3 34,5 25,8 31,3 6,7 57,9 7,6 4,8 -1,1
1543 Nesset 51,5 16,5 10,1 9,1 3,2 12,5 7,9 17,4 17,1
1545 Midsund 36,3 10,1 7,7 5,8 2,0 10,7 12,3 13,2 6,9
1546 Sandøy 37,5 7,7 5,5 6,0 1,4 17,0 0,7 -2,6 -8,6
1547 Aukra 52,8 14,5 11,3 9,0 2,9 15,1 4,4 7,8 5,4
1548 Fræna  160,7 40,9 32,8 29,5 8,3 49,2 4,3 4,1 3,7
1551 Eide 55,2 14,2 11,3 8,9 2,8 18,0 1,3 2,5 5,7
1554 Averøy 95,6 24,9 20,4 17,3 4,9 28,1 3,6 6,4 -2,3
1556 Frei 83,1 23,5 19,6 9,1 4,9 25,9 2,7 4,0 5,4
1557 Gjemnes 39,5 11,8 9,0 5,5 2,3 10,8 -4,5 -5,6 -3,2
1560 Tingvoll 47,4 12,7 10,2 7,6 2,5 14,4 4,0 2,1 -2,5
1563 Sunndal  153,9 44,2 29,2 25,6 8,6 46,3 3,8 5,6 0,8
1566 Surnadal  106,4 27,6 19,5 16,2 5,3 37,8 9,7 3,0 -0,7
1567 Rindal 32,4 10,3 6,4 4,5 2,0 9,2 10,5 9,2 9,3
1569 Aure 39,5 11,7 9,2 4,6 2,2 11,9 6,3 5,0 2,7
1571 Halsa 23,6 7,0 5,4 3,2 1,4 6,7 4,3 -0,6 -5,9
1572 Tustna 14,3 4,0 3,2 1,3 0,8 5,0 13,7 10,7 7,2
1573 Smøla 34,5 10,5 8,0 3,4 2,1 10,5 8,2 8,9 6,5
                   
16 Sør-Trøndelag 5 984,0 1 353,1 1 056,3 1 519,7  275,5 1 779,5 2,4 0,3 0,9
1601 Trondheim 4 072,8  834,9  650,3 1 210,4  171,3 1 205,9 1,3 -1,4 0,3
1612 Hemne 65,9 18,8 14,3 9,1 3,7 20,0 1,2 3,7 1,8
1613 Snillfjord 13,6 4,4 3,2 1,3 0,8 3,8 5,2 6,4 4,5
1617 Hitra 58,7 16,0 13,4 8,1 3,3 17,8 7,0 3,3 2,7
1620 Frøya 64,6 16,5 13,7 7,8 3,2 23,4 13,7 10,5 5,8
1621 Ørland 92,6 23,3 17,9 16,1 4,6 30,7 2,6 0,2 -6,1
1622 Agdenes 27,2 6,9 5,4 6,6 1,4 6,8 4,2 0,7 2,3
1624 Rissa 92,8 24,8 20,0 17,3 5,0 25,7 2,9 -1,2 -2,6
1627 Bjugn 70,3 17,9 15,0 12,1 3,8 21,5 6,3 4,4 5,6
1630 Åfjord 46,1 12,5 10,0 6,7 2,5 14,6 7,7 2,5 4,1
1632 Roan 13,2 4,0 3,1 1,5 0,8 3,8 8,7 6,0 -1,7
1633 Osen 15,8 4,9 4,0 1,1 1,0 4,9 15,5 20,7 17,6
1634 Oppdal  108,8 29,3 21,9 15,6 5,7 36,2 6,1 4,1 5,7
1635 Rennebu 39,9 12,4 7,9 7,2 2,4 10,1 5,2 3,7 3,5
1636 Meldal 59,8 16,0 12,2 11,4 3,2 17,1 4,4 3,5 5,6
1638 Orkdal  201,5 48,4 38,3 48,3 9,9 56,5 1,5 4,2 1,7
1640 Røros 99,4 26,3 19,8 18,1 5,2 30,1 9,3 4,0 4,7
1644 Holtålen 28,6 8,4 6,8 3,5 1,6 8,3 1,9 2,0 -3,4
1648 Midtre Gauldal 92,6 23,5 18,9 19,0 4,8 26,5 9,7 6,9 9,7
1653 Melhus  233,5 64,1 52,0 35,2 12,9 69,3 3,1 4,9 3,0
1657 Skaun 94,0 26,8 22,6 10,8 5,3 28,5 6,5 6,7 2,0
1662 Klæbu 91,8 26,5 21,0 11,4 5,5 27,3 4,7 4,2 1,9
1663 Malvik  216,1 59,2 48,9 26,4 12,4 69,3 6,9 8,9 5,4
1664 Selbu 66,3 18,5 13,2 12,7 3,6 18,2 8,1 6,7 4,5
1665 Tydal 18,2 8,7 2,7 2,0 1,6 3,1 -30,8 -43,8 -43,6
                   
