Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mai 2004. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt mm. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  231 662,1 40 723,4 29 911,3 41 714,8 8 043,3  111 269,4 3,3 4,3 -0,3
                   
01 Østfold 8 504,5 2 013,1 1 543,5 1 674,3  396,2 2 877,5 4,1 3,9 -2,1
0101 Halden  823,5  203,0  154,9  172,2 40,6  252,9 3,7 5,5 1,3
0104 Moss  951,0  226,0  178,2  187,5 44,4  314,9 2,6 4,0 -4,4
0105 Sarpsborg 1 797,7  359,3  288,9  376,6 71,1  701,8 10,4 -2,2 -8,8
0106 Fredrikstad 2 432,8  553,6  427,2  556,6  108,7  786,7 2,0 6,5 -0,4
0111 Hvaler 99,2 31,4 21,9 10,1 5,8 30,0 6,1 8,4 5,4
0118 Aremark 34,4 10,9 7,0 4,2 2,0 10,3 -3,1 -0,2 3,8
0119 Marker 96,8 26,2 18,9 16,2 5,1 30,4 3,1 4,9 4,7
0121 Rømskog 18,1 4,8 3,6 2,7 0,9 6,1 0,8 2,0 -2,8
0122 Trøgstad  136,0 38,8 29,1 15,9 7,5 44,8 3,3 2,2 -1,8
0123 Spydeberg  165,4 43,9 30,4 23,1 8,5 59,6 9,1 8,9 6,5
0124 Askim  458,0  123,0 83,4 81,0 24,2  146,4 0,4 4,4 -0,7
0125 Eidsberg  322,2 79,0 60,2 58,7 15,4  109,0 3,5 4,1 -0,1
0127 Skiptvet 85,6 25,1 19,0 10,5 4,9 26,1 3,3 3,8 -1,0
0128 Rakkestad  204,8 54,5 40,3 32,9 10,4 66,6 -0,4 2,4 -3,5
0135 Råde  192,3 52,1 39,5 27,9 10,0 62,8 1,2 5,4 -0,5
0136 Rygge  445,8  113,2 87,1 74,3 22,8  148,4 4,3 5,5 -0,4
0137 Våler  110,5 31,2 24,6 11,5 6,2 37,0 -1,3 2,4 -1,7
0138 Hobøl  130,3 37,2 29,3 12,4 7,5 43,8 1,6 7,3 2,2
                   
02 Akershus 23 800,3 5 126,1 3 767,6 5 259,7 1 005,8 8 641,2 1,5 4,2 -1,9
0211 Vestby  464,6  114,6 92,9 67,0 23,3  166,8 4,7 6,1 2,8
0213 Ski  993,5  254,6  192,4  129,9 49,9  366,6 -1,3 2,7 -4,2
0214 Ås  530,8  129,2 97,4  112,3 25,5  166,4 -2,4 1,5 -3,3
0215 Frogn  505,4  137,0  101,4 48,1 27,6  191,2 0,8 7,1 -0,2
0216 Nesodden  541,9  147,3  117,4 57,3 30,0  189,8 4,8 6,2 0,2
0217 Oppegård 1 270,6  258,8  195,0  261,9 51,9  503,0 2,6 4,8 0,2
0219 Bærum 7 708,9 1 375,5  925,3 2 206,3  260,1 2 941,7 0,8 4,6 -1,2
0220 Asker 3 065,9  610,4  418,2  709,3  116,6 1 211,5 -3,9 1,4 -5,0
0221 Aurskog-Høland  376,3  100,6 80,7 51,6 19,8  123,5 2,4 5,4 0,7
0226 Sørum  449,0  119,0 89,0 46,4 23,9  170,8 1,8 6,6 3,0
0227 Fet  322,5 90,7 69,1 34,2 18,4  110,1 1,8 6,7 4,1
0228 Rælingen  489,2  140,6  114,6 33,6 28,7  171,6 5,1 7,4 3,4
0229 Enebakk  306,3 76,4 63,3 34,1 15,3  117,3 5,4 6,1 -1,0
0230 Lørenskog 1 502,9  313,7  243,2  397,2 64,5  484,3 0,5 2,0 -0,9
0231 Skedsmo 1 826,5  410,8  307,5  395,9 81,0  631,3 6,6 5,9 -0,4
0233 Nittedal  813,0  189,8  146,6  144,6 38,0  294,0 0,8 2,8 -19,1
0234 Gjerdrum  172,0 47,9 36,8 16,6 9,6 61,2 6,9 8,7 5,2
0235 Ullensaker 1 075,4  221,6  169,4  346,8 44,6  293,1 18,2 6,0 1,6
0236 Nes  503,5  143,0  113,9 53,7 28,6  164,3 1,5 4,3 -0,5
0237 Eidsvoll  538,7  146,4  115,1 76,0 28,8  172,4 -0,9 2,1 -2,7
0238 Nannestad  275,0 79,3 63,7 26,2 15,8 90,0 -0,3 2,3 -4,0
0239 Hurdal 68,5 18,9 14,8 10,8 3,8 20,2 -1,9 0,0 -4,6
                   
0301 Oslo 36 026,4 6 190,9 4 228,6 12 013,5 1 208,7 12 384,6 2,3 1,6 -1,9
                   
04 Hedmark 5 543,5 1 407,7 1 050,6 1 023,5  277,1 1 784,8 3,7 5,2 -0,2
0402 Kongsvinger  531,8  132,5 98,0 92,7 26,6  181,9 3,5 2,2 -1,7
0403 Hamar 1 147,0  237,0  176,5  239,3 47,1  447,1 9,4 8,3 4,2
0412 Ringsaker  885,4  222,6  171,6  187,0 44,3  259,9 0,1 4,6 -1,5
0415 Løten  176,9 49,6 39,9 21,9 10,0 55,6 5,3 7,0 3,0
0417 Stange  553,6  131,1  102,8  135,7 26,5  157,5 10,4 4,7 -0,5
0418 Nord-Odal  122,7 33,4 26,6 17,2 6,8 38,6 2,9 3,5 1,8
0419 Sør-Odal  209,5 58,5 44,0 29,4 11,3 66,3 4,2 8,1 0,1
0420 Eidskog  146,3 41,5 32,1 21,0 8,1 43,6 3,7 3,2 -4,6
0423 Grue  137,7 37,7 27,2 23,1 7,3 42,4 1,1 3,1 -0,9
0425 Åsnes  187,4 53,5 40,0 25,2 9,8 58,9 1,3 -0,5 -8,6
0426 Våler  100,1 27,0 19,9 18,7 5,1 29,4 -3,2 -0,3 -6,7
0427 Elverum  585,9  152,4  111,2  119,5 29,8  173,0 -2,4 11,2 4,6
0428 Trysil  180,8 52,1 35,4 29,9 9,8 53,6 1,2 0,3 -6,0
0429 Åmot  115,7 35,8 24,4 13,9 7,2 34,4 8,0 6,8 4,1
0430 Stor-Elvdal 64,4 20,2 14,3 6,2 3,9 19,8 0,4 2,1 -2,4
0432 Rendalen 45,8 16,8 9,6 4,2 3,2 12,1 2,4 3,8 -0,5
0434 Engerdal 29,1 8,8 6,9 3,6 1,7 8,2 2,2 1,3 -7,4
0436 Tolga 35,0 10,3 8,0 3,3 2,0 11,4 -4,0 1,2 -5,7
0437 Tynset  151,9 44,3 31,2 18,6 8,6 49,2 6,0 8,1 2,5
0438 Alvdal 58,7 18,7 12,6 5,4 3,5 18,5 1,3 1,3 -6,0
0439 Folldal 34,8 10,9 8,3 3,6 2,1 9,9 -4,2 -4,1 -7,3
0441 Os 43,1 12,9 10,1 4,1 2,5 13,5 -2,2 0,1 -8,1
                   
