Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-september. 2003 og 2004. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt  320 996  334 293 4,1 61 655 65 047 5,5 13 292 12 575 -5,4
01 Østfold 12 902 13 799 7,0 3 109 3 286 5,7  676  634 -6,2
02 Akershus 35 698 36 523 2,3 7 740 8 156 5,4 1 677 1 572 -6,3
03 Oslo 52 855 55 321 4,7 9 423 9 746 3,4 1 991 1 860 -6,6
04 Hedmark 8 460 8 899 5,2 2 160 2 269 5,0  466  436 -6,4
05 Oppland 8 550 8 665 1,3 2 181 2 282 4,6  468  436 -6,8
06 Buskerud 13 833 14 230 2,9 3 322 3 515 5,8  712  673 -5,5
07 Vestfold 11 790 12 058 2,3 2 796 2 937 5,0  601  567 -5,7
08 Telemark 8 261 8 418 1,9 2 097 2 170 3,5  453  418 -7,7
09 Aust-Agder 4 923 5 135 4,3 1 247 1 326 6,3  267  255 -4,5
10 Vest-Agder 8 212 8 603 4,8 1 967 2 092 6,4  415  403 -2,9
11 Rogaland 25 297 26 804 6,0 5 383 5 780 7,4 1 172 1 138 -2,9
12 Hordaland 27 056 26 812 -0,9 5 864 6 231 6,3 1 271 1 214 -4,5
14 Sogn og Fjordane 5 093 5 298 4,0 1 376 1 407 2,3  289  268 -7,3
15 Møre og Romsdal 12 700 12 877 1,4 3 002 3 152 5,0  638  607 -4,9
16 Sør-Trøndelag 14 169 14 956 5,6 3 291 3 576 8,7  723  694 -4,0
17 Nord-Trøndelag 5 218 5 536 6,1 1 339 1 436 7,2  293  279 -4,8
18 Nordland 9 638 10 042 4,2 2 701 2 809 4,0  590  552 -6,4
19 Troms 6 507 6 996 7,5 1 792 1 900 6,0  395  375 -5,1
20 Finnmark Finnmárku 2 214 2 321 4,8  802  868 8,2  178  174 -2,2
23 Kontinentalsokkelen 47 620 51 000 7,1 62  110 77,4 18 23 27,8
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt 66 589 70 002 5,1 46 606 48 040 3,1  132 854  138 629 4,3
01 Østfold 2 775 2 817 1,5 2 405 2 516 4,6 3 936 4 546 15,5
02 Akershus 8 357 8 674 3,8 5 839 5 981 2,4 12 085 12 140 0,5
03 Oslo 18 933 19 966 5,5 6 422 6 657 3,7 16 085 17 092 6,3
04 Hedmark 1 666 1 853 11,2 1 653 1 700 2,8 2 515 2 640 5,0
05 Oppland 1 704 1 679 -1,5 1 674 1 708 2,0 2 523 2 561 1,5
06 Buskerud 3 053 3 034 -0,6 2 456 2 564 4,4 4 291 4 445 3,6
07 Vestfold 2 453 2 481 1,1 2 139 2 196 2,7 3 801 3 877 2,0
08 Telemark 1 699 1 762 3,7 1 559 1 575 1,0 2 453 2 494 1,7
09 Aust-Agder  986  991 0,5  936  968 3,4 1 486 1 595 7,3
10 Vest-Agder 1 942 2 028 4,4 1 462 1 517 3,8 2 426 2 562 5,6
11 Rogaland 7 005 7 555 7,9 4 069 4 245 4,3 7 668 8 087 5,5
12 Hordaland 6 124 6 256 2,2 4 479 4 637 3,5 9 318 8 474 -9,1
14 Sogn og Fjordane  925 1 035 11,9  989 1 005 1,6 1 514 1 584 4,6
15 Møre og Romsdal 2 639 2 717 3,0 2 308 2 376 2,9 4 113 4 025 -2,1
16 Sør-Trøndelag 3 274 3 445 5,2 2 625 2 761 5,2 4 256 4 480 5,3
17 Nord-Trøndelag  975 1 061 8,8 1 103 1 131 2,5 1 509 1 629 8,0
18 Nordland 1 056 1 321 25,1 2 145 2 170 1,2 3 146 3 191 1,4
19 Troms  777 1 053 35,5 1 470 1 509 2,7 2 073 2 160 4,2
20 Finnmark Finnmárku 28 23 -17,9  675  703 4,1  530  552 4,2
23 Kontinentalsokkelen  216  252 16,7  198  121 -38,9 47 126 50 495 7,1

Standardtegn i tabeller