Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-september 2004. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt mm. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  334 292,6 65 047,2 48 039,7 70 002,2 12 575,2  138 628,2 4,1 5,5 -5,4
                   
01 Østfold 13 798,8 3 285,9 2 516,2 2 816,7  634,3 4 545,7 7,0 5,7 -6,1
0101 Halden 1 388,1  351,7  268,8  294,7 68,7  404,3 9,4 13,3 1,5
0104 Moss 1 494,9  366,2  286,5  306,0 70,8  465,4 2,7 4,7 -8,8
0105 Sarpsborg 3 071,8  585,6  464,2  629,2  113,1 1 279,7 18,2 -0,5 -12,7
0106 Fredrikstad 3 855,2  900,9  691,8  936,7  174,1 1 151,7 3,1 7,0 -5,2
0111 Hvaler  164,4 52,0 36,3 18,6 9,5 48,0 6,4 8,6 -1,0
0118 Aremark 57,2 18,1 11,6 7,2 3,4 17,0 0,7 3,3 -0,7
0119 Marker  154,0 41,7 30,2 28,7 7,9 45,5 3,2 3,9 -3,0
0121 Rømskog 29,2 7,9 5,9 4,5 1,5 9,4 3,2 4,9 -7,0
0122 Trøgstad  217,2 62,9 47,1 26,6 11,9 68,7 3,4 3,2 -7,9
0123 Spydeberg  252,3 67,2 48,7 39,4 12,9 84,0 7,3 8,0 -0,8
0124 Askim  709,7  188,9  135,2  134,3 36,7  214,7 2,5 5,9 -4,9
0125 Eidsberg  508,7  128,1 97,7  100,5 24,3  158,1 4,1 5,4 -5,3
0127 Skiptvet  138,7 40,3 31,1 18,1 7,9 41,4 4,7 5,4 -4,3
0128 Rakkestad  329,3 89,6 65,9 56,3 16,8  100,7 1,8 4,7 -7,6
0135 Råde  313,7 86,2 64,9 47,8 16,3 98,5 3,2 7,3 -5,0
0136 Rygge  724,8  187,3  143,3  127,1 36,9  230,2 5,9 7,8 -3,6
0137 Våler  178,7 50,8 39,9 19,5 9,9 58,7 0,6 4,6 -5,8
0138 Hobøl  210,8 60,6 47,2 21,3 11,9 69,7 4,2 8,4 -3,1
                   
02 Akershus 36 522,6 8 156,3 5 981,4 8 673,8 1 571,6 12 139,6 2,3 5,4 -6,3
0211 Vestby  737,8  186,1  150,3  116,1 37,1  248,2 5,2 6,2 -3,8
0213 Ski 1 597,0  419,1  315,4  225,1 81,1  556,3 1,8 6,5 -5,8
0214 Ås  853,5  208,9  156,9  193,1 40,2  254,4 -0,1 3,7 -8,0
0215 Frogn  792,6  218,3  161,0 82,6 42,4  288,3 2,3 7,4 -6,1
0216 Nesodden  862,2  236,0  187,3 97,2 46,8  295,0 6,3 8,0 -4,0
0217 Oppegård 1 916,9  409,8  307,3  423,7 80,3  695,7 3,5 5,4 -5,6
0219 Bærum 11 233,7 2 122,4 1 424,7 3 500,3  395,4 3 790,9 -1,1 4,5 -6,8
0220 Asker 4 705,0  973,5  664,5 1 191,9  184,2 1 690,9 0,0 4,7 -6,6
0221 Aurskog-Høland  593,9  161,0  128,6 88,2 31,0  185,2 2,1 4,6 -6,1
0226 Sørum  699,7  190,5  144,2 77,6 37,4  250,0 3,1 7,3 -3,1
0227 Fet  514,6  146,1  110,3 56,9 28,9  172,4 3,7 7,9 -1,4
0228 Rælingen  775,8  224,5  181,7 55,9 44,9  268,8 3,9 6,3 -4,1
0229 Enebakk  479,6  124,2  102,5 58,3 24,4  170,3 6,3 7,3 -5,4
0230 Lørenskog 2 353,6  497,8  383,0  673,8 99,7  699,2 2,8 4,2 -5,9
0231 Skedsmo 2 848,7  663,8  495,0  657,8  128,8  903,4 6,0 7,0 -5,5
0233 Nittedal 1 270,3  305,1  235,2  242,3 60,1  427,7 1,7 4,2 -16,7
0234 Gjerdrum  269,9 75,6 57,8 28,4 14,8 93,3 5,0 6,6 -3,2
0235 Ullensaker 1 775,2  361,6  275,4  622,1 71,2  444,8 23,4 6,6 -4,4
0236 Nes  811,1  231,3  184,6 92,4 45,2  257,7 2,9 5,4 -5,3
0237 Eidsvoll  864,7  237,3  186,0  126,5 45,8  269,1 1,2 4,1 -6,8
0238 Nannestad  453,4  132,1  105,3 44,8 25,7  145,6 3,3 6,1 -5,5
0239 Hurdal  113,3 31,3 24,4 18,9 6,0 32,6 2,3 4,1 -7,6
                   
0301 Oslo 55 321,2 9 745,9 6 657,2 19 966,2 1 860,0 17 091,9 4,7 3,4 -6,6
                   
04 Hedmark 8 898,6 2 268,9 1 700,2 1 852,9  436,3 2 640,2 5,2 5,0 -6,4
0402 Kongsvinger  834,9  213,4  158,7  157,4 41,6  263,8 2,9 2,3 -8,3
0403 Hamar 1 741,0  382,7  283,5  399,9 74,1  600,7 6,3 5,6 -5,0
0412 Ringsaker 1 425,4  363,8  280,1  309,1 70,5  402,0 1,8 6,5 -5,7
0415 Løten  283,1 80,3 64,4 36,5 15,7 86,2 3,9 5,7 -5,2
0417 Stange 1 027,2  214,5  167,4  359,9 42,2  243,2 30,4 7,3 -4,3
0418 Nord-Odal  199,7 55,2 44,0 30,3 10,8 59,4 3,4 3,8 -4,9
0419 Sør-Odal  331,2 93,2 70,1 50,1 17,6  100,1 3,1 6,2 -6,4
0420 Eidskog  238,5 67,6 52,3 36,6 13,0 68,9 4,5 3,6 -9,4
0423 Grue  220,7 60,7 43,9 40,5 11,5 64,1 1,1 1,2 -9,0
0425 Åsnes  301,0 86,7 64,1 44,4 15,9 89,8 2,9 1,4 -11,3
0426 Våler  163,6 44,2 32,8 32,8 8,3 45,6 -0,4 1,6 -9,9
0427 Elverum  928,0  243,5  180,9  191,7 46,7  265,2 -3,1 9,6 -3,2
0428 Trysil  284,6 82,7 56,0 51,4 15,2 79,3 1,9 0,6 -10,4
0429 Åmot  184,3 55,8 39,5 24,4 10,9 53,8 4,8 5,3 -4,1
0430 Stor-Elvdal  102,7 31,9 22,8 11,2 6,0 30,8 -0,1 0,5 -9,6
0432 Rendalen 74,4 25,9 15,9 8,2 4,8 19,6 4,9 3,8 -6,0
0434 Engerdal 47,7 14,2 11,2 6,7 2,6 12,9 2,7 1,3 -12,6
0436 Tolga 55,1 16,5 12,8 5,8 3,1 17,0 -1,5 1,7 -10,5
0437 Tynset  236,5 68,4 49,6 32,6 13,1 72,9 5,1 6,8 -4,6
0438 Alvdal 94,1 29,4 20,6 10,0 5,5 28,6 1,7 1,4 -9,7
0439 Folldal 56,4 17,5 13,3 6,3 3,3 15,8 -2,5 -2,5 -12,2
0441 Os 68,8 20,8 16,4 7,3 3,9 20,5 -1,1 0,1 -13,3
                   
