Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar 2005. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt 48 717,7 10 638,2 7 919,4 16 383,5 1 964,3 11 812,3 7,2 9,1 -12,8
                   
01 Østfold 2 460,5  543,9  415,3  626,0  101,0  774,3 16,7 11,1 -10,8
0101 Halden  225,0 54,7 41,9 62,1 10,3 55,9 6,6 10,3 -11,4
0104 Moss  265,5 64,4 49,7 70,1 12,1 69,2 9,3 12,0 -10,0
0105 Sarpsborg  442,9  101,5 78,6  138,7 18,9  105,3 4,5 9,1 -12,8
0106 Fredrikstad  863,3  149,2  113,5  209,8 27,8  362,9 38,3 9,5 -11,7
0111 Hvaler 26,1 8,2 5,7 3,9 1,4 7,0 10,4 13,8 -8,7
0118 Aremark 8,6 2,6 1,6 1,5 0,5 2,4 4,4 8,2 -10,3
0119 Marker 23,3 6,2 4,5 5,5 1,1 6,0 -0,7 -0,3 -21,8
0121 Rømskog 5,1 1,3 0,9 1,3 0,2 1,4 19,2 18,8 -7,4
0122 Trøgstad 34,1 9,7 7,2 6,0 1,8 9,4 4,1 6,8 -14,8
0123 Spydeberg 37,8 9,7 7,5 8,4 1,8 10,4 -3,5 -0,2 -18,0
0124 Askim  116,2 28,8 22,5 29,9 5,4 29,6 6,1 8,9 -12,5
0125 Eidsberg 85,3 20,6 15,7 23,2 3,7 22,2 5,3 8,6 -12,3
0127 Skiptvet 22,6 6,4 4,9 3,6 1,2 6,5 13,9 16,9 -5,7
0128 Rakkestad 53,1 14,0 10,2 12,8 2,5 13,6 9,5 12,3 -10,3
0135 Råde 53,8 14,4 10,8 10,9 2,6 15,1 11,3 17,4 -7,9
0136 Rygge  131,8 33,7 25,5 29,3 6,3 37,0 22,6 30,5 4,2
0137 Våler 30,6 8,7 6,8 3,9 1,6 9,6 9,3 15,8 -6,9
0138 Hobøl 35,4 10,1 7,7 4,8 1,9 10,9 12,2 15,7 -8,3
                   
02 Akershus 6 168,4 1 345,4  981,8 1 972,6  248,4 1 620,2 5,6 11,2 -11,4
0211 Vestby  128,5 31,7 25,4 29,7 6,0 35,6 14,5 14,9 -8,3
0213 Ski  279,3 73,0 54,4 53,5 13,5 84,9 8,5 13,1 -10,6
0214 Ås  150,4 35,8 26,7 42,0 6,6 39,3 8,7 12,5 -11,5
0215 Frogn  135,8 36,6 26,9 18,0 6,8 47,5 12,0 13,1 -9,8
0216 Nesodden  147,0 39,2 30,8 23,2 7,3 46,5 8,9 11,2 -11,6
0217 Oppegård  328,8 70,2 52,1  104,8 13,0 88,7 4,8 11,9 -11,9
0219 Bærum 1 841,5  332,7  222,2  783,2 59,5  443,9 -1,6 9,5 -13,6
0220 Asker  768,7  155,7  105,4  274,6 28,5  204,5 7,4 9,7 -11,5
0221 Aurskog-Høland 99,0 26,8 21,3 18,5 4,9 27,5 7,7 11,7 -10,7
0226 Sørum  112,4 30,7 23,7 18,4 5,7 33,8 7,3 9,6 -12,7
0227 Fet 89,7 24,7 18,3 14,3 4,6 27,7 11,8 14,4 -8,5
0228 Rælingen  133,8 38,4 30,7 13,1 7,3 44,4 6,6 9,4 -13,1
0229 Enebakk 78,7 21,0 17,2 13,3 3,9 23,3 8,1 10,2 -12,3
0230 Lørenskog  419,9 85,9 65,2  152,3 16,4  100,1 5,7 7,5 -12,7
0231 Skedsmo  491,4  112,4 83,2  150,7 21,0  124,1 3,5 14,2 -10,0
0233 Nittedal  217,4 52,5 40,3 53,9 10,0 60,7 6,3 14,8 -7,2
0234 Gjerdrum 45,3 12,5 9,5 6,6 2,3 14,4 7,2 8,6 -13,6
0235 Ullensaker  316,3 60,6 45,8  136,8 11,4 61,7 37,1 15,9 -7,5
0236 Nes  135,9 37,9 30,3 20,2 7,1 40,3 7,4 9,2 -12,0
0237 Eidsvoll  151,5 40,2 31,3 29,9 7,5 42,7 9,5 13,8 -8,9
0238 Nannestad 78,1 22,1 17,4 11,2 4,1 23,4 12,2 14,7 -8,0
0239 Hurdal 18,9 5,0 3,9 4,2 0,9 4,9 4,7 8,2 -13,5
                   
0301 Oslo 9 500,5 1 604,9 1 096,1 4 814,7  292,2 1 692,6 4,3 8,7 -12,8
                   
04 Hedmark 1 529,2  369,0  278,2  427,6 67,6  386,8 12,2 10,2 -11,8
0402 Kongsvinger  136,2 34,6 26,0 34,4 6,4 34,9 5,8 8,4 -13,4
0403 Hamar  302,6 62,9 46,1 95,6 11,6 86,4 16,9 9,2 -13,3
0412 Ringsaker  251,0 61,0 46,8 70,5 11,2 61,4 5,4 10,1 -12,4
0415 Løten 47,5 13,5 10,7 7,3 2,5 13,4 4,8 10,1 -12,4
0417 Stange  193,1 34,9 27,0 88,7 6,5 35,9 45,2 8,8 -12,2
0418 Nord-Odal 34,6 9,3 7,4 7,2 1,7 8,9 12,9 12,5 -8,9
0419 Sør-Odal 55,8 15,3 11,6 11,1 2,8 15,0 6,5 9,6 -11,6
0420 Eidskog 39,8 10,8 8,4 8,2 2,0 10,4 7,4 4,4 -18,0
0423 Grue 34,3 9,2 6,7 8,1 1,7 8,6 6,1 7,5 -13,5
0425 Åsnes 47,9 13,5 9,8 9,5 2,4 12,7 6,4 7,8 -14,1
0426 Våler 28,1 7,1 5,3 7,7 1,3 6,7 10,8 9,1 -11,1
0427 Elverum  155,4 39,1 29,9 39,5 7,2 39,6 -0,1 17,1 -7,1
0428 Trysil 49,3 13,2 8,9 13,7 2,4 11,2 10,6 6,8 -12,2
0429 Åmot 32,7 9,3 7,1 5,6 1,7 9,0 35,9 36,6 12,1
0430 Stor-Elvdal 16,9 5,1 3,7 2,5 0,9 4,8 8,3 7,9 -13,1
0432 Rendalen 11,4 3,5 2,5 1,8 0,6 2,9 4,5 2,8 -17,3
0434 Engerdal 8,1 2,3 1,8 1,6 0,4 2,0 5,2 1,5 -18,8
0436 Tolga 9,1 2,6 2,1 1,5 0,5 2,4 10,6 8,3 -13,6
0437 Tynset 39,1 10,7 8,2 7,4 2,0 10,7 9,0 10,2 -10,8
0438 Alvdal 15,4 4,5 3,4 2,5 0,8 4,3 7,1 5,3 -15,7
0439 Folldal 9,7 2,9 2,2 1,5 0,5 2,6 14,0 15,0 -9,2
0441 Os 11,2 3,3 2,6 1,7 0,6 3,0 6,4 5,8 -15,0
                   
