Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-november 2004. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt mm. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  466 868,5 80 181,6 60 927,2 83 453,1 15 396,2  226 910,3 6,3 6,5 -6,9
                   
01 Østfold 17 160,2 4 039,1 3 171,6 3 373,0  777,5 5 799,0 6,1 5,9 -7,6
0101 Halden 1 653,6  409,8  321,1  352,7 78,6  491,3 4,5 7,0 -7,7
0104 Moss 1 862,1  447,2  361,7  365,8 86,1  601,4 3,0 6,2 -10,9
0105 Sarpsborg 3 826,3  727,2  592,4  751,6  142,0 1 613,1 15,6 -0,3 -12,2
0106 Fredrikstad 4 825,1 1 105,7  868,4 1 124,2  213,6 1 513,1 3,8 8,9 -5,4
0111 Hvaler  201,4 64,2 45,1 22,4 11,7 57,9 6,7 10,1 -3,1
0118 Aremark 70,8 22,1 14,7 8,7 4,1 21,2 4,6 17,8 6,7
0119 Marker  189,0 50,5 38,4 33,5 9,6 56,8 3,2 5,0 -4,5
0121 Rømskog 36,7 10,0 7,5 5,5 1,8 11,9 3,2 6,6 -9,5
0122 Trøgstad  270,7 79,6 60,4 32,5 14,9 83,3 1,7 4,8 -8,7
0123 Spydeberg  318,6 84,6 63,8 47,2 16,1  106,8 3,5 5,8 -4,4
0124 Askim  902,5  240,6  176,2  161,0 46,4  278,3 2,9 6,1 -4,9
0125 Eidsberg  632,8  159,0  124,2  120,3 30,1  199,2 3,0 6,5 -5,6
0127 Skiptvet  175,1 50,7 39,6 21,7 9,9 53,1 4,7 5,7 -4,4
0128 Rakkestad  410,3  111,1 83,9 67,2 20,5  127,5 0,6 4,6 -11,1
0135 Råde  390,4  107,3 82,2 57,9 20,3  122,6 2,0 7,4 -5,4
0136 Rygge  904,8  229,4  180,4  152,0 44,4  298,6 6,0 7,4 -5,7
0137 Våler  223,6 63,3 51,4 23,4 12,3 73,3 1,5 4,6 -6,0
0138 Hobøl  266,4 76,5 60,1 25,5 14,9 89,5 4,7 9,7 -4,1
                   
02 Akershus 45 653,4 10 089,9 7 619,0 10 283,8 1 944,1 15 716,6 2,6 7,5 -5,9
0211 Vestby  923,2  227,8  188,2  141,0 44,7  321,5 4,4 8,0 -5,6
0213 Ski 2 006,1  521,6  397,9  273,2  100,8  712,6 1,6 7,9 -5,1
0214 Ås 1 061,2  260,5  197,2  232,3 49,8  321,5 0,1 5,6 -9,3
0215 Frogn  980,7  267,0  206,2 99,7 51,5  356,3 3,0 8,2 -7,0
0216 Nesodden 1 068,3  293,2  236,8  116,9 57,7  363,6 6,7 11,3 -3,3
0217 Oppegård 2 382,9  510,5  389,9  495,7 99,8  887,1 1,9 8,6 -4,9
0219 Bærum 14 010,4 2 614,0 1 815,5 4 089,9  491,6 4 999,5 0,0 7,4 -5,3
0220 Asker 5 900,3 1 197,1  848,5 1 421,4  225,1 2 208,2 -0,4 7,2 -7,2
0221 Aurskog-Høland  742,6  199,5  163,7  105,4 38,3  235,7 3,5 7,5 -5,2
0226 Sørum  910,6  238,8  181,5 93,2 46,6  350,4 6,9 9,3 -4,3
0227 Fet  646,2  181,0  137,2 67,7 35,6  224,6 4,8 9,7 -1,6
0228 Rælingen  965,2  277,9  228,6 67,5 55,4  335,8 4,0 8,1 -5,3
0229 Enebakk  595,1  155,4  130,8 69,6 30,5  208,8 5,9 10,1 -3,3
0230 Lørenskog 2 944,5  627,7  489,6  806,8  125,2  895,2 3,1 5,5 -4,8
0231 Skedsmo 3 543,5  826,4  629,8  786,6  159,7 1 141,0 5,3 8,5 -6,2
0233 Nittedal 1 615,6  379,3  300,0  290,4 75,0  570,8 3,7 5,4 -13,7
0234 Gjerdrum  336,7 93,6 73,0 34,2 18,0  118,0 0,0 7,8 -6,2
0235 Ullensaker 2 198,7  430,4  364,0  754,2 85,1  564,9 22,6 5,8 -6,8
0236 Nes 1 023,7  288,8  236,4  110,9 56,7  330,9 4,2 7,7 -4,3
0237 Eidsvoll 1 089,5  295,6  238,3  150,9 57,6  347,0 2,0 6,1 -5,6
0238 Nannestad  566,9  165,2  135,1 53,5 32,0  181,0 1,0 8,1 -5,1
0239 Hurdal  141,5 38,7 30,9 22,6 7,4 41,9 2,2 3,6 -10,4
                   
0301 Oslo 69 333,3 11 792,0 8 534,0 23 634,2 2 246,0 23 127,0 0,0 6,2 -8,1
                   
04 Hedmark 11 118,2 2 802,6 2 168,9 2 250,6  536,2 3 359,9 4,9 4,9 -8,5
0402 Kongsvinger 1 048,1  259,3  212,9  189,2 49,4  337,4 4,0 1,2 -13,2
0403 Hamar 2 152,2  469,4  354,5  478,6 90,7  759,0 3,0 6,5 -7,2
0412 Ringsaker 1 794,7  461,6  361,4  368,6 89,2  513,9 1,7 7,4 -6,5
0415 Løten  353,1 99,6 81,3 44,5 19,3  108,3 2,8 5,3 -7,8
0417 Stange 1 296,7  266,6  211,9  461,7 52,5  304,0 30,1 6,9 -6,0
0418 Nord-Odal  252,0 69,2 56,3 36,9 13,5 76,1 4,7 5,6 -4,4
0419 Sør-Odal  413,2  114,1 90,1 60,3 21,9  126,8 3,8 5,7 -7,1
0420 Eidskog  302,2 83,3 70,0 44,5 15,7 88,6 6,4 3,0 -11,6
0423 Grue  275,1 74,3 55,6 48,9 13,9 82,5 2,7 1,9 -11,8
0425 Åsnes  375,4  109,0 80,8 53,6 20,0  112,0 2,4 1,7 -12,4
0426 Våler  204,0 55,6 42,2 39,7 10,6 56,0 -1,2 1,6 -9,2
0427 Elverum 1 146,1  291,0  228,5  225,6 55,2  345,9 -2,6 6,7 -8,7
0428 Trysil  354,4  102,0 69,7 62,1 18,7  101,9 3,2 0,9 -10,3
0429 Åmot  229,6 69,2 49,6 29,6 13,5 67,7 6,6 6,4 -4,8
0430 Stor-Elvdal  130,2 41,2 28,6 13,4 7,8 39,2 3,6 8,2 -3,7
0432 Rendalen 93,3 31,9 20,1 10,0 5,8 25,5 2,8 -1,9 -11,6
0434 Engerdal 58,6 17,5 13,6 8,1 3,2 16,1 0,9 -0,5 -15,6
0436 Tolga 71,3 20,3 16,2 7,1 3,8 23,9 3,4 1,3 -11,2
0437 Tynset  299,0 83,5 62,4 39,3 16,0 97,8 5,9 4,8 -6,3
0438 Alvdal  114,5 36,5 25,9 12,4 6,8 32,8 -1,2 0,2 -12,2
0439 Folldal 70,1 22,1 17,0 7,6 4,2 19,3 -3,7 -2,6 -14,5
0441 Os 84,3 25,2 20,3 8,8 4,7 25,3 -2,7 -1,9 -17,4
                   
