Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-april 2004. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt mm. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  175 102,7 26 229,6 19 137,5 28 865,7 5 348,2 95 521,7 5,1 5,6 10,4
                   
01 Østfold 5 827,8 1 293,0  993,6 1 154,4  261,6 2 125,2 5,4 4,0 6,4
0101 Halden  558,7  131,8  100,3  119,3 27,1  180,3 5,5 6,6 11,9
0104 Moss  641,3  143,3  114,4  129,3 28,7  225,7 3,4 3,6 2,4
0105 Sarpsborg 1 285,7  226,3  185,8  261,0 46,2  566,4 15,4 -4,5 -3,6
0106 Fredrikstad 1 665,2  356,4  277,0  383,3 71,7  576,7 1,6 7,3 8,7
0111 Hvaler 66,4 20,5 14,4 6,8 3,9 20,7 9,0 10,6 19,1
0118 Aremark 22,2 6,9 4,5 2,9 1,3 6,6 -3,8 0,6 17,7
0119 Marker 65,3 16,8 12,1 11,6 3,4 21,3 3,6 6,3 18,0
0121 Rømskog 11,7 3,0 2,2 1,9 0,6 4,1 -3,0 -3,2 2,5
0122 Trøgstad 89,8 24,5 18,4 11,0 4,9 30,9 5,5 3,2 9,2
0123 Spydeberg  112,7 29,0 19,0 15,9 5,7 43,2 11,2 10,7 19,2
0124 Askim  316,8 84,5 53,4 55,3 17,0  106,7 0,8 5,3 7,8
0125 Eidsberg  216,4 49,6 37,9 40,0 10,0 78,9 4,3 3,9 8,9
0127 Skiptvet 55,8 16,2 12,0 7,2 3,3 17,2 1,6 1,3 5,2
0128 Rakkestad  137,1 34,6 25,8 22,5 6,9 47,3 -0,3 3,6 6,6
0135 Råde  127,8 33,5 25,5 19,4 6,6 42,7 1,6 7,2 11,4
0136 Rygge  296,8 72,5 56,2 50,2 15,1  102,8 4,3 7,4 10,2
0137 Våler 72,2 19,9 15,7 8,1 4,1 24,4 -1,8 1,6 6,3
0138 Hobøl 85,9 23,8 19,0 8,6 5,0 29,4 3,5 9,3 14,5
                   
02 Akershus 16 231,8 3 237,8 2 394,7 3 624,8  655,1 6 319,5 1,7 3,7 6,0
0211 Vestby  316,0 74,2 60,6 46,1 15,7  119,3 5,3 7,6 14,8
0213 Ski  659,3  159,8  121,6 86,8 32,3  258,8 -3,0 0,4 2,4
0214 Ås  355,5 83,6 63,4 76,0 17,0  115,4 -1,9 3,0 7,9
0215 Frogn  336,2 87,6 65,0 33,3 18,5  131,8 0,5 8,0 8,6
0216 Nesodden  353,8 93,5 75,1 39,5 19,8  125,8 5,0 5,5 9,6
0217 Oppegård  889,2  162,6  123,5  187,5 34,0  381,5 2,9 2,8 9,0
0219 Bærum 5 337,0  849,9  574,0 1 538,3  164,9 2 209,9 0,5 2,4 4,7
0220 Asker 2 127,8  386,5  266,4  480,8 75,1  919,0 -2,0 3,4 3,5
0221 Aurskog-Høland  247,3 62,9 50,7 35,8 12,8 85,0 2,7 5,8 10,6
0226 Sørum  307,2 77,4 56,9 32,1 16,0  124,8 1,8 8,0 16,3
0227 Fet  212,3 58,3 45,0 23,3 12,3 73,5 2,7 7,2 16,1
0228 Rælingen  321,0 90,4 74,4 23,1 19,2  113,9 6,1 7,9 15,4
0229 Enebakk  201,5 48,9 40,8 23,5 10,2 78,0 4,2 6,1 8,1
0230 Lørenskog 1 023,3  200,2  157,1  271,4 42,8  351,9 -0,1 0,8 7,8
0231 Skedsmo 1 251,5  260,1  195,9  274,3 52,8  468,4 8,1 5,0 9,1
0233 Nittedal  555,5  121,5 94,1 99,9 24,9  215,1 2,2 3,2 -20,5
0234 Gjerdrum  113,9 31,0 24,0 11,3 6,4 41,1 9,1 11,5 19,0
0235 Ullensaker  708,7  140,2  107,8  225,9 29,2  205,7 15,2 5,4 11,6
0236 Nes  333,6 92,7 73,6 37,0 19,2  111,1 2,3 5,6 10,3
0237 Eidsvoll  354,9 93,4 73,7 53,2 18,9  115,6 -2,1 1,1 5,6
0238 Nannestad  180,7 50,8 41,3 18,3 10,5 59,9 1,2 3,0 5,4
0239 Hurdal 45,6 12,3 9,6 7,5 2,5 13,7 -2,3 0,1 4,9
                   
0301 Oslo 25 578,6 3 922,3 2 679,7 8 363,1  790,9 9 822,6 6,9 6,4 11,8
                   
04 Hedmark 3 763,4  905,2  672,2  733,4  184,3 1 268,3 5,7 7,2 10,8
0402 Kongsvinger  362,8 84,9 62,4 64,6 17,8  133,0 5,9 4,4 10,2
0403 Hamar  801,8  150,6  113,0  166,5 31,0  340,7 11,2 11,3 18,8
0412 Ringsaker  593,4  143,4  110,8  130,1 29,7  179,4 1,4 6,8 9,4
0415 Løten  117,6 31,9 25,7 15,4 6,6 38,0 6,6 8,3 15,5
0417 Stange  391,2 83,7 66,1  115,1 17,7  108,6 18,9 7,6 11,2
0418 Nord-Odal 80,3 21,1 16,8 11,5 4,5 26,5 1,6 2,3 11,1
0419 Sør-Odal  139,1 37,4 28,1 20,6 7,4 45,6 5,1 10,3 8,8
0420 Eidskog 95,1 26,3 20,4 14,1 5,3 29,0 3,5 3,3 3,9
0423 Grue 89,9 23,5 16,9 15,7 4,8 29,1 3,2 4,5 10,3
0425 Åsnes  121,2 33,2 25,2 17,0 6,1 39,7 0,2 -2,7 -8,3
0426 Våler 67,0 17,6 12,9 12,5 3,4 20,6 -2,8 2,1 4,2
0427 Elverum  400,2  100,2 70,9 87,5 20,1  121,4 -0,1 16,0 19,3
0428 Trysil  120,6 33,5 22,8 19,8 6,4 38,1 2,1 1,1 1,7
0429 Åmot 77,2 24,1 15,7 9,3 5,0 23,1 9,6 8,3 15,1
0430 Stor-Elvdal 41,3 12,8 8,9 4,2 2,5 12,9 -0,5 2,0 5,0
0432 Rendalen 31,2 11,8 6,2 3,0 2,3 8,0 5,0 7,0 9,7
0434 Engerdal 19,3 5,7 4,5 2,4 1,1 5,6 4,5 3,8 3,0
0436 Tolga 23,1 6,5 5,1 2,3 1,3 7,9 -6,0 1,5 1,3
0437 Tynset  100,4 28,9 19,9 13,1 5,8 32,8 5,3 7,2 9,2
0438 Alvdal 39,8 12,7 8,2 3,6 2,4 12,8 2,4 2,4 1,1
0439 Folldal 22,8 7,1 5,3 2,4 1,4 6,5 -4,0 -4,1 1,6
0441 Os 28,2 8,2 6,5 2,8 1,6 9,1 -3,4 0,3 -2,7
                   
