Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-desember 2004. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt mm. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  472 786,2 81 573,1 61 943,6 83 783,1 15 687,9  229 798,5 5,1 6,6 -6,4
                   
01 Østfold 17 354,3 4 093,1 3 214,1 3 387,7  789,3 5 870,1 6,0 6,4 -6,9
0101 Halden 1 666,0  413,7  324,1  353,6 79,5  495,2 4,4 6,8 -7,5
0104 Moss 1 876,1  450,8  364,6  368,0 86,9  605,8 2,7 5,9 -10,8
0105 Sarpsborg 3 862,6  735,8  599,2  754,1  143,9 1 629,7 15,6 3,2 -9,2
0106 Fredrikstad 4 880,1 1 120,9  880,4 1 127,7  216,9 1 534,0 3,6 8,6 -5,2
0111 Hvaler  207,5 66,3 46,6 22,7 12,1 59,8 7,6 11,5 -1,3
0118 Aremark 71,7 22,5 14,9 8,7 4,2 21,4 3,1 16,1 5,7
0119 Marker  192,9 51,6 39,3 34,2 9,9 57,9 2,6 5,6 -3,6
0121 Rømskog 37,4 10,2 7,6 5,5 1,9 12,2 3,5 7,0 -8,7
0122 Trøgstad  275,4 81,1 61,6 32,6 15,3 84,8 1,9 5,6 -7,6
0123 Spydeberg  324,2 86,2 65,1 48,0 16,5  108,5 4,1 7,6 -2,0
0124 Askim  912,9  243,7  178,7  161,8 47,1  281,5 2,6 4,5 -5,9
0125 Eidsberg  640,9  161,5  126,2  120,6 30,6  202,0 2,9 6,5 -5,0
0127 Skiptvet  179,2 52,0 40,6 22,0 10,2 54,4 4,8 5,9 -3,3
0128 Rakkestad  418,1  113,7 85,8 67,4 21,1  130,1 0,8 4,9 -10,2
0135 Råde  394,1  108,3 83,0 58,7 20,5  123,7 1,3 6,4 -5,8
0136 Rygge  916,0  232,3  182,7  152,8 45,0  303,1 5,8 7,1 -5,7
0137 Våler  228,9 64,9 52,7 23,6 12,6 75,1 1,4 4,5 -5,4
0138 Hobøl  270,4 77,6 60,9 25,8 15,1 90,9 4,9 9,6 -3,8
                   
02 Akershus 46 188,5 10 258,6 7 727,0 10 315,4 1 979,7 15 907,8 2,8 7,5 -5,6
0211 Vestby  936,7  231,7  191,5  141,9 45,6  326,1 4,3 8,2 -5,2
0213 Ski 2 031,4  529,1  403,8  274,4  102,4  721,8 1,5 7,4 -5,0
0214 Ås 1 076,0  265,0  200,7  233,0 50,7  326,6 0,0 5,6 -8,7
0215 Frogn  996,5  271,5  209,7  100,2 52,5  362,6 2,5 7,9 -6,6
0216 Nesodden 1 084,9  298,2  240,8  117,3 58,8  369,8 6,3 11,1 -3,0
0217 Oppegård 2 408,9  518,4  396,0  498,3  101,6  894,6 2,0 8,4 -4,7
0219 Bærum 14 179,0 2 667,2 1 852,2 4 101,4  502,6 5 055,6 0,9 7,7 -4,6
0220 Asker 5 980,6 1 219,2  864,3 1 426,3  229,9 2 240,9 -0,8 6,9 -6,8
0221 Aurskog-Høland  746,7  200,2  164,2  105,7 38,4  238,2 2,8 6,3 -6,0
0226 Sørum  920,0  241,6  183,7 93,9 47,3  353,6 6,7 8,1 -4,9
0227 Fet  655,6  184,0  139,5 67,8 36,3  228,1 5,1 10,1 -1,0
0228 Rælingen  976,4  281,1  231,2 67,9 56,1  340,2 4,0 8,2 -5,0
0229 Enebakk  603,6  157,8  132,8 70,2 31,0  211,8 4,2 8,2 -4,1
0230 Lørenskog 2 971,6  636,0  496,1  807,5  127,0  904,9 3,1 5,7 -4,4
0231 Skedsmo 3 573,6  834,9  636,4  789,2  161,5 1 151,6 4,8 7,8 -6,6
0233 Nittedal 1 630,3  383,6  303,4  291,2 76,0  576,2 3,4 5,1 -13,6
0234 Gjerdrum  341,1 94,9 74,0 34,4 18,3  119,5 -0,5 7,1 -6,2
0235 Ullensaker 2 218,6  445,1  357,0  755,4 87,7  573,5 22,4 8,0 -5,1
0236 Nes 1 040,1  293,9  240,6  111,4 57,8  336,4 4,4 7,8 -3,7
0237 Eidsvoll 1 099,8  298,7  240,9  151,5 58,3  350,3 1,9 6,1 -5,3
0238 Nannestad  572,9  167,0  136,6 53,9 32,4  182,9 0,8 7,9 -4,8
0239 Hurdal  143,9 39,5 31,6 22,7 7,6 42,7 2,2 3,6 -9,7
                   
0301 Oslo 70 224,8 12 026,6 8 699,8 23 773,2 2 295,3 23 429,9 -0,8 5,2 -8,7
                   
04 Hedmark 11 242,0 2 839,1 2 196,7 2 259,1  544,0 3 403,1 4,7 4,5 -8,5
0402 Kongsvinger 1 058,3  262,0  215,0  189,8 50,0  341,5 4,0 1,0 -13,1
0403 Hamar 2 174,5  475,7  359,2  480,1 92,0  767,4 3,2 6,8 -6,7
0412 Ringsaker 1 811,7  466,7  365,5  369,9 90,4  519,1 1,2 7,1 -6,4
0415 Løten  357,2  100,8 82,3 45,1 19,5  109,4 2,9 5,3 -7,5
0417 Stange 1 308,8  270,3  214,9  462,5 53,3  307,7 30,0 7,1 -5,6
0418 Nord-Odal  254,7 70,1 57,0 37,0 13,7 76,9 4,5 5,3 -4,3
0419 Sør-Odal  417,4  115,3 91,0 60,8 22,1  128,1 3,5 5,2 -7,1
0420 Eidskog  301,9 83,0 69,8 45,0 15,6 88,5 4,5 0,7 -13,5
0423 Grue  279,6 75,6 56,6 49,3 14,1 83,9 0,7 2,0 -11,3
0425 Åsnes  379,3  110,3 81,7 53,7 20,2  113,3 1,9 1,3 -12,5
0426 Våler  207,2 56,4 42,8 39,8 10,8 57,3 -1,3 0,7 -9,5
0427 Elverum 1 162,3  295,5  231,9  226,6 56,1  352,2 -2,2 3,5 -10,6
0428 Trysil  361,6  104,1 71,1 62,5 19,2  104,8 3,2 0,9 -9,7
0429 Åmot  232,2 70,1 50,2 29,6 13,7 68,6 6,5 7,6 -3,7
0430 Stor-Elvdal  132,6 41,9 29,1 13,6 8,0 40,0 3,8 7,0 -4,0
0432 Rendalen 95,3 32,7 20,5 10,1 6,0 26,0 3,0 -1,4 -10,7
0434 Engerdal 60,0 18,0 14,0 8,2 3,3 16,5 1,1 0,5 -14,1
0436 Tolga 72,3 20,7 16,5 7,1 3,8 24,2 3,8 1,6 -10,6
0437 Tynset  302,1 84,4 63,1 39,5 16,2 98,8 5,2 4,1 -6,5
0438 Alvdal  116,3 37,2 26,4 12,4 6,9 33,4 -1,2 1,5 -10,7
0439 Folldal 71,3 22,5 17,3 7,6 4,2 19,6 -3,8 -2,5 -14,0
0441 Os 85,5 25,6 20,7 8,8 4,7 25,7 -2,1 -1,2 -16,5
                   
