Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-april 2003-2004. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt  166 554        175 103 5,1      24 830        26 230 5,6     4 844        5 348 10,4
                   
01 Østfold 5 529 5 828 5,4 1 243 1 293 4,0  246  262 6,5
02 Akershus 15 966 16 232 1,7 3 123 3 238 3,7  618  655 6,0
03 Oslo 23 935 25 579 6,9 3 686 3 922 6,4  707  791 11,9
04 Hedmark 3 559 3 763 5,7  844  905 7,2  166  184 10,8
05 Oppland 3 619 3 684 1,8  871  922 5,9  171  185 8,2
06 Buskerud 6 030 6 152 2,0 1 359 1 423 4,7  263  286 8,7
07 Vestfold 5 074 5 208 2,6 1 099 1 155 5,1  214  235 9,8
08 Telemark 3 531 3 613 2,3  875  908 3,8  170  183 7,6
09 Aust-Agder 2 147 2 184 1,7  519  542 4,4  100  110 10,0
10 Vest-Agder 3 546 3 643 2,7  810  843 4,1  151  172 13,9
11 Rogaland 11 054 11 765 6,4 2 168 2 334 7,7  427  487 14,1
12 Hordaland 11 674 11 844 1,5 2 375 2 508 5,6  463  516 11,4
14 Sogn og Fjordane 2 225 2 297 3,2  601  611 1,7  114  122 7,0
15 Møre og Romsdal 5 700 5 623 -1,4 1 230 1 285 4,5  233  263 12,9
16 Sør-Trøndelag 6 144 6 461 5,2 1 326 1 433 8,1  263  292 11,0
17 Nord-Trøndelag 2 166 2 319 7,1  528  577 9,3  104  118 13,5
18 Nordland 4 211 4 310 2,4 1 122 1 180 5,2  221  244 10,4
19 Troms 2 799 2 987 6,7  726  773 6,5  145  161 11,0
20 Finnmark Finnmárku  936  981 4,8  321  352 9,7 64 75 17,2
23 Kontinentalsokkelen 46 710 50 631 8,4 5 27  440,0 3 7  133,3
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt 27 757 28 866 4,0 18 554 19 138 3,1 90 570 95 522 5,5
                   
01 Østfold 1 138 1 154 1,4  950  994 4,6 1 953 2 125 8,8
02 Akershus 3 484 3 625 4,0 2 362 2 395 1,4 6 379 6 320 -0,9
03 Oslo 8 080 8 363 3,5 2 504 2 680 7,0 8 958 9 823 9,7
04 Hedmark  682  733 7,5  647  672 3,9 1 220 1 268 3,9
05 Oppland  694  686 -1,2  654  675 3,2 1 229 1 216 -1,1
06 Buskerud 1 255 1 249 -0,5  985 1 019 3,5 2 168 2 175 0,3
07 Vestfold 1 009  999 -1,0  845  872 3,2 1 906 1 948 2,2
08 Telemark  697  703 0,9  614  622 1,3 1 176 1 198 1,9
09 Aust-Agder  415  398 -4,1  372  379 1,9  740  754 1,9
10 Vest-Agder  789  809 2,5  581  598 2,9 1 215 1 221 0,5
11 Rogaland 2 939 3 228 9,8 1 618 1 694 4,7 3 902 4 022 3,1
12 Hordaland 2 531 2 613 3,2 1 774 1 842 3,8 4 532 4 365 -3,7
14 Sogn og Fjordane  374  393 5,1  390  397 1,8  746  775 3,9
15 Møre og Romsdal 1 077 1 081 0,4  931  956 2,7 2 229 2 038 -8,6
16 Sør-Trøndelag 1 351 1 416 4,8 1 042 1 097 5,3 2 162 2 223 2,8
17 Nord-Trøndelag  393  413 5,1  437  449 2,7  704  763 8,4
18 Nordland  431  483 12,1  853  876 2,7 1 584 1 527 -3,6
19 Troms  316  401 26,9  590  611 3,6 1 024 1 042 1,8
20 Finnmark Finnmárku 10 11 10,0  270  282 4,4  271  261 -3,7
23 Kontinentalsokkelen 92  109 18,5  136 28 -79,4 46 474 50 460 8,6

Standardtegn i tabeller