05 Oppland 1 460,5  368,4  279,7  378,1 67,2  367,1 9,1 12,7 -10,0
0501 Lillehammer  258,9 59,2 43,7 81,4 10,9 63,7 0,7 16,5 -7,2
0502 Gjøvik  247,1 57,6 44,3 74,1 10,7 60,5 12,7 12,7 -10,0
0511 Dovre 17,0 5,1 3,8 2,4 0,9 4,8 17,3 16,6 -8,7
0512 Lesja 11,7 3,6 2,6 1,9 0,6 3,0 10,4 14,1 -8,9
0513 Skjåk 15,5 4,5 3,4 2,7 0,8 4,1 20,4 21,3 -3,7
0514 Lom 15,0 4,0 3,0 3,6 0,7 3,7 5,4 1,6 -24,4
0515 Vågå 22,7 6,5 5,1 3,7 1,2 6,2 10,7 10,6 -12,9
0516 Nord-Fron 45,0 11,3 8,9 11,9 2,0 10,9 15,3 16,0 -8,6
0517 Sel 37,3 10,7 8,4 6,5 1,9 9,8 12,2 12,1 -10,3
0519 Sør-Fron 21,7 5,9 4,5 4,7 1,0 5,6 9,5 7,6 -13,0
0520 Ringebu 33,0 8,7 6,1 9,2 1,5 7,5 15,2 14,9 -7,5
0521 Øyer 34,1 9,7 7,0 7,3 1,7 8,4 6,2 12,6 -10,4
0522 Gausdal 41,8 11,4 8,6 9,4 2,1 10,4 15,6 16,7 -6,8
0528 Østre Toten  107,8 28,1 22,0 23,5 5,1 29,0 12,3 15,4 -8,4
0529 Vestre Toten  120,9 26,5 20,3 42,9 4,9 26,3 10,9 8,6 -12,6
0532 Jevnaker 53,6 13,1 10,3 13,9 2,5 13,9 14,1 17,9 -5,1
0533 Lunner 67,7 18,7 15,0 10,4 3,5 20,2 9,2 9,7 -13,1
0534 Gran  101,7 26,2 20,5 23,9 4,9 26,3 8,5 11,5 -9,3
0536 Søndre Land 38,5 10,0 7,7 9,1 1,9 9,8 10,0 11,0 -11,5
0538 Nordre Land 46,2 12,2 9,3 11,1 2,2 11,4 -1,4 2,6 -17,0
0540 Sør-Aurdal 18,6 5,5 4,0 3,1 1,0 5,0 9,6 7,8 -13,4
0541 Etnedal 8,1 2,5 1,7 1,6 0,4 1,9 11,6 11,4 -10,3
0542 Nord-Aurdal 50,6 13,8 9,9 11,9 2,4 12,5 10,8 12,4 -11,7
0543 Vestre Slidre 13,8 4,3 3,0 2,0 0,7 3,9 5,8 6,7 -13,3
0544 Øystre Slidre 21,6 6,3 4,5 4,1 1,1 5,6 15,5 12,6 -10,0
0545 Vang 10,5 3,2 2,3 1,8 0,6 2,6 9,7 10,8 -10,6
                   
06 Buskerud 2 409,0  570,2  421,5  696,6  104,6  616,1 7,0 10,6 -11,8
0602 Drammen  646,3  136,9  100,5  231,8 25,5  151,6 4,9 11,4 -10,9
0604 Kongsberg  293,4 63,6 46,9 99,8 11,8 71,2 3,3 8,9 -13,1
0605 Ringerike  267,6 63,3 45,9 82,0 11,6 64,8 8,0 12,5 -11,2
0612 Hole 50,2 12,5 7,8 10,5 2,0 17,4 8,9 13,8 -8,3
0615 Flå 7,4 2,3 1,6 1,2 0,4 1,9 13,2 11,7 -8,1
0616 Nes 26,7 7,1 4,8 7,1 1,2 6,5 5,8 8,4 -15,5
0617 Gol 37,4 9,7 6,8 10,1 1,7 9,2 7,8 4,6 -16,7
0618 Hemsedal 18,5 5,0 3,3 4,8 0,9 4,6 13,4 15,0 -8,0
0619 Ål 36,3 9,3 6,6 10,3 1,6 8,6 10,4 7,1 -15,1
0620 Hol 40,5 11,0 7,1 11,7 1,9 8,8 13,4 11,5 -10,8
0621 Sigdal 25,0 7,5 4,7 4,9 1,2 6,6 16,0 4,2 -7,2
0622 Krødsherad 17,3 4,6 3,2 4,7 0,8 4,0 9,8 14,0 -8,9
0623 Modum  107,3 27,1 20,4 26,6 5,0 28,2 9,3 13,2 -8,3
0624 Øvre Eiker  131,0 33,2 25,1 31,9 6,1 34,7 10,0 10,4 -13,2
0625 Nedre Eiker  178,9 47,2 38,0 33,2 8,9 51,6 9,7 11,5 -10,5
0626 Lier  238,7 52,8 40,2 73,5 9,7 62,5 5,6 9,6 -14,1
0627 Røyken  161,7 43,5 33,3 26,5 8,1 50,2 9,4 10,0 -12,0
0628 Hurum 76,2 20,0 15,7 15,0 3,7 21,8 7,6 9,8 -11,9
0631 Flesberg 19,5 5,6 4,0 3,7 1,0 5,2 3,9 4,9 -16,2
0632 Rollag 10,5 2,9 2,1 2,3 0,5 2,7 17,2 11,9 -10,1
0633 Nore og Uvdal 18,6 5,1 3,4 4,9 0,9 4,3 14,0 5,4 -15,5
                   