05 Oppland 8 665,2 2 282,0 1 708,4 1 678,6  435,5 2 560,6 1,3 4,6 -7,0
0501 Lillehammer 1 509,6  351,4  260,0  395,3 67,3  435,6 -4,7 4,0 -8,3
0502 Gjøvik 1 426,2  347,0  268,8  316,5 68,1  425,8 6,9 10,3 -1,1
0511 Dovre  105,4 32,4 24,2 10,0 6,1 32,7 0,3 2,2 -9,3
0512 Lesja 77,5 24,8 17,2 8,8 4,5 22,1 -2,1 -2,4 -12,5
0513 Skjåk 94,6 30,2 20,4 11,6 5,6 26,7 9,5 9,2 -0,8
0514 Lom  106,4 28,9 21,1 16,1 5,3 34,9 4,7 4,7 -7,5
0515 Vågå  151,0 42,6 32,0 14,8 8,0 53,6 3,7 4,5 -6,8
0516 Nord-Fron  280,2 77,9 52,3 50,2 14,5 85,4 5,1 2,4 -8,7
0517 Sel  219,0 64,3 50,4 27,8 12,1 64,4 3,3 4,4 -9,1
0519 Sør-Fron  137,2 40,8 28,8 21,1 7,6 38,9 6,3 8,8 -1,9
0520 Ringebu  204,6 55,9 38,6 40,7 9,9 59,4 4,3 5,0 -8,2
0521 Øyer  210,9 63,1 44,7 33,4 11,8 57,9 0,7 8,0 -4,1
0522 Gausdal  247,7 70,0 52,2 39,1 13,1 73,2 3,2 3,5 -9,5
0528 Østre Toten  633,2  171,9  135,6  103,0 32,7  190,0 7,5 10,3 -2,2
0529 Vestre Toten  677,1  157,0  120,9  192,7 30,8  175,7 -2,1 3,5 -7,3
0532 Jevnaker  302,9 78,1 61,7 59,1 15,2 88,9 2,9 6,4 -5,9
0533 Lunner  381,7  107,6 87,2 41,1 21,4  124,3 1,0 4,1 -6,9
0534 Gran  607,0  159,7  126,2  106,2 30,8  184,2 2,7 5,8 -5,6
0536 Søndre Land  228,2 63,2 49,0 37,0 12,3 66,7 2,5 4,3 -8,0
0538 Nordre Land  279,8 77,7 56,8 49,2 14,6 81,4 -14,8 -17,2 -28,0
0540 Sør-Aurdal  123,9 38,8 26,5 13,7 7,1 37,8 1,8 4,1 -7,4
0541 Etnedal 48,5 15,4 10,9 6,1 2,7 13,4 2,7 3,8 -8,8
0542 Nord-Aurdal  314,0 89,4 61,1 50,5 16,8 96,3 1,5 1,7 -8,4
0543 Vestre Slidre 92,9 29,7 20,0 8,2 5,3 29,7 1,9 4,4 -6,6
0544 Øystre Slidre  138,2 40,8 28,2 18,3 7,7 43,3 4,6 1,7 -6,7
0545 Vang 67,7 23,6 13,6 8,0 4,3 18,2 3,2 2,2 -8,8
                   
06 Buskerud 14 230,4 3 514,8 2 563,9 3 033,8  672,8 4 445,1 2,9 5,8 -5,4
0602 Drammen 3 778,7  817,9  608,8 1 005,8  159,0 1 187,2 2,8 7,0 -5,3
0604 Kongsberg 1 622,0  369,4  265,3  437,7 71,7  478,0 -0,8 3,7 -7,7
0605 Ringerike 1 586,0  388,1  282,6  375,4 74,1  465,8 2,1 4,3 -7,0
0612 Hole  367,7  101,3 63,6 44,7 17,0  141,0 6,1 12,6 2,4
0615 Flå 40,9 12,9 8,7 5,6 2,3 11,3 1,5 2,6 -7,8
0616 Nes  166,6 48,0 31,7 29,2 8,7 49,1 3,3 4,8 -8,2
0617 Gol  230,5 65,0 42,9 43,0 12,0 67,5 6,7 7,2 -6,0
0618 Hemsedal  116,2 33,5 20,6 21,3 6,2 34,7 1,2 0,7 -6,4
0619 Ål  232,7 68,0 42,4 40,1 12,6 69,5 3,5 4,1 -6,6
0620 Hol  268,6 87,8 46,0 47,7 16,0 71,1 3,5 8,7 -1,4
0621 Sigdal  156,6 50,4 31,3 20,1 8,5 46,3 0,2 -3,8 -9,5
0622 Krødsherad  107,5 29,5 20,1 20,8 5,4 31,7 2,7 6,2 -4,1
0623 Modum  613,9  164,4  122,6  111,3 31,7  183,8 0,8 2,9 -6,7
0624 Øvre Eiker  766,3  198,3  151,6  133,7 38,6  244,1 2,0 4,3 -6,9
0625 Nedre Eiker 1 038,5  271,0  219,7  153,5 53,1  341,1 5,5 7,3 -3,6
0626 Lier 1 451,8  331,4  253,9  320,8 63,7  482,0 4,2 6,9 -4,5
0627 Røyken  943,5  260,8  201,5  106,0 51,1  324,2 5,5 8,3 -2,5
0628 Hurum  446,1  119,1 94,0 72,9 23,1  136,9 5,5 8,1 -3,9
0631 Flesberg  111,2 33,5 22,6 16,7 6,3 32,1 1,9 1,3 -11,9
0632 Rollag 60,9 19,4 12,6 8,7 3,6 16,6 0,8 1,4 -8,6
0633 Nore og Uvdal  124,4 44,9 21,5 18,8 8,1 31,1 1,1 1,8 -6,7
                   