05 Oppland 10 889,6 2 870,0 2 180,4 2 016,1  543,1 3 280,0 1,3 5,2 -8,0
0501 Lillehammer 1 885,2  439,2  328,0  466,3 84,1  567,6 -3,0 6,3 -6,2
0502 Gjøvik 1 817,3  436,5  347,9  380,5 84,6  567,8 5,1 7,5 -7,1
0511 Dovre  129,7 39,7 30,5 12,1 7,3 40,1 -2,2 1,3 -12,6
0512 Lesja 95,9 30,4 22,0 10,5 5,5 27,5 -2,2 -4,2 -16,3
0513 Skjåk  114,7 37,0 25,1 13,9 6,9 31,9 3,7 4,2 -6,1
0514 Lom  133,7 36,9 27,0 19,4 6,7 43,7 2,2 7,0 -10,0
0515 Vågå  198,5 52,8 40,2 18,3 9,8 77,3 6,8 5,0 -8,4
0516 Nord-Fron  362,4  102,7 68,5 61,8 18,9  110,6 2,7 3,6 -8,1
0517 Sel  272,8 79,7 63,9 34,1 14,8 80,3 2,7 3,5 -11,5
0519 Sør-Fron  176,1 53,5 37,0 25,8 10,0 49,9 4,6 6,6 -2,7
0520 Ringebu  259,1 71,6 50,5 49,1 12,5 75,5 2,9 4,5 -11,3
0521 Øyer  262,6 79,8 57,0 39,8 14,8 71,2 -1,2 4,0 -9,2
0522 Gausdal  309,8 88,6 66,7 45,9 16,5 92,1 -0,3 1,6 -12,1
0528 Østre Toten  794,8  215,4  173,3  124,2 40,3  241,6 4,9 8,8 -5,9
0529 Vestre Toten  831,6  195,5  153,2  231,5 38,0  213,4 -4,1 2,2 -9,5
0532 Jevnaker  390,2 99,1 78,9 73,1 19,3  119,8 6,2 9,5 -3,5
0533 Lunner  494,4  139,1  113,8 50,1 27,5  164,0 4,3 8,9 -5,2
0534 Gran  754,7  197,6  159,6  129,5 38,0  230,0 2,2 5,5 -8,0
0536 Søndre Land  280,0 78,8 62,8 44,6 15,2 78,5 1,1 3,4 -10,4
0538 Nordre Land  350,4 99,2 72,4 61,5 18,7 98,7 -0,5 2,9 -9,3
0540 Sør-Aurdal  154,0 48,4 33,2 16,6 8,8 46,9 -0,4 -0,1 -11,4
0541 Etnedal 63,5 19,2 12,8 7,4 3,4 20,7 6,9 1,3 -9,4
0542 Nord-Aurdal  386,3  110,7 76,4 61,3 20,3  117,6 -0,8 3,3 -11,1
0543 Vestre Slidre  116,4 37,1 25,7 9,9 6,5 37,3 0,3 2,2 -10,6
0544 Øystre Slidre  171,1 52,2 37,1 19,0 9,5 53,3 2,7 4,0 -8,2
0545 Vang 84,2 29,2 17,1 9,9 5,3 22,8 1,7 -0,3 -11,8
                   
06 Buskerud 18 153,2 4 416,9 3 327,5 3 640,4  843,5 5 924,9 3,3 5,8 -6,8
0602 Drammen 4 862,3 1 026,8  782,3 1 198,5  200,5 1 654,3 3,7 7,1 -5,5
0604 Kongsberg 2 023,2  453,2  360,0  519,1 87,1  603,8 -0,9 1,6 -10,6
0605 Ringerike 1 999,8  487,8  360,1  454,9 92,9  604,1 2,4 5,4 -8,3
0612 Hole  476,0  127,9 81,0 54,6 20,6  191,9 8,2 15,8 0,2
0615 Flå 51,3 16,2 11,0 6,6 3,0 14,5 1,3 1,0 -9,6
0616 Nes  217,7 65,4 40,6 36,9 11,7 63,0 3,6 8,1 -4,4
0617 Gol  297,2 83,1 55,2 52,8 15,1 90,9 4,7 4,8 -9,1
0618 Hemsedal  155,0 43,7 27,4 25,3 7,9 50,7 6,9 5,6 -4,8
0619 Ål  305,0 87,5 54,9 48,9 16,0 97,8 5,7 3,6 -8,9
0620 Hol  354,6  111,5 59,8 57,6 20,4  105,3 6,3 0,6 -6,7
0621 Sigdal  196,7 58,3 41,6 24,4 11,0 61,3 -0,2 -9,3 -7,7
0622 Krødsherad  134,9 36,9 25,7 25,3 6,5 40,5 -0,6 5,9 -9,9
0623 Modum  773,7  210,6  156,9  133,5 40,7  232,0 0,2 4,8 -6,5
0624 Øvre Eiker  978,0  253,3  197,9  161,5 48,4  316,8 2,6 6,0 -7,2
0625 Nedre Eiker 1 311,4  338,5  281,4  186,8 66,6  438,1 4,4 7,8 -5,4
0626 Lier 1 892,6  415,0  330,2  385,1 79,5  682,8 6,2 6,5 -7,9
0627 Røyken 1 187,0  324,9  264,1  127,8 63,4  406,9 4,7 9,1 -3,3
0628 Hurum  557,1  149,1  120,9 87,2 29,0  170,8 6,2 10,1 -3,0
0631 Flesberg  140,3 40,7 32,4 20,1 7,3 39,7 -1,0 -4,8 -20,4
0632 Rollag 76,3 24,8 16,3 10,6 4,6 20,0 -1,6 -1,7 -11,7
0633 Nore og Uvdal  163,4 61,7 28,0 23,0 11,2 39,5 0,6 1,6 -6,2
                   
