Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-juli 2004. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt mm. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  278 591,2 50 731,3 37 375,0 57 098,8 9 903,3  123 482,8 4,3 5,6 -2,7
                   
01 Østfold 11 054,2 2 540,3 1 946,5 2 300,2  494,7 3 772,5 7,5 5,1 -4,3
0101 Halden 1 048,6  255,4  195,0  241,9 50,3  306,0 4,0 5,9 -2,4
0104 Moss 1 200,1  285,4  224,1  255,6 55,4  379,6 3,6 5,5 -6,5
0105 Sarpsborg 2 578,2  459,1  366,3  513,1 89,7 1 150,0 23,6 0,1 -9,8
0106 Fredrikstad 3 075,2  699,2  538,2  762,7  136,1  939,0 2,9 7,3 -2,8
0111 Hvaler  126,9 39,9 27,8 14,3 7,3 37,6 6,4 8,2 1,5
0118 Aremark 44,4 13,9 8,9 5,9 2,6 13,1 0,4 3,2 3,6
0119 Marker  122,1 32,5 23,5 23,2 6,3 36,6 2,3 3,4 -0,3
0121 Rømskog 22,7 6,0 4,5 3,7 1,1 7,4 3,2 4,7 -3,8
0122 Trøgstad  169,9 48,3 36,2 21,6 9,2 54,6 3,6 2,9 -5,4
0123 Spydeberg  201,6 53,0 37,6 31,7 10,2 69,0 8,0 8,5 2,5
0124 Askim  568,8  150,1  104,8  109,6 29,4  175,0 1,9 5,4 -2,9
0125 Eidsberg  404,3 99,0 75,5 82,2 19,0  128,7 4,0 5,1 -3,1
0127 Skiptvet  107,8 31,3 23,9 14,0 6,2 32,4 3,8 4,8 -2,0
0128 Rakkestad  260,0 69,1 50,9 46,2 13,1 80,8 1,8 4,8 -4,7
0135 Råde  245,8 66,5 50,2 38,7 12,7 77,8 2,7 7,0 -2,4
0136 Rygge  574,5  145,8  111,8  103,3 29,0  184,6 5,3 6,7 -1,7
0137 Våler  138,2 38,9 30,6 15,6 7,6 45,5 0,0 3,9 -3,9
0138 Hobøl  164,9 46,9 36,8 17,0 9,4 54,9 3,5 8,3 -0,3
                   
02 Akershus 29 548,3 6 358,8 4 668,8 7 098,1 1 235,1 10 187,5 2,8 5,3 -4,1
0211 Vestby  583,8  144,5  116,9 92,3 29,1  200,9 5,0 6,3 -0,9
0213 Ski 1 263,8  325,2  245,3  182,0 63,5  448,0 1,8 6,5 -3,4
0214 Ås  669,6  160,9  121,0  155,1 31,2  201,4 -0,8 2,9 -6,1
0215 Frogn  626,6  170,1  125,6 66,6 33,4  230,8 2,0 7,8 -3,8
0216 Nesodden  677,2  183,3  145,7 78,9 36,8  232,4 6,3 7,7 -1,5
0217 Oppegård 1 549,0  318,9  239,7  346,8 63,2  580,4 2,8 5,2 -2,9
0219 Bærum 9 389,5 1 669,4 1 121,8 2 890,4  313,0 3 394,8 1,1 4,4 -4,7
0220 Asker 3 816,7  759,7  519,3  980,8  144,2 1 412,7 -1,3 3,9 -5,5
0221 Aurskog-Høland  470,5  125,4  100,4 71,6 24,4  148,8 2,4 5,3 -2,9
0226 Sørum  555,5  148,4  111,7 62,9 29,4  203,2 3,0 7,6 0,3
0227 Fet  406,8  114,0 86,4 47,2 22,9  136,2 3,6 8,0 1,9
0228 Rælingen  607,2  174,1  141,4 46,0 35,2  210,4 5,7 6,9 -0,8
0229 Enebakk  382,0 96,5 79,8 47,1 19,2  139,5 7,0 8,8 -1,7
0230 Lørenskog 1 882,9  388,4  299,9  544,9 78,7  571,1 3,1 4,3 -3,3
0231 Skedsmo 2 279,7  515,5  385,0  534,9  100,6  743,7 6,4 7,2 -2,6
0233 Nittedal 1 015,4  237,9  183,6  197,3 47,2  349,5 1,6 4,0 -17,5
0234 Gjerdrum  213,0 59,0 45,2 22,8 11,7 74,3 5,9 7,5 0,8
0235 Ullensaker 1 406,2  279,8  213,4  501,1 55,7  356,2 23,0 6,3 -1,9
0236 Nes  632,9  178,7  142,5 74,5 35,3  201,9 2,2 4,8 -3,3
0237 Eidsvoll  677,5  183,3  143,8  102,8 35,7  211,9 0,6 3,6 -4,7
0238 Nannestad  353,8  101,9 81,5 36,6 20,0  113,8 2,8 5,7 -3,5
0239 Hurdal 88,6 24,1 18,8 15,5 4,7 25,5 0,5 2,2 -6,7
                   
0301 Oslo 45 234,0 7 570,1 5 171,2 16 286,7 1 459,7 14 746,3 4,2 2,8 -4,5
                   
04 Hedmark 7 070,0 1 764,8 1 320,2 1 502,6  343,0 2 139,5 5,4 5,4 -3,4
0402 Kongsvinger  664,9  165,0  122,5  130,1 32,6  214,7 3,9 2,9 -4,9
0403 Hamar 1 409,7  296,4  220,0  325,3 58,1  509,9 7,2 6,0 -1,5
0412 Ringsaker 1 131,7  282,4  217,5  256,1 55,4  320,3 1,3 6,1 -3,7
0415 Løten  223,0 62,3 50,0 30,1 12,3 68,2 4,4 5,8 -2,3
0417 Stange  801,8  165,8  129,7  280,1 33,1  193,1 29,1 7,6 -1,4
0418 Nord-Odal  157,2 42,9 34,1 24,2 8,5 47,5 3,0 3,7 -2,2
0419 Sør-Odal  264,7 73,2 55,1 41,8 13,9 80,6 4,7 7,8 -3,0
0420 Eidskog  188,5 52,9 40,9 29,7 10,3 54,7 5,4 4,6 -6,5
0423 Grue  175,2 47,4 34,3 32,8 9,1 51,6 0,9 1,7 -5,7
0425 Åsnes  236,0 66,9 49,7 36,0 12,3 71,2 2,8 1,0 -9,7
0426 Våler  129,3 34,5 25,6 26,2 6,5 36,5 -0,5 2,2 -7,3
0427 Elverum  738,0  190,4  140,2  159,1 36,8  211,4 -2,7 10,9 0,6
0428 Trysil  227,2 64,9 44,0 41,9 12,0 64,4 2,3 0,9 -8,3
0429 Åmot  146,5 44,4 30,9 19,6 8,8 42,8 5,6 6,6 0,3
0430 Stor-Elvdal 81,0 25,1 17,8 8,9 4,7 24,4 0,5 1,8 -6,2
0432 Rendalen 58,4 20,8 12,3 6,1 3,9 15,4 4,4 4,6 -2,9
0434 Engerdal 36,8 10,9 8,6 5,2 2,0 10,0 2,5 1,3 -10,8
0436 Tolga 42,7 12,6 9,8 4,5 2,4 13,4 -3,1 1,0 -8,8
0437 Tynset  186,2 53,5 38,3 26,0 10,3 58,2 5,2 7,0 -2,1
0438 Alvdal 73,7 23,0 15,9 7,9 4,4 22,6 1,7 1,4 -7,2
0439 Folldal 43,7 13,5 10,2 5,0 2,6 12,2 -2,7 -2,9 -9,5
0441 Os 53,8 16,0 12,6 5,9 3,0 16,2 -1,4 0,2 -11,3
                   
