Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-juni 2004. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær
skatt til
primærkommunen
Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt mm. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  234 026,9 41 167,5 30 250,0 42 235,0 8 137,6  112 236,7 3,8 5,1 0,3
                   
01 Østfold 8 615,0 2 043,7 1 567,3 1 690,4  402,5 2 911,2 4,4 4,4 -1,8
0101 Halden  826,5  203,2  155,1  174,5 40,6  253,2 3,6 5,2 0,6
0104 Moss  958,1  227,3  179,3  188,9 44,5  318,0 3,1 4,7 -4,6
0105 Sarpsborg 1 818,8  365,1  293,5  380,3 72,3  707,5 10,6 -1,7 -8,6
0106 Fredrikstad 2 464,4  562,5  434,1  561,4  110,5  795,9 2,5 7,4 0,2
0111 Hvaler  101,9 32,2 22,5 10,2 5,9 31,0 6,1 8,0 5,1
0118 Aremark 36,0 11,4 7,3 4,3 2,2 10,8 -1,0 2,0 7,1
0119 Marker 98,3 26,4 19,1 16,9 5,2 30,7 2,0 3,4 3,6
0121 Rømskog 18,4 4,9 3,6 2,7 0,9 6,1 1,6 2,7 -2,3
0122 Trøgstad  138,2 39,5 29,7 15,9 7,7 45,5 3,6 2,7 -2,2
0123 Spydeberg  166,6 44,3 30,8 23,2 8,6 59,7 8,0 8,1 5,7
0124 Askim  462,6  124,4 84,5 81,1 24,6  147,9 0,9 5,0 -0,3
0125 Eidsberg  324,8 79,8 60,9 59,1 15,5  109,4 3,9 4,9 0,1
0127 Skiptvet 87,7 25,6 19,5 10,7 5,1 26,7 4,5 5,0 1,7
0128 Rakkestad  208,0 55,5 41,0 33,2 10,7 67,6 0,5 3,6 -2,4
0135 Råde  196,6 53,4 40,4 28,4 10,3 64,1 1,6 6,2 0,5
0136 Rygge  461,5  117,9 90,7 75,3 23,8  153,7 4,3 5,9 0,9
0137 Våler  112,0 31,6 24,9 11,7 6,3 37,5 -0,5 3,2 -1,2
0138 Hobøl  134,9 38,5 30,3 12,5 7,8 45,8 2,9 8,2 3,2
                   
02 Akershus 24 070,3 5 199,7 3 824,4 5 295,0 1 022,0 8 729,1 1,8 4,7 -1,5
0211 Vestby  478,4  118,3 95,9 69,1 24,1  171,0 6,0 7,5 4,0
0213 Ski 1 032,4  266,3  201,5  131,8 52,6  380,2 1,8 6,7 0,1
0214 Ås  541,6  132,2 99,7  113,6 26,2  169,9 -1,8 2,2 -2,8
0215 Frogn  519,0  140,9  104,3 49,0 28,5  196,2 2,1 8,6 1,2
0216 Nesodden  552,3  150,4  119,9 57,9 30,7  193,5 6,0 7,4 1,6
0217 Oppegård 1 281,1  261,0  196,7  263,9 52,4  507,2 2,0 3,9 -0,7
0219 Bærum 7 707,4 1 371,5  922,8 2 217,9  259,6 2 935,6 0,2 3,4 -2,5
0220 Asker 3 119,8  625,3  428,5  715,0  119,7 1 231,3 -2,7 3,4 -3,1
0221 Aurskog-Høland  381,2  102,0 81,8 52,4 20,1  125,0 2,1 5,0 0,3
0226 Sørum  458,4  121,8 91,2 46,9 24,5  174,0 2,7 7,7 4,1
0227 Fet  329,4 92,8 70,7 34,5 18,8  112,5 3,2 7,6 4,8
0228 Rælingen  494,5  142,1  115,8 34,0 29,1  173,4 4,2 6,4 2,6
0229 Enebakk  313,7 78,5 65,1 34,6 15,8  119,7 7,4 8,6 1,1
0230 Lørenskog 1 513,4  316,2  245,2  399,6 65,0  487,4 1,8 3,9 0,3
0231 Skedsmo 1 845,4  416,7  311,9  396,6 82,3  638,0 6,1 6,1 -0,2
0233 Nittedal  823,6  192,9  149,1  145,2 38,6  297,8 0,9 2,9 -18,6
0234 Gjerdrum  174,8 48,6 37,4 16,7 9,7 62,4 5,3 6,8 3,9
0235 Ullensaker 1 092,6  226,7  173,3  348,3 45,7  298,6 18,5 6,0 1,3
0236 Nes  512,4  145,7  116,1 54,3 29,2  167,1 2,0 4,9 0,0
0237 Eidsvoll  545,3  148,4  116,7 76,3 29,2  174,6 -0,1 3,1 -1,8
0238 Nannestad  284,0 82,2 66,0 26,3 16,4 93,1 1,7 4,6 -1,1
0239 Hurdal 69,7 19,2 15,0 11,1 3,8 20,7 -0,8 1,0 -4,4
                   
0301 Oslo 36 733,8 6 195,4 4 232,4 12 241,9 1 208,7 12 855,4 3,6 1,8 -2,2
                   
04 Hedmark 5 667,9 1 426,3 1 064,9 1 091,0  281,0 1 804,7 5,2 5,6 0,2
0402 Kongsvinger  536,3  133,7 99,0 93,4 26,9  183,2 4,1 3,2 -1,1
0403 Hamar 1 158,2  239,9  178,6  241,0 47,7  451,0 8,2 6,3 2,9
0412 Ringsaker  900,8  227,3  175,2  188,1 45,2  265,0 1,4 6,5 -0,1
0415 Løten  178,9 50,2 40,4 22,0 10,1 56,2 4,9 6,5 2,5
0417 Stange  616,9  133,6  104,8  191,5 27,0  160,0 23,7 7,6 1,8
0418 Nord-Odal  124,5 34,0 27,1 17,3 6,9 39,2 2,3 3,0 1,4
0419 Sør-Odal  211,6 59,1 44,5 29,7 11,4 66,9 3,9 7,8 -0,3
0420 Eidskog  153,9 42,3 32,7 26,1 8,3 44,5 8,5 4,6 -3,6
0423 Grue  137,8 37,7 27,2 23,2 7,3 42,5 -0,9 0,5 -3,1
0425 Åsnes  186,0 53,0 39,6 25,3 9,8 58,3 1,6 0,0 -7,9
0426 Våler  102,0 27,7 20,4 18,6 5,3 30,0 -1,8 1,7 -4,7
0427 Elverum  592,2  154,3  112,7  120,3 30,1  174,9 -1,7 12,2 5,3
0428 Trysil  183,3 52,8 35,8 30,7 9,9 54,2 1,3 0,2 -6,4
0429 Åmot  118,4 36,7 25,1 14,1 7,4 35,3 9,2 8,3 5,8
0430 Stor-Elvdal 64,8 20,3 14,4 6,3 3,9 19,9 -0,7 1,0 -3,9
0432 Rendalen 47,2 17,3 9,9 4,2 3,3 12,5 3,6 4,9 0,6
0434 Engerdal 29,3 8,8 7,0 3,7 1,7 8,2 2,2 1,4 -7,9
0436 Tolga 35,1 10,4 8,1 3,3 2,0 11,4 -4,7 0,5 -6,8
0437 Tynset  151,9 44,1 31,0 19,0 8,6 49,1 6,0 7,6 1,7
0438 Alvdal 59,8 19,0 12,9 5,4 3,7 18,8 1,6 1,5 -4,1
0439 Folldal 35,4 11,1 8,4 3,6 2,2 10,1 -4,0 -3,9 -7,6
0441 Os 43,5 13,1 10,3 4,2 2,5 13,6 -2,7 -0,6 -9,6
                   
