Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-oktober 2004. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt mm. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  407 388,5 66 304,7 48 709,4 70 232,6 12 839,6       209 302,2 9,9 5,9 -4,6
                   
01 Østfold 14 390,1 3 351,5 2 557,2 2 830,5  648,4 5 002,5 10,6 6,3 -5,2
0101 Halden 1 425,8  356,4  272,0  296,6 69,7  431,0 11,6 13,1 1,9
0104 Moss 1 556,9  374,5  292,9  308,9 72,5  508,1 6,2 5,4 -7,7
0105 Sarpsborg 3 275,4  596,5  471,2  630,8  115,4 1 461,5 26,0 1,0 -11,2
0106 Fredrikstad 4 010,8  913,0  701,2  941,4  176,8 1 278,5 6,5 7,0 -4,9
0111 Hvaler  167,2 53,0 37,0 18,7 9,7 48,8 8,8 10,6 0,6
0118 Aremark 57,5 18,2 11,6 7,2 3,4 17,1 1,6 4,4 0,2
0119 Marker  153,4 41,6 30,1 28,6 7,9 45,2 1,8 2,8 -4,1
0121 Rømskog 30,0 8,1 6,0 4,6 1,5 9,8 3,8 5,2 -5,6
0122 Trøgstad  220,2 64,0 48,0 26,8 12,1 69,4 3,8 3,8 -6,9
0123 Spydeberg  266,3 70,6 50,2 39,6 13,6 92,3 10,4 10,2 2,3
0124 Askim  755,0  202,5  139,8  134,8 39,5  238,4 6,1 9,8 -0,3
0125 Eidsberg  521,0  129,4 98,6  101,0 24,6  167,3 5,7 5,0 -5,3
0127 Skiptvet  143,6 42,0 31,5 18,3 8,2 43,6 7,4 8,9 -1,1
0128 Rakkestad  336,4 90,3 66,3 56,6 16,9  106,2 2,7 3,9 -7,9
0135 Råde  320,6 87,7 66,1 48,0 16,6  102,2 3,4 6,9 -4,7
0136 Rygge  748,2  189,6  145,2  127,5 37,4  248,5 7,7 7,4 -3,5
0137 Våler  183,9 52,0 40,9 19,6 10,2 61,2 2,2 5,7 -3,5
0138 Hobøl  217,8 62,2 48,5 21,3 12,3 73,5 4,1 7,1 -2,8
                   
02 Akershus 38 079,1 8 322,6 6 101,7 8 683,6 1 609,0 13 362,3 5,9 5,6 -5,4
0211 Vestby  764,0  187,6  151,5  117,0 37,4  270,4 7,5 5,6 -4,1
0213 Ski 1 653,1  427,0  321,5  227,2 82,9  594,6 4,1 6,4 -5,1
0214 Ås  877,7  212,3  159,5  193,8 41,0  271,0 1,8 3,9 -7,2
0215 Frogn  802,2  221,4  163,3 83,1 43,3  291,1 3,3 7,3 -5,3
0216 Nesodden  878,5  239,6  190,2 97,8 47,6  303,3 7,3 8,6 -3,1
0217 Oppegård 2 001,0  419,7  314,9  423,8 82,7  759,9 6,1 5,2 -4,5
0219 Bærum 11 827,5 2 165,2 1 453,8 3 494,2  405,0 4 309,3 4,4 5,1 -5,5
0220 Asker 4 948,6  991,4  676,9 1 194,9  188,2 1 897,2 4,5 4,4 -6,2
0221 Aurskog-Høland  612,2  163,3  130,5 88,8 31,4  198,3 3,5 4,3 -6,0
0226 Sørum  760,2  197,9  146,4 78,2 38,9  298,8 11,4 10,0 -0,5
0227 Fet  527,6  148,5  112,2 57,0 29,5  180,3 4,6 7,5 -1,2
0228 Rælingen  786,6  227,1  183,9 56,0 45,5  274,0 3,8 5,7 -4,2
0229 Enebakk  485,3  126,1  104,1 58,7 24,8  171,6 7,0 8,2 -4,2
0230 Lørenskog 2 455,7  515,1  396,5  674,3  103,7  766,1 5,4 4,0 -4,6
0231 Skedsmo 2 937,6  674,6  503,2  660,1  131,2  968,5 8,4 6,9 -4,9
0233 Nittedal 1 353,0  312,9  241,5  243,3 61,9  493,4 7,2 4,8 -15,3
0234 Gjerdrum  275,6 76,7 58,6 28,5 15,0 96,8 5,8 6,5 -2,8
0235 Ullensaker 1 814,8  365,5  278,4  623,1 72,1  475,7 25,5 6,7 -4,1
0236 Nes  840,5  239,0  190,4 92,7 46,9  271,5 4,2 6,1 -3,6
0237 Eidsvoll  895,2  244,4  191,6  126,9 47,4  284,8 2,2 4,3 -5,5
0238 Nannestad  466,4  135,5  108,1 45,0 26,4  151,4 3,9 5,9 -4,7
0239 Hurdal  115,9 31,7 24,7 19,0 6,1 34,3 1,8 2,2 -8,7
                   
0301 Oslo 58 767,3 9 864,3 6 738,3 20 031,4 1 886,8 20 246,6 5,3 3,0 -6,6
                   
04 Hedmark 9 168,2 2 318,6 1 730,8 1 860,0  446,9 2 812,0 7,5 5,7 -5,2
0402 Kongsvinger  868,6  216,9  160,9  158,2 42,3  290,4 7,0 3,0 -7,4
0403 Hamar 1 800,6  387,3  286,9  401,3 75,2  649,9 10,4 6,2 -4,1
0412 Ringsaker 1 479,0  376,3  289,8  310,4 73,3  429,3 3,3 6,3 -4,5
0415 Løten  290,0 82,2 66,0 36,8 16,1 88,9 4,1 5,5 -4,4
0417 Stange 1 042,7  218,1  170,3  360,4 43,0  250,8 31,2 8,1 -3,2
0418 Nord-Odal  206,1 55,9 44,5 30,4 11,0 64,3 5,4 3,3 -5,0
0419 Sør-Odal  340,0 94,9 71,3 50,6 18,0  105,3 4,2 6,0 -5,8
0420 Eidskog  245,9 69,0 53,4 36,7 13,3 73,5 6,9 4,0 -8,7
0423 Grue  227,7 61,6 44,6 40,7 11,7 69,0 3,5 1,8 -8,0
0425 Åsnes  306,5 88,0 65,1 44,6 16,2 92,6 2,7 0,6 -11,4
0426 Våler  168,1 45,5 33,7 32,9 8,6 47,4 -0,6 1,2 -9,0
0427 Elverum  949,9  249,3  182,6  192,1 47,8  278,2 -0,6 11,4 -1,4
0428 Trysil  290,9 83,2 56,2 51,7 15,3 84,5 3,5 0,2 -10,7
0429 Åmot  189,1 57,7 40,0 24,5 11,2 55,5 7,5 9,2 -0,8
0430 Stor-Elvdal  108,7 33,9 24,0 11,3 6,4 33,1 4,7 5,5 -4,8
0432 Rendalen 77,7 27,7 16,2 8,3 5,1 20,3 7,4 8,9 -0,3
0434 Engerdal 49,3 14,7 11,5 6,7 2,7 13,6 5,2 3,8 -10,6
0436 Tolga 58,3 16,7 12,9 5,8 3,1 19,8 2,2 0,4 -11,1
0437 Tynset  246,0 70,8 49,8 32,7 13,5 79,1 9,0 10,0 -1,6
0438 Alvdal 95,3 29,7 20,9 10,2 5,6 28,9 2,3 1,8 -9,2
0439 Folldal 57,8 18,1 13,6 6,3 3,4 16,4 -1,2 -0,6 -10,3
0441 Os 70,0 21,0 16,5 7,3 4,0 21,2 -0,8 -0,1 -13,0
                   
