Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt.Januar-juli. 2003-2004. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt  267 096       278 593 4,3 48 050       50 732 5,6 10 179       9 904 -2,7
                   
01 Østfold 10 285 11 054 7,5 2 417 2 540 5,1  517  495 -4,3
02 Akershus 28 741 29 548 2,8 6 040 6 359 5,3 1 289 1 235 -4,2
03 Oslo 43 422 45 234 4,2 7 366 7 570 2,8 1 529 1 460 -4,5
04 Hedmark 6 709 7 070 5,4 1 674 1 765 5,4  355  343 -3,4
05 Oppland 6 762 6 868 1,6 1 689 1 776 5,2  357  342 -4,2
06 Buskerud 11 108 11 358 2,3 2 609 2 741 5,1  549  530 -3,5
07 Vestfold 9 408 9 633 2,4 2 164 2 285 5,6  458  445 -2,8
08 Telemark 6 536 6 686 2,3 1 637 1 702 4,0  347  330 -4,9
09 Aust-Agder 3 914 4 083 4,3  976 1 035 6,0  205  201 -2,0
10 Vest-Agder 6 564 6 900 5,1 1 541 1 647 6,9  318  321 0,9
11 Rogaland 20 342 21 666 6,5 4 191 4 515 7,7  896  898 0,2
12 Hordaland 21 938 21 616 -1,5 4 575 4 881 6,7  974  960 -1,4
14 Sogn og Fjordane 4 053 4 230 4,4 1 087 1 117 2,8  224  215 -4,0
15 Møre og Romsdal 10 240 10 348 1,1 2 352 2 475 5,2  490  482 -1,6
16 Sør-Trøndelag 11 259 11 833 5,1 2 546 2 758 8,3  550  540 -1,8
17 Nord-Trøndelag 4 097 4 384 7,0 1 032 1 120 8,5  222  220 -0,9
18 Nordland 7 614 7 961 4,6 2 106 2 206 4,7  451  437 -3,1
19 Troms 5 131 5 527 7,7 1 390 1 478 6,3  301  295 -2,0
20 Finnmark Finnmárku 1 731 1 824 5,4  620  677 9,2  135  137 1,5
23 Kontinentalsokkelen 47 242 50 770 7,5 38 85  123,7 12 18 50,0
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
                   
I alt 54 384 57 101 5,0      36 225 37 377 3,2  118 261  123 486 4,4
                   
01 Østfold 2 263 2 300 1,6 1 865 1 947 4,4 3 223 3 773 17,1
02 Akershus 6 817 7 098 4,1 4 557 4 669 2,5 10 039 10 188 1,5
03 Oslo 15 536 16 287 4,8 5 017 5 171 3,1 13 975 14 746 5,5
04 Hedmark 1 357 1 503 10,8 1 281 1 320 3,0 2 041 2 140 4,9
05 Oppland 1 383 1 363 -1,4 1 290 1 324 2,6 2 044 2 062 0,9
06 Buskerud 2 497 2 478 -0,8 1 921 1 993 3,7 3 532 3 616 2,4
07 Vestfold 1 996 2 013 0,9 1 658 1 712 3,3 3 133 3 179 1,5
08 Telemark 1 375 1 427 3,8 1 203 1 222 1,6 1 974 2 005 1,6
09 Aust-Agder  799  802 0,4  725  749 3,3 1 209 1 297 7,3
10 Vest-Agder 1 580 1 642 3,9 1 138 1 188 4,4 1 987 2 102 5,8
11 Rogaland 5 765 6 270 8,8 3 159 3 308 4,7 6 331 6 675 5,4
12 Hordaland 5 002 5 126 2,5 3 479 3 623 4,1 7 908 7 026 -11,2
14 Sogn og Fjordane  746  824 10,5  766  783 2,2 1 230 1 291 5,0
15 Møre og Romsdal 2 152 2 206 2,5 1 803 1 862 3,3 3 443 3 324 -3,5
16 Sør-Trøndelag 2 657 2 796 5,2 2 026 2 122 4,7 3 480 3 616 3,9
17 Nord-Trøndelag  788  854 8,4  851  881 3,5 1 204 1 311 8,9
18 Nordland  856 1 049 22,5 1 655 1 691 2,2 2 547 2 577 1,2
19 Troms  625  838 34,1 1 137 1 173 3,2 1 678 1 744 3,9
20 Finnmark Finnmárku 21 18 -14,3  522  547 4,8  433  445 2,8
23 Kontinentalsokkelen  169  207 22,5  172 92 -46,5 46 850 50 369 7,5

Standardtegn i tabeller