05 Oppland 5 527,5 1 442,3 1 070,4  999,9  281,4 1 733,5 1,0 4,5 -1,5
0501 Lillehammer  967,3  218,4  161,6  249,1 42,6  295,6 -2,9 4,6 -2,6
0502 Gjøvik  910,3  216,9  168,8  188,6 43,8  292,2 3,7 6,6 1,4
0511 Dovre 64,7 19,9 14,8 5,3 3,8 20,8 -0,5 2,3 -3,1
0512 Lesja 49,2 15,8 10,8 5,1 2,9 14,6 -4,5 -5,5 -9,3
0513 Skjåk 61,0 20,3 12,9 6,4 3,8 17,7 12,0 12,2 6,9
0514 Lom 67,7 18,3 13,0 8,1 3,4 24,9 2,6 4,7 -1,2
0515 Vågå 98,8 27,0 19,7 8,1 5,2 38,8 2,1 3,6 -1,8
0516 Nord-Fron  184,6 52,6 32,4 28,7 9,9 61,0 6,5 1,7 -4,1
0517 Sel  134,5 39,3 30,7 15,5 7,6 41,4 1,3 3,0 -5,6
0519 Sør-Fron 88,0 27,0 18,2 11,9 5,1 25,7 4,6 8,3 3,6
0520 Ringebu  134,0 35,1 24,2 26,9 6,4 41,5 5,1 3,7 -4,8
0521 Øyer  131,1 38,9 27,1 20,7 7,5 36,9 -3,8 3,0 -2,3
0522 Gausdal  156,8 43,9 32,6 22,3 8,4 49,5 0,1 0,7 -7,5
0528 Østre Toten  403,3  109,1 86,2 61,0 21,2  125,9 7,0 9,8 3,5
0529 Vestre Toten  418,8 97,4 75,1  111,1 19,6  115,6 -6,2 0,4 -4,9
0532 Jevnaker  194,4 49,7 39,3 35,7 9,8 59,9 3,9 8,3 0,9
0533 Lunner  247,8 69,5 56,7 24,3 14,3 83,1 2,8 6,3 2,0
0534 Gran  385,3 99,5 78,9 62,9 19,6  124,4 1,4 5,2 -1,0
0536 Søndre Land  142,5 39,4 30,6 21,3 7,8 43,4 0,2 3,2 -3,7
0538 Nordre Land  177,9 49,5 35,2 28,2 9,5 55,5 0,2 3,1 -4,3
0540 Sør-Aurdal 79,9 25,2 16,6 7,8 4,7 25,5 1,1 5,2 -1,4
0541 Etnedal 30,9 9,7 7,0 3,4 1,7 9,0 2,1 4,7 -2,8
0542 Nord-Aurdal  203,7 57,7 38,4 28,9 11,1 67,6 -0,2 -0,1 -3,7
0543 Vestre Slidre 60,5 19,3 12,8 4,7 3,5 20,2 0,7 3,2 -2,4
0544 Øystre Slidre 89,5 26,5 18,1 9,2 5,1 30,6 1,4 1,1 -0,7
0545 Vang 45,0 16,4 8,5 4,6 3,0 12,4 3,4 2,9 -3,5
                   
06 Buskerud 9 161,7 2 227,8 1 612,4 1 819,4  435,6 3 066,4 2,1 4,8 -0,5
0602 Drammen 2 440,9  505,6  379,3  605,8  100,3  849,8 2,0 4,0 -2,6
0604 Kongsberg 1 047,6  235,2  166,5  269,6 46,7  329,5 -0,4 4,1 -1,4
0605 Ringerike 1 006,5  242,9  177,1  221,9 47,5  317,1 1,8 3,8 -1,1
0612 Hole  240,9 66,9 42,3 26,8 11,4 93,5 5,0 12,4 8,5
0615 Flå 25,3 8,0 5,4 3,1 1,5 7,3 0,5 3,4 -0,6
0616 Nes  107,3 30,9 20,1 17,5 5,7 33,2 0,8 1,4 -6,1
0617 Gol  147,6 42,2 26,8 24,5 8,0 46,1 7,0 8,4 0,5
0618 Hemsedal 80,2 23,0 13,5 14,0 4,3 25,4 -1,9 -1,8 -3,7
0619 Ål  153,8 46,1 26,9 22,8 8,7 49,3 1,9 4,2 -0,9
0620 Hol  180,0 61,3 29,1 28,4 11,4 49,9 2,2 9,5 4,8
0621 Sigdal  100,2 32,5 20,0 11,2 5,5 31,0 -1,1 -2,3 -5,1
0622 Krødsherad 69,2 18,5 12,5 12,6 3,5 22,2 1,0 5,6 2,5
0623 Modum  391,6  104,6 76,6 66,8 20,6  123,0 0,4 2,0 -1,4
0624 Øvre Eiker  487,6  123,2 94,7 79,3 24,8  165,7 0,6 2,7 -1,6
0625 Nedre Eiker  663,0  170,0  138,3 91,0 34,0  229,7 4,7 6,5 1,9
0626 Lier  940,4  208,6  160,3  192,8 41,1  337,6 2,9 5,7 1,1
0627 Røyken  608,6  166,8  129,5 62,9 33,4  215,9 5,1 8,3 3,7
0628 Hurum  276,9 73,7 58,3 42,6 14,6 87,7 4,2 6,9 0,9
0631 Flesberg 71,1 21,5 14,1 10,3 4,1 21,1 2,5 2,7 -4,8
0632 Rollag 38,3 12,9 7,8 4,8 2,4 10,4 -1,6 0,6 -3,7
0633 Nore og Uvdal 84,8 33,6 13,5 10,5 6,1 21,1 -0,2 1,5 -2,4
                   