05 Oppland 5 470,7 1 426,8 1 058,3  992,0  278,0 1 715,5 1,2 4,9 -1,0
0501 Lillehammer  990,0  226,4  167,5  248,4 44,0  303,7 0,5 10,7 3,2
0502 Gjøvik  897,1  213,2  166,0  187,2 43,1  287,6 2,8 5,2 0,8
0511 Dovre 63,0 19,3 14,4 5,3 3,7 20,3 -2,5 -0,1 -4,3
0512 Lesja 48,7 15,6 10,7 5,0 2,9 14,4 -3,3 -4,1 -7,3
0513 Skjåk 58,7 19,4 12,4 6,4 3,6 16,9 8,0 7,4 2,1
0514 Lom 67,8 18,3 13,1 8,0 3,5 24,9 3,5 6,0 0,3
0515 Vågå 97,9 26,7 19,5 7,9 5,2 38,6 2,1 3,7 -1,1
0516 Nord-Fron  182,0 51,8 31,8 28,4 9,8 60,3 5,9 1,2 -4,3
0517 Sel  133,5 39,0 30,5 15,5 7,5 41,0 1,9 3,9 -4,6
0519 Sør-Fron 83,5 25,6 17,1 11,7 4,8 24,3 1,0 4,3 -1,4
0520 Ringebu  133,2 35,0 24,2 26,2 6,4 41,4 5,3 4,5 -4,0
0521 Øyer  130,4 38,7 27,0 20,5 7,5 36,8 -2,5 4,6 -0,6
0522 Gausdal  154,2 43,1 32,0 22,1 8,3 48,7 1,1 2,1 -6,7
0528 Østre Toten  384,0  102,9 81,2 60,6 19,9  119,4 3,1 5,1 -1,3
0529 Vestre Toten  421,4 98,5 76,0  110,3 19,9  116,6 -4,7 2,9 -2,1
0532 Jevnaker  189,3 48,5 38,3 34,3 9,6 58,6 6,3 11,7 4,5
0533 Lunner  241,9 67,7 55,2 23,9 13,9 81,1 2,2 5,8 1,3
0534 Gran  380,0 98,0 77,7 62,2 19,3  122,8 0,6 4,2 -1,7
0536 Søndre Land  138,8 38,2 29,6 21,2 7,5 42,3 -0,8 1,9 -5,3
0538 Nordre Land  174,8 48,5 34,5 27,9 9,3 54,6 0,1 2,9 -4,1
0540 Sør-Aurdal 79,8 25,3 16,6 7,7 4,7 25,6 0,3 4,4 -1,5
0541 Etnedal 30,4 9,5 6,9 3,4 1,7 8,9 1,1 3,5 -3,7
0542 Nord-Aurdal  199,8 56,1 37,3 29,4 10,8 66,2 1,2 0,1 -3,6
0543 Vestre Slidre 59,6 19,0 12,6 4,7 3,5 19,9 0,7 3,3 -2,2
0544 Øystre Slidre 85,7 25,7 17,7 9,2 4,8 28,3 -2,8 -1,8 -5,9
0545 Vang 45,2 16,5 8,6 4,6 3,1 12,4 4,1 3,6 -2,1
                   
06 Buskerud 9 038,0 2 192,6 1 586,7 1 804,6  428,4 3 025,7 1,5 3,9 -0,9
0602 Drammen 2 417,5  499,9  375,0  601,7 99,2  841,7 1,1 2,5 -3,3
0604 Kongsberg 1 040,3  233,4  165,2  268,6 46,3  326,8 -0,3 4,3 -1,1
0605 Ringerike  996,7  240,0  175,0  220,7 46,9  314,1 1,4 3,2 -1,2
0612 Hole  237,4 65,9 41,6 26,7 11,2 92,0 5,2 12,7 8,7
0615 Flå 25,0 7,9 5,4 3,1 1,5 7,2 0,9 4,1 0,4
0616 Nes  105,3 30,6 19,9 16,2 5,7 32,9 -2,4 -1,0 -7,2
0617 Gol  145,5 41,6 26,3 24,2 7,9 45,5 3,2 3,9 -1,6
0618 Hemsedal 78,5 22,4 13,2 13,8 4,2 24,9 -2,9 -3,0 -3,7
0619 Ål  151,4 45,3 26,4 22,5 8,5 48,6 1,2 3,5 -1,3
0620 Hol  176,7 60,0 28,7 28,1 11,1 48,8 1,3 8,1 4,0
0621 Sigdal 97,5 31,6 19,4 10,9 5,3 30,2 -2,7 -3,9 -6,7
0622 Krødsherad 68,1 18,1 12,2 12,6 3,4 21,8 -0,9 2,6 0,7
0623 Modum  387,6  103,3 75,6 66,5 20,4  121,7 0,6 2,2 -0,9
0624 Øvre Eiker  480,0  120,9 93,0 78,5 24,3  163,3 0,4 2,5 -1,5
0625 Nedre Eiker  650,3  166,5  135,4 89,3 33,2  225,8 4,0 5,6 1,1
0626 Lier  927,1  205,0  157,5  191,1 40,3  333,2 2,3 5,0 0,4
0627 Røyken  587,8  160,4  124,6 62,4 32,0  208,4 4,4 7,3 2,2
0628 Hurum  273,6 72,7 57,5 42,3 14,4 86,6 4,3 7,1 1,0
0631 Flesberg 69,8 21,1 13,7 10,2 4,0 20,8 -0,3 -0,5 -6,3
0632 Rollag 37,9 12,7 7,7 4,8 2,4 10,3 -1,1 0,2 -3,7
0633 Nore og Uvdal 84,1 33,3 13,3 10,5 6,1 20,9 0,1 1,8 -1,6
                   