05 Oppland 3 683,6  921,9  675,1  686,0  185,2 1 215,6 1,8 5,8 8,2
0501 Lillehammer  665,6  140,8  104,1  179,4 28,1  213,2 -0,2 8,6 9,3
0502 Gjøvik  610,0  136,7  107,1  129,3 28,7  208,2 3,6 6,8 12,4
0511 Dovre 42,0 12,6 9,4 3,5 2,5 14,0 -0,8 2,6 7,4
0512 Lesja 32,5 10,2 6,9 3,5 2,0 9,9 -4,3 -6,3 -2,4
0513 Skjåk 37,1 12,7 7,4 4,0 2,4 10,8 4,0 4,0 4,2
0514 Lom 46,6 11,9 8,2 5,4 2,3 18,8 5,1 7,6 11,1
0515 Vågå 70,3 18,1 12,7 5,4 3,6 30,5 2,7 5,0 8,3
0516 Nord-Fron  129,5 37,1 20,2 19,0 7,1 46,1 9,0 3,7 4,2
0517 Sel 88,9 25,4 19,8 10,2 5,0 28,5 3,9 6,5 5,3
0519 Sør-Fron 56,4 17,7 11,0 7,6 3,4 16,7 2,3 7,1 8,1
0520 Ringebu 85,1 21,4 14,7 15,5 4,0 29,6 -1,2 -0,3 -2,7
0521 Øyer 87,2 25,3 17,3 14,3 5,1 25,2 -0,2 9,0 13,5
0522 Gausdal  103,2 27,7 20,5 14,8 5,5 34,7 2,3 3,6 0,7
0528 Østre Toten  256,2 66,4 52,5 42,3 13,1 81,9 4,5 6,5 9,5
0529 Vestre Toten  279,5 62,6 48,5 74,8 13,1 80,4 -5,8 2,3 6,5
0532 Jevnaker  126,0 30,8 24,4 24,1 6,2 40,5 4,0 10,0 11,1
0533 Lunner  158,2 43,1 35,4 16,5 9,2 54,0 1,4 5,6 10,9
0534 Gran  254,2 61,9 49,3 42,9 12,6 87,5 0,2 4,5 6,9
0536 Søndre Land 91,4 24,2 18,8 14,7 4,9 28,6 4,1 3,6 3,2
0538 Nordre Land  121,1 33,0 22,6 18,8 6,5 40,2 3,6 7,5 8,3
0540 Sør-Aurdal 55,1 17,3 10,9 5,2 3,3 18,4 7,4 14,2 14,0
0541 Etnedal 19,9 6,0 4,4 2,3 1,1 6,1 0,4 3,6 3,2
0542 Nord-Aurdal  139,9 38,1 24,4 20,0 7,6 49,8 5,2 3,4 8,5
0543 Vestre Slidre 39,8 12,4 8,1 3,2 2,3 13,7 2,5 6,1 6,7
0544 Øystre Slidre 55,7 16,2 10,9 6,2 3,1 19,3 2,5 1,3 4,5
0545 Vang 32,2 12,3 5,6 3,1 2,3 8,9 7,1 6,7 6,5
                   
06 Buskerud 6 151,7 1 422,5 1 018,9 1 248,5  286,4 2 175,4 2,0 4,7 8,8
0602 Drammen 1 691,7  320,5  243,2  418,9 65,5  643,5 2,6 2,8 5,6
0604 Kongsberg  694,9  149,8  104,1  189,4 30,7  220,8 -2,9 3,9 8,1
0605 Ringerike  671,3  153,7  112,3  150,3 31,0  224,0 1,9 3,7 9,0
0612 Hole  155,2 42,7 27,2 18,3 7,5 59,4 17,4 31,4 32,8
0615 Flå 17,2 5,3 3,6 2,3 1,0 5,0 3,3 7,1 12,7
0616 Nes 72,2 20,3 13,0 11,8 3,9 23,2 -0,3 0,3 0,0
0617 Gol  100,8 28,6 17,2 16,1 5,6 33,2 4,2 6,4 7,9
0618 Hemsedal 53,4 15,1 8,2 8,7 2,9 18,5 -4,7 -4,4 3,3
0619 Ål  104,5 31,1 16,4 15,5 6,0 35,5 0,1 4,0 5,2
0620 Hol  125,0 43,8 18,4 18,7 8,3 35,8 2,5 10,7 13,1
0621 Sigdal 64,3 20,4 12,3 7,4 3,5 20,8 -2,5 -0,7 0,1
0622 Krødsherad 46,1 11,4 7,7 8,7 2,3 16,0 -3,4 1,1 10,7
0623 Modum  261,7 67,8 48,3 46,4 13,8 85,5 0,5 1,6 7,6
0624 Øvre Eiker  326,9 77,9 60,5 54,2 16,4  117,9 1,7 3,9 10,3
0625 Nedre Eiker  437,7  106,3 87,0 62,1 21,8  160,5 3,9 4,7 9,9
0626 Lier  628,9  130,4  100,7  130,3 26,5  241,0 2,5 5,7 12,6
0627 Røyken  385,0  101,4 79,4 42,9 20,9  140,3 3,8 6,6 11,1
0628 Hurum  182,1 47,0 37,4 29,5 9,6 58,7 5,2 8,7 11,7
0631 Flesberg 47,2 14,1 8,8 7,2 2,8 14,4 0,2 1,1 3,1
0632 Rollag 25,1 8,8 4,9 3,1 1,7 6,6 -0,4 1,8 5,4
0633 Nore og Uvdal 60,7 25,9 8,4 6,9 4,8 14,7 1,5 4,3 4,9
                   