07 Vestfold 7 739,7 1 835,1 1 377,6 1 466,6  362,5 2 697,9 1,5 4,9 0,2
0701 Horten  876,3  201,1  153,7  176,0 40,3  305,2 6,7 3,9 -2,7
0702 Holmestrand  282,7 75,9 57,9 42,9 15,2 90,8 1,5 6,1 0,5
0704 Tønsberg 1 584,9  320,6  231,8  452,9 63,8  515,9 -2,2 5,1 1,4
0706 Sandefjord 1 554,5  349,4  260,4  313,0 68,4  563,3 3,6 5,7 1,0
0709 Larvik 1 355,7  331,6  248,6  216,5 65,4  493,6 1,8 4,6 0,9
0711 Svelvik  189,9 51,0 41,7 23,8 10,3 63,1 1,4 5,0 1,7
0713 Sande  218,9 62,4 47,7 23,6 12,2 72,8 4,5 7,3 -2,8
0714 Hof 84,7 22,8 18,1 11,6 4,5 27,8 1,1 2,8 -1,7
0716 Re  236,6 63,9 49,6 31,9 12,6 78,6 2,4 5,1 -0,9
0719 Andebu  137,6 36,8 28,8 17,1 7,2 47,7 4,3 6,2 -1,9
0720 Stokke  323,9 80,0 61,9 56,0 15,9  110,1 -4,4 3,1 0,8
0722 Nøtterøy  700,3  182,6  136,4 79,8 35,6  265,9 1,0 4,5 0,2
0723 Tjøme  128,9 39,5 27,7 11,5 7,6 42,6 0,7 4,6 0,2
0728 Lardal 64,9 17,5 13,3 10,1 3,5 20,4 0,5 2,3 -2,5
                   
08 Telemark 5 350,0 1 380,3  981,9 1 039,1  271,5 1 677,3 1,7 3,3 -2,0
0805 Porsgrunn 1 190,2  275,9  205,5  229,8 54,7  424,3 3,1 3,5 -3,5
0806 Skien 1 721,4  408,8  308,9  378,0 80,8  544,9 3,0 4,6 -1,1
0807 Notodden  395,2  100,1 70,4 92,2 19,6  112,8 2,6 5,6 -1,7
0811 Siljan 64,9 18,6 14,5 6,4 3,7 21,7 -0,3 3,6 0,5
0814 Bamble  455,8  114,6 90,0  101,9 23,6  125,6 -3,9 4,1 1,5
0815 Kragerø  287,1 76,1 57,7 46,1 15,2 92,0 -0,8 1,2 -2,3
0817 Drangedal 97,8 27,4 21,5 12,5 5,3 31,1 2,0 2,4 -2,9
0819 Nome  189,4 51,2 36,5 29,3 9,9 62,6 2,1 1,1 -4,0
0821 Bø  145,8 38,5 29,2 23,9 7,6 46,7 2,8 3,9 0,1
0822 Sauherad  109,3 29,1 23,3 17,0 5,7 34,1 -1,3 4,6 -2,0
0826 Tinn  215,9 73,0 37,5 32,1 13,9 59,4 -2,0 -2,6 -7,2
0827 Hjartdal 44,5 15,5 8,5 6,0 2,9 11,7 0,6 3,4 -1,0
0828 Seljord 89,8 24,4 16,7 16,4 4,6 27,7 4,3 4,5 -0,2
0829 Kviteseid 66,4 19,4 14,0 10,2 3,7 19,1 3,5 5,7 -1,0
0830 Nissedal 38,5 13,7 7,2 5,0 2,6 10,1 0,0 0,1 -2,7
0831 Fyresdal 35,1 12,0 6,8 5,8 2,3 8,2 1,3 -1,9 -2,4
0833 Tokke 80,8 32,4 13,9 10,2 6,1 18,1 5,4 4,1 1,9
0834 Vinje  122,2 49,8 19,8 16,4 9,2 27,0 0,2 0,8 -5,4
                   
09 Aust-Agder 3 277,9  836,0  599,6  583,8  164,4 1 094,1 3,8 5,3 0,7
0901 Risør  186,2 48,4 37,6 31,9 9,6 58,7 6,5 5,4 -1,0
0904 Grimstad  580,3  145,6  105,3  117,0 28,2  184,2 2,0 7,9 3,3
0906 Arendal 1 428,4  322,9  247,6  272,0 65,2  520,7 5,9 6,0 2,6
0911 Gjerstad 57,4 15,6 12,6 9,3 3,1 16,8 0,7 3,3 -1,8
0912 Vegårshei 43,4 11,9 9,4 6,8 2,3 13,1 2,9 5,7 -2,9
0914 Tvedestrand  161,4 43,3 31,2 24,0 8,8 54,2 1,3 2,6 0,2
0919 Froland  123,4 36,1 25,4 12,8 7,0 42,0 -0,7 7,4 1,1
0926 Lillesand  282,9 74,1 55,0 45,8 14,2 93,9 2,1 6,8 1,0
0928 Birkenes  115,6 29,3 22,6 23,8 5,7 34,2 1,5 4,2 -1,7
0929 Åmli 39,3 12,7 7,9 5,9 2,0 10,7 -14,0 -14,5 -41,1
0935 Iveland 28,8 10,2 6,2 2,9 2,0 7,4 13,0 13,3 7,7
0937 Evje og Hornnes 88,1 25,1 18,3 12,1 4,8 27,8 5,3 6,0 -0,2
0938 Bygland 35,0 10,6 6,8 6,4 2,1 9,2 -1,2 0,7 8,4
0940 Valle 47,4 19,0 7,5 6,7 3,5 10,6 2,2 2,7 -0,5
0941 Bykle 60,4 31,3 6,3 6,6 5,8 10,4 7,4 -2,6 -3,1
                   