07 Vestfold 15 301,0 3 687,7 2 850,2 2 990,6  710,4 5 062,0 2,9 7,1 -5,7
0701 Horten 1 708,3  398,5  312,6  361,9 78,8  556,4 5,0 3,9 -7,8
0702 Holmestrand  582,0  156,7  121,7 87,5 30,3  185,7 3,6 8,7 -6,8
0704 Tønsberg 3 121,9  649,9  486,6  907,8  124,5  953,3 -1,9 4,7 -7,8
0706 Sandefjord 3 009,3  689,9  534,6  638,0  132,9 1 014,0 5,0 8,5 -4,4
0709 Larvik 2 663,8  664,4  506,9  451,3  127,5  913,8 3,0 7,0 -5,7
0711 Svelvik  450,0  115,2 94,6 48,7 22,3  169,2 22,4 21,6 6,8
0713 Sande  445,0  126,4 99,8 47,9 24,4  146,5 5,9 9,5 -4,9
0714 Hof  166,3 44,6 36,6 23,8 8,4 52,9 -0,4 3,3 -11,3
0716 Re  479,5  128,9  103,5 66,9 24,9  155,2 4,3 7,8 -6,4
0719 Andebu  277,7 76,4 60,4 35,7 14,6 90,7 6,4 9,6 -3,9
0720 Stokke  648,5  163,9  130,9  115,7 32,0  206,0 0,4 7,2 -3,4
0722 Nøtterøy 1 363,0  359,5  276,6  161,3 68,4  497,2 1,7 7,5 -5,7
0723 Tjøme  257,1 78,2 57,4 24,3 14,6 82,6 0,3 5,3 -5,7
0728 Lardal  128,6 35,4 28,0 19,7 6,9 38,6 0,8 5,6 -7,6
                   
08 Telemark 10 672,8 2 755,1 2 028,0 2 125,6  526,7 3 237,3 1,8 4,6 -8,2
0805 Porsgrunn 2 328,0  559,3  427,0  467,6  107,1  767,0 -0,4 5,8 -10,4
0806 Skien 3 429,8  822,5  635,3  765,6  159,8 1 046,5 3,5 6,2 -5,4
0807 Notodden  827,3  201,2  147,5  191,0 38,4  249,1 8,9 4,4 -8,4
0811 Siljan  128,1 36,8 29,1 13,1 7,0 42,1 1,2 3,4 -10,3
0814 Bamble  930,6  232,0  181,8  202,6 46,1  268,0 -2,2 4,6 -7,1
0815 Kragerø  576,1  154,2  122,0 96,8 29,6  173,5 -0,7 3,3 -9,4
0817 Drangedal  199,7 56,3 44,1 25,9 10,6 62,9 3,2 4,0 -9,5
0819 Nome  377,5  102,3 76,3 62,1 19,2  117,5 1,8 1,6 -10,4
0821 Bø  289,6 77,1 59,5 51,3 14,5 87,2 1,3 2,4 -10,8
0822 Sauherad  222,1 59,6 48,4 35,3 11,2 67,6 -0,3 5,9 -9,9
0826 Tinn  414,5  139,7 76,5 64,5 25,0  108,8 -3,2 0,4 -14,0
0827 Hjartdal 90,2 30,4 17,7 12,7 5,5 23,9 3,7 4,8 -5,3
0828 Seljord  183,1 49,4 34,1 34,4 9,2 56,0 6,7 6,1 -5,5
0829 Kviteseid  135,0 39,1 29,0 21,5 7,3 38,1 3,1 4,3 -8,3
0830 Nissedal 77,7 25,8 15,0 11,1 4,7 21,0 4,4 1,7 -7,2
0831 Fyresdal 71,9 23,7 14,3 12,2 4,5 17,1 4,6 3,3 -4,1
0833 Tokke  155,4 57,6 27,8 22,4 10,7 36,9 6,9 4,0 -4,7
0834 Vinje  236,2 88,1 42,6 35,3 16,2 54,1 0,6 -1,7 -10,5
                   
09 Aust-Agder 6 487,6 1 667,0 1 233,9 1 193,0  319,1 2 074,6 2,6 6,1 -6,6
0901 Risør  374,3 98,2 79,4 66,6 19,3  110,8 0,1 6,0 -6,9
0904 Grimstad 1 183,9  297,8  219,2  233,1 55,2  378,6 3,7 9,1 -5,8
0906 Arendal 2 764,8  642,3  501,5  552,5  126,3  942,1 4,1 5,8 -6,0
0911 Gjerstad  117,8 32,2 26,4 20,5 6,1 32,6 -1,0 6,4 -9,2
0912 Vegårshei 85,8 23,7 19,0 14,4 4,4 24,2 -1,4 6,2 -10,4
0914 Tvedestrand  320,7 88,3 66,9 50,0 17,1 98,4 -2,0 5,3 -8,0
0919 Froland  252,4 70,6 52,6 26,8 13,5 88,7 5,7 6,6 -6,3
0926 Lillesand  563,7  151,5  113,6 93,7 28,5  176,4 -1,2 9,1 -4,7
0928 Birkenes  238,7 60,2 47,2 49,5 11,5 70,3 1,7 4,8 -6,2
0929 Åmli 82,9 25,9 17,2 12,5 4,5 22,8 -6,1 -6,1 -29,8
0935 Iveland 56,2 19,7 11,8 6,5 3,8 14,4 8,5 12,4 1,4
0937 Evje og Hornnes  182,6 51,3 37,7 26,7 9,6 57,3 6,5 5,7 -7,6
0938 Bygland 69,5 21,1 14,0 12,5 4,0 17,9 -1,4 4,6 0,7
0940 Valle 91,1 33,3 15,4 14,1 6,2 22,1 0,1 -2,2 -8,9
0941 Bykle  103,3 50,9 11,8 13,4 9,2 17,9 2,5 -0,8 -5,8
                   