05 Oppland 10 741,0 2 823,1 2 143,9 2 008,9  533,4 3 231,7 1,5 5,4 -8,4
0501 Lillehammer 1 862,7  431,9  322,5  465,6 82,6  560,1 -2,7 6,2 -6,6
0502 Gjøvik 1 789,1  427,3  340,6  380,5 82,6  558,1 5,5 7,9 -7,5
0511 Dovre  127,9 39,1 30,1 12,1 7,2 39,5 -2,0 1,6 -12,9
0512 Lesja 93,2 29,5 21,3 10,5 5,3 26,7 -3,1 -6,2 -18,3
0513 Skjåk  113,0 36,4 24,6 13,9 6,7 31,3 3,0 2,3 -8,1
0514 Lom  131,3 36,1 26,4 19,2 6,5 43,0 2,8 7,0 -10,1
0515 Vågå  195,7 51,9 39,4 18,2 9,6 76,5 6,6 4,5 -9,4
0516 Nord-Fron  358,4  101,5 67,5 61,4 18,6  109,4 3,0 0,7 -10,8
0517 Sel  270,2 78,9 63,2 34,0 14,6 79,5 3,1 4,0 -11,6
0519 Sør-Fron  174,0 52,9 36,6 25,3 9,9 49,4 5,3 8,8 -1,0
0520 Ringebu  256,5 70,7 49,9 49,0 12,3 74,6 3,6 5,5 -11,0
0521 Øyer  259,0 78,6 56,1 39,8 14,5 70,0 -1,0 6,6 -7,6
0522 Gausdal  304,5 87,1 65,7 45,7 16,2 89,8 0,0 1,6 -12,3
0528 Østre Toten  786,3  212,6  171,0  123,9 39,8  239,1 5,7 9,7 -5,6
0529 Vestre Toten  823,2  193,3  151,4  229,8 37,5  211,2 -4,0 2,5 -9,4
0532 Jevnaker  382,2 97,1 77,3 71,6 18,9  117,3 5,4 9,0 -4,4
0533 Lunner  479,6  134,5  109,9 49,7 26,5  159,0 2,7 6,9 -7,3
0534 Gran  743,4  194,0  156,7  129,3 37,2  226,3 2,1 5,3 -8,7
0536 Søndre Land  277,5 78,0 62,2 44,6 15,1 77,7 1,9 4,3 -10,0
0538 Nordre Land  346,3 97,9 71,3 61,3 18,4 97,4 -0,4 3,3 -9,4
0540 Sør-Aurdal  155,9 49,1 33,6 16,6 9,0 47,7 2,0 5,7 -6,7
0541 Etnedal 64,0 19,4 12,9 7,4 3,5 20,8 9,9 4,7 -6,8
0542 Nord-Aurdal  380,2  108,7 75,0 61,0 19,9  115,6 -1,0 2,1 -12,3
0543 Vestre Slidre  116,5 37,1 25,7 9,8 6,5 37,3 1,7 5,0 -8,5
0544 Øystre Slidre  167,5 50,9 36,1 19,0 9,3 52,2 1,8 2,8 -9,7
0545 Vang 83,0 28,7 16,8 9,9 5,2 22,4 1,5 -1,5 -13,2
                   
06 Buskerud 17 902,5 4 338,0 3 269,6 3 632,4  826,9 5 835,6 3,5 5,7 -7,3
0602 Drammen 4 766,2  995,6  758,8 1 198,8  194,0 1 619,1 3,3 5,4 -7,4
0604 Kongsberg 2 014,5  450,6  358,1  518,3 86,6  601,0 0,0 2,9 -9,9
0605 Ringerike 1 978,5  480,9  354,9  454,1 91,5  597,1 2,9 5,3 -8,8
0612 Hole  468,8  125,8 79,6 54,4 20,2  188,9 8,6 16,3 0,1
0615 Flå 50,9 16,1 10,9 6,6 2,9 14,4 2,0 1,7 -8,4
0616 Nes  213,6 64,0 39,6 36,8 11,4 61,7 3,6 7,9 -5,4
0617 Gol  293,8 82,0 54,4 52,7 14,9 89,8 5,2 5,0 -9,3
0618 Hemsedal  149,0 41,8 26,3 25,0 7,5 48,3 6,8 5,1 -6,0
0619 Ål  302,1 86,5 54,2 48,8 15,7 96,9 6,4 5,7 -7,7
0620 Hol  351,5  110,4 59,7 57,5 20,2  103,7 7,0 4,6 -3,6
0621 Sigdal  194,2 57,4 41,0 24,4 10,8 60,6 0,4 -9,0 -7,9
0622 Krødsherad  132,7 36,2 25,2 25,1 6,4 39,8 -0,6 5,8 -10,6
0623 Modum  763,9  207,5  154,6  133,2 40,1  228,6 0,3 4,2 -7,3
0624 Øvre Eiker  965,7  249,6  195,0  160,7 47,6  312,7 2,6 5,8 -7,7
0625 Nedre Eiker 1 296,8  334,5  278,1  185,1 65,7  433,3 4,5 7,9 -5,6
0626 Lier 1 866,6  407,0  323,9  384,1 77,9  673,7 6,5 6,7 -8,3
0627 Røyken 1 170,0  320,2  260,3  126,8 62,3  400,4 5,0 9,1 -3,6
0628 Hurum  548,5  146,7  118,9 86,7 28,5  167,8 6,2 10,1 -3,6
0631 Flesberg  138,9 40,4 32,2 20,0 7,3 39,0 1,0 -2,8 -19,7
0632 Rollag 76,8 25,0 16,4 10,6 4,6 20,1 1,5 3,1 -7,9
0633 Nore og Uvdal  159,5 59,8 27,5 22,7 10,8 38,7 0,4 1,5 -6,8
                   
