Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-november. 2003-2004. Millionar kroner
Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt  439 215      466 869 6,3 75 258      80 182 6,5 16 536      15 396 -6,9
                   
01 Østfold 16 174 17 160 6,1 3 814 4 039 5,9  842  778 -7,6
02 Akershus 44 477 45 653 2,6 9 384 10 090 7,5 2 067 1 944 -6,0
03 Oslo 69 355 69 333 0,0 11 103 11 792 6,2 2 445 2 246 -8,1
04 Hedmark 10 603 11 118 4,9 2 672 2 803 4,9  586  536 -8,5
05 Oppland 10 582 10 741 1,5 2 680 2 823 5,3  582  533 -8,4
06 Buskerud 17 298 17 903 3,5 4 103 4 338 5,7  892  827 -7,3
07 Vestfold 14 620 15 030 2,8 3 378 3 605 6,7  742  693 -6,6
08 Telemark 10 342 10 535 1,9 2 600 2 713 4,3  568  519 -8,6
09 Aust-Agder 6 236 6 398 2,6 1 552 1 639 5,6  338  313 -7,4
10 Vest-Agder 10 718 10 787 0,6 2 428 2 594 6,8  520  500 -3,8
11 Rogaland 31 599 33 771 6,9 6 560 7 150 9,0 1 460 1 391 -4,7
12 Hordaland 34 108 33 351 -2,2 7 253 7 734 6,6 1 597 1 493 -6,5
14 Sogn og Fjordane 6 376 6 581 3,2 1 704 1 759 3,2  363  333 -8,3
15 Møre og Romsdal 15 808 15 984 1,1 3 658 3 863 5,6  793  740 -6,7
16 Sør-Trøndelag 18 249 18 615 2,0 4 087 4 429 8,4  906  851 -6,1
17 Nord-Trøndelag 6 568 6 890 4,9 1 657 1 781 7,5  369  345 -6,5
18 Nordland 12 151 12 642 4,0 3 361 3 510 4,4  742  685 -7,7
19 Troms 8 123 8 689 7,0 2 204 2 337 6,0  491  460 -6,3
20 Finnmark Finnmárku 2 808 2 921 4,0  991 1 077 8,7  228  215 -5,7
23 Kontinentalsokkelen 93 020  112 768 21,2 69  107 55,1 5 -5 -200,0
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt 79 070 83 453 5,5      59 653 60 927 2,1      208 698  226 911 8,7
                   
01 Østfold 3 310 3 373 1,9 3 068 3 172 3,4 5 141 5 799 12,8
02 Akershus 9 902 10 284 3,9 7 635 7 619 -0,2 15 490 15 717 1,5
03 Oslo 22 366 23 634 5,7 8 408 8 534 1,5 25 034 23 127 -7,6
04 Hedmark 1 987 2 251 13,3 2 105 2 169 3,0 3 254 3 360 3,3
05 Oppland 2 034 2 009 -1,2 2 103 2 144 1,9 3 183 3 232 1,5
06 Buskerud 3 638 3 632 -0,2 3 162 3 270 3,4 5 504 5 836 6,0
07 Vestfold 2 917 2 977 2,1 2 718 2 786 2,5 4 866 4 969 2,1
08 Telemark 2 018 2 117 4,9 1 964 1 998 1,7 3 192 3 190 -0,1
09 Aust-Agder 1 173 1 189 1,4 1 188 1 212 2,0 1 985 2 045 3,0
10 Vest-Agder 2 316 2 433 5,1 1 848 1 898 2,7 3 607 3 362 -6,8
11 Rogaland 8 311 8 942 7,6 5 148 5 336 3,7 10 121 10 952 8,2
12 Hordaland 7 299 7 478 2,5 5 689 5 872 3,2 12 271 10 774 -12,2
14 Sogn og Fjordane 1 103 1 254 13,7 1 258 1 261 0,2 1 948 1 975 1,4
15 Møre og Romsdal 3 140 3 271 4,2 2 938 2 990 1,8 5 279 5 120 -3,0
16 Sør-Trøndelag 3 912 4 125 5,4 3 345 3 496 4,5 5 999 5 714 -4,8
17 Nord-Trøndelag 1 164 1 280 10,0 1 398 1 418 1,4 1 979 2 067 4,4
18 Nordland 1 266 1 606 26,9 2 705 2 743 1,4 4 076 4 098 0,5
19 Troms  928 1 276 37,5 1 855 1 902 2,5 2 645 2 714 2,6
20 Finnmark Finnmárku 35 28 -20,0  855  886 3,6  699  714 2,1
23 Kontinentalsokkelen  254  294 15,7  265  223 -15,8 92 427  112 148 21,3

Standardtegn i tabeller