07 Vestfold 12 057,8 2 936,9 2 195,9 2 481,4  566,5 3 877,2 2,3 5,0 -5,7
0701 Horten 1 371,4  323,1  246,0  300,0 63,5  438,9 6,7 4,4 -7,2
0702 Holmestrand  453,6  122,8 93,3 72,9 24,0  140,5 2,3 6,7 -5,5
0704 Tønsberg 2 433,7  507,6  365,5  755,6 98,5  706,5 -2,4 2,9 -6,6
0706 Sandefjord 2 400,9  558,7  415,4  530,3  107,0  789,4 4,1 6,0 -4,8
0709 Larvik 2 121,7  536,7  399,3  373,4  102,9  709,4 3,6 5,6 -5,1
0711 Svelvik  299,8 81,4 66,1 39,8 16,0 96,6 1,7 5,4 -4,9
0713 Sande  347,6  100,0 76,5 39,5 19,2  112,3 4,6 7,4 -6,8
0714 Hof  134,0 36,3 28,8 19,8 6,9 42,3 1,0 2,6 -8,6
0716 Re  375,2  102,2 79,2 55,1 19,7  119,0 3,3 5,7 -6,0
0719 Andebu  217,9 59,5 46,5 29,5 11,4 71,0 4,8 7,0 -6,0
0720 Stokke  506,2  128,1 98,6 94,8 24,7  160,0 -0,6 4,5 -4,5
0722 Nøtterøy 1 085,8  288,9  214,8  134,5 55,3  392,3 1,8 5,1 -5,3
0723 Tjøme  207,4 63,4 44,4 19,7 11,8 68,0 1,7 4,5 -5,7
0728 Lardal  102,6 28,2 21,4 16,5 5,5 31,0 1,6 3,6 -7,1
                   
08 Telemark 8 418,1 2 169,8 1 574,9 1 762,0  418,0 2 493,5 1,9 3,5 -7,8
0805 Porsgrunn 1 856,9  445,0  331,1  387,3 86,5  607,0 2,7 3,4 -8,9
0806 Skien 2 696,9  647,8  487,5  635,7  125,7  800,2 2,0 3,8 -7,5
0807 Notodden  634,0  158,9  114,0  158,8 30,6  171,7 4,8 5,3 -7,3
0811 Siljan  102,6 29,5 23,1 10,9 5,8 33,4 0,6 3,7 -6,5
0814 Bamble  737,8  184,3  144,0  167,7 36,9  204,8 -2,2 4,2 -5,7
0815 Kragerø  457,5  124,3 94,5 80,1 24,2  134,4 -0,7 2,1 -7,4
0817 Drangedal  157,7 44,5 34,8 21,6 8,5 48,3 2,6 2,9 -8,5
0819 Nome  298,2 80,5 58,6 50,9 15,1 93,2 2,6 0,9 -11,3
0821 Bø  233,7 62,5 47,1 42,7 11,9 69,4 2,5 3,7 -7,1
0822 Sauherad  176,6 47,4 37,9 29,1 9,0 53,2 -0,1 4,8 -8,0
0826 Tinn  330,6  106,5 61,1 53,9 19,6 89,5 0,0 1,6 -10,3
0827 Hjartdal 69,6 22,9 13,8 10,4 4,2 18,3 3,5 5,4 -4,2
0828 Seljord  141,8 38,5 27,0 28,4 7,2 40,7 5,3 6,5 -4,2
0829 Kviteseid  106,5 30,6 22,6 17,6 5,8 29,8 4,6 5,9 -6,1
0830 Nissedal 59,9 19,8 11,7 9,2 3,6 15,6 4,6 3,6 -5,2
0831 Fyresdal 55,5 17,7 11,1 10,2 3,3 13,2 4,2 0,8 -6,0
0833 Tokke  122,0 43,9 22,6 18,4 8,2 28,9 7,1 5,0 -2,6
0834 Vinje  180,4 65,1 32,3 29,1 11,9 42,0 0,9 -0,5 -10,6
                   
09 Aust-Agder 5 134,8 1 326,0  967,8  991,1  254,9 1 595,0 4,3 6,3 -4,6
0901 Risør  301,7 79,0 61,6 55,3 15,4 90,5 6,1 5,4 -6,3
0904 Grimstad  917,3  234,0  169,2  193,9 44,1  276,1 3,7 8,4 -2,9
0906 Arendal 2 207,8  519,8  397,0  460,4  102,1  728,5 5,0 6,4 -3,9
0911 Gjerstad 95,1 26,0 20,9 16,3 5,0 26,9 2,5 5,3 -6,2
0912 Vegårshei 70,5 19,3 15,2 11,9 3,7 20,4 4,7 6,4 -7,3
0914 Tvedestrand  257,8 70,5 51,5 41,6 13,8 80,4 3,2 5,1 -4,6
0919 Froland  192,0 56,0 41,3 22,1 10,7 61,8 1,5 7,6 -4,3
0926 Lillesand  448,2  119,0 87,9 78,2 22,4  140,7 3,8 8,2 -3,8
0928 Birkenes  187,1 47,7 36,8 41,1 9,2 52,3 3,3 5,7 -5,8
0929 Åmli 65,4 20,3 13,7 10,1 3,5 17,8 -6,2 -7,0 -32,2
0935 Iveland 44,4 14,9 9,9 5,0 2,9 11,7 11,6 13,1 1,8
0937 Evje og Hornnes  142,6 40,7 29,6 21,9 7,7 42,6 7,5 6,8 -5,3
0938 Bygland 54,5 16,0 10,9 10,3 3,0 14,3 -1,1 1,9 -0,6
0940 Valle 70,6 25,4 12,2 11,7 4,7 16,6 2,7 2,3 -5,4
0941 Bykle 79,6 37,3 10,1 11,2 6,8 14,2 10,0 -0,2 -3,8
                   