07 Vestfold 15 030,1 3 604,7 2 785,8 2 977,4  692,8 4 969,4 2,8 6,7 -6,6
0701 Horten 1 689,8  392,8  308,1  361,0 77,6  550,2 6,1 4,6 -7,7
0702 Holmestrand  572,9  153,9  119,5 87,4 29,6  182,4 3,6 8,4 -7,6
0704 Tønsberg 3 085,6  639,3  478,7  903,3  122,2  942,1 -1,3 5,7 -7,3
0706 Sandefjord 2 965,4  676,6  524,3  636,4  129,9  998,0 4,7 7,6 -5,7
0709 Larvik 2 616,9  650,2  496,1  448,1  124,5  898,1 3,0 6,8 -6,4
0711 Svelvik  408,5  101,8 83,8 48,6 19,8  154,6 12,9 9,2 -4,1
0713 Sande  435,6  123,6 97,6 47,5 23,8  143,2 5,4 8,8 -6,4
0714 Hof  163,5 43,9 36,0 23,6 8,3 51,6 -0,6 3,5 -11,6
0716 Re  470,8  126,3  101,4 66,6 24,3  152,3 4,3 7,8 -6,8
0719 Andebu  271,3 74,3 58,7 35,1 14,2 89,0 6,3 8,6 -5,6
0720 Stokke  630,3  158,1  126,4  115,0 30,8  200,0 -0,1 6,5 -4,8
0722 Nøtterøy 1 340,7  352,6  271,4  160,8 66,9  488,9 1,6 7,3 -6,4
0723 Tjøme  252,3 76,6 56,3 24,2 14,3 81,0 0,1 5,0 -6,3
0728 Lardal  126,5 34,7 27,5 19,6 6,7 37,9 1,0 5,4 -8,1
                   
08 Telemark 10 535,3 2 712,7 1 997,5 2 117,0  518,5 3 189,7 1,9 4,3 -8,7
0805 Porsgrunn 2 299,3  551,5  421,1  464,2  105,4  757,1 0,1 5,8 -10,7
0806 Skien 3 385,9  809,1  625,0  763,3  156,9 1 031,7 3,5 5,7 -6,2
0807 Notodden  818,7  198,5  145,4  190,6 37,9  246,3 9,1 5,5 -7,8
0811 Siljan  126,6 36,3 28,7 13,1 6,9 41,6 1,1 3,4 -10,7
0814 Bamble  914,8  229,3  179,7  202,6 45,6  257,6 -2,9 4,6 -7,5
0815 Kragerø  568,1  151,7  120,0 96,1 29,0  171,4 -0,5 3,3 -9,8
0817 Drangedal  196,0 55,1 43,1 25,7 10,4 61,7 3,1 3,9 -10,3
0819 Nome  372,5  100,7 75,0 62,0 18,9  115,9 1,6 0,9 -11,3
0821 Bø  286,9 76,2 58,8 51,1 14,3 86,5 1,7 2,6 -11,0
0822 Sauherad  219,3 58,7 47,6 35,2 11,1 66,6 -0,3 5,9 -10,2
0826 Tinn  410,5  135,7 75,7 64,3 24,9  110,0 -3,3 -3,0 -14,7
0827 Hjartdal 88,8 30,0 17,4 12,6 5,4 23,5 3,7 6,5 -4,2
0828 Seljord  180,3 48,6 33,5 34,1 9,0 55,1 6,7 6,0 -6,0
0829 Kviteseid  132,7 38,4 28,5 21,3 7,2 37,4 3,4 4,6 -8,6
0830 Nissedal 78,0 26,0 15,1 11,1 4,8 21,1 6,1 3,9 -5,1
0831 Fyresdal 70,9 23,4 14,1 12,2 4,4 16,9 4,4 1,9 -5,7
0833 Tokke  154,0 57,2 27,4 22,4 10,6 36,5 7,2 5,2 -3,7
0834 Vinje  231,9 86,6 41,4 35,2 15,9 52,8 -0,1 -2,4 -11,6
                   
09 Aust-Agder 6 397,6 1 638,8 1 212,3 1 188,6  313,3 2 044,6 2,6 5,6 -7,3
0901 Risør  368,3 96,1 77,7 66,1 18,8  109,5 0,6 6,3 -7,0
0904 Grimstad 1 162,5  291,9  214,8  231,6 54,0  370,2 3,2 8,6 -6,8
0906 Arendal 2 738,0  633,6  494,7  551,6  124,5  933,6 4,3 5,7 -6,4
0911 Gjerstad  115,5 31,6 25,9 20,3 5,9 31,7 -1,8 5,5 -10,3
0912 Vegårshei 84,2 23,4 18,7 14,0 4,3 23,8 -1,2 5,6 -11,3
0914 Tvedestrand  315,4 86,5 65,6 49,9 16,8 96,7 -1,6 5,5 -7,3
0919 Froland  249,5 69,7 51,9 26,8 13,3 87,8 5,5 7,4 -6,5
0926 Lillesand  553,4  148,1  111,1 93,5 27,8  172,9 -1,6 8,6 -5,8
0928 Birkenes  235,0 59,0 46,2 49,4 11,3 69,0 1,4 3,9 -7,4
0929 Åmli 81,5 25,4 16,9 12,5 4,4 22,3 -6,5 -8,7 -32,0
0935 Iveland 55,0 19,3 11,5 6,4 3,7 14,0 7,2 8,3 -2,2
0937 Evje og Hornnes  179,4 50,3 36,9 26,5 9,4 56,3 7,0 5,7 -8,1
0938 Bygland 67,8 20,5 13,6 12,4 3,9 17,4 -2,4 4,3 -0,2
0940 Valle 89,7 32,9 15,1 14,1 6,1 21,6 -0,3 -2,3 -9,4
0941 Bykle  102,3 50,5 11,6 13,4 9,1 17,7 3,0 -8,3 -12,7
                   