10 Vest-Agder 5 513,5 1 327,2  955,0 1 191,1  262,2 1 778,2 4,9 6,3 4,4
1001 Kristiansand 2 990,8  636,6  469,7  770,3  126,8  987,5 4,8 5,8 2,8
1002 Mandal  401,8  106,8 80,5 67,8 21,2  125,5 7,6 10,4 5,6
1003 Farsund  287,3 75,7 56,2 54,9 14,6 85,9 4,4 7,5 43,6
1004 Flekkefjord  297,1 73,0 52,3 48,7 14,4  108,6 5,1 5,9 2,8
1014 Vennesla  358,5 92,8 71,7 61,4 18,9  113,7 9,3 12,9 8,6
1017 Songdalen  150,2 38,0 31,1 23,3 7,6 50,2 0,2 4,3 0,9
1018 Søgne  283,3 73,9 57,3 39,2 14,5 98,5 6,0 8,9 3,3
1021 Marnardal 55,5 16,6 10,8 9,2 3,2 15,7 -1,8 0,6 -5,2
1026 Åseral 32,3 12,4 4,7 4,4 2,3 8,5 0,6 -18,1 -20,2
1027 Audnedal 42,9 10,7 8,1 8,4 2,1 13,7 7,4 1,8 -2,0
1029 Lindesnes  115,0 32,7 24,2 15,1 6,4 36,6 6,0 9,6 4,6
1032 Lyngdal  204,8 53,0 39,4 40,8 10,4 61,2 5,1 5,7 0,5
1034 Hægebostad 38,7 11,0 8,2 6,2 2,1 11,2 0,8 0,0 10,3
1037 Kvinesdal  172,2 55,0 30,7 29,3 10,7 46,6 0,5 4,1 0,8
1046 Sirdal 83,1 38,9 10,1 12,2 7,2 14,7 -0,9 1,8 -1,7
                   
11 Rogaland 17 341,9 3 662,0 2 676,9 4 680,8  738,6 5 583,6 6,3 7,3 3,5
1101 Eigersund  441,2  109,8 81,6 79,6 22,1  148,2 2,9 3,8 -0,4
1102 Sandnes 2 374,0  526,6  394,6  501,2  105,9  845,7 4,3 5,6 0,9
1103 Stavanger 6 845,7 1 229,8  880,1 2 357,1  251,5 2 127,2 9,5 9,7 4,7
1106 Haugesund 1 208,6  271,2  206,4  288,8 55,2  387,1 1,4 6,8 3,0
1111 Sokndal 95,5 25,5 19,2 17,2 5,1 28,5 1,9 3,8 1,3
1112 Lund  102,2 22,7 17,2 24,2 4,3 33,8 1,1 1,1 -4,5
1114 Bjerkreim 72,9 19,6 15,1 10,5 3,8 23,8 4,3 3,8 -1,4
1119 Hå  465,9  120,8 91,2 81,5 23,9  148,4 4,1 7,4 3,1
1120 Klepp  535,6  126,8 96,7 97,1 25,3  189,7 6,1 9,0 4,8
1121 Time  483,6  125,9 96,8 72,8 25,0  163,1 6,1 9,5 5,6
1122 Gjesdal  279,3 75,3 57,6 38,8 15,1 92,5 -1,0 1,3 -0,3
1124 Sola 1 467,1  209,2  147,3  670,5 42,3  397,8 9,8 9,0 8,9
1127 Randaberg  381,5 88,1 67,3 49,0 17,6  159,4 6,4 9,7 6,6
1129 Forsand 45,8 19,8 6,1 6,2 3,7 9,9 2,7 2,6 2,3
1130 Strand  306,0 79,1 62,7 39,8 16,2  108,3 4,6 6,4 3,8
1133 Hjelmeland 96,6 34,7 15,7 14,5 6,4 25,2 17,2 5,6 2,1
1134 Suldal  146,6 54,2 21,2 21,0 10,1 40,0 -2,9 -5,0 -7,9
1135 Sauda  146,0 43,5 27,3 17,8 8,6 48,9 5,1 7,6 4,2
1141 Finnøy 75,4 21,2 15,9 11,9 4,0 22,4 4,7 8,7 2,7
1142 Rennesøy 99,2 28,3 22,0 10,1 5,9 32,9 8,1 12,4 14,8
1144 Kvitsøy 14,3 3,8 3,0 2,0 0,7 4,8 9,4 9,5 -2,1
1145 Bokn 23,0 6,5 4,8 3,7 1,3 6,7 3,7 9,6 6,0
1146 Tysvær  237,3 67,1 53,5 35,0 13,3 68,3 -2,1 3,4 -1,4
1149 Karmøy 1 127,0  284,2  224,1  179,1 58,3  381,2 2,5 5,9 5,0
1151 Utsira 6,9 1,9 1,5 1,2 0,4 1,9 -0,5 -1,1 -9,7
1154 Vindafjord  150,5 39,6 27,7 22,4 7,2 53,7 1,3 1,1 -5,1
1159 Ølen  114,1 26,9 20,3 27,7 5,2 34,0 6,0 3,5 -1,0
                   