10 Vest-Agder 10 930,2 2 637,0 1 930,2 2 441,4  508,5 3 413,2 0,0 7,5 -2,9
1001 Kristiansand 5 913,0 1 269,4  955,2 1 560,6  246,5 1 881,3 -2,8 7,4 -3,1
1002 Mandal  797,8  211,1  161,1  143,2 41,3  241,1 5,8 9,6 -3,1
1003 Farsund  580,4  152,1  114,0  117,7 28,3  168,2 1,4 7,7 8,2
1004 Flekkefjord  584,8  146,2  104,9 99,8 28,5  205,5 6,5 5,3 -3,5
1014 Vennesla  692,2  184,8  135,6  125,0 36,4  210,5 6,2 14,5 0,7
1017 Songdalen  292,1 75,7 62,5 48,2 15,0 90,9 0,1 7,8 -4,2
1018 Søgne  575,5  151,7  119,0 82,2 29,0  193,6 5,8 9,6 -3,2
1021 Marnardal  113,6 32,2 22,5 19,7 6,0 33,1 2,5 2,7 -10,5
1026 Åseral 60,6 26,3 9,1 9,7 4,8 10,7 -11,9 -2,5 -9,1
1027 Audnedal 85,4 22,0 16,6 18,2 4,1 24,5 -15,7 5,1 -8,0
1029 Lindesnes  221,3 63,5 47,8 31,6 12,0 66,5 -1,4 7,7 -5,4
1032 Lyngdal  415,8  108,3 81,5 85,5 20,5  120,1 4,0 6,9 -6,1
1034 Hægebostad 79,7 23,4 17,2 12,5 4,3 22,3 -5,1 5,0 -2,8
1037 Kvinesdal  362,2  104,3 62,4 60,4 19,7  115,3 8,4 4,2 -6,9
1046 Sirdal  155,7 66,0 20,7 27,1 12,1 29,7 0,9 0,3 -5,6
                   
11 Rogaland 34 202,5 7 268,1 5 425,5 8 961,2 1 416,8 11 131,0 7,0 9,3 -4,0
1101 Eigersund  874,8  222,5  166,4  162,6 42,8  280,5 3,0 4,3 -10,0
1102 Sandnes 4 794,7 1 043,0  815,3 1 002,0  201,0 1 733,5 9,0 8,5 -8,0
1103 Stavanger 13 296,1 2 418,9 1 778,5 4 352,9  478,8 4 266,9 8,3 11,5 -2,3
1106 Haugesund 2 394,3  542,9  419,3  589,2  107,0  735,8 3,6 8,9 -3,1
1111 Sokndal  190,5 50,6 38,3 35,8 9,8 55,9 2,0 4,6 -8,9
1112 Lund  203,0 46,0 35,4 52,3 8,6 60,7 2,3 5,5 -6,9
1114 Bjerkreim  143,3 39,1 29,8 21,6 7,3 45,4 6,7 9,6 -5,3
1119 Hå  925,3  240,8  183,4  172,2 45,6  283,2 3,5 8,4 -7,1
1120 Klepp 1 037,1  254,1  191,4  193,7 49,2  348,7 4,1 10,1 -1,7
1121 Time  957,3  251,0  194,1  149,0 48,8  314,4 6,8 12,6 -0,3
1122 Gjesdal  554,2  152,3  115,6 79,7 29,7  176,9 2,2 5,4 -5,2
1124 Sola 2 959,6  420,5  296,4 1 241,2 82,7  918,9 13,3 12,0 2,9
1127 Randaberg  705,4  173,6  130,6 96,7 34,5  269,9 3,7 10,8 0,1
1129 Forsand 82,2 32,2 12,1 12,6 6,0 19,3 0,9 -1,1 -6,2
1130 Strand  606,6  161,1  127,2 82,6 31,8  203,9 4,1 8,7 -4,2
1133 Hjelmeland  175,5 61,6 31,7 28,8 11,1 42,2 5,3 -0,7 -11,8
1134 Suldal  264,1 99,5 41,8 47,8 18,2 56,8 -5,0 -2,4 -10,9
1135 Sauda  276,9 85,1 55,9 38,2 16,4 81,3 -0,8 4,3 -5,5
1141 Finnøy  152,0 41,9 31,8 26,1 7,9 44,4 2,8 6,3 -6,8
1142 Rennesøy  215,0 56,9 43,7 21,2 11,3 81,9 17,3 13,2 4,0
1144 Kvitsøy 27,8 7,5 6,2 3,8 1,4 9,0 -3,6 -3,9 -18,3
1145 Bokn 44,9 13,1 8,6 7,3 2,6 13,3 4,1 11,0 0,5
1146 Tysvær  540,1  137,1  110,4 72,4 26,5  193,6 9,7 9,2 -4,2
1149 Karmøy 2 246,8  582,1  459,3  361,1  113,0  731,2 2,8 8,6 -4,7
1151 Utsira 12,9 3,2 2,9 2,4 0,6 3,8 -7,9 -18,4 -33,2
1154 Vindafjord  286,3 76,7 56,9 47,7 13,8 91,2 -2,0 1,0 -8,5
1159 Ølen  236,1 54,8 42,5 60,3 10,3 68,1 10,2 8,1 -7,1
                   