05 Oppland 6 867,8 1 776,1 1 324,2 1 362,9  342,4 2 062,2 1,6 5,2 -4,0
0501 Lillehammer 1 198,3  269,8  199,5  327,4 52,1  349,5 -3,1 6,0 -4,1
0502 Gjøvik 1 132,7  268,3  208,4  257,8 53,3  344,9 4,3 7,0 -1,6
0511 Dovre 81,4 24,8 18,5 7,7 4,7 25,5 0,5 2,8 -6,1
0512 Lesja 60,8 19,2 13,3 7,2 3,5 17,5 -2,2 -3,3 -10,3
0513 Skjåk 75,2 24,3 16,0 9,2 4,5 21,3 10,5 10,5 3,2
0514 Lom 84,2 22,6 16,3 12,1 4,2 28,9 5,8 7,0 -2,5
0515 Vågå  119,2 33,0 24,4 10,9 6,3 44,5 2,7 4,3 -4,3
0516 Nord-Fron  225,7 62,8 40,4 39,9 11,8 70,9 3,9 0,3 -8,5
0517 Sel  170,9 49,6 38,8 22,3 9,4 50,9 3,5 4,9 -6,6
0519 Sør-Fron  107,9 32,3 22,2 16,6 6,1 30,7 4,5 7,6 -0,3
0520 Ringebu  160,8 42,9 29,6 32,3 7,7 48,2 2,7 3,6 -7,5
0521 Øyer  165,9 49,0 34,5 27,4 9,3 45,8 -0,9 6,5 -2,9
0522 Gausdal  195,3 54,1 40,3 31,8 10,3 58,8 1,4 1,3 -9,4
0528 Østre Toten  501,0  134,0  105,7 84,4 25,7  151,2 6,5 9,2 -0,7
0529 Vestre Toten  533,7  121,1 93,3  155,8 24,0  139,4 -3,7 1,8 -6,5
0532 Jevnaker  245,5 62,0 49,0 49,9 12,1 72,4 4,6 8,6 -1,8
0533 Lunner  306,0 85,5 69,5 33,2 17,3  100,4 3,4 6,9 -1,1
0534 Gran  480,2  123,7 97,9 86,2 24,1  148,3 2,2 5,8 -3,4
0536 Søndre Land  179,3 49,1 38,1 29,7 9,6 52,9 1,8 3,8 -6,3
0538 Nordre Land  220,6 60,7 43,8 38,9 11,5 65,8 1,4 3,4 -6,7
0540 Sør-Aurdal 98,2 30,6 20,6 11,0 5,6 30,4 1,6 4,8 -4,5
0541 Etnedal 38,0 11,9 8,5 4,9 2,1 10,7 3,1 4,8 -5,5
0542 Nord-Aurdal  251,2 70,5 47,6 40,6 13,4 79,2 1,6 1,4 -5,9
0543 Vestre Slidre 73,3 23,2 15,5 6,6 4,2 23,8 1,9 4,5 -4,0
0544 Øystre Slidre  108,4 32,0 22,0 12,7 6,1 35,6 2,8 2,0 -3,3
0545 Vang 54,0 19,1 10,4 6,4 3,5 14,5 3,6 2,6 -6,1
                   
06 Buskerud 11 358,2 2 741,3 1 992,5 2 478,3  529,7 3 616,2 2,3 5,1 -3,6
0602 Drammen 3 020,6  627,0  468,4  818,9  123,0  983,2 1,5 4,5 -5,2
0604 Kongsberg 1 321,2  294,5  210,2  363,5 57,7  395,2 -0,7 3,8 -5,3
0605 Ringerike 1 265,7  302,2  220,2  307,5 58,3  377,6 2,4 4,6 -4,0
0612 Hole  285,1 77,9 49,1 36,6 13,2  108,4 5,0 12,0 5,2
0615 Flå 31,2 9,7 6,6 4,4 1,8 8,7 -0,7 0,6 -6,6
0616 Nes  132,0 37,2 24,4 24,5 6,8 39,1 2,6 2,9 -7,4
0617 Gol  182,9 51,1 33,1 34,8 9,5 54,4 7,2 8,1 -2,8
0618 Hemsedal 94,3 26,7 16,1 17,9 5,0 28,7 -0,3 -0,5 -5,2
0619 Ål  187,2 54,6 32,9 32,1 10,2 57,2 3,3 4,7 -3,4
0620 Hol  215,9 71,2 35,4 38,3 13,1 57,8 3,2 9,2 1,6
0621 Sigdal  124,1 39,7 24,5 16,0 6,7 37,2 -0,2 -2,8 -7,2
0622 Krødsherad 85,7 22,8 15,5 17,2 4,3 25,9 1,6 5,6 -1,5
0623 Modum  488,7  129,2 95,5 91,0 25,2  148,0 0,8 2,8 -4,1
0624 Øvre Eiker  610,8  154,3  118,3  109,6 30,5  198,2 1,6 3,7 -4,5
0625 Nedre Eiker  824,8  211,4  171,6  125,6 41,8  274,4 5,2 6,9 -1,4
0626 Lier 1 157,9  256,2  196,6  262,3 49,8  393,0 3,2 5,8 -2,6
0627 Røyken  744,8  203,7  157,8 84,5 40,3  258,6 5,1 8,1 0,0
0628 Hurum  347,8 91,7 72,5 58,4 18,0  107,2 4,6 7,1 -2,3
0631 Flesberg 88,3 26,5 17,6 13,6 5,0 25,7 2,8 2,7 -7,9
0632 Rollag 47,9 15,5 9,8 6,8 2,9 12,9 0,2 1,4 -6,0
0633 Nore og Uvdal  101,1 37,9 16,6 14,7 6,9 24,9 0,6 1,7 -4,4
                   
