Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mars 2004. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  109 505,1 24 190,2 17 913,5 28 639,7 4 909,0 33 852,6 2,2 5,0 8,8
                   
01 Østfold 5 157,5 1 207,5  937,9 1 143,2  242,9 1 626,0 4,7 5,6 6,7
0101 Halden  505,2  123,4 94,3  117,9 25,2  144,4 4,3 7,3 11,3
0104 Moss  589,8  137,1  109,6  128,4 27,3  187,4 4,7 5,3 2,8
0105 Sarpsborg 1 067,4  217,5  180,6  259,9 44,1  365,3 8,4 0,9 0,4
0106 Fredrikstad 1 493,4  333,7  259,4  379,7 66,7  453,9 4,1 8,2 8,1
0111 Hvaler 61,1 19,3 13,5 6,7 3,6 18,0 11,0 13,8 20,1
0118 Aremark 20,5 6,3 4,1 2,9 1,2 5,9 -0,6 3,9 20,7
0119 Marker 58,1 15,6 11,2 10,8 3,2 17,5 4,9 9,8 19,0
0121 Rømskog 10,8 2,8 2,1 1,9 0,6 3,5 0,2 1,4 4,6
0122 Trøgstad 82,4 23,0 17,5 10,9 4,6 26,4 5,5 3,7 9,5
0123 Spydeberg 98,6 25,7 17,8 15,8 5,0 34,2 10,4 11,2 19,1
0124 Askim  275,5 72,2 50,2 54,7 14,6 83,8 1,2 5,1 6,8
0125 Eidsberg  192,1 46,1 35,2 39,6 9,2 62,0 4,5 4,6 8,0
0127 Skiptvet 51,1 14,6 11,3 7,0 3,0 15,3 3,5 3,8 6,8
0128 Rakkestad  124,4 32,7 24,4 22,4 6,4 38,5 1,8 5,9 7,8
0135 Råde  116,8 31,3 23,8 18,7 6,2 36,9 2,6 7,1 10,2
0136 Rygge  266,4 66,3 51,4 49,4 13,8 85,5 2,3 3,9 5,8
0137 Våler 66,3 18,2 14,4 8,0 3,8 21,9 -2,8 -0,5 2,8
0138 Hobøl 77,6 21,7 17,3 8,5 4,6 25,5 0,8 6,8 11,4
                   
02 Akershus 14 024,0 2 977,4 2 206,1 3 596,6  597,6 4 646,3 0,1 4,1 7,2
0211 Vestby  286,7 70,6 57,5 45,6 14,8 98,2 9,7 11,3 17,7
0213 Ski  586,0  148,7  113,1 85,6 29,8  208,8 -4,1 0,2 0,6
0214 Ås  329,9 78,5 59,5 75,1 15,9  100,9 -1,2 5,1 9,1
0215 Frogn  301,2 80,5 59,7 32,0 16,9  112,1 1,7 6,7 6,1
0216 Nesodden  321,0 85,2 68,3 39,3 17,9  110,3 4,7 5,0 6,7
0217 Oppegård  758,8  152,2  115,6  187,3 31,6  272,1 5,7 4,9 9,8
0219 Bærum 4 350,8  758,0  511,5 1 523,7  144,9 1 412,7 -5,2 1,7 1,0
0220 Asker 1 768,0  347,7  239,6  477,7 66,7  636,4 -2,5 3,4 0,3
0221 Aurskog-Høland  225,7 59,3 47,8 35,1 12,1 71,5 1,9 4,9 9,1
0226 Sørum  269,6 71,1 53,7 31,9 14,7 98,2 1,8 8,8 16,6
0227 Fet  193,8 53,8 41,4 23,2 11,3 64,1 2,7 6,2 14,7
0228 Rælingen  297,6 84,2 69,3 22,8 17,8  103,5 4,8 6,3 12,2
0229 Enebakk  180,7 46,0 38,5 23,2 9,5 63,5 4,1 7,1 8,4
0230 Lørenskog  937,9  188,9  148,3  269,9 40,3  290,6 -0,6 0,2 5,7
0231 Skedsmo 1 112,1  244,7  184,1  272,0 49,2  362,1 8,0 6,6 9,2
0233 Nittedal  495,8  114,2 88,3 99,1 23,3  170,9 3,7 11,7 66,8
0234 Gjerdrum  102,0 28,3 21,9 11,1 5,8 34,9 7,6 9,7 14,8
0235 Ullensaker  657,3  131,6  101,2  227,4 27,2  169,8 17,8 6,4 11,7
0236 Nes  308,8 86,7 69,5 36,8 17,9 97,9 2,8 6,0 10,5
0237 Eidsvoll  328,4 87,5 69,1 52,2 17,6  102,0 -1,2 1,9 5,3
0238 Nannestad  168,9 48,0 39,0 18,1 9,9 53,9 3,2 5,3 8,2
0239 Hurdal 42,9 11,7 9,2 7,5 2,4 12,1 0,5 3,0 7,7
                   
0301 Oslo 21 762,2 3 653,0 2 495,7 8 285,8  730,5 6 597,2 0,3 -2,6 -0,2
                   
04 Hedmark 3 375,5  839,5  632,6  728,2  170,5 1 004,6 5,2 7,0 9,6
0402 Kongsvinger  309,3 79,3 58,8 63,9 16,6 90,6 0,4 5,2 10,0
0403 Hamar  676,4  139,7  104,9  165,7 28,6  237,4 10,3 10,6 16,2
0412 Ringsaker  548,7  134,6  104,0  129,2 27,8  153,1 1,8 7,1 8,6
0415 Løten  107,6 29,7 24,0 15,3 6,2 32,4 4,8 7,1 13,3
0417 Stange  364,0 78,7 62,2  114,7 16,5 91,9 20,2 6,7 8,9
0418 Nord-Odal 74,5 20,2 16,1 11,3 4,3 22,6 3,0 4,4 13,4
0419 Sør-Odal  126,7 34,5 26,1 20,5 6,8 38,9 3,9 8,2 5,4
0420 Eidskog 90,0 25,3 19,6 13,6 5,1 26,4 4,3 5,1 5,6
0423 Grue 83,3 22,5 16,2 15,6 4,5 24,5 6,9 7,1 12,9
0425 Åsnes  112,7 31,3 23,8 16,8 5,7 35,0 3,4 0,9 -6,4
0426 Våler 62,5 16,7 12,4 12,4 3,3 17,8 -0,2 4,6 7,2
0427 Elverum  362,2 90,1 67,3 87,1 18,1 99,5 -2,0 10,6 13,4
0428 Trysil  110,6 31,4 21,5 19,5 6,0 32,2 4,7 5,6 4,1
0429 Åmot 69,6 21,0 14,7 9,2 4,4 20,4 9,8 9,8 16,9
0430 Stor-Elvdal 38,4 11,9 8,5 4,1 2,3 11,6 2,0 3,6 6,7
0432 Rendalen 27,4 9,7 5,8 3,0 1,9 7,1 4,4 5,9 6,9
0434 Engerdal 18,1 5,3 4,3 2,5 1,1 4,9 4,5 3,8 4,7
0436 Tolga 20,9 6,1 4,7 2,3 1,2 6,5 -4,6 1,3 0,0
0437 Tynset 89,2 25,7 18,7 12,8 5,1 26,9 2,6 4,3 5,6
0438 Alvdal 36,2 11,4 7,8 3,6 2,2 11,2 2,5 3,5 1,5
0439 Folldal 20,9 6,4 4,9 2,4 1,3 5,8 -4,6 -4,5 0,0
0441 Os 26,4 7,9 6,2 2,8 1,5 8,0 -0,8 3,2 0,9
                   