10 Vest-Agder 8 602,7 2 091,9 1 516,6 2 028,4  403,3 2 562,4 4,8 6,3 -2,7
1001 Kristiansand 4 629,0 1 010,9  739,9 1 302,9  195,9 1 379,4 4,4 5,3 -4,2
1002 Mandal  645,2  171,6  129,0  118,7 33,2  192,7 7,4 9,4 -1,8
1003 Farsund  466,5  122,5 90,8 96,0 23,0  134,1 4,0 6,7 13,7
1004 Flekkefjord  455,2  116,0 84,0 80,5 22,4  152,4 3,3 5,7 -3,7
1014 Vennesla  559,4  145,3  113,1  104,2 28,9  168,0 8,5 12,1 1,1
1017 Songdalen  237,8 61,5 50,0 39,9 12,1 74,4 3,4 7,1 -2,8
1018 Søgne  445,8  117,6 90,6 67,7 22,6  147,3 5,8 8,4 -3,3
1021 Marnardal 88,7 25,4 17,7 16,2 4,8 24,6 1,8 3,2 -8,2
1026 Åseral 46,4 19,5 7,4 8,1 3,5 7,9 1,7 1,4 -5,1
1027 Audnedal 69,7 17,6 13,3 15,0 3,3 20,5 10,4 6,0 -4,3
1029 Lindesnes  180,0 51,5 37,9 26,0 9,7 54,9 6,1 9,3 -2,0
1032 Lyngdal  330,5 85,9 63,8 70,7 16,4 93,7 5,5 5,9 -5,6
1034 Hægebostad 63,1 18,0 13,3 10,6 3,3 17,8 3,2 2,7 0,0
1037 Kvinesdal  267,5 80,6 49,9 49,7 15,4 72,0 1,2 4,7 -4,6
1046 Sirdal  117,8 47,9 16,1 22,3 8,8 22,7 1,6 2,4 -4,4
                   
11 Rogaland 26 804,4 5 780,1 4 245,0 7 554,6 1 137,5 8 087,3 6,0 7,4 -2,9
1101 Eigersund  701,3  178,4  132,8  135,7 34,9  219,5 4,3 4,6 -6,4
1102 Sandnes 3 682,4  841,5  630,5  836,7  165,9 1 207,7 5,5 7,1 -4,0
1103 Stavanger 10 474,2 1 929,7 1 381,0 3 701,7  384,0 3 077,8 7,6 8,1 -2,7
1106 Haugesund 1 904,6  435,9  330,3  489,0 86,2  563,2 2,8 7,6 -2,9
1111 Sokndal  155,9 41,4 31,2 30,0 8,0 45,3 2,3 3,4 -6,0
1112 Lund  162,5 36,7 28,1 43,1 6,9 47,7 3,3 3,6 -7,5
1114 Bjerkreim  114,1 31,2 23,8 17,7 6,0 35,4 4,6 5,8 -5,1
1119 Hå  740,0  193,4  145,4  141,4 37,3  222,4 5,1 8,2 -3,0
1120 Klepp  822,4  200,4  152,0  162,4 39,2  268,4 5,4 8,8 -1,7
1121 Time  762,2  200,8  153,8  123,4 39,1  245,0 7,2 10,6 0,1
1122 Gjesdal  444,6  120,9 92,0 66,6 23,7  141,3 3,0 6,4 -2,6
1124 Sola 2 219,3  329,1  230,9 1 055,0 64,8  539,4 8,1 9,7 1,6
1127 Randaberg  567,9  137,4  104,1 81,1 27,0  218,4 6,6 9,4 0,0
1129 Forsand 64,5 25,1 9,9 9,7 4,7 15,1 2,1 3,4 -1,6
1130 Strand  482,5  127,4  100,4 68,3 25,3  161,2 4,6 6,7 -3,3
1133 Hjelmeland  141,8 47,5 24,8 23,5 8,7 37,2 9,7 4,2 -4,5
1134 Suldal  210,9 69,6 34,2 39,2 12,9 55,1 -0,9 -6,2 -13,0
1135 Sauda  221,2 64,5 44,3 31,3 12,5 68,5 1,9 1,2 -8,2
1141 Finnøy  120,8 33,2 24,8 21,6 6,2 35,0 5,5 7,6 -4,4
1142 Rennesøy  156,6 44,6 34,5 17,5 8,9 51,2 7,6 11,4 4,5
1144 Kvitsøy 22,2 6,0 4,7 3,1 1,1 7,3 2,4 1,9 -16,4
1145 Bokn 36,7 10,3 7,7 6,2 2,0 10,6 6,0 10,4 -0,8
1146 Tysvær  389,7  108,6 86,3 60,0 21,3  113,4 1,0 5,7 -4,9
1149 Karmøy 1 778,0  457,2  358,2  299,7 90,9  572,0 3,2 7,0 -1,9
1151 Utsira 10,7 2,9 2,3 2,0 0,6 3,0 -5,3 -7,1 -19,4
1154 Vindafjord  230,8 61,9 43,4 38,8 11,1 75,6 2,4 2,2 -8,9
1159 Ølen  186,5 44,4 33,4 49,7 8,4 50,6 10,0 8,0 -3,7
                   