07 Vestfold 7 630,1 1 812,2 1 359,9 1 434,6  357,5 2 665,9 1,2 4,8 0,2
0701 Horten  865,5  197,6  151,0  175,7 39,5  301,6 6,7 3,7 -2,8
0702 Holmestrand  279,5 75,1 57,2 42,2 15,0 90,0 1,1 5,9 0,8
0704 Tønsberg 1 595,3  325,1  235,0  450,1 64,5  520,7 -0,9 7,3 3,7
0706 Sandefjord 1 537,6  345,1  257,2  310,3 67,6  557,4 3,4 5,2 0,8
0709 Larvik 1 317,1  326,9  245,0  197,0 64,5  483,8 -0,2 4,2 0,7
0711 Svelvik  186,8 50,2 41,0 23,5 10,1 62,1 1,9 5,8 2,4
0713 Sande  214,3 61,1 46,7 23,3 11,9 71,3 4,2 7,0 -2,9
0714 Hof 82,5 22,1 17,5 11,4 4,3 27,1 1,6 3,7 -1,6
0716 Re  231,0 62,3 48,4 31,4 12,3 76,7 1,8 4,3 -1,6
0719 Andebu  129,1 35,0 27,4 14,5 6,8 45,4 -1,8 1,3 -6,6
0720 Stokke  318,2 78,4 60,7 55,2 15,5  108,4 -4,7 2,8 0,4
0722 Nøtterøy  681,9  177,1  132,3 78,8 34,4  259,2 -0,5 2,8 -1,8
0723 Tjøme  127,1 38,9 27,3 11,4 7,5 42,0 0,6 4,3 0,0
0728 Lardal 64,2 17,4 13,2 9,9 3,5 20,2 0,7 2,8 -1,0
                   
08 Telemark 5 321,5 1 371,3  973,5 1 031,8  269,7 1 675,2 1,6 3,1 -2,2
0805 Porsgrunn 1 177,7  270,1  201,2  226,9 53,6  426,0 2,5 1,7 -5,1
0806 Skien 1 703,7  403,9  305,3  376,1 79,8  538,7 2,4 3,8 -1,7
0807 Notodden  395,1 99,7 69,8 92,0 19,6  114,0 3,3 6,0 -1,0
0811 Siljan 64,4 18,4 14,3 6,4 3,7 21,5 -0,1 3,7 0,6
0814 Bamble  466,2  118,2 92,8  101,1 24,3  129,8 -2,1 6,6 3,5
0815 Kragerø  283,7 75,1 57,0 45,4 15,0 91,1 -1,0 1,1 -2,1
0817 Drangedal 97,1 27,1 21,3 12,5 5,3 30,9 2,2 2,4 -2,8
0819 Nome  189,7 51,3 36,6 29,2 10,0 62,7 3,4 2,8 -2,4
0821 Bø  144,5 38,1 28,9 23,7 7,5 46,4 1,2 1,9 -1,4
0822 Sauherad  107,8 28,7 22,9 17,0 5,6 33,6 -1,7 4,3 -2,7
0826 Tinn  217,4 74,0 37,5 32,0 14,1 59,8 -1,4 -1,6 -6,0
0827 Hjartdal 44,3 15,4 8,4 6,0 2,9 11,6 1,6 4,5 -0,2
0828 Seljord 89,5 24,3 16,7 16,2 4,6 27,7 4,3 4,8 0,2
0829 Kviteseid 65,4 19,0 13,8 10,2 3,6 18,8 2,8 4,7 -2,0
0830 Nissedal 38,4 13,7 7,2 5,0 2,6 10,1 0,9 0,8 -1,8
0831 Fyresdal 34,8 11,9 6,7 5,8 2,3 8,1 2,1 -1,0 -1,6
0833 Tokke 79,6 32,1 13,6 10,1 6,1 17,8 4,0 2,9 1,0
0834 Vinje  122,2 50,1 19,6 16,3 9,2 26,9 0,6 1,8 -4,0
                   
09 Aust-Agder 3 240,7  825,4  591,6  578,4  162,3 1 083,1 3,2 4,5 0,1
0901 Risør  183,6 47,7 37,1 31,4 9,5 57,9 3,6 1,8 -3,3
0904 Grimstad  572,2  143,1  103,5  116,3 27,7  181,7 1,7 7,3 2,5
0906 Arendal 1 414,9  319,1  244,7  270,3 64,4  516,5 5,3 5,1 2,1
0911 Gjerstad 57,3 15,6 12,6 9,3 3,1 16,8 1,9 4,8 -0,2
0912 Vegårshei 43,0 11,8 9,3 6,5 2,3 13,1 3,0 6,6 -2,3
0914 Tvedestrand  159,9 42,8 30,9 23,8 8,7 53,7 1,1 2,1 0,1
0919 Froland  121,4 35,5 24,9 12,8 6,9 41,4 -0,9 7,2 0,6
0926 Lillesand  277,4 72,5 53,9 44,8 13,9 92,3 1,7 6,6 0,7
0928 Birkenes  114,6 28,9 22,3 23,7 5,7 33,9 1,4 4,1 -1,9
0929 Åmli 39,4 12,7 7,9 5,9 2,1 10,8 -14,3 -14,7 -40,8
0935 Iveland 28,6 10,2 6,1 2,9 2,0 7,4 9,2 9,8 5,5
0937 Evje og Hornnes 86,8 24,7 18,0 11,9 4,8 27,4 3,9 4,4 -1,2
0938 Bygland 34,4 10,6 6,7 5,8 2,1 9,1 -2,5 0,9 9,3
0940 Valle 47,1 18,9 7,5 6,6 3,5 10,6 1,3 2,0 -0,6
0941 Bykle 59,9 31,2 6,2 6,5 5,7 10,3 7,0 -3,0 -3,4
                   