07 Vestfold 2 016,1  479,9  356,2  575,1 88,4  516,5 9,3 11,5 -10,5
0701 Horten  237,8 53,8 40,7 75,0 10,2 58,1 16,7 14,5 -7,1
0702 Holmestrand 79,0 20,7 15,6 16,8 3,9 21,9 6,9 9,3 -13,2
0704 Tønsberg  434,8 87,8 62,8  178,4 16,2 89,8 11,7 19,7 -4,5
0706 Sandefjord  393,5 89,2 66,0  123,3 16,4 98,5 7,9 6,9 -14,0
0709 Larvik  331,9 84,9 62,3 80,6 15,4 88,8 6,2 9,6 -13,0
0711 Svelvik 51,2 13,8 11,1 8,5 2,6 15,3 5,5 9,5 -11,9
0713 Sande 60,5 16,9 12,9 9,0 3,1 18,5 8,7 10,8 -11,6
0714 Hof 22,3 5,8 4,6 4,8 1,1 6,1 1,9 1,4 -20,7
0716 Re 62,6 16,6 12,8 12,7 3,1 17,4 12,8 13,0 -9,1
0719 Andebu 36,6 9,9 7,7 7,1 1,8 10,1 10,4 14,8 -7,2
0720 Stokke 83,8 20,8 15,9 21,7 3,8 21,5 3,4 5,8 -13,8
0722 Nøtterøy  173,1 45,7 33,7 29,5 8,4 55,8 7,5 10,0 -10,8
0723 Tjøme 32,3 9,6 6,7 4,0 1,7 10,2 15,3 18,1 -3,2
0728 Lardal 16,9 4,5 3,4 3,8 0,8 4,4 6,6 11,3 -9,9
                   
08 Telemark 1 439,5  349,6  262,4  404,5 64,8  358,2 7,1 9,1 -12,9
0805 Porsgrunn  311,4 74,8 55,5 92,4 14,0 74,7 4,9 7,5 -14,2
0806 Skien  474,1  109,5 81,7  146,2 20,4  116,3 7,9 11,2 -11,5
0807 Notodden  109,4 25,2 18,7 35,9 4,7 24,9 8,7 6,1 -15,3
0811 Siljan 16,6 4,7 3,7 2,2 0,9 5,0 5,3 6,4 -16,0
0814 Bamble  137,3 31,6 24,5 39,3 6,0 36,0 8,1 12,0 -10,9
0815 Kragerø 76,9 20,3 15,5 17,2 3,8 20,2 7,4 9,4 -11,4
0817 Drangedal 26,3 7,3 5,6 4,6 1,3 7,4 8,1 7,7 -14,6
0819 Nome 50,0 12,8 9,7 11,9 2,3 13,3 8,4 4,8 -16,7
0821 Bø 39,8 10,6 7,9 9,5 1,9 10,0 9,5 11,2 -11,7
0822 Sauherad 28,1 7,9 6,3 4,2 1,4 8,4 -1,3 9,5 -14,1
0826 Tinn 51,8 13,5 10,1 12,3 2,5 13,4 2,8 5,1 -15,1
0827 Hjartdal 10,7 3,0 2,1 2,4 0,5 2,7 1,2 1,0 -17,7
0828 Seljord 23,2 5,8 4,2 6,6 1,0 5,5 5,5 5,0 -14,7
0829 Kviteseid 18,0 4,8 3,6 4,2 0,9 4,6 11,4 12,9 -9,7
0830 Nissedal 9,9 2,7 2,0 2,3 0,5 2,4 20,6 18,6 -6,2
0831 Fyresdal 9,3 2,5 1,9 2,2 0,5 2,2 3,3 5,2 -15,0
0833 Tokke 19,1 5,2 3,9 4,3 0,9 4,8 13,9 11,3 -11,6
0834 Vinje 27,6 7,6 5,3 6,8 1,4 6,5 11,5 12,2 -10,7
                   
09 Aust-Agder  851,3  209,3  157,1  230,0 38,5  216,4 8,0 9,6 -12,5
0901 Risør 50,6 12,8 10,0 12,4 2,4 13,0 8,9 7,4 -13,0
0904 Grimstad  161,9 38,9 28,1 47,5 7,0 40,4 7,4 13,1 -9,7
0906 Arendal  361,4 85,1 64,5  104,6 15,9 91,3 7,0 8,9 -12,9
0911 Gjerstad 17,1 4,4 3,5 3,7 0,8 4,6 9,3 8,2 -14,0
0912 Vegårshei 11,3 3,1 2,4 2,2 0,6 3,0 2,8 5,3 -16,6
0914 Tvedestrand 42,7 11,1 8,3 9,7 2,0 11,6 9,2 6,8 -15,8
0919 Froland 30,8 8,6 6,9 5,2 1,6 8,6 9,7 11,7 -11,2
0926 Lillesand 72,6 18,6 13,6 17,6 3,4 19,4 8,4 10,6 -12,2
0928 Birkenes 33,6 7,9 6,1 10,4 1,5 7,8 19,4 15,8 -6,9
0929 Åmli 11,0 3,0 2,3 2,3 0,6 2,8 5,9 4,7 -16,6
0935 Iveland 7,3 2,0 1,6 1,4 0,4 1,9 7,3 9,8 -12,8
0937 Evje og Hornnes 22,3 6,0 4,4 5,1 1,1 5,7 10,3 7,5 -13,8
0938 Bygland 9,2 2,4 1,7 2,5 0,4 2,2 4,6 11,0 -10,1
0940 Valle 10,6 2,7 2,0 2,9 0,5 2,5 10,0 7,9 -12,7
0941 Bykle 9,0 2,6 1,7 2,6 0,5 1,7 2,1 -6,2 -27,8
                   