12 Hordaland 26 811,7 6 230,9 4 637,4 6 256,3 1 213,6 8 473,5 -0,9 6,3 -4,5
1201 Bergen 16 526,1 3 533,5 2 624,5 4 394,7  687,7 5 285,7 -4,0 6,5 -4,8
1211 Etne  169,4 48,6 34,8 25,5 9,1 51,5 2,9 0,1 -12,6
1216 Sveio  182,3 52,6 41,7 21,2 10,1 56,6 2,6 5,5 -5,3
1219 Bømlo  506,2  128,1 96,9  105,7 25,1  150,4 2,0 4,3 -3,3
1221 Stord  992,7  212,2  166,5  288,0 42,2  283,8 7,3 7,7 -4,3
1222 Fitjar  135,5 35,7 28,3 23,6 7,0 40,9 -1,4 4,0 -4,5
1223 Tysnes  120,8 32,7 24,8 20,6 6,1 36,6 1,5 3,7 -6,8
1224 Kvinnherad  688,1  176,7  127,3  118,5 34,1  231,5 6,3 6,5 -4,1
1227 Jondal 52,8 15,2 9,8 10,1 2,9 14,9 8,8 10,1 0,0
1228 Odda  421,0  111,0 71,2 79,4 21,5  137,8 3,9 -4,5 -12,3
1231 Ullensvang  162,9 44,9 32,1 25,7 8,5 51,7 2,8 4,4 -6,5
1232 Eidfjord 61,2 27,8 9,0 8,0 5,2 11,3 6,6 5,0 0,8
1233 Ulvik 56,5 19,3 10,1 8,8 3,7 14,6 4,4 -0,5 -7,8
1234 Granvin 39,1 11,0 8,6 6,5 2,1 10,9 0,4 0,0 -10,2
1235 Voss  654,3  178,7  123,9  116,7 34,2  200,8 5,6 4,3 -5,4
1238 Kvam  396,3  107,5 78,2 72,4 20,4  117,8 3,6 3,8 -7,1
1241 Fusa  194,1 47,4 34,7 54,2 8,9 48,8 -7,4 -0,1 -10,7
1242 Samnanger  106,0 32,2 23,1 11,9 6,1 32,6 4,5 5,8 -3,7
1243 Os  753,8  199,5  152,8  106,1 39,4  256,0 5,1 8,4 -1,0
1244 Austevoll  296,9 63,2 44,4 74,0 12,3  102,9 -3,7 -4,0 -9,4
1245 Sund  251,9 68,1 54,1 38,6 13,5 77,6 3,3 5,8 -2,8
1246 Fjell 1 014,8  254,9  205,2  182,9 51,2  320,6 6,6 9,2 -0,9
1247 Askøy  963,4  263,2  216,8  120,7 52,3  310,4 7,8 10,4 -2,4
1251 Vaksdal  184,6 54,7 36,1 35,3 10,6 48,0 2,6 7,2 -4,3
1252 Modalen 27,7 11,7 3,4 5,4 2,2 5,0 6,8 -0,1 -5,1
1253 Osterøy  307,1 82,2 61,2 54,3 16,1 93,2 2,0 1,8 -9,0
1256 Meland  265,5 69,9 53,8 49,4 13,6 78,8 2,7 11,5 -1,5
1259 Øygarden  177,0 48,8 39,3 28,8 9,6 50,4 11,7 17,6 7,1
1260 Radøy  195,9 53,9 42,2 33,5 10,5 55,9 4,7 7,2 -3,2
1263 Lindås  658,8  172,8  134,8 99,6 34,1  217,6 5,4 8,0 -1,6
1264 Austrheim  147,6 39,1 27,0 23,5 7,3 50,7 -1,2 4,2 -5,1
1265 Fedje 28,0 7,9 6,0 3,9 1,5 8,7 -1,5 0,5 -10,0
1266 Masfjorden 73,6 25,9 14,8 8,6 4,9 19,4 2,1 1,9 -7,5
                   
14 Sogn og Fjordane 5 297,9 1 407,2 1 004,5 1 034,5  268,0 1 583,8 4,0 2,3 -7,2
1401 Flora  607,4  143,4  111,7  119,7 28,0  204,6 5,2 1,7 -8,3
1411 Gulen  115,9 27,7 21,3 20,4 5,3 41,2 6,3 2,7 -6,0
1412 Solund 43,9 13,3 8,8 5,4 2,5 13,9 7,5 15,0 9,9
1413 Hyllestad 61,2 16,8 12,6 12,8 3,1 16,0 -3,4 0,2 -11,1
1416 Høyanger  232,3 67,8 45,3 39,7 13,0 66,4 -1,1 -11,1 -20,0
1417 Vik  137,9 39,9 24,3 25,3 7,4 41,1 5,2 0,8 -6,7
1418 Balestrand 65,8 18,5 13,4 13,0 3,5 17,4 0,4 3,1 -7,8
1419 Leikanger  153,9 28,8 22,4 66,0 5,6 31,1 6,6 3,3 -5,9
1420 Sogndal  325,8 86,0 64,1 68,7 16,3 90,7 6,9 6,7 -4,7
1421 Aurland  108,5 43,6 17,4 16,7 8,1 22,7 4,0 7,8 1,5
1422 Lærdal  106,3 35,7 21,2 13,6 6,7 29,1 2,3 3,3 -5,0
1424 Årdal  325,0 98,5 64,8 41,6 19,1  101,1 1,4 1,2 -9,0
1426 Luster  225,4 78,2 40,8 32,1 14,5 59,8 4,1 4,2 -3,5
1428 Askvoll  116,3 32,6 25,2 17,4 6,1 35,0 -6,3 -6,2 -16,6
1429 Fjaler  122,0 31,8 23,6 21,0 6,0 39,6 6,6 4,1 -8,4
1430 Gaular  115,2 30,6 23,7 21,7 5,8 33,4 0,4 -2,2 -11,4
1431 Jølster  114,3 34,4 25,7 14,9 6,4 32,9 -0,5 0,5 -8,9
1432 Førde  684,2  145,6  114,4  205,6 28,5  190,0 5,5 6,8 -4,4
1433 Naustdal  104,3 30,3 24,7 12,4 5,9 31,0 0,6 1,8 -8,1
1438 Bremanger  185,5 56,0 36,6 33,2 10,7 49,0 1,0 0,5 -7,3
1439 Vågsøy  314,1 81,6 60,5 54,7 15,5  101,8 1,8 1,5 -5,5
1441 Selje  115,6 32,0 25,2 15,2 6,2 37,1 -3,5 2,9 -3,7
1443 Eid  255,5 70,0 54,3 38,0 13,4 79,7 3,2 5,0 -5,2
1444 Hornindal 43,6 13,1 10,0 5,5 2,5 12,5 5,7 8,1 -2,4
1445 Gloppen  284,4 68,9 50,0 45,9 12,8  106,8 15,6 1,5 -8,4
1449 Stryn  333,5 82,0 62,8 73,8 15,2 99,8 7,8 4,3 -6,7
                   