10 Vest-Agder 10 786,9 2 594,3 1 898,1 2 433,1  499,5 3 361,8 0,6 6,9 -3,9
1001 Kristiansand 5 837,3 1 247,0  938,5 1 555,1  241,9 1 854,7 -1,9 7,1 -3,7
1002 Mandal  785,0  207,0  158,0  143,0 40,4  236,6 5,7 9,1 -4,0
1003 Farsund  574,6  150,4  112,7  117,5 27,9  166,1 1,5 7,8 8,0
1004 Flekkefjord  577,8  144,1  103,4 99,2 28,1  203,0 6,3 5,2 -3,9
1014 Vennesla  685,4  183,1  134,3  124,6 36,0  207,4 6,4 13,2 -0,6
1017 Songdalen  288,1 74,4 61,4 48,0 14,7 89,6 -0,2 7,4 -5,1
1018 Søgne  563,6  148,4  116,4 81,9 28,3  188,7 5,4 9,0 -4,4
1021 Marnardal  112,6 31,9 22,3 19,7 5,9 32,8 3,6 4,1 -9,8
1026 Åseral 60,0 26,1 9,0 9,7 4,7 10,5 -11,5 -21,4 -25,8
1027 Audnedal 84,0 21,5 16,2 18,2 4,0 24,1 -16,7 -8,1 -18,6
1029 Lindesnes  218,0 62,5 47,0 31,4 11,8 65,3 0,7 7,4 -6,2
1032 Lyngdal  410,9  106,8 80,3 85,1 20,2  118,4 4,2 7,0 -6,5
1034 Hægebostad 78,1 22,9 16,9 12,4 4,2 21,7 2,0 6,2 -1,4
1037 Kvinesdal  357,9  103,0 61,4 60,2 19,4  113,9 8,1 5,3 -6,5
1046 Sirdal  153,5 65,2 20,3 27,0 12,0 29,1 0,4 -0,1 -6,3
                   
11 Rogaland 33 770,6 7 149,6 5 336,2 8 941,6 1 391,3 10 951,9 6,9 9,0 -4,7
1101 Eigersund  863,7  220,0  164,5  162,2 42,3  274,7 3,5 5,3 -9,3
1102 Sandnes 4 743,3 1 027,5  803,2 1 000,5  197,6 1 714,5 8,7 7,9 -8,9
1103 Stavanger 13 092,8 2 370,7 1 743,4 4 346,8  468,5 4 163,4 7,7 10,6 -3,4
1106 Haugesund 2 364,7  534,2  412,6  586,3  105,2  726,4 3,6 8,7 -3,7
1111 Sokndal  189,3 50,3 38,1 35,7 9,7 55,5 2,3 5,2 -8,6
1112 Lund  201,4 45,6 35,1 52,2 8,5 60,0 2,5 4,7 -7,7
1114 Bjerkreim  139,7 38,0 29,0 21,4 7,1 44,3 5,7 8,4 -6,9
1119 Hå  913,4  237,6  180,9  170,5 44,9  279,4 3,5 8,3 -7,6
1120 Klepp 1 023,6  249,9  188,2  192,9 48,3  344,3 4,0 10,0 -2,4
1121 Time  946,0  247,5  191,3  148,7 48,0  310,4 7,1 12,7 -0,6
1122 Gjesdal  547,8  150,4  114,1 79,3 29,3  174,7 2,1 5,2 -5,7
1124 Sola 2 944,5  413,7  291,4 1 238,6 81,1  919,8 15,1 11,9 2,0
1127 Randaberg  699,1  171,8  129,2 96,6 34,1  267,4 4,1 11,5 0,2
1129 Forsand 82,7 32,3 12,2 12,7 6,0 19,5 2,8 1,7 -3,8
1130 Strand  597,9  158,6  125,2 82,2 31,2  200,6 3,9 8,1 -5,1
1133 Hjelmeland  172,3 60,4 31,0 28,8 10,9 41,3 4,8 4,3 -8,6
1134 Suldal  262,6 99,0 41,4 47,7 18,1 56,3 -4,5 0,1 -9,4
1135 Sauda  275,1 84,5 55,4 38,1 16,3 80,7 -0,7 3,3 -6,5
1141 Finnøy  149,1 40,9 31,0 26,0 7,7 43,5 3,6 6,7 -6,9
1142 Rennesøy  211,3 55,8 42,8 21,2 11,1 80,5 17,6 13,2 3,3
1144 Kvitsøy 27,5 7,4 6,1 3,8 1,4 8,9 -3,6 -3,7 -18,5
1145 Bokn 44,5 12,9 8,5 7,3 2,6 13,2 4,8 11,7 0,9
1146 Tysvær  532,1  134,6  108,4 72,2 26,0  191,0 9,6 8,9 -5,1
1149 Karmøy 2 219,0  573,9  452,8  359,5  111,3  721,5 2,6 8,3 -5,3
1151 Utsira 12,5 3,1 2,8 2,3 0,6 3,7 -7,8 -17,7 -33,1
1154 Vindafjord  281,6 75,4 55,9 47,1 13,5 89,7 -2,1 1,1 -8,9
1159 Ølen  233,3 53,9 41,7 60,9 10,1 66,7 9,9 7,4 -8,0
                   