07 Vestfold 9 632,8 2 285,0 1 711,5 2 012,6  445,3 3 178,5 2,4 5,6 -2,7
0701 Horten 1 098,7  252,0  192,2  243,1 50,0  361,4 7,0 4,3 -5,3
0702 Holmestrand  356,0 95,1 72,3 58,7 18,8  111,1 2,1 6,8 -2,8
0704 Tønsberg 1 981,4  400,2  288,7  617,5 78,5  596,6 -1,0 6,0 -1,5
0706 Sandefjord 1 922,9  434,0  323,0  427,2 83,9  654,6 4,0 6,2 -2,1
0709 Larvik 1 687,6  414,8  309,6  302,2 80,5  580,4 3,0 5,5 -2,2
0711 Svelvik  236,9 63,4 51,7 32,4 12,6 76,8 1,6 5,3 -1,9
0713 Sande  271,7 77,4 59,2 31,6 15,0 88,5 4,2 7,2 -5,4
0714 Hof  106,4 28,4 22,5 16,2 5,5 33,8 2,0 3,4 -4,9
0716 Re  294,8 79,2 61,4 44,2 15,4 94,6 3,2 5,9 -3,3
0719 Andebu  171,1 46,0 36,0 23,2 8,9 57,1 4,7 7,0 -4,1
0720 Stokke  402,4 99,2 76,5 77,4 19,4  129,9 -2,4 3,8 -2,2
0722 Nøtterøy  860,4  224,5  167,3  109,5 43,3  315,8 1,7 5,3 -2,4
0723 Tjøme  161,5 49,0 34,4 15,7 9,3 53,2 1,9 5,3 -2,4
0728 Lardal 80,9 21,8 16,6 13,6 4,3 24,7 1,3 3,1 -5,1
                   
08 Telemark 6 686,2 1 702,2 1 222,2 1 426,9  330,4 2 004,5 2,3 4,0 -4,9
0805 Porsgrunn 1 480,6  344,5  256,5  314,0 67,5  498,1 3,2 3,8 -6,4
0806 Skien 2 156,9  506,7  382,0  519,3 99,0  649,8 3,5 5,2 -3,9
0807 Notodden  501,7  124,5 88,5  127,2 24,1  137,4 4,3 5,9 -4,5
0811 Siljan 80,3 22,9 17,9 8,8 4,5 26,3 0,5 4,0 -2,9
0814 Bamble  578,1  142,8  111,8  137,1 28,9  157,6 -3,1 4,2 -2,8
0815 Kragerø  358,3 96,0 73,0 64,0 18,9  106,3 -0,7 2,7 -4,2
0817 Drangedal  123,3 34,4 26,9 17,3 6,6 38,1 3,2 3,0 -5,8
0819 Nome  234,2 62,3 44,9 41,2 11,8 74,1 1,8 0,2 -9,7
0821 Bø  182,5 47,9 36,2 33,5 9,3 55,6 2,7 4,0 -3,7
0822 Sauherad  137,6 36,4 29,1 23,3 7,0 41,7 -0,7 4,8 -5,2
0826 Tinn  266,5 87,9 47,3 44,1 16,1 71,1 0,1 1,5 -9,0
0827 Hjartdal 55,1 18,5 10,6 8,4 3,4 14,3 2,4 4,4 -2,9
0828 Seljord  111,5 29,8 20,7 22,5 5,6 32,9 4,3 4,7 -3,3
0829 Kviteseid 83,1 23,9 17,4 14,0 4,5 23,3 4,6 6,2 -3,5
0830 Nissedal 47,0 16,0 8,9 7,0 3,0 12,2 2,2 1,7 -4,0
0831 Fyresdal 43,8 14,3 8,5 8,1 2,7 10,2 2,7 -0,9 -4,5
0833 Tokke 97,6 36,9 17,3 14,1 6,9 22,3 6,3 4,8 0,0
0834 Vinje  147,9 56,6 24,8 22,9 10,4 33,2 1,2 1,3 -7,1
                   
09 Aust-Agder 4 082,9 1 034,8  748,9  801,6  200,9 1 296,8 4,3 6,1 -2,1
0901 Risør  236,0 60,9 47,4 44,1 12,0 71,5 6,3 5,4 -4,2
0904 Grimstad  725,1  181,1  131,0  157,4 34,5  221,1 3,1 8,3 -0,2
0906 Arendal 1 768,8  402,5  308,0  373,7 80,1  604,6 5,9 6,8 -0,5
0911 Gjerstad 74,9 20,2 16,3 13,2 3,9 21,3 2,6 5,3 -3,8
0912 Vegårshei 55,2 15,1 11,9 9,2 2,9 16,2 4,6 7,4 -4,3
0914 Tvedestrand  202,5 54,3 39,4 33,1 10,8 64,8 2,1 3,6 -2,8
0919 Froland  152,9 44,4 32,0 17,7 8,6 50,2 0,5 7,8 -1,8
0926 Lillesand  353,6 91,9 68,1 63,7 17,4  112,5 3,5 7,8 -1,7
0928 Birkenes  147,5 36,9 28,5 33,2 7,1 41,8 2,5 4,9 -4,2
0929 Åmli 49,7 15,6 10,1 8,0 2,6 13,5 -13,9 -14,9 -39,6
0935 Iveland 35,8 12,2 7,7 4,2 2,4 9,3 10,9 11,6 2,7
0937 Evje og Hornnes  111,2 31,3 22,8 17,3 6,0 33,7 6,3 6,1 -3,5
0938 Bygland 43,1 12,8 8,4 8,3 2,4 11,2 -1,3 1,6 4,1
0940 Valle 57,4 21,5 9,4 9,5 4,0 13,0 3,9 3,2 -2,2
0941 Bykle 69,2 33,9 7,9 9,1 6,2 12,0 9,5 -0,9 -2,7
                   