12 Hordaland 17 383,6 3 935,0 2 913,6 3 786,0  784,1 5 964,9 -2,8 5,7 1,4
1201 Bergen 10 823,4 2 222,9 1 660,5 2 702,0  442,4 3 795,6 -6,5 6,5 1,6
1211 Etne  105,2 30,7 21,2 13,6 5,8 33,8 1,2 0,6 -7,4
1216 Sveio  112,6 32,3 25,7 12,4 6,3 35,9 1,0 3,7 -1,1
1219 Bømlo  318,3 80,5 60,0 61,9 16,4 99,5 -0,1 3,3 3,8
1221 Stord  622,9  129,8  102,5  166,6 26,5  197,6 6,9 5,8 -0,4
1222 Fitjar 86,4 21,8 17,4 13,8 4,4 29,0 -2,0 1,4 -1,3
1223 Tysnes 75,5 20,5 15,5 11,8 3,9 23,8 -0,6 4,1 0,4
1224 Kvinnherad  446,4  114,7 78,7 67,3 22,4  163,2 5,4 6,2 1,1
1227 Jondal 34,2 10,3 6,1 5,7 2,0 10,1 9,8 13,0 9,3
1228 Odda  278,5 74,5 43,8 44,5 14,7  101,1 1,8 -8,3 -10,1
1231 Ullensvang  105,6 29,1 20,1 14,6 5,6 36,2 0,9 3,1 -2,0
1232 Eidfjord 44,3 23,0 5,5 4,3 4,3 7,1 6,1 4,7 4,8
1233 Ulvik 37,7 14,2 6,2 5,0 2,7 9,5 5,2 -1,6 -3,2
1234 Granvin 24,0 6,8 5,3 3,7 1,3 6,8 -0,4 -0,5 -4,8
1235 Voss  418,1  114,0 76,6 68,1 22,4  136,9 7,4 3,9 1,1
1238 Kvam  249,8 68,1 48,6 41,0 13,2 78,8 3,0 3,9 -1,1
1241 Fusa  132,9 29,6 21,7 33,5 5,7 42,4 -2,8 -1,9 -6,1
1242 Samnanger 67,6 21,0 14,3 7,0 4,1 21,1 4,9 5,9 2,8
1243 Os  489,3  125,8 97,7 62,6 25,6  177,5 4,5 6,4 5,0
1244 Austevoll  200,3 40,6 28,4 46,2 8,2 77,0 -0,4 -2,9 0,3
1245 Sund  154,8 41,6 33,2 22,8 8,5 48,7 1,1 3,3 1,9
1246 Fjell  643,5  159,3  129,2  106,2 32,9  215,9 6,0 8,4 4,8
1247 Askøy  603,9  163,2  135,0 70,0 33,2  202,6 7,7 9,7 2,5
1251 Vaksdal  118,7 37,1 22,3 21,6 7,3 30,5 3,3 9,7 4,0
1252 Modalen 20,6 10,1 2,1 3,2 1,9 3,4 5,0 -2,2 -4,2
1253 Osterøy  193,8 51,4 37,2 31,2 10,4 63,6 0,6 2,7 -1,7
1256 Meland  166,5 43,4 33,9 30,2 8,6 50,3 0,7 10,9 4,9
1259 Øygarden  111,4 30,9 25,0 16,7 6,2 32,7 14,3 20,4 17,9
1260 Radøy  120,2 33,1 26,1 19,4 6,6 35,0 2,1 4,9 1,0
1263 Lindås  420,8  107,4 84,4 59,3 21,7  148,0 4,4 5,8 3,1
1264 Austrheim 91,2 23,8 16,5 12,8 4,5 33,5 -6,3 -0,7 -3,8
1265 Fedje 17,1 4,9 3,7 2,1 1,0 5,4 -3,7 0,4 -2,8
1266 Masfjorden 48,4 18,6 9,2 4,8 3,5 12,3 1,0 1,4 -3,3
                   
14 Sogn og Fjordane 3 407,6  918,8  631,4  586,9  178,8 1 091,7 3,8 2,4 -0,8
1401 Flora  399,9 91,7 70,7 69,6 18,4  149,5 9,1 3,8 -0,1
1411 Gulen 76,7 17,4 13,4 11,6 3,4 30,9 8,7 4,7 4,4
1412 Solund 30,3 9,2 6,2 3,0 1,8 10,1 7,8 19,4 23,6
1413 Hyllestad 38,1 10,4 7,8 7,7 2,0 10,2 -3,4 -1,1 -6,8
1416 Høyanger  148,8 45,4 28,3 22,6 8,8 43,8 -4,1 -16,6 -20,2
1417 Vik 90,6 27,2 15,1 14,0 5,2 29,2 4,7 0,3 -1,2
1418 Balestrand 40,3 11,9 8,2 7,1 2,3 10,7 -2,2 2,7 -2,4
1419 Leikanger 93,2 17,9 14,0 38,0 3,6 19,6 3,0 2,2 1,1
1420 Sogndal  205,5 54,7 40,3 39,3 10,7 60,5 7,6 7,1 2,3
1421 Aurland 73,6 34,4 10,3 8,5 6,4 14,0 1,2 7,0 5,2
1422 Lærdal 69,5 25,3 13,1 7,6 4,8 18,6 2,3 4,2 1,5
1424 Årdal  209,3 65,5 40,5 23,9 13,0 66,3 0,5 2,6 -1,4
1426 Luster  152,4 57,3 25,7 18,4 10,8 40,1 4,4 5,1 3,1
1428 Askvoll 76,8 21,9 16,9 9,7 4,3 24,0 -6,3 -5,0 -6,9
1429 Fjaler 81,1 20,7 15,2 12,2 4,0 29,0 9,4 7,2 -0,8
1430 Gaular 73,4 19,5 15,2 12,4 3,8 22,5 2,1 0,3 -2,2
1431 Jølster 70,8 21,8 16,1 8,0 4,2 20,7 -2,4 0,7 -2,4
1432 Førde  436,2 91,9 72,4  117,4 18,3  136,2 2,7 6,8 0,7
1433 Naustdal 64,8 18,9 15,5 6,9 3,8 19,7 -0,1 1,8 -2,4
1438 Bremanger  117,2 38,0 22,5 18,2 7,4 31,0 -0,2 0,8 -0,3
1439 Vågsøy  201,8 51,6 38,3 31,4 10,1 70,4 1,2 1,4 1,4
1441 Selje 73,4 20,2 15,8 8,4 4,0 24,9 -4,1 4,2 7,3
1443 Eid  161,3 44,0 34,2 20,9 8,6 53,5 1,6 6,0 1,8
1444 Hornindal 27,6 8,5 6,4 3,0 1,6 8,1 5,3 9,0 6,5
1445 Gloppen  191,7 43,9 31,4 26,0 8,3 82,0 21,0 0,9 -2,5
1449 Stryn  203,6 49,5 37,9 40,8 9,3 66,1 5,2 2,4 -2,4
                   