12 Hordaland 33 351,0 7 734,2 5 871,7 7 478,0 1 493,0 10 774,1 -2,2 6,6 -6,5
1201 Bergen 20 479,3 4 348,6 3 316,7 5 236,9  835,8 6 741,4 -5,1 7,8 -6,6
1211 Etne  212,1 58,1 47,8 30,6 10,6 64,9 3,1 -3,8 -18,4
1216 Sveio  227,4 65,2 52,5 25,7 12,5 71,5 2,3 7,2 -5,6
1219 Bømlo  625,0  159,3  122,4  127,6 31,3  184,3 0,6 5,2 -4,4
1221 Stord 1 267,9  264,5  209,9  344,9 52,4  396,1 7,1 8,3 -5,6
1222 Fitjar  172,9 44,5 35,4 28,7 8,6 55,7 1,5 6,4 -5,6
1223 Tysnes  149,4 40,5 30,9 24,8 7,7 45,6 0,7 3,1 -5,4
1224 Kvinnherad  858,9  220,4  156,2  143,9 42,1  296,2 4,8 5,0 -7,2
1227 Jondal 66,2 18,9 12,3 12,3 3,6 19,1 8,2 8,0 -2,9
1228 Odda  512,9  140,7 89,3 95,5 27,3  160,1 -5,0 -11,8 -18,4
1231 Ullensvang  202,7 57,9 40,2 31,3 10,9 62,4 1,4 6,8 -5,6
1232 Eidfjord 80,7 38,3 11,4 9,7 7,1 14,3 5,7 2,8 -1,5
1233 Ulvik 71,9 26,3 12,7 10,5 4,9 17,5 2,7 2,8 -6,0
1234 Granvin 47,7 13,5 10,9 7,9 2,6 12,8 -3,0 -1,9 -11,6
1235 Voss  822,4  222,4  156,9  140,2 42,1  260,8 4,7 2,5 -10,3
1238 Kvam  494,5  135,1 97,2 86,9 25,4  149,9 2,7 4,3 -8,1
1241 Fusa  243,0 61,0 44,3 64,7 11,3 61,7 -6,4 3,0 -10,4
1242 Samnanger  135,2 41,6 29,2 14,2 7,9 42,3 4,4 6,0 -3,5
1243 Os  948,5  250,6  191,6  127,3 49,1  329,9 0,0 8,5 -1,8
1244 Austevoll  369,0 80,3 60,5 91,8 15,3  121,0 -7,2 3,3 -6,9
1245 Sund  314,0 84,2 69,6 46,3 16,8 97,1 3,5 5,0 -4,3
1246 Fjell 1 273,5  319,7  261,7  219,7 63,8  408,6 6,2 10,3 -1,8
1247 Askøy 1 191,6  324,9  270,1  145,6 64,1  386,9 7,4 10,8 -4,2
1251 Vaksdal  231,7 72,0 45,3 42,2 13,8 58,5 1,6 8,6 -3,8
1252 Modalen 36,8 16,7 4,3 6,5 3,1 6,2 6,2 -0,2 -5,8
1253 Osterøy  382,0 96,1 93,1 65,5 18,3  109,1 -0,2 -5,6 -19,0
1256 Meland  334,5 88,1 68,4 59,1 16,9  102,0 -0,7 5,2 -7,6
1259 Øygarden  217,2 69,2 47,6 34,4 14,3 51,7 10,4 33,3 26,4
1260 Radøy  247,7 66,9 54,1 40,1 13,0 73,5 2,6 3,4 -7,2
1263 Lindås  816,3  214,6  167,8  119,5 42,5  271,9 0,9 3,4 -8,3
1264 Austrheim  188,3 49,7 34,8 28,3 9,5 66,0 -2,7 4,0 -6,6
1265 Fedje 34,3 9,6 7,6 4,7 1,8 10,6 -3,5 -0,2 -14,0
1266 Masfjorden 95,2 34,7 19,0 10,5 6,5 24,6 -0,2 0,5 -9,1
                   
14 Sogn og Fjordane 6 580,7 1 759,2 1 260,8 1 253,6  332,6 1 974,5 3,2 3,2 -8,5
1401 Flora  752,1  175,5  144,4  144,1 34,3  253,9 6,2 5,4 -8,7
1411 Gulen  132,7 33,7 26,1 24,4 6,2 42,3 -8,6 1,6 -12,6
1412 Solund 52,7 16,1 9,6 8,2 3,1 15,8 3,8 12,3 7,8
1413 Hyllestad 75,7 20,6 15,6 15,0 3,8 20,7 -4,3 -1,8 -14,6
1416 Høyanger  287,1 89,0 55,9 47,9 16,8 77,4 -0,2 -4,5 -16,2
1417 Vik  180,2 50,9 30,4 31,0 9,4 58,5 6,1 -2,1 -10,2
1418 Balestrand 80,5 22,9 16,6 15,7 4,3 21,0 0,1 4,3 -8,8
1419 Leikanger  191,1 35,3 27,7 80,3 6,7 41,2 13,8 14,4 1,1
1420 Sogndal  404,3  107,3 81,0 82,6 20,2  113,2 6,0 6,2 -7,6
1421 Aurland  141,3 58,1 21,5 20,3 10,6 30,8 3,7 4,0 -3,0
1422 Lærdal  133,5 46,2 25,4 16,5 8,7 36,8 2,8 5,5 -4,0
1424 Årdal  405,2  125,4 79,6 49,8 24,1  126,2 1,0 2,5 -9,8
1426 Luster  287,7  101,4 51,0 40,2 18,6 76,6 3,0 1,6 -7,5
1428 Askvoll  144,7 41,6 32,8 21,1 7,9 41,3 -6,9 -4,0 -14,4
1429 Fjaler  152,0 39,1 30,2 25,1 7,4 50,1 10,4 3,2 -9,8
1430 Gaular  143,0 37,9 30,9 26,2 7,1 40,8 -2,9 -1,2 -11,4
1431 Jølster  141,5 42,2 31,9 18,1 8,0 41,3 0,9 3,3 -7,6
1432 Førde  873,1  185,9  146,3  247,8 35,8  257,3 5,5 8,6 -5,4
1433 Naustdal  129,3 37,7 31,0 15,0 7,3 38,5 1,5 5,1 -7,5
1438 Bremanger  225,6 69,5 45,0 40,0 13,3 57,8 -1,3 -0,4 -8,5
1439 Vågsøy  379,1 98,5 74,9 66,5 18,6  120,7 0,7 3,5 -7,2
1441 Selje  139,3 39,4 32,2 18,5 7,5 41,8 -8,3 2,9 -6,0
1443 Eid  315,9 86,0 66,7 46,0 16,5  100,8 1,7 4,1 -6,0
1444 Hornindal 52,9 16,0 12,2 6,7 3,0 14,9 3,6 6,9 -5,1
1445 Gloppen  342,8 82,4 62,9 55,6 15,1  126,9 10,7 -1,8 -14,9
1449 Stryn  417,3  100,6 78,9 91,1 18,6  128,2 5,6 4,6 -8,5
                   