07 Vestfold 5 207,9 1 154,6  871,8  998,5  235,2 1 947,7 2,6 5,0 9,8
0701 Horten  585,3  126,3 97,0  118,4 26,0  217,6 7,0 3,9 5,1
0702 Holmestrand  186,6 48,4 37,1 29,4 10,1 61,6 1,3 6,2 12,1
0704 Tønsberg 1 106,3  205,7  149,6  311,9 42,3  396,8 0,5 6,9 13,7
0706 Sandefjord 1 061,5  221,7  165,8  210,9 44,6  418,5 5,7 6,8 11,7
0709 Larvik  907,4  205,6  155,9  147,0 42,2  356,7 0,8 3,4 10,2
0711 Svelvik  126,5 32,9 27,1 16,5 6,9 43,1 3,1 7,1 14,1
0713 Sande  141,6 39,3 30,0 16,1 7,9 48,4 4,7 7,5 4,4
0714 Hof 55,0 14,2 11,3 7,9 2,9 18,7 3,3 5,2 10,1
0716 Re  152,0 39,4 30,6 21,3 8,0 52,7 1,4 4,0 6,8
0719 Andebu 88,3 22,5 17,7 11,4 4,4 32,4 1,4 3,6 2,7
0720 Stokke  218,3 50,7 39,5 38,1 10,4 79,6 3,4 4,1 11,8
0722 Nøtterøy  456,9  113,1 85,1 54,7 22,5  181,5 0,9 3,3 7,0
0723 Tjøme 80,1 24,0 16,8 7,8 4,8 26,8 -3,7 0,2 4,2
0728 Lardal 42,1 11,0 8,3 7,0 2,3 13,6 -1,2 1,2 6,4
                   
08 Telemark 3 613,4  907,5  622,2  703,2  183,0 1 197,5 2,3 3,8 7,5
0805 Porsgrunn  817,5  174,1  129,9  156,1 35,5  321,9 5,6 4,0 6,2
0806 Skien 1 138,8  256,2  195,0  256,8 52,1  378,7 2,5 3,3 7,6
0807 Notodden  264,6 65,7 44,6 61,4 13,2 79,7 2,2 7,6 8,5
0811 Siljan 42,6 11,9 9,3 4,3 2,5 14,7 -0,1 5,1 12,9
0814 Bamble  304,7 72,6 57,3 68,4 15,6 90,9 -2,1 4,8 14,2
0815 Kragerø  190,1 48,1 36,4 31,7 9,9 63,9 -1,8 0,6 7,7
0817 Drangedal 64,0 17,4 13,7 8,3 3,5 21,0 2,4 4,1 9,0
0819 Nome  126,8 33,5 23,2 19,5 6,7 44,0 2,5 2,7 6,8
0821 Bø 96,4 24,0 18,4 16,0 4,9 33,1 1,4 1,4 9,6
0822 Sauherad 71,2 18,4 14,7 11,7 3,7 22,7 -2,8 5,0 7,0
0826 Tinn  162,6 60,5 24,3 22,4 11,6 43,8 2,7 5,4 5,7
0827 Hjartdal 30,3 11,0 5,3 4,1 2,1 7,7 0,5 4,9 6,1
0828 Seljord 61,7 16,4 10,8 11,0 3,2 20,3 5,5 6,4 9,8
0829 Kviteseid 43,3 12,6 8,8 6,9 2,5 12,6 2,9 6,1 6,7
0830 Nissedal 27,0 10,2 4,6 3,5 2,0 6,9 1,5 1,3 5,4
0831 Fyresdal 23,9 8,7 4,3 3,9 1,7 5,4 1,0 -2,2 4,1
0833 Tokke 57,8 25,7 8,8 6,7 4,9 11,8 4,6 3,8 7,3
0834 Vinje 89,8 40,4 12,8 10,6 7,5 18,5 -0,3 1,0 -0,6
                   
09 Aust-Agder 2 183,6  542,2  379,1  397,8  110,3  754,2 1,7 4,4 9,9
0901 Risør  122,4 30,7 23,7 21,4 6,3 40,2 5,3 3,2 7,9
0904 Grimstad  384,4 90,6 65,5 82,1 18,1  128,2 0,2 7,4 12,9
0906 Arendal  947,3  204,9  158,3  185,4 43,0  355,7 2,9 5,1 13,2
0911 Gjerstad 37,5 9,9 8,1 6,1 2,1 11,4 1,3 4,8 10,8
0912 Vegårshei 27,8 7,3 5,8 4,6 1,5 8,7 0,9 4,8 4,1
0914 Tvedestrand  107,2 27,3 19,3 16,1 5,8 38,7 0,2 0,9 10,1
0919 Froland 83,8 24,4 16,0 8,4 4,8 30,3 -2,3 9,1 10,3
0926 Lillesand  184,8 45,8 34,2 31,3 9,0 64,6 0,7 5,7 9,4
0928 Birkenes 75,8 18,3 14,1 16,2 3,7 23,5 0,1 3,3 5,7
0929 Åmli 29,0 9,5 5,7 3,9 1,9 8,0 -10,6 -11,7 -23,9
0935 Iveland 19,4 7,3 3,8 2,0 1,5 4,8 5,6 5,4 7,6
0937 Evje og Hornnes 57,1 15,8 11,5 7,7 3,1 19,0 3,3 5,5 9,3
0938 Bygland 23,2 7,3 4,2 4,2 1,4 6,0 -0,4 2,9 30,2
0940 Valle 34,4 15,2 4,8 4,4 2,9 7,1 1,7 3,3 5,4
0941 Bykle 49,5 27,9 4,1 4,2 5,2 8,2 7,0 -3,3 -0,8
                   