05 Oppland 8 912,1 2 320,9 1 724,6 1 684,2  443,1 2 739,4 4,1 5,7 -5,8
0501 Lillehammer 1 551,2  354,0  261,1  395,8 67,8  472,5 -0,2 5,5 -6,6
0502 Gjøvik 1 482,2  351,6  272,3  319,1 69,1  470,2 8,4 6,9 -4,1
0511 Dovre  104,2 31,8 23,8 10,1 5,9 32,6 -0,5 0,4 -11,6
0512 Lesja 80,4 25,9 17,8 8,7 4,7 23,3 -0,1 0,2 -9,8
0513 Skjåk 93,4 30,1 19,8 11,6 5,6 26,4 7,4 8,1 -1,6
0514 Lom  109,4 29,7 21,6 16,0 5,5 36,8 8,0 7,1 -5,0
0515 Vågå  165,2 43,9 31,5 14,9 8,2 66,8 13,1 7,2 -5,3
0516 Nord-Fron  298,4 83,8 53,2 50,4 15,6 95,4 10,2 8,3 -3,2
0517 Sel  224,3 65,2 51,0 28,0 12,3 67,7 4,3 4,2 -8,8
0519 Sør-Fron  145,5 44,1 29,8 21,2 8,3 42,0 9,5 14,2 3,8
0520 Ringebu  212,8 57,5 39,8 40,7 10,3 64,4 6,3 4,7 -7,5
0521 Øyer  213,9 63,8 44,7 33,8 11,9 59,7 0,4 6,3 -5,6
0522 Gausdal  252,7 71,0 52,8 39,3 13,3 76,2 1,8 0,8 -11,2
0528 Østre Toten  648,8  174,4  137,5  103,2 33,3  200,4 7,6 8,9 -3,1
0529 Vestre Toten  684,6  158,3  121,9  193,3 31,1  180,0 -2,6 2,1 -8,6
0532 Jevnaker  309,8 79,2 62,5 60,5 15,4 92,2 4,0 6,3 -5,6
0533 Lunner  393,1  109,3 88,6 41,4 21,8  132,0 3,7 5,3 -5,7
0534 Gran  622,3  162,1  128,0  106,6 31,3  194,4 5,4 7,6 -4,2
0536 Søndre Land  230,1 63,6 49,3 37,4 12,3 67,4 1,8 3,4 -8,7
0538 Nordre Land  287,3 79,5 57,6 49,5 15,0 85,6 5,3 5,9 -6,5
0540 Sør-Aurdal  129,0 40,6 26,9 13,7 7,4 40,5 4,3 6,9 -4,4
0541 Etnedal 52,9 15,7 11,2 6,1 2,8 17,1 11,1 5,4 -6,9
0542 Nord-Aurdal  315,0 88,5 59,7 50,8 16,5 99,6 3,1 1,6 -9,7
0543 Vestre Slidre 96,2 30,6 20,3 8,2 5,4 31,7 4,3 5,9 -5,7
0544 Øystre Slidre  140,8 42,3 29,2 16,0 7,9 45,4 5,2 3,7 -4,9
0545 Vang 68,7 24,6 13,0 8,0 4,4 18,6 7,9 10,1 -3,5
                   
06 Buskerud 14 817,1 3 586,2 2 593,4 3 045,1  687,7 4 904,7 6,3 6,2 -4,7
0602 Drammen 4 010,7  822,6  612,5 1 007,9  160,3 1 407,5 8,6 5,5 -6,2
0604 Kongsberg 1 661,6  374,3  267,8  439,3 72,7  507,4 1,6 4,3 -6,9
0605 Ringerike 1 627,7  393,9  285,7  376,7 75,3  496,1 3,9 4,5 -6,4
0612 Hole  377,6  102,6 64,4 44,8 17,2  148,7 7,3 12,1 2,4
0615 Flå 41,5 13,1 8,8 5,6 2,4 11,6 1,5 2,3 -7,6
0616 Nes  172,1 49,5 32,3 29,2 9,0 52,1 3,9 4,7 -7,1
0617 Gol  241,3 68,0 43,6 43,7 12,6 73,5 9,4 9,7 -3,5
0618 Hemsedal  119,7 34,5 20,9 21,4 6,4 36,6 2,6 1,7 -5,1
0619 Ål  254,3 75,1 43,0 40,3 13,9 82,0 11,5 13,2 2,1
0620 Hol  293,7 99,7 46,9 47,9 18,2 81,0 12,0 22,1 10,9
0621 Sigdal  156,5 49,9 31,0 20,2 8,4 47,0 -0,7 -6,5 -11,9
0622 Krødsherad  108,8 29,0 19,5 21,0 5,5 33,7 2,0 2,2 -4,5
0623 Modum  628,0  167,6  123,3  111,6 32,3  193,2 2,3 3,8 -5,8
0624 Øvre Eiker  792,4  202,9  154,9  134,6 39,6  260,4 4,6 5,1 -5,8
0625 Nedre Eiker 1 071,7  275,4  223,2  155,2 54,0  363,8 7,7 7,2 -3,4
0626 Lier 1 536,5  336,7  258,0  321,8 65,0  555,0 9,1 5,8 -4,8
0627 Røyken  958,3  264,2  204,2  106,3 51,8  331,8 5,9 8,0 -2,3
0628 Hurum  452,7  120,9 95,4 73,2 23,5  139,7 6,6 8,3 -3,3
0631 Flesberg  113,1 34,1 22,9 16,9 6,4 32,8 2,1 1,3 -11,3
0632 Rollag 63,1 20,8 12,7 8,7 3,9 17,0 3,4 7,6 -2,8
0633 Nore og Uvdal  135,8 51,4 22,4 18,9 9,4 33,7 9,0 16,0 7,4
                   