05 Oppland 3 312,0  844,8  632,6  676,6  169,3  988,8 2,4 6,2 7,2
0501 Lillehammer  606,2  131,5 97,8  179,0 26,1  171,8 2,8 9,5 8,5
0502 Gjøvik  544,2  127,9  100,4  125,0 26,8  164,0 1,7 6,4 10,3
0511 Dovre 39,0 11,9 8,8 3,5 2,3 12,4 2,4 4,8 7,1
0512 Lesja 29,6 9,2 6,5 3,4 1,8 8,6 -0,6 -1,7 2,0
0513 Skjåk 33,0 10,7 7,0 4,0 2,0 9,4 4,3 5,4 4,7
0514 Lom 38,5 10,3 7,4 5,4 2,0 13,5 1,4 2,8 5,1
0515 Vågå 58,3 16,0 11,9 5,4 3,2 21,9 5,7 7,4 9,9
0516 Nord-Fron  107,7 30,0 19,2 18,8 5,8 33,9 8,1 4,6 4,8
0517 Sel 81,7 23,8 18,6 10,1 4,7 24,5 3,7 6,5 4,2
0519 Sør-Fron 49,9 15,0 10,2 7,6 2,9 14,2 2,0 6,2 6,5
0520 Ringebu 76,1 20,2 13,9 15,4 3,8 22,9 0,2 0,5 -3,5
0521 Øyer 78,9 22,7 16,0 14,1 4,6 21,4 1,3 8,3 12,5
0522 Gausdal 92,0 25,4 19,1 14,7 5,0 27,8 2,6 4,2 -1,1
0528 Østre Toten  235,6 62,2 49,2 41,6 12,2 70,5 4,6 7,3 9,6
0529 Vestre Toten  264,3 59,6 46,1 74,3 12,4 71,8 -4,6 2,4 5,6
0532 Jevnaker  113,5 28,6 22,7 22,7 5,7 33,7 4,1 9,1 9,0
0533 Lunner  147,7 40,9 33,6 16,4 8,7 48,1 3,3 7,6 11,2
0534 Gran  230,9 58,6 46,8 42,7 11,9 70,9 2,8 6,8 8,1
0536 Søndre Land 83,5 22,8 17,8 14,5 4,6 23,8 1,0 3,2 2,3
0538 Nordre Land  108,8 29,9 21,1 18,3 5,9 33,5 5,8 9,4 9,5
0540 Sør-Aurdal 45,6 14,1 9,6 5,1 2,7 14,1 2,7 6,3 3,9
0541 Etnedal 18,3 5,7 4,2 2,3 1,0 5,1 3,8 6,5 1,6
0542 Nord-Aurdal  119,6 33,4 22,3 19,8 6,7 37,4 4,7 3,4 7,3
0543 Vestre Slidre 33,9 10,6 7,1 3,2 1,9 11,0 3,1 5,8 2,7
0544 Øystre Slidre 48,9 14,5 10,1 6,2 2,8 15,3 1,5 0,2 2,1
0545 Vang 26,5 9,4 5,2 3,1 1,8 7,1 3,6 2,7 0,9
                   
06 Buskerud 5 441,1 1 292,3  946,0 1 243,7  259,3 1 699,9 2,0 5,0 7,8
0602 Drammen 1 461,5  296,0  224,7  419,5 60,1  461,4 1,6 4,4 5,5
0604 Kongsberg  626,7  138,2 97,2  189,2 28,3  173,8 -2,4 3,4 6,9
0605 Ringerike  602,6  141,1  104,5  149,6 28,3  179,0 2,0 4,2 7,9
0612 Hole  128,1 33,6 21,3 17,9 5,7 49,7 5,0 10,0 7,0
0615 Flå 15,5 4,8 3,3 2,2 0,9 4,3 5,4 9,9 11,8
0616 Nes 63,3 17,7 11,8 11,7 3,3 18,8 2,1 2,5 -1,1
0617 Gol 88,1 25,0 16,2 15,7 4,9 26,4 2,4 5,2 5,4
0618 Hemsedal 44,3 12,5 7,4 8,4 2,4 13,5 -2,1 -1,3 4,4
0619 Ål 88,6 25,8 15,4 15,4 5,0 27,0 1,6 4,9 4,7
0620 Hol  103,6 34,1 16,9 18,4 6,4 27,8 2,6 8,5 8,2
0621 Sigdal 58,1 18,6 11,3 7,7 3,1 17,4 1,1 1,4 -0,9
0622 Krødsherad 42,2 10,9 7,3 8,4 2,2 13,4 1,9 4,2 13,3
0623 Modum  235,6 61,1 45,6 46,1 12,5 70,4 1,5 3,3 9,0
0624 Øvre Eiker  294,0 73,0 57,0 53,7 15,4 94,9 2,5 5,0 10,8
0625 Nedre Eiker  394,4  100,1 81,9 61,1 20,5  130,9 4,6 5,8 10,4
0626 Lier  554,5  120,8 93,2  130,0 24,4  186,2 4,1 6,1 11,7
0627 Røyken  354,6 95,5 74,8 42,5 19,6  122,3 3,4 6,7 9,8
0628 Hurum  170,6 44,7 35,5 29,2 9,1 52,1 6,0 9,9 12,5
0631 Flesberg 43,6 13,0 8,4 7,0 2,6 12,6 0,6 2,3 3,5
0632 Rollag 22,8 7,5 4,7 3,1 1,5 6,2 1,7 3,9 7,5
0633 Nore og Uvdal 48,4 18,4 7,8 6,8 3,4 12,0 0,6 3,1 3,1
                   