10 Vest-Agder 5 462,0 1 313,9  944,9 1 183,7  259,4 1 760,1 3,9 5,2 3,7
1001 Kristiansand 2 965,5  631,2  465,7  765,4  125,7  977,5 3,5 4,6 2,0
1002 Mandal  398,3  105,8 79,7 67,3 21,0  124,5 6,6 9,0 4,7
1003 Farsund  284,6 74,9 55,6 54,6 14,5 85,0 2,9 5,7 41,4
1004 Flekkefjord  295,2 72,6 52,0 48,0 14,3  108,2 4,4 5,0 1,9
1014 Vennesla  354,6 91,6 70,8 61,1 18,6  112,5 10,1 13,7 9,7
1017 Songdalen  147,9 37,2 30,5 23,2 7,4 49,5 -1,8 1,6 -0,9
1018 Søgne  277,7 72,0 55,8 39,3 14,1 96,5 4,8 7,0 1,4
1021 Marnardal 55,7 16,7 10,9 9,2 3,2 15,7 -0,6 2,0 -3,9
1026 Åseral 32,0 12,3 4,6 4,4 2,3 8,4 -1,0 -19,1 -20,6
1027 Audnedal 42,5 10,6 8,0 8,3 2,0 13,6 6,9 1,2 -2,7
1029 Lindesnes  115,1 32,8 24,3 15,0 6,4 36,7 7,6 10,9 6,1
1032 Lyngdal  202,1 52,2 38,8 40,6 10,2 60,4 3,8 3,9 -1,2
1034 Hægebostad 38,5 10,9 8,1 6,2 2,1 11,2 1,9 0,5 11,5
1037 Kvinesdal  169,3 54,1 30,0 28,9 10,5 45,7 -0,9 2,6 -0,6
1046 Sirdal 83,1 38,9 10,1 12,3 7,2 14,7 -0,7 1,9 -1,3
                   
11 Rogaland 17 227,8 3 632,9 2 654,3 4 664,7  732,0 5 543,9 5,4 5,8 2,0
1101 Eigersund  440,6  109,7 81,5 79,2 22,1  148,0 2,2 2,9 -0,9
1102 Sandnes 2 350,3  518,6  388,6  501,7  104,1  837,3 2,1 2,2 -2,9
1103 Stavanger 6 786,8 1 212,6  867,6 2 361,8  247,9 2 097,1 8,7 8,1 3,7
1106 Haugesund 1 217,6  275,0  209,1  287,0 55,7  390,7 1,1 6,3 2,0
1111 Sokndal 94,8 25,3 19,0 17,2 5,0 28,3 0,5 2,0 -0,4
1112 Lund  101,8 22,6 17,1 24,1 4,3 33,7 0,4 0,3 -5,4
1114 Bjerkreim 72,4 19,5 14,9 10,3 3,8 23,9 5,9 5,8 1,4
1119 Hå  460,4  119,5 90,2 80,2 23,6  146,9 3,4 6,3 2,1
1120 Klepp  530,1  125,1 95,4 96,8 25,0  187,8 5,0 7,4 3,2
1121 Time  479,5  124,7 95,8 72,5 24,8  161,7 4,7 7,6 3,9
1122 Gjesdal  275,0 74,0 56,6 38,4 14,8 91,2 -3,4 -1,5 -3,3
1124 Sola 1 490,0  218,0  153,5  657,9 44,0  416,7 12,3 14,7 13,2
1127 Randaberg  362,7 85,7 65,4 48,3 17,1  146,2 1,4 6,7 3,0
1129 Forsand 44,9 19,5 5,9 6,2 3,7 9,7 0,6 -0,9 -1,4
1130 Strand  304,7 78,7 62,4 39,7 16,1  107,8 3,1 4,4 2,1
1133 Hjelmeland 96,0 34,5 15,6 14,5 6,4 25,1 17,2 5,6 2,0
1134 Suldal  146,2 54,1 21,1 21,0 10,1 39,9 -3,3 -5,3 -8,0
1135 Sauda  145,9 43,4 27,2 17,8 8,6 48,9 4,4 6,8 3,8
1141 Finnøy 72,9 20,3 15,2 11,9 3,9 21,5 1,2 4,2 -0,5
1142 Rennesøy 96,8 27,5 21,4 10,1 5,8 32,0 6,1 10,0 12,1
1144 Kvitsøy 14,0 3,7 2,9 1,9 0,7 4,7 4,9 4,5 -5,5
1145 Bokn 22,6 6,5 4,9 3,2 1,3 6,8 3,2 11,7 8,0
1146 Tysvær  245,7 67,4 53,8 34,8 13,4 76,3 -1,6 0,1 -5,1
1149 Karmøy 1 107,6  279,6  220,5  177,2 57,4  373,0 0,3 3,4 2,8
1151 Utsira 7,2 2,0 1,6 1,2 0,4 2,0 7,2 6,3 -0,2
1154 Vindafjord  148,5 38,8 27,2 22,3 7,0 53,1 0,9 0,5 -5,4
1159 Ølen  112,8 26,6 20,0 27,4 5,1 33,6 6,2 3,8 -1,7
                   
12 Hordaland 17 233,9 3 897,5 2 883,5 3 760,2  775,4 5 917,3 -3,7 4,2 -0,3
1201 Bergen 10 793,8 2 219,6 1 657,6 2 689,7  440,8 3 786,0 -7,0 5,1 0,2
1211 Etne  103,9 30,3 20,9 13,6 5,8 33,3 -0,8 -2,0 -9,9
1216 Sveio  110,0 31,5 25,0 12,3 6,2 35,1 -1,9 0,4 -4,2
1219 Bømlo  316,3 80,0 59,6 61,4 16,3 99,0 -1,5 1,5 2,2
1221 Stord  612,8  126,8  100,2  165,5 25,8  194,5 5,4 3,6 -2,5
1222 Fitjar 85,0 21,4 17,0 13,8 4,3 28,5 -3,8 -1,2 -3,4
1223 Tysnes 74,0 20,0 15,2 11,7 3,8 23,3 -3,2 0,8 -2,8
1224 Kvinnherad  433,1  111,3 76,0 64,4 21,7  159,7 1,9 2,5 -2,2
1227 Jondal 33,2 10,0 5,8 5,6 1,9 9,8 10,8 13,3 8,9
1228 Odda  275,8 73,4 42,7 44,3 14,4  100,9 0,8 -9,7 -11,3
1231 Ullensvang  104,7 28,8 19,9 14,5 5,5 35,9 0,4 2,6 -2,2
1232 Eidfjord 43,4 22,7 5,3 4,3 4,2 6,9 4,0 3,2 3,4
1233 Ulvik 37,3 14,0 6,1 5,0 2,7 9,4 3,1 -3,1 -4,9
1234 Granvin 23,6 6,7 5,2 3,7 1,3 6,7 -1,3 -1,6 -6,3
1235 Voss  416,1  113,5 76,3 67,8 22,3  136,3 16,3 13,8 7,8
1238 Kvam  246,9 67,3 48,0 40,7 13,0 78,0 1,8 2,5 -2,4
1241 Fusa  129,5 28,4 20,9 33,3 5,4 41,6 -6,0 -7,0 -10,5
1242 Samnanger 66,7 20,7 14,1 7,0 4,0 20,8 3,1 4,0 0,8
1243 Os  476,7  122,2 94,9 61,5 24,8  173,3 5,5 7,7 4,8
1244 Austevoll  196,7 40,0 28,0 46,1 8,1 74,6 -2,2 -4,6 -0,5
1245 Sund  151,6 40,6 32,4 22,6 8,3 47,7 -1,9 -0,4 -2,5
1246 Fjell  629,1  155,2  125,9  104,8 32,0  211,2 4,8 6,7 2,5
1247 Askøy  590,4  159,3  131,7 69,1 32,3  198,0 6,2 8,1 0,7
1251 Vaksdal  117,1 36,8 22,0 20,9 7,2 30,2 2,2 9,0 3,4
1252 Modalen 20,7 10,1 2,1 3,2 1,9 3,4 4,5 -2,4 -3,9
1253 Osterøy  190,7 50,4 36,5 31,3 10,2 62,3 -0,2 1,5 -2,9
1256 Meland  162,5 42,2 32,9 30,0 8,4 49,0 -2,1 7,1 0,5
1259 Øygarden  110,0 30,4 24,6 16,5 6,1 32,4 12,2 17,5 13,9
1260 Radøy  118,8 32,7 25,8 19,2 6,5 34,6 -0,6 1,6 -1,9
1263 Lindås  412,5  105,0 82,4 58,7 21,2  145,2 -1,8 -2,0 -5,1
1264 Austrheim 86,4 22,9 15,9 10,8 4,4 32,4 -17,9 -14,5 -17,8
1265 Fedje 17,1 4,9 3,7 2,1 1,0 5,4 -6,1 -2,4 -5,8
1266 Masfjorden 47,7 18,4 9,0 4,8 3,5 12,0 -0,1 0,4 -4,3
                   