07 Vestfold 12 479,2 2 977,1 2 226,0 2 494,3  575,3 4 206,5 5,5 5,4 -5,1
0701 Horten 1 397,4  322,2  245,4  301,0 63,4  465,4 9,7 4,1 -7,5
0702 Holmestrand  467,3  125,3 95,3 73,1 24,6  149,0 3,4 6,0 -5,1
0704 Tønsberg 2 565,4  523,8  377,1  758,6  101,8  804,1 2,7 4,7 -4,6
0706 Sandefjord 2 485,2  565,7  420,7  532,9  108,6  857,4 7,0 6,5 -4,3
0709 Larvik 2 184,2  541,3  402,8  376,0  104,0  760,1 6,1 5,0 -5,2
0711 Svelvik  342,6 82,9 67,4 40,5 16,3  135,5 16,0 6,9 -3,6
0713 Sande  356,1  101,9 77,9 39,9 19,6  116,7 6,6 8,7 -5,7
0714 Hof  136,9 36,9 29,3 19,8 7,1 43,7 1,4 2,5 -8,2
0716 Re  389,6  105,2 81,6 55,3 20,4  127,2 7,9 8,5 -3,1
0719 Andebu  224,4 60,7 47,5 29,5 11,7 75,0 8,1 7,7 -4,8
0720 Stokke  518,2  129,8 99,9 95,9 25,0  167,5 0,7 4,6 -4,0
0722 Nøtterøy 1 102,6  290,1  215,7  134,9 55,6  406,3 3,2 4,7 -5,5
0723 Tjøme  205,5 62,5 43,8 20,2 11,7 67,4 2,2 4,0 -7,0
0728 Lardal  103,7 28,6 21,7 16,6 5,5 31,2 1,4 3,7 -6,6
                   
08 Telemark 8 689,5 2 236,9 1 588,5 1 768,0  430,9 2 665,1 4,4 5,4 -5,8
0805 Porsgrunn 1 903,0  448,8  333,9  389,0 87,4  643,9 5,0 3,2 -8,7
0806 Skien 2 780,1  658,3  494,7  637,8  127,7  861,6 4,7 4,2 -6,9
0807 Notodden  682,6  170,6  115,6  159,3 32,8  204,3 10,5 10,2 -2,3
0811 Siljan  103,2 29,6 23,1 10,9 5,8 33,8 0,9 3,2 -6,8
0814 Bamble  747,9  186,8  146,1  168,1 37,5  209,4 -2,7 3,0 -6,0
0815 Kragerø  463,1  122,6 93,0 80,5 23,9  143,2 0,3 0,7 -9,1
0817 Drangedal  161,3 44,8 35,0 21,7 8,5 51,3 4,2 2,7 -8,4
0819 Nome  304,3 82,0 59,2 51,0 15,4 96,8 3,8 1,5 -10,4
0821 Bø  236,0 62,6 47,2 42,9 12,0 71,3 2,6 2,8 -7,6
0822 Sauherad  180,2 47,8 38,2 29,1 9,1 56,0 1,4 5,1 -7,6
0826 Tinn  348,7  117,4 61,1 54,0 21,6 94,6 4,4 11,0 -1,9
0827 Hjartdal 73,5 25,3 14,0 10,5 4,6 19,2 6,5 13,4 4,1
0828 Seljord  149,0 40,1 26,8 28,6 7,5 46,0 10,4 10,5 -0,9
0829 Kviteseid  108,6 31,3 22,8 17,7 5,9 30,8 3,7 4,9 -5,8
0830 Nissedal 64,6 22,6 11,9 9,2 4,2 16,7 11,0 16,8 7,0
0831 Fyresdal 58,3 19,5 11,3 10,2 3,7 13,7 7,2 8,2 1,3
0833 Tokke  128,0 49,7 21,9 18,5 9,2 28,6 13,7 20,3 10,2
0834 Vinje  197,1 77,2 32,7 29,2 14,2 44,0 8,5 17,1 5,6
                   
09 Aust-Agder 5 312,2 1 350,3  970,5  996,0  259,6 1 735,8 7,0 6,5 -4,2
0901 Risør  301,2 79,1 61,6 55,4 15,4 89,7 5,7 4,9 -6,9
0904 Grimstad  949,8  236,5  170,7  194,8 44,7  303,2 4,9 6,4 -3,8
0906 Arendal 2 296,7  520,2  396,9  462,5  102,2  814,8 9,0 5,3 -5,0
0911 Gjerstad 92,9 25,3 20,3 16,7 4,8 25,7 3,4 4,5 -8,3
0912 Vegårshei 69,8 19,3 15,2 11,9 3,7 19,7 5,2 5,5 -7,8
0914 Tvedestrand  260,3 70,7 51,7 41,8 13,8 82,3 3,2 3,4 -5,8
0919 Froland  209,4 59,8 41,5 22,2 11,4 74,4 8,4 12,1 -0,4
0926 Lillesand  456,9  121,0 89,5 78,5 22,9  145,0 3,3 6,5 -4,2
0928 Birkenes  191,2 47,5 36,5 41,3 9,1 56,8 5,4 4,3 -7,0
0929 Åmli 66,9 21,2 13,6 10,4 3,6 18,2 -5,5 -4,7 -30,0
0935 Iveland 46,0 15,9 9,9 5,2 3,1 11,9 14,0 19,6 7,3
0937 Evje og Hornnes  147,2 41,3 30,0 22,0 7,8 46,1 10,2 6,5 -5,3
0938 Bygland 55,9 16,8 10,9 10,3 3,2 14,7 -0,3 4,9 2,4
0940 Valle 75,9 29,3 12,2 11,8 5,4 17,2 9,9 18,5 9,5
0941 Bykle 91,9 46,3 10,0 11,2 8,5 15,9 25,5 23,0 18,5
                   