15 Møre og Romsdal 12 877,2 3 152,3 2 375,8 2 717,0  606,9 4 025,2 1,4 5,0 -4,9
1502 Molde 1 604,7  333,6  253,6  513,1 63,4  440,9 1,4 6,1 -6,7
1503 Kristiansund  893,7  221,9  171,9  176,0 43,9  279,9 1,6 4,6 -7,6
1504 Ålesund 2 491,3  583,1  425,8  601,3  113,2  768,0 1,0 8,4 -0,6
1511 Vanylven  166,7 43,3 32,6 25,9 8,2 56,6 3,1 -1,6 -9,0
1514 Sande  111,1 29,1 23,0 21,2 5,7 32,1 -1,7 -2,2 -11,3
1515 Herøy  490,5  111,8 81,0  102,8 21,5  173,5 -1,4 -3,3 -10,9
1516 Ulstein  430,4 92,9 68,5 99,3 16,9  152,9 -12,8 0,7 -6,7
1517 Hareid  222,5 54,4 43,2 48,5 10,5 65,9 1,4 3,9 -6,8
1519 Volda  387,7 99,2 75,0 81,5 18,8  113,2 1,0 2,7 -7,8
1520 Ørsta  463,1  118,2 90,9 88,6 23,0  142,5 2,8 2,5 -5,8
1523 Ørskog 97,7 25,8 20,1 16,6 4,9 30,3 2,2 7,5 -3,7
1524 Norddal 85,0 28,2 16,2 14,7 5,2 20,7 1,7 -1,0 -10,1
1525 Stranda  232,3 62,0 45,9 42,8 11,7 70,0 5,2 5,7 -5,4
1526 Stordal 50,1 12,1 9,1 12,6 2,2 14,1 -15,2 3,5 -9,1
1528 Sykkylven  524,6  104,9 81,8  114,2 19,8  203,8 14,2 16,6 4,0
1529 Skodje  165,6 42,9 35,2 29,4 8,8 49,3 7,1 11,6 6,3
1531 Sula  354,7 86,9 69,3 66,3 16,8  115,4 0,4 3,9 -6,9
1532 Giske  282,2 76,8 60,8 37,0 14,9 92,5 1,8 4,2 -7,0
1534 Haram  457,9  114,9 84,5 95,1 22,1  141,3 -1,9 2,0 -6,1
1535 Vestnes  301,4 75,8 57,9 67,2 14,8 85,8 0,7 8,0 1,3
1539 Rauma  378,6 89,6 67,0 72,6 17,3  132,2 5,9 4,1 -5,1
1543 Nesset  129,7 40,1 26,5 21,8 7,6 33,7 -3,9 0,8 -8,5
1545 Midsund 84,7 23,2 17,1 13,6 4,5 26,4 0,2 -2,6 -8,7
1546 Sandøy 87,2 18,4 13,3 14,0 3,4 38,1 -8,9 -0,3 -8,2
1547 Aukra  132,4 36,0 28,3 21,4 7,0 39,7 1,5 4,7 -5,7
1548 Fræna  409,7  107,2 85,9 68,7 20,8  127,1 5,2 7,6 -2,8
1551 Eide  147,4 38,3 30,2 23,0 7,3 48,6 5,4 7,2 -4,5
1554 Averøy  241,5 62,9 51,1 42,5 12,4 72,6 1,7 5,8 -3,3
1556 Frei  216,0 60,9 50,3 22,6 12,1 70,1 3,7 7,6 -3,9
1557 Gjemnes  106,7 31,8 24,4 13,0 5,9 31,5 7,0 10,5 5,0
1560 Tingvoll  121,6 33,0 25,9 19,3 6,4 37,1 5,1 5,0 -6,1
1563 Sunndal  389,7  111,1 77,7 55,7 21,6  123,5 3,8 2,2 -7,1
1566 Surnadal  261,4 72,4 50,5 37,1 13,7 87,7 2,7 4,2 -4,0
1567 Rindal 79,4 25,2 16,5 9,9 4,6 23,2 0,7 3,5 -8,2
1569 Aure 99,2 30,0 23,4 10,2 5,6 30,0 1,9 3,0 -8,3
1571 Halsa 61,0 18,7 14,0 7,2 3,5 17,6 -6,0 -2,0 -12,8
1572 Tustna 34,9 10,4 8,1 3,6 2,0 10,9 4,7 4,3 -5,9
1573 Smøla 83,0 25,6 19,2 6,8 4,9 26,5 -3,3 0,2 -11,0
                   
16 Sør-Trøndelag 14 956,4 3 576,2 2 760,5 3 445,4  694,3 4 480,0 5,6 8,7 -4,0
1601 Trondheim 10 160,0 2 230,7 1 723,2 2 725,3  433,9 3 046,9 6,2 8,9 -4,0
1612 Hemne  172,5 48,7 37,4 23,9 9,3 53,1 4,9 8,2 -3,5
1613 Snillfjord 34,1 11,0 7,7 3,7 2,0 9,6 0,2 1,8 -9,4
1617 Hitra  150,8 43,3 35,6 19,4 8,4 44,1 2,8 6,9 -5,6
1620 Frøya  142,7 41,0 34,6 21,3 8,0 37,9 -6,2 9,5 -10,1
1621 Ørland  231,9 61,3 46,4 35,3 12,0 76,9 2,1 0,9 -9,1
1622 Agdenes 68,6 18,2 13,6 14,5 3,4 18,9 3,5 2,7 -10,3
1624 Rissa  239,9 66,4 50,9 42,6 12,6 67,3 -0,5 2,4 -7,9
1627 Bjugn  173,1 46,2 38,0 26,9 9,1 52,9 3,9 4,6 -7,2
1630 Åfjord  116,5 33,4 26,2 14,3 6,3 36,3 1,9 3,6 -8,2
1632 Roan 33,1 10,3 7,9 3,2 2,0 9,6 4,6 6,9 -1,4
1633 Osen 37,1 11,2 8,9 3,2 2,2 11,6 -10,5 -3,4 -11,0
1634 Oppdal  267,3 75,5 56,2 33,8 14,1 87,7 5,3 3,6 -11,7
1635 Rennebu  101,0 31,5 20,6 16,2 5,8 27,0 4,9 3,5 -7,8
1636 Meldal  152,7 42,3 31,4 25,3 7,9 45,8 5,0 4,4 -8,2
1638 Orkdal  512,4  125,8 98,6  118,0 24,8  145,2 0,5 5,0 -8,1
1640 Røros  240,3 67,5 50,6 36,3 12,5 73,3 5,6 4,7 -8,0
1644 Holtålen 75,5 22,6 18,2 7,9 4,3 22,5 0,8 2,4 -8,4
1648 Midtre Gauldal  226,8 59,3 46,6 43,5 11,4 65,9 5,1 5,0 -6,1
1653 Melhus  587,2  162,7  132,7 82,2 31,7  177,9 4,2 7,0 -5,8
1657 Skaun  235,1 67,9 56,9 25,2 13,5 71,6 5,0 7,4 -2,7
1662 Klæbu  230,0 66,6 53,8 28,0 13,4 68,2 5,8 10,7 0,8
1663 Malvik  539,8  149,3  123,5 62,3 30,1  174,6 6,5 9,2 -0,9
1664 Selbu  162,7 46,0 33,7 28,9 8,7 45,4 4,1 4,8 -6,5
1665 Tydal 65,4 37,4 7,2 4,3 6,9 9,7  168,2  702,0  584,9
                   