14 Sogn og Fjordane 3 374,1  908,6  623,7  584,4  176,7 1 080,7 3,1 1,6 -1,6
1401 Flora  392,1 89,2 68,7 69,5 17,9  146,9 6,6 0,3 -3,5
1411 Gulen 77,3 17,6 13,5 11,6 3,5 31,0 8,2 4,1 4,5
1412 Solund 30,2 9,2 6,1 3,0 1,8 10,0 2,7 12,6 18,8
1413 Hyllestad 37,4 10,2 7,6 7,7 1,9 10,0 -4,7 -2,5 -7,7
1416 Høyanger  147,9 45,1 28,0 22,6 8,7 43,5 -4,7 -17,0 -20,6
1417 Vik 90,1 27,0 15,0 14,0 5,1 29,0 4,8 -0,1 -1,6
1418 Balestrand 39,9 11,8 8,1 7,1 2,3 10,6 -2,9 1,8 -3,2
1419 Leikanger 92,9 17,9 14,0 37,7 3,6 19,6 2,9 2,6 1,4
1420 Sogndal  204,1 54,2 39,9 39,2 10,6 60,2 7,1 6,4 1,9
1421 Aurland 73,9 34,6 10,4 8,4 6,4 14,1 1,4 7,3 5,7
1422 Lærdal 68,8 25,1 13,0 7,6 4,8 18,4 0,7 2,7 0,2
1424 Årdal  208,9 65,5 40,5 23,7 13,0 66,3 -0,1 1,9 -2,1
1426 Luster  150,5 56,5 25,5 18,3 10,6 39,6 3,7 4,1 2,3
1428 Askvoll 75,1 21,3 16,5 9,7 4,2 23,4 -8,0 -7,2 -8,5
1429 Fjaler 79,8 20,3 14,9 12,1 3,9 28,6 8,3 5,7 -2,2
1430 Gaular 73,7 19,6 15,3 12,4 3,8 22,6 2,7 1,1 -1,0
1431 Jølster 69,7 21,5 15,7 8,0 4,1 20,4 -1,7 1,8 -1,3
1432 Førde  432,6 90,8 71,5  117,1 18,0  135,1 3,0 7,2 0,6
1433 Naustdal 63,4 18,5 15,1 6,9 3,7 19,2 -0,6 1,0 -3,5
1438 Bremanger  116,1 37,7 22,2 18,1 7,4 30,7 -1,2 -0,1 -1,1
1439 Vågsøy  197,6 50,3 37,4 31,3 9,8 68,8 0,4 0,0 -0,1
1441 Selje 73,3 20,3 15,9 8,4 4,0 24,7 -5,0 2,9 6,8
1443 Eid  157,6 43,0 33,4 20,4 8,4 52,4 1,0 5,4 1,1
1444 Hornindal 27,5 8,4 6,4 3,0 1,6 8,1 4,5 8,0 6,2
1445 Gloppen  189,7 43,4 31,1 26,0 8,2 81,0 20,2 0,2 -3,1
1449 Stryn  204,0 49,6 38,0 40,7 9,4 66,4 6,4 3,8 -0,7
                   
