Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mars. 2004-2005.
Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt  109 505      115 091 5,1     24 190      25 231 4,3     4 909      5 046 2,8
                   
01 Østfold 5 158 5 535 7,3 1 208 1 265 4,8  243  256 5,5
02 Akershus 14 024 14 522 3,6 2 977 3 169 6,4  598  631 5,6
03 Oslo 21 762 22 627 4,0 3 653 3 861 5,7  731  755 3,4
04 Hedmark 3 376 3 562 5,5  840  862 2,7  171  171 0,4
05 Oppland 3 312 3 425 3,4  845  883 4,6  169  176 3,7
06 Buskerud 5 441 5 673 4,3 1 292 1 358 5,1  259  270 4,0
07 Vestfold 4 531 4 721 4,2 1 062 1 112 4,7  215  223 3,6
08 Telemark 3 259 3 352 2,8  824  841 2,2  166  169 1,6
09 Aust-Agder 1 924 2 017 4,8  490  511 4,3 99  100 0,8
10 Vest-Agder 3 225 3 541 9,8  766  828 8,1  156  166 6,3
11 Rogaland 10 551 10 968 4,0 2 168 2 233 3,0  449  467 3,9
12 Hordaland 10 502 11 340 8,0 2 316 2 424 4,7  475  481 1,3
14 Sogn og Fjordane 2 035 2 108 3,6  539  554 2,8  108  109 0,8
15 Møre og Romsdal 4 975 5 200 4,5 1 191 1 243 4,3  243  245 1,0
16 Sør-Trøndelag 5 845 5 984 2,4 1 349 1 353 0,3  273  276 0,9
17 Nord-Trøndelag 2 107 2 178 3,4  536  551 3,0  109  110 0,9
18 Nordland 3 843 4 027 4,8 1 062 1 088 2,4  220  219 -0,6
19 Troms 2 703 2 810 3,9  722  736 2,0  150  151 0,4
20 Finnmark Finnmárku  885  905 2,3  327  333 1,8 70 68 -2,6
23 Kontinentalsokkelen 49  595 1 122,2 26 26 1,2 6 5 -16,1
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda1 Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda1 Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt 28 640 30 254 5,6 17 913 25 231 40,9 33 853 35 871 6,0
                   
01 Østfold 1 143 1 192 4,2  938 1 265 34,9 1 626 1 856 14,1
02 Akershus 3 597 3 636 1,1 2 206 3 169 43,7 4 646 4 746 2,1
03 Oslo 8 286 8 754 5,6 2 496 3 861 54,7 6 597 6 576 -0,3
04 Hedmark  728  806 10,7  633  862 36,2 1 005 1 062 5,8
05 Oppland  677  699 3,3  633  883 39,6  989 1 005 1,6
06 Buskerud 1 244 1 289 3,7  946 1 358 43,5 1 700 1 764 3,8
07 Vestfold  989 1 069 8,2  802 1 112 38,7 1 464 1 476 0,8
08 Telemark  697  757 8,6  593  841 41,9  980  977 -0,3
09 Aust-Agder  393  419 6,6  355  511 43,9  586  614 4,7
10 Vest-Agder  803  880 9,6  560  828 47,8  939 1 071 14,1
11 Rogaland 3 204 3 234 0,9 1 588 2 233 40,6 3 141 3 399 8,2
12 Hordaland 2 595 2 659 2,5 1 735 2 424 39,7 3 381 3 993 18,1
14 Sogn og Fjordane  388  442 13,8  377  554 46,9  623  613 -1,6
15 Møre og Romsdal 1 070 1 178 10,0  897 1 243 38,5 1 574 1 596 1,4
16 Sør-Trøndelag 1 420 1 520 7,0 1 042 1 353 29,9 1 762 1 780 1,0
17 Nord-Trøndelag  409  460 12,5  425  551 29,8  628  623 -0,9
18 Nordland  480  633 31,9  823 1 088 32,2 1 258 1 253 -0,4
19 Troms  398  479 20,4  576  736 27,8  858  850 -0,9
20 Finnmark Finnmárku 12 14 17,1  264  333 25,8  212  218 2,7
23 Kontinentalsokkelen  108  136 26,0 26 26 0,0 -117  400 -442,7
1  De publiserte tallene for medlemsavgift og arbeidsgiveravgift til folketrygden er ikke korrekte. Rette tall finnes i Statistikkbanken, endret per 13.03.2006.

Standardtegn i tabeller