07 Vestfold 4 531,0 1 061,6  801,6  988,8  214,7 1 464,3 1,1 5,0 13,6
0701 Horten  510,9  117,4 90,2  117,8 24,0  161,5 4,0 3,7 2,8
0702 Holmestrand  166,4 44,0 33,6 29,2 9,2 50,5 -2,5 2,7 8,1
0704 Tønsberg  947,2  185,9  135,4  309,7 38,0  278,1 -0,6 5,2 10,5
0706 Sandefjord  892,2  202,8  151,4  208,5 40,1  289,3 -0,4 7,5 48,6
0709 Larvik  793,5  190,4  144,4  145,3 38,9  274,4 2,5 3,9 9,2
0711 Svelvik  115,9 30,6 25,2 16,3 6,4 37,4 2,5 6,5 12,1
0713 Sande  130,8 37,0 28,3 15,8 7,4 42,2 5,3 10,6 6,1
0714 Hof 50,6 13,4 10,6 7,9 2,7 16,0 1,9 5,4 9,8
0716 Re  137,2 36,4 28,3 20,8 7,3 44,3 1,8 4,2 5,5
0719 Andebu 77,9 20,9 16,5 11,4 4,1 25,0 -0,5 4,5 2,9
0720 Stokke  194,2 47,2 36,9 37,2 9,7 63,2 4,7 5,9 12,8
0722 Nøtterøy  402,5  103,1 77,5 54,3 20,3  147,3 2,0 4,1 6,0
0723 Tjøme 72,9 22,0 15,4 7,7 4,4 23,4 -3,7 -0,7 1,9
0728 Lardal 39,0 10,4 7,9 7,0 2,1 11,7 -0,8 1,3 5,6
                   
08 Telemark 3 259,4  823,6  592,8  696,9  166,1  979,9 2,8 5,8 8,9
0805 Porsgrunn  725,1  166,0  123,8  154,3 33,7  247,3 3,6 5,7 7,1
0806 Skien 1 035,0  241,6  184,5  254,8 48,8  305,2 2,4 5,0 8,4
0807 Notodden  249,5 62,2 44,1 61,0 12,5 69,7 7,7 13,8 13,6
0811 Siljan 38,9 11,0 8,7 4,3 2,3 12,6 1,8 5,9 12,8
0814 Bamble  290,6 69,6 54,9 68,0 14,8 83,4 0,4 6,9 15,0
0815 Kragerø  173,9 45,1 34,3 31,2 9,3 53,9 0,4 2,2 8,8
0817 Drangedal 59,1 16,4 13,0 8,2 3,3 18,3 3,9 5,4 9,2
0819 Nome  112,5 30,3 22,2 19,4 6,1 34,5 2,7 4,3 8,3
0821 Bø 89,4 23,3 17,9 15,9 4,8 27,5 3,6 5,2 13,2
0822 Sauherad 66,9 17,7 14,2 11,4 3,5 20,2 0,3 8,0 9,4
0826 Tinn  134,1 44,8 22,8 22,3 8,7 35,5 2,3 6,5 5,8
0827 Hjartdal 26,8 9,0 5,1 4,0 1,7 6,9 2,9 7,4 8,0
0828 Seljord 54,6 14,5 10,2 10,9 2,8 16,1 5,1 6,1 8,6
0829 Kviteseid 39,5 11,3 8,2 6,8 2,2 11,0 1,7 5,2 3,9
0830 Nissedal 22,8 7,7 4,3 3,4 1,5 5,8 2,5 1,9 6,6
0831 Fyresdal 21,4 7,0 4,2 3,9 1,4 5,0 3,1 0,9 7,9
0833 Tokke 47,2 18,1 8,4 6,5 3,5 10,8 5,6 5,2 9,3
0834 Vinje 71,9 27,9 12,2 10,5 5,2 16,2 1,1 3,2 1,1
                   
09 Aust-Agder 1 923,7  489,7  355,0  393,2 99,4  586,3 1,7 6,1 10,7
0901 Risør  112,5 29,0 22,4 21,0 5,9 34,2 7,1 6,1 10,0
0904 Grimstad  351,6 85,2 61,7 81,3 16,9  106,5 5,1 8,9 13,8
0906 Arendal  817,6  190,2  147,1  183,2 39,6  257,5 -0,2 6,1 12,8
0911 Gjerstad 35,4 9,5 7,8 6,1 2,0 10,1 3,2 7,4 14,3
0912 Vegårshei 26,0 7,1 5,6 4,3 1,4 7,6 2,9 7,7 6,2
0914 Tvedestrand 95,8 25,7 18,1 16,2 5,5 30,3 0,3 3,9 12,9
0919 Froland 72,1 21,4 15,1 8,3 4,3 23,0 -2,6 7,8 7,7
0926 Lillesand  166,3 42,4 31,7 30,7 8,3 53,1 2,5 7,2 8,8
0928 Birkenes 69,9 17,3 13,4 16,0 3,5 19,7 1,9 5,0 6,5
0929 Åmli 25,3 7,9 5,2 3,9 1,6 6,8 -14,3 -15,4 -30,1
0935 Iveland 16,4 5,6 3,5 2,0 1,1 4,2 2,4 4,3 6,6
0937 Evje og Hornnes 51,5 14,6 10,7 7,5 2,9 15,7 5,9 6,7 10,0
0938 Bygland 21,3 6,3 4,1 4,2 1,3 5,4 2,1 6,1 40,8
0940 Valle 27,8 10,6 4,6 4,4 2,0 6,2 2,0 3,4 6,1
0941 Bykle 34,1 16,9 3,9 4,1 3,2 6,0 13,1 5,4 9,1
                   