15 Møre og Romsdal 8 153,7 1 965,4 1 473,3 1 574,8  387,9 2 752,3 -0,9 4,2 1,5
1502 Molde 1 007,6  206,7  157,6  296,7 40,1  306,5 -0,5 6,7 -0,2
1503 Kristiansund  562,7  136,4  106,1  104,2 27,7  188,3 1,0 4,3 -1,9
1504 Ålesund 1 582,5  362,5  262,3  352,1 72,5  533,0 -2,4 7,1 5,8
1511 Vanylven  108,5 26,9 20,1 15,7 5,3 40,5 4,7 -3,4 -2,5
1514 Sande 67,9 17,8 14,0 12,0 3,5 20,6 -7,4 -6,2 -7,7
1515 Herøy  330,6 74,1 53,3 59,5 14,8  128,9 -0,9 -0,6 7,7
1516 Ulstein  278,5 57,5 42,8 59,2 10,7  108,3 -20,7 -3,7 -5,1
1517 Hareid  139,2 33,3 26,4 29,7 6,5 43,3 -0,1 1,9 -2,8
1519 Volda  241,3 61,2 46,0 47,4 11,9 74,7 0,9 3,5 -0,9
1520 Ørsta  289,5 72,8 55,4 50,1 14,5 96,7 3,3 2,5 1,4
1523 Ørskog 60,6 15,5 12,1 9,9 3,0 20,0 -2,5 3,7 -1,3
1524 Norddal 54,0 19,6 9,8 8,1 3,7 12,8 -1,9 -3,9 -7,5
1525 Stranda  145,0 38,4 28,4 23,7 7,4 47,0 6,6 8,8 3,5
1526 Stordal 30,6 7,2 5,4 7,1 1,3 9,6 -25,9 1,1 -6,6
1528 Sykkylven  336,8 67,2 52,5 67,8 12,8  136,5 11,3 18,9 11,4
1529 Skodje  104,6 26,7 22,1 17,8 5,7 32,3 7,4 11,2 16,7
1531 Sula  225,0 53,3 42,5 38,5 10,5 80,3 -1,5 3,3 -2,2
1532 Giske  174,8 48,0 38,0 20,8 9,6 58,3 -0,1 4,7 -0,3
1534 Haram  292,7 72,5 53,9 54,5 14,4 97,5 -5,7 -1,5 -1,4
1535 Vestnes  188,4 46,7 35,6 39,4 9,4 57,4 -0,4 8,5 11,3
1539 Rauma  245,1 55,2 40,8 40,3 10,9 97,9 4,3 2,5 0,4
1543 Nesset 80,6 25,2 16,0 12,3 4,8 22,2 -6,9 -5,6 -9,0
1545 Midsund 50,2 13,8 10,1 7,4 2,8 16,1 -10,6 -13,6 -10,2
1546 Sandøy 65,0 13,0 9,4 7,8 2,5 32,4 -9,9 5,5 6,6
1547 Aukra 82,7 22,3 17,6 12,6 4,5 25,7 0,2 3,7 -0,5
1548 Fræna  252,7 64,9 52,3 38,6 12,9 83,9 4,7 6,9 3,7
1551 Eide 92,1 23,3 18,5 12,7 4,5 33,1 4,0 6,1 1,0
1554 Averøy  148,6 38,3 31,3 24,5 7,8 46,7 0,4 5,2 4,4
1556 Frei  132,0 37,3 31,0 12,8 7,5 43,3 1,5 6,3 1,2
1557 Gjemnes 66,0 19,8 15,3 7,2 3,8 19,9 6,6 11,4 19,6
1560 Tingvoll 74,6 20,0 15,6 10,8 4,0 24,2 2,2 2,9 -1,9
1563 Sunndal  249,4 71,9 48,3 32,0 14,2 82,9 4,8 1,1 -2,3
1566 Surnadal  168,8 46,6 31,4 20,6 9,0 61,2 -1,6 2,5 1,6
1567 Rindal 49,4 16,1 10,0 5,3 3,0 15,0 -3,5 0,7 -5,0
1569 Aure 61,1 18,5 14,5 5,7 3,5 18,8 -3,8 -2,2 -7,4
1571 Halsa 37,3 11,5 8,5 3,9 2,2 11,2 -9,7 -3,3 -8,8
1572 Tustna 20,9 6,1 4,8 2,1 1,2 6,7 1,7 1,5 -1,8
1573 Smøla 56,6 17,5 13,3 3,9 3,5 18,5 1,7 6,1 3,0
                   
16 Sør-Trøndelag 9 411,2 2 202,7 1 697,2 2 046,0  435,9 3 029,4 3,9 6,7 0,2
1601 Trondheim 6 436,9 1 374,1 1 061,4 1 631,3  271,9 2 098,3 4,9 7,3 0,6
1612 Hemne  102,3 29,0 22,0 12,3 5,7 33,3 -3,0 1,3 -3,9
1613 Snillfjord 20,8 6,8 4,8 2,1 1,3 6,0 -3,1 -0,9 -5,5
1617 Hitra 91,0 26,0 21,5 11,0 5,1 27,4 -1,6 4,6 -3,5
1620 Frøya 92,1 25,3 21,5 13,6 5,0 26,8 -5,3 8,5 -9,9
1621 Ørland  146,1 37,6 28,6 20,1 7,6 52,3 -0,8 -1,3 -4,5
1622 Agdenes 42,7 11,3 8,6 7,8 2,2 12,8 1,7 1,4 -5,8
1624 Rissa  148,0 41,1 31,5 24,2 8,1 43,1 -5,7 -0,1 -4,4
1627 Bjugn  109,0 28,7 23,8 15,4 5,8 35,1 3,3 4,1 -1,2
1630 Åfjord 72,1 20,5 16,1 7,8 3,9 23,8 -1,9 0,8 -5,0
1632 Roan 19,7 6,2 4,7 1,7 1,2 5,8 0,8 4,5 4,1
1633 Osen 22,5 6,8 5,4 1,8 1,3 7,2 -21,4 -12,6 -10,0
1634 Oppdal  171,6 47,2 34,6 19,7 9,0 61,2 4,6 2,2 -10,1
1635 Rennebu 63,3 20,7 12,6 8,8 3,9 17,4 2,8 1,9 -4,4
1636 Meldal 95,4 26,2 19,3 14,9 5,0 30,0 2,8 2,5 -3,9
1638 Orkdal  319,3 77,0 60,5 70,1 15,6 96,2 -0,4 3,5 -4,9
1640 Røros  149,7 41,7 31,0 20,1 7,9 48,9 3,6 3,5 -3,2
1644 Holtålen 45,7 13,6 10,9 4,4 2,7 14,1 -1,1 1,6 -3,9
1648 Midtre Gauldal  138,7 36,3 28,4 24,2 7,1 42,7 4,4 5,0 0,4
1653 Melhus  366,0  100,6 82,1 48,0 20,0  115,3 3,9 6,9 -0,4
1657 Skaun  144,1 41,4 34,8 14,8 8,4 44,7 4,2 6,6 2,9
1662 Klæbu  143,0 42,2 33,1 16,5 8,7 42,5 5,3 10,8 7,2
1663 Malvik  331,6 90,9 75,4 36,8 18,9  109,7 3,8 6,3 3,5
1664 Selbu  100,0 28,9 20,3 16,2 5,6 29,1 1,5 2,9 -2,0
1665 Tydal 39,5 22,6 4,4 2,5 4,2 5,9 87,0  175,4  181,9
                   