10 Vest-Agder 8 893,2 2 143,9 1 523,0 2 032,0  412,8 2 781,6 7,7 8,1 -1,0
1001 Kristiansand 4 825,6 1 024,0  749,3 1 303,7  198,3 1 550,4 8,3 6,2 -3,1
1002 Mandal  636,4  167,9  126,2  119,0 32,4  191,0 7,5 7,5 -4,1
1003 Farsund  466,1  121,4 89,9 96,6 22,8  135,5 1,7 3,0 9,9
1004 Flekkefjord  480,7  118,3 84,6 80,8 22,9  174,2 8,1 5,5 -3,1
1014 Vennesla  563,9  145,3  112,0  104,5 28,8  173,3 9,5 12,2 0,7
1017 Songdalen  236,7 60,2 49,0 40,1 11,8 75,6 3,7 5,9 -4,8
1018 Søgne  454,6  119,3 92,0 68,2 23,0  152,2 6,1 6,8 -3,7
1021 Marnardal 92,2 27,7 17,4 16,2 5,2 25,6 3,6 10,7 -2,0
1026 Åseral 52,3 24,4 7,4 8,1 4,4 8,0 13,3 25,6 17,6
1027 Audnedal 70,8 17,7 13,4 15,0 3,3 21,3 10,1 4,2 -5,2
1029 Lindesnes  177,6 51,0 37,5 26,0 9,6 53,4 4,1 6,9 -4,3
1032 Lyngdal  335,4 86,2 64,1 71,0 16,5 97,6 6,2 5,0 -6,0
1034 Hægebostad 63,8 18,4 13,6 10,6 3,4 17,7 1,9 2,1 0,2
1037 Kvinesdal  304,2  102,4 50,3 50,0 19,4 82,1 14,2 32,7 20,0
1046 Sirdal  132,6 59,5 16,3 22,3 10,9 23,7 12,2 25,0 14,5
                   
11 Rogaland 27 795,3 5 864,8 4 293,5 7 575,0 1 156,0 8 905,9 9,2 7,4 -2,4
1101 Eigersund  713,1  178,1  132,3  135,9 34,8  232,0 4,9 3,1 -7,7
1102 Sandnes 3 797,8  849,5  636,5  838,4  167,7 1 305,7 8,2 6,7 -3,9
1103 Stavanger 10 891,0 1 962,9 1 405,4 3 708,6  392,0 3 422,1 11,4 8,6 -1,5
1106 Haugesund 1 953,3  435,9  330,2  490,7 86,1  610,3 5,9 7,1 -3,2
1111 Sokndal  155,5 41,0 30,9 30,1 8,0 45,6 3,0 3,6 -6,6
1112 Lund  163,5 36,5 27,9 43,1 6,8 49,2 4,2 3,4 -7,6
1114 Bjerkreim  112,9 30,2 23,1 18,0 5,7 35,8 3,7 2,8 -8,6
1119 Hå  748,1  192,9  145,1  142,8 37,2  230,1 4,9 6,6 -4,3
1120 Klepp  847,6  201,4  152,8  162,3 39,4  291,8 7,8 7,9 -2,3
1121 Time  776,0  201,7  154,5  124,5 39,3  256,0 8,5 9,8 -0,4
1122 Gjesdal  449,9  122,2 92,9 66,8 23,9  144,1 3,2 6,3 -2,7
1124 Sola 2 438,2  338,7  238,0 1 058,0 67,0  736,5 18,2 9,7 2,7
1127 Randaberg  577,9  139,2  105,4 81,4 27,4  224,6 6,1 7,9 -0,8
1129 Forsand 72,1 30,2 9,8 10,7 5,6 15,8 13,9 24,2 17,7
1130 Strand  492,4  129,2  101,9 68,3 25,7  167,2 5,1 6,0 -3,2
1133 Hjelmeland  140,6 48,3 23,5 23,5 8,8 36,4 13,7 11,6 0,2
1134 Suldal  221,8 77,3 32,7 39,2 14,2 58,4 4,8 5,4 -3,5
1135 Sauda  227,2 67,8 45,0 31,3 13,0 70,1 3,3 5,0 -5,5
1141 Finnøy  124,2 34,1 25,5 21,8 6,4 36,5 6,8 8,4 -3,0
1142 Rennesøy  173,1 45,2 35,0 17,5 9,1 66,4 18,5 12,4 5,7
1144 Kvitsøy 22,2 6,1 4,8 3,1 1,2 7,1 -1,4 -1,1 -17,7
1145 Bokn 36,7 10,2 7,7 6,2 2,0 10,7 3,0 6,1 -4,9
1146 Tysvær  395,4  108,9 86,6 60,2 21,4  118,2 -0,4 2,5 -6,8
1149 Karmøy 1 833,4  468,5  367,4  302,2 93,5  601,8 4,2 6,1 -1,6
1151 Utsira 10,3 2,8 2,2 2,0 0,5 2,9 -9,7 -13,4 -25,3
1154 Vindafjord  229,6 61,2 42,9 38,8 10,9 75,7 2,1 0,3 -10,9
1159 Ølen  191,4 44,7 33,7 49,7 8,5 54,7 11,6 6,7 -4,5
                   