17 Nord-Trøndelag 5 536,1 1 435,8 1 131,3 1 060,9  278,9 1 629,3 6,1 7,3 -4,8
1702 Steinkjer 1 020,3  233,9  182,9  254,9 45,7  302,9 10,6 7,9 -4,5
1703 Namsos  503,9  143,1  115,1 53,1 27,8  164,8 4,1 5,5 -7,6
1711 Meråker  109,4 29,5 20,3 23,8 5,8 30,0 3,8 6,3 -4,1
1714 Stjørdal  890,4  232,3  187,5  155,3 45,8  269,5 4,6 5,0 -4,6
1717 Frosta 86,9 24,1 18,4 14,5 4,6 25,4 1,2 1,6 -7,7
1718 Leksvik  148,0 37,1 30,2 29,8 7,1 43,8 3,9 0,2 -10,2
1719 Levanger  893,6  206,5  164,5  243,2 39,9  239,6 7,8 6,1 -6,2
1721 Verdal  601,4  146,3  118,8  132,3 28,4  175,5 5,7 6,0 -6,8
1723 Mosvik 32,0 9,5 7,1 5,5 1,8 8,1 2,3 6,0 -4,8
1724 Verran 96,7 27,3 19,8 18,7 5,3 25,6 5,5  421,7  188,1
1725 Namdalseid 56,6 16,5 13,5 6,7 3,2 16,7 7,5 7,0 -6,2
1729 Inderøy  228,8 63,6 51,2 34,6 12,4 67,0 3,7 6,3 -4,2
1736 Snåsa 76,5 23,4 17,5 9,1 4,5 22,0 4,7 4,3 -6,2
1738 Lierne 53,3 17,1 12,0 5,9 3,2 15,1 8,2 7,2 -5,6
1739 Røyrvik 22,3 8,1 4,6 2,4 1,6 5,6 3,8 2,7 -6,3
1740 Namsskogan 40,6 16,1 7,7 3,9 3,0 9,9 1,2 -1,3 -7,2
1742 Grong 99,8 31,5 22,0 9,7 6,0 30,6 4,9 3,7 -6,4
1743 Høylandet 44,3 13,1 10,7 4,0 2,5 14,1 5,3 6,4 -6,4
1744 Overhalla  130,8 38,7 31,0 12,9 7,6 40,7 3,7 5,3 -4,2
1748 Fosnes 22,0 6,7 5,4 2,2 1,3 6,3 6,2 6,3 -6,7
1749 Flatanger 39,0 11,6 9,3 4,2 2,1 11,7 0,3 -0,7 -18,7
1750 Vikna  144,7 41,4 34,6 15,4 8,0 45,3 5,8 9,1 -4,0
1751 Nærøy  173,5 51,9 42,1 16,7 10,0 52,9 3,9 3,7 -9,5
1755 Leka 21,3 6,5 5,2 2,1 1,3 6,3 1,3 0,3 -9,2
                   
18 Nordland 10 041,7 2 808,8 2 169,6 1 320,9  551,5 3 190,9 4,2 4,0 -6,5
1804 Bodø 2 348,8  599,1  472,1  445,7  119,2  712,8 6,2 4,8 -5,6
1805 Narvik  855,6  242,7  182,4  116,6 47,8  266,0 6,9 6,7 -4,7
1811 Bindal 61,2 20,3 13,0 6,9 3,8 17,2 3,5 0,2 -8,3
1812 Sømna 62,5 18,8 15,5 6,3 3,6 18,3 2,4 4,4 -7,1
1813 Brønnøy  273,6 74,1 60,9 36,3 14,6 87,7 -0,2 0,0 -10,4
1815 Vega 42,3 12,9 10,6 3,7 2,5 12,7 1,6 2,9 -8,3
1816 Vevelstad 16,1 4,8 3,9 1,8 0,9 4,7 -4,0 -3,6 -16,1
1818 Herøy 61,8 18,0 15,0 6,4 3,5 18,9 6,6 8,8 -2,6
1820 Alstahaug  283,2 80,9 66,2 29,4 15,9 90,8 -1,1 0,4 -10,4
1822 Leirfjord 62,7 18,5 15,3 5,7 3,6 19,6 2,1 0,0 -13,3
1824 Vefsn  663,6  162,3  126,5 69,8 32,0  273,1 1,2 1,8 -8,0
1825 Grane 51,4 16,5 11,9 5,0 3,1 14,9 1,5 0,7 -9,4
1826 Hattfjelldal 48,1 15,8 11,1 5,1 3,0 13,0 2,2 4,7 -6,8
1827 Dønna 47,7 14,1 11,5 5,2 2,8 14,1 1,1 1,2 -8,0
1828 Nesna 67,7 17,9 14,6 13,0 3,5 18,8 -2,2 -4,3 -15,2
1832 Hemnes  178,2 66,6 37,1 13,5 12,7 48,3 4,0 4,8 -2,4
1833 Rana 1 121,9  305,7  235,8  176,6 60,5  343,3 4,3 1,3 -7,7
1834 Lurøy 65,6 19,0 15,1 8,1 3,5 19,9 -2,4 -1,2 -13,7
1835 Træna 18,3 5,2 4,1 2,3 1,0 5,6 -2,3 3,3 -6,1
1836 Rødøy 43,9 12,8 10,0 4,8 2,5 13,8 4,7 4,1 -6,4
1837 Meløy  292,0 91,6 62,6 29,8 17,9 90,0 2,8 5,3 -6,0
1838 Gildeskål 76,0 23,6 17,3 7,6 4,5 22,9 -1,7 0,9 -7,6
1839 Beiarn 36,6 13,1 8,2 3,7 2,5 9,2 2,4 -3,2 -9,3
1840 Saltdal  183,1 54,1 41,8 19,3 10,5 57,5 0,9 4,4 -7,6
1841 Fauske  377,8  116,3 86,3 33,6 22,3  119,3 4,4 3,3 -7,6
1842 Skjerstad 32,8 9,8 8,0 3,2 1,9 9,9 6,3 3,7 -5,5
1845 Sørfold 91,0 33,5 18,3 10,2 6,4 22,8 3,8 6,1 -4,1
1848 Steigen 93,9 28,7 22,0 9,3 5,6 28,3 4,2 4,0 -6,0
1849 Hamarøy 73,0 22,6 14,9 7,1 4,4 24,0 7,6 3,3 -6,8
1850 Tysfjord 78,0 25,0 17,9 7,2 4,8 23,0 1,3 3,3 -9,3
1851 Lødingen 90,5 27,2 21,0 7,0 5,3 30,1 3,7 6,1 -5,0
1852 Tjeldsund 51,1 15,7 12,6 3,4 3,1 16,3 1,4 2,9 -10,2
1853 Evenes 52,8 15,4 11,6 5,6 3,0 17,1 4,2 2,5 -9,8
1854 Ballangen 92,7 27,5 22,1 8,7 5,4 29,0 8,5 8,3 -3,1
1856 Røst 23,3 6,4 5,0 3,0 1,3 7,6 2,7 0,7 -11,9
1857 Værøy 28,4 7,6 6,2 2,9 1,5 10,1 7,3 9,3 -4,1
1859 Flakstad 52,5 16,1 11,7 4,2 3,0 17,4 1,8 4,7 -8,8
1860 Vestvågøy  378,2  111,3 89,6 32,2 21,8  123,4 5,8 7,6 -3,7
1865 Vågan  351,2 97,7 80,4 37,7 19,1  116,3 2,5 4,7 -7,2
1866 Hadsel  296,7 86,2 72,3 25,7 17,2 95,3 4,2 5,9 -5,5
1867 Bø 91,9 27,3 22,4 8,6 5,4 28,2 5,3 4,3 -6,2
1868 Øksnes  172,8 48,5 40,4 20,1 9,5 54,3 -1,0 4,4 -5,9
1870 Sortland  396,9  103,3 85,2 45,8 20,4  142,2 10,4 7,6 -2,4
1871 Andøy  208,8 60,4 48,9 19,0 11,9 68,5 1,1 3,0 -7,9
1874 Moskenes 45,7 14,2 10,3 3,8 2,8 14,7 9,1 11,0 3,7
                   
