Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-august. 2003-2004. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt  268 750,9     280 715,3 4,5 48 543,7     51 339,2 5,8 10 274,1 10 033,1 -2,3
                   
01 Østfold 10 386,5 11 154,9 7,4 2 444,2 2 566,7 5,0  522,4  500,5 -4,2
02 Akershus 28 981,4 29 795,1 2,8 6 107,3 6 425,5 5,2 1 301,0 1 250,4 -3,9
03 Oslo 43 554,2 45 597,9 4,7 7 432,9 7 677,2 3,3 1 540,8 1 481,6 -3,8
04 Hedmark 6 764,6 7 128,1 5,4 1 689,3 1 782,4 5,5  358,1  346,8 -3,2
05 Oppland 6 819,0 6 939,1 1,8 1 706,0 1 797,9 5,4  360,0  347,0 -3,6
06 Buskerud 11 209,0 11 450,3 2,2 2 635,9 2 767,2 5,0  554,6  535,2 -3,5
07 Vestfold 9 489,1 9 753,0 2,8 2 187,4 2 318,6 6,0  461,9  452,2 -2,1
08 Telemark 6 597,1 6 765,4 2,6 1 653,5 1 727,0 4,4  350,6  335,5 -4,3
09 Aust-Agder 3 945,0 4 119,1 4,4  984,1 1 045,3 6,2  206,8  203,1 -1,8
10 Vest-Agder 6 621,1 6 964,6 5,2 1 557,1 1 665,6 7,0  321,2  324,7 1,1
11 Rogaland 20 499,5 21 814,5 6,4 4 234,5 4 558,9 7,7  904,9  907,9 0,3
12 Hordaland 22 117,7 21 812,9 -1,4 4 622,4 4 934,3 6,7  982,5  971,8 -1,1
14 Sogn og Fjordane 4 085,1 4 268,3 4,5 1 097,1 1 128,4 2,9  225,6  217,3 -3,7
15 Møre og Romsdal 10 350,5 10 455,7 1,0 2 380,5 2 505,4 5,2  496,5  487,9 -1,7
16 Sør-Trøndelag 11 352,1 11 943,8 5,2 2 569,1 2 789,6 8,6  554,6  547,1 -1,4
17 Nord-Trøndelag 4 136,1 4 441,5 7,4 1 042,8 1 136,8 9,0  223,8  223,0 -0,4
18 Nordland 7 688,8 8 060,3 4,8 2 128,4 2 237,8 5,1  455,7  443,9 -2,6
19 Troms 5 176,6 5 588,6 8,0 1 402,7 1 496,7 6,7  303,8  298,7 -1,7
20 Finnmark Finnmárku 1 753,7 1 858,9 6,0  627,9  690,2 9,9  137,1  140,1 2,2
23 Kontinentalsokkelen 47 223,8 50 803,3 7,6 40,6 87,7  116,0 12,2 18,4 50,8
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt 54 654,8 57 393,1 5,0     36 611,9 37 834,1 3,3     118 666,7  124 115,3 4,6
                   
01 Østfold 2 277,5 2 320,3 1,9 1 887,0 1 967,1 4,2 3 255,4 3 800,2 16,7
02 Akershus 6 848,5 7 123,5 4,0 4 608,3 4 718,8 2,4 10 116,4 10 276,9 1,6
03 Oslo 15 604,3 16 384,7 5,0 5 063,0 5 244,7 3,6 13 913,2 14 809,7 6,4
04 Hedmark 1 365,8 1 508,3 10,4 1 293,3 1 333,5 3,1 2 058,0 2 157,0 4,8
05 Oppland 1 387,8 1 369,2 -1,3 1 303,0 1 340,9 2,9 2 062,2 2 084,1 1,1
06 Buskerud 2 510,1 2 491,2 -0,8 1 941,9 2 011,8 3,6 3 566,5 3 645,0 2,2
07 Vestfold 2 007,9 2 029,9 1,1 1 675,4 1 736,6 3,7 3 156,5 3 215,6 1,9
08 Telemark 1 383,1 1 432,5 3,6 1 216,3 1 240,4 2,0 1 993,6 2 029,9 1,8
09 Aust-Agder  803,5  806,1 0,3  731,8  757,0 3,4 1 218,9 1 307,6 7,3
10 Vest-Agder 1 587,0 1 648,9 3,9 1 149,8 1 202,3 4,6 2 006,0 2 123,0 5,8
11 Rogaland 5 779,8 6 285,0 8,7 3 193,3 3 341,8 4,7 6 387,0 6 721,0 5,2
12 Hordaland 5 028,2 5 152,6 2,5 3 516,8 3 664,5 4,2 7 967,9 7 089,6 -11,0
14 Sogn og Fjordane  748,7  828,8 10,7  773,5  791,7 2,4 1 240,3 1 302,1 5,0
15 Møre og Romsdal 2 170,0 2 218,2 2,2 1 825,4 1 884,5 3,2 3 478,1 3 359,7 -3,4
16 Sør-Trøndelag 2 669,3 2 811,3 5,3 2 048,5 2 147,2 4,8 3 510,5 3 648,6 3,9
17 Nord-Trøndelag  791,8  858,0 8,4  860,0  894,1 4,0 1 217,8 1 329,6 9,2
18 Nordland  858,8 1 052,5 22,6 1 673,6 1 715,7 2,5 2 572,2 2 610,5 1,5
19 Troms  629,6  842,4 33,8 1 148,2 1 188,3 3,5 1 692,4 1 762,5 4,1
20 Finnmark Finnmárku 22,1 18,6 -15,8  528,4  557,7 5,5  438,2  452,2 3,2
23 Kontinentalsokkelen  181,0  211,1 16,6  174,4 95,5 -45,2 46 815,6 50 390,5 7,6

Standardtegn i tabeller