10 Vest-Agder 1 487,1  346,2  254,9  460,2 63,5  362,2 9,8 13,2 -9,3
1001 Kristiansand  813,4  176,2  127,1  291,8 32,2  186,1 9,5 15,1 -7,6
1002 Mandal  114,1 28,2 21,1 29,0 5,2 30,5 13,5 11,6 -9,9
1003 Farsund 84,2 20,9 15,4 22,6 3,8 21,5 10,6 11,3 -12,0
1004 Flekkefjord 74,2 19,1 14,0 18,1 3,5 19,5 8,3 11,8 -9,4
1014 Vennesla 91,8 23,2 18,2 22,2 4,4 23,8 6,2 12,1 -10,7
1017 Songdalen 41,7 10,7 8,5 8,9 2,0 11,6 14,8 15,2 -7,2
1018 Søgne 74,1 19,2 14,6 15,3 3,5 21,5 8,7 10,9 -11,6
1021 Marnardal 15,3 3,8 2,9 4,1 0,7 3,8 6,5 5,6 -15,8
1026 Åseral 6,5 1,7 1,2 2,1 0,3 1,3 17,5 21,0 -4,8
1027 Audnedal 11,6 2,7 2,1 3,7 0,5 2,7 8,6 4,4 -15,4
1029 Lindesnes 28,7 7,9 5,7 5,8 1,4 7,8 4,9 6,4 -15,8
1032 Lyngdal 58,1 14,2 10,6 16,5 2,6 14,3 11,8 10,9 -11,2
1034 Hægebostad 11,0 2,9 2,1 2,7 0,5 2,7 9,6 5,3 -16,8
1037 Kvinesdal 46,0 11,5 8,7 12,3 2,1 11,5 10,8 13,1 -10,6
1046 Sirdal 16,4 4,2 2,7 5,1 0,7 3,6 13,6 13,3 -9,2
                   
11 Rogaland 4 715,1  930,4  687,4 1 753,6  173,6 1 170,1 4,6 5,7 -15,5
1101 Eigersund  120,5 30,2 22,5 30,7 5,6 31,5 10,2 12,9 -10,8
1102 Sandnes  661,6  141,7  106,0  204,8 26,7  182,4 9,6 10,0 -12,4
1103 Stavanger 1 807,7  298,8  213,7  838,9 55,7  400,6 -2,1 -1,9 -21,7
1106 Haugesund  332,7 73,7 55,4  104,2 13,9 85,5 9,3 12,3 -9,8
1111 Sokndal 27,2 6,7 5,1 6,9 1,3 7,1 7,1 6,3 -14,0
1112 Lund 26,9 5,8 4,5 9,7 1,1 5,8 14,0 16,2 -5,6
1114 Bjerkreim 17,6 4,6 3,5 3,9 0,8 4,7 8,8 10,5 -11,1
1119 Hå  122,3 31,3 23,3 29,3 5,8 32,6 8,6 11,9 -11,1
1120 Klepp  135,5 31,8 23,9 38,0 5,9 35,9 4,2 9,3 -12,7
1121 Time  127,6 32,2 24,5 27,6 6,0 37,2 7,7 8,5 -13,0
1122 Gjesdal 76,1 20,5 15,4 14,4 3,8 21,9 8,0 15,0 -9,2
1124 Sola  481,2 55,0 38,3  271,5 10,3  106,3 14,4 11,9 -10,3
1127 Randaberg 89,7 22,5 16,7 17,8 4,2 28,4 1,5 4,1 -14,9
1129 Forsand 8,8 2,2 1,6 2,4 0,4 2,2 8,6 9,6 -12,8
1130 Strand 84,3 21,9 17,0 15,7 4,1 25,7 10,2 9,9 -12,8
1133 Hjelmeland 22,4 5,7 4,1 6,2 1,0 5,4 7,5 8,8 -13,0
1134 Suldal 31,4 7,7 5,8 9,4 1,4 7,2 3,8 -15,9 -29,3
1135 Sauda 35,4 9,5 7,3 7,0 1,8 9,8 6,4 5,9 -15,5
1141 Finnøy 19,3 4,9 3,7 4,9 0,9 5,0 11,1 9,1 -12,6
1142 Rennesøy 25,8 7,0 5,4 4,3 1,3 7,9 11,7 13,2 -9,3
1144 Kvitsøy 3,8 0,9 0,7 0,9 0,2 1,0 -7,3 -13,3 -28,6
1145 Bokn 5,9 1,5 1,2 1,3 0,3 1,6 6,4 8,3 -13,0
1146 Tysvær 70,6 18,9 14,9 13,2 3,6 20,0 7,9 10,6 -11,2
1149 Karmøy  310,5 77,9 60,3 70,0 14,6 87,5 7,1 9,3 -12,8
1151 Utsira 1,7 0,4 0,3 0,5 0,1 0,4 -9,1 -12,9 -28,2
1154 Vindafjord 35,9 9,4 6,6 8,8 1,6 9,5 7,1 5,4 -13,8
1159 Ølen 32,8 7,4 5,5 11,6 1,3 7,0 13,2 10,7 -11,6
                   
12 Hordaland 4 502,4 1 013,1  760,2 1 430,8  188,0 1 110,2 2,5 6,1 -15,8
1201 Bergen 2 696,8  556,5  409,1  999,4  103,4  628,4 -0,9 3,3 -18,4
1211 Etne 27,5 7,4 5,6 5,7 1,3 7,4 8,0 2,4 -18,8
1216 Sveio 32,7 9,2 7,3 4,9 1,7 9,7 10,5 12,4 -9,4
1219 Bømlo 97,8 23,1 17,8 28,1 4,2 24,6 15,5 12,7 -10,4
1221 Stord  182,0 37,7 29,2 68,4 7,2 39,6 12,4 15,1 -7,5
1222 Fitjar 24,0 6,3 5,0 5,0 1,2 6,5 8,9 13,5 -10,0
1223 Tysnes 20,5 5,2 3,9 5,1 0,9 5,4 7,8 3,0 -17,5
1224 Kvinnherad  107,5 27,2 21,2 26,4 5,0 27,7 10,5 8,1 -13,3
1227 Jondal 8,8 2,1 1,6 2,8 0,4 2,0 0,5 6,5 -15,1
1228 Odda 66,2 15,8 11,9 19,6 2,9 15,9 15,0 10,5 -13,4
1231 Ullensvang 26,8 6,9 5,2 6,8 1,2 6,7 12,2 10,2 -11,9
1232 Eidfjord 8,2 2,2 1,6 2,1 0,4 1,9 21,1 15,2 -7,0
1233 Ulvik 8,6 2,1 1,6 2,5 0,4 2,1 15,9 4,2 -17,7
1234 Granvin 7,5 1,9 1,5 1,8 0,4 1,9 14,9 11,5 -10,6
1235 Voss  104,8 27,1 19,7 26,0 4,9 27,1 7,1 8,6 -14,7
1238 Kvam 65,8 17,0 12,7 16,2 3,1 16,9 6,5 5,7 -15,8
1241 Fusa 39,5 8,7 6,3 14,1 1,6 8,9 0,0 8,3 -14,0
1242 Samnanger 18,5 5,3 4,0 2,8 1,0 5,4 8,7 10,2 -11,7
1243 Os  130,7 34,6 25,8 25,6 6,4 38,3 9,0 11,6 -11,6
1244 Austevoll 69,9 17,4 12,4 17,1 3,2 19,8 25,5 43,0 16,1
1245 Sund 48,5 13,1 10,3 8,2 2,5 14,4 12,1 16,0 -6,9
1246 Fjell  187,4 46,9 37,3 41,5 8,9 52,8 13,2 17,9 -5,9
1247 Askøy  169,3 46,3 37,8 26,7 8,7 49,8 11,8 17,7 -6,7
1251 Vaksdal 27,9 7,4 5,8 6,1 1,4 7,3 1,3 5,1 -17,6
1252 Modalen 3,4 0,8 0,6 1,2 0,1 0,7 24,7 35,6 6,3
1253 Osterøy 52,1 13,6 10,7 11,9 2,5 13,4 8,9 2,6 -19,2
1256 Meland 48,9 12,5 9,3 11,3 2,3 13,4 4,5 9,6 -14,0
1259 Øygarden 30,4 8,3 6,6 5,7 1,6 8,3 5,1 11,9 -9,4
1260 Radøy 33,4 8,9 6,9 7,1 1,7 8,9 -7,7 -8,7 -26,4
1263 Lindås  112,9 29,9 23,1 22,0 5,6 32,3 -15,6 -15,5 -31,5
1264 Austrheim 26,6 7,0 4,9 5,4 1,3 8,0 0,2 0,4 -16,8
1265 Fedje 5,5 1,5 1,1 0,9 0,3 1,7 9,8 8,5 -14,1
1266 Masfjorden 11,9 3,3 2,5 2,2 0,6 3,3 -0,4 -3,6 -23,1
                   