15 Møre og Romsdal 15 983,9 3 862,7 2 989,7 3 271,3  740,0 5 120,2 1,1 5,6 -6,7
1502 Molde 1 992,1  408,6  320,6  627,2 78,2  557,5 1,3 5,5 -7,1
1503 Kristiansund 1 104,9  269,7  214,9  211,2 52,9  356,1 2,4 5,6 -8,9
1504 Ålesund 3 079,7  705,3  536,4  719,1  136,4  982,6 0,7 10,7 -2,4
1511 Vanylven  205,6 52,1 40,9 30,3 9,7 72,6 4,1 -2,2 -14,0
1514 Sande  138,1 35,2 28,9 25,8 6,7 41,5 0,4 -2,7 -14,5
1515 Herøy  582,8  129,7  104,9  123,8 24,4  200,1 -7,1 -3,1 -15,9
1516 Ulstein  582,1  110,5 85,9  118,9 20,6  246,2 -5,3 -0,6 -8,8
1517 Hareid  269,3 66,2 55,1 57,7 12,4 77,8 -1,0 3,2 -12,1
1519 Volda  482,8  122,4 95,8 97,6 23,1  143,9 1,9 3,5 -8,5
1520 Ørsta  578,7  145,2  115,1  106,9 28,1  183,4 2,0 3,4 -8,0
1523 Ørskog  121,5 31,7 25,2 20,1 6,0 38,5 2,8 6,3 -5,4
1524 Norddal  106,9 36,2 20,4 17,8 6,7 25,8 2,2 0,0 -9,2
1525 Stranda  289,3 76,3 57,4 51,4 14,2 89,9 4,7 5,0 -8,3
1526 Stordal 59,7 14,8 11,3 15,2 2,6 15,7 -14,4 3,0 -12,6
1528 Sykkylven  642,8  127,8  100,2  133,9 24,1  256,8 10,9 14,7 -0,2
1529 Skodje  202,7 53,0 43,9 34,8 10,8 60,1 4,1 11,0 3,2
1531 Sula  435,5  104,2 87,6 80,2 20,2  143,2 0,0 2,5 -10,6
1532 Giske  348,7 92,7 77,4 44,4 18,0  116,1 3,3 8,5 -7,3
1534 Haram  560,9  142,6  103,6  114,1 27,5  173,1 -3,4 2,1 -6,9
1535 Vestnes  377,0 94,4 72,5 80,8 18,2  111,1 -0,4 6,8 -1,7
1539 Rauma  490,7  112,3 84,6 87,6 21,2  185,1 6,2 3,5 -9,4
1543 Nesset  162,3 53,0 34,0 26,5 10,0 38,8 -5,6 2,2 -8,3
1545 Midsund  101,2 27,0 23,3 16,6 5,1 29,2 -5,0 -4,4 -14,5
1546 Sandøy  111,9 23,5 16,6 16,9 4,2 50,7 -10,9 5,5 -9,8
1547 Aukra  167,1 46,4 37,0 26,1 9,0 48,7 1,4 8,4 -3,8
1548 Fræna  497,8  130,5  105,6 82,7 25,4  153,6 3,1 7,8 -4,9
1551 Eide  183,1 47,9 38,4 27,6 9,0 60,2 3,3 7,4 -6,8
1554 Averøy  302,0 78,2 64,9 51,2 15,2 92,4 3,0 6,2 -6,9
1556 Frei  266,8 76,2 63,8 27,3 15,0 84,5 3,9 10,8 -3,8
1557 Gjemnes  129,0 39,9 29,3 15,7 7,4 36,6 7,1 13,4 15,3
1560 Tingvoll  150,7 40,7 33,0 23,5 7,8 45,7 3,7 4,8 -8,0
1563 Sunndal  483,9  141,9 95,7 67,6 27,6  151,1 1,8 2,1 -8,1
1566 Surnadal  329,7 89,4 62,8 44,9 16,8  115,9 6,5 5,0 -6,5
1567 Rindal  100,7 31,9 21,1 12,0 5,7 30,0 1,1 2,9 -10,5
1569 Aure  122,6 36,6 29,4 12,3 6,9 37,5 1,8 2,3 -10,3
1571 Halsa 74,3 22,6 17,8 8,7 4,2 21,0 -9,1 -2,6 -13,8
1572 Tustna 44,7 12,6 9,9 4,4 2,4 15,4 8,9 3,8 -8,4
1573 Smøla  104,1 33,4 24,3 8,6 6,3 31,6 -0,1 5,0 -7,7
                   
16 Sør-Trøndelag 18 614,8 4 428,6 3 496,3 4 125,1  851,3 5 713,6 2,0 8,4 -6,1
1601 Trondheim 12 616,1 2 759,8 2 182,0 3 254,4  528,4 3 891,4 1,1 8,9 -6,4
1612 Hemne  214,1 60,5 46,9 28,9 11,5 66,2 4,2 7,6 -5,3
1613 Snillfjord 41,0 13,2 9,7 4,5 2,4 11,1 -1,1 -0,6 -13,3
1617 Hitra  191,3 54,3 45,5 23,6 10,6 57,3 2,4 7,2 -5,5
1620 Frøya  181,5 50,9 44,0 25,2 9,8 51,6 -6,5 6,4 -13,4
1621 Ørland  291,6 75,2 60,0 42,5 14,5 99,4 1,1 -0,4 -12,7
1622 Agdenes 85,3 22,7 17,6 17,6 4,2 23,1 1,3 2,2 -11,8
1624 Rissa  301,6 82,7 66,0 51,1 15,9 86,0 -1,4 -1,8 -10,2
1627 Bjugn  214,5 57,3 46,9 32,4 11,1 66,7 3,4 5,2 -8,3
1630 Åfjord  147,9 41,8 33,1 17,5 7,9 47,6 4,2 3,3 -9,5
1632 Roan 40,8 12,5 10,1 3,8 2,4 12,0 3,0 2,5 -6,9
1633 Osen 44,2 13,1 10,9 4,0 2,5 13,8 -12,7 -4,4 -16,5
1634 Oppdal  340,5 93,9 71,2 40,5 17,8  117,1 3,8 1,3 -12,9
1635 Rennebu  128,1 41,0 26,2 19,8 7,6 33,5 4,2 3,2 -7,9
1636 Meldal  194,0 53,8 40,4 30,4 10,1 59,2 3,3 2,0 -8,1
1638 Orkdal  628,6  154,5  123,3  140,6 30,4  179,8 0,1 5,6 -9,2
1640 Røros  301,9 84,3 64,9 44,4 15,7 92,6 6,0 6,2 -7,2
1644 Holtålen 91,8 27,5 22,7 9,5 5,2 26,9 -0,9 1,2 -12,5
1648 Midtre Gauldal  285,4 73,3 58,7 53,1 14,1 86,1 6,2 4,3 -7,3
1653 Melhus  729,5  203,4  164,5  100,5 39,2  222,0 4,6 10,1 -6,9
1657 Skaun  289,1 80,5 72,0 30,5 16,6 89,4 4,2 3,8 -4,2
1662 Klæbu  286,8 82,7 66,7 33,9 16,7 86,7 6,4 10,8 -0,5
1663 Malvik  686,0  187,6  161,8 76,1 37,6  223,1 6,9 9,0 -1,3
1664 Selbu  204,7 57,6 42,3 35,1 10,9 58,8 4,8 5,1 -8,1
1665 Tydal 78,6 44,3 8,9 5,3 8,1 11,9  132,4  412,4  348,5
                   