12 Hordaland 27 665,0 6 332,2 4 700,7 6 286,9 1 236,3 9 108,9 1,6 6,4 -4,2
1201 Bergen 17 071,7 3 575,7 2 656,7 4 413,1  697,7 5 728,5 -0,8 6,7 -4,3
1211 Etne  173,7 49,7 35,1 25,6 9,3 53,9 3,5 0,4 -13,1
1216 Sveio  184,1 53,0 42,0 21,3 10,2 57,6 1,6 3,9 -6,2
1219 Bømlo  512,9  129,9 98,3  106,0 25,5  153,3 4,0 6,5 -1,6
1221 Stord 1 053,6  213,9  167,8  288,7 42,6  340,5 12,8 7,3 -4,4
1222 Fitjar  142,2 35,8 28,4 24,2 7,0 46,8 3,0 3,7 -4,7
1223 Tysnes  122,6 33,0 25,1 20,6 6,2 37,7 1,2 2,2 -7,4
1224 Kvinnherad  719,5  182,0  126,2  119,4 35,0  256,9 10,3 8,7 -2,4
1227 Jondal 54,5 15,8 10,0 10,2 3,0 15,5 10,8 12,9 3,1
1228 Odda  429,2  113,7 72,6 79,8 22,1  141,0 9,6 3,1 -5,4
1231 Ullensvang  164,5 45,8 33,2 25,8 8,7 51,0 1,4 3,5 -5,9
1232 Eidfjord 68,1 33,3 9,1 8,1 6,2 11,6 17,3 24,5 19,6
1233 Ulvik 59,4 21,4 10,1 8,8 4,0 15,0 6,4 7,0 -0,6
1234 Granvin 38,5 11,1 8,6 6,6 2,1 10,1 -3,1 -1,6 -11,2
1235 Voss  669,6  183,0  126,0  117,1 35,2  208,2 5,0 3,3 -15,0
1238 Kvam  405,8  109,4 78,7 72,8 20,7  124,2 4,1 3,2 -7,1
1241 Fusa  197,2 48,6 35,6 54,4 9,1 49,5 -8,2 -1,0 -10,1
1242 Samnanger  110,4 33,9 23,9 11,9 6,5 34,2 4,9 6,9 -1,1
1243 Os  778,6  203,0  155,8  106,8 40,2  272,8 5,2 6,4 -1,6
1244 Austevoll  307,1 66,7 46,8 77,1 13,1  103,4 -3,3 -1,5 -5,3
1245 Sund  258,9 69,8 55,4 38,8 13,9 81,0 2,5 4,3 -2,8
1246 Fjell 1 044,0  261,0  210,3  183,9 52,7  336,0 8,2 10,1 0,7
1247 Askøy  980,6  265,4  218,7  121,6 52,9  322,0 8,7 9,9 -2,7
1251 Vaksdal  187,8 55,9 36,4 36,1 10,8 48,6 2,1 7,3 -3,8
1252 Modalen 27,4 11,4 3,5 5,4 2,1 5,0 5,6 -3,3 -8,0
1253 Osterøy  314,3 84,0 62,3 54,8 16,3 97,0 2,1 1,3 -9,9
1256 Meland  275,0 71,9 55,5 49,5 14,1 83,9 0,7 7,3 -2,8
1259 Øygarden  179,9 49,5 39,9 28,8 9,8 51,9 11,3 16,6 6,8
1260 Radøy  201,6 55,1 43,1 33,7 10,7 59,0 4,3 5,2 -4,0
1263 Lindås  673,6  174,2  135,9  100,1 34,4  229,1 5,9 6,4 -2,7
1264 Austrheim  154,7 40,7 28,2 23,5 7,7 54,6 -0,1 3,3 -4,1
1265 Fedje 28,2 7,9 6,1 3,9 1,5 8,7 -4,6 -3,0 -11,6
1266 Masfjorden 75,8 26,6 15,4 8,6 5,0 20,2 0,5 0,6 -7,3
                   
14 Sogn og Fjordane 5 450,4 1 462,8 1 016,4 1 037,6  278,7 1 655,0 6,4 5,1 -4,5
1401 Flora  623,7  145,0  112,6  120,0 28,3  217,8 8,9 1,4 -8,3
1411 Gulen  109,0 27,5 21,1 20,4 5,2 34,8 -0,7 0,3 -8,3
1412 Solund 42,6 13,1 8,7 5,4 2,5 12,8 1,8 10,7 6,0
1413 Hyllestad 62,7 17,0 12,5 12,8 3,2 17,2 -2,6 -0,3 -11,5
1416 Høyanger  234,5 68,8 45,4 39,8 13,2 67,3 -1,2 -10,8 -19,5
1417 Vik  151,1 44,7 24,2 25,6 8,3 48,4 14,1 11,6 3,2
1418 Balestrand 65,8 18,6 13,2 13,0 3,5 17,4 0,0 3,2 -7,9
1419 Leikanger  155,7 29,0 22,6 66,0 5,7 32,3 7,1 3,2 -5,4
1420 Sogndal  330,0 87,0 64,4 68,8 16,5 93,2 7,6 7,0 -4,3
1421 Aurland  121,3 53,2 17,5 16,7 9,8 24,0 15,7 31,0 23,4
1422 Lærdal  113,7 40,4 21,6 13,6 7,6 30,5 8,8 16,4 7,1
1424 Årdal  339,6  105,3 65,5 41,8 20,3  106,7 5,1 7,2 -3,6
1426 Luster  238,8 87,4 40,6 32,1 16,1 62,6 9,4 15,6 7,0
1428 Askvoll  116,9 33,0 25,5 17,4 6,2 34,8 -6,6 -6,0 -16,1
1429 Fjaler  127,0 32,3 23,8 21,0 6,1 43,7 17,1 4,9 -7,4
1430 Gaular  115,7 31,1 24,1 21,7 5,9 32,8 -0,2 -1,7 -10,5
1431 Jølster  116,5 35,1 26,2 15,0 6,6 33,7 0,4 1,4 -7,5
1432 Førde  718,1  151,1  118,7  206,0 29,8  212,6 8,1 7,0 -2,5
1433 Naustdal  105,7 30,8 25,1 12,4 6,0 31,4 0,9 2,2 -7,4
1438 Bremanger  193,2 60,8 37,0 33,2 11,6 50,6 4,3 8,1 -0,5
1439 Vågsøy  318,4 82,9 61,5 54,9 15,8  103,4 4,8 4,0 -3,8
1441 Selje  117,5 33,0 26,0 15,2 6,4 37,0 -3,3 4,5 -1,5
1443 Eid  259,2 70,8 54,9 38,6 13,6 81,4 2,8 3,4 -6,0
1444 Hornindal 43,4 13,1 9,8 5,5 2,4 12,5 3,5 6,0 -4,4
1445 Gloppen  286,1 69,0 50,0 46,0 12,8  108,3 15,7 1,0 -8,8
1449 Stryn  344,3 83,0 63,6 74,5 15,4  107,8 11,2 4,7 -6,2
                   