12 Hordaland 34 025,0 7 898,8 5 997,0 7 506,4 1 526,7 11 096,1 -1,4 7,7 -5,3
1201 Bergen 21 000,4 4 468,2 3 406,3 5 257,4  859,8 7 008,7 -3,8 9,2 -5,0
1211 Etne  215,1 59,1 48,6 30,7 10,8 65,9 3,5 -3,8 -18,0
1216 Sveio  228,8 65,5 52,8 25,7 12,6 72,2 2,0 6,7 -5,9
1219 Bømlo  631,0  161,0  123,9  127,9 31,7  186,5 -0,6 5,3 -4,0
1221 Stord 1 279,4  268,0  212,7  346,3 53,2  399,2 7,1 8,7 -5,0
1222 Fitjar  174,1 44,8 35,7 28,7 8,7 56,1 1,7 6,7 -5,0
1223 Tysnes  151,5 41,2 31,4 24,9 7,8 46,3 0,9 3,5 -4,8
1224 Kvinnherad  866,2  222,6  158,0  144,3 42,6  298,6 4,4 5,1 -6,8
1227 Jondal 67,0 19,2 12,5 12,3 3,6 19,3 8,5 7,0 -3,5
1228 Odda  517,1  142,0 90,3 95,8 27,5  161,4 -5,0 -10,4 -17,1
1231 Ullensvang  206,6 59,2 41,1 31,4 11,1 63,8 2,0 8,6 -3,6
1232 Eidfjord 81,8 38,7 11,6 9,8 7,1 14,6 6,0 3,5 -0,6
1233 Ulvik 72,6 26,6 12,8 10,5 5,0 17,7 2,5 5,9 -3,4
1234 Granvin 48,0 13,6 11,0 7,9 2,6 12,9 -1,3 -1,8 -11,2
1235 Voss  832,5  225,7  159,3  140,6 42,8  264,2 4,5 2,4 -10,1
1238 Kvam  499,9  136,9 98,6 87,0 25,7  151,6 2,7 5,4 -6,8
1241 Fusa  246,0 61,9 45,1 64,9 11,5 62,6 -11,3 4,3 -9,1
1242 Samnanger  136,2 41,9 29,5 14,2 8,0 42,6 4,1 7,2 -2,5
1243 Os  966,2  255,7  195,6  127,8 50,2  336,8 0,6 9,1 -0,9
1244 Austevoll  368,5 79,0 59,5 92,1 15,1  122,7 -9,4 -0,9 -10,1
1245 Sund  319,3 85,3 70,5 46,4 17,1  100,0 4,1 5,3 -3,9
1246 Fjell 1 291,7  325,3  266,2  220,9 65,0  414,4 6,4 10,6 -1,2
1247 Askøy 1 209,2  330,3  274,7  145,9 65,3  393,0 7,2 10,7 -4,0
1251 Vaksdal  234,3 72,8 45,9 42,3 13,9 59,3 1,4 3,5 -7,6
1252 Modalen 36,9 16,8 4,3 6,5 3,1 6,2 5,0 0,7 -5,0
1253 Osterøy  385,9 97,2 93,9 65,8 18,5  110,4 -0,1 -5,2 -18,4
1256 Meland  339,2 89,4 69,4 59,2 17,2  104,0 -1,3 4,3 -7,4
1259 Øygarden  221,7 70,8 48,7 34,5 14,7 53,0 11,9 35,5 29,0
1260 Radøy  251,7 67,9 54,9 40,4 13,2 75,2 4,8 5,9 -4,4
1263 Lindås  825,8  217,5  170,1  120,2 43,1  275,0 3,9 7,9 -3,8
1264 Austrheim  189,3 50,0 35,0 28,5 9,5 66,4 -1,3 5,9 -4,5
1265 Fedje 34,9 9,8 7,8 4,7 1,8 10,9 -3,1 0,7 -12,8
1266 Masfjorden 96,3 35,0 19,2 10,5 6,6 24,9 0,8 2,1 -7,7
                   
14 Sogn og Fjordane 6 674,7 1 783,6 1 278,8 1 255,4  337,7 2 019,1 3,1 3,4 -8,1
1401 Flora  758,0  177,0  145,6  144,4 34,6  256,3 5,8 4,7 -8,9
1411 Gulen  135,1 34,5 26,7 24,5 6,4 43,1 -7,9 2,3 -11,7
1412 Solund 53,8 17,1 10,3 6,5 3,3 16,7 2,9 15,5 11,2
1413 Hyllestad 76,4 20,8 15,8 15,0 3,9 20,9 -4,3 -1,5 -14,1
1416 Høyanger  287,9 89,3 56,1 47,9 16,9 77,6 -0,7 1,1 -11,9
1417 Vik  181,4 51,3 30,7 31,1 9,5 58,9 5,9 1,0 -7,2
1418 Balestrand 80,7 23,5 16,8 15,7 4,5 20,0 -0,6 4,4 -6,7
1419 Leikanger  193,3 36,0 28,2 80,3 6,9 41,9 7,8 4,2 -8,3
1420 Sogndal  407,3  108,3 81,8 82,8 20,4  114,1 6,1 6,4 -7,0
1421 Aurland  141,7 58,3 21,6 20,3 10,7 30,9 3,1 2,3 -4,6
1422 Lærdal  134,9 46,9 25,6 16,5 8,8 37,1 2,9 4,8 -4,4
1424 Årdal  407,3  126,2 80,2 49,8 24,2  127,0 0,9 1,2 -10,6
1426 Luster  291,1  102,3 51,8 40,7 18,8 77,6 1,4 -0,3 -8,5
1428 Askvoll  146,8 42,2 33,2 21,2 8,0 42,1 -7,7 -2,3 -12,9
1429 Fjaler  154,4 39,9 30,8 25,3 7,5 51,0 7,5 3,4 -9,3
1430 Gaular  145,0 38,6 31,5 26,2 7,3 41,4 -3,1 -1,4 -11,1
1431 Jølster  142,6 42,6 32,2 18,1 8,1 41,6 0,0 1,8 -8,5
1432 Førde  893,7  188,3  148,2  248,1 36,3  272,7 6,6 8,7 -4,9
1433 Naustdal  130,5 38,0 31,3 15,0 7,4 38,8 1,0 4,5 -7,5
1438 Bremanger  229,4 70,6 46,1 40,1 13,5 59,1 -1,1 -1,7 -9,3
1439 Vågsøy  393,5  102,7 78,0 67,3 19,4  126,1 3,2 6,6 -4,4
1441 Selje  142,2 40,3 32,9 18,6 7,7 42,7 -9,3 3,6 -4,7
1443 Eid  320,7 87,4 67,8 46,5 16,8  102,2 1,6 3,9 -5,8
1444 Hornindal 53,5 16,3 12,4 6,8 3,0 15,1 2,6 5,2 -6,1
1445 Gloppen  353,6 83,7 63,9 55,5 15,4  135,1 12,8 0,9 -12,6
1449 Stryn  419,7  101,3 79,4 91,2 18,7  129,0 4,7 3,8 -8,9
                   
