Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mai 2003-2004. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt  224 298        231 662 3,3      39 033        40 723 4,3 8 065 8 043 -0,3
                   
01 Østfold 8 172 8 505 4,1 1 938 2 013 3,9  405  396 -2,1
02 Akershus 23 444 23 800 1,5 4 919 5 126 4,2 1 026 1 006 -1,9
03 Oslo 35 223 36 026 2,3 6 096 6 191 1,6 1 232 1 209 -1,9
04 Hedmark 5 344 5 544 3,7 1 338 1 408 5,2  278  277 -0,2
05 Oppland 5 407 5 471 1,2 1 360 1 427 4,9  281  278 -1,0
06 Buskerud 8 903 9 038 1,5 2 110 2 193 3,9  432  428 -0,9
07 Vestfold 7 543 7 630 1,2 1 729 1 812 4,8  357  358 0,2
08 Telemark 5 237 5 322 1,6 1 331 1 371 3,1  276  270 -2,2
09 Aust-Agder 3 142 3 241 3,2  790  825 4,5  162  162 0,1
10 Vest-Agder 5 257 5 462 3,9 1 249 1 314 5,2  250  259 3,6
11 Rogaland 16 351 17 228 5,4 3 434 3 633 5,8  718  732 2,0
12 Hordaland 17 897 17 234 -3,7 3 741 3 898 4,2  777  775 -0,3
14 Sogn og Fjordane 3 272 3 374 3,1  894  909 1,6  180  177 -1,6
15 Møre og Romsdal 8 225 8 154 -0,9 1 887 1 965 4,2  382  388 1,5
16 Sør-Trøndelag 9 058 9 411 3,9 2 064 2 203 6,7  435  436 0,1
17 Nord-Trøndelag 3 263 3 456 5,9  829  891 7,5  174  177 1,7
18 Nordland 6 182 6 341 2,6 1 697 1 770 4,3  354  355 0,2
19 Troms 4 124 4 380 6,2 1 112 1 183 6,4  236  238 1,2
20 Finnmark Finnmárku 1 392 1 441 3,5  493  529 7,5  105  109 4,0
23 Kontinentalsokkelen 46 865 50 606 8,0 25 63  154,1 8 14 66,7
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt 40 064 41 715     4,1 29 335 29 911      2,0  107 801  111 270 3,2
                   
01 Østfold 1 652 1 674 1,3 1 491 1 544 3,5 2 686 2 878 7,1
02 Akershus 5 068 5 260 3,8 3 711 3 768 1,5 8 721 8 641 -0,9
03 Oslo 11 521 12 014 4,3 4 148 4 229 1,9 12 226 12 385 1,3
04 Hedmark  990 1 024 3,4 1 024 1 051 2,6 1 714 1 785 4,1
05 Oppland 1 006  992 -1,4 1 033 1 058 2,5 1 728 1 716 -0,7
06 Buskerud 1 820 1 805 -0,8 1 547 1 587 2,6 2 995 3 026 1,0
07 Vestfold 1 467 1 435 -2,2 1 326 1 360 2,6 2 665 2 666 0,1
08 Telemark 1 008 1 032 2,4  966  974 0,8 1 657 1 675 1,1
09 Aust-Agder  589  578 -1,7  581  592 1,8 1 020 1 083 6,2
10 Vest-Agder 1 154 1 184 2,6  915  945 3,3 1 689 1 760 4,2
11 Rogaland 4 243 4 665 9,9 2 583 2 654 2,8 5 373 5 544 3,2
12 Hordaland 3 677 3 760 2,3 2 832 2 884 1,8 6 869 5 917 -13,9
14 Sogn og Fjordane  541  584 7,9  617  624 1,0 1 039 1 081 4,0
15 Møre og Romsdal 1 566 1 575 0,5 1 441 1 473 2,3 2 950 2 752 -6,7
16 Sør-Trøndelag 1 954 2 046 4,7 1 639 1 697 3,6 2 965 3 029 2,2
17 Nord-Trøndelag  573  610 6,4  684  698 2,1 1 003 1 081 7,7
18 Nordland  626  738 17,8 1 319 1 344 1,9 2 186 2 134 -2,4
19 Troms  461  567 23,2  908  938 3,3 1 408 1 453 3,3
20 Finnmark Finnmárku 16 15 -5,1  414  426 2,8  365  362 -1,0
23 Kontinentalsokkelen  132  159 20,5  157 68 -56,6 46 543 50 303 8,1

Standardtegn i tabeller