Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mars 2003-2004. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt  107 188         109 505 2,2     23 038         24 190 5,0       4 512          4 909 8,8
01 Østfold 4 924 5 158 4,8 1 144 1 208 5,6  228  243 6,6
02 Akershus 14 007 14 024 0,1 2 859 2 977 4,1  557  598 7,4
03 Oslo 21 688 21 762 0,3 3 750 3 653 -2,6  732  731 -0,1
04 Hedmark 3 208 3 376 5,2  784  840 7,1  156  171 9,6
05 Oppland 3 235 3 312 2,4  796  845 6,2  158  169 7,0
06 Buskerud 5 335 5 441 2,0 1 231 1 292 5,0  240  259 7,9
07 Vestfold 4 480 4 531 1,1 1 011 1 062 5,0  189  215 13,8
08 Telemark 3 170 3 259 2,8  778  824 5,9  153  166 8,5
09 Aust-Agder 1 891 1 924 1,7  462  490 6,1 90 99 10,0
10 Vest-Agder 3 167 3 225 1,8  739  766 3,7  139  156 12,2
11 Rogaland 9 719 10 551 8,6 1 980 2 168 9,5  395  449 13,7
12 Hordaland 10 134 10 502 3,6 2 178 2 316 6,3  427  475 11,2
14 Sogn og Fjordane 1 964 2 035 3,6  520  539 3,7 99  108 9,1
15 Møre og Romsdal 4 932 4 975 0,9 1 126 1 191 5,8  215  243 13,0
16 Sør-Trøndelag 5 505 5 845 6,2 1 226 1 349 10,0  245  273 11,4
17 Nord-Trøndelag 1 955 2 107 7,8  479  536 11,9 95  109 14,7
18 Nordland 3 704 3 843 3,8 1 007 1 062 5,5  199  220 10,6
19 Troms 2 503 2 703 8,0  669  722 7,9  134  150 11,9
20 Finnmark Finnmárku  833  885 6,2  294  327 11,2 59 70 18,6
23 Kontinentalsokkelen  834 49 -94,1 5 26  420,0 3 6  100,0
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
I alt 27 439 28 640 4,4 9 608 8 848 -7,9 7 337 5 698 -22,3
                   
01 Østfold 1 127 1 143 1,4  886  938 5,9 1 539 1 626 5,7
02 Akershus 3 452 3 597 4,2 2 170 2 206 1,7 4 968 4 646 -6,5
03 Oslo 7 940 8 286 4,4 2 548 2 496 -2,0 6 718 6 597 -1,8
04 Hedmark  678  728 7,4  606  633 4,5  985 1 005 2,0
05 Oppland  687  677 -1,5  611  633 3,6  984  989 0,5
06 Buskerud 1 243 1 244 0,1  912  946 3,7 1 707 1 700 -0,4
07 Vestfold  999  989 -1,0  779  802 3,0 1 503 1 464 -2,6
08 Telemark  691  697 0,9  574  593 3,3  974  980 0,6
09 Aust-Agder  414  393 -5,1  344  355 3,2  581  586 0,9
10 Vest-Agder  775  803 3,6  548  560 2,2  967  939 -2,9
11 Rogaland 2 903 3 204 10,4 1 495 1 588 6,2 2 946 3 141 6,6
12 Hordaland 2 514 2 595 3,2 1 660 1 735 4,5 3 355 3 381 0,8
14 Sogn og Fjordane  372  388 4,3  368  377 2,4  605  623 3,0
15 Møre og Romsdal 1 068 1 070 0,2  866  897 3,6 1 658 1 574 -5,1
16 Sør-Trøndelag 1 344 1 420 5,7  974 1 042 7,0 1 716 1 762 2,7
17 Nord-Trøndelag  390  409 4,9  405  425 4,9  587  628 7,0
18 Nordland  429  480 11,9  798  823 3,1 1 270 1 258 -0,9
19 Troms  315  398 26,3  551  576 4,5  834  858 2,9
20 Finnmark Finnmárku 10 12 20,0  251  264 5,2  219  212 -3,2
23 Kontinentalsokkelen 90  108 20,0  135 26 -80,7  601 -117 -119,5

Standardtegn i tabeller