15 Møre og Romsdal 16 185,0 3 921,8 3 036,5 3 284,8  752,6 5 189,2 0,9 5,6 -6,4
1502 Molde 2 004,8  412,0  323,3  628,8 79,0  561,7 0,8 5,0 -7,2
1503 Kristiansund 1 118,8  273,6  218,0  212,5 53,8  361,0 1,8 5,3 -8,7
1504 Ålesund 3 123,5  717,7  545,9  723,2  139,0  997,7 0,6 10,7 -2,0
1511 Vanylven  205,5 52,0 40,9 30,3 9,7 72,6 -0,4 -3,0 -14,3
1514 Sande  140,3 35,8 29,4 26,1 6,8 42,1 0,1 -2,9 -14,4
1515 Herøy  590,9  131,9  106,6  124,2 24,8  203,4 -6,6 -2,4 -14,8
1516 Ulstein  586,5  112,3 87,3  119,0 21,0  247,0 -5,5 -0,5 -8,3
1517 Hareid  272,3 67,0 55,8 57,9 12,6 79,1 -0,8 3,3 -11,7
1519 Volda  489,1  124,1 97,0 98,1 23,5  146,4 1,8 3,3 -8,5
1520 Ørsta  588,4  148,6  117,9  107,4 28,7  185,8 2,2 4,3 -7,0
1523 Ørskog  123,7 32,4 25,8 20,1 6,2 39,2 3,6 7,4 -3,6
1524 Norddal  107,8 36,3 20,8 17,8 6,7 26,2 1,6 -0,9 -9,6
1525 Stranda  292,7 77,4 58,2 51,5 14,4 91,1 4,8 5,1 -7,9
1526 Stordal 59,8 14,9 11,3 15,2 2,6 15,7 -14,7 2,4 -12,9
1528 Sykkylven  650,5  129,3  101,4  134,5 24,4  260,9 10,8 14,5 0,0
1529 Skodje  205,2 53,7 44,4 35,1 11,0 61,0 4,0 10,5 3,1
1531 Sula  439,9  105,5 88,7 80,5 20,5  144,7 -0,1 2,7 -10,0
1532 Giske  354,1 94,4 78,8 44,5 18,4  118,0 2,3 7,7 -7,5
1534 Haram  567,9  144,8  105,2  114,2 27,9  175,7 -3,3 2,3 -6,4
1535 Vestnes  381,6 95,9 73,6 81,1 18,6  112,5 -0,1 6,8 -1,2
1539 Rauma  495,2  113,7 85,7 87,8 21,5  186,6 6,4 5,0 -7,9
1543 Nesset  164,0 53,5 34,4 26,7 10,1 39,3 -5,8 0,4 -9,3
1545 Midsund  104,1 27,9 24,0 16,8 5,3 30,1 -6,5 -5,6 -14,2
1546 Sandøy  112,6 23,8 16,8 16,9 4,2 51,0 -11,8 4,4 -10,0
1547 Aukra  170,0 47,3 37,7 26,1 9,2 49,6 2,1 9,4 -2,3
1548 Fræna  506,0  133,0  107,6 82,9 25,9  156,5 3,2 8,0 -4,4
1551 Eide  187,0 48,9 39,3 28,2 9,2 61,4 3,2 7,1 -6,1
1554 Averøy  305,4 79,2 65,8 51,4 15,5 93,6 2,9 6,2 -6,4
1556 Frei  275,1 78,6 66,0 27,7 15,6 87,3 3,3 10,1 -2,9
1557 Gjemnes  134,6 41,7 30,6 16,0 7,8 38,5 9,8 16,6 9,4
1560 Tingvoll  152,8 41,4 33,6 23,5 8,0 46,3 4,1 5,4 -6,9
1563 Sunndal  488,7  143,5 96,9 67,7 27,9  152,7 0,2 3,4 -6,7
1566 Surnadal  332,8 90,4 63,5 44,9 17,1  116,9 5,5 3,0 -7,9
1567 Rindal  102,0 32,4 21,4 12,1 5,8 30,4 1,1 0,6 -11,8
1569 Aure  124,6 37,2 29,9 12,3 7,0 38,2 1,9 2,3 -9,8
1571 Halsa 75,5 23,0 18,1 8,7 4,3 21,3 -8,3 -1,9 -12,9
1572 Tustna 45,0 12,7 10,0 4,4 2,4 15,5 7,9 2,9 -8,7
1573 Smøla  106,1 34,0 24,7 8,7 6,4 32,2 -1,0 4,3 -7,3
                   
16 Sør-Trøndelag 18 781,6 4 481,7 3 536,1 4 136,8  862,1 5 764,9 2,0 8,8 -5,3
1601 Trondheim 12 707,5 2 787,1 2 203,8 3 263,6  534,5 3 918,4 1,2 9,6 -5,3
1612 Hemne  216,2 61,2 47,5 29,0 11,7 66,9 4,4 7,4 -5,1
1613 Snillfjord 41,6 13,5 9,8 4,6 2,4 11,3 -2,3 -2,0 -13,9
1617 Hitra  193,1 54,8 45,9 23,7 10,7 57,9 1,7 6,4 -6,1
1620 Frøya  188,1 52,8 45,7 25,2 10,3 54,1 -7,0 5,1 -12,5
1621 Ørland  294,4 76,1 60,7 42,6 14,7  100,4 0,9 -0,4 -12,4
1622 Agdenes 86,0 23,0 17,8 17,6 4,3 23,4 -0,7 -0,4 -13,0
1624 Rissa  304,6 83,7 66,8 51,1 16,1 86,9 -1,5 -1,9 -9,9
1627 Bjugn  217,6 58,3 47,7 32,4 11,3 67,8 3,4 5,3 -7,7
1630 Åfjord  149,8 42,5 33,6 17,5 8,0 48,2 4,3 2,9 -9,5
1632 Roan 41,5 12,7 10,3 3,9 2,5 12,2 0,1 -1,4 -8,7
1633 Osen 44,6 13,2 11,0 4,0 2,5 13,9 -18,6 -5,4 -17,3
1634 Oppdal  346,0 95,7 72,6 40,7 18,2  118,8 3,6 2,6 -11,5
1635 Rennebu  128,1 41,0 26,1 19,9 7,6 33,5 2,5 2,3 -9,0
1636 Meldal  196,2 54,5 41,0 30,6 10,3 59,9 3,3 2,4 -7,4
1638 Orkdal  634,3  156,2  124,8  140,8 30,7  181,7 0,1 5,6 -8,8
1640 Røros  307,3 86,2 66,4 44,4 16,1 94,1 6,3 6,9 -5,9
1644 Holtålen 93,0 27,9 23,0 9,5 5,3 27,3 -0,6 1,6 -12,1
1648 Midtre Gauldal  288,7 74,3 59,5 53,4 14,3 87,2 6,2 4,3 -6,6
1653 Melhus  739,3  206,4  167,0  101,0 39,8  225,1 4,8 10,5 -6,1
1657 Skaun  292,5 83,8 72,0 30,6 16,6 89,5 4,2 6,8 -5,4
1662 Klæbu  289,4 83,6 67,2 34,0 16,9 87,7 6,7 11,0 -0,1
1663 Malvik  696,1  190,4  164,1 76,2 38,2  227,2 7,4 9,5 -0,5
1664 Selbu  206,8 58,3 42,9 35,1 11,0 59,5 3,8 3,7 -8,7
1665 Tydal 79,0 44,4 9,0 5,3 8,1 12,1  126,9  393,2  335,3
                   