17 Nord-Trøndelag 3 455,5  890,6  698,4  609,5  176,6 1 080,5 5,9 7,5 1,6
1702 Steinkjer  643,5  142,3  111,6  149,0 28,4  212,1 12,4 5,5 -0,7
1703 Namsos  318,7 89,7 72,2 29,6 17,8  109,5 3,7 6,7 0,6
1711 Meråker 68,2 19,2 12,2 13,0 3,9 19,9 1,3 4,3 0,3
1714 Stjørdal  546,3  140,4  114,0 89,8 28,3  173,8 1,2 0,5 -2,4
1717 Frosta 53,4 14,8 11,3 8,0 2,9 16,5 -0,1 1,0 -2,1
1718 Leksvik 93,2 22,9 18,9 16,9 4,5 30,0 3,8 -0,1 -4,8
1719 Levanger  561,2  129,6  103,7  141,9 25,6  160,5 9,4 8,2 2,0
1721 Verdal  371,2 89,0 72,6 75,3 17,6  116,7 5,4 4,7 -2,6
1723 Mosvik 19,7 6,1 4,3 3,1 1,2 4,9 0,6 6,4 1,8
1724 Verran 61,7 18,3 12,8 10,1 3,7 16,9 9,7  527,8 1 050,9
1725 Namdalseid 34,7 10,1 8,3 3,7 2,0 10,6 7,5 7,0 -0,7
1729 Inderøy  141,2 39,1 31,6 20,2 7,8 42,3 3,4 6,6 2,7
1736 Snåsa 46,6 14,4 10,7 5,1 2,8 13,6 2,9 2,2 -1,3
1738 Lierne 33,9 11,3 7,5 3,1 2,2 9,8 6,2 5,9 -0,3
1739 Røyrvik 14,3 5,8 2,7 1,3 1,1 3,3 0,6 1,4 -2,8
1740 Namsskogan 26,9 12,0 4,5 2,1 2,3 6,0 1,1 -0,3 -1,3
1742 Grong 64,9 21,0 13,8 5,4 4,0 20,6 4,6 2,6 -1,8
1743 Høylandet 27,8 8,2 6,7 2,2 1,6 9,2 5,3 7,2 0,9
1744 Overhalla 82,4 24,3 19,6 6,8 4,7 26,9 3,9 7,0 1,3
1748 Fosnes 13,6 4,2 3,4 1,2 0,8 4,0 8,1 9,1 3,1
1749 Flatanger 23,7 7,0 5,7 2,3 1,3 7,4 1,0 -0,6 -13,4
1750 Vikna 86,5 24,5 20,6 8,3 4,8 28,2 1,1 5,0 -3,9
1751 Nærøy  108,8 32,4 26,3 9,8 6,4 33,8 6,5 6,5 1,8
1755 Leka 13,1 4,0 3,2 1,2 0,8 3,9 1,9 2,3 -0,5
                   
18 Nordland 6 341,4 1 770,3 1 344,0  737,7  355,1 2 134,2 2,6 4,3 0,2
1804 Bodø 1 461,6  371,2  293,7  251,9 75,6  469,3 0,8 5,3 1,1
1805 Narvik  532,4  152,8  111,6 64,7 30,6  172,8 6,5 6,9 1,4
1811 Bindal 40,2 14,1 8,2 3,8 2,7 11,4 4,3 1,3 -1,7
1812 Sømna 39,8 12,1 10,1 3,4 2,4 11,8 4,8 8,2 2,0
1813 Brønnøy  181,7 48,7 40,3 20,5 9,8 62,4 6,2 8,2 3,2
1815 Vega 27,0 8,3 6,8 2,1 1,6 8,2 4,6 7,1 1,6
1816 Vevelstad 10,0 3,0 2,5 1,0 0,6 2,9 -4,3 -2,2 -10,3
1818 Herøy 38,4 11,2 9,5 3,5 2,2 11,9 6,8 9,7 6,4
1820 Alstahaug  175,3 49,6 40,6 16,2 9,9 59,0 -4,1 -1,7 -5,9
1822 Leirfjord 39,5 11,5 9,6 3,4 2,3 12,7 7,2 5,5 -4,0
1824 Vefsn  453,4  102,1 79,1 39,0 20,6  212,5 2,1 4,3 0,1
1825 Grane 32,2 10,6 7,3 2,7 2,1 9,5 0,6 0,2 -3,9
1826 Hattfjelldal 30,5 10,5 6,9 2,8 2,0 8,2 -0,2 3,8 -2,0
1827 Dønna 29,2 8,6 7,1 2,9 1,7 8,8 7,7 10,4 4,7
1828 Nesna 41,4 11,0 8,9 7,4 2,2 12,0 0,8 -3,0 -9,1
1832 Hemnes  119,9 49,0 22,8 7,4 9,4 31,3 3,5 5,0 3,9
1833 Rana  708,6  193,4  146,3 99,0 39,1  230,9 2,4 -0,1 -2,1
1834 Lurøy 42,5 12,4 9,9 4,5 2,4 13,3 0,4 5,7 1,3
1835 Træna 11,7 3,3 2,7 1,4 0,7 3,7 -3,6 5,2 2,2
1836 Rødøy 27,8 8,1 6,1 2,6 1,6 9,3 3,3 3,4 0,5
1837 Meløy  186,4 61,1 38,4 15,8 12,2 59,0 2,6 8,2 1,6
1838 Gildeskål 47,7 15,1 10,5 4,2 2,9 15,0 -5,0 -0,5 -4,3
1839 Beiarn 23,1 9,1 4,7 2,1 1,7 5,4 -2,8 -7,2 -9,2
1840 Saltdal  113,6 33,3 25,7 10,7 6,7 37,2 1,4 5,8 0,3
1841 Fauske  235,6 73,7 52,5 18,1 14,4 76,9 2,4 1,3 -3,5
1842 Skjerstad 19,9 5,9 4,9 1,6 1,2 6,2 2,5 -0,9 -5,2
1845 Sørfold 60,0 24,4 11,1 5,6 4,7 14,2 2,9 7,0 1,5
1848 Steigen 57,3 17,5 13,5 5,2 3,5 17,6 2,8 3,8 -0,3
1849 Hamarøy 47,9 15,2 9,1 3,9 3,0 16,8 10,1 4,7 0,6
1850 Tysfjord 48,1 15,8 10,9 4,1 3,1 14,2 -1,5 0,0 -6,3
1851 Lødingen 59,5 17,7 13,8 4,0 3,6 20,4 -2,0 0,8 0,3
1852 Tjeldsund 30,6 9,4 7,6 1,9 1,9 9,9 0,1 1,8 -5,3
1853 Evenes 33,3 9,6 7,1 3,3 1,9 11,4 3,2 2,1 -3,8
1854 Ballangen 54,7 16,2 12,9 4,4 3,3 17,9 6,2 6,9 2,3
1856 Røst 13,7 3,7 2,9 1,6 0,7 4,8 -8,1 -9,8 -19,7
1857 Værøy 17,9 4,6 4,0 1,5 0,9 6,8 -0,7 -0,1 -5,2
1859 Flakstad 32,3 9,8 7,1 2,4 1,9 11,1 0,8 4,6 -2,4
1860 Vestvågøy  231,3 67,1 54,5 17,6 13,5 78,6 3,6 5,8 2,1
1865 Vågan  222,0 60,2 49,9 20,9 12,1 78,9 3,2 6,7 1,3
1866 Hadsel  182,1 52,3 44,2 14,4 10,7 60,5 3,7 5,9 1,1
1867 Bø 53,9 15,9 13,1 4,7 3,2 16,9 -0,1 -1,4 -3,2
1868 Øksnes  110,1 30,5 25,5 11,7 6,2 36,1 -2,1 6,6 4,4
1870 Sortland  253,8 62,8 52,1 25,4 12,7  100,8 11,5 6,9 4,5
1871 Andøy  135,7 39,0 31,7 10,6 7,9 46,5 3,6 7,1 4,3
1874 Moskenes 27,9 8,7 6,3 2,0 1,8 9,1 6,9 10,3 12,9
                   