10 Vest-Agder 6 900,2 1 646,9 1 188,4 1 642,1  320,7 2 102,1 5,1 6,9 0,8
1001 Kristiansand 3 737,7  793,0  582,5 1 054,9  155,4 1 151,9 5,2 6,4 -0,5
1002 Mandal  507,8  133,4  100,3 95,0 26,0  153,0 7,3 9,6 1,0
1003 Farsund  364,5 94,6 70,2 76,3 18,0  105,4 4,0 6,7 25,1
1004 Flekkefjord  367,9 91,2 65,7 66,4 17,8  126,9 4,1 6,2 -0,5
1014 Vennesla  450,1  115,1 89,3 86,0 23,1  136,6 9,0 12,7 4,5
1017 Songdalen  189,4 47,9 39,1 32,6 9,5 60,4 2,1 6,0 -1,2
1018 Søgne  351,5 91,2 70,5 54,3 17,6  117,8 5,8 8,5 -0,6
1021 Marnardal 70,7 20,3 13,7 13,4 3,9 19,4 -0,2 1,8 -7,0
1026 Åseral 38,6 17,1 5,8 6,4 3,1 6,2 1,3 1,9 -2,8
1027 Audnedal 55,0 13,7 10,3 11,7 2,6 16,6 9,2 4,2 -3,3
1029 Lindesnes  143,3 40,5 29,8 21,2 7,8 44,1 6,3 9,3 0,7
1032 Lyngdal  262,4 67,0 49,8 57,7 12,9 74,9 4,8 5,5 -3,6
1034 Hægebostad 49,8 14,0 10,4 8,7 2,6 14,1 3,3 2,5 5,3
1037 Kvinesdal  213,4 65,5 38,6 39,8 12,6 57,0 0,5 4,3 -2,3
1046 Sirdal 98,1 42,4 12,4 17,7 7,8 17,8 1,0 2,2 -2,8
                   
11 Rogaland 21 666,1 4 514,8 3 308,4 6 269,8  898,1 6 675,0 6,5 7,7 0,2
1101 Eigersund  559,8  139,0  103,4  111,3 27,5  178,6 4,3 4,8 -3,5
1102 Sandnes 2 947,9  652,6  488,9  684,7  129,7  991,9 5,2 6,8 -1,5
1103 Stavanger 8 583,1 1 508,8 1 079,6 3 106,2  303,8 2 584,7 9,1 9,7 1,3
1106 Haugesund 1 514,2  337,8  256,4  393,1 67,6  459,2 2,1 7,2 -0,5
1111 Sokndal  121,2 31,9 24,0 23,8 6,3 35,2 2,3 3,6 -2,8
1112 Lund  129,9 28,9 22,0 33,7 5,4 39,9 7,4 10,0 1,4
1114 Bjerkreim 89,2 23,8 18,2 14,6 4,6 28,0 4,6 4,3 -3,8
1119 Hå  587,5  150,3  113,2  115,9 29,3  178,8 4,8 7,9 -0,4
1120 Klepp  657,0  155,1  118,0  133,4 30,6  220,0 5,6 8,8 0,9
1121 Time  604,0  155,9  119,6  101,7 30,6  196,1 6,7 10,1 2,4
1122 Gjesdal  353,4 94,5 72,1 55,0 18,7  113,1 1,8 4,6 -1,3
1124 Sola 1 823,7  256,7  180,4  881,3 51,1  454,3 8,7 9,5 4,9
1127 Randaberg  460,1  107,8 82,0 66,1 21,3  182,9 6,8 9,9 3,2
1129 Forsand 54,0 21,8 7,5 8,8 4,1 11,9 2,9 2,5 -0,1
1130 Strand  384,1 99,4 78,5 55,6 20,0  130,5 4,8 6,7 -0,2
1133 Hjelmeland  116,3 39,8 19,3 20,0 7,3 30,0 15,1 6,0 -0,3
1134 Suldal  172,6 59,1 26,3 31,0 11,0 45,2 -2,1 -7,1 -11,9
1135 Sauda  180,8 52,6 34,2 25,3 10,3 58,4 5,3 4,3 -2,5
1141 Finnøy 93,9 25,7 19,2 17,3 4,8 26,9 4,7 7,9 -1,3
1142 Rennesøy  121,3 34,3 26,6 13,8 7,0 39,6 7,3 11,7 9,1
1144 Kvitsøy 17,6 4,7 3,7 2,5 0,9 5,8 8,4 8,5 -5,1
1145 Bokn 28,8 8,0 6,0 5,1 1,5 8,3 3,8 7,8 -1,2
1146 Tysvær  306,7 84,5 67,3 49,5 16,7 88,6 -0,1 4,7 -3,1
1149 Karmøy 1 416,6  356,6  280,2  246,8 71,9  461,1 2,9 6,6 1,1
1151 Utsira 8,5 2,3 1,8 1,6 0,4 2,3 -3,0 -3,8 -14,3
1154 Vindafjord  185,2 48,4 33,9 31,6 8,7 62,5 2,7 2,2 -6,6
1159 Ølen  148,8 34,6 26,0 40,4 6,6 41,2 8,2 5,9 -3,0
                   