19 Troms 6 995,9 1 899,5 1 509,3 1 052,7  374,5 2 160,0 7,5 6,0 -5,3
1901 Harstad 1 104,5  293,5  231,6  171,6 58,6  349,1 8,9 5,2 -4,4
1902 Tromsø 3 546,3  861,0  689,3  712,6  170,5 1 112,9 9,2 6,9 -4,8
1911 Kvæfjord  111,7 32,0 26,5 14,0 6,2 33,0 4,9 6,1 -6,4
1913 Skånland  106,4 32,4 26,2 8,2 6,3 33,2 2,8 5,2 -7,7
1915 Bjarkøy 17,1 5,2 4,2 1,8 1,0 5,0 3,6 2,8 -6,1
1917 Ibestad 54,1 16,3 12,1 4,8 3,1 17,9 -1,3 -0,6 -12,2
1919 Gratangen 38,2 11,5 9,2 4,1 2,3 11,1 4,3 5,6 -5,4
1920 Lavangen 33,2 10,0 8,0 3,1 2,0 10,1 8,8 7,7 -2,2
1922 Bardu  180,6 59,0 41,0 11,8 11,8 56,9 7,3 7,3 -1,9
1923 Salangen 79,6 23,9 19,3 7,3 4,6 24,5 5,6 6,2 -5,6
1924 Målselv  303,9 91,0 69,3 21,7 18,0  104,0 1,7 -0,1 -10,0
1925 Sørreisa  123,9 36,2 29,5 8,6 7,1 42,5 4,1 3,7 -9,5
1926 Dyrøy 40,0 12,0 9,7 3,9 2,3 12,0 5,1 4,4 -7,0
1927 Tranøy 56,6 16,6 13,8 5,7 3,3 17,4 -0,5 -0,5 -12,3
1928 Torsken 36,6 10,7 8,9 3,5 2,1 11,3 -6,9 3,0 -1,3
1929 Berg 39,6 11,4 9,1 4,5 2,3 12,2 5,3 9,6 -0,7
1931 Lenvik  437,7  125,6 98,8 45,6 24,2  143,5 6,2 6,4 -6,1
1933 Balsfjord  182,8 55,9 45,1 14,6 10,6 56,7 5,1 5,9 -8,0
1936 Karlsøy 69,0 26,2 22,1 1,0 5,1 14,5 1,5 3,1 -5,7
1938 Lyngen 82,9 32,1 26,6 1,2 6,2 16,7 5,5 8,5 -3,5
1939 Storfjord 53,3 22,2 16,3 0,4 4,3 10,2 7,2 7,9 -2,6
1940 Kåfjord - Gáivuotna 53,3 22,1 17,3 0,1 4,3 9,6 8,2 9,9 -1,7
1941 Skjervøy 79,2 29,8 24,9 1,4 6,0 17,2 5,9 9,4 -1,1
1942 Nordreisa  130,4 48,0 40,0 1,0 9,5 32,0 4,9 5,9 -5,2
1943 Kvænangen 35,1 15,0 10,5 0,1 2,9 6,6 4,4 7,2 -4,4
                   
20 Finnmark Finnmárku 2 320,7  868,3  703,0 23,1  174,1  552,3 4,8 8,3 -2,5
2002 Vardø 68,2 27,9 21,4 0,2 6,0 12,8 -3,9 4,3 2,4
2003 Vadsø  201,7 75,0 60,6 2,0 14,9 49,2 1,6 3,7 -8,5
2004 Hammerfest  401,6  145,8  118,7 7,1 29,8  100,2 23,2 29,2 17,2
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 66,0 25,7 22,1 0,4 5,0 12,8 3,9 7,4 -6,3
2012 Alta  543,6  201,1  162,9 6,7 40,1  132,9 3,5 8,4 -1,1
2014 Loppa 31,8 12,4 10,2 0,2 2,4 6,6 -1,5 2,2 -12,6
2015 Hasvik 30,6 12,5 8,3 0,1 2,4 7,3 -14,0 -13,3 -24,2
2017 Kvalsund 27,7 11,1 8,6 0,2 2,2 5,7 3,9 5,6 -5,2
2018 Måsøy 42,7 15,4 11,9 0,3 3,0 12,2 -2,7 3,6 -1,2
2019 Nordkapp  106,2 40,1 33,5 0,5 8,0 24,2 2,8 5,2 -7,3
2020 Porsanger  133,8 49,2 40,8 0,7 9,9 33,2 3,9 5,5 -3,7
2021 Kárásjohka - Karasjok 74,0 27,1 23,8 1,8 5,4 15,9 7,1 8,5 -4,6
2022 Lebesby 43,6 17,5 12,9 0,2 3,5 9,5 4,1 4,0 -6,0
2023 Gamvik 31,9 12,1 10,1 0,2 2,4 7,1 -1,1 0,3 -10,4
2024 Berlevåg 31,1 12,0 9,4 0,2 2,4 7,0 2,4 4,8 -9,2
2025 Deatnu - Tana 81,5 30,5 25,1 0,3 6,0 19,6 -1,5 6,9 -7,3
2027 Unjárga - Nesseby 24,8 9,8 8,0 0,1 1,9 5,0 2,0 4,7 -8,0
2028 Båtsfjord 73,6 27,5 22,9 0,4 5,5 17,2 -4,0 -1,1 -11,1
2030 Sør-Varanger  306,2  115,9 91,7 1,5 23,1 73,9 1,5 2,7 -8,3
                   
23 Kontinentalsokkelen 51 000,4  109,6  121,1  251,9 22,7 50 495,1 7,1 76,0 29,1
2311 Nordsjøen 50 077,6 0,0 0,0 0,0 0,0 50 077,6 7,5 . .
2312 Stavanger  922,8  109,6  121,1  251,9 22,7  417,5 -10,4 76,0 29,1

Standardtegn i tabeller