19 Troms 4 380,2 1 183,4  937,7  567,2  238,4 1 453,4 6,2 6,4 1,2
1901 Harstad  685,3  179,9  142,7 94,5 36,9  231,3 5,6 2,7 0,6
1902 Tromsø 2 249,0  545,4  437,7  378,5  110,1  777,2 8,4 9,5 3,3
1911 Kvæfjord 66,4 19,2 16,0 7,5 3,8 20,0 1,9 5,4 -0,7
1913 Skånland 64,6 19,6 15,8 4,7 3,9 20,6 0,3 3,0 -4,6
1915 Bjarkøy 10,2 3,1 2,5 1,0 0,6 3,0 1,2 1,0 -1,1
1917 Ibestad 34,1 10,1 7,6 2,5 2,0 11,9 -1,0 1,8 -2,9
1919 Gratangen 22,4 6,7 5,4 2,3 1,4 6,6 0,7 3,4 -2,4
1920 Lavangen 20,1 6,0 4,8 1,8 1,2 6,3 9,2 8,1 5,8
1922 Bardu  111,0 38,1 24,3 6,2 7,7 34,7 3,8 4,2 0,8
1923 Salangen 49,0 14,7 11,9 4,1 2,9 15,4 5,7 6,6 1,8
1924 Målselv  186,6 55,3 41,7 12,1 11,2 66,3 0,1 -2,6 -6,8
1925 Sørreisa 78,4 22,4 18,3 4,8 4,5 28,4 6,7 5,3 -2,2
1926 Dyrøy 23,8 7,2 5,8 2,2 1,4 7,3 4,9 5,6 1,4
1927 Tranøy 33,4 9,9 8,3 2,5 2,0 10,6 -5,2 -2,7 -8,0
1928 Torsken 24,1 6,9 5,8 2,3 1,4 7,6 -3,6 7,5 17,8
1929 Berg 23,9 6,9 5,5 2,6 1,4 7,6 -0,5 5,4 2,6
1931 Lenvik  272,4 76,6 60,4 25,8 15,0 94,5 4,8 5,0 -1,2
1933 Balsfjord  111,3 33,7 27,3 8,0 6,5 35,7 3,3 4,3 -4,1
1936 Karlsøy 42,8 16,1 13,6 0,7 3,2 9,2 4,2 5,7 3,0
1938 Lyngen 50,7 19,6 16,3 0,6 3,9 10,3 4,0 8,7 2,7
1939 Storfjord 33,4 14,4 9,7 0,2 2,8 6,2 5,0 5,9 0,8
1940 Gáivuotna - Kåfjord 34,1 14,5 10,7 0,1 2,8 6,0 10,3 12,3 6,4
1941 Skjervøy 48,0 17,9 15,0 0,8 3,7 10,6 3,5 7,9 4,2
1942 Nordreisa 83,0 29,4 24,3 1,3 5,9 22,1 6,6 6,8 0,9
1943 Kvænangen 22,1 9,8 6,3 0,1 1,9 4,0 2,6 6,1 -1,4
                   
20 Finnmark Finnmárku 1 440,8  529,4  426,0 15,0  108,7  361,6 3,5 7,5 4,1
2002 Vardø 42,2 17,6 13,2 0,1 4,1 7,2 -3,2 10,0 24,4
2003 Vadsø  127,2 46,4 37,6 1,1 9,4 32,6 2,1 4,5 -2,3
2004 Hammerfest  237,6 83,5 68,2 4,6 17,4 63,9 -7,8 -4,3 -0,2
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 41,5 16,2 13,7 0,3 3,2 8,1 8,0 12,9 4,3
2012 Alta  342,9  123,9 98,9 4,7 25,3 90,0 4,1 9,3 6,8
2014 Loppa 19,2 7,4 6,2 0,1 1,5 4,0 -2,1 2,3 -5,0
2015 Hasvik 19,4 8,1 5,2 0,0 1,6 4,5 -19,3 -15,7 -19,8
2017 Kvalsund 16,8 6,7 5,1 0,1 1,4 3,5 3,7 5,5 0,3
2018 Måsøy 29,2 10,0 7,7 0,2 2,0 9,2 -5,4 2,5 8,4
2019 Nordkapp 64,4 24,0 20,1 0,2 4,9 15,1 1,5 4,3 -0,8
2020 Porsanger 83,4 29,9 24,9 0,4 6,2 21,9 9,7 11,2 8,6
2021 Kárájohka - Karasjok 46,7 16,8 14,9 1,3 3,4 10,4 8,9 9,9 3,5
2022 Lebesby 28,6 11,6 8,1 0,1 2,4 6,4 6,3 5,6 1,6
2023 Gamvik 19,7 7,3 6,2 0,1 1,5 4,5 -1,4 0,0 -4,7
2024 Berlevåg 19,2 7,4 5,8 0,2 1,5 4,4 3,1 5,3 -1,9
2025 Deatnu - Tana 51,8 18,7 15,5 0,2 3,8 13,6 -4,7 6,7 -2,0
2027 Unjárga - Nesseby 15,2 6,0 4,9 0,0 1,2 3,0 7,7 11,6 4,6
2028 Båtsfjord 46,5 17,2 14,3 0,3 3,5 11,3 -4,7 -1,9 -5,1
2030 Sør-Varanger  189,3 70,6 55,5 0,9 14,4 47,9 32,3 32,6 16,3
                   
23 Kontinentalsokkelen 50 605,6 62,5 68,1  159,1 13,5 50 302,6 8,0  153,9 66,9
2311 Nordsjøen 50 108,5 0,0 0,0 0,0 0,0 50 108,5 8,7 . .
2312 Stavanger  497,1 62,5 68,1  159,1 13,5  194,0 -33,8  153,9 66,9

Standardtegn i tabeller