10 Vest-Agder 3 642,9  843,3  597,7  809,0  171,7 1 221,1 2,7 4,1 13,6
1001 Kristiansand 1 976,5  395,4  295,4  524,0 82,1  679,6 2,4 4,3 12,7
1002 Mandal  259,4 66,3 50,1 46,0 13,6 83,4 5,4 8,0 13,8
1003 Farsund  189,2 48,5 36,0 37,2 9,6 57,9 3,9 7,2  117,0
1004 Flekkefjord  204,3 47,1 33,2 32,7 9,5 81,8 7,0 6,5 12,7
1014 Vennesla  227,8 56,1 42,7 42,0 11,6 75,5 1,6 2,5 6,7
1017 Songdalen 98,3 23,4 19,4 15,6 4,8 35,0 -5,8 -2,3 4,1
1018 Søgne  183,7 45,6 35,6 26,4 9,2 67,0 5,8 7,8 12,0
1021 Marnardal 37,5 11,5 6,9 6,4 2,3 10,5 -0,3 3,0 5,3
1026 Åseral 24,3 9,9 3,0 2,8 1,8 6,7 -1,2 -21,9 -20,7
1027 Audnedal 28,5 6,7 5,1 5,6 1,3 9,8 9,1 0,6 5,7
1029 Lindesnes 71,1 19,3 14,4 10,2 3,8 23,4 3,3 5,1 7,1
1032 Lyngdal  133,6 33,2 24,6 27,6 6,7 41,5 4,1 3,8 8,3
1034 Hægebostad 24,9 7,0 5,2 3,9 1,4 7,4 0,7 0,3 37,3
1037 Kvinesdal  119,5 39,8 19,6 20,6 7,9 31,6 -0,5 2,2 6,2
1046 Sirdal 64,3 33,6 6,6 7,9 6,2 10,0 -0,8 2,9 2,7
                   
11 Rogaland 11 764,7 2 333,6 1 694,2 3 227,8  487,4 4 021,7 6,4 7,6 14,1
1101 Eigersund  294,7 69,9 51,9 53,4 14,7  104,7 1,8 3,3 9,8
1102 Sandnes 1 616,0  332,4  249,3  347,4 68,9  618,0 3,9 5,5 11,0
1103 Stavanger 4 667,0  774,4  553,9 1 637,1  164,8 1 536,7 9,2 9,9 14,8
1106 Haugesund  805,7  168,5  129,0  197,0 35,6  275,5 0,1 5,7 12,5
1111 Sokndal 62,6 16,4 12,3 11,7 3,4 18,8 0,9 3,7 11,8
1112 Lund 68,9 14,2 10,6 16,1 2,8 25,3 -2,9 -4,5 -1,3
1114 Bjerkreim 47,3 12,2 9,4 7,0 2,5 16,3 6,6 6,0 10,3
1119 Hå  305,0 75,6 57,4 54,9 15,4  101,8 3,8 7,6 13,0
1120 Klepp  357,0 77,8 59,7 66,7 15,9  136,9 6,0 7,7 13,1
1121 Time  317,5 79,1 61,1 49,5 16,2  111,5 5,7 9,7 16,7
1122 Gjesdal  183,7 47,7 36,8 26,3 9,9 63,0 -4,9 -4,5 4,6
1124 Sola 1 047,7  137,7 97,5  463,1 28,9  320,5 16,2 17,8 31,3
1127 Randaberg  253,9 55,9 43,2 33,1 11,4  110,3 2,1 9,3 16,3
1129 Forsand 34,7 16,6 3,8 4,3 3,1 6,9 2,0 4,0 7,3
1130 Strand  202,8 50,7 40,5 27,2 10,9 73,5 4,1 6,0 15,3
1133 Hjelmeland 68,9 26,5 9,8 10,1 5,0 17,5 28,6 9,4 12,1
1134 Suldal  110,9 44,9 13,5 13,3 8,4 30,9 -4,4 -4,2 -3,0
1135 Sauda  102,2 30,8 17,5 12,0 6,2 35,8 4,8 8,6 15,3
1141 Finnøy 47,9 13,2 9,9 7,9 2,6 14,4 1,4 6,2 11,9
1142 Rennesøy 63,2 17,7 13,9 6,9 3,9 20,9 9,4 14,3 32,6
1144 Kvitsøy 9,6 2,5 1,9 1,3 0,5 3,3 12,0 13,0 9,4
1145 Bokn 15,8 4,5 3,4 2,3 0,9 4,7 8,3 18,9 25,1
1146 Tysvær  158,3 42,4 34,0 23,6 8,7 49,7 0,7 2,7 8,2
1149 Karmøy  742,2  178,7  142,3  121,9 38,3  261,0 2,3 6,5 18,7
1151 Utsira 5,2 1,4 1,1 0,9 0,3 1,4 21,8 24,8 28,6
1154 Vindafjord  101,4 25,2 17,6 14,8 4,7 39,1 4,5 5,6 6,6
1159 Ølen 74,6 16,8 12,7 18,2 3,4 23,5 6,9 5,7 10,6
                   
12 Hordaland 11 844,0 2 507,8 1 842,3 2 612,7  515,9 4 365,3 1,5 5,6 11,5
1201 Bergen 7 443,8 1 394,3 1 050,6 1 883,1  286,8 2 829,0 -0,9 5,2 11,5
1211 Etne 67,3 19,5 12,8 8,7 3,8 22,5 0,6 2,2 0,8
1216 Sveio 74,5 20,3 16,2 10,7 4,1 23,2 4,0 4,2 9,7
1219 Bømlo  213,4 52,6 38,4 41,5 11,2 69,7 0,5 5,1 18,5
1221 Stord  427,6 82,7 66,0  113,7 17,4  147,8 9,5 6,1 8,3
1222 Fitjar 57,5 13,7 11,0 9,4 2,8 20,6 -3,9 0,1 7,1
1223 Tysnes 48,8 12,9 9,8 7,8 2,5 15,9 -4,5 2,4 8,9
1224 Kvinnherad  307,7 76,8 49,1 42,4 15,3  124,0 3,8 4,5 7,6
1227 Jondal 23,1 7,1 3,8 3,9 1,4 6,9 9,3 11,5 15,3
1228 Odda  203,1 53,8 28,1 29,5 10,8 80,9 0,6 -12,0 -7,0
1231 Ullensvang 74,1 19,9 13,1 10,0 3,9 27,2 0,3 3,4 6,1
1232 Eidfjord 34,4 20,0 3,4 2,8 3,7 4,5 1,9 2,2 5,8
1233 Ulvik 26,6 10,9 3,9 3,3 2,1 6,5 2,2 -5,8 -2,1
1234 Granvin 15,4 4,3 3,3 2,5 0,9 4,4 0,6 0,3 4,0
1235 Voss  282,5 75,2 48,4 45,5 15,2 98,2 30,0 26,7 28,0
1238 Kvam  164,5 43,7 30,2 27,5 8,6 54,5 1,3 1,9 6,2
1241 Fusa 92,9 19,1 14,1 22,3 3,8 33,6 1,5 1,0 4,9
1242 Samnanger 45,6 14,4 9,2 4,8 2,9 14,3 6,1 6,9 13,3
1243 Os  320,9 77,5 61,4 42,2 16,4  123,5 14,7 17,3 23,8
1244 Austevoll  145,3 27,8 19,3 32,3 5,8 60,2 -3,3 -6,1 9,0
1245 Sund  100,8 26,4 21,2 15,4 5,6 32,2 0,8 4,1 13,4
1246 Fjell  419,8 99,4 81,6 71,0 21,4  146,4 6,3 9,1 15,6
1247 Askøy  388,6  101,6 84,6 46,8 21,4  134,3 7,0 8,6 10,4
1251 Vaksdal 82,8 27,0 14,3 15,6 5,4 20,5 4,7 13,3 16,5
1252 Modalen 16,6 8,9 1,4 2,3 1,6 2,4 0,1 -6,6 -5,9
1253 Osterøy  127,8 32,6 22,6 20,8 6,9 44,8 4,8 5,5 11,4
1256 Meland  109,2 26,4 21,0 19,4 5,4 36,9 -0,6 7,0 11,5
1259 Øygarden 74,3 20,2 16,5 11,1 4,2 22,2 18,9 26,5 37,1
1260 Radøy 76,9 20,6 16,4 13,1 4,3 22,5 -0,6 1,8 9,6
1263 Lindås  272,8 65,7 52,1 40,7 13,7  100,6 2,7 2,9 11,4
1264 Austrheim 59,9 15,1 10,4 7,9 3,0 23,5 -5,6 1,4 8,9
1265 Fedje 11,4 3,2 2,5 1,4 0,7 3,6 -3,4 2,9 11,0
1266 Masfjorden 34,1 14,2 5,8 3,4 2,7 7,9 0,8 0,8 1,7
                   