10 Vest-Agder 3 224,7  766,4  560,3  803,3  155,8  938,8 1,8 3,7 12,0
1001 Kristiansand 1 747,9  370,7  277,0  520,6 76,6  503,1 1,4 2,3 8,8
1002 Mandal  238,7 62,2 47,0 45,7 12,7 71,2 5,5 9,0 13,8
1003 Farsund  176,2 45,7 33,9 37,0 9,0 50,6 3,6 7,4  125,1
1004 Flekkefjord  163,1 41,5 30,5 32,6 8,4 50,1 -5,0 2,1 6,2
1014 Vennesla  205,3 51,0 40,1 41,8 10,5 62,0 5,2 7,4 9,8
1017 Songdalen 89,0 22,2 18,5 15,4 4,6 28,4 -3,2 -1,5 4,8
1018 Søgne  164,5 42,5 33,2 25,8 8,5 54,6 4,6 8,4 10,5
1021 Marnardal 33,6 9,6 6,4 6,4 1,9 9,3 -4,6 0,5 1,6
1026 Åseral 18,3 6,7 2,8 2,9 1,2 4,6 0,9 -16,6 -14,7
1027 Audnedal 25,4 6,3 4,8 5,4 1,2 7,6 5,2 1,1 5,6
1029 Lindesnes 65,3 18,2 13,5 10,1 3,6 19,9 4,8 8,4 8,3
1032 Lyngdal  123,9 31,5 23,4 27,4 6,3 35,4 4,8 5,4 8,2
1034 Hægebostad 23,2 6,6 4,9 3,9 1,3 6,6 2,5 2,7 41,8
1037 Kvinesdal  103,5 31,1 18,6 20,6 6,3 27,0 0,8 3,7 7,6
1046 Sirdal 46,8 20,7 6,0 7,9 3,9 8,4 -1,6 2,5 0,6
                   
11 Rogaland 10 550,6 2 167,8 1 587,7 3 204,4  449,3 3 141,2 8,6 9,5 13,9
1101 Eigersund  264,9 66,1 49,3 53,2 13,9 82,6 2,0 5,5 10,6
1102 Sandnes 1 411,2  307,8  230,6  345,4 63,3  464,2 3,4 5,5 8,8
1103 Stavanger 4 195,4  730,5  521,3 1 622,9  153,6 1 167,1 12,7 12,2 14,6
1106 Haugesund  726,8  158,0  120,9  196,1 33,3  218,3 1,5 6,1 12,2
1111 Sokndal 58,6 15,3 11,6 11,7 3,2 16,8 0,6 3,7 11,0
1112 Lund 60,3 13,1 10,0 16,1 2,6 18,6 2,8 0,8 2,0
1114 Bjerkreim 42,9 11,4 8,8 7,0 2,3 13,5 9,3 8,8 10,7
1119 Hå  273,7 69,6 52,7 54,0 14,1 83,4 4,0 8,2 11,1
1120 Klepp  314,2 71,9 55,1 65,8 14,6  106,8 5,2 6,9 10,3
1121 Time  287,6 74,2 57,3 49,3 15,1 91,8 8,0 12,4 17,1
1122 Gjesdal  167,6 44,1 34,5 26,0 9,1 53,9 7,6 11,0 15,6
1124 Sola  957,8  129,0 91,1  463,3 26,8  247,5 18,4 18,8 29,5
1127 Randaberg  219,4 51,5 39,8 32,7 10,4 85,0 0,8 8,9 13,9
1129 Forsand 26,2 10,6 3,6 4,3 2,0 5,7 3,5 4,6 8,9
1130 Strand  182,0 47,2 37,9 27,1 10,1 59,7 4,4 7,0 14,7
1133 Hjelmeland 56,6 19,6 9,1 9,7 3,7 14,5 35,6 6,6 8,6
1134 Suldal 93,1 35,0 12,9 13,2 6,6 25,3 7,0 11,5 12,3
1135 Sauda 88,8 26,1 16,9 11,9 5,4 28,6 3,9 6,8 13,7
1141 Finnøy 43,3 11,9 9,0 7,7 2,3 12,4 1,1 6,8 10,4
1142 Rennesøy 56,1 15,7 12,2 6,8 3,2 18,1 3,0 7,2 14,5
1144 Kvitsøy 9,2 2,5 1,9 1,3 0,5 3,0 14,4 18,0 12,2
1145 Bokn 12,7 3,5 2,6 2,3 0,7 3,6 -1,5 4,9 4,8
1146 Tysvær  154,3 42,1 33,7 23,1 8,6 46,8 5,2 8,0 12,2
1149 Karmøy  684,4  170,2  135,4  120,0 36,3  222,4 3,6 7,7 18,7
1151 Utsira 4,5 1,2 0,9 0,9 0,2 1,2 24,2 25,9 25,7
1154 Vindafjord 91,9 23,8 16,6 14,6 4,4 32,4 9,7 9,6 7,6
1159 Ølen 67,0 15,9 12,0 18,0 3,1 18,0 6,4 7,3 9,6
                   
12 Hordaland 10 501,9 2 316,0 1 735,0 2 594,7  474,9 3 381,3 3,6 6,3 11,3
1201 Bergen 6 568,2 1 312,1  988,4 1 875,1  268,0 2 124,6 2,5 6,1 11,2
1211 Etne 62,2 18,1 12,4 8,7 3,5 19,5 4,0 5,1 3,4
1216 Sveio 67,2 19,1 15,2 8,2 3,8 20,8 0,8 4,9 9,2
1219 Bømlo  196,6 50,2 36,4 41,4 10,7 57,8 -0,4 6,1 18,8
1221 Stord  381,6 77,9 62,2  113,1 16,4  112,1 7,3 4,9 6,3
1222 Fitjar 51,8 12,9 10,4 9,1 2,7 16,8 -4,2 -0,5 5,7
1223 Tysnes 44,7 12,2 9,2 7,8 2,4 13,1 -1,7 5,7 10,1
1224 Kvinnherad  256,5 66,4 47,2 40,0 13,4 89,6 2,1 10,6 14,0
1227 Jondal 19,3 5,6 3,5 3,7 1,1 5,5 4,7 7,6 10,7
1228 Odda  165,0 40,2 26,7 29,3 8,2 60,6 -3,2 -18,7 -12,9
1231 Ullensvang 61,7 16,9 11,9 10,0 3,3 19,5 3,0 7,1 6,8
1232 Eidfjord 24,5 12,1 3,2 2,8 2,3 4,0 2,6 3,8 9,5
1233 Ulvik 22,0 7,8 3,8 3,3 1,5 5,7 5,2 -1,7 2,8
1234 Granvin 14,6 4,1 3,2 2,5 0,8 4,0 0,7 0,5 3,8
1235 Voss  254,9 68,0 46,2 45,3 13,8 81,6 34,5 30,8 31,8
1238 Kvam  148,2 39,9 28,5 27,2 7,9 44,8 2,5 4,5 7,7
1241 Fusa 85,1 18,2 13,4 22,2 3,6 27,6 0,9 2,5 6,4
1242 Samnanger 40,6 12,3 8,6 4,8 2,5 12,3 4,6 6,6 12,8
1243 Os  286,2 72,6 57,5 41,9 15,2 99,0 14,1 18,4 23,0
1244 Austevoll  129,6 25,8 17,9 31,9 5,4 48,7 -1,3 -8,4 5,4
1245 Sund 94,7 25,1 20,2 15,1 5,3 28,9 2,2 3,8 12,6
1246 Fjell  386,2 93,7 76,9 70,2 20,1  125,2 5,9 8,7 14,5
1247 Askøy  358,7 95,3 79,2 47,2 20,0  116,9 6,7 8,3 9,6
1251 Vaksdal 74,5 22,2 13,8 15,4 4,5 18,6 7,2 13,3 16,6
1252 Modalen 11,6 5,1 1,3 2,1 1,0 2,1 0,4 -6,8 -6,3
1253 Osterøy  114,8 30,6 21,4 20,6 6,4 35,9 3,8 4,8 10,3
1256 Meland  104,0 25,3 20,1 19,4 5,1 34,2 7,9 10,8 14,7
1259 Øygarden 62,9 16,9 13,8 11,0 3,5 17,7 8,0 12,2 19,7
1260 Radøy 72,4 19,6 15,6 12,6 4,1 20,6 -0,1 2,8 10,2
1263 Lindås  248,1 62,0 49,1 40,3 12,9 83,9 2,8 2,7 10,0
1264 Austrheim 54,1 14,5 10,0 7,9 2,8 19,0 -5,5 1,4 9,0
1265 Fedje 10,8 3,0 2,3 1,4 0,6 3,4 2,4 6,2 12,6
1266 Masfjorden 28,6 10,4 5,5 3,4 2,0 7,2 0,7 1,3 2,1
                   