14 Sogn og Fjordane  913,0  224,8  172,0  248,9 40,8  226,4 10,7 8,6 -13,7
1401 Flora  102,5 25,1 19,9 26,3 4,7 26,5 3,8 6,5 -14,9
1411 Gulen 16,8 4,2 3,2 4,5 0,7 4,1 1,9 -2,1 -24,4
1412 Solund 7,1 2,1 1,4 1,3 0,4 2,0 -3,0 -4,4 -22,9
1413 Hyllestad 10,1 2,6 2,0 2,4 0,5 2,5 1,3 6,9 -15,6
1416 Høyanger 39,1 10,0 7,8 9,1 1,9 10,3 8,4 3,1 -18,3
1417 Vik 21,6 5,4 3,9 6,3 0,9 5,0 15,8 10,9 -10,8
1418 Balestrand 11,8 2,8 2,2 3,5 0,5 2,7 5,5 0,7 -20,6
1419 Leikanger 30,6 5,0 3,9 15,5 0,9 5,3 18,1 8,6 -14,9
1420 Sogndal 57,7 14,1 10,7 16,9 2,5 13,5 10,5 9,0 -15,4
1421 Aurland 14,7 3,9 2,9 3,6 0,7 3,7 11,7 10,2 -11,9
1422 Lærdal 17,2 4,7 3,6 3,3 0,9 4,7 6,5 5,2 -16,0
1424 Årdal 55,3 15,4 11,3 9,5 2,8 16,3 7,7 6,8 -16,4
1426 Luster 33,8 9,1 6,6 8,0 1,6 8,6 9,0 5,5 -16,4
1428 Askvoll 23,0 6,4 4,9 4,0 1,2 6,5 11,2 11,4 -10,7
1429 Fjaler 20,5 5,3 4,0 5,2 1,0 5,0 -13,3 6,6 -13,4
1430 Gaular 22,5 5,7 4,4 5,9 1,0 5,6 20,5 11,0 -11,2
1431 Jølster 19,5 5,5 4,2 3,6 1,0 5,3 9,6 6,4 -14,7
1432 Førde  132,5 25,7 20,1 55,8 4,8 26,2 19,9 13,7 -9,2
1433 Naustdal 18,0 5,1 4,1 2,7 0,9 5,1 9,8 9,3 -13,2
1438 Bremanger 30,6 7,8 6,1 7,3 1,4 7,9 6,7 3,0 -18,0
1439 Vågsøy 56,1 14,5 10,7 11,9 2,6 16,4 17,1 14,3 -8,4
1441 Selje 22,4 6,1 4,9 4,0 1,1 6,3 17,6 16,5 -11,2
1443 Eid 41,2 11,2 8,7 7,9 2,1 11,3 5,4 4,6 -15,3
1444 Hornindal 7,3 2,0 1,6 1,4 0,4 1,9 10,3 10,1 -14,2
1445 Gloppen 42,7 10,9 8,1 11,0 2,0 10,8 10,5 7,5 -14,2
1449 Stryn 58,5 14,3 11,0 17,9 2,5 12,7 20,0 17,1 -6,3
                   