15 Møre og Romsdal 13 192,5 3 188,5 2 396,8 2 731,8  614,2 4 261,2 2,8 4,7 -4,8
1502 Molde 1 654,8  339,7  258,2  517,8 64,6  474,5 3,6 6,6 -5,9
1503 Kristiansund  905,9  222,8  172,6  177,2 44,2  289,0 2,4 4,5 -7,3
1504 Ålesund 2 569,9  590,9  431,7  605,0  114,8  827,5 2,9 8,1 -0,6
1511 Vanylven  163,2 42,2 31,8 25,9 8,0 55,4 0,7 -4,3 -12,1
1514 Sande  113,7 29,0 22,8 21,3 5,6 35,0 -1,4 -3,5 -12,4
1515 Herøy  500,1  113,0 81,9  103,1 21,8  180,2 1,0 -2,5 -10,1
1516 Ulstein  431,1 92,7 68,4 99,5 16,9  153,6 -13,1 -0,3 -7,5
1517 Hareid  223,4 54,8 43,5 48,6 10,5 65,9 0,3 2,5 -7,6
1519 Volda  395,5 99,9 75,3 81,6 19,0  119,8 2,7 2,1 -8,0
1520 Ørsta  480,4  119,6 91,3 89,2 23,2  157,1 6,0 2,7 -5,6
1523 Ørskog  101,2 26,0 20,3 16,8 5,0 33,1 5,0 6,5 -4,0
1524 Norddal 85,4 28,6 16,1 14,8 5,3 20,7 1,2 -0,3 -9,5
1525 Stranda  237,0 62,7 46,4 42,7 11,9 73,4 6,3 5,7 -5,1
1526 Stordal 49,4 12,1 9,1 12,6 2,2 13,4 -16,6 3,0 -9,4
1528 Sykkylven  554,4  105,9 82,6  114,5 20,0  231,4 18,3 13,9 2,5
1529 Skodje  168,6 43,6 35,7 29,5 8,9 50,8 6,8 10,6 6,1
1531 Sula  358,2 85,5 68,2 66,4 16,4  121,6 1,9 2,0 -9,2
1532 Giske  287,2 76,4 60,5 37,2 14,8 98,3 2,2 2,2 -9,0
1534 Haram  467,9  116,6 85,8 95,4 22,4  147,7 -2,1 0,3 -6,6
1535 Vestnes  309,3 76,8 58,7 67,4 15,0 91,4 1,7 7,2 1,1
1539 Rauma  408,9 91,8 67,7 72,7 17,7  158,9 13,2 4,2 -4,4
1543 Nesset  133,7 42,3 26,6 22,0 8,0 34,8 -2,8 4,5 -4,8
1545 Midsund 83,3 22,9 17,0 13,6 4,4 25,4 -4,9 -7,6 -12,8
1546 Sandøy 87,3 18,7 13,6 14,0 3,4 37,7 -9,8 -2,1 -8,8
1547 Aukra  133,9 36,9 28,9 21,6 7,2 39,3 -0,5 3,6 -6,1
1548 Fræna  416,9  108,9 87,3 68,9 21,2  130,7 5,5 7,5 -2,5
1551 Eide  150,6 38,8 30,7 23,1 7,4 50,6 6,3 7,1 -4,7
1554 Averøy  244,9 63,6 51,6 42,7 12,6 74,3 1,9 5,7 -3,8
1556 Frei  218,7 61,7 51,1 23,2 12,3 70,4 4,0 7,5 -3,6
1557 Gjemnes  103,9 30,9 23,6 13,0 5,7 30,7 5,7 8,5 13,9
1560 Tingvoll  124,1 33,4 26,2 19,4 6,5 38,7 6,4 4,7 -6,0
1563 Sunndal  402,7  115,1 79,4 56,1 22,5  129,7 6,1 4,8 -4,0
1566 Surnadal  262,6 72,9 51,0 37,1 13,8 87,8 2,4 4,1 -3,8
1567 Rindal 82,9 26,8 16,6 9,9 4,9 24,8 2,8 7,2 -4,3
1569 Aure 99,4 29,9 23,4 10,2 5,6 30,3 0,9 1,1 -9,7
1571 Halsa 61,3 18,8 14,1 7,2 3,5 17,5 -6,3 -1,9 -12,4
1572 Tustna 37,0 10,3 8,0 3,6 2,0 13,1 11,6 3,1 -6,9
1573 Smøla 84,0 26,0 19,5 6,9 4,9 26,6 -1,1 2,2 -9,5
                   
16 Sør-Trøndelag 15 478,5 3 662,7 2 818,1 3 456,8  711,8 4 829,1 8,0 9,6 -2,7
1601 Trondheim 10 585,1 2 293,1 1 771,2 2 734,2  446,5 3 340,1 9,6 10,7 -2,2
1612 Hemne  176,1 49,5 37,8 24,1 9,5 55,2 5,5 8,0 -3,1
1613 Snillfjord 33,1 10,7 7,5 3,7 1,9 9,3 -3,9 -3,0 -14,9
1617 Hitra  155,9 44,1 36,2 19,4 8,6 47,7 3,7 5,8 -5,6
1620 Frøya  148,5 41,5 35,0 21,4 8,1 42,5 -6,9 5,2 -12,9
1621 Ørland  239,2 62,1 47,0 35,5 12,2 82,5 2,2 -1,3 -10,0
1622 Agdenes 70,1 18,4 13,8 14,5 3,5 19,9 4,6 2,6 -9,8
1624 Rissa  240,3 66,3 50,8 42,4 12,6 68,1 -3,2 -3,1 -9,1
1627 Bjugn  178,7 46,8 38,5 27,0 9,2 57,1 5,6 3,9 -7,1
1630 Åfjord  118,7 33,8 26,5 14,4 6,4 37,5 2,3 1,9 -8,7
1632 Roan 33,0 10,3 7,9 3,2 2,0 9,6 2,2 4,5 -3,5
1633 Osen 35,7 10,8 8,6 3,2 2,1 11,0 -13,8 -6,8 -15,3
1634 Oppdal  281,1 78,0 57,3 34,0 14,7 97,1 8,4 4,5 -10,2
1635 Rennebu  106,4 34,0 21,1 16,4 6,3 28,7 8,6 9,8 -1,6
1636 Meldal  160,2 44,3 32,6 25,3 8,3 49,7 5,3 3,4 -7,0
1638 Orkdal  516,5  125,8 98,5  118,3 24,9  149,1 1,8 4,9 -8,0
1640 Røros  249,1 69,4 51,8 36,5 12,9 78,4 8,5 6,5 -5,8
1644 Holtålen 75,0 22,6 18,2 7,9 4,3 22,0 -0,8 1,4 -9,1
1648 Midtre Gauldal  228,7 59,9 47,2 43,7 11,5 66,4 4,3 4,1 -6,3
1653 Melhus  591,5  163,3  133,0 82,7 31,8  180,7 4,9 6,9 -5,8
1657 Skaun  238,7 68,7 57,6 25,2 13,6 73,6 5,1 7,0 -2,8
1662 Klæbu  235,1 68,6 54,6 28,1 13,8 70,0 7,0 12,8 3,0
1663 Malvik  541,3  150,2  124,2 62,6 30,2  174,1 2,8 5,4 -3,1
1664 Selbu  169,2 48,4 34,1 28,9 9,2 48,6 7,3 8,9 -2,5
1665 Tydal 71,3 42,0 7,3 4,4 7,7 10,0  188,3  773,5  651,5
                   