14 Sogn og Fjordane 2 034,7  538,6  377,0  388,3  107,9  623,0 3,6 3,5 8,8
1401 Flora  245,8 53,7 41,0 46,4 11,1 93,7 11,3 3,2 6,7
1411 Gulen 46,1 10,5 8,1 7,7 2,1 17,6 7,8 4,8 17,8
1412 Solund 15,3 4,5 3,0 2,0 0,9 4,8 -10,9 -6,8 3,6
1413 Hyllestad 23,4 6,2 4,7 5,2 1,2 6,1 -5,3 -2,6 -0,2
1416 Høyanger 91,8 27,6 17,3 15,0 5,5 26,4 5,2 -2,1 -0,1
1417 Vik 53,6 15,7 8,9 9,2 3,1 16,7 5,3 1,5 7,1
1418 Balestrand 25,1 7,0 5,0 4,8 1,4 6,8 -0,1 3,9 5,6
1419 Leikanger 58,7 10,8 8,5 25,0 2,3 12,1 3,0 4,5 14,0
1420 Sogndal  123,4 32,2 24,2 26,2 6,5 34,3 6,5 6,1 10,4
1421 Aurland 42,7 19,3 6,4 5,5 3,6 7,9 1,1 11,0 13,9
1422 Lærdal 41,5 14,4 8,0 5,0 2,8 11,1 -3,3 2,3 5,4
1424 Årdal  127,3 39,0 25,2 15,3 8,0 39,8 3,7 6,4 14,0
1426 Luster 88,7 31,8 15,3 12,6 6,1 22,9 4,4 5,6 11,0
1428 Askvoll 44,7 12,5 9,7 6,5 2,5 13,4 -4,4 -4,2 3,6
1429 Fjaler 48,9 11,9 8,6 8,1 2,3 18,0 7,8 5,2 2,4
1430 Gaular 45,5 11,9 9,3 8,3 2,4 13,6 4,0 4,1 11,8
1431 Jølster 43,3 13,4 9,8 5,1 2,6 12,4 -0,2 6,2 12,9
1432 Førde  260,5 54,1 42,7 77,7 11,0 74,9 3,3 8,0 9,0
1433 Naustdal 38,8 11,3 9,3 4,4 2,3 11,6 0,4 3,4 6,9
1438 Bremanger 70,7 22,0 13,6 12,2 4,5 18,4 -2,5 -2,0 6,4
1439 Vågsøy  118,4 30,2 22,5 21,6 6,1 38,0 -2,0 -0,4 8,9
1441 Selje 48,0 13,4 10,4 5,5 2,8 16,0 0,5 7,0 23,5
1443 Eid 96,2 26,2 20,4 13,3 5,2 31,1 2,9 9,6 13,4
1444 Hornindal 16,5 4,9 3,8 2,0 1,0 4,8 2,0 5,1 16,2
1445 Gloppen 97,4 24,1 18,4 17,3 4,7 32,9 4,8 -5,1 0,5
1449 Stryn  122,5 29,7 22,8 26,6 5,8 37,6 5,5 3,6 9,2
                   
