Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-juni 2003-2004. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt  225 439       234 027 3,8       39 181       41 167 5,1 8 117 8 138 0,3
                   
01 Østfold 8 251 8 615 4,4 1 957 2 044 4,4  410  403 -1,8
02 Akershus 23 634 24 070 1,8 4 968 5 200 4,7 1 038 1 022 -1,5
03 Oslo 35 458 36 734 3,6 6 085 6 195 1,8 1 236 1 209 -2,2
04 Hedmark 5 388 5 668 5,2 1 350 1 426 5,6  280  281 0,2
05 Oppland 5 475 5 528 1,0 1 380 1 442 4,5  286  281 -1,5
06 Buskerud 8 971 9 162 2,1 2 126 2 228 4,8  438  436 -0,5
07 Vestfold 7 622 7 740 1,5 1 749 1 835 4,9  362  363 0,2
08 Telemark 5 260 5 350 1,7 1 336 1 380 3,3  277  272 -2,0
09 Aust-Agder 3 159 3 278 3,8  794  836 5,3  163  164 0,7
10 Vest-Agder 5 255 5 514 4,9 1 248 1 327 6,3  251  262 4,5
11 Rogaland 16 311 17 342 6,3 3 414 3 662 7,3  714  739 3,5
12 Hordaland 17 883 17 384 -2,8 3 721 3 935 5,8  773  784 1,4
14 Sogn og Fjordane 3 284 3 408 3,8  897  919 2,4  180  179 -0,8
15 Møre og Romsdal 8 285 8 277 -0,1 1 901 1 996 5,0  386  394 2,0
16 Sør-Trøndelag 9 094 9 528 4,8 2 070 2 240 8,2  438  444 1,3
17 Nord-Trøndelag 3 275 3 494 6,7  832  902 8,5  175  179 2,4
18 Nordland 6 187 6 404 3,5 1 713 1 790 4,5  359  359 0,1
19 Troms 4 155 4 448 7,1 1 122 1 205 7,4  238  243 2,2
20 Finnmark Finnmárku 1 406 1 476 5,0  498  543 9,1  106  112 5,5
23 Kontinentalsokkelen 47 086 50 609 7,5 23 63  179,2 8 14 78,9
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
                   
I alt 40 390 42 235 4,6 29 457 30 250 2,7  108 294  112 237 3,6
                   
01 Østfold 1 669 1 690 1,3 1 507 1 567 4,0 2 708 2 911 7,5
02 Akershus 5 099 5 295 3,8 3 749 3 824 2,0 8 780 8 729 -0,6
03 Oslo 11 670 12 242 4,9 4 142 4 232 2,2 12 327 12 855 4,3
04 Hedmark  996 1 091 9,5 1 034 1 065 3,0 1 728 1 805 4,5
05 Oppland 1 015 1 000 -1,5 1 049 1 070 2,1 1 746 1 734 -0,7
06 Buskerud 1 833 1 819 -0,7 1 559 1 612 3,4 3 015 3 066 1,7
07 Vestfold 1 477 1 467 -0,7 1 342 1 378 2,7 2 692 2 698 0,2
08 Telemark 1 014 1 039 2,5  970  982 1,2 1 663 1 677 0,9
09 Aust-Agder  593  584 -1,6  584  600 2,6 1 024 1 094 6,8
10 Vest-Agder 1 152 1 191 3,4  915  955 4,4 1 689 1 778 5,3
11 Rogaland 4 259 4 681 9,9 2 568 2 677 4,3 5 357 5 584 4,2
12 Hordaland 3 701 3 786 2,3 2 817 2 914 3,4 6 870 5 965 -13,2
14 Sogn og Fjordane  544  587 7,8  619  631 2,0 1 043 1 092 4,6
15 Møre og Romsdal 1 579 1 600 1,4 1 452 1 497 3,1 2 968 2 790 -6,0
16 Sør-Trøndelag 1 970 2 062 4,7 1 643 1 718 4,6 2 974 3 065 3,1
17 Nord-Trøndelag  576  612 6,4  686  708 3,1 1 007 1 093 8,5
18 Nordland  629  742 17,9 1 332 1 360 2,1 2 154 2 154 0,0
19 Troms  463  570 23,1  916  956 4,3 1 417 1 475 4,1
20 Finnmark Finnmárku 16 15 -5,7  418  437 4,5  368  370 0,4
23 Kontinentalsokkelen  135  162 20,1  155 67 -56,9 46 766 50 303 7,6

Standardtegn i tabeller