12 Hordaland 21 615,8 4 880,6 3 623,3 5 125,8  959,9 7 026,1 -1,5 6,7 -1,4
1201 Bergen 13 383,1 2 755,9 2 052,3 3 613,5  541,5 4 419,9 -5,0 7,4 -1,4
1211 Etne  132,7 38,0 26,8 19,9 7,1 41,0 1,9 0,1 -10,8
1216 Sveio  142,8 40,6 32,3 17,3 7,9 44,7 1,6 4,4 -3,9
1219 Bømlo  407,2  101,3 76,1 87,9 20,2  121,7 1,8 4,3 0,1
1221 Stord  794,9  163,9  129,0  235,7 33,0  233,4 7,6 6,9 -2,7
1222 Fitjar  109,7 27,7 21,9 19,6 5,5 35,0 -0,3 3,2 -2,3
1223 Tysnes 94,9 25,4 19,3 16,6 4,8 28,9 0,8 3,9 -3,5
1224 Kvinnherad  556,1  140,5 99,0 94,8 27,2  194,5 6,5 6,9 -1,6
1227 Jondal 42,8 12,5 7,7 8,1 2,4 12,2 10,1 11,9 4,8
1228 Odda  341,0 89,4 55,1 62,9 17,4  116,1 4,4 -5,5 -10,4
1231 Ullensvang  129,6 35,4 24,8 20,4 6,7 42,3 2,7 4,6 -3,7
1232 Eidfjord 51,3 24,9 6,9 6,1 4,6 8,8 6,0 4,6 2,8
1233 Ulvik 45,9 16,3 7,8 7,0 3,1 11,6 5,5 -0,6 -5,1
1234 Granvin 30,8 8,6 6,7 5,3 1,7 8,5 0,6 0,4 -7,5
1235 Voss  519,9  140,2 95,7 94,0 27,2  162,8 7,0 4,6 -1,9
1238 Kvam  311,8 84,2 60,7 56,0 16,1 94,8 3,0 4,1 -4,2
1241 Fusa  170,1 37,7 27,7 46,9 7,1 50,7 -1,8 -0,7 -8,4
1242 Samnanger 84,8 25,8 18,1 9,9 5,0 26,1 4,6 5,8 -1,2
1243 Os  606,6  156,6  120,7 86,6 31,3  211,4 5,1 7,7 1,7
1244 Austevoll  244,7 49,9 35,0 62,2 9,8 87,8 0,9 -1,4 -2,7
1245 Sund  197,0 52,7 41,9 31,1 10,6 60,8 2,8 5,1 -0,5
1246 Fjell  805,4  198,5  160,4  147,1 40,4  259,0 7,1 9,5 2,1
1247 Askøy  758,6  204,5  168,8 97,0 41,0  247,2 7,8 10,3 -0,3
1251 Vaksdal  148,4 44,8 28,3 28,5 8,7 38,1 3,0 8,6 -0,5
1252 Modalen 23,9 10,8 2,7 4,4 2,0 4,1 7,6 -0,6 -4,0
1253 Osterøy  246,3 65,0 47,8 43,9 12,9 76,7 2,5 3,0 -5,4
1256 Meland  212,8 54,8 42,4 42,3 10,8 62,5 1,5 10,8 0,5
1259 Øygarden  141,1 38,5 31,1 23,6 7,7 40,3 13,4 19,5 12,4
1260 Radøy  154,1 41,9 32,9 27,2 8,2 43,9 2,8 5,4 -2,5
1263 Lindås  527,6  135,6  106,1 80,9 27,0  178,0 5,5 7,8 1,0
1264 Austrheim  118,5 30,9 21,4 18,9 5,8 41,5 -2,0 4,2 -2,8
1265 Fedje 21,9 6,1 4,7 3,1 1,2 6,8 -3,2 -0,4 -7,8
1266 Masfjorden 59,5 21,7 11,5 6,9 4,1 15,3 2,2 2,1 -5,1
                   
14 Sogn og Fjordane 4 230,0 1 117,2  782,9  824,3  214,9 1 290,8 4,4 2,8 -3,9
1401 Flora  496,8  114,6 88,9 96,8 22,6  173,8 7,7 3,7 -4,0
1411 Gulen 93,4 21,5 16,5 16,4 4,1 34,9 7,8 4,0 -1,0
1412 Solund 35,7 10,7 7,1 4,2 2,1 11,5 7,7 17,1 16,5
1413 Hyllestad 48,8 13,1 9,8 10,8 2,5 12,7 -2,8 -0,1 -9,1
1416 Høyanger  184,1 54,3 35,0 31,6 10,5 52,8 -1,8 -13,6 -19,6
1417 Vik  110,9 32,1 18,6 20,4 6,0 33,8 5,7 0,9 -3,7
1418 Balestrand 51,0 14,5 10,3 10,2 2,8 13,3 -0,4 3,1 -5,0
1419 Leikanger  120,2 22,0 17,1 52,8 4,3 23,9 5,7 3,2 -2,3
1420 Sogndal  255,7 66,7 49,4 54,7 12,8 72,1 7,9 7,3 -1,1
1421 Aurland 88,6 38,2 13,2 12,7 7,1 17,5 3,0 7,4 3,7
1422 Lærdal 84,8 29,5 16,3 10,6 5,6 22,8 2,3 3,7 -2,0
1424 Årdal  259,9 79,1 50,5 34,2 15,5 80,7 2,0 3,3 -4,2
1426 Luster  182,4 65,5 31,6 25,2 12,2 47,8 4,6 5,1 0,2
1428 Askvoll 96,3 27,1 20,9 13,8 5,2 29,3 -6,1 -5,4 -11,0
1429 Fjaler 98,3 25,1 18,5 16,6 4,8 33,3 7,8 5,6 -4,9
1430 Gaular 91,5 24,0 18,6 17,4 4,6 26,9 2,3 0,3 -5,8
1431 Jølster 87,9 26,5 19,6 11,5 5,0 25,2 -0,9 0,9 -5,6
1432 Førde  543,2  112,2 88,2  163,6 22,1  157,0 4,5 6,6 -2,5
1433 Naustdal 81,6 23,6 19,2 9,9 4,6 24,3 1,3 2,7 -4,8
1438 Bremanger  146,2 45,3 28,2 25,8 8,7 38,3 0,3 0,6 -4,0
1439 Vågsøy  253,3 64,8 48,1 44,3 12,4 83,8 2,1 2,2 -2,1
1441 Selje 92,2 25,3 19,8 12,0 4,9 30,1 -2,3 4,0 1,1
1443 Eid  201,0 54,4 42,3 29,8 10,5 64,1 2,5 5,6 -2,0
1444 Hornindal 34,5 10,4 7,9 4,4 2,0 9,9 6,2 9,2 1,9
1445 Gloppen  231,7 53,8 38,8 37,1 10,1 92,0 18,6 1,4 -5,6
1449 Stryn  259,9 63,1 48,3 57,6 11,8 79,2 6,3 3,7 -4,9
                   