17 Nord-Trøndelag 7 005,5 1 817,4 1 447,1 1 280,9  352,2 2 107,8 5,2 8,0 -5,8
1702 Steinkjer 1 270,5  290,1  229,6  306,1 55,9  388,9 5,3 6,7 -6,8
1703 Namsos  642,0  179,4  147,1 63,7 34,6  217,2 4,6 6,3 -9,4
1711 Meråker  140,2 39,0 26,4 29,3 7,5 38,0 3,8 5,5 -7,7
1714 Stjørdal 1 154,5  300,1  244,7  185,9 59,4  364,4 7,0 10,1 -2,7
1717 Frosta  112,8 31,7 25,0 17,6 6,2 32,3 3,2 5,0 -4,2
1718 Leksvik  186,8 46,9 38,6 36,4 9,0 56,0 6,1 4,3 -7,9
1719 Levanger 1 130,8  262,4  212,9  293,0 51,1  311,5 7,4 7,7 -6,0
1721 Verdal  758,5  185,4  151,9  160,7 36,1  224,5 4,7 6,4 -7,0
1723 Mosvik 38,8 11,3 8,7 6,6 2,2 10,0 -1,3 -2,0 -13,2
1724 Verran  121,1 34,3 25,2 23,4 6,6 31,6 5,4  176,2 92,9
1725 Namdalseid 71,6 20,6 17,4 8,1 4,0 21,5 2,1 3,7 -8,7
1729 Inderøy  287,8 79,3 64,5 41,7 15,6 86,8 3,8 6,4 -5,5
1736 Snåsa 94,9 29,7 22,0 11,1 5,6 26,5 1,1 3,6 -10,1
1738 Lierne 65,3 20,8 15,0 7,1 3,9 18,5 3,2 2,9 -11,0
1739 Røyrvik 27,9 10,7 5,5 2,9 2,0 6,8 -0,2 0,5 -8,7
1740 Namsskogan 52,3 21,8 9,6 4,7 4,1 12,1 -1,3 -1,2 -7,3
1742 Grong  124,4 40,2 26,9 11,7 7,6 38,0 3,4 5,4 -6,4
1743 Høylandet 53,7 16,1 13,0 4,9 3,0 16,8 3,4 6,4 -9,2
1744 Overhalla  166,7 49,1 39,5 16,1 9,4 52,6 5,1 6,9 -8,3
1748 Fosnes 28,2 8,7 6,9 2,7 1,7 8,2 8,1 9,2 -2,0
1749 Flatanger 48,7 14,4 12,0 5,2 2,7 14,3 -3,4 -4,6 -20,5
1750 Vikna  183,5 52,2 44,9 18,9 10,2 57,2 4,4 7,5 -5,4
1751 Nærøy  220,1 65,7 53,7 20,4 12,6 67,6 3,7 7,8 -8,9
1755 Leka 24,3 7,5 6,2 2,6 1,4 6,5 -6,6 3,4 -12,5
                   
18 Nordland 12 832,9 3 570,5 2 791,1 1 610,6  697,3 4 163,4 4,1 4,7 -7,2
1804 Bodø 3 002,8  753,9  611,1  543,1  148,5  946,2 8,1 6,0 -6,9
1805 Narvik 1 099,1  308,1  229,5  141,6 60,5  359,4 7,7 6,9 -5,8
1811 Bindal 76,0 25,8 16,6 8,5 4,8 20,3 -0,1 0,2 -8,4
1812 Sømna 81,1 24,4 20,5 7,6 4,8 23,8 2,6 4,1 -6,8
1813 Brønnøy  371,0  101,2 85,2 44,1 19,8  120,8 3,5 9,1 -2,5
1815 Vega 55,5 16,9 13,9 4,4 3,3 17,0 3,9 5,2 -4,7
1816 Vevelstad 20,4 6,0 5,0 2,2 1,2 6,0 -2,4 -2,4 -15,8
1818 Herøy 77,8 23,4 18,6 7,7 4,6 23,5 -2,7 16,7 3,1
1820 Alstahaug  365,8  102,8 86,7 36,1 20,2  120,0 1,2 2,5 -9,6
1822 Leirfjord 81,4 24,1 20,6 7,0 4,7 25,0 1,3 5,1 -9,5
1824 Vefsn  846,9  208,3  161,1 84,7 40,9  352,0 -0,9 4,2 -6,1
1825 Grane 66,4 21,8 15,5 6,1 4,1 19,0 0,2 1,2 -8,7
1826 Hattfjelldal 62,0 20,3 14,3 6,3 3,8 17,2 4,0 2,6 -9,8
1827 Dønna 59,7 17,7 14,9 6,3 3,5 17,3 -1,2 1,6 -8,5
1828 Nesna 82,5 21,6 18,0 15,7 4,1 23,1 -1,3 -3,1 -17,2
1832 Hemnes  229,1 87,9 47,2 16,4 16,7 60,9 3,9 4,3 -3,5
1833 Rana 1 421,4  388,8  299,8  215,6 76,8  440,4 6,6 3,5 -7,5
1834 Lurøy 84,9 24,4 20,6 10,0 4,5 25,4 -3,1 2,0 -9,8
1835 Træna 23,5 6,7 5,5 2,8 1,3 7,3 -1,7 4,2 -6,7
1836 Rødøy 58,4 16,5 13,5 5,9 3,1 19,4 3,8 -0,3 -11,0
1837 Meløy  367,9  114,3 79,1 36,7 22,2  115,6 1,2 0,1 -10,9
1838 Gildeskål 99,4 33,2 22,0 9,2 6,4 28,6 1,3 7,2 -1,1
1839 Beiarn 47,5 17,3 10,3 4,5 3,2 12,1 -0,8 -8,4 -13,9
1840 Saltdal  227,9 66,4 53,8 23,6 12,7 71,6 -0,1 0,9 -11,6
1841 Fauske  500,2  148,9  111,5 41,0 28,8  170,0 6,2 4,5 -7,1
1842 Skjerstad 44,5 13,9 10,8 3,9 2,7 13,3 6,5 12,9 4,3
1845 Sørfold  123,5 43,8 23,0 12,5 8,3 35,9 8,0 6,5 -4,7
1848 Steigen  117,3 35,4 28,1 11,5 6,9 35,4 2,3 1,2 -8,9
1849 Hamarøy 95,8 29,6 19,5 8,8 5,7 32,3 1,6 0,8 -9,0
1850 Tysfjord  102,3 32,7 23,9 8,8 6,3 30,6 2,6 2,4 -9,1
1851 Lødingen  113,8 34,2 26,8 8,6 6,6 37,6 1,4 4,3 -8,1
1852 Tjeldsund 65,6 20,4 16,0 4,1 4,0 21,1 0,4 1,9 -11,2
1853 Evenes 69,1 19,6 15,0 7,0 3,8 23,7 5,2 2,4 -9,6
1854 Ballangen  115,6 34,1 27,7 10,8 6,7 36,4 3,3 4,5 -7,9
1856 Røst 33,1 9,0 7,3 3,6 1,8 11,4 3,5 5,2 -5,1
1857 Værøy 40,2 10,8 9,2 3,6 2,2 14,5 5,6 5,3 -2,8
1859 Flakstad 65,9 20,2 15,4 5,2 3,8 21,4 -3,6 -1,7 -15,8
1860 Vestvågøy  480,9  142,0  115,8 39,0 27,6  156,5 2,2 7,7 -4,9
1865 Vågan  445,4  123,3  104,3 45,9 24,1  147,8 1,5 6,3 -7,2
1866 Hadsel  374,4  107,9 91,6 31,4 21,4  122,2 3,6 4,8 -7,1
1867 Bø  112,6 33,1 28,7 10,4 6,4 33,9 0,8 5,2 -9,4
1868 Øksnes  204,8 57,8 50,2 24,4 11,1 61,3 -14,1 2,2 -11,1
1870 Sortland  503,0  129,3  108,8 56,3 25,2  183,3 8,2 7,7 -5,2
1871 Andøy  259,9 75,6 60,7 23,3 14,7 85,6 0,6 3,7 -9,4
1874 Moskenes 56,4 17,4 13,6 4,5 3,4 17,4 0,2 0,3 -5,5
                   