14 Sogn og Fjordane 2 297,4  610,9  397,2  392,5  122,0  774,8 3,3 1,7 7,5
1401 Flora  270,4 56,5 43,0 48,0 11,7  111,2 9,9 0,0 5,0
1411 Gulen 55,0 11,3 8,7 7,9 2,3 24,8 10,4 5,3 20,6
1412 Solund 16,5 4,8 3,2 2,0 1,0 5,5 -18,0 -8,4 1,9
1413 Hyllestad 24,9 6,6 5,0 5,3 1,3 6,8 -5,9 -4,1 -0,8
1416 Høyanger 99,8 31,3 17,6 15,1 6,2 29,7 -5,9 -22,1 -19,8
1417 Vik 64,0 19,5 9,5 9,5 3,8 21,9 6,6 0,6 6,1
1418 Balestrand 27,1 8,2 5,3 4,8 1,7 7,1 -1,1 6,9 8,9
1419 Leikanger 60,0 11,3 8,8 25,0 2,4 12,5 0,9 3,6 14,8
1420 Sogndal  134,3 35,1 25,7 26,3 7,1 40,2 6,0 5,8 11,7
1421 Aurland 56,9 29,7 6,7 5,5 5,6 9,4 1,2 8,5 11,0
1422 Lærdal 48,3 19,0 8,3 5,1 3,7 12,3 -1,0 2,2 5,5
1424 Årdal  139,6 45,0 25,5 15,4 9,2 44,6 2,2 5,6 12,7
1426 Luster  108,4 43,6 16,2 12,7 8,3 27,5 4,1 4,5 8,8
1428 Askvoll 49,3 13,7 10,6 6,5 2,8 15,7 -9,9 -9,2 -0,7
1429 Fjaler 54,7 13,4 9,7 8,1 2,7 20,8 9,0 9,0 7,8
1430 Gaular 48,2 12,5 9,7 8,3 2,5 15,2 3,3 3,1 11,8
1431 Jølster 45,5 14,2 10,1 5,1 2,8 13,3 -2,2 4,0 10,7
1432 Førde  293,5 57,8 45,6 78,6 11,8 99,8 0,6 8,4 10,5
1433 Naustdal 41,0 11,8 9,7 4,5 2,4 12,6 0,1 3,0 6,8
1438 Bremanger 78,6 26,9 14,2 12,0 5,4 20,2 -2,8 -1,5 6,0
1439 Vågsøy  134,8 32,8 24,4 21,6 6,7 49,3 0,4 1,6 12,5
1441 Selje 50,5 13,8 10,7 5,6 2,9 17,6 -8,1 3,9 21,8
1443 Eid  106,1 28,0 21,8 13,5 5,6 37,1 1,1 8,0 13,5
1444 Hornindal 17,9 5,5 4,1 2,0 1,1 5,3 3,8 7,5 18,7
1445 Gloppen  136,8 28,1 19,8 17,3 5,4 66,2 30,4 0,6 7,7
1449 Stryn  135,2 30,7 23,5 26,9 6,0 48,2 5,1 1,3 7,3
                   