15 Møre og Romsdal 4 975,4 1 191,4  897,4 1 070,1  242,7 1 573,8 0,9 5,8 12,9
1502 Molde  622,0  125,1 95,9  201,1 24,9  174,9 -2,5 8,1 8,8
1503 Kristiansund  343,4 81,5 63,9 71,9 17,1  109,1 2,1 4,2 6,5
1504 Ålesund  973,2  223,0  159,0  240,7 46,4  304,0 0,3 10,2 20,7
1511 Vanylven 65,0 16,8 12,7 10,9 3,4 21,2 9,8 4,8 16,9
1514 Sande 42,5 11,0 8,8 8,3 2,3 12,1 -8,3 -6,8 0,5
1515 Herøy  202,6 45,9 32,8 39,8 9,5 74,5 -3,3 -4,0 15,9
1516 Ulstein  167,3 34,4 25,8 40,3 6,4 60,4 -4,1 0,0 7,1
1517 Hareid 88,5 21,0 16,7 20,8 4,2 26,0 4,9 6,2 11,6
1519 Volda  147,4 36,8 27,7 31,9 7,4 43,7 1,3 4,1 9,4
1520 Ørsta  178,2 45,3 34,6 33,6 9,4 55,2 2,8 4,1 13,6
1523 Ørskog 36,6 9,3 7,4 6,4 1,9 11,6 -1,0 3,5 8,0
1524 Norddal 32,0 11,0 5,8 5,5 2,1 7,6 -4,4 -5,3 -4,5
1525 Stranda 86,4 22,9 17,1 15,8 4,6 26,1 5,3 8,9 13,1
1526 Stordal 19,3 4,6 3,5 4,6 0,9 5,9 -35,9 3,4 4,6
1528 Sykkylven  208,2 41,7 32,8 48,8 8,1 76,8 22,2 27,0 29,3
1529 Skodje 64,4 16,1 13,5 12,1 3,7 19,1 7,2 11,3 34,3
1531 Sula  135,1 32,4 26,0 26,0 6,6 44,1 -3,2 3,8 6,0
1532 Giske  108,4 29,4 23,3 14,2 6,1 35,4 -2,2 3,3 6,7
1534 Haram  180,3 44,4 33,4 36,2 9,0 57,3 2,2 5,4 12,4
1535 Vestnes  113,8 28,0 21,2 26,5 5,9 32,1 -3,0 7,0 25,0
1539 Rauma  145,3 33,0 24,8 26,6 6,8 54,2 9,9 3,3 11,6
1543 Nesset 47,7 14,1 9,7 8,4 2,8 12,7 -8,4 -7,5 -5,2
1545 Midsund 32,3 8,9 6,4 4,7 1,9 10,4 -7,3 -8,9 5,0
1546 Sandøy 37,2 7,9 5,7 5,0 1,5 17,1 -2,8 5,3 17,4
1547 Aukra 50,6 13,4 10,6 8,5 2,7 15,2 -2,4 0,3 3,2
1548 Fræna  154,0 39,3 31,9 26,6 8,0 48,4 3,2 5,8 12,4
1551 Eide 54,5 13,8 11,1 8,8 2,7 18,2 3,4 5,0 7,0
1554 Averøy 92,3 23,4 19,4 16,4 5,0 28,1 1,0 6,0 16,9
1556 Frei 80,9 22,6 18,9 8,6 4,7 26,1 3,3 8,8 12,8
1557 Gjemnes 41,3 12,5 9,8 4,5 2,4 12,2 8,1 17,5 54,1
1560 Tingvoll 45,6 12,4 9,7 7,0 2,6 14,0 2,7 6,2 11,2
1563 Sunndal  148,3 41,8 28,7 21,8 8,6 47,5 4,8 0,5 6,2
1566 Surnadal 97,0 26,8 18,8 13,8 5,3 32,2 -0,2 4,0 11,8
1567 Rindal 29,3 9,5 6,0 3,3 1,8 8,8 0,0 6,1 7,1
1569 Aure 37,2 11,1 8,8 3,9 2,2 11,2 -0,1 3,1 6,0
1571 Halsa 22,6 7,0 5,1 2,6 1,4 6,5 -9,7 0,7 12,8
1572 Tustna 12,6 3,6 2,9 1,4 0,7 3,9 3,5 6,0 12,5
1573 Smøla 31,8 9,7 7,4 2,7 1,9 10,2 -0,3 5,1 5,7
                   
16 Sør-Trøndelag 5 845,4 1 348,7 1 041,9 1 420,0  273,1 1 761,6 6,2 10,0 11,6
1601 Trondheim 4 022,5  847,2  654,3 1 138,2  170,8 1 212,0 7,7 11,7 13,2
1612 Hemne 65,1 18,1 13,8 9,1 3,6 20,4 5,5 10,6 12,9
1613 Snillfjord 12,9 4,2 2,9 1,4 0,8 3,7 -1,5 2,3 3,0
1617 Hitra 54,8 15,5 13,0 7,2 3,2 15,9 0,4 4,6 3,8
1620 Frøya 56,8 15,0 12,8 10,2 3,1 15,8 -5,7 8,2 -10,5
1621 Ørland 90,2 23,3 17,8 13,4 4,9 30,9 -0,3 -2,0 4,0
1622 Agdenes 26,1 6,9 5,2 5,1 1,3 7,6 -2,2 0,7 0,8
1624 Rissa 90,1 25,1 19,3 14,9 5,1 25,8 -5,8 2,5 6,8
1627 Bjugn 66,2 17,2 14,4 10,5 3,6 20,5 2,2 3,4 6,0
1630 Åfjord 42,8 12,1 9,7 5,1 2,4 13,4 -0,9 2,6 3,9
1632 Roan 12,1 3,7 2,9 1,2 0,8 3,5 3,2 6,1 16,2
1633 Osen 13,6 4,1 3,2 1,2 0,8 4,3 -26,6 -21,1 -10,5
1634 Oppdal  102,5 28,1 21,0 13,5 5,4 34,5 6,9 6,7 -5,3
1635 Rennebu 38,0 12,0 7,5 6,0 2,3 10,1 4,2 4,6 2,8
1636 Meldal 57,3 15,4 11,5 9,9 3,0 17,4 3,0 3,2 4,1
1638 Orkdal  198,5 46,5 37,0 49,1 9,8 56,2 4,4 9,1 11,4
1640 Røros 91,0 25,3 19,0 13,2 4,9 28,7 5,3 5,9 6,6
1644 Holtålen 28,1 8,3 6,7 3,1 1,7 8,4 0,2 3,8 5,7
1648 Midtre Gauldal 84,5 22,0 17,3 15,4 4,4 25,4 1,3 6,4 10,1
1653 Melhus  226,5 61,1 50,3 33,5 12,5 69,1 6,0 9,1 9,7
1657 Skaun 88,2 25,1 21,2 10,3 5,2 26,4 5,5 9,2 16,0
1662 Klæbu 87,7 25,4 20,4 11,1 5,4 25,4 3,9 10,6 16,5
1663 Malvik  202,1 54,3 45,3 25,1 11,8 65,6 4,4 7,1 15,7
1664 Selbu 61,3 17,4 12,6 10,7 3,5 17,1 1,2 3,8 8,2
1665 Tydal 26,3 15,6 2,6 1,6 2,9 3,6 46,0 68,7 83,2
                   