17 Nord-Trøndelag 5 684,7 1 463,3 1 146,5 1 064,5  284,3 1 726,1 7,9 7,7 -4,0
1702 Steinkjer 1 049,8  236,0  184,4  255,4 46,2  327,8 12,9 7,0 -4,8
1703 Namsos  519,9  145,0  116,6 53,5 28,2  176,6 6,8 5,6 -7,1
1711 Meråker  114,8 31,5 20,5 24,2 6,2 32,5 7,0 11,3 0,4
1714 Stjørdal  917,5  236,5  190,9  156,1 46,8  287,1 6,3 4,5 -4,1
1717 Frosta 90,3 25,2 19,3 14,4 4,9 26,5 2,1 3,0 -5,0
1718 Leksvik  152,1 37,5 30,5 29,8 7,2 47,1 7,4 0,5 -9,6
1719 Levanger  915,7  210,0  167,3  243,8 40,7  253,9 9,8 6,6 -5,2
1721 Verdal  617,9  148,8  120,9  132,7 29,0  186,5 7,4 6,5 -5,9
1723 Mosvik 31,0 9,1 6,8 5,5 1,7 7,9 -3,8 -2,2 -11,8
1724 Verran 98,8 28,3 19,9 19,0 5,4 26,2 6,5  406,2  188,6
1725 Namdalseid 57,7 16,8 13,8 6,7 3,2 17,2 8,1 6,9 -5,6
1729 Inderøy  233,3 64,4 51,9 34,7 12,6 69,7 4,5 6,3 -3,6
1736 Snåsa 76,9 23,5 17,9 9,1 4,5 21,9 3,8 3,1 -6,5
1738 Lierne 54,4 17,6 12,2 5,9 3,3 15,5 11,8 12,9 -0,9
1739 Røyrvik 23,5 9,2 4,5 2,4 1,7 5,6 8,5 15,5 4,9
1740 Namsskogan 45,3 19,5 7,8 3,9 3,7 10,4 11,9 19,8 12,0
1742 Grong  102,4 32,8 21,8 9,7 6,2 32,0 6,6 6,8 -3,8
1743 Høylandet 44,9 13,3 10,9 4,0 2,5 14,2 6,7 6,6 -5,7
1744 Overhalla  134,3 39,3 31,5 12,9 7,5 43,1 6,7 7,0 -5,8
1748 Fosnes 22,4 6,9 5,5 2,2 1,3 6,5 6,9 7,1 -5,1
1749 Flatanger 39,4 11,7 9,4 4,2 2,2 11,8 -2,1 -3,2 -19,6
1750 Vikna  146,2 41,6 34,7 15,5 8,0 46,4 4,9 7,3 -5,3
1751 Nærøy  177,3 52,8 42,7 16,8 10,2 54,8 5,1 4,4 -8,6
1755 Leka 19,0 6,0 4,8 2,1 1,1 5,0 -10,9 -8,9 -18,6
                   
18 Nordland 10 461,4 2 922,2 2 207,4 1 323,6  573,7 3 434,4 6,9 6,3 -4,0
1804 Bodø 2 415,6  605,4  476,9  445,7  120,6  767,0 7,4 4,1 -5,6
1805 Narvik  904,0  256,8  185,0  116,8 50,5  294,9 11,5 11,4 -0,6
1811 Bindal 61,6 20,6 13,0 7,0 3,8 17,3 2,9 0,4 -8,0
1812 Sømna 64,5 19,5 16,0 6,3 3,8 18,9 3,2 5,4 -5,9
1813 Brønnøy  299,7 80,8 66,3 36,4 15,8  100,3 8,1 7,3 -3,8
1815 Vega 44,1 13,4 11,0 3,7 2,6 13,4 3,3 4,2 -5,8
1816 Vevelstad 16,4 4,9 3,9 1,8 0,9 4,9 -3,2 -3,5 -15,6
1818 Herøy 63,2 18,4 15,4 6,4 3,6 19,4 7,6 9,0 -1,4
1820 Alstahaug  297,0 83,5 68,3 29,6 16,4 99,3 3,3 2,8 -8,0
1822 Leirfjord 64,2 19,0 15,8 5,8 3,7 19,9 0,0 -2,0 -13,5
1824 Vefsn  708,1  167,5  130,2 69,9 33,1  307,4 6,1 2,6 -6,3
1825 Grane 53,9 17,6 12,2 5,0 3,4 15,8 1,9 2,7 -6,1
1826 Hattfjelldal 50,6 17,4 11,4 5,2 3,3 13,4 7,1 15,4 2,8
1827 Dønna 48,3 14,3 11,7 5,2 2,9 14,2 0,8 0,9 -7,6
1828 Nesna 66,4 17,2 13,8 13,0 3,5 18,9 -1,7 -5,6 -12,3
1832 Hemnes  192,9 76,5 37,6 13,5 14,5 50,9 12,4 20,8 11,9
1833 Rana 1 157,1  316,2  238,3  177,1 62,4  363,1 7,5 4,7 -4,8
1834 Lurøy 68,5 19,4 15,4 8,1 3,6 22,0 0,6 -0,6 -12,7
1835 Træna 19,0 5,3 4,2 2,3 1,0 6,2 -0,4 2,7 -6,3
1836 Rødøy 48,0 13,8 10,3 4,8 2,7 16,4 6,9 4,2 -4,6
1837 Meløy  307,7 99,7 63,6 29,9 19,4 95,2 5,5 11,6 0,3
1838 Gildeskål 82,1 26,0 17,6 7,6 5,0 25,9 6,2 10,9 1,6
1839 Beiarn 39,2 14,9 8,3 3,7 2,8 9,4 4,2 5,7 0,0
1840 Saltdal  186,3 54,8 42,3 19,3 10,6 59,3 2,3 4,9 -6,9
1841 Fauske  411,1  128,7 87,5 33,7 24,7  136,5 12,5 13,2 1,2
1842 Skjerstad 34,1 10,0 8,2 3,2 2,0 10,7 1,9 -2,4 -8,6
1845 Sørfold  104,4 43,8 18,3 10,2 8,2 23,9 17,2 37,0 23,1
1848 Steigen 94,0 28,5 21,9 9,4 5,5 28,6 1,7 1,0 -8,5
1849 Hamarøy 79,4 24,9 15,2 7,2 4,8 27,3 12,7 9,7 -0,1
1850 Tysfjord 82,3 26,8 18,8 7,2 5,2 24,3 1,9 5,7 -5,4
1851 Lødingen 91,4 27,2 21,1 7,0 5,3 30,8 2,6 4,3 -6,7
1852 Tjeldsund 53,2 16,4 13,2 3,4 3,3 16,9 4,5 6,2 -5,9
1853 Evenes 57,1 16,4 12,1 5,6 3,2 19,8 7,6 3,7 -6,8
1854 Ballangen 94,3 27,8 22,2 8,8 5,5 30,0 5,3 4,3 -5,2
1856 Røst 24,4 6,6 5,1 3,1 1,3 8,4 0,6 -3,7 -14,9
1857 Værøy 31,1 8,5 6,9 3,0 1,7 11,0 1,0 1,6 -5,8
1859 Flakstad 55,1 16,6 12,0 4,3 3,1 19,0 -2,3 -2,8 -15,0
1860 Vestvågøy  389,2  113,5 91,4 32,3 22,3  129,7 5,7 6,3 -3,7
1865 Vågan  363,2 99,3 81,7 37,8 19,4  125,0 4,6 5,1 -6,4
1866 Hadsel  301,8 87,0 73,0 25,8 17,4 98,6 5,0 5,7 -5,4
1867 Bø 93,9 27,9 22,8 8,6 5,5 29,1 6,1 4,4 -5,7
1868 Øksnes  177,6 50,5 42,1 20,1 9,9 55,0 0,8 7,2 -3,1
1870 Sortland  407,3  104,2 85,9 46,1 20,6  150,4 12,3 7,5 -2,3
1871 Andøy  211,9 60,7 49,1 19,1 12,0 71,1 2,5 2,6 -8,1
1874 Moskenes 46,5 14,4 10,4 3,8 2,9 15,0 2,0 3,3 -0,7
                   