15 Møre og Romsdal 5 622,5 1 284,9  956,3 1 081,0  262,5 2 037,8 -1,4 4,5 12,6
1502 Molde  689,9  133,0  101,9  202,3 26,6  226,2 -1,9 8,1 10,3
1503 Kristiansund  382,1 87,0 68,2 73,3 18,4  135,2 1,9 4,9 8,4
1504 Ålesund 1 101,5  237,9  170,1  244,2 49,7  399,7 -4,0 8,7 19,5
1511 Vanylven 77,3 18,0 13,3 10,9 3,7 31,5 7,0 -4,5 7,8
1514 Sande 45,6 11,6 9,2 8,3 2,4 14,1 -9,5 -8,3 -0,8
1515 Herøy  240,9 51,2 36,6 40,0 10,6  102,5 0,0 -3,0 17,7
1516 Ulstein  198,9 36,6 27,6 40,5 7,0 87,2 -23,7 0,2 10,7
1517 Hareid 95,2 21,8 17,3 20,8 4,3 31,0 1,0 3,7 9,5
1519 Volda  160,4 39,3 29,3 32,0 7,9 51,9 -0,4 2,1 7,9
1520 Ørsta  198,7 48,1 36,1 34,0 10,0 70,5 3,6 3,1 13,3
1523 Ørskog 40,7 9,9 7,8 6,5 2,0 14,4 -0,7 4,9 9,8
1524 Norddal 38,0 14,9 6,2 5,6 2,8 8,5 -5,2 -6,8 -5,6
1525 Stranda 95,7 24,3 18,0 15,8 4,9 32,7 4,5 7,5 13,9
1526 Stordal 21,3 4,8 3,6 4,6 0,9 7,3 -33,7 4,2 5,7
1528 Sykkylven  247,8 43,7 34,4 49,2 8,5  112,0 13,8 23,6 27,2
1529 Skodje 70,5 17,4 14,6 12,0 4,0 22,5 9,0 13,3 36,8
1531 Sula  155,9 34,5 27,6 26,2 7,0 60,6 -1,8 3,5 7,0
1532 Giske  117,7 31,6 25,0 14,3 6,6 40,3 -1,7 4,2 8,0
1534 Haram  200,9 47,4 35,7 36,3 9,7 71,7 -8,4 -4,1 6,3
1535 Vestnes  128,1 30,4 23,1 26,9 6,4 41,5 -1,7 9,1 27,5
1539 Rauma  178,1 36,3 26,4 26,6 7,4 81,5 17,6 4,8 13,5
1543 Nesset 55,5 18,0 10,4 8,5 3,5 15,1 -8,5 -6,6 -3,7
1545 Midsund 34,4 9,4 6,8 5,0 2,0 11,3 -12,1 -14,7 -0,2
1546 Sandøy 49,7 8,8 6,4 5,0 1,7 27,8 -1,4 8,9 24,3
1547 Aukra 54,7 14,3 11,3 8,5 2,9 17,6 -1,2 1,4 5,8
1548 Fræna  173,0 42,4 34,4 27,0 8,6 60,5 4,9 6,6 14,1
1551 Eide 63,1 15,0 12,1 9,0 2,9 24,1 8,0 8,3 12,4
1554 Averøy 99,4 24,7 20,5 16,5 5,3 32,3 0,5 5,8 17,7
1556 Frei 86,8 24,1 20,2 8,9 5,0 28,6 3,0 8,5 13,2
1557 Gjemnes 43,5 13,0 10,2 4,7 2,5 13,0 6,7 15,3 50,2
1560 Tingvoll 49,4 12,6 9,8 7,3 2,6 17,0 1,3 2,5 8,4
1563 Sunndal  166,4 47,4 29,9 21,9 9,6 57,6 6,0 -0,1 5,7
1566 Surnadal  113,7 30,6 20,0 13,9 6,1 43,2 -6,4 -0,8 8,0
1567 Rindal 33,1 10,9 6,3 3,5 2,1 10,3 -6,4 -0,5 1,8
1569 Aure 40,1 12,0 9,5 3,9 2,4 12,4 -1,4 2,2 7,2
1571 Halsa 24,1 7,3 5,3 2,7 1,5 7,4 -13,4 -6,3 -4,9
1572 Tustna 13,6 3,8 3,0 1,5 0,8 4,5 0,7 0,1 8,0
1573 Smøla 36,9 11,1 8,5 2,7 2,3 12,3 -5,2 -2,0 4,0
                   
16 Sør-Trøndelag 6 460,5 1 433,2 1 097,0 1 415,8  292,0 2 222,7 5,2 8,1 11,2
1601 Trondheim 4 470,5  890,7  688,0 1 130,8  181,2 1 579,7 6,8 9,7 12,9
1612 Hemne 70,9 19,5 14,5 9,2 3,9 23,8 1,3 6,2 9,6
1613 Snillfjord 13,9 4,5 3,2 1,4 0,9 4,0 -4,0 -0,7 2,9
1617 Hitra 58,6 16,3 13,7 7,3 3,4 18,0 -1,4 4,5 4,4
1620 Frøya 60,0 15,8 13,5 10,2 3,2 17,2 -7,3 8,4 -9,4
1621 Ørland  100,7 24,5 18,7 13,7 5,2 38,6 -1,8 -2,6 4,4
1622 Agdenes 27,5 7,2 5,5 5,1 1,4 8,3 -2,7 -0,9 0,2
1624 Rissa 96,2 26,3 20,2 15,5 5,4 28,9 -7,5 0,3 5,7
1627 Bjugn 72,3 18,3 15,3 10,2 3,8 24,5 1,9 2,9 6,8
1630 Åfjord 46,5 12,9 10,2 5,1 2,6 15,7 -4,6 0,7 3,5
1632 Roan 13,2 4,2 3,1 1,2 0,9 3,8 3,4 8,9 20,4
1633 Osen 15,0 4,5 3,6 1,2 0,9 4,9 -29,5 -19,0 -6,9
1634 Oppdal  117,1 30,8 22,3 13,5 6,0 44,5 6,5 4,3 -5,4
1635 Rennebu 43,2 14,5 8,0 6,0 2,8 11,9 2,0 1,1 0,8
1636 Meldal 62,9 16,6 12,1 10,0 3,3 20,9 1,8 1,9 3,5
1638 Orkdal  216,0 49,1 38,7 50,0 10,3 68,0 1,1 5,4 8,9
1640 Røros  100,7 27,0 19,9 13,2 5,3 35,3 3,7 4,2 5,7
1644 Holtålen 30,2 8,7 7,0 3,1 1,8 9,6 -2,2 1,0 4,7
1648 Midtre Gauldal 92,7 23,5 18,2 16,0 4,7 30,3 3,1 5,3 9,8
1653 Melhus  245,2 65,2 53,3 33,6 13,3 79,8 5,8 8,6 10,0
1657 Skaun 94,6 26,6 22,4 10,4 5,6 29,6 4,4 7,1 15,1
1662 Klæbu 95,3 28,4 21,6 11,3 6,0 27,9 5,3 11,3 18,0
1663 Malvik  216,7 57,7 48,1 25,2 12,5 73,1 3,4 6,3 15,5
1664 Selbu 67,6 19,7 13,1 10,7 3,9 20,2 0,5 3,1 7,1
1665 Tydal 32,9 20,7 2,8 1,7 3,8 4,0 33,0 44,1 52,4
                   