17 Nord-Trøndelag 2 106,7  535,5  424,6  409,2  109,2  628,3 7,8 11,9 14,9
1702 Steinkjer  389,6 84,3 66,6  101,3 17,4  120,0 17,0 7,0 9,1
1703 Namsos  195,1 55,1 44,4 19,4 11,2 65,0 3,4 8,9 12,0
1711 Meråker 41,8 11,4 7,5 8,8 2,4 11,7 2,7 6,8 10,4
1714 Stjørdal  335,1 85,6 70,1 60,3 17,8  101,4 4,0 4,6 11,5
1717 Frosta 31,2 8,5 6,5 5,1 1,7 9,3 1,0 4,3 6,6
1718 Leksvik 57,3 13,7 11,5 11,7 2,7 17,7 5,3 -0,3 3,3
1719 Levanger  345,5 78,8 63,5 94,8 16,0 92,4 9,9 10,9 13,9
1721 Verdal  228,7 54,3 44,5 50,4 11,1 68,5 6,7 7,6 8,7
1723 Mosvik 12,6 3,8 2,8 2,1 0,8 3,2 9,1 14,8 18,1
1724 Verran 39,0 11,3 8,1 6,7 2,4 10,5 17,8 -203,4 -224,8
1725 Namdalseid 20,5 5,9 4,9 2,5 1,2 6,0 4,8 4,7 2,9
1729 Inderøy 84,2 22,8 18,6 13,7 4,7 24,5 3,4 7,2 12,9
1736 Snåsa 28,2 8,6 6,5 3,3 1,7 8,0 4,8 5,9 10,1
1738 Lierne 20,6 6,7 4,6 2,0 1,3 5,9 8,5 9,7 11,1
1739 Røyrvik 8,6 3,3 1,7 0,9 0,7 2,0 1,2 2,4 2,5
1740 Namsskogan 16,0 6,8 2,9 1,3 1,3 3,7 3,2 1,5 5,8
1742 Grong 37,9 11,9 8,2 3,5 2,3 11,9 3,6 2,1 4,4
1743 Høylandet 16,8 5,0 4,2 1,4 1,0 5,3 7,5 11,5 11,2
1744 Overhalla 49,6 14,6 11,9 4,5 2,9 15,6 5,4 9,9 12,5
1748 Fosnes 8,3 2,5 2,1 0,8 0,5 2,4 5,4 6,6 10,6
1749 Flatanger 14,5 4,2 3,5 1,6 0,7 4,6 2,6 -1,1 -11,5
1750 Vikna 51,0 14,3 12,1 5,4 2,9 16,3 1,3 5,6 2,9
1751 Nærøy 66,5 19,6 16,0 6,8 4,0 20,1 8,7 8,6 13,6
1755 Leka 8,2 2,5 2,0 0,7 0,5 2,4 3,8 5,8 12,8
                   
18 Nordland 3 842,5 1 062,3  822,8  479,5  220,2 1 257,8 3,7 5,5 10,4
1804 Bodø  893,0  227,7  181,4  162,4 47,8  273,7 1,5 7,1 12,2
1805 Narvik  324,0 92,5 68,9 41,7 19,0  101,9 8,9 10,9 14,2
1811 Bindal 23,7 8,1 5,0 2,3 1,6 6,7 2,5 -0,5 3,6
1812 Sømna 23,7 7,1 6,0 2,2 1,4 6,9 3,3 7,8 10,6
1813 Brønnøy  109,7 28,9 24,3 13,7 6,1 36,7 6,3 6,6 11,6
1815 Vega 16,1 4,9 4,1 1,3 1,0 4,8 6,3 10,2 11,1
1816 Vevelstad 6,2 1,9 1,5 0,6 0,4 1,8 -2,8 -0,4 -2,1
1818 Herøy 21,4 6,2 5,3 2,3 1,3 6,3 -0,8 2,3 7,1
1820 Alstahaug  109,4 31,2 25,6 10,6 6,4 35,6 -4,2 0,8 5,9
1822 Leirfjord 25,0 7,3 6,1 2,3 1,5 7,8 15,0 14,2 11,0
1824 Vefsn  267,3 62,1 48,4 25,5 12,8  118,5 3,9 5,0 9,6
1825 Grane 19,8 6,5 4,5 1,7 1,3 5,8 1,4 3,2 6,9
1826 Hattfjelldal 18,2 6,1 4,2 1,8 1,2 5,0 0,2 2,7 1,9
1827 Dønna 17,8 5,3 4,4 1,8 1,1 5,2 -3,4 -1,2 -0,7
1828 Nesna 25,6 6,6 5,4 4,9 1,3 7,3 2,2 -3,8 -3,4
1832 Hemnes 69,2 27,2 13,7 4,8 5,4 18,2 3,4 5,5 12,2
1833 Rana  427,5  112,3 88,7 64,6 23,6  138,2 6,2 0,7 7,8
1834 Lurøy 27,1 7,9 6,3 2,9 1,6 8,4 5,7 9,4 15,2
1835 Træna 7,1 2,0 1,6 1,0 0,4 2,2 -9,6 3,3 12,0
1836 Rødøy 17,8 5,2 4,0 1,8 1,1 5,8 7,0 8,4 16,0
1837 Meløy  111,8 35,8 23,3 10,5 7,4 34,7 2,0 7,6 8,0
1838 Gildeskål 28,5 8,9 6,3 2,8 1,8 8,7 -4,9 -0,3 3,2
1839 Beiarn 13,5 5,0 2,9 1,4 1,0 3,2 -3,8 -9,2 -5,8
1840 Saltdal 69,6 20,3 15,8 6,9 4,2 22,3 2,7 9,4 14,3
1841 Fauske  142,5 44,1 32,3 11,7 8,8 45,5 2,8 1,7 5,5
1842 Skjerstad 12,3 3,7 3,0 1,1 0,8 3,7 3,0 1,2 3,5
1845 Sørfold 35,4 13,6 6,6 4,1 2,7 8,3 1,0 3,4 3,1
1848 Steigen 35,8 10,9 8,4 3,4 2,3 10,9 11,6 14,8 17,8
1849 Hamarøy 29,0 9,0 5,8 2,5 1,8 9,8 10,8 6,5 9,8
1850 Tysfjord 29,2 9,3 6,8 2,5 1,9 8,7 -0,7 0,8 1,9
1851 Lødingen 38,4 11,3 8,9 2,7 2,4 13,2 0,8 1,9 13,7
1852 Tjeldsund 18,7 5,7 4,7 1,2 1,2 5,9 -1,2 1,3 3,1
1853 Evenes 20,4 5,8 4,4 2,2 1,2 6,8 4,0 2,9 5,6
1854 Ballangen 33,2 9,7 7,8 3,1 2,0 10,6 7,2 8,2 14,2
1856 Røst 7,3 1,9 1,5 0,9 0,4 2,6 -7,5 -19,3 -28,1
1857 Værøy 11,7 2,6 2,5 0,8 0,5 5,3 9,4 -7,7 -4,8
1859 Flakstad 17,0 5,0 3,7 1,4 1,0 5,8 -1,0 3,3 6,6
1860 Vestvågøy  134,0 38,2 31,4 11,3 8,1 44,9 1,5 2,9 10,1
1865 Vågan  132,1 35,9 30,1 13,6 7,4 45,2 3,5 7,6 10,8
1866 Hadsel  112,3 32,1 27,4 9,5 6,8 36,5 3,3 6,0 10,2
1867 Bø 34,5 10,2 8,4 3,2 2,2 10,6 7,0 6,2 17,0
1868 Øksnes 67,4 18,5 15,6 7,7 3,9 21,7 -3,3 8,3 16,2
1870 Sortland  156,7 38,5 32,2 16,5 8,1 61,5 16,3 10,3 18,8
1871 Andøy 84,6 24,0 19,6 6,8 5,1 29,1 3,0 5,1 13,7
1874 Moskenes 16,8 5,1 3,7 1,6 1,1 5,3 12,9 16,1 34,5
                   
