Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-oktober. 2003-2004. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt  370 845       407 388 9,9      62 605      66 305 5,9      13 460     12 840 -4,6
                   
01 Østfold 13 011 14 390 10,6 3 153 3 352 6,3  684  648 -5,3
02 Akershus 35 946 38 079 5,9 7 882 8 323 5,6 1 701 1 609 -5,4
03 Oslo 55 833 58 767 5,3 9 577 9 864 3,0 2 021 1 887 -6,6
04 Hedmark 8 527 9 168 7,5 2 193 2 319 5,7  471  447 -5,1
05 Oppland 8 559 8 912 4,1 2 195 2 321 5,7  471  443 -5,9
06 Buskerud 13 945 14 817 6,3 3 375 3 586 6,3  721  688 -4,6
07 Vestfold 11 826 12 479 5,5 2 824 2 977 5,4  606  575 -5,1
08 Telemark 8 324 8 690 4,4 2 123 2 237 5,4  458  431 -5,9
09 Aust-Agder 4 965 5 312 7,0 1 268 1 350 6,5  271  260 -4,1
10 Vest-Agder 8 256 8 893 7,7 1 983 2 144 8,1  417  413 -1,0
11 Rogaland 25 453 27 795 9,2 5 461 5 865 7,4 1 185 1 156 -2,4
12 Hordaland 27 228 27 665 1,6 5 949 6 332 6,4 1 291 1 236 -4,3
14 Sogn og Fjordane 5 123 5 450 6,4 1 392 1 463 5,1  292  279 -4,5
15 Møre og Romsdal 12 832 13 193 2,8 3 045 3 189 4,7  645  614 -4,8
16 Sør-Trøndelag 14 337 15 479 8,0 3 342 3 663 9,6  732  712 -2,7
17 Nord-Trøndelag 5 267 5 685 7,9 1 359 1 463 7,7  296  284 -4,1
18 Nordland 9 789 10 461 6,9 2 748 2 922 6,3  598  574 -4,0
19 Troms 6 597 7 171 8,7 1 823 1 926 5,7  400  380 -5,0
20 Finnmark Finnmárku 2 300 2 414 5,0  847  893 5,4  184  180 -2,2
23 Kontinentalsokkelen 92 728  112 568 21,4 66  117 77,3 18 24 33,3
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt 66 819 70 233 5,1 47 352 48 709 2,9  180 608  209 302 15,9
                   
01 Østfold 2 793 2 831 1,4 2 441 2 557 4,8 3 941 5 003 26,9
02 Akershus 8 389 8 684 3,5 5 948 6 102 2,6 12 026 13 362 11,1
03 Oslo 18 967 20 031 5,6 6 528 6 738 3,2 18 739 20 247 8,0
04 Hedmark 1 672 1 860 11,2 1 680 1 731 3,0 2 510 2 812 12,0
05 Oppland 1 709 1 684 -1,5 1 687 1 725 2,3 2 497 2 739 9,7
06 Buskerud 3 064 3 045 -0,6 2 499 2 593 3,8 4 286 4 905 14,4
07 Vestfold 2 465 2 494 1,2 2 161 2 226 3,0 3 770 4 207 11,6
08 Telemark 1 705 1 768 3,7 1 581 1 589 0,5 2 457 2 665 8,5
09 Aust-Agder  988  996 0,8  952  971 2,0 1 486 1 736 16,8
10 Vest-Agder 1 952 2 032 4,1 1 475 1 523 3,3 2 429 2 782 14,5
11 Rogaland 7 024 7 575 7,8 4 129 4 294 4,0 7 655 8 906 16,3
12 Hordaland 6 155 6 287 2,1 4 554 4 701 3,2 9 279 9 109 -1,8
14 Sogn og Fjordane  928 1 038 11,9 1 003 1 016 1,3 1 508 1 655 9,7
15 Møre og Romsdal 2 655 2 732 2,9 2 345 2 397 2,2 4 143 4 261 2,8
16 Sør-Trøndelag 3 287 3 457 5,2 2 665 2 818 5,7 4 311 4 829 12,0
17 Nord-Trøndelag  978 1 065 8,9 1 121 1 147 2,3 1 513 1 726 14,1
18 Nordland 1 063 1 324 24,6 2 186 2 207 1,0 3 194 3 434 7,5
19 Troms  779 1 054 35,3 1 496 1 527 2,1 2 099 2 283 8,8
20 Finnmark Finnmárku 28 23 -17,9  699  719 2,9  542  599 10,5
23 Kontinentalsokkelen  219  254 16,0  203  129 -36,5 92 222  112 043 21,5

Standardtegn i tabeller