15 Møre og Romsdal 10 347,6 2 475,0 1 861,6 2 205,5  481,8 3 323,7 1,1 5,2 -1,7
1502 Molde 1 286,6  259,4  197,5  417,9 49,8  362,1 1,0 6,5 -3,9
1503 Kristiansund  712,7  173,0  134,3  143,2 34,7  227,6 1,8 5,1 -4,9
1504 Ålesund 1 996,4  455,4  331,2  486,6 89,7  633,5 -0,2 8,3 2,5
1511 Vanylven  133,6 33,4 25,0 22,1 6,4 46,7 3,2 -3,6 -7,7
1514 Sande 87,7 22,7 17,9 17,0 4,4 25,6 -4,6 -3,7 -11,1
1515 Herøy  404,2 89,5 64,7 82,1 17,5  150,4 2,0 0,9 2,2
1516 Ulstein  352,4 72,3 53,5 81,5 13,3  131,9 -14,8 -1,1 -5,7
1517 Hareid  181,4 43,5 34,5 40,9 8,4 54,2 2,6 5,4 -2,9
1519 Volda  305,0 76,8 57,9 65,1 14,7 90,5 0,6 2,6 -5,0
1520 Ørsta  369,8 92,7 71,0 70,8 18,2  117,1 3,6 2,9 -2,6
1523 Ørskog 77,3 20,0 15,6 13,3 3,9 24,5 -0,1 6,2 -2,3
1524 Norddal 67,3 23,2 12,4 11,3 4,3 16,1 0,0 -2,0 -8,8
1525 Stranda  186,5 49,1 36,4 34,2 9,4 57,4 7,4 8,8 -0,7
1526 Stordal 40,6 9,7 7,3 9,9 1,8 11,9 -19,5 4,6 -6,5
1528 Sykkylven  446,0 84,7 66,1 96,7 16,1  182,5 15,7 18,6 7,9
1529 Skodje  134,2 34,2 28,1 24,6 7,2 40,1 9,5 13,8 13,3
1531 Sula  285,8 68,2 54,4 54,2 13,3 95,9 -0,6 3,7 -5,0
1532 Giske  223,4 60,6 48,0 30,6 12,0 72,2 0,6 4,0 -4,6
1534 Haram  375,7 93,0 68,7 77,2 18,1  118,7 -2,6 1,6 -3,7
1535 Vestnes  242,5 59,9 45,7 54,8 11,8 70,2 0,2 8,7 5,6
1539 Rauma  308,2 70,3 52,4 58,8 13,7  113,0 5,8 3,9 -2,2
1543 Nesset  103,6 31,2 20,7 17,7 5,9 28,1 -4,5 -3,6 -10,1
1545 Midsund 68,1 18,5 13,6 11,0 3,6 21,3 -0,9 -3,3 -6,1
1546 Sandøy 74,8 15,0 10,9 11,6 2,8 34,5 -9,9 0,9 -4,1
1547 Aukra  106,3 28,7 22,5 17,2 5,6 32,2 0,4 5,1 -2,6
1548 Fræna  324,3 83,2 66,8 55,4 16,3  102,6 5,6 7,8 0,2
1551 Eide  116,7 29,7 23,5 18,0 5,7 39,8 4,7 6,6 -2,6
1554 Averøy  190,4 48,8 39,7 34,4 9,8 57,8 2,3 6,5 0,9
1556 Frei  169,1 47,4 39,3 18,2 9,5 54,7 2,9 7,1 -1,7
1557 Gjemnes 83,4 24,8 19,0 10,2 4,7 24,7 6,1 11,1 11,4
1560 Tingvoll 95,4 25,4 19,9 15,4 5,0 29,6 4,5 4,6 -3,7
1563 Sunndal  308,6 87,7 60,1 44,4 17,2 99,2 5,1 1,9 -4,4
1566 Surnadal  206,6 56,6 39,0 29,4 10,8 70,8 -0,7 2,0 -2,8
1567 Rindal 62,6 19,9 12,7 7,9 3,7 18,4 -0,6 3,0 -5,8
1569 Aure 77,0 23,1 18,1 8,1 4,4 23,3 0,9 2,5 -6,1
1571 Halsa 47,5 14,5 10,8 5,8 2,8 13,8 -7,4 -2,1 -10,7
1572 Tustna 26,8 7,8 6,1 2,9 1,5 8,4 2,4 1,9 -5,0
1573 Smøla 69,1 21,2 16,0 5,4 4,1 22,2 2,8 7,0 -0,9
                   
16 Sør-Trøndelag 11 832,7 2 758,2 2 122,2 2 795,6  540,2 3 616,4 5,1 8,3 -1,7
1601 Trondheim 8 054,6 1 708,7 1 319,9 2 216,5  335,1 2 474,3 5,6 8,2 -2,0
1612 Hemne  134,8 37,6 28,7 19,3 7,2 41,9 3,9 7,4 -1,6
1613 Snillfjord 26,3 8,5 5,9 2,9 1,6 7,4 0,6 2,6 -5,5
1617 Hitra  117,7 33,4 27,6 15,5 6,6 34,6 2,4 7,2 -1,6
1620 Frøya  115,3 31,6 26,7 17,8 6,2 33,0 -6,7 6,6 -12,1
1621 Ørland  182,6 47,1 35,7 28,3 9,3 62,1 0,9 -0,1 -7,3
1622 Agdenes 53,7 14,0 10,6 11,3 2,6 15,1 3,5 2,9 -7,8
1624 Rissa  188,8 51,6 39,6 34,5 10,0 53,2 -3,3 1,3 -6,5
1627 Bjugn  135,7 35,6 29,4 21,5 7,1 42,2 2,8 3,6 -5,6
1630 Åfjord 90,6 25,7 20,2 11,1 4,9 28,8 0,2 2,7 -6,6
1632 Roan 25,8 8,0 6,1 2,6 1,6 7,5 6,0 8,6 4,3
1633 Osen 28,6 8,6 6,8 2,5 1,7 9,0 -13,0 -4,1 -7,7
1634 Oppdal  213,4 59,0 43,6 27,5 11,1 72,2 6,2 3,9 -10,3
1635 Rennebu 79,9 25,1 15,9 13,0 4,7 21,3 4,8 3,3 -5,9
1636 Meldal  120,2 32,8 24,2 20,3 6,2 36,7 5,3 4,9 -5,3
1638 Orkdal  405,5 97,0 76,1 96,7 19,4  116,3 0,3 4,3 -6,9
1640 Røros  188,8 52,4 39,1 28,4 9,8 59,1 6,4 6,0 -4,3
1644 Holtålen 59,0 17,5 14,1 6,3 3,4 17,8 1,0 3,1 -6,1
1648 Midtre Gauldal  174,9 45,8 35,9 31,6 8,8 52,8 2,9 5,1 -3,4
1653 Melhus  459,9  125,6  102,5 66,6 24,7  140,4 4,2 7,1 -3,5
1657 Skaun  184,2 52,8 44,3 20,4 10,6 56,2 5,5 8,1 1,0
1662 Klæbu  181,6 52,7 41,9 22,8 10,7 53,5 6,2 11,6 4,5
1663 Malvik  423,1  115,5 95,6 51,5 23,6  136,9 6,8 9,5 2,5
1664 Selbu  129,4 36,5 26,3 23,2 7,0 36,4 3,9 5,1 -3,6
1665 Tydal 58,3 35,1 5,5 3,4 6,4 7,7  162,1  454,9  432,3
                   