17 Nord-Trøndelag 2 177,6  551,3  433,2  460,4  110,2  622,5 3,4 3,0 0,9
1702 Steinkjer  396,4 87,5 69,5  109,0 18,0  112,3 1,7 3,8 3,9
1703 Namsos  208,2 56,6 46,2 26,2 11,4 67,9 6,8 2,8 1,5
1711 Meråker 43,0 11,6 7,9 10,0 2,3 11,2 3,0 1,5 -4,4
1714 Stjørdal  331,6 84,1 66,1 65,7 16,5 99,1 -1,1 -1,7 -7,5
1717 Frosta 32,4 8,9 7,0 5,6 1,8 9,1 4,0 4,3 3,0
1718 Leksvik 59,5 14,5 11,5 13,5 2,8 17,2 3,9 5,8 4,3
1719 Levanger  357,9 79,2 63,9  106,4 15,7 92,7 3,6 0,4 -1,4
1721 Verdal  243,8 57,4 47,1 57,5 11,8 70,0 6,6 5,8 6,4
1723 Mosvik 12,1 3,6 2,7 2,1 0,7 2,9 -4,2 -3,6 -5,7
1724 Verran 36,6 10,3 7,4 7,4 2,1 9,3 -6,2 -8,6 -12,2
1725 Namdalseid 21,4 6,2 5,1 2,7 1,2 6,2 4,4 4,8 7,5
1729 Inderøy 90,2 24,8 20,0 14,6 5,0 25,9 7,1 8,5 5,6
1736 Snåsa 29,7 10,6 6,7 4,1 2,0 6,3 5,4 23,8 16,1
1738 Lierne 21,3 6,7 4,8 2,6 1,3 5,8 3,3 0,0 -1,5
1739 Røyrvik 8,7 3,3 1,7 1,1 0,6 1,9 1,0 -1,2 -2,3
1740 Namsskogan 17,0 7,2 3,1 1,6 1,3 3,8 5,8 6,0 0,3
1742 Grong 40,0 12,9 8,5 4,4 2,5 11,7 5,6 8,0 6,7
1743 Høylandet 16,8 4,8 4,0 1,9 1,0 5,0 -0,3 -3,3 -3,1
1744 Overhalla 53,7 15,2 12,2 7,0 3,0 16,3 8,3 4,1 2,0
1748 Fosnes 8,5 2,6 2,1 0,9 0,5 2,4 2,3 1,5 2,3
1749 Flatanger 14,3 4,3 3,5 1,4 0,9 4,3 -1,2 4,1 15,4
1750 Vikna 59,5 16,9 14,2 6,6 3,4 18,4 16,8 17,9 18,2
1751 Nærøy 67,0 19,7 16,0 7,1 3,9 20,3 0,8 0,6 -3,3
1755 Leka 8,0 2,4 1,9 0,8 0,5 2,3 -2,3 -4,3 -11,4
                   
