Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, januar 2004-2005. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt 45 426 48 718 7,2 9 748 10 638 9,1 2 253 1 964 -12,8
                   
01 Østfold 2 108 2 461 16,7  490  544 11,1  113  101 -10,8
02 Akershus 5 842 6 168 5,6 1 210 1 345 11,2  281  248 -11,4
03 Oslo 9 107 9 501 4,3 1 476 1 605 8,7  335  292 -12,8
04 Hedmark 1 363 1 529 12,2  335  369 10,2 77 68 -11,9
05 Oppland 1 339 1 461 9,1  327  368 12,7 75 67 -9,9
06 Buskerud 2 252 2 409 7,0  516  570 10,6  119  105 -11,7
07 Vestfold 1 845 2 016 9,3  430  480 11,5 99 88 -10,5
08 Telemark 1 345 1 440 7,1  320  350 9,1 74 65 -12,9
09 Aust-Agder  788  851 8,0  191  209 9,6 44 39 -12,5
10 Vest-Agder 1 355 1 487 9,8  306  346 13,2 70 64 -9,3
11 Rogaland 4 508 4 715 4,6  880  930 5,7  205  174 -15,4
12 Hordaland 4 392 4 502 2,5  955 1 013 6,1  224  188 -15,9
14 Sogn og Fjordane  825  913 10,7  207  225 8,6 47 41 -13,7
15 Møre og Romsdal 2 058 2 252 9,4  490  541 10,3  112 99 -11,7
16 Sør-Trøndelag 2 440 2 583 5,8  547  572 4,7  128  107 -16,5
17 Nord-Trøndelag  865  926 7,1  213  228 7,2 50 43 -14,3
18 Nordland 1 488 1 679 12,8  413  447 8,1 97 84 -13,5
19 Troms 1 067 1 216 14,0  286  325 13,8 67 61 -8,9
20 Finnmark Finnmárku  366  400 9,2  137  152 11,0 33 29 -11,1
23 Kontinentalsokkelen 75  209  180,0 21 18 -13,6 5 4 -32,7
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005 2004 2005 2004/2005
I alt 15 375 16 384 6,6 7 427 7 920 6,6 10 623 11 812 11,2
                   
01 Østfold  610  626 2,6  381  415 8,9  513  774 50,8
02 Akershus 1 949 1 973 1,2  912  982 7,6 1 492 1 620 8,6
03 Oslo 4 480 4 815 7,5 1 009 1 096 8,6 1 806 1 693 -6,3
04 Hedmark  367  428 16,5  256  278 8,8  329  387 17,7
05 Oppland  359  378 5,3  255  280 9,9  324  367 13,2
06 Buskerud  671  697 3,9  387  422 8,9  560  616 10,0
07 Vestfold  523  575 9,9  328  356 8,5  465  517 11,2
08 Telemark  370  405 9,3  247  262 6,1  332  358 7,8
09 Aust-Agder  210  230 9,4  148  157 6,4  195  216 10,7
10 Vest-Agder  431  460 6,9  233  255 9,3  315  362 14,9
11 Rogaland 1 747 1 754 0,4  669  687 2,8 1 007 1 170 16,2
12 Hordaland 1 442 1 431 -0,7  741  760 2,6 1 031 1 110 7,7
14 Sogn og Fjordane  198  249 25,8  160  172 7,4  212  226 6,7
15 Møre og Romsdal  569  637 11,9  381  411 7,9  506  565 11,6
16 Sør-Trøndelag  765  832 8,8  431  447 3,5  570  625 9,8
17 Nord-Trøndelag  208  241 15,7  175  181 3,6  219  234 6,6
18 Nordland  225  332 47,5  339  355 4,6  414  463 11,7
19 Troms  199  247 24,0  236  259 9,9  280  324 15,8
20 Finnmark Finnmárku 6 7 7,8  116  124 7,2 74 87 18,2
23 Kontinentalsokkelen 46 69 48,7 24 21 -13,5 -21 98 :

Standardtegn i tabeller