17 Nord-Trøndelag 2 319,1  576,7  449,2  412,8  117,7  762,8 7,1 9,2 13,4
1702 Steinkjer  440,3 90,0 71,0  101,0 18,6  159,7 16,2 4,5 8,2
1703 Namsos  213,4 58,3 47,0 19,7 11,9 76,5 2,6 7,0 11,2
1711 Meråker 48,3 13,9 8,0 8,8 2,9 14,7 0,6 5,0 8,9
1714 Stjørdal  365,5 90,5 74,2 61,3 18,9  120,6 2,8 2,4 10,4
1717 Frosta 34,3 9,2 7,0 5,3 1,9 11,0 -0,2 2,4 6,7
1718 Leksvik 62,9 14,4 12,1 11,7 2,9 21,8 2,8 -3,5 1,5
1719 Levanger  375,2 82,9 66,8 96,4 16,8  112,3 11,0 9,3 13,3
1721 Verdal  248,8 56,2 46,1 50,8 11,4 84,2 6,8 4,0 5,2
1723 Mosvik 13,2 4,3 2,8 2,1 0,8 3,2 1,7 10,1 14,6
1724 Verran 42,3 12,7 8,5 6,8 2,6 11,6 13,0  232,2  259,7
1725 Namdalseid 22,7 6,4 5,4 2,5 1,3 7,1 7,9 7,6 7,7
1729 Inderøy 91,9 24,9 20,2 13,7 5,2 28,0 3,2 7,4 14,8
1736 Snåsa 30,3 9,3 6,9 3,4 1,9 8,8 5,4 4,3 11,0
1738 Lierne 23,0 7,8 4,8 2,0 1,5 6,8 8,2 8,3 10,1
1739 Røyrvik 10,3 4,6 1,7 0,9 0,9 2,2 0,2 1,4 1,8
1740 Namsskogan 20,2 9,9 2,9 1,4 1,9 4,1 0,0 -1,4 1,5
1742 Grong 43,6 14,3 8,6 3,5 2,8 14,3 1,0 -1,7 1,1
1743 Høylandet 18,1 5,3 4,4 1,4 1,1 5,9 4,9 10,1 11,4
1744 Overhalla 53,9 15,5 12,7 4,5 3,1 18,2 3,4 7,7 11,8
1748 Fosnes 8,9 2,7 2,2 0,9 0,6 2,6 7,4 8,0 12,2
1749 Flatanger 15,3 4,4 3,6 1,6 0,8 4,9 1,6 -1,2 -9,9
1750 Vikna 55,9 15,4 13,0 5,5 3,1 18,9 0,4 5,0 3,4
1751 Nærøy 72,3 21,1 17,1 6,9 4,3 22,8 6,3 6,1 12,1
1755 Leka 8,5 2,6 2,1 0,7 0,6 2,5 0,3 1,5 9,0
                   
18 Nordland 4 310,4 1 179,8  876,1  483,0  244,3 1 527,2 2,4 5,1 10,7
1804 Bodø  972,9  240,5  191,5  162,9 50,8  327,2 -1,5 6,5 13,0
1805 Narvik  363,7  104,3 73,5 42,2 21,3  122,3 7,7 8,7 12,6
1811 Bindal 27,5 10,2 5,2 2,4 2,0 7,8 2,8 -0,2 3,6
1812 Sømna 25,6 7,7 6,5 2,2 1,6 7,6 5,8 10,4 13,8
1813 Brønnøy  121,4 30,9 25,9 13,7 6,5 44,4 4,7 6,2 11,9
1815 Vega 17,6 5,3 4,5 1,4 1,1 5,3 3,5 7,0 11,5
1816 Vevelstad 6,4 1,9 1,6 0,6 0,4 1,8 -5,3 -3,2 -5,5
1818 Herøy 25,5 7,3 6,3 2,3 1,5 8,0 7,1 10,6 18,4
1820 Alstahaug  114,0 31,7 26,0 10,3 6,5 39,6 -6,9 -3,1 3,0
1822 Leirfjord 26,5 7,5 6,3 2,3 1,6 8,8 10,0 8,2 5,7
1824 Vefsn  335,2 67,0 51,5 25,6 13,9  177,2 2,3 5,6 11,1
1825 Grane 21,5 7,3 4,7 1,7 1,4 6,4 -1,6 -1,6 1,8
1826 Hattfjelldal 20,7 7,5 4,5 1,8 1,5 5,5 3,0 8,3 8,4
1827 Dønna 19,4 5,7 4,7 2,0 1,2 5,8 -0,7 1,8 3,5
1828 Nesna 27,1 7,0 5,8 4,9 1,4 7,9 2,5 -3,2 -1,1
1832 Hemnes 86,0 38,4 14,3 4,8 7,4 21,1 0,5 3,0 8,4
1833 Rana  479,3  128,1 94,3 65,0 26,7  165,2 5,3 1,7 8,6
1834 Lurøy 28,8 8,3 6,7 2,9 1,7 9,3 1,9 7,9 14,5
1835 Træna 7,7 2,1 1,7 1,0 0,4 2,5 -9,3 1,9 12,8
1836 Rødøy 19,7 5,6 4,1 1,8 1,2 7,0 4,5 5,0 12,1
1837 Meløy  127,4 43,0 24,7 10,5 8,8 40,4 3,8 11,2 11,8
1838 Gildeskål 32,7 10,4 6,8 2,8 2,1 10,5 -6,3 0,4 4,0
1839 Beiarn 16,4 7,0 3,1 1,4 1,4 3,5 -3,4 -8,4 -5,6
1840 Saltdal 76,7 22,0 17,0 7,0 4,6 26,1 2,1 9,1 14,9
1841 Fauske  161,2 50,9 34,4 11,8 10,1 54,0 3,6 1,8 5,6
1842 Skjerstad 13,0 3,8 3,1 1,1 0,8 4,2 1,3 -4,9 -2,2
1845 Sørfold 43,3 19,2 7,0 4,1 3,7 9,3 2,2 7,1 6,7
1848 Steigen 38,8 11,8 9,1 3,4 2,5 12,1 5,7 8,4 13,9
1849 Hamarøy 34,8 11,1 6,0 2,5 2,2 12,9 14,2 5,9 9,2
1850 Tysfjord 32,7 11,0 7,2 2,7 2,2 9,6 1,2 6,3 7,1
1851 Lødingen 41,2 11,9 9,4 2,7 2,5 14,6 -2,9 0,3 11,9
1852 Tjeldsund 19,8 6,0 4,9 1,2 1,3 6,4 -1,5 1,0 3,0
1853 Evenes 22,8 6,3 4,6 2,2 1,3 8,3 4,7 4,0 7,7
1854 Ballangen 37,0 10,7 8,4 3,1 2,2 12,5 8,1 8,4 14,7
1856 Røst 9,1 2,3 1,9 1,0 0,5 3,3 -12,6 -15,0 -20,4
1857 Værøy 14,6 3,4 3,1 1,1 0,7 6,4 7,5 1,4 4,1
1859 Flakstad 20,6 6,1 4,4 1,5 1,2 7,4 -2,5 2,8 5,2
1860 Vestvågøy  152,9 42,8 35,2 11,5 9,0 54,4 2,9 5,1 12,8
1865 Vågan  151,2 39,1 32,8 13,6 8,1 57,6 3,4 7,8 12,9
1866 Hadsel  121,4 34,0 29,0 9,5 7,2 41,8 3,5 6,4 11,1
1867 Bø 37,4 10,9 9,0 3,3 2,3 11,9 5,0 3,6 12,9
1868 Øksnes 76,0 20,5 17,3 7,8 4,4 26,0 -4,4 7,9 15,7
1870 Sortland  173,8 40,2 33,6 16,7 8,4 74,9 11,8 5,6 14,8
1871 Andøy 90,2 25,2 20,6 6,9 5,3 32,2 0,4 4,9 14,4
1874 Moskenes 19,1 5,9 4,2 1,6 1,3 6,2 12,4 16,0 33,8
                   