18 Nordland 4 027,0 1 087,9  834,5  632,6  218,8 1 253,2 4,8 2,4 -0,6
1804 Bodø  922,6  214,7  168,0  219,4 43,2  277,4 1,9 -7,2 -11,0
1805 Narvik  352,9 95,9 71,0 55,4 19,9  110,8 8,9 3,7 5,1
1811 Bindal 24,1 8,1 5,1 3,0 1,6 6,2 1,6 0,1 -0,7
1812 Sømna 25,1 7,4 6,2 2,9 1,5 7,1 5,7 3,5 3,9
1813 Brønnøy  115,5 31,1 26,0 15,6 6,4 36,4 5,3 7,6 4,7
1815 Vega 17,3 5,2 4,3 1,6 1,1 5,1 7,1 5,9 6,5
1816 Vevelstad 6,0 1,8 1,5 0,6 0,3 1,7 -2,6 -3,5 -7,2
1818 Herøy 22,4 6,5 5,3 2,6 1,3 6,6 4,8 5,0 2,9
1820 Alstahaug  116,2 32,3 26,5 14,3 6,5 36,6 6,2 3,6 0,9
1822 Leirfjord 24,0 7,0 5,9 2,5 1,4 7,2 -3,8 -4,7 -6,4
1824 Vefsn  270,1 64,1 50,0 33,1 13,1  109,8 1,0 3,2 1,9
1825 Grane 20,7 6,7 4,8 2,3 1,3 5,6 4,7 3,6 2,0
1826 Hattfjelldal 19,0 5,9 4,3 2,6 1,2 4,9 4,1 -1,7 -2,7
1827 Dønna 18,9 5,6 4,7 2,0 1,1 5,4 6,1 6,3 -0,4
1828 Nesna 27,8 7,2 6,0 5,9 1,4 7,3 8,5 8,9 5,4
1832 Hemnes 71,9 27,7 14,2 6,5 5,4 18,2 3,9 1,6 -0,5
1833 Rana  456,9  123,7 92,7 85,2 24,9  130,4 6,9 10,1 5,6
1834 Lurøy 26,8 7,6 6,0 3,6 1,5 8,1 -0,9 -2,9 -3,8
1835 Træna 7,0 1,9 1,6 0,9 0,4 2,2 -2,2 -2,8 -7,5
1836 Rødøy 19,2 5,4 4,2 2,3 1,1 6,3 8,1 4,4 -0,9
1837 Meløy  123,2 37,5 24,6 16,5 7,4 37,2 10,2 4,7 -0,4
1838 Gildeskål 31,5 10,3 6,7 3,6 2,1 8,9 10,3 15,5 17,1
1839 Beiarn 15,1 5,4 3,1 1,8 1,1 3,6 11,3 8,6 8,3
1840 Saltdal 72,8 20,7 16,4 9,2 4,1 22,4 4,5 1,9 -2,4
1841 Fauske  157,3 46,2 33,7 16,0 9,2 52,1 10,3 4,7 4,4
1845 Sørfold 37,9 12,0 7,1 6,1 2,3 10,5 7,3 -12,2 -12,8
1848 Steigen 35,5 10,5 8,2 4,3 2,2 10,4 -0,8 -4,0 -4,2
1849 Hamarøy 29,2 8,9 5,7 3,2 1,7 9,7 0,8 -1,2 -6,2
1850 Tysfjord 31,6 10,3 7,1 3,3 2,0 8,8 8,2 10,8 9,2
1851 Lødingen 39,2 11,8 9,1 3,6 2,3 12,5 2,0 4,4 -3,2
1852 Tjeldsund 20,6 6,3 5,0 1,7 1,3 6,3 10,2 10,9 6,5
1853 Evenes 21,8 6,1 4,6 2,6 1,2 7,2 6,6 5,9 0,9
1854 Ballangen 36,0 10,4 8,4 3,7 2,1 11,4 8,6 7,3 3,4
1856 Røst 8,1 2,1 1,7 1,1 0,4 2,6 10,3 11,6 10,5
1857 Værøy 11,0 3,2 2,6 1,3 0,6 3,3 -6,1 24,2 23,2
1859 Flakstad 17,4 5,2 3,8 1,7 1,0 5,7 2,2 2,4 1,5
1860 Vestvågøy  150,4 43,5 35,4 14,8 8,7 48,0 12,2 13,8 7,6
1865 Vågan  140,1 38,2 31,8 17,5 7,5 45,1 6,0 6,4 1,9
1866 Hadsel  120,3 34,0 29,0 12,4 7,0 37,9 7,1 6,0 2,9
1867 Bø 35,5 10,4 8,5 4,1 2,0 10,4 2,7 2,6 -5,1
1868 Øksnes 68,4 18,6 16,0 9,2 3,7 20,9 1,5 0,6 -5,3
1870 Sortland  160,3 41,8 34,9 21,7 8,4 53,5 2,3 8,7 4,6
1871 Andøy 83,5 23,5 19,1 9,5 4,8 26,6 -1,3 -2,1 -4,7
1874 Moskenes 16,0 5,0 3,6 1,4 1,0 4,9 -4,9 -2,8 -12,9
                   