19 Troms 7 171,1 1 926,1 1 527,4 1 054,0  380,3 2 283,4 8,7 5,7 -5,0
1901 Harstad 1 131,5  295,4  233,0  172,2 59,0  371,9 11,2 5,1 -4,2
1902 Tromsø 3 648,1  872,0  698,3  713,3  172,9 1 191,6 11,5 7,3 -4,1
1911 Kvæfjord  112,5 32,4 26,8 14,1 6,3 32,9 3,2 4,8 -6,9
1913 Skånland  112,4 33,9 27,4 8,3 6,7 36,2 4,6 5,9 -5,4
1915 Bjarkøy 18,2 5,5 4,5 1,8 1,1 5,4 4,8 3,9 -2,3
1917 Ibestad 54,7 16,7 12,4 4,6 3,2 17,8 -4,4 -2,7 -12,3
1919 Gratangen 39,9 11,9 9,6 4,1 2,4 11,9 2,0 1,6 -6,1
1920 Lavangen 34,1 10,2 8,2 3,1 2,0 10,6 6,8 4,7 -3,6
1922 Bardu  192,7 64,6 42,8 11,9 13,0 60,5 9,2 12,3 4,1
1923 Salangen 82,5 24,9 20,1 7,3 4,9 25,4 4,4 5,1 -4,5
1924 Målselv  304,9 91,0 69,1 21,8 18,0  105,0 1,3 -0,8 -10,7
1925 Sørreisa  127,8 36,7 29,9 8,6 7,2 45,4 2,2 -0,2 -11,3
1926 Dyrøy 40,4 12,1 9,8 3,9 2,3 12,3 3,5 2,2 -8,5
1927 Tranøy 56,2 16,6 13,8 5,7 3,3 16,9 -3,4 -2,8 -14,1
1928 Torsken 36,6 10,8 9,0 3,6 2,2 11,1 -7,2 3,4 -0,9
1929 Berg 39,5 11,3 8,9 4,5 2,3 12,6 6,1 9,6 -1,5
1931 Lenvik  443,1  127,0 99,9 45,5 24,5  146,3 5,5 5,4 -6,6
1933 Balsfjord  188,9 56,8 45,9 14,6 10,9 60,7 5,7 3,8 -8,6
1936 Karlsøy 62,3 23,6 19,9 1,0 4,5 13,2 -12,7 -11,7 -20,6
1938 Lyngen 85,3 32,8 27,2 1,1 6,4 17,9 4,1 6,4 -3,8
1939 Storfjord 54,3 22,7 16,6 0,4 4,4 10,4 7,5 8,4 -1,6
1940 Kåfjord 55,1 22,8 17,8 0,1 4,4 9,9 7,9 10,4 -0,5
1941 Skjervøy 80,2 30,3 25,3 1,4 6,1 17,0 5,6 9,2 -0,9
1942 Nordreisa  134,0 48,9 40,6 0,9 9,6 33,9 6,3 6,1 -4,5
1943 Kvænangen 35,6 15,2 10,6 0,1 2,9 6,7 3,1 6,0 -4,7
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 413,7  893,1  719,4 23,1  179,5  598,6 4,9 5,4 -2,2
2002 Vardø 68,7 28,1 21,6 0,2 6,1 12,8 -4,5 3,0 1,6
2003 Vadsø  209,3 77,3 62,5 2,0 15,5 52,1 1,8 3,1 -7,6
2004 Hammerfest  421,3  150,7  122,8 7,1 30,9  109,8 24,0 27,9 17,8
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 68,5 26,7 22,7 0,4 5,2 13,5 3,4 7,3 -5,1
2012 Alta  572,2  207,6  166,3 6,6 41,4  150,3 6,8 8,7 0,0
2014 Loppa 32,6 13,2 10,9 0,2 2,6 5,7 -7,1 0,3 -26,9
2015 Hasvik 31,6 12,8 8,5 0,1 2,5 7,7 -13,3 -12,9 -23,3
2017 Kvalsund 30,1 12,0 9,2 0,2 2,4 6,3 3,5 5,2 -2,3
2018 Måsøy 42,8 15,6 12,1 0,3 3,0 11,7 -8,5 -1,6 -4,9
2019 Nordkapp  106,5 39,9 33,3 0,6 7,9 24,8 2,1 3,9 -8,7
2020 Porsanger  139,1 50,3 41,7 0,7 10,2 36,2 6,3 5,7 -2,9
2021 Kárásjohka - Karasjok 75,8 27,6 24,3 1,8 5,5 16,6 7,1 8,3 -4,2
2022 Lebesby 43,7 17,6 12,8 0,2 3,5 9,6 4,1 4,3 -6,1
2023 Gamvik 31,6 12,1 10,2 0,2 2,5 6,7 -4,7 -1,7 -11,5
2024 Berlevåg 33,4 12,9 10,1 0,2 2,6 7,6 -1,3 0,9 -9,0
2025 Deatnu - Tana 86,4 31,4 25,9 0,3 6,2 22,6 0,6 5,5 -7,1
2027 Unjárga - Nesseby 25,2 10,0 8,1 0,1 2,0 5,0 -2,7 0,1 -10,2
2028 Båtsfjord 74,6 27,8 23,1 0,4 5,6 17,7 -4,0 -1,4 -11,5
2030 Sør-Varanger  320,3  119,6 93,3 1,6 23,9 81,9 -2,7 -11,3 -7,1
                   
23 Kontinentalsokkelen  112 567,7  116,7  129,2  254,2 24,4  112 043,1 21,4 76,4 33,2
2311 Nordsjøen  111 571,5 0,0 0,0 0,0 0,0  111 571,5 21,7 . .
2312 Stavanger  996,2  116,7  129,2  254,2 24,4  471,6 -6,7 76,4 33,2

Standardtegn i tabeller