15 Møre og Romsdal 2 251,9  540,5  410,5  637,3 99,0  564,6 9,4 10,3 -11,6
1502 Molde  298,2 57,5 43,5  125,7 10,6 60,9 9,4 8,5 -13,1
1503 Kristiansund  154,9 37,4 28,7 39,5 7,0 42,2 5,5 7,3 -14,0
1504 Ålesund  452,5  102,5 75,8  147,4 18,7  108,2 11,8 14,1 -9,5
1511 Vanylven 27,7 7,7 5,9 5,1 1,4 7,7 4,0 9,0 -12,4
1514 Sande 21,8 5,6 4,4 5,3 1,0 5,6 18,5 19,0 -7,7
1515 Herøy  101,2 25,8 18,9 23,2 4,7 28,6 17,1 20,9 -4,2
1516 Ulstein 70,1 15,8 11,5 24,1 2,8 15,9 5,9 7,8 -10,9
1517 Hareid 40,7 9,4 7,4 11,2 1,7 11,0 12,1 9,7 -13,1
1519 Volda 65,3 16,4 12,6 17,2 3,0 16,1 2,7 8,3 -14,0
1520 Ørsta 78,6 19,6 15,3 20,7 3,6 19,5 2,9 1,0 -18,1
1523 Ørskog 17,0 4,5 3,5 3,7 0,8 4,5 6,6 9,2 -11,9
1524 Norddal 14,5 3,6 2,7 4,2 0,6 3,3 19,5 15,8 -7,4
1525 Stranda 39,9 10,3 7,7 9,9 1,9 10,1 23,7 25,9 -0,4
1526 Stordal 8,7 2,1 1,5 2,8 0,4 1,9 12,6 8,3 -15,6
1528 Sykkylven 72,9 16,0 12,4 25,1 2,9 16,4 8,8 7,2 -13,8
1529 Skodje 26,8 6,9 5,6 5,9 1,3 7,2 2,4 7,9 -13,3
1531 Sula 59,9 15,0 11,9 14,1 2,8 16,1 8,6 9,9 -11,2
1532 Giske 50,2 13,7 10,9 8,1 2,5 15,0 12,0 15,7 -7,1
1534 Haram 79,6 19,2 13,9 22,9 3,5 20,0 0,2 -4,3 -23,0
1535 Vestnes 52,5 12,4 9,5 15,9 2,3 12,5 7,9 5,3 -15,0
1539 Rauma 60,1 14,8 11,2 16,4 2,7 15,0 17,3 14,4 -8,4
1543 Nesset 23,0 6,0 4,6 5,6 1,1 5,8 13,2 15,0 -5,9
1545 Midsund 16,2 4,4 3,3 3,0 0,8 4,8 16,3 14,1 -7,9
1546 Sandøy 12,7 3,1 2,2 3,5 0,5 3,3 2,1 -2,8 -22,9
1547 Aukra 25,4 6,8 5,3 5,1 1,3 6,9 14,7 19,8 -4,6
1548 Fræna 66,4 17,3 13,7 14,0 3,2 18,2 2,6 6,3 -14,3
1551 Eide 24,1 6,3 4,9 5,0 1,2 6,6 9,1 10,7 -10,6
1554 Averøy 44,8 11,7 9,4 9,2 2,2 12,4 7,5 11,5 -10,9
1556 Frei 38,1 10,8 8,8 4,5 2,1 12,0 8,6 13,0 -8,6
1557 Gjemnes 18,3 5,2 3,9 3,1 0,9 5,1 -5,8 -7,6 -24,7
1560 Tingvoll 20,3 5,4 4,3 4,3 1,0 5,4 9,5 10,0 -11,4
1563 Sunndal 67,7 18,1 13,3 14,0 3,4 18,8 13,8 12,0 -9,9
1566 Surnadal 40,3 11,0 8,3 8,6 2,0 10,4 12,6 11,6 -10,3
1567 Rindal 12,1 3,4 2,5 2,4 0,6 3,1 6,5 2,8 -18,3
1569 Aure 17,6 5,2 4,0 2,3 0,9 5,2 14,2 12,9 -9,7
1571 Halsa 10,4 3,0 2,3 1,8 0,5 2,7 14,9 13,0 -9,0
1572 Tustna 5,9 1,7 1,3 0,8 0,3 1,7 21,4 20,5 -3,3
1573 Smøla 15,8 4,9 3,6 1,8 0,9 4,7 21,4 26,4 -0,2
                   
16 Sør-Trøndelag 2 582,9  572,2  446,5  832,3  106,6  625,3 5,8 4,7 -16,5
1601 Trondheim 1 757,7  352,2  271,8  663,3 65,9  404,6 4,6 2,6 -18,6
1612 Hemne 29,3 8,0 6,3 5,6 1,5 8,0 6,9 8,5 -12,7
1613 Snillfjord 6,7 2,0 1,4 1,1 0,4 1,7 12,4 10,0 -10,9
1617 Hitra 24,9 6,9 5,6 4,4 1,3 6,7 4,5 5,5 -16,5
1620 Frøya 27,2 7,6 6,4 4,2 1,4 7,6 -1,3 14,3 -7,3
1621 Ørland 40,3 10,4 7,8 8,9 1,9 11,4 42,6 44,6 13,0
1622 Agdenes 12,4 3,0 2,2 3,8 0,5 2,7 15,6 12,7 -10,2
1624 Rissa 40,9 10,8 8,3 9,5 2,0 10,4 11,4 10,4 -10,8
1627 Bjugn 30,7 7,9 6,4 6,7 1,5 8,1 20,4 21,0 -2,7
1630 Åfjord 19,6 5,5 4,3 3,5 1,0 5,3 14,9 15,3 -8,3
1632 Roan 5,7 1,7 1,3 0,9 0,3 1,6 15,3 12,3 -11,4
1633 Osen 7,8 2,3 1,8 0,9 0,4 2,3 39,2 42,2 12,5
1634 Oppdal 41,9 11,7 8,9 8,5 2,1 10,7 11,9 12,4 -9,7
1635 Rennebu 16,1 4,3 3,2 3,9 0,8 3,8 9,4 7,6 -15,5
1636 Meldal 25,6 6,7 5,0 6,5 1,2 6,3 12,0 8,5 -13,3
1638 Orkdal 89,8 21,1 16,5 27,1 4,0 21,2 1,6 8,7 -12,3
1640 Røros 39,1 10,4 7,9 9,4 1,8 9,6 6,7 0,2 -20,5
1644 Holtålen 12,9 3,8 3,0 2,0 0,7 3,5 8,3 7,1 -14,5
1648 Midtre Gauldal 39,0 9,8 7,8 10,0 1,8 9,6 9,8 9,1 -10,6
1653 Melhus  103,3 28,1 22,8 18,7 5,3 28,4 6,0 10,4 -11,8
1657 Skaun 40,8 11,6 9,7 5,0 2,2 12,3 6,5 11,0 -11,3
1662 Klæbu 41,1 11,3 9,5 6,1 2,2 11,9 8,5 12,1 -9,4
1663 Malvik 96,5 26,5 21,8 13,7 5,0 29,6 10,7 13,4 -9,9
1664 Selbu 28,1 7,2 5,6 7,1 1,3 6,8 15,6 14,4 -10,0
1665 Tydal 5,6 1,6 1,2 1,2 0,3 1,4 -59,4 -81,3 -82,4
                   