15 Møre og Romsdal 8 276,6 1 995,6 1 497,0 1 600,3  394,2 2 789,6 -0,1 5,0 2,0
1502 Molde 1 019,7  208,5  159,1  302,8 40,5  308,8 0,1 6,9 -0,5
1503 Kristiansund  570,8  138,4  107,7  106,0 28,2  190,6 2,1 5,8 -0,9
1504 Ålesund 1 613,7  370,8  268,6  357,6 74,2  542,4 -1,3 8,7 6,9
1511 Vanylven  108,0 26,8 20,0 15,9 5,2 40,1 4,2 -3,8 -3,7
1514 Sande 69,0 18,1 14,3 12,1 3,6 20,9 -4,6 -2,9 -5,3
1515 Herøy  334,5 73,7 53,1 60,0 14,6  133,1 0,6 -0,3 6,3
1516 Ulstein  283,0 59,1 44,0 59,7 11,0  109,2 -19,1 0,0 -1,1
1517 Hareid  143,7 34,6 27,5 30,1 6,8 44,8 1,1 3,3 -1,1
1519 Volda  242,4 61,7 46,4 47,2 12,0 75,2 -1,4 0,8 -3,1
1520 Ørsta  294,5 74,2 56,5 50,7 14,8 98,3 3,0 2,3 0,8
1523 Ørskog 61,6 15,8 12,4 9,9 3,1 20,3 -1,2 5,0 0,2
1524 Norddal 55,0 20,0 10,0 8,2 3,8 13,1 -0,9 -2,7 -7,2
1525 Stranda  147,0 39,0 28,9 23,9 7,6 47,6 7,1 9,4 3,9
1526 Stordal 31,8 7,6 5,7 7,1 1,4 9,9 -24,3 3,8 -3,5
1528 Sykkylven  343,5 68,2 53,4 71,2 13,0  137,7 12,9 20,0 12,8
1529 Skodje  107,5 27,6 22,8 17,8 5,9 33,3 9,9 14,5 20,6
1531 Sula  228,9 54,4 43,5 38,7 10,8 81,5 -1,3 3,5 -1,7
1532 Giske  179,5 49,2 39,0 21,7 9,9 59,7 0,5 4,6 -1,0
1534 Haram  292,6 72,3 53,7 54,9 14,3 97,3 -5,5 -1,3 -1,8
1535 Vestnes  191,9 47,8 36,5 39,5 9,6 58,6 0,4 9,8 12,3
1539 Rauma  248,4 56,1 41,6 40,6 11,1 98,9 4,2 2,6 0,7
1543 Nesset 81,3 25,4 16,2 12,4 4,9 22,5 -7,3 -6,1 -9,7
1545 Midsund 52,9 14,6 10,7 7,5 2,9 17,1 -3,9 -5,4 -3,4
1546 Sandøy 62,6 12,1 8,8 7,8 2,3 31,5 -12,6 0,4 0,2
1547 Aukra 84,9 23,0 18,1 12,6 4,6 26,5 1,5 5,3 1,5
1548 Fræna  258,8 66,5 53,6 40,0 13,2 85,6 5,4 7,6 3,8
1551 Eide 94,0 23,7 18,8 13,3 4,6 33,7 4,3 6,0 0,4
1554 Averøy  150,5 38,8 31,8 24,7 7,9 47,3 1,2 5,9 4,8
1556 Frei  135,1 38,1 31,7 13,3 7,7 44,3 3,1 7,7 2,7
1557 Gjemnes 66,4 19,9 15,4 7,3 3,8 20,0 6,6 11,6 19,1
1560 Tingvoll 76,3 20,4 15,9 11,2 4,1 24,7 4,0 4,5 -0,5
1563 Sunndal  250,8 72,2 48,5 32,4 14,3 83,3 4,9 1,1 -2,1
1566 Surnadal  169,2 46,6 31,4 20,8 9,0 61,3 -1,3 2,2 1,3
1567 Rindal 50,5 16,5 10,3 5,4 3,1 15,3 -1,7 2,9 -3,0
1569 Aure 60,8 18,4 14,5 5,8 3,5 18,7 -1,0 1,2 -4,0
1571 Halsa 37,6 11,6 8,6 3,9 2,3 11,2 -9,6 -3,1 -8,9
1572 Tustna 21,3 6,2 4,9 2,1 1,2 6,9 1,2 1,0 -2,1
1573 Smøla 56,6 17,4 13,2 3,9 3,4 18,5 1,1 5,5 1,1
                   
16 Sør-Trøndelag 9 528,0 2 239,6 1 717,7 2 062,2  443,5 3 065,0 4,8 8,2 1,4
1601 Trondheim 6 501,0 1 388,8 1 072,9 1 643,5  275,2 2 120,6 5,6 8,3 1,4
1612 Hemne  108,6 30,7 23,2 13,8 6,0 35,0 4,2 8,4 2,7
1613 Snillfjord 21,5 7,0 4,9 2,1 1,3 6,2 -0,4 2,1 -3,0
1617 Hitra 93,1 26,6 22,0 11,2 5,3 28,0 -0,1 6,2 -1,4
1620 Frøya 91,8 25,2 21,4 13,6 5,0 26,6 -6,2 7,4 -10,7
1621 Ørland  146,8 37,7 28,7 20,3 7,6 52,5 -0,5 -1,1 -4,6
1622 Agdenes 42,5 11,3 8,5 7,8 2,2 12,7 1,0 1,0 -6,8
1624 Rissa  148,4 41,3 31,7 24,1 8,1 43,3 -5,8 -0,1 -4,3
1627 Bjugn  108,2 28,5 23,6 15,5 5,7 34,9 2,9 3,8 -1,9
1630 Åfjord 72,6 20,6 16,2 7,8 4,0 24,0 -1,2 1,7 -4,4
1632 Roan 20,5 6,5 4,9 1,8 1,3 6,0 3,2 7,0 6,7
1633 Osen 23,6 7,1 5,7 1,8 1,4 7,6 -14,3 -3,1 -2,1
1634 Oppdal  174,3 48,1 35,2 19,8 9,1 62,1 5,2 2,9 -9,7
1635 Rennebu 64,7 21,1 12,9 9,0 4,0 17,7 3,6 2,6 -4,0
1636 Meldal 96,4 26,4 19,4 14,9 5,0 30,6 4,8 4,5 -2,7
1638 Orkdal  320,5 77,3 60,7 70,4 15,7 96,5 -1,0 2,7 -6,2
1640 Røros  151,7 42,3 31,5 20,2 8,0 49,6 4,6 4,6 -2,4
1644 Holtålen 46,6 13,9 11,2 4,5 2,7 14,4 -0,6 2,0 -3,4
1648 Midtre Gauldal  141,5 36,9 28,8 24,0 7,2 44,5 3,4 4,7 -0,3
1653 Melhus  367,3  100,9 82,3 48,6 20,0  115,5 3,4 6,2 -1,3
1657 Skaun  146,7 42,2 35,5 14,9 8,6 45,5 4,2 6,8 3,5
1662 Klæbu  145,4 43,0 33,8 16,6 8,9 43,2 5,8 11,3 8,0
1663 Malvik  339,1 93,1 77,3 37,1 19,4  112,3 6,4 9,3 6,7
1664 Selbu  101,9 29,5 20,8 16,3 5,7 29,6 2,9 4,5 -0,7
1665 Tydal 53,0 33,6 4,4 2,5 6,2 6,4  144,1  299,9  304,2
                   