19 Troms 2 987,1  772,8  610,6  400,8  161,0 1 041,9 6,7 6,5 11,5
1901 Harstad  459,5  115,9 92,6 61,0 24,8  165,2 6,3 3,5 13,6
1902 Tromsø 1 548,3  350,1  282,2  278,0 73,1  565,0 8,7 8,7 12,5
1911 Kvæfjord 43,9 12,5 10,5 4,9 2,6 13,4 0,8 5,8 9,0
1913 Skånland 42,8 12,9 10,4 2,9 2,6 14,0 -0,1 4,2 5,6
1915 Bjarkøy 6,6 2,0 1,7 0,6 0,4 1,9 -1,9 -1,4 7,3
1917 Ibestad 23,5 6,7 5,0 1,7 1,4 8,7 3,4 3,5 9,1
1919 Gratangen 14,8 4,4 3,5 1,5 0,9 4,4 0,2 4,8 9,3
1920 Lavangen 13,5 4,0 3,2 1,1 0,8 4,3 9,1 7,9 17,5
1922 Bardu 75,2 27,0 15,6 4,1 5,6 23,0 3,0 3,4 8,5
1923 Salangen 32,3 9,5 7,7 2,8 2,0 10,3 5,0 5,6 11,9
1924 Målselv  126,0 36,6 27,3 8,0 7,7 46,4 0,5 -3,6 1,4
1925 Sørreisa 54,1 14,9 12,3 3,0 3,1 20,7 10,4 8,4 9,8
1926 Dyrøy 16,0 4,7 3,8 1,5 1,0 4,9 6,3 7,0 13,8
1927 Tranøy 22,8 6,6 5,6 2,0 1,4 7,3 0,5 3,0 7,7
1928 Torsken 16,0 4,5 3,8 1,5 1,0 5,2 -5,7 9,0 45,6
1929 Berg 15,9 4,5 3,6 1,8 1,0 5,1 -4,3 3,7 12,5
1931 Lenvik  188,6 51,2 40,5 17,2 10,4 69,2 9,4 10,4 13,2
1933 Balsfjord 74,2 22,1 18,0 5,0 4,4 24,6 3,1 4,2 4,5
1936 Karlsøy 28,3 10,5 8,9 0,5 2,2 6,1 1,8 3,8 11,9
1938 Lyngen 33,1 12,7 10,6 0,4 2,6 6,8 0,3 6,7 11,1
1939 Storfjord 23,4 10,5 6,5 0,1 2,1 4,2 6,0 6,8 9,6
1940 Kåfjord 23,7 10,3 7,1 0,1 2,1 4,1 10,9 13,0 15,5
1941 Skjervøy 32,6 12,0 10,0 0,6 2,6 7,4 1,7 6,8 13,9
1942 Nordreisa 56,7 19,6 16,0 0,3 4,1 16,8 5,7 7,2 10,9
1943 Kvænangen 15,5 7,1 4,2 0,1 1,4 2,7 -0,4 3,9 2,5
                   
20 Finnmark Finnmárku  981,0  352,4  281,7 11,4 75,1  260,5 4,9 9,8 17,4
2002 Vardø 28,1 12,1 8,8 0,1 3,0 4,1 -4,2 16,0 54,8
2003 Vadsø 85,0 30,1 24,5 0,8 6,3 23,2 2,3 5,1 6,3
2004 Hammerfest  159,7 53,9 44,4 3,5 11,7 46,3 -17,1 -14,8 0,4
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 28,5 11,2 9,3 0,1 2,3 5,6 10,8 17,4 19,0
2012 Alta  241,2 84,8 66,5 4,0 17,9 68,1 9,3 15,9 24,4
2014 Loppa 12,4 4,8 4,0 0,1 1,0 2,6 -3,3 1,8 5,1
2015 Hasvik 12,8 5,3 3,3 0,0 1,1 3,1 -0,4 4,6 -1,2
2017 Kvalsund 11,3 4,5 3,4 0,1 0,9 2,5 2,0 3,9 8,0
2018 Måsøy 19,9 6,8 5,3 0,2 1,4 6,2 -6,5 5,5 30,1
2019 Nordkapp 43,7 16,0 13,5 0,2 3,4 10,6 7,0 9,9 15,8
2020 Porsanger 56,0 19,5 16,3 0,3 4,3 15,6 13,9 15,8 26,5
2021 Kárájohka - Karasjok 30,3 10,7 9,6 0,6 2,2 7,1 5,6 7,3 10,6
2022 Lebesby 19,5 8,0 5,2 0,1 1,7 4,6 3,8 2,7 7,7
2023 Gamvik 13,7 5,0 4,3 0,1 1,1 3,3 2,7 4,0 8,4
2024 Berlevåg 12,9 4,9 3,8 0,2 1,0 3,0 1,1 2,7 2,3
2025 Deatnu - Tana 35,6 12,3 10,3 0,2 2,6 10,3 -7,9 7,1 6,7
2027 Unjárga - Nesseby 10,1 4,0 3,2 0,0 0,8 2,0 7,6 12,7 15,5
2028 Båtsfjord 31,3 11,4 9,4 0,2 2,4 8,0 -4,5 -0,8 5,8
2030 Sør-Varanger  129,0 47,1 36,8 0,7 9,9 34,5 57,9 57,0 45,7
                   
23 Kontinentalsokkelen 50 631,2 27,2 27,9  109,3 6,6 50 460,1 8,4  441,0 96,9
2311 Nordsjøen 50 312,6 0,0 0,0 0,0 0,0 50 312,6 9,1 . .
2312 Stavanger  318,6 27,2 27,9  109,3 6,6  147,5 -46,6  441,0 96,9

Standardtegn i tabeller