Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-februar. 2004-2005. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt 55 272      58 844 6,5 10 403 11 326 8,9 2 364 2 118 -10,4
                   
01 Østfold 2 533 2 902 14,6  506  568 12,4  113  106 -6,2
02 Akershus 7 082 7 345 3,7 1 245 1 392 11,8  278  258 -7,1
03 Oslo 11 423 12 041 5,4 1 430 1 621 13,4  325  296 -9,0
04 Hedmark 1 620 1 773 9,4  359  388 8,2 83 72 -13,3
05 Oppland 1 607 1 695 5,5  365  402 10,1 82 73 -10,2
06 Buskerud 2 679 2 880 7,5  556  617 11,1  124  114 -8,7
07 Vestfold 2 222 2 360 6,2  442  490 10,8  102 91 -11,1
08 Telemark 1 592 1 689 6,1  372  401 7,8 82 74 -9,6
09 Aust-Agder  942 1 023 8,6  218  237 8,7 50 44 -11,3
10 Vest-Agder 1 582 1 817 14,9  335  387 15,4 77 71 -7,5
11 Rogaland 5 386 5 620 4,3  944  979 3,6  220  204 -7,4
12 Hordaland 5 433 5 362 -1,3 1 019 1 092 7,1  234  203 -13,2
14 Sogn og Fjordane 1 038 1 100 6,0  263  274 3,9 58 50 -13,8
15 Møre og Romsdal 2 548 2 695 5,7  544  580 6,6  124  106 -13,9
16 Sør-Trøndelag 2 895 3 023 4,4  588  603 2,7  132  113 -14,4
17 Nord-Trøndelag 1 015 1 061 4,5  233  247 5,7 53 46 -12,9
18 Nordland 1 858 2 023 8,8  487  518 6,4  112 97 -13,6
19 Troms 1 311 1 410 7,6  322  344 6,8 75 65 -13,0
20 Finnmark Finnmárku  436  458 5,1  154  162 5,7 37 31 -15,8
23 Kontinental-
sokkelen
70  567  708,1 23 26 11,8 6 5 -9,1
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt 15 768 16 796 6,5 7 678 8 129 5,9 19 058 20 475 7,4
                   
01 Østfold  628  639 1,8  402  424 5,4  885 1 166 31,7
02 Akershus 1 982 2 015 1,6  944 1 014 7,4 2 633 2 667 1,3
03 Oslo 4 580 4 899 7,0  978 1 108 13,3 4 111 4 117 0,2
04 Hedmark  381  435 14,2  271  287 5,9  527  591 12,2
05 Oppland  380  386 1,7  268  288 7,2  512  547 6,7
06 Buskerud  691  716 3,6  402  432 7,4  906 1 002 10,6
07 Vestfold  537  592 10,2  342  364 6,4  799  823 3,1
08 Telemark  378  418 10,4  253  267 5,2  506  530 4,6
09 Aust-Agder  216  235 8,9  151  162 7,1  307  344 12,1
10 Vest-Agder  437  475 8,8  243  264 8,7  489  620 26,7
11 Rogaland 1 787 1 799 0,7  685  698 1,9 1 749 1 940 10,9
12 Hordaland 1 474 1 470 -0,3  764  780 2,1 1 942 1 817 -6,4
14 Sogn og Fjordane  204  253 23,7  167  177 6,1  346  347 0,5
15 Møre og Romsdal  584  654 12,0  404  426 5,6  894  928 3,9
16 Sør-Trøndelag  779  854 9,7  449  458 2,1  948  995 4,9
17 Nord-Trøndelag  220  253 15,0  185  186 0,7  324  329 1,5
18 Nordland  230  340 47,7  367  370 1,0  662  698 5,3
19 Troms  203  267 31,6  257  267 3,7  455  468 2,9
20 Finnmark Finnmárku 9 7 -23,1  123  129 4,6  113  129 13,7
23 Kontinental-
sokkelen
68 89 30,5 23 29 26,8 -50  418 -945,3

Standardtegn i tabeller