17 Nord-Trøndelag 4 383,9 1 119,7  880,6  853,5  219,5 1 310,6 7,0 8,5 -1,0
1702 Steinkjer  810,7  179,9  140,9  205,0 35,6  249,4 12,4 8,3 -1,5
1703 Namsos  399,6  112,4 90,4 41,7 22,1  133,1 4,5 6,8 -3,3
1711 Meråker 86,7 23,6 15,7 18,6 4,7 24,1 2,4 6,2 -1,3
1714 Stjørdal  703,0  180,0  145,7  126,3 35,8  215,2 4,4 4,5 -2,4
1717 Frosta 67,9 18,6 14,2 11,4 3,6 20,1 1,2 2,1 -4,3
1718 Leksvik  117,4 28,9 23,7 23,5 5,5 35,8 3,6 -0,4 -8,2
1719 Levanger  711,3  161,0  128,5  197,6 31,4  192,8 9,7 8,2 -1,6
1721 Verdal  478,1  114,3 93,0  106,6 22,4  141,7 6,6 6,8 -3,5
1723 Mosvik 25,3 7,6 5,5 4,4 1,5 6,3 2,3 7,0 -1,2
1724 Verran 76,5 21,7 15,4 15,0 4,2 20,2 5,6 .  633,1
1725 Namdalseid 43,8 12,6 10,4 5,4 2,4 13,0 7,2 6,6 -4,8
1729 Inderøy  178,2 48,9 39,5 27,9 9,7 52,2 5,0 8,3 0,2
1736 Snåsa 58,5 17,8 13,3 7,2 3,4 16,8 4,3 3,8 -3,5
1738 Lierne 41,7 13,5 9,2 4,5 2,6 11,9 7,5 6,8 -3,5
1739 Røyrvik 17,7 6,7 3,5 1,9 1,3 4,3 3,0 2,2 -4,4
1740 Namsskogan 32,6 13,6 5,8 3,0 2,6 7,6 1,0 -1,9 -5,1
1742 Grong 79,4 25,1 17,0 7,9 4,8 24,6 4,8 2,9 -4,6
1743 Høylandet 34,4 10,0 8,2 3,1 1,9 11,0 5,4 6,9 -3,1
1744 Overhalla  103,8 30,6 24,6 9,7 5,9 32,9 5,3 7,9 -1,6
1748 Fosnes 17,5 5,4 4,3 1,7 1,1 5,0 11,5 12,6 2,1
1749 Flatanger 31,3 9,2 7,4 3,4 1,7 9,5 0,9 -0,4 -17,8
1750 Vikna  113,0 32,1 26,8 12,0 6,2 35,9 5,7 8,8 -2,7
1751 Nærøy  138,7 41,2 33,4 13,7 8,0 42,4 7,1 7,0 -1,9
1755 Leka 16,5 5,0 4,0 1,7 1,0 4,8 3,5 2,8 -3,8
                   
18 Nordland 7 960,6 2 206,3 1 690,7 1 049,1  437,3 2 577,2 4,5 4,8 -3,1
1804 Bodø 1 841,7  462,5  365,2  355,3 92,9  565,8 5,8 5,2 -2,5
1805 Narvik  672,7  190,3  141,2 91,9 37,7  211,6 7,3 7,2 -1,9
1811 Bindal 49,5 16,7 10,2 5,6 3,1 13,8 4,1 0,4 -5,8
1812 Sømna 49,6 14,9 12,3 5,0 2,9 14,5 4,7 7,5 -2,4
1813 Brønnøy  227,8 61,3 50,5 28,8 12,1 75,0 6,1 8,1 -0,7
1815 Vega 33,4 10,2 8,3 2,9 2,0 10,0 4,0 5,8 -2,6
1816 Vevelstad 12,4 3,7 3,0 1,4 0,7 3,6 -4,1 -3,4 -14,1
1818 Herøy 48,6 14,1 11,8 5,1 2,8 14,9 7,2 10,0 1,8
1820 Alstahaug  224,4 63,8 52,2 22,3 12,6 73,4 -0,3 2,4 -5,8
1822 Leirfjord 49,1 14,3 11,9 4,7 2,8 15,5 4,1 1,8 -9,9
1824 Vefsn  546,0  127,8 99,3 55,4 25,4  238,2 2,5 4,0 -3,1
1825 Grane 40,5 13,1 9,2 3,9 2,5 11,8 2,0 1,1 -6,3
1826 Hattfjelldal 37,7 12,6 8,6 4,1 2,4 10,1 2,8 6,1 -2,9
1827 Dønna 37,6 11,0 9,0 4,2 2,2 11,1 2,7 3,3 -4,7
1828 Nesna 53,2 13,9 11,3 10,4 2,7 14,9 -0,7 -4,0 -13,1
1832 Hemnes  146,0 56,6 29,0 10,9 10,8 38,7 3,6 4,6 -0,1
1833 Rana  890,0  240,4  183,8  139,8 48,1  278,0 4,3 1,2 -4,9
1834 Lurøy 50,7 14,6 11,6 6,4 2,7 15,4 -5,2 -2,9 -13,0
1835 Træna 14,7 4,1 3,3 1,9 0,8 4,5 -3,1 3,7 -2,9
1836 Rødøy 35,1 10,2 7,8 3,8 2,0 11,3 6,5 6,3 -0,9
1837 Meløy  231,1 73,4 47,8 23,9 14,5 71,6 2,9 6,2 -3,0
1838 Gildeskål 59,9 18,7 13,3 6,1 3,6 18,2 -2,8 0,6 -6,7
1839 Beiarn 28,2 10,4 6,0 2,9 2,0 6,8 -2,7 -8,7 -12,7
1840 Saltdal  143,4 41,9 32,4 15,4 8,2 45,6 0,4 5,1 -4,0
1841 Fauske  299,0 92,1 67,1 26,6 17,8 95,3 4,9 3,6 -4,8
1842 Skjerstad 25,6 7,6 6,2 2,6 1,5 7,8 5,4 1,7 -4,9
1845 Sørfold 73,4 28,2 14,1 7,9 5,4 17,8 4,0 7,1 -0,8
1848 Steigen 73,5 22,4 17,2 7,4 4,4 22,2 5,2 5,9 -1,6
1849 Hamarøy 58,4 18,1 11,4 5,5 3,5 19,7 9,8 4,8 -2,3
1850 Tysfjord 60,6 19,4 13,8 5,8 3,8 17,8 -0,4 0,7 -9,0
1851 Lødingen 71,0 21,1 16,4 5,6 4,2 23,8 2,9 5,9 -2,1
1852 Tjeldsund 40,0 12,2 9,8 2,8 2,4 12,8 2,5 4,0 -6,9
1853 Evenes 41,8 11,9 9,0 4,8 2,4 13,7 4,7 2,4 -7,4
1854 Ballangen 72,3 21,3 17,0 6,8 4,2 23,0 10,7 10,4 1,6
1856 Røst 19,2 5,3 4,1 2,1 1,1 6,5 3,9 4,6 -7,6
1857 Værøy 22,8 6,0 5,0 2,3 1,2 8,4 7,4 10,7 1,2
1859 Flakstad 42,4 12,9 9,4 3,4 2,5 14,2 6,7 10,4 -1,0
1860 Vestvågøy  296,3 86,0 69,5 25,6 17,0 98,1 5,3 7,0 -1,5
1865 Vågan  282,7 77,5 64,0 29,7 15,4 96,0 4,8 8,0 -1,5
1866 Hadsel  231,5 66,4 55,9 20,6 13,4 75,1 3,4 5,1 -3,8
1867 Bø 71,2 21,0 17,2 6,8 4,2 22,0 5,6 4,6 -2,6
1868 Øksnes  139,3 38,7 32,3 16,1 7,7 44,4 -0,5 6,4 -1,2
1870 Sortland  316,1 79,7 65,9 36,6 15,9  118,1 11,0 7,1 0,4
1871 Andøy  165,3 47,3 38,4 15,0 9,5 55,1 1,0 3,5 -4,5
1874 Moskenes 34,6 10,7 7,7 2,9 2,1 11,1 5,6 8,0 4,4
                   