17 Nord-Trøndelag  926,4  228,3  181,4  240,5 42,6  233,8 7,1 7,2 -14,2
1702 Steinkjer  169,9 37,9 29,4 57,8 7,1 37,7 8,7 12,0 -11,1
1703 Namsos 86,7 24,5 19,7 12,4 4,6 25,4 8,0 7,8 -14,3
1711 Meråker 17,8 4,1 3,3 5,7 0,8 4,0 8,6 4,7 -17,1
1714 Stjørdal  132,1 31,8 25,4 35,8 6,0 33,1 -4,8 -8,8 -26,5
1717 Frosta 13,3 3,5 2,7 3,1 0,6 3,4 9,1 7,5 -12,6
1718 Leksvik 26,2 6,3 5,1 7,6 1,2 6,1 7,8 5,7 -15,9
1719 Levanger  152,5 33,9 26,8 50,5 6,3 35,0 7,4 8,8 -13,0
1721 Verdal  112,9 26,0 21,0 30,5 4,9 30,5 10,1 12,4 -9,0
1723 Mosvik 5,3 1,4 1,1 1,2 0,3 1,3 5,6 5,8 -15,2
1724 Verran 16,4 4,2 3,2 4,2 0,8 4,0 15,0 14,4 -8,4
1725 Namdalseid 8,9 2,5 2,0 1,4 0,5 2,4 6,9 7,3 -11,2
1729 Inderøy 39,9 10,6 8,5 8,1 2,0 10,7 9,3 9,8 -12,3
1736 Snåsa 12,5 3,6 2,7 2,1 0,7 3,4 12,2 11,8 -11,3
1738 Lierne 9,0 2,7 2,0 1,4 0,5 2,4 12,6 12,6 -11,4
1739 Røyrvik 3,1 0,7 0,7 0,6 0,1 0,9 4,6 -13,9 -30,3
1740 Namsskogan 5,9 1,7 1,3 0,9 0,3 1,7 16,5 15,2 -6,5
1742 Grong 15,7 4,6 3,6 2,3 0,8 4,4 12,2 11,2 -10,3
1743 Høylandet 7,2 2,1 1,7 1,1 0,4 2,0 14,0 11,9 -10,8
1744 Overhalla 22,9 6,6 5,2 3,7 1,2 6,2 12,2 10,3 -11,8
1748 Fosnes 3,7 1,1 0,9 0,6 0,2 1,0 13,0 9,9 -10,8
1749 Flatanger 6,4 1,9 1,5 0,9 0,4 1,8 5,1 5,7 -14,9
1750 Vikna 24,4 7,0 5,8 3,4 1,3 7,0 27,6 32,3 5,9
1751 Nærøy 30,2 8,5 6,9 4,7 1,6 8,5 6,8 6,0 -15,7
1755 Leka 3,4 1,0 0,8 0,5 0,2 1,0 4,4 2,6 -18,0
                   
18 Nordland 1 679,1  446,7  354,6  331,5 83,7  462,5 12,8 8,1 -13,5
1804 Bodø 1  397,2 89,5 70,0  118,8 16,9  102,0 14,4 -0,9 -21,0
1805 Narvik  147,0 38,9 30,6 29,9 7,4 40,2 14,3 10,6 -10,8
1811 Bindal 9,1 2,6 2,0 1,6 0,5 2,4 4,5 -0,7 -20,3
1812 Sømna 11,0 3,2 2,6 1,5 0,6 3,1 9,7 11,2 -9,0
1813 Brønnøy 50,6 13,9 11,3 9,2 2,6 13,7 16,0 16,7 -6,3
1815 Vega 6,6 2,0 1,6 0,8 0,4 1,9 3,8 4,2 -15,9
1816 Vevelstad 2,3 0,7 0,5 0,3 0,1 0,6 -12,2 -12,8 -30,4
1818 Herøy 9,8 2,8 2,3 1,5 0,5 2,8 17,7 10,2 -12,4
1820 Alstahaug 50,6 14,5 11,8 6,9 2,7 14,7 9,7 10,1 -13,2
1822 Leirfjord 11,1 3,2 2,7 1,5 0,6 3,1 8,9 8,0 -14,3
1824 Vefsn  100,5 27,8 21,9 17,0 5,2 28,6 15,1 12,2 -9,5
1825 Grane 8,5 2,6 2,0 1,2 0,5 2,4 8,2 6,3 -15,4
1826 Hattfjelldal 8,2 2,4 1,9 1,3 0,4 2,2 13,8 13,3 -9,5
1827 Dønna 9,6 2,8 2,3 1,1 0,5 2,8 22,4 25,0 0,7
1828 Nesna 12,6 3,2 2,6 3,0 0,6 3,2 26,7 29,3 3,9
1832 Hemnes 26,1 7,7 6,2 3,3 1,4 7,4 14,2 12,2 -11,4
1833 Rana  196,3 50,2 40,1 45,8 9,5 50,7 14,8 8,0 -13,0
1834 Lurøy 12,1 3,5 2,7 1,9 0,6 3,3 12,4 9,0 -13,4
1835 Træna 3,1 0,9 0,7 0,5 0,2 0,9 -4,9 -2,6 -21,4
1836 Rødøy 8,0 2,3 1,8 1,2 0,4 2,2 10,8 7,6 -13,2
1837 Meløy 40,7 11,8 9,0 5,5 2,2 12,2 -7,7 -13,1 -30,3
1838 Gildeskål 12,4 3,6 2,8 1,8 0,7 3,4 11,2 9,1 -11,4
1839 Beiarn 5,8 1,7 1,3 0,9 0,3 1,5 16,3 15,6 -6,8
1840 Saltdal 31,0 9,0 7,0 4,4 1,6 8,9 7,2 5,1 -17,5
1841 Fauske 64,7 18,8 14,9 8,7 3,5 18,7 11,9 9,8 -12,3
1845 Sørfold 14,2 3,8 3,0 3,0 0,7 3,6 9,9 1,2 -18,5
1848 Steigen 15,0 4,4 3,4 2,2 0,8 4,2 10,4 8,1 -13,1
1849 Hamarøy 10,9 3,1 2,4 1,8 0,6 3,0 2,5 -1,1 -21,5
1850 Tysfjord 13,7 4,1 3,2 1,7 0,8 4,0 12,3 13,2 -10,9
1851 Lødingen 15,7 4,7 3,6 1,7 0,9 4,8 18,0 19,8 -4,9
1852 Tjeldsund 9,8 3,0 2,4 0,8 0,6 3,0 58,7 65,8 31,1
1853 Evenes 7,4 2,0 1,6 1,4 0,4 2,0 -9,4 -13,9 -30,7
1854 Ballangen 15,1 4,4 3,6 1,9 0,8 4,4 17,0 16,1 -7,4
1856 Røst 3,2 0,9 0,7 0,5 0,2 0,9 9,9 8,9 -11,0
1857 Værøy 4,4 1,3 1,0 0,7 0,2 1,3 21,1 22,5 -1,1
1859 Flakstad 7,0 2,1 1,5 0,9 0,4 2,1 2,8 1,6 -19,2
1860 Vestvågøy 63,1 18,7 14,8 7,1 3,5 19,0 13,5 14,8 -8,5
1865 Vågan 58,6 16,6 13,5 8,9 3,1 16,6 14,0 13,3 -9,0
1866 Hadsel 52,8 15,3 12,7 5,9 2,9 15,9 14,7 14,6 -8,2
1867 Bø 15,0 4,3 3,5 2,2 0,8 4,1 9,2 7,4 -13,8
1868 Øksnes 27,1 7,4 6,1 4,7 1,4 7,5 8,0 5,1 -15,8
1870 Sortland 70,5 19,1 15,6 11,1 3,6 21,1 8,9 21,7 -2,6
1871 Andøy 34,3 9,8 7,9 4,7 1,8 10,1 26,3 27,3 0,7
1874 Moskenes 6,5 2,0 1,4 0,8 0,4 2,0 -8,2 -10,5 -28,9
                   