19 Troms 2 703,4  721,9  576,1  397,6  149,9  858,0 8,0 7,9 11,8
1901 Harstad  421,6  111,2 88,8 60,0 23,6  138,0 7,6 5,7 15,3
1902 Tromsø 1 386,9  328,2  264,3  276,5 68,1  449,8 10,1 9,3 11,6
1911 Kvæfjord 41,3 11,8 9,9 4,8 2,4 12,3 0,9 6,3 8,7
1913 Skånland 39,6 12,0 9,8 2,9 2,5 12,5 -0,4 4,0 5,6
1915 Bjarkøy 6,3 1,9 1,6 0,6 0,4 1,8 2,2 2,4 9,8
1917 Ibestad 22,0 6,4 4,8 1,5 1,3 8,0 11,5 11,5 14,9
1919 Gratangen 14,1 4,2 3,4 1,5 0,9 4,1 2,8 7,9 12,6
1920 Lavangen 12,5 3,8 3,0 1,1 0,8 3,8 10,1 10,3 19,3
1922 Bardu 66,8 22,5 14,9 4,0 4,7 20,6 3,3 6,0 10,9
1923 Salangen 29,7 8,9 7,2 2,8 1,8 8,9 4,4 7,7 12,5
1924 Målselv  115,2 34,0 26,1 8,0 7,2 39,9 3,5 1,6 5,7
1925 Sørreisa 47,9 14,1 11,6 3,0 2,9 16,2 7,0 8,0 8,9
1926 Dyrøy 15,2 4,5 3,7 1,5 0,9 4,6 6,5 7,3 13,8
1927 Tranøy 20,5 6,2 5,2 1,3 1,3 6,5 -3,2 2,2 7,1
1928 Torsken 15,0 4,3 3,7 1,4 0,9 4,7 -6,5 11,1 51,8
1929 Berg 14,9 4,2 3,4 1,7 0,9 4,7 -3,3 4,6 12,4
1931 Lenvik  173,0 48,7 38,5 17,5 9,8 58,6 11,8 13,0 14,3
1933 Balsfjord 69,2 20,8 16,9 5,2 4,1 22,2 3,9 4,5 3,8
1936 Karlsøy 26,1 9,8 8,3 0,6 2,0 5,4 1,0 3,5 11,4
1938 Lyngen 31,1 12,0 10,0 0,5 2,4 6,2 4,1 8,6 12,1
1939 Storfjord 20,4 8,7 6,1 0,1 1,7 3,7 6,4 7,7 9,7
1940 Kåfjord 20,9 8,7 6,7 0,1 1,8 3,6 12,2 15,3 18,3
1941 Skjervøy 30,0 11,2 9,3 0,6 2,4 6,5 3,4 8,4 15,1
1942 Nordreisa 50,1 18,1 15,0 0,3 3,8 12,9 5,7 7,0 9,9
1943 Kvænangen 13,1 5,7 3,8 0,1 1,1 2,4 0,8 2,9 0,7
                   
20 Finnmark Finnmárku  884,7  326,7  264,4 11,7 69,6  212,3 6,2 11,0 18,4
2002 Vardø 26,3 11,4 8,3 0,1 2,9 3,6 -0,2 21,5 65,3
2003 Vadsø 78,3 28,8 23,5 0,8 6,0 19,2 2,2 5,7 6,4
2004 Hammerfest  143,2 50,2 41,3 3,5 10,9 37,4 -18,5 -16,1 -1,0
2011 Guovdageaidnu-Kautokeino 26,0 10,2 8,8 0,1 2,1 4,9 12,1 18,9 19,8
2012 Alta  210,2 76,4 61,0 4,2 16,2 52,5 10,6 15,8 23,9
2014 Loppa 11,6 4,5 3,7 0,1 0,9 2,4 -0,8 3,4 6,1
2015 Hasvik 11,4 4,7 3,0 0,0 1,0 2,7 2,0 7,5 6,5
2017 Kvalsund 10,0 4,0 3,1 0,1 0,8 2,0 1,0 3,8 7,0
2018 Måsøy 18,1 6,4 4,9 0,2 1,3 5,4 -7,7 6,1 33,9
2019 Nordkapp 40,9 15,1 12,7 0,3 3,2 9,6 11,4 13,9 19,2
2020 Porsanger 51,2 18,5 15,5 0,3 4,0 12,8 14,9 17,0 27,0
2021 Kárájohka-Karasjok 28,6 10,4 9,3 0,6 2,1 6,2 6,6 9,0 12,4
2022 Lebesby 17,0 6,9 4,9 0,1 1,4 3,7 4,5 4,1 9,4
2023 Gamvik 12,5 4,6 4,0 0,1 1,0 2,7 0,8 2,5 7,0
2024 Berlevåg 12,2 4,6 3,6 0,2 1,0 2,7 6,1 7,3 7,3
2025 Deatnu-Tana 31,3 11,7 9,7 0,2 2,4 7,3 -4,8 7,4 6,7
2027 Unjárga-Nesseby 9,4 3,7 3,0 0,0 0,8 1,8 6,2 10,5 13,3
2028 Båtsfjord 28,5 10,6 8,8 0,2 2,2 6,7 -0,1 2,6 7,3
2030 Sør-Varanger  118,0 44,0 35,2 0,7 9,3 28,8 68,9 68,3 53,1
                   
23 Kontinentalsokkelen 48,7 25,6 25,9  107,8 6,2 -116,8 -94,2  409,3 84,9
2311 Nordsjøen -232,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -232,2 -165,9 . .
2312 Stavanger  280,9 25,6 25,9  107,8 6,2  115,4 -41,7  409,3 84,9

Standardtegn i tabeller