19 Troms 2 810,1  736,0  594,7  478,7  150,5  850,2 3,9 2,0 0,4
1901 Harstad  445,0  112,8 91,2 78,3 23,2  139,4 5,5 1,5 -1,7
1902 Tromsø 1 449,2  336,3  276,0  323,3 70,0  443,8 4,5 2,5 2,8
1911 Kvæfjord 43,7 12,2 10,3 6,3 2,5 12,4 5,8 3,3 3,0
1913 Skånland 42,3 12,6 10,3 4,0 2,5 13,0 6,9 4,9 1,8
1915 Bjarkøy 6,8 2,0 1,6 0,9 0,4 1,9 8,8 6,5 8,6
1917 Ibestad 20,7 6,2 4,7 2,4 1,2 6,2 -6,1 -3,8 -8,5
1919 Gratangen 15,1 4,4 3,6 2,0 0,9 4,3 7,6 3,5 -0,8
1920 Lavangen 13,4 3,9 3,2 1,3 0,8 4,2 7,2 4,5 -1,9
1922 Bardu 74,0 24,3 16,5 5,9 4,9 22,5 10,9 7,9 4,0
1923 Salangen 31,9 9,4 7,7 3,7 1,9 9,3 7,3 5,7 2,9
1924 Målselv  116,5 34,6 26,7 10,5 6,8 37,9 1,1 1,7 -5,2
1925 Sørreisa 45,1 13,2 10,7 2,6 2,6 16,1 -5,8 -6,4 -12,1
1926 Dyrøy 15,7 4,6 3,8 1,8 0,9 4,6 3,3 1,8 -1,1
1927 Tranøy 21,3 6,3 5,2 1,9 1,3 6,5 3,7 2,3 -1,9
1928 Torsken 13,5 3,9 3,3 1,8 0,8 3,7 -10,3 -11,1 -14,0
1929 Berg 15,8 4,5 3,5 1,8 0,9 5,1 6,2 6,4 3,1
1931 Lenvik  175,2 47,8 38,5 21,9 9,5 57,6 1,3 -1,8 -2,9
1933 Balsfjord 70,5 21,1 17,1 6,5 4,2 21,6 1,9 1,7 1,1
1936 Karlsøy 25,3 9,7 8,3 0,4 2,0 5,0 -3,0 -0,9 -3,8
1938 Lyngen 32,0 12,3 10,3 0,3 2,5 6,7 2,8 2,3 1,9
1939 Storfjord 21,9 9,3 6,5 0,2 1,8 4,1 7,7 7,2 4,7
1940 Kåfjord 20,3 8,5 6,5 0,0 1,7 3,6 -2,8 -3,3 -5,8
1941 Skjervøy 30,1 11,5 9,7 0,5 2,4 6,0 0,1 2,7 -2,1
1942 Nordreisa 51,3 18,9 15,7 0,4 3,8 12,4 2,3 3,9 -0,4
1943 Kvænangen 13,4 5,9 4,0 0,1 1,2 2,2 2,3 4,3 1,4
                   
20 Finnmark Finnmárku  904,9  332,7  272,6 13,7 67,8  218,1 2,3 1,8 -2,5
2002 Vardø 26,3 10,2 8,4 0,1 2,1 5,6 0,0 -11,0 -26,5
2003 Vadsø 81,6 29,7 24,0 0,8 6,1 21,0 4,3 3,0 1,8
2004 Hammerfest  154,5 54,9 44,2 3,4 11,5 40,5 7,9 9,5 5,8
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 26,1 8,6 7,3 4,1 1,7 4,4 0,4 -15,8 -16,7
2012 Alta  217,8 78,8 64,2 1,8 15,8 57,2 3,6 3,2 -2,6
2014 Loppa 12,0 4,6 3,8 0,1 0,9 2,5 2,9 3,3 -2,6
2015 Hasvik 10,5 4,2 3,2 0,1 0,9 2,2 -7,3 -11,5 -12,3
2017 Kvalsund 11,2 4,7 3,5 0,1 0,9 2,1 11,9 16,1 9,0
2018 Måsøy 16,9 6,3 5,0 0,1 1,2 4,2 -7,0 -0,5 -6,3
2019 Nordkapp 41,5 15,3 12,8 0,2 3,1 10,3 1,5 0,9 -3,5
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 53,3 19,6 16,3 0,3 4,0 13,2 4,1 5,5 -0,6
2021 Kárásjohka - Karasjok 28,4 10,4 9,2 0,6 2,2 6,0 -0,5 0,5 1,3
2022 Lebesby 16,5 6,7 4,8 0,1 1,3 3,6 -2,8 -3,0 -8,5
2023 Gamvik 11,9 4,5 3,9 0,0 1,0 2,5 -4,3 -2,1 -3,6
2024 Berlevåg 12,5 4,9 3,8 0,1 1,0 2,7 2,4 5,5 1,9
2025 Deatnu - Tana 34,3 12,4 10,3 0,4 2,5 8,7 9,4 6,5 1,4
2027 Unjárga - Nesseby 10,1 4,0 3,4 0,0 0,8 1,9 7,4 5,7 3,1
2028 Båtsfjord 27,2 10,0 8,5 0,3 2,1 6,4 -4,6 -6,0 -7,7
2030 Sør-Varanger  112,2 43,1 35,8 1,0 8,8 23,5 -4,9 -2,0 -4,8
                   
23 Kontinentalsokkelen  595,2 25,9 27,9  135,8 5,2  400,3 . 1,4 -15,9
2311 Nordsjøen 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4  120,8 . .
2312 Stavanger  546,8 25,9 27,9  135,8 5,2  352,0 94,7 1,4 -15,9

Standardtegn i tabeller