19 Troms 5 526,6 1 477,5 1 172,6  838,2  294,5 1 743,8 7,7 6,3 -2,2
1901 Harstad  868,9  227,2  179,6  135,4 45,9  280,8 7,9 3,7 -2,9
1902 Tromsø 2 816,9  668,9  536,3  569,6  134,0  908,1 9,9 8,1 -1,0
1911 Kvæfjord 86,4 24,6 20,4 11,1 4,8 25,5 4,8 6,5 -3,5
1913 Skånland 83,1 25,1 20,3 6,6 4,9 26,1 2,6 5,3 -5,6
1915 Bjarkøy 13,3 4,0 3,2 1,4 0,8 3,9 1,5 0,9 -4,9
1917 Ibestad 42,6 12,7 9,4 3,7 2,4 14,4 0,6 2,3 -6,9
1919 Gratangen 29,5 8,8 7,1 3,3 1,8 8,6 2,9 4,7 -4,3
1920 Lavangen 25,9 7,8 6,2 2,4 1,5 7,9 10,1 8,9 2,3
1922 Bardu  144,8 48,4 32,6 8,4 9,8 45,6 8,9 9,6 3,0
1923 Salangen 61,8 18,4 14,9 5,8 3,6 19,1 6,2 6,7 -2,1
1924 Målselv  241,8 71,9 54,5 17,1 14,4 84,0 2,1 -0,2 -7,3
1925 Sørreisa 97,4 28,0 22,9 6,8 5,6 34,1 5,5 4,8 -6,1
1926 Dyrøy 31,4 9,4 7,6 3,1 1,8 9,5 7,0 6,9 -1,6
1927 Tranøy 42,8 12,6 10,6 3,7 2,5 13,4 -3,1 -1,2 -10,4
1928 Torsken 30,9 8,6 7,2 4,0 1,7 9,3 -5,5 2,1 2,5
1929 Berg 31,7 9,1 7,3 3,6 1,9 9,9 6,6 12,0 5,1
1931 Lenvik  343,5 96,9 76,2 36,6 18,8  115,0 6,4 6,5 -3,4
1933 Balsfjord  141,4 42,8 34,6 11,6 8,2 44,2 4,1 4,9 -6,5
1936 Karlsøy 54,0 20,4 17,2 0,9 4,0 11,5 0,5 2,0 -4,1
1938 Lyngen 65,5 25,3 21,0 0,9 4,9 13,3 4,9 8,7 -1,1
1939 Storfjord 42,3 17,9 12,6 0,3 3,5 8,0 7,9 8,5 0,4
1940 Gáivuotna - Kåfjord 41,9 17,6 13,4 0,1 3,4 7,5 8,4 10,1 0,8
1941 Skjervøy 61,7 23,1 19,3 1,1 4,7 13,4 5,3 9,2 1,7
1942 Nordreisa 99,8 36,2 30,0 0,6 7,2 25,7 2,3 3,2 -5,1
1943 Kvænangen 27,4 11,9 8,0 0,1 2,3 5,1 4,2 7,3 -3,1
                   
20 Finnmark Finnmárku 1 823,6  676,8  546,6 18,4  137,3  444,5 5,3 9,2 1,4
2002 Vardø 53,2 21,9 16,7 0,2 4,9 9,5 -3,2 7,2 11,4
2003 Vadsø  157,6 58,0 47,0 1,6 11,6 39,4 2,5 4,7 -5,2
2004 Hammerfest  319,3  114,5 93,4 5,7 23,7 82,0 25,4 32,4 24,2
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 51,9 20,2 17,3 0,4 4,0 10,1 5,0 9,0 -2,9
2012 Alta  428,2  156,8  126,2 5,4 31,6  108,2 3,7 9,0 2,6
2014 Loppa 23,7 9,2 7,6 0,1 1,8 5,0 -7,0 -3,2 -15,0
2015 Hasvik 23,9 9,9 6,5 0,1 1,9 5,5 -15,8 -13,1 -20,8
2017 Kvalsund 21,7 8,7 6,7 0,2 1,7 4,5 2,9 4,5 -3,3
2018 Måsøy 34,9 12,2 9,5 0,3 2,4 10,5 -2,0 5,6 4,9
2019 Nordkapp 82,2 30,8 25,8 0,3 6,2 19,0 4,1 6,7 -3,2
2020 Porsanger  104,2 37,9 31,5 0,5 7,8 26,6 4,4 5,8 0,1
2021 Kárájohka - Karasjok 57,7 21,0 18,5 1,3 4,2 12,7 7,1 8,8 -2,3
2022 Lebesby 35,0 14,2 10,1 0,2 2,8 7,7 3,9 3,6 -3,9
2023 Gamvik 24,4 9,2 7,7 0,2 1,9 5,5 -3,3 -2,0 -10,5
2024 Berlevåg 24,6 9,5 7,4 0,2 1,9 5,6 3,6 6,0 -6,3
2025 Deatnu - Tana 64,1 23,6 19,5 0,2 4,7 16,1 -2,7 7,3 -4,7
2027 Unjárga - Nesseby 19,8 7,9 6,4 0,0 1,6 4,0 5,9 9,2 -1,1
2028 Båtsfjord 59,4 22,1 18,4 0,4 4,5 14,1 -2,8 0,9 -6,7
2030 Sør-Varanger  237,6 89,2 70,4 1,3 18,0 58,7 1,6 2,2 -6,1
                   
23 Kontinentalsokkelen 50 769,8 84,9 91,8  206,7 17,9 50 368,5 7,5  120,9 53,8
2311 Nordsjøen 50 077,6 0,0 0,0 0,0 0,0 50 077,6 8,0 . .
2312 Stavanger  692,2 84,9 91,8  206,7 17,9  290,9 -19,1  120,9 53,8

Standardtegn i tabeller