17 Nord-Trøndelag 3 494,1  902,2  707,9  612,3  178,9 1 092,8 6,7 8,5 2,4
1702 Steinkjer  651,9  145,0  113,7  149,4 29,0  214,8 13,9 7,9 1,4
1703 Namsos  319,9 90,0 72,4 29,7 17,9  109,9 3,4 6,4 -0,2
1711 Meråker 69,4 19,6 12,5 13,1 3,9 20,3 1,9 5,1 0,8
1714 Stjørdal  557,5  143,9  116,8 90,2 29,0  177,5 3,6 3,7 0,7
1717 Frosta 54,6 15,1 11,6 8,1 3,0 16,8 0,3 1,3 -1,8
1718 Leksvik 93,2 22,9 18,9 16,9 4,5 30,0 1,9 -2,4 -6,6
1719 Levanger  561,8  129,6  103,8  142,2 25,6  160,6 9,3 8,0 1,5
1721 Verdal  377,9 91,0 74,2 75,9 18,1  118,7 6,3 6,2 -1,1
1723 Mosvik 20,1 6,3 4,4 3,1 1,2 5,1 2,5 8,6 3,7
1724 Verran 58,7 17,2 11,9 10,4 3,4 15,9 3,7  503,7 1 033,6
1725 Namdalseid 35,0 10,2 8,4 3,7 2,0 10,7 7,7 7,4 -1,2
1729 Inderøy  143,1 39,7 32,1 20,4 8,0 42,9 5,0 8,4 3,9
1736 Snåsa 47,1 14,6 10,9 5,1 2,9 13,8 3,3 3,0 -1,0
1738 Lierne 34,1 11,3 7,5 3,2 2,2 9,9 8,1 7,7 0,4
1739 Røyrvik 14,4 5,8 2,8 1,3 1,1 3,4 0,1 0,4 -4,5
1740 Namsskogan 27,2 12,1 4,6 2,1 2,3 6,1 1,1 -0,3 -1,4
1742 Grong 64,8 20,9 13,8 5,4 4,0 20,6 4,1 2,2 -2,4
1743 Høylandet 28,0 8,2 6,8 2,2 1,6 9,2 4,6 6,5 -0,7
1744 Overhalla 83,6 24,6 19,9 6,9 4,8 27,3 5,8 9,0 3,0
1748 Fosnes 14,0 4,3 3,5 1,2 0,9 4,1 12,9 14,4 7,0
1749 Flatanger 24,1 7,1 5,8 2,3 1,3 7,5 -1,7 -3,3 -19,4
1750 Vikna 90,1 25,7 21,5 8,5 5,0 29,4 3,6 8,1 -0,6
1751 Nærøy  110,4 32,9 26,7 9,8 6,5 34,4 6,5 6,7 1,7
1755 Leka 13,3 4,1 3,3 1,2 0,8 3,9 1,0 1,2 -1,7
                   
18 Nordland 6 404,4 1 789,5 1 360,0  741,5  359,1 2 154,2 3,5 4,5 0,1
1804 Bodø 1 468,5  373,8  295,8  251,9 76,1  470,9 3,9 4,7 0,7
1805 Narvik  536,3  153,9  112,5 65,3 30,8  173,9 6,9 7,3 1,2
1811 Bindal 39,8 14,0 8,1 3,8 2,7 11,3 2,5 -0,4 -3,8
1812 Sømna 40,0 12,1 10,1 3,4 2,4 11,9 6,3 9,8 2,9
1813 Brønnøy  183,6 49,3 40,8 20,5 9,9 63,1 5,9 8,0 2,8
1815 Vega 27,2 8,4 6,9 2,0 1,6 8,3 5,4 8,1 2,5
1816 Vevelstad 9,9 3,0 2,4 1,0 0,6 2,9 -6,1 -4,5 -12,9
1818 Herøy 39,1 11,4 9,6 3,6 2,3 12,2 10,3 14,4 9,9
1820 Alstahaug  180,7 51,3 42,1 16,3 10,3 60,7 -0,4 2,7 -1,7
1822 Leirfjord 39,2 11,4 9,5 3,3 2,3 12,7 3,3 1,2 -8,0
1824 Vefsn  457,0  103,3 80,0 39,2 20,8  213,6 1,3 3,2 -0,4
1825 Grane 32,7 10,8 7,4 2,7 2,1 9,7 1,4 0,9 -3,1
1826 Hattfjelldal 30,7 10,6 7,0 2,8 2,0 8,3 -0,8 4,9 -1,4
1827 Dønna 29,9 8,9 7,3 2,9 1,8 9,0 2,0 3,4 -1,7
1828 Nesna 42,0 11,1 9,1 7,4 2,2 12,2 -0,2 -4,2 -10,2
1832 Hemnes  120,9 49,3 23,1 7,4 9,5 31,6 3,2 4,8 3,3
1833 Rana  713,7  194,9  147,5 99,3 39,4  232,5 2,8 0,3 -2,3
1834 Lurøy 40,4 11,7 9,3 4,5 2,2 12,6 -5,4 -1,7 -7,1
1835 Træna 11,8 3,3 2,7 1,4 0,7 3,7 -4,8 3,6 0,8
1836 Rødøy 29,1 8,5 6,5 2,6 1,7 9,7 6,5 7,1 3,5
1837 Meløy  186,2 61,0 38,3 15,8 12,2 58,9 2,0 7,2 0,8
1838 Gildeskål 48,0 15,2 10,6 4,2 2,9 14,9 -4,4 0,3 -3,9
1839 Beiarn 22,9 8,8 4,8 2,1 1,7 5,4 -5,4 -11,6 -13,3
1840 Saltdal  114,4 33,5 25,9 10,8 6,7 37,5 -0,8 5,5 0,1
1841 Fauske  239,3 74,9 53,4 18,3 14,6 78,0 3,5 2,4 -2,7
1842 Skjerstad 20,8 6,2 5,1 1,9 1,3 6,4 4,7 0,4 -3,1
1845 Sørfold 60,2 24,5 11,2 5,6 4,7 14,3 3,2 7,3 1,7
1848 Steigen 59,6 18,3 14,1 5,2 3,7 18,3 4,5 5,8 1,5
1849 Hamarøy 47,9 15,1 9,1 3,9 3,0 16,8 10,0 4,5 -0,2
1850 Tysfjord 48,2 15,8 11,0 4,1 3,1 14,3 -2,5 -1,3 -8,0
1851 Lødingen 58,1 17,2 13,4 4,1 3,5 19,9 3,6 7,1 2,9
1852 Tjeldsund 31,2 9,6 7,7 1,9 1,9 10,1 -0,2 1,6 -6,0
1853 Evenes 33,4 9,6 7,2 3,3 1,9 11,4 4,4 3,4 -3,3
1854 Ballangen 57,1 16,9 13,5 4,7 3,4 18,7 10,3 11,0 6,0
1856 Røst 14,6 4,0 3,1 1,6 0,8 5,1 -5,1 -5,5 -15,6
1857 Værøy 19,3 5,0 4,2 1,6 1,0 7,4 5,5 9,8 3,6
1859 Flakstad 34,0 10,3 7,5 2,5 2,0 11,6 3,8 7,6 -0,6
1860 Vestvågøy  236,4 68,7 55,7 17,8 13,8 80,3 4,5 6,8 2,4
1865 Vågan  226,9 61,7 51,1 21,2 12,4 80,5 4,0 7,7 2,0
1866 Hadsel  184,8 53,0 44,8 14,7 10,9 61,5 3,5 5,4 0,4
1867 Bø 57,2 17,0 13,9 4,8 3,4 18,1 6,4 5,3 2,6
1868 Øksnes  111,3 30,9 25,8 11,8 6,3 36,5 -2,9 5,4 1,7
1870 Sortland  259,3 64,4 53,4 25,7 13,1  102,6 12,0 7,8 5,2
1871 Andøy  132,9 38,1 30,9 10,6 7,7 45,5 0,3 3,3 -0,6
1874 Moskenes 28,2 8,8 6,3 2,0 1,8 9,2 6,9 10,7 12,4
                   
