Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-desember. 2003-2004. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt  449 743        472 786 5,1 76 445       81 573 6,7 16 765     15 688 -6,4
                   
01 Østfold 16 378 17 354 6,0 3 846 4 093 6,4  847  789 -6,9
02 Akershus 44 948 46 189 2,8 9 546 10 259 7,5 2 097 1 980 -5,6
03 Oslo 70 772 70 225 -0,8 11 437 12 027 5,2 2 513 2 295 -8,7
04 Hedmark 10 737 11 242 4,7 2 718 2 839 4,5  595  544 -8,5
05 Oppland 10 748 10 890 1,3 2 727 2 870 5,2  591  543 -8,0
06 Buskerud 17 573 18 153 3,3 4 176 4 417 5,8  905  844 -6,8
07 Vestfold 14 870 15 301 2,9 3 444 3 688 7,1  754  710 -5,7
08 Telemark 10 482 10 673 1,8 2 635 2 755 4,6  574  527 -8,2
09 Aust-Agder 6 322 6 488 2,6 1 571 1 667 6,1  342  319 -6,6
10 Vest-Agder 10 925 10 930 0,0 2 452 2 637 7,5  524  509 -2,9
11 Rogaland 31 957 34 203 7,0 6 651 7 268 9,3 1 476 1 417 -4,0
12 Hordaland 34 501 34 025 -1,4 7 337 7 899 7,7 1 612 1 527 -5,3
14 Sogn og Fjordane 6 475 6 675 3,1 1 725 1 784 3,4  367  338 -8,1
15 Møre og Romsdal 16 045 16 185 0,9 3 715 3 922 5,6  804  753 -6,4
16 Sør-Trøndelag 18 418 18 782 2,0 4 118 4 482 8,8  910  862 -5,3
17 Nord-Trøndelag 6 659 7 006 5,2 1 682 1 817 8,0  374  352 -5,8
18 Nordland 12 323 12 833 4,1 3 410 3 571 4,7  751  697 -7,2
19 Troms 8 243 8 808 6,8 2 233 2 374 6,3  496  468 -5,7
20 Finnmark Finnmárku 2 869 2 973 3,6 1 025 1 097 7,1  230  219 -4,7
23 Kontinental-
sokkelen
98 498  113 854 15,6 0  109 . 6 -4 -178,2
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt 79 455 83 783 5,4 60 474 61 944 2,4  216 605  229 798 6,1
                   
01 Østfold 3 325 3 388 1,9 3 113 3 214 3,2 5 247 5 870 11,9
02 Akershus 9 930 10 315 3,9 7 588 7 727 1,8 15 788 15 908 0,8
03 Oslo 22 542 23 773 5,5 8 643 8 700 0,7 25 637 23 430 -8,6
04 Hedmark 1 996 2 259 13,2 2 133 2 197 3,0 3 295 3 403 3,3
05 Oppland 2 038 2 016 -1,1 2 141 2 180 1,8 3 251 3 280 0,9
06 Buskerud 3 656 3 640 -0,4 3 218 3 328 3,4 5 619 5 925 5,4
07 Vestfold 2 932 2 991 2,0 2 769 2 850 2,9 4 972 5 062 1,8
08 Telemark 2 029 2 126 4,8 1 991 2 028 1,8 3 253 3 237 -0,5
09 Aust-Agder 1 178 1 193 1,3 1 206 1 234 2,3 2 025 2 075 2,5
10 Vest-Agder 2 323 2 441 5,1 1 874 1 930 3,0 3 753 3 413 -9,0
11 Rogaland 8 341 8 961 7,4 5 216 5 426 4,0 10 274 11 131 8,3
12 Hordaland 7 324 7 506 2,5 5 760 5 997 4,1 12 470 11 096 -11,0
14 Sogn og Fjordane 1 106 1 255 13,5 1 279 1 279 0,0 1 997 2 019 1,1
15 Møre og Romsdal 3 156 3 285 4,1 2 985 3 037 1,7 5 385 5 189 -3,6
16 Sør-Trøndelag 3 920 4 137 5,5 3 375 3 536 4,8 6 094 5 765 -5,4
17 Nord-Trøndelag 1 169 1 281 9,5 1 418 1 447 2,0 2 015 2 108 4,6
18 Nordland 1 269 1 611 26,9 2 745 2 791 1,7 4 149 4 163 0,4
19 Troms  931 1 278 37,4 1 882 1 933 2,7 2 702 2 754 1,9
20 Finnmark Finnmárku 35 28 -20,2  868  902 3,9  711  727 2,2
23 Kontinental-
sokkelen
 256  298 16,6  269  209 -22,5 97 968  113 243 15,6

Standardtegn i tabeller