17 Nord-Trøndelag 6 890,3 1 780,8 1 417,9 1 279,8  344,5 2 067,2 4,9 7,5 -6,7
1702 Steinkjer 1 257,0  286,0  226,3  305,3 55,1  384,3 5,3 6,6 -7,3
1703 Namsos  633,8  176,8  144,9 64,4 34,0  213,8 5,2 5,9 -10,2
1711 Meråker  137,3 38,0 25,7 29,2 7,3 37,0 2,8 6,4 -7,4
1714 Stjørdal 1 115,5  288,1  235,0  186,7 57,0  348,6 4,6 7,0 -5,7
1717 Frosta  109,8 30,7 24,2 17,5 6,0 31,4 2,2 3,5 -6,2
1718 Leksvik  185,2 46,2 38,0 36,4 8,8 55,8 5,3 2,3 -10,5
1719 Levanger 1 115,4  257,6  209,0  292,4 50,1  306,3 7,4 7,5 -6,6
1721 Verdal  751,1  183,0  150,0  160,4 35,5  222,2 5,1 6,3 -7,6
1723 Mosvik 38,5 11,2 8,6 6,6 2,1 9,9 -2,6 -1,2 -12,8
1724 Verran  119,3 33,8 24,8 23,3 6,5 31,0 4,9  209,8  105,8
1725 Namdalseid 70,2 20,2 17,1 8,0 3,9 20,9 3,7 3,7 -9,0
1729 Inderøy  283,7 77,9 63,5 41,6 15,3 85,4 3,5 6,0 -6,3
1736 Snåsa 93,2 29,1 21,5 11,1 5,4 26,0 1,8 4,4 -10,0
1738 Lierne 64,5 20,6 14,8 7,1 3,8 18,2 3,7 1,1 -12,8
1739 Røyrvik 27,7 10,6 5,4 2,9 2,0 6,7 0,0 0,3 -9,1
1740 Namsskogan 51,9 21,7 9,5 4,7 4,1 12,0 0,8 0,3 -6,4
1742 Grong  122,9 39,7 26,5 11,7 7,5 37,5 3,1 3,6 -8,0
1743 Høylandet 52,3 15,6 12,6 4,8 2,9 16,4 2,3 5,1 -10,9
1744 Overhalla  164,6 48,4 38,9 16,1 9,2 52,0 5,1 6,8 -8,8
1748 Fosnes 27,6 8,5 6,7 2,7 1,7 8,0 7,2 8,2 -3,6
1749 Flatanger 47,9 14,2 11,8 5,2 2,6 14,1 -3,1 -4,7 -21,0
1750 Vikna  180,0 51,3 44,2 18,6 10,0 55,9 6,4 9,9 -3,6
1751 Nærøy  217,3 64,3 52,9 20,3 12,3 67,4 3,8 7,4 -9,6
1755 Leka 23,8 7,3 6,1 2,6 1,4 6,3 -6,5 3,7 -12,9
                   
18 Nordland 12 641,8 3 509,9 2 743,1 1 606,3  684,7 4 097,8 4,0 4,4 -7,8
1804 Bodø 2 943,3  735,0  596,1  542,8  144,7  924,7 7,1 4,5 -8,4
1805 Narvik 1 087,9  304,5  226,6  141,4 59,7  355,7 7,4 5,6 -7,1
1811 Bindal 74,4 24,9 16,4 8,5 4,7 20,0 -1,4 -5,3 -13,3
1812 Sømna 79,7 24,0 20,1 7,6 4,7 23,3 4,0 5,7 -6,5
1813 Brønnøy  364,7 99,1 83,5 43,9 19,4  118,8 3,1 8,3 -3,5
1815 Vega 54,2 16,4 13,6 4,4 3,2 16,5 3,3 4,5 -6,0
1816 Vevelstad 20,2 6,0 4,9 2,2 1,1 6,0 -2,0 -2,0 -15,8
1818 Herøy 76,3 23,0 18,3 7,7 4,5 22,8 -2,9 17,0 2,8
1820 Alstahaug  361,1  101,5 85,5 36,0 19,9  118,1 1,9 3,0 -9,8
1822 Leirfjord 79,0 23,3 20,0 7,0 4,5 24,2 0,6 4,3 -10,5
1824 Vefsn  840,5  206,5  159,7 84,6 40,5  349,4 -1,1 3,9 -6,5
1825 Grane 65,5 21,4 15,2 6,0 4,1 18,7 -0,4 -1,4 -11,0
1826 Hattfjelldal 61,1 20,3 14,3 5,6 3,8 17,2 4,2 5,9 -7,5
1827 Dønna 59,0 17,5 14,7 6,3 3,5 17,1 -0,6 2,0 -8,6
1828 Nesna 81,4 21,2 17,7 15,7 4,1 22,7 -1,0 -3,0 -17,6
1832 Hemnes  226,2 86,9 46,4 16,4 16,5 60,0 3,9 5,9 -2,4
1833 Rana 1 407,2  384,3  296,4  215,3 75,9  435,4 6,3 4,2 -7,2
1834 Lurøy 83,3 23,6 20,0 9,9 4,4 25,4 -4,0 0,9 -11,7
1835 Træna 23,2 6,6 5,4 2,8 1,3 7,2 2,3 9,1 -3,8
1836 Rødøy 57,6 16,3 13,2 5,9 3,0 19,2 3,7 -1,1 -12,3
1837 Meløy  365,0  113,4 78,3 36,6 22,0  114,6 0,5 1,3 -10,3
1838 Gildeskål 98,5 32,9 21,7 9,2 6,3 28,3 1,4 11,1 2,0
1839 Beiarn 46,9 17,1 10,2 4,6 3,2 11,9 -1,0 -8,3 -14,1
1840 Saltdal  227,0 66,1 53,5 23,6 12,6 71,2 1,7 3,6 -10,0
1841 Fauske  494,7  147,1  110,0 41,0 28,5  168,2 6,4 3,1 -8,5
1842 Skjerstad 43,1 13,4 10,4 3,9 2,6 12,9 6,7 6,9 -1,2
1845 Sørfold  122,8 43,6 22,9 12,5 8,2 35,6 8,1 9,3 -2,9
1848 Steigen  115,2 34,7 27,6 11,5 6,7 34,7 1,6 0,4 -10,2
1849 Hamarøy 93,8 28,9 19,0 8,8 5,5 31,6 1,2 -7,7 -16,3
1850 Tysfjord  100,7 32,2 23,4 8,8 6,2 30,1 2,0 2,5 -9,6
1851 Lødingen  111,3 33,4 26,1 8,5 6,5 36,8 2,2 5,2 -8,3
1852 Tjeldsund 65,0 20,2 15,9 4,1 4,0 20,8 1,8 3,3 -10,3
1853 Evenes 68,6 19,4 14,9 7,0 3,8 23,5 5,0 2,2 -9,9
1854 Ballangen  113,4 33,4 27,1 10,7 6,5 35,7 3,0 3,8 -8,6
1856 Røst 30,9 8,3 6,7 3,6 1,7 10,7 -2,0 -1,4 -11,1
1857 Værøy 38,3 10,3 8,8 3,6 2,0 13,6 6,1 7,3 -3,2
1859 Flakstad 64,6 19,8 15,1 5,2 3,7 20,9 -3,3 -1,3 -16,0
1860 Vestvågøy  471,2  138,8  113,2 38,9 26,9  153,4 3,4 7,3 -5,9
1865 Vågan  438,8  121,3  102,6 45,7 23,6  145,6 2,5 6,7 -7,2
1866 Hadsel  369,7  106,4 90,4 31,3 21,1  120,4 4,3 5,4 -7,1
1867 Bø  110,7 32,5 28,3 10,3 6,3 33,3 2,4 6,8 -8,3
1868 Øksnes  199,1 56,1 48,8 24,3 10,8 59,2 -14,2 2,0 -11,6
1870 Sortland  495,6  127,2  107,0 56,0 24,7  180,8 8,4 7,6 -5,8
1871 Andøy  256,2 74,6 60,0 22,4 14,5 84,7 1,6 4,9 -9,1
1874 Moskenes 54,8 16,9 13,2 4,5 3,3 16,9 2,6 2,4 -4,6
                   