19 Troms 8 807,8 2 374,4 1 932,9 1 278,3  467,8 2 754,4 6,8 6,3 -5,7
1901 Harstad 1 392,9  364,3  294,8  214,9 72,8  446,1 8,8 4,3 -5,7
1902 Tromsø 4 467,1 1 074,4  886,0  857,7  213,6 1 435,3 9,0 7,6 -4,2
1911 Kvæfjord  138,9 40,1 33,5 17,0 7,9 40,3 3,1 4,9 -6,5
1913 Skånland  138,8 42,3 34,3 10,1 8,3 43,8 4,7 7,1 -5,4
1915 Bjarkøy 22,4 6,8 5,4 2,2 1,3 6,6 6,7 7,6 0,2
1917 Ibestad 67,4 20,6 15,7 5,6 3,8 21,7 -4,2 -1,2 -12,5
1919 Gratangen 49,3 14,5 12,2 5,0 2,9 14,7 1,7 1,1 -9,4
1920 Lavangen 42,8 12,6 10,5 3,9 2,4 13,4 7,3 4,4 -6,0
1922 Bardu  232,1 77,5 51,9 14,6 15,4 72,6 6,0 8,6 -0,9
1923 Salangen  101,4 30,6 24,9 9,0 5,9 30,9 4,6 6,3 -6,4
1924 Målselv  374,3  112,6 86,0 26,4 21,7  127,5 -0,1 3,5 -11,6
1925 Sørreisa  161,5 46,5 38,4 10,7 9,0 56,8 4,3 2,8 -11,9
1926 Dyrøy 50,5 15,1 12,7 4,8 2,9 15,1 3,2 3,4 -7,8
1927 Tranøy 69,7 20,4 17,6 6,9 4,0 20,9 -3,4 -2,8 -16,3
1928 Torsken 43,7 12,7 11,1 4,9 2,5 12,5 -7,4 0,9 -8,0
1929 Berg 48,6 13,9 11,3 5,4 2,8 15,2 3,6 5,8 -7,2
1931 Lenvik  536,9  153,0  125,3 55,2 29,0  174,4 3,0 8,6 -7,5
1933 Balsfjord  233,5 70,5 58,1 17,7 13,5 73,7 5,4 4,9 -9,0
1936 Karlsøy 79,0 29,6 26,7 1,3 5,7 15,8 -0,6 2,6 -13,5
1938 Lyngen  106,7 40,5 34,8 1,3 7,9 22,2 6,0 6,3 -4,5
1939 Storfjord 69,7 29,1 21,0 0,5 5,6 13,5 4,4 5,9 -4,6
1940 Gáivuotna - Kåfjord 68,8 28,4 22,1 0,2 5,5 12,5 6,3 6,9 -3,6
1941 Skjervøy 99,7 37,5 32,4 1,8 7,5 20,4 3,5 8,0 -2,4
1942 Nordreisa  167,9 61,6 52,6 1,2 12,2 40,4 3,5 10,0 -2,1
1943 Kvænangen 44,3 19,2 13,4 0,2 3,6 8,0 1,4 1,7 -9,1
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 973,3 1 097,2  902,0 28,1  219,4  726,5 3,6 7,1 -4,6
2002 Vardø 83,9 33,3 26,7 0,2 7,0 16,8 -6,3 1,7 -5,3
2003 Vadsø  258,6 96,1 77,2 2,5 19,1 63,8 0,3 4,5 -8,5
2004 Hammerfest  511,8  185,0  148,7 8,7 37,7  131,8 19,1 25,3 14,1
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 84,9 32,6 28,7 0,5 6,3 16,8 1,1 2,4 -10,2
2012 Alta  702,3  251,6  210,4 7,7 50,5  182,1 4,1 6,7 -3,3
2014 Loppa 40,3 16,3 13,4 0,3 3,2 7,1 -2,8 2,5 -24,7
2015 Hasvik 37,3 13,9 13,8 0,2 2,5 6,9 -14,9 -25,3 -37,6
2017 Kvalsund 37,3 14,9 11,3 0,2 2,9 8,0 1,9 4,2 -4,8
2018 Måsøy 51,2 19,5 15,4 0,3 3,7 12,3 -12,9 -3,2 -8,0
2019 Nordkapp  132,2 49,6 42,7 0,8 9,7 29,4 1,6 6,9 -8,3
2020 Porsanger  171,1 62,4 52,0 0,9 12,7 43,2 3,8 7,3 -4,0
2021 Kárájohka - Karasjok 95,3 34,4 30,9 2,1 6,9 21,2 5,7 8,0 -4,6
2022 Lebesby 53,1 21,1 16,2 0,3 4,2 11,4 -1,0 -2,0 -12,3
2023 Gamvik 38,9 14,8 12,6 0,2 3,0 8,3 -7,3 -4,0 -13,4
2024 Berlevåg 41,4 16,1 12,6 0,3 3,3 9,2 -3,2 0,5 -10,1
2025 Deatnu - Tana  107,4 39,5 32,6 0,4 7,7 27,1 -2,0 7,3 -7,9
2027 Unjárga - Nesseby 30,8 12,0 10,1 0,1 2,3 6,3 -3,9 -2,7 -15,6
2028 Båtsfjord 91,6 33,8 29,6 0,5 6,8 20,9 -5,0 -1,6 -14,5
2030 Sør-Varanger  403,6  150,3  117,1 2,1 30,0  104,1 3,3 5,1 -7,1
                   
23 Kontinental-
sokkelen
 113 854,0  108,6  208,7  297,9 -4,3  113 243,1 15,6 55,1 -178,5
2311 Nordsjøen  112 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0  112 692,0 16,0 . .
2312 Stavanger 1 162,0  108,6  208,7  297,9 -4,3  551,1 -16,4 55,1 -178,5

Standardtegn i tabeller