19 Troms 4 448,2 1 205,0  955,5  570,0  243,2 1 474,6 7,1 7,4 2,2
1901 Harstad  690,8  181,4  143,8 95,3 37,2  233,0 7,9 5,2 2,7
1902 Tromsø 2 275,9  553,9  444,7  379,8  112,0  785,5 8,9 10,3 4,0
1911 Kvæfjord 69,1 19,9 16,6 7,8 4,0 20,8 4,7 7,9 1,1
1913 Skånland 66,4 20,2 16,3 4,7 4,0 21,2 1,9 5,0 -2,9
1915 Bjarkøy 10,5 3,2 2,6 1,0 0,6 3,1 -1,2 -1,2 -2,8
1917 Ibestad 34,1 10,1 7,5 2,5 2,0 12,0 -1,4 1,1 -4,2
1919 Gratangen 22,9 6,9 5,5 2,3 1,4 6,8 1,1 3,9 -1,4
1920 Lavangen 20,4 6,1 4,9 1,8 1,2 6,3 8,6 7,3 5,1
1922 Bardu  117,8 40,2 26,1 6,3 8,2 36,9 9,2 9,4 6,4
1923 Salangen 49,5 14,8 12,0 4,1 3,0 15,6 5,8 6,6 1,5
1924 Målselv  193,5 57,5 43,5 12,2 11,7 68,6 0,8 -1,7 -5,0
1925 Sørreisa 78,5 22,4 18,3 4,9 4,5 28,4 6,1 5,1 -2,5
1926 Dyrøy 24,4 7,3 5,9 2,2 1,5 7,5 5,6 5,8 1,6
1927 Tranøy 34,3 10,0 8,4 3,1 2,0 10,8 -3,9 -3,5 -9,3
1928 Torsken 23,6 6,8 5,7 2,3 1,4 7,4 -11,6 0,0 8,7
1929 Berg 24,8 7,2 5,7 2,6 1,5 7,9 1,7 8,2 5,9
1931 Lenvik  276,7 77,8 61,4 26,0 15,3 96,2 6,0 5,8 -0,5
1933 Balsfjord  113,7 34,6 28,0 8,0 6,7 36,4 4,1 5,3 -3,2
1936 Karlsøy 44,2 16,6 14,1 0,7 3,3 9,5 2,7 4,2 1,9
1938 Lyngen 51,9 20,0 16,7 0,6 4,0 10,6 4,1 8,8 2,8
1939 Storfjord 34,7 14,9 10,2 0,2 2,9 6,4 8,0 8,7 3,7
1940 Gáivuotna - Kåfjord 34,2 14,5 10,7 0,1 2,8 6,0 8,8 10,7 4,3
1941 Skjervøy 49,9 18,6 15,6 0,8 3,9 11,0 5,0 9,4 6,1
1942 Nordreisa 84,1 30,1 24,9 0,5 6,1 22,5 4,8 6,1 0,3
1943 Kvænangen 22,4 9,9 6,4 0,1 1,9 4,1 2,2 5,6 -2,1
                   
20 Finnmark Finnmárku 1 476,4  542,8  437,4 14,8  111,9  369,5 5,0 9,1 5,5
2002 Vardø 42,2 17,6 13,2 0,1 4,1 7,2 -4,2 8,9 20,8
2003 Vadsø  127,3 46,4 37,6 1,1 9,4 32,7 2,0 4,4 -2,6
2004 Hammerfest  259,2 91,6 75,0 4,7 19,3 68,6 25,1 32,9 30,2
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 42,5 16,6 14,1 0,3 3,3 8,3 4,9 9,4 0,6
2012 Alta  348,1  126,0  100,6 4,7 25,8 91,0 3,3 8,4 6,5
2014 Loppa 20,1 7,8 6,5 0,1 1,6 4,2 -1,0 3,2 -4,2
2015 Hasvik 19,3 8,0 5,2 0,0 1,6 4,5 -19,8 -16,3 -21,1
2017 Kvalsund 17,3 6,9 5,3 0,1 1,4 3,6 1,7 3,5 -0,5
2018 Måsøy 29,5 10,1 7,8 0,2 2,0 9,3 -1,9 7,3 10,8
2019 Nordkapp 65,3 24,3 20,4 0,2 5,0 15,4 2,8 5,6 -0,4
2020 Porsanger 83,8 30,1 25,1 0,4 6,3 22,0 3,3 4,5 3,7
2021 Kárájohka - Karasjok 46,8 16,9 15,0 1,0 3,4 10,5 10,0 11,7 4,0
2022 Lebesby 28,5 11,6 8,1 0,1 2,4 6,4 3,7 3,1 -0,9
2023 Gamvik 19,5 7,2 6,1 0,1 1,5 4,5 -4,3 -2,9 -7,8
2024 Berlevåg 19,4 7,4 5,8 0,2 1,5 4,4 2,6 4,8 -4,0
2025 Deatnu - Tana 52,9 19,1 15,9 0,2 3,8 13,8 -3,6 8,0 -1,6
2027 Unjárga - Nesseby 15,6 6,2 5,0 0,0 1,3 3,1 3,8 7,4 2,3
2028 Båtsfjord 47,5 17,6 14,6 0,3 3,6 11,5 -2,4 1,1 -2,6
2030 Sør-Varanger  191,7 71,5 56,2 0,8 14,6 48,6 1,8 2,2 -2,5
                   
23 Kontinentalsokkelen 50 608,5 63,1 66,7  162,1 13,6 50 303,1 7,5  179,4 77,6
2311 Nordsjøen 50 109,1 0,0 0,0 0,0 0,0 50 109,1 8,0 . .
2312 Stavanger  499,4 63,1 66,7  162,1 13,6  194,0 -28,6  179,4 77,6

Standardtegn i tabeller