19 Troms 8 688,7 2 336,9 1 902,2 1 275,9  459,8 2 713,8 7,0 6,0 -6,3
1901 Harstad 1 375,9  358,9  290,5  214,5 71,7  440,3 9,4 3,9 -6,3
1902 Tromsø 4 413,3 1 058,7  873,1  856,3  210,3 1 414,9 9,1 7,5 -4,6
1911 Kvæfjord  137,6 39,7 33,2 16,9 7,8 39,9 3,0 4,7 -7,0
1913 Skånland  136,3 41,6 33,6 9,9 8,1 43,0 4,1 6,4 -6,4
1915 Bjarkøy 22,0 6,7 5,3 2,2 1,3 6,5 6,3 7,1 -0,5
1917 Ibestad 66,2 20,2 15,4 5,7 3,7 21,3 -4,7 -2,1 -13,5
1919 Gratangen 48,7 14,3 12,1 5,0 2,8 14,5 2,2 1,6 -9,5
1920 Lavangen 42,0 12,3 10,3 3,9 2,4 13,1 6,6 3,8 -6,7
1922 Bardu  229,7 76,6 51,4 14,6 15,2 71,8 5,7 7,2 -2,2
1923 Salangen  100,0 30,2 24,6 8,9 5,8 30,5 4,0 5,7 -7,2
1924 Målselv  369,6  111,1 84,9 26,3 21,4  125,9 -0,4 -0,1 -14,4
1925 Sørreisa  159,5 46,0 38,0 10,6 8,9 56,1 4,0 2,5 -12,4
1926 Dyrøy 49,8 14,9 12,5 4,7 2,9 14,8 3,4 3,6 -8,0
1927 Tranøy 68,5 20,1 17,3 6,8 3,9 20,4 -3,7 -2,9 -16,7
1928 Torsken 42,8 12,4 10,8 4,9 2,4 12,2 -7,7 0,6 -8,9
1929 Berg 48,4 13,9 11,2 5,3 2,8 15,1 5,1 9,8 -4,4
1931 Lenvik  527,7  150,1  122,9 55,2 28,4  171,2 3,0 8,5 -8,2
1933 Balsfjord  230,3 69,4 57,3 17,6 13,2 72,8 5,3 4,7 -9,7
1936 Karlsøy 77,1 28,9 26,1 1,2 5,5 15,4 -0,6 2,4 -14,4
1938 Lyngen  104,4 39,6 34,1 1,3 7,7 21,7 5,8 6,0 -5,5
1939 Storfjord 67,2 28,1 20,1 0,5 5,4 13,1 5,2 5,8 -5,8
1940 Kåfjord 68,2 28,2 21,9 0,3 5,5 12,4 6,6 6,3 -4,3
1941 Skjervøy 97,1 36,5 31,6 1,7 7,3 19,9 3,8 8,4 -3,1
1942 Nordreisa  162,6 59,6 50,8 1,2 11,7 39,3 4,4 11,2 -2,9
1943 Kvænangen 43,9 19,0 13,2 0,2 3,6 7,9 1,8 6,5 -5,7
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 920,7 1 077,4  885,8 28,1  215,2  714,1 4,0 8,7 -5,4
2002 Vardø 84,1 33,4 26,7 0,2 7,0 16,8 -4,3 3,9 -3,5
2003 Vadsø  239,4 88,6 71,2 2,6 17,6 59,3 -6,2 -2,7 -14,8
2004 Hammerfest  506,0  183,0  147,0 8,4 37,3  130,3 18,9 25,1 13,5
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 83,5 32,0 28,2 0,5 6,2 16,6 2,4 4,0 -9,7
2012 Alta  696,3  249,4  208,6 7,6 50,0  180,7 4,7 7,8 -2,9
2014 Loppa 39,6 16,1 13,2 0,3 3,1 6,9 -5,4 2,2 -25,4
2015 Hasvik 37,0 13,7 13,7 0,2 2,5 6,9 -14,1 -24,6 -37,3
2017 Kvalsund 36,9 14,7 11,1 0,3 2,9 7,9 2,3 3,4 -5,9
2018 Måsøy 51,2 19,1 15,1 0,3 3,7 13,0 -9,9 -1,2 -6,7
2019 Nordkapp  129,5 48,7 41,9 0,7 9,5 28,8 2,0 6,7 -8,8
2020 Porsanger  169,2 61,8 51,4 0,9 12,5 42,5 3,9 7,5 -4,2
2021 Kárásjohka - Karasjok 93,4 33,6 30,2 2,1 6,7 20,7 5,2 7,0 -5,9
2022 Lebesby 52,2 20,7 15,9 0,3 4,1 11,2 -1,0 -3,2 -13,7
2023 Gamvik 38,3 14,6 12,5 0,2 3,0 8,0 -7,2 -3,2 -13,4
2024 Berlevåg 39,9 15,5 12,1 0,3 3,1 8,8 -3,1 0,7 -10,8
2025 Deatnu - Tana  105,3 38,7 31,9 0,4 7,5 26,7 -1,9 7,5 -8,5
2027 Unjárga - Nesseby 30,0 11,8 9,8 0,1 2,3 6,1 -4,9 -3,0 -16,2
2028 Båtsfjord 90,1 33,3 29,2 0,5 6,6 20,4 -5,1 -1,7 -14,8
2030 Sør-Varanger  398,9  148,7  116,0 2,1 29,6  102,4 8,7 20,4 -7,9
                   
23 Kontinentalsokkelen  112 767,7  107,2  222,9  294,3 -4,6  112 148,0 21,2 55,8 -190,1
2311 Nordsjøen  111 571,5 0,0 0,0 0,0 0,0  111 571,5 21,7 . .
2312 Stavanger 1 196,2  107,2  222,9  294,3 -4,6  576,4 -11,6 55,8 -190,1

Standardtegn i tabeller