19 Troms 1 216,4  325,0  259,0  247,3 61,2  323,8 14,0 13,8 -8,9
1901 Harstad  196,3 51,3 40,1 41,1 9,7 54,1 18,5 14,2 -8,2
1902 Tromsø  625,4  150,5  119,8  165,5 28,5  161,0 10,6 11,0 -10,9
1911 Kvæfjord 18,8 5,3 4,3 2,8 1,0 5,3 8,1 7,3 -13,3
1913 Skånland 18,1 5,3 4,3 2,1 1,0 5,4 12,2 11,8 -11,2
1915 Bjarkøy 3,1 0,9 0,7 0,5 0,2 0,9 14,2 10,2 -12,5
1917 Ibestad 9,2 2,8 2,1 1,3 0,5 2,6 1,8 1,6 -19,8
1919 Gratangen 6,9 2,0 1,6 1,0 0,4 1,9 20,3 17,4 -6,0
1920 Lavangen 5,6 1,7 1,3 0,7 0,3 1,6 13,5 13,2 -9,6
1922 Bardu 31,0 9,2 7,2 3,1 1,8 9,7 76,8 82,1 45,2
1923 Salangen 14,3 4,1 3,3 2,0 0,8 4,1 17,7 17,2 -9,4
1924 Målselv 51,1 15,2 11,8 5,5 2,8 15,7 49,0 53,3 22,1
1925 Sørreisa 20,6 6,2 5,0 2,0 1,2 6,3 20,7 21,6 -4,0
1926 Dyrøy 7,4 2,1 1,7 1,0 0,4 2,1 15,5 13,0 -10,8
1927 Tranøy 9,2 2,7 2,2 1,2 0,5 2,6 4,9 3,1 -16,5
1928 Torsken 5,9 1,7 1,4 0,9 0,3 1,7 6,6 5,4 -15,9
1929 Berg 7,0 1,9 1,5 0,9 0,4 2,3 22,6 19,0 -5,5
1931 Lenvik 73,8 21,1 16,5 11,0 3,9 21,3 12,3 11,8 -11,8
1933 Balsfjord 29,9 9,1 7,3 3,3 1,6 8,7 8,0 9,0 -14,7
1936 Karlsøy 10,5 4,0 3,4 0,2 0,7 2,1 -2,9 -1,9 -20,8
1938 Lyngen 14,1 5,5 4,6 0,2 1,0 2,8 6,8 8,2 -12,7
1939 Storfjord 9,0 3,5 2,9 0,1 0,7 1,8 14,2 14,8 -8,1
1940 Kåfjord 8,9 3,5 3,0 0,0 0,7 1,6 4,1 5,8 -14,8
1941 Skjervøy 13,3 5,1 4,2 0,3 1,0 2,7 -2,1 1,1 -21,1
1942 Nordreisa 21,4 8,3 7,0 0,2 1,6 4,4 6,5 8,3 -12,2
1943 Kvænangen 5,4 2,2 1,7 0,1 0,4 1,1 8,7 11,2 -11,6
                   
20 Finnmark Finnmárku  399,6  152,4  124,2 6,9 28,9 87,2 9,2 11,0 -10,9
2002 Vardø 12,3 4,9 3,9 0,0 0,9 2,6 9,8 10,8 -11,6
2003 Vadsø 36,3 13,4 10,7 0,5 2,6 9,0 11,2 7,5 -13,5
2004 Hammerfest 72,2 26,9 21,7 2,4 5,2 16,1 13,6 20,5 -3,7
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 11,5 4,5 3,9 0,1 0,8 2,2 11,1 13,1 -9,8
2012 Alta 91,3 34,8 28,8 1,6 6,6 19,6 9,4 10,4 -11,4
2014 Loppa 5,2 2,0 1,6 0,1 0,4 1,1 3,2 4,7 -20,1
2015 Hasvik 4,4 1,8 1,3 0,1 0,3 0,9 -13,4 -14,5 -30,3
2017 Kvalsund 4,6 1,8 1,4 0,2 0,3 0,9 12,8 12,0 -8,5
2018 Måsøy 6,9 2,8 2,1 0,0 0,5 1,5 -15,9 -14,0 -30,9
2019 Nordkapp 16,5 6,3 5,3 0,1 1,2 3,6 -2,1 -0,4 -19,5
2020 Porsanger 23,5 8,9 7,4 0,3 1,7 5,2 27,2 29,3 3,4
2021 Kárásjohka - Karasjok 13,4 5,0 4,3 0,5 1,0 2,6 5,0 6,1 -13,0
2022 Lebesby 6,9 2,7 2,2 0,1 0,5 1,4 5,7 6,2 -14,2
2023 Gamvik 5,4 2,1 1,7 0,0 0,4 1,1 -0,7 2,4 -16,0
2024 Berlevåg 5,4 2,1 1,6 0,1 0,4 1,1 9,1 12,1 -9,8
2025 Deatnu - Tana 13,3 5,3 4,3 0,1 1,0 2,7 6,1 8,7 -13,6
2027 Unjárga - Nesseby 4,9 1,9 1,6 0,0 0,4 1,0 17,1 18,8 -3,5
2028 Båtsfjord 11,8 4,5 3,7 0,1 0,9 2,6 -1,7 -1,4 -17,5
2030 Sør-Varanger 53,8 20,8 16,6 0,6 3,9 11,9 11,0 13,1 -10,2
                   
23 Kontinentalsokkelen  208,6 17,8 20,5 69,0 3,5 97,9  180,1 -13,6 -33,3
2311 Nordsjøen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 : . .
2312 Stavanger  208,6 17,8 20,5 69,0 3,5 97,8 93,5 -13,6 -33,3
1  Fra 1.1.2005 er 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til 1804 Bodø. Endringstall for 1804 Bodø inkluderer tall for 1842 Skjerstad for 2004.

Standardtegn i tabeller